Divort

Hotărâre 787 din 20.09.2017


La data de 03.04.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia, prin declinare de la Judecătoria Făgăraş, dosarul nr. 9/226/2017, cererea de divorţ formulată de reclamanta O. D. având CNP , domiciliată în oraşul C., str. Poiana nr. 494, jud. Prahova, cu reşedinţa în satul Şinca Veche nr. 3, Pavilion CFR, ap. 3, comuna Şinca, jud. Braşov împotriva pârâtului O. G, domiciliat în oraşul C., str. Poiana nr. 494, jud. Prahova, prin care s-a solicitat desfacerea căsătoriei încheiată la data de 16.05.1998, înregistrată la nr. 14/1998 în registrul stării civile de la SPCLEP C., jud. Prahova.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că nu mai locuieşte împreună cu pârâtul, fiind separaţi în fapt din anul 2014, că au doi copii majori, iar separarea s-a datorat împrejurării că pârâtul consuma băuturi alcoolice şi era agresiv faţă de ea şi de copii.

Cererea nu a fost întemeiată în drept. 

Prin rezoluţia din data de 04.04.2017, instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât, dar acesta nu a formulat apărări în cauză.

Prin rezoluţia din data de 03.05.2017, instanţa a stabilit termen de judecată la data de 07.06.2017, cu citarea părţilor.

În cauză, s-au încuviinţat reclamantei probele cu înscrisuri şi un martor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Soţii O.D. şi O.G. s-au căsătorit la data de 16.05.1998, căsătorie trecută în registrul stării civile al Primăriei Comarnic, la nr. 14  .

Potrivit art. 373 lit. a Cod civil, divorţul poate avea loc prin acordul soţilor la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi, acceptată de celălalt soţ, iar art. 374 precizează că divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat de către instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.

Relatiile dintre cei doi soti s-au deteriorat datorita neintelegerilor acestora, a opiniilor diferite ale parţilor şi a modului total diferit de abordare a problemelor unei familii, lucru care a culminat cu desparţirea în fapt a acestora deoarece paratul  nu mai locuieşte împreună reclamanta , fiind separaţi în fapt din anul 2014, au doi copii majori, iar separarea s-a datorat împrejurării că pârâtul consuma băuturi alcoolice şi era agresiv faţă de aceasta şi de copii.

Relatarea reclamantei, necontestată de pârât a evidentiat faptul ca ambii soţi se fac vinovaţi de destramarea relatiilor de căsatorie prin imposibilitatea comunicarii în mod adecvat si a rezolvarii cu maturitate si intelepciune a problemelor de zi cu zi.

 Analizand toate aceste aspecte, instanta a constatat ca este imputabila ambilor soti cauza dezbinarii, deoarece fiecare dintre soti a urmarit propriul interes si nu unul comun, intrucat a rezultat, din probatoriul administrat, ca au fost incalcate toate obligatiile personale dintre soti, respectiv accea de sprijin moral reciproc, de a convietui impreuna, precum si aceea de loialitate şi de  respect  .

 Din cele de mai sus rezulta cu certitudine faptul ca intre parti nu mai exista absolut deloc raporturi normale de casatorie, relatiile dintre ei fiind extrem de grav si iremediabil vatamate, vina in destramarea relatiei apartinand ambilor soţi care nu au înteles sa dialogheze calm şi responsabil, ci doar sa provoace discutii in contradictoriu, fara finalitate practica care să culmineze cu reproşuri,  infidelitate din partea pârâtului.

Ambii soţi se fac vinovaţi de deteriorarea profundă a relaţiilor de casatorie deoarece nici unul dintre ei nu a facut vreun efort serios pentru salvarea ei, pentru a rămâne şi forma în continuare o familie normală , ambii soti dând dovada de raceală în comunicare fiind incapabili să-şi gestioneze emoţional , material şi financiar problemele cu care s-au confruntat,  chiar unele  pe care singuri şi le-au creat prin propriul lor comportament lipsit de respect şi înţelegere,  unul faţă de celălalt , neputând convieţui în  armonie şi înţelegere familială. 

Din cele de mai sus rezulta cu certitudine faptul ca intre parti nu mai exista absolut deloc raporturi normale de casatorie, relatiile dintre ei fiind extrem de grav si iremediabil vatamate.

 Vazând cele de mai sus, precum si prevederile art. 373 lit. b şi c din noul Cod civil, instanţa va desface căsătoria soţilor O., încheiată la data de 16.05.1998, căsătorie trecută în registrul stării civile al Primăriei Comarnic, la nr. 14  - din culpă comună

În temeiul art. 930 alin.1 Cod proc. civilă, instanţa va lua act şi de acordul soţilor referitoare la cererile accesorii divorţului, în sensul că reclamanta  O.D. să reia numele purtat anterior căsătoriei si anume acela de  „ B”, numele  de familie ce a aparţinut reclamantei existent  în certificatul de căsătorie.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.