Încetare obligaţie de a nu părăsi ţara – art.103 cp rap. art.61 din Legea nr.253/2013

Sentinţă penală 920 din 19.10.2017


Instanţa de executare având în vedere actele si lucrările dosarului reţine următoarele :

ART. 61 din Legea 253/2013 dispune :

„ Modificarea sau încetarea obligaţiilor

(1) În situaţia în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probaţiune constată că se impune modificarea conţinutului unora dintre obligaţii, stabilirea unor noi obligaţii sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va sesiza instanţa, potrivit art. 103 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sesizarea instanţei poate fi făcută şi de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune.”

Prin sentinţa penală nr.163 din data de 21.04.2016 a Judecătoriei Tecuci definitivă prin neapelare la data de 10.05.2016 ,faţă de inculpatul I A –D s-a dispus :

„Condamnă pe inculpatul I A –D (CNP ….. ,fiul lui …., nascut la data de …., în G, jud. G cu domiciliul în comuna C, satul B, jud G ,cetatean roman ,studii 12 clase ,fara ocupatie ,fara antecedente penale) la  3 ani (trei ani )închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate in mod ilegal prev de art 205 alin 1,3 lit b CP.(persoana vătămată minora E C, fapta  din data de 7.07.2015) .

Conform  art.91, 92 ,93 NCP, dispune suspendarea executării  pedepsei sub supraveghere,pe durata  termenului de supraveghere de 3 ani  (trei ani) pentru inculpatul I A – D ,respectiv 2 ani (doi ani) pentru inculpatul M M .

Conform art .93 N. C.P. ,pe durata  termenului de încercare,  condamnaţii , se vor  supune  următoarelor  măsuri de supraveghere :

-  se vor  prezenta  la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi ;

-  vor primi  vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor ;

 -  vor  anunţa  în prealabil,orice  schimbare de domiciliu,reşedinţă  sau locuinţă  şi orice deplasare  care depăşeşte  5  zile  ;

 - vor comunica  şi vor justifica schimbarea  locului de muncă  ;

 - vor comunica informaţii si documente  de natură  a putea fi controlate mijloacele  lor de existenţă;

-nu vor părăsi teritoriul României fără acordul instanţei ;

-  fiecare dintre ei va presta  o activitate neremunerată în  folosul comunităţii pe o perioada  de 60 zile în  domeniul întreţinerii şi curăţeniei  ţinând de PRIMARIA  comunei C ,jud G sau Sc Gimnaziala  C ; 

Conform  art 404 alin 2 CPP rap la art 96 NCP .,atrage atenţia inculpaţilor asupra disp.  art .96 C.P.  în sensul :

„  Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1)Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

 (2)Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nici o posibilitate să le îndeplinească.”

Admite acţiunea civilă promovată de către partea civilă EC şi în consecinţă : 

 Conform art.19 CPP rap la art 396 CPP, art 1357,1382  NCC, obligă pe inculpaţi în solidar  să plătească parţii civile E C suma de  5000 lei cu titlul de daune morale şi suma de 300 lei cu titlul de cheltuieli judiciare  .”

Din referatul întocmit de Biroul Executări Penale al Judecătoriei Tecuci –judecătorul delegat la acest Birou(cererea introductivă fiind adresată iniţial judecătorului delegat cu supravegherea executării şi nu consilierului de probaţiune ,deci conform  art 61 alin 2 din Legea 253/2013 ) nu  a optat pentru sesizarea instanţei de executare cu cererea de încetare a acestei obligaţii ,pentru următoarele motive :

„Considerăm că cererea formulată nu este întemeiată, întrucât petentul nu a depus la dosar dovezi concrete din care să rezulte că deplasarea sa în Olanda are ca scop desfăşurarea de activităţi în vederea obţinerii de venituri prin muncă ( precizează că tatăl său i-a găsit un loc de muncă în Olanda, dar nu prezintă acte corespunzătoare perioadei în care se judeca cererea formulată de el).

Mai mult, petentul nu a făcut dovezi concrete că nu ar putea obţine venituri pe teritoriul României cu care să-şi întreţină familia şi că astfel ar fi imperativ necesară deplasarea sa în Olanda în acest scop. Dimpotrivă, din referatul de anchetă socială rezultă că petentul împreună cu soţia sa lucrează în Galaţi, iar de minora Andreea – Roxana se ocupă bunica paternă, ei revenind la domiciliu la fiecare sfârşit de săptămână.

Tot din actele depuse la dosar, rezultă că petentul condamnat a achitat despăgubirile civile către partea civilă E C şi cheltuielile judiciare către stat, aşa cum s-a dispus prin sentinţa penală nr.163/21.04.2016, deci a făcut dovezi concrete că poate obţine venituri din muncă şi pe teritoriul României, cu care să-şi întreţină familia şi în acelaşi timp să-şi exercite obligaţiile dispuse de instanţă, prev.de art.93 alin.2 lit.d C.p - să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei şi prev. de art.93 alin.3 C.p.

– să presteze o activitate neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile, obligaţie care nu a fost îndeplinită până la acest moment, datorită activităţilor lucrative realizate pe teritoriul României ( aşa cum rezultă din raportul întocmit de Serviciul de Probaţiune Galaţi), plecarea sa în Olanda conducând  la nerespectarea acestei obligaţii.”

Ca atare, instanţa, în temeiul art 61 alin 2 din Legea 253/2013 rap la art 95CP ,va respinge cererea având ca obiect – încetare obligaţie de a nu părăsi ţara ,ca nefiind însuşită de către  judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probaţiune.

Domenii speta