Recunoasterea hotârărilor penale - acte judiciare străine

Sentinţă penală 13 din 30.01.2017


Cod ECLI ECLI:RO:JDSIG:2017:002.000013

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 1/308/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ Nr. 13

Şedinţa publică  din  30 Ianuarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Laura Iancu

Ministerul Public reprezentat de Procuror: Emanuel Mihoc

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul Oficiului Federal de Justiţie din Republica Federală Germania (Adenaueralle 99-103, 53113 Bonn - 53094 Bonn) înaintată prin Ministerul Justiţiei - Direcţia de Drept internaţional şi  Cooperare Judiciară - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală şi pe intimatul -------------- -----------, având ca obiect recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Nefiind cereri de formulat şi nici excepţii de invocat în cauză, instanţa declară cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Parchetului pune concluzii de admitere a cererii formulate de către autorităţile germane, recunoaşterea hotărârii şi punerea în executare a acesteia, iar cheltuielile judiciare avansate de stat să rămână în sarcina acestuia.

Instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr.1/308/2017 la data de 03.01.2017 pe rolul Judecătoriei Sighişoara, autoritatea solicitantă Bundesamt fur Justiz cu sediul în Germania, Bonn, Adanauerallee 99-103, cod 53113 în conformitate cu Decizia cadru nr.2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, a cerut autorităţii solicitante Judecătoria Sighişoara recunoaşterea şi executarea unei decizii emisă la 2.05.2016, definitivă la 28.05.2016 în cauza nr.500.0212 44409 din 02.05.2016 de către Inspectoratul General de Poliţie Rheinpfalz Biroul Central pentru amenzi contravenţionale, cu sediul în Maximilianstrasse 6, 67346 Speyer din Germania împotriva intimatului -------------- -----------, cetăţean român cu domiciliul în com.Neaua, judeţul Mureş.

Autoritatea solicitantă a ataşat traduceri în limba română a cererii sale şi a înscrisurilor: cererea prin care în conformitate cu Decizia cadru nr.2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare a cerut autorităţii solicitate Judecătoria Sighişoara recunoaşterea şi executarea deciziei de imputare emisă împotriva cetăţeanului român -------------- -----------, certificatul prevăzut la art.4 din Decizia cadru nr.2005/214/JAI a Consiliului, stat emitent fiind Germania, stat de executare fiind România, sancţionat administrativ fiind -------------- -----------, decizia de impunere fiind emisă la 02.05.2016 şi definitivă la 28.05.2016 în dosar nr.500.02124440.9, precum şi certificatul menţionat în limba germană, decizia a cărei recunoaştere s-a solicitat în limba germană.

Conform art.139 din Lg.302/2004 recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti sau ordonanţelor penale străine prin care au fost aplicate sancţiuni de drept penal sau administrative sau s-a dispus obligare la plata de cheltuieli judiciare au loc în condiţiile tratatului aplicabil între România şi statul străin solicitant sau în lipsa acestuia în condiţiile prevăzute de prezenta lege, precum şi de Codul de procedură penală, dacă este îndeplinită condiţia reciprocităţii.

În cauza de faţă se solicită punere în executare a amenzii administrative totale de 98,50 euro, din care 28,50 euro cheltuieli cu proceduri administrative sau judiciare pentru încălcarea de către persoana sancţionată a art.3 al.3, art.49 din Codul rutier german, art.24 din Legea germană privind circulaţia rutieră, reţinându-se în fapt că persoana condamnată conducând camionul cu numărul de înmatriculare HR 23 TAB, a depăşit pe data de 22.02.2016, la ora 10:55 pe şoseaua federală B 10, în sectorul cadastral Wilgartswiesen, în dreptul ieşirii către Hermersbergerhof, circulând în direcţia Landau, în afara localităţii viteza maximă de deplasare permisă cu 20 km/h. Viteza maximă permisă: 60 km/h, viteza constatată (după scăderea marjei de toleranţă) : 80 km/h.

Hotărârea definitivă va fi comunicată direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.

Instanţa constată, raportat la conţinutul certificatului înaintat la dosar, prevăzut de art.4 din Decizia cadru nr.2005/214/JAI că nu există nici un motiv de nerecunoaştere a sancţiunii dintre cele prevăzute de art.241 din Lg.302/2004 şi va dispune punerea în executare a sancţiunii pecuniare aplicate cetăţeanului -------------- ----------- pentru încălcarea unor norme legale privind circulaţia rutieră.

Instanţa făcând aplicarea disp.art.240 din Lg.302/2004 va recunoaşte decizia autorităţii germane mai sus menţionată şi va obliga intimatul la plata sumei de 98,50 euro, respectiv 444 lei, (curs 4,5077 lei/euro) la cursul de schimb publicat de BNR pentru data de azi, 30.01.2017, reprezentând suma de bani pentru o condamnare/amendă administrativă şi cea reprezentând cheltuieli cu procedurile judiciare sau administrative aferente deciziei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.139 din Lg.302/2004

Admite cererea Oficiului Federal de Justiţie din Republica Federală Germania (Adenaueralle 99-103, 53113 Bonn - 53094 Bonn) şi în consecinţă:

Dispune recunoaşterea în România a deciziei emise de Polizeiprasidium Rheinpfalz, Zentrale Bussgeldstelle (Inspectoratul General de Poliţie Rheinpfalz, Biroul Central pentru amenzi contravenţionale) Maximilianstrasse 6, 67346 Speyer din Germania în cauza cu nr.500.02124440.9 din 2.05.2016 definitivă la 28.05.2016.

Dispune executarea în România de către intimatul -------------- ----------- cetăţean român, născut la, dom. în, a sancţiunilor aplicate de 98,50 euro pe baza art.3 al.3, art.49 Codul rutier german (StVO), art.24 Lg.germană privind circulaţia rutieră (StV9), nr.11.1.4 catalogul amenzilor pentru contravenţii rutiere Bkat, din care suma de 70 euro amendă administrativă şi suma de 28,50 euro cheltuieli cu proceduri administrative sau judiciare aferente hotărârii. Suma în lei la data de azi, 30.01.2017 este de 444 lei la cursul de schimb publicat de BNR, pentru data de azi, 30.01.2017, de 4,5077 lei/1 euro.

Executarea hotărârii menţionate este generată de legea română în acelaşi mod ca în cazul unei pedepse pecuniare aplicate de o instanţă judecătorească română conform art.243 al.1 din Lg.302/2004.

Se încuno?tin?ează despre executare autoritatea germană solicitantă, conform art.247 din Lg.302/2004.

În temeiul art.246 al.2 din Lg.302/2004 cheltuielile judiciare avansate de statul român rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.01.2017.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Laura Iancu