Infracţiuni

Sentinţă penală 237/2016 din 17.11.2016


Ministerul Public -- Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a fost reprezentat de procuror

Birta  Cristina.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat H  A  şi pe parte civilă B  M  M , având ca obiect lovirea sau alte violenţe (art.193 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se  prezintă  partea  vătămată  B  M  M  personal, martora B  – R  D  şi  apărătorul  ales  al  inculpatei , avocat  P  D . 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după  care  :

Instanţa  procedează  la  audierea  martorei  B  R  D , care  a  solicitat să dea o  declaraţie  solemnă.

Reprezentanta Ministerului Public, partea  vătămată şi  apărătorul  ales al  inculpatei , avocat  P D arată instanţei că, nu mai au de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat sau probe de administrat, în baza dispoziţiilor art. 387 şi 388 C. proc. pen., instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

 Reprezentanta parchetului, solicită instanţei să reţină vinovăţia inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii  prev. şi pedepsită de art. 193 C.p.,coroborat cu probele administrate în cursul urmăririi penale, solicită condamnarea acesteia la o pedeapsă temeinică şi legală şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul  ales  al  inculpatei ,  avocat  P D solicită  în  principal  ca  în  temeiul  art.  16  alin.1  lit.  d Cod penal achitarea  inculpatei , reţinându-se dispoziţiile  art.  19  Cod  penal  cu privire  la  legitima  apărare,  coroborat  cu  art.  26  Cod penal . În  subsidiar  ,  în  temeiul  art.  396  C.pr. penală coroborat  cu  art. 80 Cod  penal, solicită  instanţei renunţarea  la  aplicarea pedepsei, având  în  vedere  că, inculpata  nu  are  antecedente  penale . În  temeiul  art.  75  lit. a Cod  civil şi  art. 76  Cod  penal  , în  ceea  ce priveşte  latura  civilă ,  solicită  a  se  lua  act  că  partea  vătămată  a  renunţat la  pretenţiile  civile .

Partea  vătămată B M M  solicită  aplicarea  unei pedepse  legale.

J U D E C Ă T O R I A

 DELIBERÂND

Constată că , prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş nr.968/P/2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei  H A , fără  antecedente  penale , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire  sau  alte  violenţe prev. şi  ped  de  art.193 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit. a Cod penal.

Din  actele de urmărire penală efectuate în cauză, se reţine că, în data de 23.09.2015, în jurul orei 16:00, persoana vătămată B  M M  a fost lovită cu un făraş din tablă către H  A , cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 10 (zece) zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 2302/Ia/937 din 25.09.2015 eliberat de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bihor.

În fapt, în 24.09.2015, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Beiuş, au fost sesizaţi prin plângere prealabilă de către persoana vătămată B  M  M  cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe comisă de inculpata H  A  (f. 4).

Din declaraţia persoanei vătămate B  M  M  (f. 7-8) reiese că, în data de 23.09.2015, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla în curtea comună a locuinţei, pe fondul unor discuţii contradictorii şi fiind provocat, a avut intenţia de a o lovi pe inculpata H  A  un fărăş din tablă, dar aceasta i l-a smuls din mână şi pe urmă a lovit-o peste mâini, cap şi corp.

Prin certificatul medico-legal nr. 2302/Ia/937 din 25.09.2015 emis de Serviciul de Medicină Legală Bihor se concluzionează că, persoana vătămată prezintă leziunile posttraumatice ce datează din 23.09.2015, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu un corp contondent dur, posibil cu muchii, şi care necesită 10 (zece) zile de îngrijire medicală (f. 5).

Din declaraţia martorei B –R  D  reiese că, între cele două părţi a avut loc un conflict verbal; inculpata care îşi spăla maşina a stropit cu apă atât persoana vătămată cât şi nisipul pe care îl avea în curte, iar aceasta din urmă, sub impulsul nervilor, a luat un fărăş din tablă şi s-a îndreptat spre inculpată cu intenţia de-a o lovi; inculpata i-a smuls fărăşul din mână persoanei vătămate, după care a lovit-o cu acesta peste mâini, cap şi corp.

Din declaraţiile martorilor B –R  G , D  M , B  S  şi K  D  D rezultă că, a existat un conflict între cele două părţi, dar, întrucât cunoşteau comportamentul inculpatei, au intrat fiecare în locuinţa sa, fără a vedea mai apoi ce s-a întâmplat.

Inculpata H  A , în declaraţia dată în calitate de suspectă (f. 12-13) descrie o versiune proprie asupra faptei în sensul că, în timp ce se afla în curtea comună a locuinţei şi îşi spăla maşina, pe fondul unor discuţii contradictorii, fiind acuzată că a udat cu apă nisipul persoanei vătămate şi a stropit-o, a fost atacată cu un făraş din tablă de către persoana vătămată, ocazie cu care a smuls din mâna acesteia făraşul pentru a se apăra. Inculpata susţine că , ulterior persoana vătămata a continuat să o lovească provocându-şi astfel singură leziuni în făraşul pe care inculpata doar îl ţinea în mână şi se apăra.

Versiunea inculpatei nu prezintă credibilitate, întrucât leziunile persoanei vătămate, prezentate în certificatul medico-legal 2302/Ia/937 din 25.09.2015 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Bihor („temporal stg plagă contuză cu margini neregulate ...”, „frontal paramedian stg 2 placarde excoriate ...”, „frontal paramedian drt echimoză ...”, „piramida nazală la nivelul scheletului osos plagă contuză ...” ) nu se puteau produce în modul descris de inculpată.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 19.05.2016,  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În şedinţa  publică  din  15 septembrie  2016 ,  în temeiul  art.  112-113 C.pr.  penală  a  fost  audiată  partea  vătămată  B  M  M  ,  care  arată  că , îşi menţine  declaraţia  dată în  faţa  organelor  de  urmărire  penală şi  renunţă  la  pretenţiile  civile de  5000  lei de  la  inculpată , ce  reprezintă cheltuieli  medicale  şi  daune  morale . Partea  vătămată nu  poate preciza  de  câte  ori  a  fost  lovit  de  către  inculpată , însă ,  la  momentul  la  care  aceasta  a luat  făraşul  , l-a  lovit  peste  mâini şi  a  intenţionat  să  îl  lovească  la  cap , iar  el  s-a  apărat  cu  mâinile  ,  iar inculpata  l-a  lovit până  când  nu  a  mai putut  .  Arată  că , nu  este  adevărat  că  ar  fi  căzut  jos  la  momentul  altercaţiei , iar de  faţă  la  incident  au  fost vecinii  B  D  şi  B G  . Partea  vătămată  arată  că , nu  a intenţionat  să  ia  piatră  de  jos  pentru  a o  lovi  pe  inculpată , deoarece  starea  în care  se  afla  nu îi  permitea. Nu a văzut ca  inculpata  să poarte  urme  de  lovituri în  urma  altercaţiei  produse . Partea  vătămată  arată că ,  s-a  deplasat  spre  inculpată  cu  făraşul în mână  cu  intenţia  de  a o  speria , iar  făraşul  îl ţinea  ridicat  în mână , însă  inculpata  i  l-a  smuls  din mână  şi  a  început  să îl  lovească. De asemenea ,  arată  că  nu  a  ameninţat-o  pe  inculpată  că  o  va  lovi  pentru  a o  omorî .

În şedinţa  publică  din 15 septembrie 2016 , în  baza  art. 107-110 C.pr.penală ,  instanţa a procedat la  audierea  inculpatei  H  A care  a  arătat  că,  nu  recunoaşte  săvârşirea  faptei  pentru  care  a  fost  trimisă în  judecată.  Arată că, locuieşte într-o curte comună cu partea vătămată și între ei există neînțelegeri mai vechi datorate faptului că, partea  vătămată  îi blochează accesul în garajul proprietatea sa. Arată de asemenea că, la data reținută în rechizitoriu a intrat cu mașina în curte, iar partea vătămată era prezentă în curte și avea în mână o lopată cu coadă , iar în curte era pusă o roabă de către partea vătămată , motiv pentru care , nu putea avea acces la garaj. I-a solicitat părții vătămate să mute roaba, iar imediat după aceasta , partea vătămată a venit la ea la mașină , amenințând-o cu lopata, a înjurat-o și a amenințat-o  că o omoară cu lopata, inculpata fiind în mașină. În acest timp fără a coborî din mașină a cerut concursul organelor de poliție care s-au deplasat la fața locului  și fiecare a spus versiunea sa despre cele întâmplate , însă nu s-a luat nici o măsură la acel moment , iar partea vătămată își mutase deja roaba , însă nu poate  preciza când anume. După plecarea organelor de poliție, a procedat la spălarea mașinii proprietatea sa personală în fața garajului, după cca aprox. 1 oră, iar apa s-a scurs pe nisipul aflat în fața părții de imobil proprietatea părții vătămate. Ca urmare a acestui fapt, partea vătămata a întrebat-o de ce a udat nisipul și probabil l-a udat și pe acesta deoarece curtea este mică, motiv pentru care a venit la mașină a intrat în garaj având în mână o lopată, însă nu cea avută inițial. Văzând pe partea vătămată că vine spre ea  cu lopata, inculpata  a crezut că dorește să o  lovească,  motiv pentru care s-a apărat și în intenția de a-i lua lopata din mână s-a produs o altercație intre ei, partea vătămată a căzut jos, ocazie cu care a intenționat să ia o piatră să o lovească , iar  inculpata  a luat lopata din mâna acestuia. În urma altercației produse, atât inculpata cât și partea vătămată au suferit leziuni , inculpata  a fost zgâriată pe piept , pe mână și a văzut că și părții vătămate îi curgea sânge. De față la cele mai sus relatate au fost vecinii B  D  și B  G . Arat că, în curte sunt 6 familii, iar ceilalți vecini în afară de cele două persoane mai sus arătate erau acasă, dar nu știe dacă au văzut cele întâmplate. În urma acestui incident, a chemat din nou organele de poliție, ocazie cu care a relatat cele întâmplate, însă la acel moment nu s-a luat nici o măsură. A doua zi după cele întâmplate, partea vătămată muncea în curte, cernea nisip, însă nu s-a uitat dacă acestea are urme de leziuni pe corp. Inculpata  arată că, la momentul altercației dintre ei,  crede că partea vătămată s-a lovit în lopată când dorea să îi ia lopata , iar el o ținea . Precizează că, lopata era făraş de adunat gunoiul, confecționat din tablă. La întrebarea părții vătămate de ce a fost lovit de către inculpată, aceasta a relatat că s-a apărat de el. 

În şedinţa publică din data de 17.11.2016 în baza art. 114-123 Cod procedură penală, instanţa a procedat  la  audierea  martorei B  R  D , care  a arătat  că, îşi menţine  declaraţia  dată  în  faţa  organelor  de  urmărire  penală . Astfel  , la  data  respectivă, după  ce  a  venit  de  la  serviciu  ,  având în  vedere  că locuieşte  în  curte  comună  cu inculpata  şi  partea  vătămată ,  inculpata  a  stropit-o  pe  partea  vătămată  cu  apă ,  cu  furtunul ,  deoarece  spăla  maşina  ,  moment în  care , partea  vătămată  s-a  enervat  şi  s-a  îndreptat  spre  inculpată cu un  făraş  , însă nu  a  lovit-o  pe  inculpată. Inculpata  a luat  făraşul  din  mâna  părţii  vătămate  şi a  lovit-o  pe  aceasta  peste  mâini ,  iar  martora  a  intervenit  între  ei şi le-a  spus să  se  oprească , deoarece  se  pot  omorî . S-au încăierat  reciproc , motiv  pentru  care  martora  a intervenit între  ei . Martora  nu  a  văzut-o  pe  partea vătămată  căzând  la  pământ  . După  aceasta  încăierare  ,  inculpata  a  sunat  la  poliţie  , iar aceştia  s-au  deplasat la  faţa  locului , moment  la  care  nu  a mai  existat  nici  un  incident , iar  înainte sau după sosirea  organelor  de  poliţie  ,  partea  vătămată  i-a  arătat  mâinile  ,  care  erau  vinete  ,  cu  echimoze  ,  de  la  loviturile  primite.  Martora  arată  că  ,  la  momentul  la  care  a  venit  de  la  serviciu ,  inculpata  şi  partea vătămată  deja  se  certau , iar  partea  vătămată lucra  cu nisipul . 

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti,  instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 23.09.2015, în jurul orei 16:00, persoana vătămată B  M  M  a fost lovită cu un făraş din tablă către H  A , cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 10 (zece) zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 2302/Ia/937 din 25.09.2015 eliberat de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bihor.

În fapt, în 24.09.2015, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Beiuş, au fost sesizaţi prin plângere prealabilă de către persoana vătămată B  M  M  cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe comisă de inculpata H  A  (f. 4).

Din declaraţia persoanei vătămate B  M  M  (f. 7-8) reiese că, în data de 23.09.2015, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla în curtea comună a locuinţei, pe fondul unor discuţii contradictorii şi fiind provocat, a avut intenţia de a o lovi pe inculpata H  A  un fărăş din tablă, dar aceasta i l-a smuls din mână şi pe urmă a lovit-o peste mâini, cap şi corp.

Prin certificatul medico-legal nr. 2302/Ia/937 din 25.09.2015 emis de Serviciul de Medicină Legală Bihor se concluzionează că, persoana vătămată prezintă leziunile posttraumatice ce datează din 23.09.2015, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu un corp contondent dur, posibil cu muchii, şi care necesită 10 (zece) zile de îngrijire medicală (f. 5).

Din declaraţia martorei B –R  D  reiese că, între cele două părţi a avut loc un conflict verbal; inculpata care îşi spăla maşina a stropit cu apă atât persoana vătămată cât şi nisipul pe care îl avea în curte, iar aceasta din urmă, sub impulsul nervilor, a luat un fărăş din tablă şi s-a îndreptat spre inculpată cu intenţia de-a o lovi; inculpata i-a smuls fărăşul din mână persoanei vătămate, după care a lovit-o cu acesta peste mâini, cap şi corp.

Din declaraţiile martorilor B –R  G , D  M , B  S  şi K  D  D  rezultă că, a existat un conflict între cele două părţi dar, întrucât cunoşteau comportamentul inculpatei, au intrat fiecare în locuinţa sa, fără a vedea mai apoi ce s-a întâmplat.

Inculpata H  A în declaraţia dată în calitate de suspectă (f. 12-13) descrie o versiune proprie asupra faptei în sensul că, în timp ce se afla în curtea comună a locuinţei şi îşi spăla maşina, pe fondul unor discuţii contradictorii, fiind acuzată că a udat cu apă nisipul persoanei vătămate şi a stropit-o, a fost atacată cu un făraş din tablă de către persoana vătămată, ocazie cu care a smuls din mâna acesteia făraşul pentru a se apăra. Inculpata susţine că, ulterior persoana vătămata a continuat să o lovească provocându-şi astfel singură leziuni în făraşul pe care inculpata doar îl ţinea în mână şi se apăra.

Versiunea inculpatei nu se coroborează  cu restul  probelor  din dosar , întrucât leziunile persoanei vătămate, prezentate în certificatul medico-legal 2302/Ia/937 din 25.09.2015 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Bihor („temporal stg plagă contuză cu margini neregulate ...”, „frontal paramedian stg 2 placarde excoriate ...”, „frontal paramedian drt echimoză ...”, „piramida nazală la nivelul scheletului osos plagă contuză ...” ) nu se puteau produce în modul descris de inculpată. De asemenea , martora  B  R  D , audiată în  cauză ,  care  a  fost  prezentă  la  incidentul  dintre  părţi  a  confirmat  că , inculpata a luat  făraşul  din  mâna  părţii  vătămate  şi a  lovit-o  pe  aceasta  peste  mâini , motiv  pentru  care  a  intervenit între  ei , iar  la  acel moment  partea  vătămată  i-a  arătat  mâinile  care  prezentau  echimoze  de  la  loviturile  primite .

Situaţia de fapt se dovedeşte  cu următoarele mijloace de probă declaraţia persoanei vătămate (f. 7-8); certificatul medico-legal nr. 2302/Ia/937 din 25.09.2015 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bihor (f. 5), declaraţia martorului  B  S  (f. 18-19); declaraţia martorului B R D  (f. 20-21); declaraţia martorului B –R G  (f. 22-25); declaraţia martorului D  M  (f. 26-27); declaraţia martorului K  D  Dan (f. 28-29); declaraţiile date în calitate de suspect/inculpat (f. 12-13, 16-17) ,  declaraţia părţii  vătămate dată  în  faza  de  cercetare  judecătorească , declaraţia  inculpatei  din  faza  de  cercetare  judecătorească , precum şi  a  martorei  B  R D  .

În drept:

Fapta inculpatei H  A  care, în data de 23.09.2015, orele 16:00, a exercitat acte violente împotriva persoanei vătămate B  M M , producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 10 (zece) zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin 2 C. pen. cu aplicarea art. 75 lit.a C.pen.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, faptul că,  aceasta  nu a  recunoscut  săvârşirea  faptei , precum  şi  reţinerea  circumstanţei  atenuante  legale  prevăzut  de  art.  75  lit.  a  Cod  penal  , respectiv faptul că , inculpata  a  săvârşit  fapta  sub  stăpânirea  unei  tulburări  sau  emoţii  determinată  de  provocarea de  către  partea  vătămată ,  produsă  prin violenţă .

Pentru aceste motive în baza art.193 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit. a Cod penal, condamnă  inculpata H A , fără  antecedente  penale  , o pedeapsă de:

-  120 zile amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire  sau  alte  violenţe .

În  temeiul  art.  61  alin. 2  Cod  penal  va stabili  suma  corespunzătoare  unei  zile  amendă  de  10 de lei pentru o zi de amendă penală, astfel  că  inculpata  H  A va  executa  o  amendă penală  de  1200  lei .

Va atrage  atenţia  inculpatei  asupra  prevederilor  art.  63  alin. 1  Cod  penal , respectiv că , în situaţia în  care  cu  rea  credinţă nu execută  pedeapsa  amenzii în  tot  sau  în  parte,  numărul  zilelor  amendă  neexecutate  se  înlocuieşte  cu numărul  corespunzător  de  zile cu  închisoarea .

Va pune  în  vedere  inculpatei  că, potrivit  art.  559  alin. 1  C.pr. penală  are obligaţia  să  depună  recipisa de  plată  integrală  a  amenzii la  judecătorul  delegat  cu  executarea  în  termen de  3  luni  de  la  rămânerea  definitivă  a prezentei hotărâri .

În baza  art. 22 C.pr. penală  ia  act  de  renunţarea  părţii  civile B  M  M la pretenţiile  civile  în  cuantum  de 5000  lei  reprezentând  cheltuieli  medicale şi  daune  morale .

În baza art.274 Cod procedură penală va obliga  pe inculpată să plătească statului suma de 800 lei cheltuieli judiciare ,  din  care 300  lei  cheltuieli  judiciare  în  faza  de  urmărire penală şi  500  lei în  faza  de  cercetare  judecătorească .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.193 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit. a Cod penal, condamnă  inculpata H A , fără antecedente penale, o pedeapsă de:

-  120 zile amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire  sau  alte  violenţe .

În  temeiul  art.  61  alin. 2  Cod  penal  stabileşte  suma  corespunzătoare  unei  zile  amendă  de  10 de lei pentru o zi de amendă penală, astfel  că  inculpata  H  A va  executa  o  amendă penală  de  1200  lei .

Atrage  atenţia  inculpatei  asupra  prevederilor  art.  63  alin. 1  Cod  penal , respectiv  că , în situaţia în  care  cu  rea  credinţă nu execută  pedeapsa  amenzii în  tot  sau  în  parte ,  numărul  zilelor  amendă  neexecutate  se  înlocuieşte  cu numărul  corespunzător  de  zile cu  închisoarea .

Pune  în  vedere  inculpatei  că, potrivit  art.  559  alin. 1  C.pr. penală  are obligaţia  să  depună  recipisa  de  plată  integrală  a  amenzii la  judecătorul  delegat  cu  executarea  în  termen de  3  luni  de  la  rămânerea  definitivă  a prezentei hotărâri .

Ia  act  de  renunţarea  părţii  civile B M  M  la pretenţiile  civile  în  cuantum  de 5000  lei  reprezentând  cheltuieli  medicale şi  daune  morale .

În baza art.274 Cod procedură penală obligă pe inculpată să plătească statului suma de 800 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei cu inculpata, partea vătămată  şi procurorul.

Pronunţată  în  şedinţă  publică  azi  17 noiembrie  2016  .