Conducere auto sub influenta alcoolului

Sentinţă penală 118/2016 din 12.12.2016


Dosar nr. */199/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 118

Şedinţa publică de la * 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public reprezentat prin procuror

Pe rol fiind pronunţarea cauzei Penal privind pe inculpata C.A.I.S., având ca obiect conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP).

Se constată că judecarea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din data de 21.11.2016, mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea din acea zi.

INSTANŢA

- deliberând -

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhusi înregistrat sub dosar nr. 794/199/2016 inculpata C.A.I.S. a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. */P/2016  din *.2016 a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, inculpata C.A.I.S., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prev. şi pedepsită de art. 336 al.1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că,  la data de 17.12.2015, în jurul orei 21:55, organele de poliţie din cadrul IPJ Bacău - Serviciul Rutier, aflate pentru control în trafic, pe DJ 156 G din localitatea Buda, comuna Blăgeşti, judeţ Bacău, au oprit pentru control autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare BC-*, la volanul căruia se afla inculpata C.A.I.S.. S-a constatat că aceasta emana halenă ce părea a fi alcoolică, motiv pentru care i s-a solicitat să sufle în aparatul etilotest pentru a se stabili dacă există alcool pur în aerul expirat de ea. A fost testată cu aparatul tip „Drager” la ora 22:04, stabilindu-se  că avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condusă la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, rezultatul analizei acestora fiind că inculpata prezenta o alcoolemie de 1,60 gr. 0/00 la prima probă recoltată la ora 22:30, respectiv de 1,45 gr. 0/00 la cea de-a doua probă recoltată la ora 22:30.

Prin încheierea din data de 11.07.2016 a judecătorului de cameră preliminară, s-a constatat competenţa Judecătoriei Buhuşi de a soluţiona cauza, legalitatea actului de sesizare a instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecării cauzei privind pe inculpata C.A.I.S., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen.

La termenul de judecată din data de 21.11.2016, inculpata a solicitat judecarea sa în baza procedurii recunoaşterii învinuirii prevăzută de art. 375 alin. 1 C. proc. pen., recunoscând săvârşirea faptei de care a fost acuzat şi solicitând ca judecarea sa să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse.

  Inculpata şi-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi găsit vinovat de săvârşirea faptei imputate.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarele:

  Raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu reflectă adevărul judiciar.

Astfel, în fapt la data de 17.12.2015, în jurul orei 21:55 inculpata C.A.I.S., în timp ce se afla la volanul autoturismului marca Opel cu nr. de înmatriculare BC-*, a fost oprită în trafic de către organele de poliţie din cadrul IPJ Bacău - Serviciul Rutier,  pe DJ 156 G din localitatea Buda, comuna Blăgeşti, judeţ Bacău, ocazie cu care s-a constatat că aceasta emana halenă ce părea a fi alcoolică, motiv pentru care i s-a solicitat să sufle în aparatul etilotest pentru a se stabili dacă există alcool pur în aerul expirat de ea. A fost testată cu aparatul tip „Drager” la ora 22:04, stabilindu-se  că avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpata a fost condusă la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, rezultatul analizei acestora fiind că inculpata prezenta o alcoolemie de 1,60 gr. 0/00 la prima probă recoltată la ora 22:30, respectiv de 1,45 gr. 0/00 la cea de-a doua probă recoltată la ora 22:30.

Inculpata a avut o poziţie procesuală de recunoaştere şi în faţa instanţei.

Raportat la mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv procesul-verbal de constatare a infracţiunii, verificarea cu aparatul „Drager Alcoltest”, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie, declaraţiile inculpatei, instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpată dincolo de orice îndoială rezonabilă, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 396 alin. 2 C. proc. pen.

În drept, fapta inculpatei, astfel cum a fost reţinută prin actul de sesizare şi recunoscută de către aceasta,  întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen.

Prin săvârşirea acestei infracţiuni s-a creat o stare de pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea inculpatei şi urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei.

 Inculpata a acţionat cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte, prevăzând urmarea acţiunii sale şi acceptând posibilitatea producerii acesteia.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi rezultatul infracţiunii comise, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa reţine că fapta săvârşită de inculpată prezintă pericol social întrucât alcoolul diminuează puterea de discernământ, capacitatea de concentrare şi atenţia conducătorilor auto, le alterează reflexele, timpul de reacţie, acuitatea văzului, iar numărul erorilor în conducerea autovehiculelor şi al încălcărilor de lege creşte în raport direct proporţional cu cantitatea de alcool ingerată.

De altfel, infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului este o infracţiune de pericol, astfel că, pentru a se evita  producerea de accidente de circulaţie, legiuitorul a incriminat această faptă, pericolul social fiind unul abstract, inseparabil legat de materialitatea faptei, indiferent de împrejurările în care s-ar comite aceasta şi de urmările produse ori care s-ar fi putut produce cu privire la persoane sau bunuri. Astfel, instanţa constată că prin săvârşirea faptei analizate s-a pus în primejdie siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, stare de pericol care este prezumată.

Instanţa constată că inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale (fişă cazier judiciar f. 19 DUP).

În favoarea inculpatei, instanţa reţine faptul că aceasta nu s-a sustras de la urmărire penală şi judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, dimpotrivă, manifestând o conduită sinceră încă de la începutul cercetărilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 336 alin. 1 C. pen., conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Scopul pedepsei constă în prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, scop care se realizează atât cu privire la persoanele cărora li se aplică o pedeapsă menită să asigure constrângerea şi reeducarea, cât şi cu privire la ceilalţi destinatari ai legii penale care vor adopta o conduită conformă cu exigenţele acestei legi în vederea evitării apariţiei unui raport de conflict cu statul.

Instanţa consideră că aplicarea unei amenzi penale inculpatei reprezintă o individualizare  corectă a pedepsei, în raport cu gradul de pericol social al infracţiunii analizate, dar şi cu circumstanţele personale ale inculpatei. Altfel zis, instanţa apreciază că nu se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea inculpatei, întrucât acesta are posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială şi prin aplicarea unei sancţiuni pecuniare, pedeapsa cu amenda în cuantumul stabilit fiind în măsură să conducă la realizarea scopului pedepsei. Având în vedere modul şi mijloacele de comitere a faptei, urmarea produsă, conduita procesuală sinceră a inculpatei, lipsa de antecedente penale, instanţa apreciază, după aplicarea reducerilor prevăzute de art.396 al.10 NCPP, că aplicarea unei amenzi penale de 135 zile-amendă la o valoare de 10 lei/zi care este în acord cu situaţia materială a inculpatei, este în măsură să ducă la realizarea scopului pentru care pedeapsa a fost aplicată.

În baza art.63 Cod penal va atrage atenţia inculpatei asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii penale aplicate conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă rămase neexecutate cu un număr echivalent de zile de închisoare.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. instanţa îl va obliga pe inculpată la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 360 lei la urmărire penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.336 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) C.proc.pen condamnă pe inculpata C.A.I.S.– fiica lui I. şi C., născută la data de *.1993,  în Buhuşi, jud.Bacău, cu domiciliul în Buhuşi, jud.Bacău, CNP *, cetăţean român, studii medii, de profesie asistentă medicală, necăsătorit,  fără antecedente penale, la pedeapsa de 1350 lei amendă penală echivalent a 135 zile-amendă.

În baza art.63 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra faptului că neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei amenzii penale aplicate conduce la înlocuirea numărului de zile-amendă rămase neexecutate cu un număr echivalent de zile de închisoare.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă pe inculpată la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 360 lei la urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.12.2016.

Preşedinte, Grefier,