Art. 218; art. 374 Cod penal

Sentinţă penală 13 din 20.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Operator de date personale înregistrat sub nr. 8354

Dosar nr. XXX/40/2017 Art. 218; art. 374 Cod penal

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Şedinţa nepublică din xx.xx.xxxx

Preşedinte -

Grefier -

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul

Botoşani - reprezentat de:

Procuror -

SENTINŢA PENALĂ NR. XX

La ordine soluţionarea acţiunii penale privind rechizitoriul nr. XXX/D/P/2016 din xx.xx.xxxx al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani, prin care au fost trimişi în judecată inculpatul G. V., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de „viol" în formă continuată prev. şi ped. de art.218 alin.l, alin.3 lit.c Cod penal, cu aplicarea ait.35 alin.l, 36 Cod penal (3 acte materiale) şi pornografie infantilă, faptă prev. si ped. de art.374 alin.l şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.l, 39 Cod penal şi, în stare de libertate inculpatul C. M., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „pornografie infantilă" prev. si ped. de art.374 alin.l şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal.

La apelul făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul G. V., în stare de arest preventiv asistat de apărător ales avocat F. A., inculpatul C. M., asistat de avocat S. A., ce substituie pe avocat desemnat din oficiu E. C., reprezentantul legal al părţii civile minore D. P. răspunde mama acesteia D. M., fiind asistată de avocat desemnat din oficiu L. E., iar partea civilă minoră fiind prezentă aflându-se în afara sălii de şedinţă

Procedura legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei, după care, instanţa având în vedere dispoziţiile art.352 alin.3 Cod procedură penală şi, ţinând seama de interesul superior al minorului, instanţa declară şedinţă nepublică pe tot parcursul procesului şi dispune să rămână în sala de judecată doar părţile din prezenta cauză şi participanţii la acest proces, fiind îndepărtate din şedinţă celelalte persoane, procurorul şi părţile neopunându-se.

Având în vedere că persoana vătămată D. P. este minoră în vârstă de 15 ani, potrivit dispoziţiile legale privind protejarea interesul superior al minorului şi în vederea respectării drepturilor minorilor, instanţa dispune ca aceasta să nu fie prezentă în sala de judecată, rămânând în sala de şedinţă doar reprezentatul legal al acesteia, respectiv mama sa D. M. şi apărătorul desemnat din oficiu avocat L. E..

Se constată depus la dosar referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Botoşani, privind pe inculpatul C. M., care era minor la data săvârşirii infracţiunii.

Apărătorul inculpatului C. M. depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere.

Nemaifiind cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi, acordă cuvântul pentru dezbateri.

Procurorul solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună condamnarea inculpatului G. V., care a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată, trei acte materiale, prev. şi ped. de art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi infracţiunea de pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 39 Cod penal, constând în aceea că în perioada februarie - noiembrie 2016 a stocat şi deţinut iară drept în scopul expunerii, pe card-ul de memorie al telefonului său mobil un material pornografic cu persoana vătămată minoră D. P., în vârstă de 14 ani la acea dată, în timp ce întreţine un raport sexual normal cu inculpatul C. M., minor la acea data, iar în perioada iunie - iulie 2016 prin exercitarea de constrângeri morale concretizate în şantajarea persoanei vătămate minore D. P. că va arăta tatălui acesteia filmul cu raportul sexuale întreţinute de ea cu inculpatul minor, a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale normale la locuinţa sa. Ca urmare a acestor raporturi sexuale persoana vătămată a rămas însărcinată iar în prezent pe parcursul fazei de judecată a dat naştere unui copil.

Cu privire la inculpatul C. M. care a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, solicită să se ia măsura educativă a stadiului de formare civică prev. de art. 114 Cod penal, având în vedere ca fapta acestuia fost comisă în timpul minorităţii, constând în aceea că în cursul lunii februarie 2016 a înregistrat, stocat şi ulterior a deţinut iară drept pe telefonul său mobil un material pornografic reprezentând filmarea unui raport sexual pe care el 1-a întreţinut cu persoana vătămată în vârstă de 14 ani D. P. şi ulterior transferând acest film prin bluetooth inculpatului G. V..

Apreciază că fapta inculpatului G. V. îmbracă forma prevăzută de art. 218 Cod penal, întrucât actele pe care le-a întreţinut cu persoana vătămată minoră au fost împotriva voinţei acesteia, prin doborârea capacităţii psihice a persoanei vătămate în urma şantajului efectuat prin arătarea şi ameninţarea cu arătare acestui film tatălui persoanei vătămate.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită admiterea cererii formulate de partea civilă şi să se dispună daune morele în limita pe care instanţa o va aprecia ca fiind rezonabilă.

De asemenea, solicită să fie obligaţi la plata cheltuirilor judiciare către stat.

Avocat L. E. având cuvântul pentru persoana vătămată minoră, cu privire la inculpatul G. V. apreciază că este oportună condamnarea acestuia, având în vedere împrejurările comiterii faptei, urmările acesteia, faptul că dincolo de orice îndoială rezonabilă fapta acestuia există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, aşa cum rezultă în mod clar din particularităţile cauzei, raportat şi la situaţia persoanele a părţii civile.

Mai mult, deşi inculpatul a recunoscut fapta la termenul anterior a avut o atitudine ostilă faţă de partea vătămată, ceea ce denot în mod clar acesta nu a consimţit să recunoască integral faptele şi să manifeste o atitudine de regret în raport de fapta reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, având în vedere îndeplinirea cumulativă a dispoziţiilor art. 1357 Cod civil, fiind dată forma de o răspundere pentru fapta proprie, care implica şi atrage repararea prejudiciului prin săvârşirea faptei.

Referitor la inculpatul C. M. arată că în raport de conduita acestuia postinfracţională, cât şi pe parcursul procesului penal, consideră ca se poate da eficienţă dispoziţiilor care permit dispunerea unei soluţii de stabilire a măsurii educative neprivative de libertate a stagiului de formare civică, aşa cum indică şi raportul de evaluare întocmit în cauză.

Apreciază că această măsură educativă, în raport de dispoziţiile de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 Cod penal, persona inculpatului şi conduita sa ulterioară săvârşirii fapte şi de particularităţile cauzei implică şi atrage dispunerea unei măsuri neprivative de libertate de tipul celei indicate în referatul

Reprezentantul legal al părţii civile minore D. P., mama cesteia D. M. arată că este de acord cu concluziile apărătorului său.

Avocat S. A., având cuvântul pentru inculpatul C. M., solicită ca la individualizarea şi aplicarea pedepsei să se aibă în vedere atitudine procesuală corectă a acestuia, care a recunoscut şi regretă sincer fapta săvârşită, faptul că este infractor primar nemaiavând probele cu legea penală şi şi-a exprimat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, ţinând seama şi de faptul că acesta are un comportament corespunzător atât în societate cât şi în familie, că face parte dintr-o familie de oameni credincioşi şi serioşi care i-au fost mereu alături şi care îl susţin necondiţionat.

Apreciază că aplicarea unei măsuri neprivative de libertate este suficientă pentru reeducarea inculpatului, iar măsura educativă a stagiului de formare civică ar putea să-1 responsabilizeze pe minor cu privire la comportamentul său viitor şi l-ar putea ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de noi infracţiunii.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită să se constate că partea civilă nu s-a constitui parte civilă, cu privire la inculpatul C. M..

Avocat F. A., având cuvântul pentru inculpatul G. V., arată că încă din faza de urmărire penală acesta a recunoscut ambele infracţiuni reţinute în sarcina lui, menţinând o poziţie constantă.

Arată că niciodată nu a încercat să ascundă faptul că a avut relaţii sexuale cu minora, însă solicită să se aibă în vedere că deşi minora avea o vârstă fragedă, acesta a început activitatea sexuală cu mult înainte, mai mult de un an înainte de a se întâmpla acest nefericit eveniment.

Arată că în cauză s-a insistat pe oprobriul public, pe poziţia avută de partea civilă şi de celălalt coinculpat, însă solicită să se aibă în vedere ca aceştia întreţineau relaţii sexuale în mod constant şi frecvent în domiciliul acestuia, iar inculpatul i-a tratat la un moment dat ca pe nişte copii le-a acordat încredere, nu a ştiut de la început ceea ce se întâmplă la domiciliul lui, ceea ce făceau cei doi copii.

Ulterior celălalt inculpat i-a arătat acest filmuleţ, însă om fiind, iar omul este o parte a unui animal, reacţionează altfel.

A mai arătat că este adevărat că a stocat o perioadă îndelungată acest film şi poate a refuzat, însă este o persoană singură, a crescut cu fiica lui Dumnezeu, nu a avut antecedente penale, fiind o persoană bolnavă.

Precizează că a recunoscut săvârşirea celor trei fapte, primul act sexual s-a săvârşit în locuinţa sa, însă nu a bruscat-o, nu a atentat la viaţa ei.

Mai arată că se susţine că ar fi existat ameninţări referitoare la faptul că va arăta înregistrarea familiei părţii vătămate, în special tatălui, însă consideră că familia, în special mama a avut cunoştinţă de aceste evenimente şi consideră că vinovată în aceste evenimente este familia prin lipsa de diligentă, deoarece un copil de 12 - 13 ani să lipsească de acasă, să aibă raporturi sexuale constante.

Susţine apărătorul inculpatului G. V. că partea civilă D. P. şi înainte şi după săvârşirea faptei din prezenta cauză a continuat să întreţină relaţii sexuale cu o altă persoană cu care ar fi intenţionat să se căsătorească, încă nu a mai avut loc acest eveniment, întrucât s-a constata că a rămas însărcinată cu mult înainte de avea relaţii sexuale cu cea de a treia persoană.

Afirmă că nu este sigur dacă minora nu a avut alte relaţii sexuale şi înainte de avea cu coinculpatul din această cauză.

Faţă de toate aceste aspecte şi faţă de poziţia procesuală a inculpatului, faţă de modalitatea de săvârşire şi locul unde a fost săvârşită fapta, comportamentul părţii civile, comportamentul celuilalt coinculpat şi starea de sănătate precară a inculpatului, consideră că se pot aplica prevederile art.75 alin. 2 lit. b Cod penal.

Solicită ca la individualizarea şi stabilirea cuantumului pedepsei să se dea eficienţă dispoziţiilor art. 374 şi 375 Cod procedură penală, să se reducă limitele de pedeapsă cu o treime şi după stabilirea unei pedepse dă se dispună aplicarea art. 91 Cod penal, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Consideră că aplicarea unei pedepse cu executare în regim penitenciar ar conduce la o agravare a stării de sănătate a acestuia, ştiut fiind faptul că a avut nevoie de îngrijiri medicale şi pe parcursul arestului preventiv.

Arată că până la data săvârşirii faptei nu a mai avut probleme cu legea penală, era cunoscut ca fiind o persoană liniştită şi cu bun simţ, are o familie închegată care a înţelege să-1 ajute şi să-1 sprijinite şi consideră că familia va a avea un rol şi după condamnarea acestuia.

Solicită să se stabilească o pedeapsă sub 3 ani, chiar dacă este vorba despre fapte concurente şi, în temeiul art. 91 Cod penal să se dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cu privire la latura civilă, arată că partea civilă a încercat să profite de starea materială, iniţial în cursul urmăririi penale s-a constitui parte civilă în cauza cu suma de 10.000 lei, în faţa instanţei iniţial au înţeles să renunţe şi au revenit modificând cuantumul petenţilor la suma de 100.000 lei.

Arată că inculpatul nu şi-a manifestat dezacordul de a despăgubi partea civilă şi a încerca să repare prejudiciul cauzat, însă aceste sume sunt total nejustificate în raport de prejudiciul moral cauzat părţii civile şi raportat şi la comportamentul anterior şi posterior al părţii civile şi reprezentantului acesteia.

Încă odată arată că apreciază că reprezentanţii legali ai părţii civile nu şi-au îndeplinit obligaţiile părinteşti aşa cum ar fi trebuit.

Inculpatul C. M., având personal cuvântul, arată că regretă săvârşirea faptei şi este de acord cu concluziile apărătorului său.

Inculpatul G. V., având personal cuvântul, arată că regretă săvârşirea faptei şi este de acord cu concluziile apărătorului său.

Deliberând,

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului, se reţine că prin rechizitoriul nr. XXX/P/2016 din xx.xx.xxxx al Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Biroul Botoşani, în temeiul art. 327 lit. a Cod procedură penală, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arestare preventivă a inculpatului G. V. şi în stare de libertate a inculpatului C. M., minor la data săvârşirii faptei, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (trei acte materiale) şi pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplic art. 38 alin. 1, 39 Cod penal, pentru inculpatul G. V. şi, respectiv pornografie infantilă prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, pentru inculpatul C. M., reţinându-se în sarcina inculpatului G. V. că în perioada februarie - noiembrie 2016 a stocat şi deţinut fără drept, în scopul expunerii, pe card-ul de memorie al unui telefon mobil, un material pornografic în care figura minora D. P., în vârstă de 14 ani, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu coinculpatul minor C. M., iar în perioada iunie - iulie 2016, prin constrângeri morale, concretizate în ameninţarea şi şantajarea minorei D. P., că va arăta tatălui ei filmul pornografic, a determinat-o pe aceasta să întreţină şi cu dânsul trei acte sexuale normale, la locuinţa sa din localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani, în urma cărora minora a rămas însărcinată.

În sarcina inculpatului C. M. s-a reţinut faptul că într-o zi din cursul lunii februarie 2016, a înregistrat, a stocat şi ulterior a deţinut fără drept pe telefonul său mobil un material pornografic reprezentând filarea unui raport sexual normal, pe care 1-a întreţinut cu partea vătămată minoră, în vârstă de 14 ani D. P. din sat Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani, iar în aceeaşi zi i-a transferat coinculpatului G. V. pe card-ul de memorie al telefonului, fişierul video conţinând filmarea raportului sexual cu această parte vătămată.

În detaliu s-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei următoarele:

1. Inculpatul G. V., în perioada februarie-noiembrie 2016, a stocat şi deţinut, fără drept, în scopul expunerii, pe cârdul de memorie microSD, cu marca ştearsă având pe una dintre laturi inscripţia parţială X, Made in Taiwan, al telefonului său mobil, marca Nokia, model RM 1111, seria IMEI X, un material pornografic cu persoana vătămată minoră D. P., în vârstă de 14 ani, în timp ce întreţinea un raport sexual normal cu inculpatul minor la acea dată, în vârstă de 17 ani, C. M., şi,

-în perioada iunie - iulie 2016, prin exercitarea de constrângeri morale, concretizate în şantajarea persoanei vătămate minore D. P., că va arăta tatălui ei filmul cu raporturile sexuale întreţinute cu inculpatul minor C. M., a determinat-o pe persoana vătămată minoră să întreţină cu el, de 3 (trei) ori, raporturi sexuale normale, la locuinţa sa. In urma raporturilor sexuale avute, persoana vătămată minoră D. P. a rămas însărcinată.

2. Inculpatul C. M., într-o zi din cursul lunii februarie 2016, a înregistrat, a stocat şi, ulterior, a deţinut fară drept pe telefonul său mobil un material pornografic reprezentând filmarea unui raport sexual normal, pe care 1-a întreţinut cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, D. P., din satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani. Totodată, în aceeaşi zi, inculpatul C. M. i-a transferat inculpatului G. V., pe cârdul de memorie al telefonului, fişierul video conţinând filmarea raportului sexual cu persoana vătămată minora D. P..

La data de xx.xx.xxxx, organele de cercetare penală din cadrul Postului de poliţie Albeşti au fost sesizate prin plângerea penală formulată de către persoana vătămată D. P., de 15 ani, din satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani, asistată de mama sa, D. M., cu privire la faptul că, în luna iunie 2016, în timp ce se afla în locuinţa inculpatului G. V., din aceeaşi localitate, acesta din urmă, prin constrângeri fizice şi morale, a obligat-o să întreţină un raport sexual normal.

Urmare a cercetărilor, prin Ordonanţa nr. XXX D/P/2016 din xx.xx.xxxx, orele 1636, a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorismului - Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii:

- G. V., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: viol în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 218 alin. 1, alin. 3 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 afin. 1, 36 Cod penal (3 acte materiale) şi pornografie infantilă^ faptă prev. si ped. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal, şi

- C. M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă, faptă prev. si ped. de art. 374 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal.

S-a reţinut că în perioada octombrie 2014 - februarie 2016 persoana vătămată minoră D. P., în vârstă de 13 - 14 ani, a avut o relaţie de prietenie cu inculpatul C. M., mai mare decât aceasta cu 2 ani şi 11 luni. Inculpatul C. M., cu consimţământul minorei, a întreţinut cu persoana vătămată, în repetate rânduri, raporturi sexuale normale, în locuinţa unui prieten, inculpatul G. V., de 37 ani, din aceeaşi localitate.

Inculpatul G. V., aflând de la inculpatul C. M. despre relaţiile sexuale pe care cei doi le aveau în locuinţa sa, a luat decizia să întreţină şi el raporturi sexuale cu persoana vătămată. In acest sens, în cursul lunii februarie 2016, inculpatul G. V. i-a solicitat inculpatului C. M. să înregistreze cu telefonul mobil unul dintre raporturile sale sexuale pe care le avea cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani la acea dată.

Inculpatul C. M. a acceptat şi, în consecinţă, a procedat la înregistrarea video a unui raport sexual avut cu minora D. P., cu ajutorul telefonului său mobil, pe care 1-a aşezat pe masa din încăpere, cu vedere spre pat, iar înregistrarea a transferat-o ulterior, pe cârdul de memorie al telefonului mobil al inculpatului G. V., prin conexiunea bluetooth.

La sfârşitul lunii februarie 2016, inculpatul C. M. a plecat la muncă în Franţa, iar din acel moment, în perioada martie ~ iunie 2016, inculpatul G. V., în mod repetat, a abordat-o pe persoana vătămată, încercând să o determine să întreţină şi cu el raporturi sexuale, utilizând ca element de convingere înregistrarea în cauză, pe care o deţinea pe cârdul de memorie al telefonului mobil, ameninţând că o va divulga părinţilor săi precum şi altor persoane din sat.

Iniţial, persoana vătămată, nu a dat crezare afirmaţiilor inculpatului potrivit cărora ar deţine un astfel de film compromiţător, însă, 1-a apelat telefonic pe inculpatul C. M. şi 1-a întrebat despre existenţa acestei înregistrări şi modul cum a fost posibil ca fişierul video să fie stocat pe telefonul inculpatului G. V.. Inculpatul C. M. i-a confirmat telefonic faptul că a făcut o înregistrare a unui raport sexual întreţinut cu minora, la propunerea inculpatului G. V., pentru a le permite în continuare să aibă relaţii intime în locuinţa acestuia din urmă. Inculpatul i-a confirmat şi faptul că a transferat înregistrarea video a raportului sexual pe cârdul de memorie din telefonul inculpatului G. V.. In această situaţie, persoana vătămată D. P. i-a solicitat inculpatului C. M. să-1 sune pe inculpatul G. V. şi să-i propună ştergerea filmului compromiţător.

Inculpatul C. M. 1-a apelat pe inculpatul G. V., căruia i-a solicitat să şteargă de pe cârdul de memorie al telefonului mobil înregistrarea pe care i-a transferat-o, reprezentând filmarea raportului sexual pe care 1-a întreţinut cu persoana vătămată minoră D. P.. Inculpatul G. V. a refuzat să pună în practică solicitarea inculpatului C. M. de a şterge înregistrarea video compromiţătoare, precizând că doreşte „să o aibă la mână" pe persoana vătămată D. P..

Minora D. P. a refuzat de fiecare dată propunerile inculpatului G. V., însă, la jumătatea lunii iunie 2016, acesta din urmă s-a întâlnit cu persoana vătămată la biserica din localitate şi, folosindu-se de un pretext mincinos, respectiv că mama lui ar vrea să discute cu ea la locuinţa acestuia şi să-i dea ceva, a determinat-o să-1 însoţească până la domiciliu, unde, prin utilizarea de constrângeri fizice şi morale, conform declaraţiei minorei, a întreţinut cu ea un raport sexual normal. Ulterior, la un interval de două-trei săptămâni, inculpatul G. V., a continuat să o şantajeze pe persoana vătămată D. P., invocând deţinerea filmului compromiţător ce conţinea materiale pornografice cu aceasta, pe care l-ar arăta tatălui său şi altor consăteni pentru a o face de râs. In aceste condiţii, a întreţinut alte două raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră.

Din cercetări, a rezultat că inculpatul G. V. a arătat înregistrarea cu raportul sexual dintre persoana vătămată şi inculpatul C. M. şi martorului C. C., fratele lui C. M., din aceeaşi localitate.

Persoana vătămată nu a relatat nimănui ce s-a întâmplat, iar în luna iulie 2016 a plecat la rudele sale din Germania pentru a îngriji un copil însă, ia scurt timp, a realizat că este însărcinată, revenind în ţară. In data de xx.xx.xxxx, aceasta s-a prezentat la un control la Maternitatea Botoşani, unde s-a stabilit că are o sarcină de 24 de săptămâni în evoluţie. în acest context, minora D. P. i-a povestit mamei sale, martora D. M., că a fost violată de către G. V. şi, împreună cu aceasta, s-a prezentat la sediul poliţiei, unde au formulat plângere penală.

Având în vedere faptul că în perioada xx-xx.xx.xxxx, inculpatul G. V. a fost internat în Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Botoşani, cu diagnosticul „Tulburare de personalitate de tip instabil emoţional cu tulburări de comportament. Intelect limitat", s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili dacă acesta a avut discernământ la momentul comiterii faptelor reţinute în sarcină.

Prin nota de concluzii provizorii înaintată de Serviciul de Medicină Legală Botoşani din data de xx.xx.xxxx, s-a concluzionat că faptele pentru care este cercetat inculpatul G. V. „au fost comise cu discernământ".

Prin Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. XXXX/xx.xx.xxxx, întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Botoşani, s-a concluzionat că inculpatul G. V. prezintă diagnosticul de „Tulburare de personalitate de tip psiho-labil, deficit instructiv-educativ", iar faptele reţinute în sarcina inculpatului au fost comise cu discernământ.

In urma percheziţiei informatice efectuate în ziua de xx.xx.xxxx asupra cârdului de memorie microSD, cu marca ştearsă, având pe una dintre laturi inscripţia parţială X, Made in Taiwan, ridicat în vederea cercetărilor de la inculpatul G. V., a fost identificat un fişier video în care era prezentată o filmare în care inculpatul minor C. M. întreţinea raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră D. P., comportamentul celor doi minori fiind unul sexual explicit.

În urma evaluării copilului D. P., prin Raportul nr. XXXXX din xx.xx.xxxx, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Botoşani a constatat că minora prezintă următoarele manifestări:

- tulburări de dispoziţie (iritabilitate - „Am plâns mult"), tulburări ale somnului („Nu am putut să dorm în acea noapte"), tulburări de alimentaţie („Mă simţeam rău, îmi era greaţă... îmi era scârbă...").

- frică, nesiguranţă, ruşine: „îmi era ruşine să spun părinţilor şi la poliţie. Nu am spus la nimeni, nici măcar lui Mihai.").

- autoculpabilizare, situaţie de inferioritate: („Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu mi-aş începe viaţa sexuală. Cred că e şi vina mea. Mi-e ruşine de lumea din sat").

- tristeţe, anxietate: (în timp ce povesteşte, adolescenta nu păstrează contactul vizual cu interlocutorul şi are ochii în lacrimi.

- regrete: „Sunt dezamăgită de mine".

- prezintă ideaţie suicidară: „Când m-a abuzat G. prima dată, am vrut să mă sinucid, am vrut să iau nişte pastile."

S-a recomandat asigurarea unui mediu suportiv de către membrii familiei, astfel încât adolescenta să urmeze stadiile de dezvoltare şi să funcţioneze confortabil şi adaptativ în mediul extern pentru a fi capabilă să-şi accepte limitele/rezistenţele şi să se simtă bine cu ea, precum şi dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de creştere, îngrijire şi educare a copilului nou-născut.

Inculpatul G. V. a recunoscut faptul că a deţinut pe card ul de memorie al telefonului mobil filmarea unui raport sexual întreţinut de inculpatul C. M., minor la data înregistrării video şi persoana vătămată minoră D. P., în vârstă de 14 ani.

De asemenea, inculpatul G. V. a recunoscut şi faptul că a întreţinut, de 3 ori, raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, D. P., Însă cu consimţământul liber exprimat al acesteia, fără a o constrânge în vreun mod.

Inculpatul a oferit organelor judiciare o altă variantă a modului în care s-au petrecut faptele reţinute în sarcina sa, iar aspectele relatate de către acesta nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în prezenta cauză.

Acesta locuieşte într-un imobil din satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani, împreună cu mama sa, G. S., care are o cameră separată în cadrul aceluiaşi imobil. în prezent nu are nicio ocupaţie, însă primeşte ajutor social de la Primăria Albeşti, din cauza stării materiale precare în care se află.

S-a mai reţinut că totodată, inculpatul participă cu regularitate la slujbele religioase din cadrul bisericii ortodoxe din satul Tudor Vladimirescu, în zilele de duminică şi sărbători religioase, unde cântă la strană. Inculpatul îl cunoaşte pe inculpatul C. M., în prezent în vârstă de 18 ani, de mai mulţi ani, fiind consăteni, şi care în mod frecvent îl ajuta, în trecut, la diferite activităţi gospodăreşti.

Inculpatul G. V. cunoştea faptul că, din anul 2014, C. M. avea o relaţie de prietenie cu minora D. P., de circa 12-13 ani la momentul respectiv, din aceeaşi localitate.

De asemenea, inculpatul G. V. o cunoştea foarte bine pe persoana vătămată minoră D. P., întrucât era în relaţii apropiate cu părinţii acesteia şi deseori făcea vizite la domiciliul lor.

Inculpatul G. V. a mai arătat faptul că inculpatul C. M. deţinea o dublură de la cheia uşii casei sale, pe care i-a încredinţat-o personal, cu mai mult timp în urmă, pentru a avea grijă de casă în lipsa sa, acest lucru având loc în general când se afla internat în spital cu diferite afecţiuni precum şi atunci când nu se putea deplasa din cauza unei boli la picioare (tromboză venoasă profundă).

Totodată, inculpatul G. V. a relatat faptul că nu cunoştea dacă inculpatul C. M. a întreţinut raporturi sexuale cu minora D. P., la locuinţa sa, nici măcar unul dintre aceştia nespunându-i acest fapt.

În perioada februarie 2015 - februarie 2016, inculpatul C. M. a fost plecat în Franţa, iar înainte de a părăsi localitatea i-a restituit cheia de la casă. După ce a revenit în ţară, nu i-a mai înmânat acestuia cheia de la locuinţa sa.

Inculpatul a mai declarat ca, în cursul lunii februarie 2016, s-a întâlnit cu inculpatul C. M., la domiciliul său, ocazie cu care i-a transferat pe telefonul personal, marca Nokia, mai multe fotografii, despre care i-a spus că le-a făcut cât a stat în Franţa, însă nu cunoaşte prin ce modalitate a realizat transferul acestor fişiere, întrucât nu era atent şi nici nu se pricepea la tehnologie. Totodată, nu cunoştea exact ce fotografii sau fişiere i-a transferat pe telefonul său mobil, întrucât nu le-a vizualizat, după ce a avut loc transferul acestora.

Ulterior, inculpatul C. M. a părăsit din nou teritoriul României, plecând tot în Franţa, şi el nu a mai păstrat legătura cu acesta.

Într-o zi din cursul verii 2016, a venit la locuinţa inculpatului G. V. martorul C. C., de 15 ani, fratele inculpatului C. M., ocazie cu care 1-a rugat să-i arate pozele pe care le deţinea pe telefonul meu mobil, întrucât el avea un telefon performant, cu un ecran mai mare. Cu această ocazie, inculpatul G. V. a constatat că, pe cârdul de memorie din telefonul său, pe lângă mai multe fotografii, avea şi o înregistrare video, conţinând un material pornografic, în care era inculpatul C. M., ce întreţinea un raport sexual normal cu minora D. P., în locuinţa sa, chiar în patul său.

Filmul avea o durată de câteva minute, iar în înregistrare se putea observa cum minora D. P. era dezbrăcată de la brâu în jos, şi întreţinea relaţii sexuale cu C. M., ce era îmbrăcat, acesta scoţându-şi doar organul genital.

Inculpatul a precizat că nu cunoaşte data când a fost creat acest fişier video şi nici cum a ajuns în telefonul său, însă a presupus că i-a fost transferat de către inculpatul C. M., o dată cu celelalte fotografii, în cursul lunii februarie, 2016. Acesta a vizualizat filmuleţul, pe telefonul lui C. C., ce a extras cârdul de memorie din telefonul personal şi 1-a introdus în telefonul lui, operaţiuni efectuate doar de către el. Era pentru prima oară când inculpatul ar fi văzut filmul şi, după ce 1-a urmărit împreună cu C. C., acesta din urmă i-a reintrodus cârdul de memorie în telefonul său.

După câteva zile, s-a întâlnit pe stradă cu martora D. M., mama minorei D. P., căreia i-ar arătat înregistrarea cu raportul sexual dintre fiica sa şi inculpatul C. M., care se afla pe cârdul de memorie din telefonul lui. Pentru a-i putea arăta acest filmuleţ, 1-a rugat pe C. C. să~i împrumute puţin telefonul, totodată explicându-i şi care sunt operaţiunile de urmat, pentru a executa acest fişier.

Inculpatul a precizat că, de faţă în acel moment, se afla şi minora D. P., însă aceasta nu a văzut înregistrarea, fiind mai la distanţă, iar când mama sa i-a cerut explicaţii, persoana vătămată a declarat că este un trucaj şi nu ar fi adevărat ce este prezentat în filmul respectiv.

Acesta şi-a motivat gestul de a prezenta filmul martorei D. M., prin scopul de a-i arăta ce se întâmplă între fiica sa şi inculpatul C. M..

Tot în acea perioadă, inculpatul G. V. a declarat că a fost contactat telefonic şi de către inculpatul C. M., care i-a solicitat să şteargă înregistrarea respectivă, din telefon, însă el 1-a refuzat la acel moment, spunându-i că o va face personal, când va reveni în România, deoarece inculpatul nu se pricepe în acest domeniu.

Inculpatul a mai relatat că, într-o zi din cursul lunii iunie 2016, a venit pe la domiciliul său persoana vătămată D. P., care 1-a rugat să-i împrumute suma de 40 lei, pentru mama sa, la unele cumpărături, urmând să îi restituie la scurt timp, când va primi ajutorul social. Inculpatul i-a dat această sumă, arătând că, deseori, atât ea cât şi ceilalţi membri ai familiei sale veneau pe la el pentru a-i împrumuta cu diverse sume de bani.

După aproximativ o săptămână, minora D. P. a venit din nou la locuinţa sa pentru a-i împrumuta 5 lei, iar el i-a reproşat că nu i-a restituit nici banii împrumutaţi anterior. Persoana vătămată i-ar fi spus că, de fapt, a cheltuit banii pentru a-şi cumpăra unele bunuri pentru ea, şi 1-a rugat să nu le spună acest lucru părinţilor ei, care o vor certa.

Tot în acelaşi context, minora D. P., i-ar fi propus să întreţină raporturi sexuale, motivând că nu se mai afla în relaţii de prietenie cu inculpatul C. M., cerându-i sa nu le spună părinţilor săi despre datoria de 40 de lei.

Inculpatul a declarat că a fost de acord să întreţină raporturi sexuale cu aceasta, în locuinţa sa. Acesta cunoştea faptul că D. P. terminase clasa a-VIII-a, însă nu ştia cu exactitate ce vârstă are.

În aceste împrejurări a întreţinut un raport sexual normal cu persoana vătămată minoră, de 14 ani, D. P., în locuinţa personală, la momentul respectiv fiind singuri, mama sa fiind plecată. Inculpatul a precizat că nu a constrâns-o în vreun fel, pe minora D. P., pentru a avea relaţii sexuale cu el, persoana vătămată fiind de acord cu acest lucru.

După aproximativ o săptămână, minora D. P. a venit din nou la domiciliul lui, din proprie iniţiativă, pentru a împrumuta diverse alimente sau bani, ocazie cu care i-a propus din nou să aibă raporturi sexuale. Astfel, a întreţinut din nou un raport sexual normal cu minora, în locuinţa sa, fară a exercita vreun fel de constrângere asupra acesteia.

Inculpatul a relatat că, după 2-3 săptămâni, s-a întâlnit din nou cu minora D. P. la domiciliul său şi a mai avut un raport sexual normal cu aceasta, ultimul, tot la solicitarea persoanei vătămate. Nici de această dată nu ar fi exercitat vreun fel de constrângeri asupra ei pentru a întreţine relaţii sexuale.

Rechizitoriul a arătat că declaraţia inculpatului G. V. este în contradicţie cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, şi anume declaraţiile persoanei vătămate minore D. P., declaraţia inculpatului C. M., declaraţia martorei D. M. şi Raportul nr. XXXXX din xx.xx.xxxx, privind copilul D. P., întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Botoşani.

Din declaraţia persoanei vătămate D. P. rezultă că ea locuieşte în satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani, împreună cu părinţii şi sora sa D. PT., în vârstă de 12 ani. A absolvit 8 clase, în vara anului 2016, iar ulterior a abandonat şcoala.

De la vârsta de 12 ani, respectiv din primăvara anului 2014, a început o relaţie de prietenie cu inculpatul C. M., din aceeaşi localitate, acesta fiind cu 3 ani mai mare decât persoana vătămată. Iniţial, a avut o relaţie doar de prietenie, cu acesta, iar după un timp, inculpatul C. M. i-a propus să întreţină împreună raporturi sexuale, ea fiind de acord. Astfel a invitat-o la locuinţa inculpatului G. V., despre care i-a spus că sunt prieteni, având şi o cheie de la casa sa, pentru a face sex.

In perioada imediat următoare, prin lunile octombrie-noiembrie 2014, s-a întâlnit cu inculpatul C. M. la locuinţa inculpatului G. V., unde a întreţinut raporturi sexuale normale cu acesta. A fost prima dată când a avut relaţii sexuale cu un băiat si nu a fost constrânsă în vreun fel, ea fiind de acord să aibă contact sexual cu el.

A urmat o perioadă, până în februarie 2015, în care persoana vătămată se întâlnea cu inculpatul C. M. circa o dată pe săptămână, pentru a întreţine raporturi sexuale normale şi de fiecare dată se întâmpla numai la locuinţa inculpatului G. V., când acesta nu era acasă.

In cursul lunii februarie 2015, inculpatul C. M. a plecat la muncă în Franţa însă, la sfârşitul lunii ianuarie 2016, acesta a revenit în ţară pentru o scurtă perioadă de timp, împrejurare în care a mai întreţinut de câteva ori raporturi sexuale normale cu acesta, tot la locuinţa inculpatului G. V.. Ulterior, fostul său prieten a plecat din nou în Franţa, revenind abia în luna octombrie 2016.

După aproximativ o săptămână de la plecarea prietenului său în străinătate, într-o duminică, în timp ce se afla la biserică, persoana vătămată a fost abordată de către inculpatul G. V., care este cântăreţ bisericesc, şi i-a comunicat că deţine pe telefonul mobil un film, în care ea făcea sex cu C. M., în casa sa şi, dacă nu întreţine relaţii sexuale şi cu el, îi va arăta înregistrarea respectivă tatălui ei.

La momentul respectiv 1-a refuzat, întrucât nu a crezut că deţine un astfel de film, mai ales că inculpatul C. M. nu i-a spus niciodată că ar fi înregistrat vreunul dintre momentele în care întreţinea raporturi sexuale cu el.

A doua oară când s-a întâlnit la biserică cu inculpatul G. V., acesta i-a solicitat din nou persoanei vătămate să întreţină cu el raporturi sexuale. în caz contrar, urma să-i arate înregistrarea tatălui său, iar inculpatul, văzând că minora îl refuza în continuare, necrezând că ar avea un astfel de film, i-a arătat înregistrarea respectivă.

Persoana vătămată a reţinut că la acel moment inculpatul avea asupra sa un telefon negru, probabil cu touchscreen, fără a-şi aminti marca. Deşi a vizionat înregistrarea, minora 1-a refuzat în continuare pe inculpatul G. V., în sensul de a avea cu acesta raporturi sexuale, considerând că nu ar putea să arate acest film părinţilor săi.

Ulterior, persoana vătămată D. P. 1-a contactat şi pe prietenul ei, inculpatul C. M., şi 1-a întrebat de ce a filmat în timp ce întreţineau raporturi sexuale şi de ce nu i-a spus. El i-a răspuns că acest lucru i-a fost solicitat de inculpatul G. V., spunându-i că, dacă nu îi face filmarea, nu îi va mai lăsa în casa lui pentru a avea contacte sexuale. După realizarea filmului, cu telefonul său mobil, acesta i 1-a transmis inculpatului G. V., tot cu ajutorul telefonului mobil. De asemenea, inculpatul C. M. i-a comunicat că el a şters filmul respectiv de pe telefonul său mobil şi că nu 1-a mai distribuit sau arătat şi altor persoane.

A urmat o perioadă, până la începutul lunii iunie 2016, în care persoana vătămată D. P. se întâlnea aproape săptămânal, la biserică, cu inculpatul G. V. şi, de fiecare dată, îi solicita „să facă sex cu el", iar dacă va continua să-1 refuze, până la urmă îi va arăta filmul tatălui său. La un moment dat a început să-i fie frică că ar putea să facă acest lucru şi era pe punctul de a accepta să întreţină relaţii sexuale cu el.

In cursul lumi iunie 2016, într-o duminică, după terminarea slujbei la biserică, inculpatul G. V., a abordat din nou pe persoana vătămată minoră şi i-a cerut să meargă până la el acasă, întrucât mama sa ar fi dorit să-i dea ceva, fără a-i spune ce anume. Persoana vătămată 1-a crezut şi s-a deplasat la locuinţa sa, ştiind că şi mama inculpatului locuieşte în aceeaşi curte. Inculpatul G. V. a venit în urma persoanei vătămate şi i-a spus că mama sa se află în casă şi să intre în imobil. Minora a strigat-o din uşă şi, văzând că nu răspunde, i-a spus inculpatului că nu este acasă, având intenţia să se întoarcă şi să plece.

Conform declaraţiei persoanei vătămate, inculpatul G. V. a prins-o de mâini şi a împins-o în casă, în camera unde anterior întreţinuse raporturile sexuale cu inculpatul C. M., spunându-i că „dacă nu a vrut de bună voie să facă sex cu el, va fi nevoită să o facă cu forţa'1. De asemenea, inculpatul a încuiat uşa de la intrare în cameră cu un zăvor.

În continuare, inculpatul a luat-o în braţe pe minoră, a împins-o pe pat şi i-a smuls pantalonii de pe picioare. Persoana vătămată a încercat să se opună şi să-i tragă la loc, însă inculpatul G. V. s-a urcat peste corpul acesteia, şi a reuşit să-i dea jos pantalonii. Minora i-a repetat să o lase în pace că nu vrea să întreţină relaţii sexuale cu inculpatul, însă acesta i-ar pus mâna la gură, spunându-i să stea liniştită şi să nu ţipe.

La un moment dat, a simţit cum organul genital al inculpatului a pătruns în vaginul minorei, aceasta resimţind o durere uşoară în zona genitală, iar raportul sexual a durat circa 15-20 de minute, persoana vătămată neputând face nimic pentru a scăpa.

Persoana vătămată minoră a mai menţionat că inculpatul G. V. nu a lovit-o înainte sau în timpul actului sexual, atât doar că a ţinut-o cu forţa, pentru a nu scăpa sau striga. După consumarea actului sexual, inculpatul a lăsat-o pe persoana vătămată să plece.

In continuare, aceasta s-a ridicat din pat, s-a îmbrăcat şi a plecat din camera respectivă, uşa fiind deschisă între timp de către inculpatul G. V., iar timp de câteva ore s-a plimbat prin sat, fiind foarte afectată de cele întâmplate, neştiind pe moment cum să procedeze şi fiindu-i ruşine. A decis să nu povestească nimănui această întâmplare.

După aproximativ 2 (două) săptămâni, persoana vătămată s-a întâlnit din nou prin sat cu inculpatul G. V., care a început din nou să-i ceară să întreţină raporturi sexuale cu el, ameninţând-o că o va face de ruşine părinţilor şi prin sat cu înregistrarea pe care o are şi pe care o va arăta tuturor. De frica tatălui său şi a presiunii psihice prin care trecea, persoana vătămată a fost de acord să întreţină relaţii sexuale cu el, crezând că astfel lucrurile se vor linişti, mai ales ca i-a promis că nu va arăta nimănui filmul, dacă va face ce va dori inculpatul.

În perioada ulterioară, urmare a constrângerii morale la care a fost supusă de către inculpatul G. V., persoana vătămată D. P. a mai întreţinut de 2 (două) ori raporturi sexuale normale cu acesta, ambele având loc la locuinţa inculpatului. Minora a precizat în declaraţia dată că nu ştie unde a ejaculat inculpatul, nedând importanţă acestui aspect. Persoana vătămată a precizat că a fost de acord să întreţină relaţii sexuale cu inculpatul G. V. pe fondul fricii pe care o avea la gândul că acesta ar putea arăta filmarea părinţilor săi, şi ar putea astfel să-i facă de ruşine.

La sfârşitul lunii iulie 2016, persoana vătămată a plecat în Germania la o mătuşă pe nume G. I., pentru a avea grijă de copiii acesteia, cât timp se afla la muncă. Ulterior, a constatat că nu mai avea menstruaţie şi că îi creştea burta, realizând că este însărcinată, după ce a făcut şi un test de sarcină.

Persoana vătămată D. P. a precizat că, în afară de fostul ei prieten, C. M. şi de inculpatul G. V., nu a mai întreţinut relaţii sexuale şi cu alţi bărbaţi, fiind convinsă că tatăl copilului acesteia este inculpatul G. V., întrucât ultimele raporturi sexuale le-a avut cu acesta în perioada iunie-iulie 2016, iar la data de xx.xx.xxxx, în urma unui consult ginecologic, la Maternitatea Botoşani, s-a constatat că avea o sarcină în evoluţie de 5 luni si 2 săptămâni.

Persoana vătămată a mai adăugat faptul că, în perioada martie-iulie 2016, a fost contactată şi telefonic de către inculpatul G. V., destul de des, pentru a-i cere să întreţină raporturi sexuale cu el, fiind nevoită să schimbe mai multe numere de telefon. Inculpatul G. V. cunoştea faptul că persoana vătămată este minoră şi avea, la vremea respectivă, vârsta de 14 ani, întrucât ştia că urma cursurile clasei a VIII-a din sat şi, uneori, venea în vizită la părinţii acesteia.

Inculpatul C. M. a reiterat în declaraţia din data de xx.xx.xxxx faptul că inculpatul G. V. a fost cel care i-a solicitat să facă înregistrarea raporturilor sexuale întreţinute cu victima minoră, i-a transferat pe telefonul mobil al lui G. V. doar un fişier video, după înregistrarea acestuia, iar în momentul în care i-a solicitat să şteargă materialul compromiţător, acesta din urmă a refuzat, motivând că doreşte „să o aibă la mâna" pe D. P..

Totodată, martora D. M., mama persoanei vătămate D. P., a infirmat aspectele invocate de către inculpatul G. V. referitoare la prezentarea filmuleţului compromiţător de pe telefonul mobil al fratelui inculpatului C. M. şi, de asemenea, faptul că ar fi trimis-o pe fiica sa ea, sau soţul ei, la locuinţa lui G. V. pentru a împrumuta sume de bani sau alimente.

Prin rechizitoriu s-a arătat că învinuirea se sprijină pe probele de la dosar, după cum urmează:

Plângerea persoanei vătămate D. P. (f. 7)

Declaraţiile persoanei vătămate (f. 40-42, 47-54);

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto anexă (f. 23-31);

Procesul-verbal de efectuare a percheziţiei informatice asupra telefonului şi cârdului de memorie din telefonul inculpatului (f. 119);

Proces-verbal de analiză a conţinutului fişierelor identificate în memoria internă a telefonului inculpatului şi a cârdului de memorie din acest telefon (f. 126);

Planşa fotografică cu imagini relevante cu capturi de ecran, din timpul înregistrării video cu raportul sexual dintre persoana vătămată D. P. şi inculpatul C. M., identificate pe cârdul de memorie microSD, din telefonul aparţinând inculpatului G. V. (f. 127-134);

Raport referitor la copilul D. P., întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani la xx.xx.xxxx (f. 158-165);

Declaraţiile martorei D. M. (f. 95-97, 99-100);

Declaraţiile martorului C. C. (f. 89-90, 92-93);

Declaraţiile inculpatului G. V. (f. 62-66, 68-69);

Declaraţiile inculpatului C. M. (f. 78-80, 82-83);

Cardul de memorie din telefonul inculpatului G. V. în care se află stocat fişierul video reprezentând înregistrarea raportului sexual întreţinut de către persoana vătămată D. P. cu inculpatul C. M., într-un plic tip M.A.I. (f. 215);

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. XXXX/xx.xx.xxxx, întocmit de Serviciul de Medicină Legală Botoşani cu privire la existenţa discernământului inculpatului G. V. (f. 154-155).

Faptele de pornografie infantilă, reţinute în sarcina inculpaţilor C. M. şi G. V. sunt dovedite de următoarele mijloace de probă:

Plângerea persoanei vătămate (f. 7)

Declaraţiile persoanei vătămate (f. 40-42, 47-54);

Procesul-verbal de efectuare a percheziţiei informatice asupra telefonului şi cârdului de memorie din telefonul inculpatului (f. 119);

Proces-verbal de analiză a conţinutului fişierelor identificate în memoria internă a telefonului inculpatului şi a cârdului de memorie din acest telefon (f. 126);

Planşa fotografică cu imagini relevante cu capturi de ecran, din timpul înregistrării video cu raportul sexual dintre persoana vătămată D. P. şi inculpatul C. M., identificate pe cârdul de memorie microSD, din telefonul aparţinând inculpatului G. V. (f. 127-134);

Declaraţia martorei D. M. (f. 95-97, 99-100);

Declaraţiile martorului C. C. (f, 89-90, 92-93);

Declaraţiile inculpatului G. V. (f, 62-66, 68-69);

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de către Serviciul de Medicină Legală Botoşani cu privire la existenţa discernământului inculpatului G. V. în momentul săvârşirii faptelor (f. 154-155).

Declaraţiile inculpatului C. M. (f. 78-80, 82-83);

Prin Ordonanţa nr. XXXD/P/2016 din data de xx.xx.xxxx, orele 1705, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani a dispus reţinerea inculpatului G. V., pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de xx.xx.xxxx, orele 1705, până la data de xx.xx.xxxx, orele 1705.

Prin încheierea nr. XX data de xx.xx.xxxx, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoşani - Secţia penală a respins propunerea formulată de Biroul Teritorial Botoşani din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul G. V., iar în temeiul art. 227 alin. 2 şi art. 218 alin. 1 Cod de procedură penală, a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de acesta, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx şi până la data de xx.xx.xxxx, inclusiv, constând în obligaţia impusă acestuia de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, situat în satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani, tară permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.

Prin încheierea nr. XXXX/xx.xx.xxxx, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi cauze pentru minori a admis contestaţia formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani împotriva încheierii nr. XX din pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Botoşani şi, în temeiul art. 224 Cod de procedură penală, art. 202 alin. 1 şi 3 Cod de procedură penală rap. la art.223 alin. 2 Cod de procedură penală, a dispus arestarea preventivă a inculpatului G. V., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data încarcerării, emiţând şi mandatul de arestare preventivă nr. 5/A din 19.12.2016, pe numele inculpatului G. V..

Prin încheierea nr. XX/xx.xx.xxxx, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoşani - Secţia penală a respins propunerea formulată de Biroul Teritorial Botoşani din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul G. V., şi a dispus punerea în libertate a acestuia» la expirarea duratei mandatului de arestare preventivă nr. XX/xx.xx.xxxx, emis de Curtea de Apel Suceava, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În temeiul art.237 alin.2 şi art.218 alin. 1, 2 Cod de procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Botoşani a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului G. V. cu măsura arestului la domiciliu, în raport de infracţiunile cercetate, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx şi până la data de xx.xx.xxxx, inclusiv, constând în obligaţia impusă acestuia de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, situat în satul Tudor Vladimirescu, corn. Albeşti, jud. Botoşani, tară permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.

Prin încheierea nr. XX/xx.xx.xxxx, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi cauze pentru minori a admis contestaţia formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani împotriva încheierii nr. XX/xx.xx.xxxx, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Botoşani şi, în temeiul art. 236 Cod de procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod de procedură penală, a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului G. V., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de xx.xx.xxxx, şi până la data de xx.xx.xxxx, inclusiv.

Măsura preventivă a fost menţinută până în prezent de către instanţă.

Inculpatul G. V. este în vârstă de 37 de ani, de cetăţenie română, studii - 8 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără antecedente penale.

In cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă şi faptul că a întreţinut, de 3 ori, raporturi sexuale cu persoana vătămată, în vârstă de 14 ani, D. P., însă a negat faptul că ar fi constrâns-o moral sau fizic pe aceasta în scopul întreţinerii acestor raporturi.

Având în vedere faptul că inculpatul G. V. a fost internat în perioada xx-xx.xx.xxxx la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean „Mavromati" Botoşani, natura şi gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcină, s-a dispus prin ordonanţă efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice a acestui inculpat, iar prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. XXXX/xx.xx.xxxx, întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Botoşani s-a concluzionat că inculpatul prezintă diagnosticul de „Tulburare de personalitate de tip psiho-labil, deficit instructiv-educativ", iar faptele reţinute în sarcina inculpatului au fost comise cu discernământ.

Din conţinutul raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. XXXX/xx.xx.xxxx, rezultă că inculpatul G. V. a prezentat: facies hipomobil, voce de tonalitate redusă, strabism, greu cooperant, conştient, contactul psiho-verbal se realizează cu uşurinţă, orientat spaţio-temporal, percepţia - fără modificări calitative şi cantitative, hipoprosexie voluntară, hipomenzie de fixare, flux ideativ încetinit, conţinutul gândirii sărăcit, intelect liminar, dispoziţie disforică, labilitate psiho-emoţională, tendinţa la izolare, hipobulie, capacitate de autoconducţie lucidă păstrată pentru activităţi obişnuite.

Inculpatul C. M. este în vârstă de 18 ani, de cetăţenie română, studii - 12 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fară antecedente penale.

La data comiterii faptei de „pornografie infantilă" care i se reţine în sarcină, inculpatul era minor, având vârsta de 17 ani.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatului C. M. i s-a asigurat exercitarea drepturilor procesuale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală, fiind asistat de apărătorul desemnat din oficiu, avocat I. G., din cadrul Baroului Botoşani.

In cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcină.

Tot în cursul urmăririi penale, persoana vătămată D. P. s-a constituit parte civilă în procesul penal faţă de inculpatul G. V. cu suma de 10.000 de lei, reprezentând daune morale.

Instanţa s-a investit cu soluţionarea cauzei, mai întâi în procedură de cameră preliminară, fixându-se termen de judecată la xx.xx.xxxx, când s-a dispus audierea părţii vătămate minore în prezenţa mamei sale şi a celor doi inculpaţi în şedinţă nepublica, declarată conform art. 352 alin. 3 Cod procedură penală, şedinţă care a fost declarată ca atare şi la termenul de astăzi în ocrotirea interesului major al minorei parte vătămată, cât şi în considerarea regimului sancţionator al minorilor raportat la Legea nr. 272/2004, privind protecţia copilului.

Partea vătămată în prezenţa mamei sale şi-a menţinut plângerea formulată în cauză şi au arătat că se constituie parte civilă doar în legătură cu inculpatul G. V., pentru suma de 100.000 lei daune morale şi că nu se constituie parte civilă în legătură cu celălalt inculpat.

Minora a arătat că nu a realizat consecinţele conduitei sale, că a fost influenţată negativ de toate cele întâmplate, că este în prezent elevă în clasa a-VIII-a la Şcoala Generală Tudor Vladimirescu din judeţul Botoşani iar ca efect al celor întâmplate la data de xx.xx.xxxx a născut la Maternitatea Botoşani o fetiţă sănătoasă, aflată în prezent în îngrijirea sa şi având ca tată pe G. V..

Cei doi inculpaţi au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, solicitând să fie judecaţi după procedura în cazul recunoaşterii învinuirii, arătând că nu au de formulat probe în cauză, iar separat inculpatul G. V., de la care s-au solicitat daune a arătat că este de acord cu aceste daune doar în măsura în care părţile civile şi le dovedesc.

In acest sens, partea civilă minoră a solicitat să fie despăgubită cu suma de 100.000 lei daune morale, fără daune materiale.

Instanţa a dispus citarea în cauză a Serviciului de Probaţiune Botoşani, care a depus la dosar un referat de evaluare a inculpatului C. M., în considerarea faptului că era minor la data săvârşirii infracţiunii, referat care a concluzionat în sensul aplicării inculpatului minor, devenit între timp major, măsura educativă a stagiului de formare civică prevăzută de art.114 şi următoarele Cod penal.

Pe fond, pe baza probelor de la dosar, a recunoaşterilor celor doi inculpaţi, în cadrul situaţiei de fapt, instanţa reţine că este real şi exact faptul că inculpaţii au cei care au săvârşit infracţiunile pentru care sunt trimişi în judecată de viol în formă continuată şi pornografie infantilă, implicând o parte vătămată minoră în vârstă de 14 ani şi un inculpat minor în vârstă de 17 ani la data săvârşirii faptelor, cât şi o persoană majoră, află în prezent în stare de arest preventiv, fapte care s-au consumat în perioada februarie - noiembrie 2016, aşa cum în mod corect a reţinut şi rechizitoriu.

Cum aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, instanţa urmează ca reţinând vinovăţia acestora să procedeze pe de o parte la condamnarea inculpatului major la data săvârşirii faptelor, potrivit prevederilor legale în materie de majori şi să procedeze la aplicarea unei măsuri educative în ceea ce-1 priveşte pe inculpatul minor la data săvârşirii faptei cu luarea în consideraţie a regimului sancţionator al minorilor.

In acest sens, se va aprecia că în legătură cu minorul devenit între timp major, având în vedere împrejurările concrete în care s-au săvârşit faptele, cât şi concluziile referatului de evaluare, se impune aplicarea măsurii prevăzute de art.114 şi următoarele Cod penal, iar în legătură cu inculpatul major, se va aprecia că pentru condamnarea şi reeducarea lui se impune aplicarea unor pedepse cu închisoare cu executare în regim de detenţie şi cu aplicarea în cauză a disp. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală privind efectele admiterii cererii de judecată în baza probelor de la dosar şi a recunoaşterii învinuirii, când limitele de pedeapsă se reduc cu câte o treime.

Se va face în cauză aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 Cod penal, aplicându-i-se inculpatului major pedeapsa cea mai grea, sporită potrivit regimului concursului de infracţiuni.

Se va face aplic în cauză a dispoziţiilor privind aplicarea unei pedepse complementare şi în aceiaşi măsură a pedepselor accesorii.

Se va dispune conform art. 112 Cod penal, confiscarea specială în vederea distrugerii a unui telefon mobil, folosit de inculpaţi la comiterea infracţiunilor şi pe care este stocat materialul pornografic.

Se va dispune prelevarea de la inculpatul major de probe biologice, conform Legii nr. 76/2008.

În legătură cu latura civilă a cauzei îndreptată doar împotriva inculpatului major G. V., instanţa va aprecia că suma de 50.000 lei, cu titlul de daune morale este suficientă pentru desdăunarea părţii civile minore, faţa de suma de 100.000 lei pretinsă de către aceasta în faţa instanţei, aşa încât acţiunea civilă va fi admisă doar în parte.

Se va menţine starea de arest a inculpatului, se va deduce până în prezent durata reţinerii şi a arestării preventive, cu obligarea celor doi inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Prezenta hotărâre a fost îndreptată pentru erori materiale prin încheierea din xx.xx.xxxx.

Văzând şi dispoziţiile art. 272 şi următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE:

I. în temeiul art. 114 alin.1 Cod penal şi art.117 Cod penal, ia faţă de inculpatul minor la data săvârşirii infracţiunii C. M., fiul lui C. şi V., născut la xx.xx.xxxx în localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în sat Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de „pornografie infantilă" prev. şi ped. de art.374 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.113 Cod penal, măsura educativă neprivativă de libertate a stagiului de formare civică pe o perioadă de 4 (patru) luni, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Botoşani.

În temeiul art. 121 alin.1 lit.b şi d Cod procedură penală pe durata executării măsurii educative de mai sus, interzice inculpatului să părăsească România fără acordul Serviciului de Probaţiune şi să se apropie de partea vătămată minoră D. P. şi de mama acesteia D. M..

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 123 Cod penal, cu privire la consecinţele nerespectării cu rea-credinţă a condiţiilor de executare a măsurii educative şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative.

II. Condamnă pe inculpatul G. V., fiul lui F. şi S., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în satul Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani:

- pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 218 alin.1 şi 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 şi art.36 Cod penal, art.396 alin.10 Cod procedură penală (trei acte materiale), la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani;

- pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.374 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală la pedeapsa de 1 an închisoare.

în temeiul art.38 alin.1 şi art.39 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare, în total 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani.

Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.65 alin.1 Cod penal rap. la art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal.

Dispune confiscarea specială a unui telefon mobil marca Nokia model RM 1111, seria IMEI - X, ce are în interior o cartelă SIM Orange, cu seria IMSI - X, precum şi un card microSD, cu marca ştearsă, având pe una dintre laturi inscripţia parţială X, Made in Taiwan, ridicat de la numitul G. V., aflate în prezent în custodia I.P.J. Botoşani - Secţia Poliţiei Rurale 3 Hlipiceni, conform fişei de custodie a probei de la fila 214 dosar urmărire penală.

În temeiul art.7 rap. la art.4 lit.b din Legea nr.76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul G. V., în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Admite în parte acţiunea civilă a cauzei şi obligă inculpatul G. V. să plătească părţii civile minore D. P. reprezentată de mama sa D. M., suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale.

Menţine starea de arest a inculpatului G. V..

Deduce din pedeapsă durata reţinerii inculpatului G. V. de 24 de ore din data de xx.xx.xxxx, cât şi durata arestării preventive a acestuia de la xx.xx.xxxx la zi.

În temeiul art.274 alin.1 şi art.275 alin.6 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul G. V. să plătească statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul C. M. suma de 200 lei, cu acelaşi titlu.

Sumele de 195 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru partea vătămată minoră D. P. şi de 690 lei reprezentând onorariu avocat oficiu pentru inculpatul minor C. M. rămân în sarcina statului şi se vor achita Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică în data de 0xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,

Domenii speta