Contestare recunoaştere paternitate

Hotărâre 3014 din 09.05.2016


Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.XXX din data de  XXX(disjuns din dosarul nr.XXX),reclamantul S.A.C. a chemat în judecată pe pârâta S.L.N.solicitând ca,prin hotărâre judecătorească,să se constate că nu este tatăl minorei S.R.E.,şi să se dispună la minora să poarte numele de XXX.

În motivare,a arătat că a convieţuit cu pârâta încă din anul XXX,locuind împreună la părinţii lui;că la data de XXX s-a născut minora R.E.,despre care a avut convingerea că este fiica lui,motiv pentru care a dat declaraţie de recunoaştere a paternităţii;că nu a avut cunoştinţă că la acel moment pârâta întreţinea relaţii şi cu alţi bărbaţi;că după o lună de zile de la naşterea fetiţei s-a şi căsătorit cu pârâta;că la începutul lunii XXX,soţia i-a trimis mesaje prin  care l-a anunţat că doreşte să divorţeze cât mai repede,înainte de a naşte,dacă nu vrea să mai aibă un copil care nu este al lui,şi că a înţeles că minora R.E. nu este fiica lui,astfel încât a hotărât să promoveze prezenta acţiune.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.58 alin.1 Codul familiei.

În dovedire,reclamantul a solicitat admiterea şi administrarea probei cu înscrisuri şi efectuarea unei expertize ADN.

A depus, în copie, certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere al minorei.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru-20 lei.

Pârâta,prezentă în instanţă,a precizat că este de acord cu acţiunea;nu a solicitat administrarea de probe.

Pentru soluţionarea prezentei cauze a fost întocmit un raport de expertiză medico-legală-examen ADN-nr.XXX(filele 34-37).

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine că părţile s-au cunoscut şi au întreţinut relaţii de concubinaj începând cu anul XXX;la data de XXX,pârâta a dat naştere minorei R.E.,a cărei paternitate a fost stabilită urmare a declaraţiei de recunoaştere din partea reclamantului(conform art. 56 şi 57 alin.1-2 Codul familiei).

Ulterior,la data de XXX,părţile s-au căsătorit, căsătorie care a fost desfăcută pe baza acordului lor la data de XXX (dosar nr.XXX).

Rezultă din raportul de expertiză medico-legală-examen ADN-NR.XXX întocmit de IML Iaşi,urmare a studiului comparativ al profilurilor genetice,că este exclus ca reclamantul să fie tatăl biologic al minorei S.R.E.,excluderea fiind făcută  pe 10 markeri STR(conform anexei lucrării).

Potrivit art.58 alin.1 Codul familiei”recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată”.

Raportat la dispoziţiile legale sus-citate şi având în vedere situaţia de fapt anterior reţinută,precum şi concluziile raportului de expertiză întocmit de IML Iaşi( necontestat de pârâtă) instanţa constată că prezenta acţiune este întemeiată,sub aspectul primului capăt de cerere,astfel încât o va admite.

Faţă de soluţia dată cererii având ca obiect”contestare recunoaştere paternitate” şi de dispoziţiile art.64 alin.1 Codul familiei”,minora R.E. va purta numele mamei-primul şi singurul părinte faţă de care i-a fost stabilită filiaţia-, acela de „XXX”.