Constituirea unui grup infractional organizat. Contrabanda

Sentinţă penală 11 din 10.03.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 11 

 Şedinţa publică din 10 martie 2017

PREŞEDINTE : …….

 GREFIER : ……….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …….. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna.

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpaţilor:

- I. L. – L., trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) şi ”spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

- B. J. E., trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale), „camătă”, prev. de art.  351 C.pen., ”spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 şi „deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”,  prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modif., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

- B. H. – B., trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

- C. L. V., trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de „aderare la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 3, rap la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012, cu aplicarea şi a art. 83 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012;

- N. M., trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale);

- C. N., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” în varianta participaţiei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen., ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen., ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen. şi ”fals intelectual” în varianta participaţiei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 41 al. 1 C.pen. şi

- S. G., trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 şi 2 C.pen. şi  ”favorizarea făptuitorului”, prev. de art.  269 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al.1 C.pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă inculpaţii B. J. E. şi B. H. B., precum şi av. ……, în substituirea apărătorului ales al inculpatei S. G., av. ….., lipsă fiind inculpaţii I. L. L., C. L. V., N. M., C. N. şi S. G., şi părţile civile A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Braşov – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Covasna şi A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 15 februarie 2017, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna cu nr. 34/D/P/2013 din 28 septembrie 2015, înregistrat la această instanţă la data de 29 septembrie 2015, sub nr. de mai sus, astfel cum a fost îndreptat prin procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale din data de 3.11.2015 (f.179-181 vol.I d.f.), au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii:

1. I. L. – L., fiul lui A. şi A., născut la data de …., în com. …., jud. …., cetăţean român, de naţionalitate română, studii 10 clase + şcoală profesională, de profesie mecanic maşini şi utilaje, în prezent conducător auto la S.C. F……  SR.L. Tulcea, domiciliat în mun. mun. …………, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP ….., căsătorit, cu un copil minor, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) şi ”spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

2. B. J. E., fiul lui C. şi E., născut la data de …., în oraşul …., jud. ….., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, studii 12 clase cu bacalaureat, de profesie mecanic utilaje agricole, în prezent pensionar pe caz de boală, domiciliat în ……, jud. Covasna, cu reşedinţa în mun. ………, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. …., CNP …….., căsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale), „camătă”, prev. de art.  351 C.pen., ”spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 şi „deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”,  prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modif., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

3. B. H. – B., fiul lui J. E. şi E., născut la data de ……., în mun. ….., jud. Covasna, cetăţean român, de naţionalitate maghiară, studii 12 clase fără bacalaureat, fără ocupaţie şi loc de muncă, domiciliat în mun. …….., fără forme legale în ….., jud. Covasna,  stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP ……, necăsătorit, fără copii minori, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. şi „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;

4. C. L. V., fiul lui A. şi A., născut la data de …., în mun. …., jud. …., cetăţean român, de naţionalitate română, studii 10 clase, conducător auto la Întreprindere Individuală ”…….” din …., domiciliat în …….., stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP …….., necăsătorit, fără copii minori, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de „aderare la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. şi „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 3, rap la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012, cu aplicarea şi a art. 83 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012.

5. N. M., fiica lui F. şi E., născută la data de ….., în mun. …., jud. Covasna, de cetăţenie română, studii 10 clase, croitoreasă la S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe, domiciliată în ……., jud. Covasna, CNP ……, căsătorită, cu 1 copil minor, fără antecedente penale, posesoare  a C.I. seria …. nr……, pentru săvârşirea  infracţiunii  de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale);

6. C. N., fiul lui M. şi V., născut la data de ….., în com. ….., jud. …., cetăţean român, studii 8 calse, administrator, șofer la I.I. C. N. ……, domiciliat în ……………., C.N.P. ……, căsătorit,  fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, C.M.J Suceava, recidivist, posesor al CI seria  …., nr. ……, pentru săvârşirea infracţiunilor de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen., ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen., ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen. şi ”fals intelectual” în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 41 al. 1 C.pen. şi

7. S. G.,  fiica lui M. şi I., născută la data de …….  în mun. ….., jud. ….., de cetăţenie română, studii superioare, responsabil unitate retail la Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Covasna, domiciliată în mun. ……. cu reședința în ………, C.N.P. …….., divorţată, fără copii minori, fără antecedente penale,  posesoare a CI seria …., nr. ……, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, pentru săvârşirea  infracţiunilor  de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 şi 2 C.pen. şi ”favorizarea făptuitorului”, prev. de art.  269 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen.

Prin actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului I. L.-L. faptul că, în vara anului 2013, a constituit, împreună cu inculpaţii B. H. B. şi B. J. E., un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte inculpatul C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în  detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă în formă continuată, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului I. L.-L. s-a reţinut şi faptul că, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, atât singur cât și împreună cu C. L. V. (în data de 19.11.2013), a deținut, a transportat, a depozitat, respectiv a vândut inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, precum şi altor persoane rămase neidentificate, în datele de 23.11.2013, 04.12.2013, 06.12.2013 – în două situaţii, 07.12.2013, 08.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 16.12.2013, 21.12.2013, 23.12.2013, 28.12.2013,  bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale).

În sarcina inculpatului I. L.-L. s-a mai reţinut că a folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, pentru achiziţionarea a două autovehicule, şi anume: autoutilitară Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ZFA1……., înmatriculată la 25.02.2014,  prin contractul de vânzare – cumpărare din 21.02.2014, pentru suma de 1.000 euro şi  autoturismul marca VW Touran înmatriculat cu numărul ……, achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013, pentru suma de 5.000 euro, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpat sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.

În sarcina inculpatului B. J. E., s-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare faptul că, în vara anului 2013, a constituit, împreună cu inculpaţii B. H. B. şi I. L.-L. un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte inculpatul C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în  detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă în formă continuată, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reţinut şi faptul că, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul B. H. B., a deținut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vândut, în datele de 03.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 22.10.2013 – în două situaţii, 28.10.2013 – în trei situaţii, 16.11.2013, 19.11.2013, 24.11.2013, 07.12.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 30.05.2014, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, vândute de către inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, în data de 24.06.2014 fiind depistat în timp ce deținea cantitatea de 15.469 asemenea țigarete destinate vânzării, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale).

Tot în sarcina inculpatului B. J. E., s-a reţinut şi faptul că, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, în repetate rânduri şi neautorizat, a dat cu titlu de împrumut mai multor persoane, dintre care au fost identificate: C. C. G., L. Z. L., D. A., E. S., M. L., M. A. – M. şi P. I. E., diferite sume de bani, cu dobândă, ca îndeletnicire, suma totală împrumutată fiind de 249.000 lei şi 10.000 de euro, iar dobânda totală percepută fiind de 28.950 lei şi 800 de euro, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „camătă”, prev. de art.  351 C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului B. J. E. şi faptul că, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, a deţinut şi folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, prin introducerea lor în circuitul financiar bancar și nebancar, prin efectuarea de operaţiuni de depuneri numerar, retrageri numerar, încasări și plăți, suma totală supusă procesului de spălare fiind de 1.580.181 lei, din care 49.264 lei reprezintă dobânda netă încasată pe seama fondurilor deţinute la instituţiile financiar bancare şi nebancare, şi, de asemenea, a folosit sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, pentru achiziţionarea a două autovehicule, şi anume: autoturism Audi A6 4B LBDGF1, nr. de înmatriculare …. , achiziţionat în iunie 2012, cu suma de 3000 euro, respectiv autoturism Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare ….. , achiziţionat în 06.03.2014, cu suma de 3000 de euro, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002.

În final, în sarcina inculpatului B. J. E. s-a reţinut că,  la data de 24.06.2014, a deţinut, în afara antrepozitului fiscal, în recipiente nemarcate, cantitatea de 137 litri alcool etilic cu o concentraţie alcoolică de 52%, 56%, 72%, 80% şi 89%, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinere de către orice persoană  în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003, modif. Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpat sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.

În sarcina inculpatului B. H. – B. s-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare faptul că,  în vara anului 2013, împreună cu B. J. E. şi I. L. – L. a constituit un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte  C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă în formă continuată, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

În sarcina inculpatului B. H. B. s-a reţinut şi faptul că, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu B. J. E., a deținut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vândut, în datele de 29.08.2013, 01.09.2013, 02.09.2013 – în două situaţii, 03.09.2013, 11.09.2013 – în două situaţii, 13.09.2013, 17.09.2013, 21.09.2013, 25.09.2013, 25.11.2013, 01.12.2013, 09.12.2013, 14.12.2013 – în două situaţii, 16.12.2013, 21.12.2013, 02.01.2014, 12.01.2014, 14.01.2014, 21.01.2014, 25.01.2014, 31.01.2014, 14.02.2014, 15.02.2014 şi 05.04.2014,  bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, vândute de către inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, în data de 24.06.2014 fiind depistat în timp ce deținea cantitatea de 15.469 asemenea țigarete destinate vânzării, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale). Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpat sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.

În sarcina inculpatului C. L. V. s-a reţinut, în esenţă, prin rechizizoriu faptul că, în toamna anului 2013, a aderat la grupul infracţional organizat, constituit de către inculpaţii B. J. E., B. H. B. şi I. L. – L., grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă în formă continuată, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „aderare la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reţinut şi faptul că, în perioada toamna 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut, a transportat, a depozitat, respectiv a vândut numiţilor B. J. E. şi B. H. B., în data de 19.11.2013 împreună cu I. L. – L., precum şi altor persoane în datele de 27.01.2014, 08.02.2014 – în două situaţii, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în data de 24.06.2014 fiind depistat că a deținut cantitatea de 10.200 asemenea țigarete destinate vânzării, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale). Faptele fiind comise în concurs real şi în termenul de încercare, faţă de inculpat sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi art. 83 C.pen. din  1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012.

În sarcina inculpatei N. M. s-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare faptul că, în perioada octombrie 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a preluat de la inculpatul B. J. E., în datele de 11.10.2013, 19.11.2013 şi 07.12.2013, a depozitat  și a deținut, bunuri care trebuiesc plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în data de 24.06.2014, fiind depistată că a deținut la domiciliu cantitatea de 301 pachete cu asemenea țigarete, inscripționate JIN LING, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale).

În sarcina inculpatului C. N. s-a reţinut, în esenţă, faptul că, la data de 6.04.2015, a întocmit în fals un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ……….., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, în vederea producerii de consecințe juridice şi, la data de  06.04.2015, l-a utilizat la Biroul de Traduceri și Apostile ”Prof. …………..” din Rădăuți faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reţinut şi faptul că, la data de 06.04.2015,  cu intenție, a determinat, la comiterea, fără vinovăție, a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată  de către angajatul Biroului de Traduceri și Apostile ”Prof. ….” din Rădăuți, cu prilejul traducerii din limba italiană în limba română a înscrisului intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ………., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, în vederea producerii de consecințe juridice, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului C. N. s-a reţinut şi faptul că, la data de 06.04.2015, a folosit, în vederea producerii de consecințe juridice, în fața Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, respectiv pentru eliberarea autorizației de circulație provizorie, un înscris sub semnătură privată falsificat, adică  înscrisul intitulat ”Declarație verbală de vânzare”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu …………., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, înscris care reprezintă traducerea din limba italiană în limba română a înscrisului falsificat de către acest inculpat denumit ”Dichiarazione verbale di vendita”, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului C. N. şi faptul că, la data de 06.04.2015, a întocmit în fals un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ………., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2015, în vederea producerii de consecințe juridice, fiind utilizat de inculpat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.

În final, în sarcina inculpatului C. N. s-a reţinut că, la data de  6.04.2015, cu intenţie, a determinat la comiterea, fără vinovăție, a infracțiunii de fals intelectual de către funcționarul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, cu prilejul întocmirii autorizației de circulație provizorie …….., pe baza înscrisului în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către Luca Octavian către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ….., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2015, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals intelectual” în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen. Faptele fiind comise în concurs real şi în stare de recidivă, faţă de inculpat sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. şi art.  41 al. 1 C.pen.

În sarcina inculpatei S. G. s-a reţinut, în esenţă, prin rechizitoriu faptul că, în calitate de responsabil unitate retail la Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Covasna, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la data de 24.06.2014, nu a efectuat demersurile necesare pentru punerea de îndată în executare a măsurii asiguratorii dispusă de D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna asupra conturilor bancare ale inculpaţilor B. J. E. şi B. H. – B., atitudine omisivă care a permis retragerea de către aceştia a sumei totale de 134.132,50 lei, cauzând prin aceasta o pagubă intereselor legitime ale statului, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308 al. 1, 2 C.pen.

În sarcina inculpatei S. G. s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de ”favorizarea făptuitorului”, prev. de art.  269 C.pen., constând în ajutorul dat inculpatului B. J. E., prin validarea, în calitate de responsabil unitate retail la Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Covasna, la data de 26.06.2014, a operațiunilor de închidere depozit ……………..ROL.25 în valoare de 87461,36 lei, aparținând inculpatului B. J. E., și a transferului din contul curent …………….0124.ROL.1 aparținând inculpatului B. J. E. a sumei de 104.000,00 lei, în contul ……….162240001 al numitului B. C., în scopul îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală. Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpată sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen.

Audiaţi fiind în faza urmăririi penale, inculpaţii B. J. E. (f.4-16, 139-141, 185-187), B. H. B. (f.20-28, 192-193) şi C. L. V. (f. 49-56,197), au recunoscut parţial comiterea faptelor, inculpaţii N. M. (f. 84-85,102—103,117-118) - (vol.XIX) şi C. N. (f.303-306 vol.IX d.u.p.) au recunoscut integral acuzaţiile, iar inculpata S. G. a negat săvârşirea faptelor pentru care este cercetată (f.11-14,27-28,55-58,75-76 vol.XXI), şi inculpatul I. L. L. nu a dorit să dea declaraţii,  prE.lându-se de dreptul la tăcere (f.39-45,178-179).

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

- procesul-verbal din 30.09.2013, întocmit de S.C.C.O. Covasna cu prilejul identificării numerelor de telefon folosite de B. J. E. și o persoană neidentificată (f. 7 vol.I);

- procesul-verbal de certificare a înregistrărilor video nr.34/D/P/2013 din 21.01.2014 la care sunt atașate notele privind supravegherea operativă a numitului B. J. E. nr.1153/I/30.12.2013 și 1154/I/30.12.2013 (f..50 vol.I, cap.I);

- procesele-verbale încheiate, în baza delegării, de S.C.C.O. Covasna privind exploatarea informaţiilor din listingurile telefonice, a datelor și informațiilor rezultate în urma interceptărilor în cauză şi cele din dosarul nr. 27/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna procesele-verbal întocmit de S.C.C.O. Covasna privind livrarea de țigări de contrabandă din datele de 26.11.2013, 3.12.2013, 8.04.2014, 24.04.2014, adresele SC.C.O. Covasna de predare a imaginilor care s-au creat cu ocazia deplasării numitului I. L. L. şi  DVD marca Copyme cu nr. de înregistrare 34/2014, 35/2014, procesul-verbal întocmit de S.C.C.O. Covasna din 22.09.2015 privind activitatea infracțională a inculpatei N. M. şi procesul-verbal întocmit de S.C.C.O. Covasna din 24.09.2015 privind analiza situației patrimoniale a inculpatului I. L. L.  (vol.II);

- notele de redare a interceptărilor din dosarul nr. 27/D/P/2013 şi dosarul nr. 34/D/P/2013 şi procesele-verbale de certificare și redare în formă scrisă a înregistrărilor audio și notele aferente (vol.III şi IV);

- verificări privind pe inculpatul I. L.-L. şi rechizitoriul nr. 80/D/P/2006 al D.I.I.C.O.T.- S.T. Suceava şi caziere judiciare ale inculpaţilor (f. vol.V.cap.II);

- procesele-verbale privind percheziţiile domiciliare (f.131-256 vol.VI, cap.III);

- procesele-verbale privind efectuarea percheziţiilor informatice şi analizarea datelor  rezultate din acestea ( vol.VII);

- declaraţiile martorilor O. R. K., B. E., N. M., D. E.,  S. A., M. A. M., G. M., D. C. G.,  C. G., A. C.,  S. E., B. P.,  B. P., J. T., A. S.,  B. I., L. Zs. L., P.S., L. V., L. Zs. L., C. C. G., D. A., D. K., P. M., P. I.F., S. G., A. I. A., U. J., K. G. L., U. Cs., B. F., B. V.., M. L., M., U. I., K. A., K. R., B. C., B. J., E. S., V. I. Z., V. J.,  C. Diana Lorena, Bakk Attila Zsolt, Bakk Peter, S. G., Nagy Kinga, C. R. C.,  C. N., N. I., H. I., S. V., M. Ș. V., P. I. şi M. D. T. (vol. VIII), P. A., S. O. A., C. E. K., F. T. L., V. M., B. I., G.  R. P. , P. M., S. I., C. E. K., P. C., B. M., M. R. și R. L. (f.77-128 vol.XXI);

- certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul AUDI  serie şasiu ……, precum și traducerea lui în limba română – copie (f.191-192 vol. IX);

- certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul Audi serie şasiu ……. cu nr. de înmatriculare italian ….., proprietar L. O. din 08.02.2012, precum și traducerea lui în limba română, în copie (f.193-194 vol. IX);

- înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului Audi, purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”) - copie (f. 195-196 vol. IX);

- înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului Audi  serie şasiu ……….., purtând data de 20.03.2015 – în copie (f.209 vol. IX);

- autorizația de circulație provizorie …., valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava – în copie (f.190 vol. IX);

- adresa nr. 388/19.05.2015 a Biroului de traduceri și Apostile ”Prof. ….” din Rădăuți  (f. 234 vol. IX);

- adresa nr. 40836/24.04.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava (f.204 vol. IX);

- acte privind verificările efectuate cu referire la autovehiculele A4 …. şi AUDI ALLROAD (vol.IX);

- acte privind verificările efectuate referitoare la averi la O.N.R.C., Cadastru şi A.N.A.F. (vol.X);

- acte privind verificarea conturilor bancare şi a situaţiilor financiare familiare (vol.XI),

- acte privind situaţia conturilor bancare (vol.XIII);

- acte emise de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (vol.XIII, cap.IX);

- acte privind verificările efectuate de specialiştii antifraudă (vol.XIII, cap.X);

- raport de constatare nr.34/D/P/2013 din 15.09.2015 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov  (f.9-88 vol.XIV);

- acte vamale de regularizare (f. vol.XIV, cap.XII); 

- acte privind verificarea societăţilor comerciale şi procesele-verbale de ridicare şi analiză a documentelor ridicate (f. vol.VXII cap.XIII);

- procesele-verbale din 20.07.2015 întocmit de SC.C.O. Covasna cu privire la alcoolul etilic ridicat de la O. R. K. şi B. J. E. (f.121-122,123-125 vol.XIX) şi

- declaraţiile suspectilor/inculpaţilor B. J. E. (f.4-16, 139-141, 185-187), B. H. B. (f.20-28, 192-193), B. E. (f.31-32), B. B. (f.35-36), I. L. L. (f.39-45,178-179), C. L. V. (f. 49-56,197), N. M. (f. 84-85,102—103,117-118) - (vol.XIX), S. G. (f.11-14,27-28,55-58,75-76 vol.XXI).

- ordonanţa procurorului D.I.I.C.O.T – B.T. Covasna din data de 24.06.2014, înregistrată de către inculpata S. G. la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, cu nr. de înregistrare 3936/24.06.2014 (f.1-10 vol. XX d.u.p.);

- adresa nr. 2976 R/30.06.2014 a B.C.R., D.C.A.F., în care se arată că se confirmă instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe conturile inculpaţilor B. J. E. şi B. H. – B., şi anume pe suma totală de 20 lei pentru inculpat, şi respectiv 5 lei, pentru cel de-al doilea (f.11 vol. XX);

- adresa nr. 6536/27.11.2014 a B.C.R., D.C.A.F., în care se precizează că ordonanţa DIICOT – BT Covasna „emisă la data de 24.06.2014 şi recepţionată prin curieratul băncii în data de 27.06.2014 la Direcţia de Conformitate şi Antifraudă , Centrala B.C.R. (f. 14 vol. XX);

- adresa nr. 6746/11.12.2014 a B.C.R., D.C.A.F., în care se arată că la data de 24.06.2014 a fost recepţionată de către Sucursala Covasna letric, Ordonanţa transmisă de DIICOT Covasna din data de 24.06.2014 (f.34-42 vol. XX)

 - procedura B00894.2-2014 B.C.R., unde este reglementată avizarea şi procesarea măsurii asiguratorii a sechestrului la pc. 4.5 (f.35-38 vol. XX);

- borderou B.C.R. Sucursala Județeană Covasna către B.C.R. Centrala din 25.06.2014, unde compare lucrarea 3936/25.06.2014 (f.39 vol. XX);

- borderoul predare expediţii B.C.R. Sucursala Covasna din 25.06.2014 către CARGUS, semnat de registrator C. E.(f.41 vol. XX);

- nota de transport EXPRESS BTA23735271N, emisă de firma de curierat CARGUS (f. 40 vol. XX);

- borderou de predare documente din 27.06.2014, unde compare lucrarea 3936 Covasna (f. 42 vol. XX);

- adresa nr. 236/26.01.2015 a B.C.R., D.C.A.F., din care rezultă că banca nu are elaborată o procedură specifică  de transmitere a corespondenţei privind strict măsurile asiguratorii dispuse de către organele judiciare în cadrul dosarelor penale, aceste prevederi regăsindu-se în instrucţiunile interne menţionate, coroborate cu atribuţiile precizate în fişa postului (f.52-53 vol. XX);

- fişa postului pentru responsabil unitate retail (f.54-57 vol. XX);

- Modificare flux şi competenţe soluţionare cereri de documente şi informaţii autorităţi comunicat prin sistemul infonet al B.C.R. (Instanţe, parchet, ANAF, ANI, etc.) (f.58 vol. XX);

- borderou livrări 19.402284 din 26.06.2014 emis de CARGUS, referitor la coletul BTA23735271N, preluat de la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, ce conţinea ordonanţa DIICOT – BT Covasna, predat la BCR Bucureşti, BD. Regina Elisabeta nr. 5 (f.78 vol. XX);

- adresa nr. 1143/04.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., în care au fost enumerate conturile inculpatei S. G., fiind ataşate extrasele de cont aferente (f 33-104 vol. XXII);

- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1141/04.03.2015, în care este expus traseul profesional al inculpatei S. G. (f.184-139 vol. XX);

- procedura D 00085 a BCR (intrată în vigoare la data de 09.10.2013) privind „gestionare şi provizionare litigii, rezolvare cereri de informaţii, debitori diverşi (f. 90-139 vol. XX);

- adresa nr. 1204/04.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., privind notele contabile generate de direcţia de specialitate a băncii aferente perioadei 25-27.06.2014 (f.152-164 vol. XX);

- adresa nr. 1297/05.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., din care rezultă că în perioada 06.03.2014 (dată la care a fost creată adresa de mail [email protected]) până în 30.11.2014, a fost înregistrată la B.C.R.Sucursala Județeană Covasna o singură ordonanţă de instituire a măsurii asiguratorii a popririi, în data de 30.07.2014, care mai apoi a fost transmisă pe mail şi recepţionată în aceiaşi zi la adresa [email protected] prin redirecţionare e-mail de la Direcţia Back Office Pasive şi Tranzacţii (f.171 vol. XX);

- adresa nr. 1721/16.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., prin care s-au transmis următoarele: Reglementarea tip D00471.1-2013, privind circuitul corespondenței interne și înregistrarea documentelor în BCR, intrată în vigoare în 01.11.2013; Reglementarea tip D00781.1-2014 privind soluționarea cererilor primite din partea autorităților, intrată în vigoare în 19.11.2014; Modificare flux apărută pe rețeaua internă Infonet, din data de 20.11.2014; E-mail transmis de directorul grup retail T. F. L.  la data de 05.12.2013 (f.177 vol. XX);

- Reglementarea tip D00471.1-2013, privind circuitul corespondenței interne și înregistrarea documentelor în BCR, intrată în vigoare în 01.11.2013 (f.178-182 vol. XX);

-  Reglementarea tip D00781.1-2014 privind soluționarea cererilor primite din partea autorităților, intrată în vigoare în 19.11.2014 (f.183-196 vol. XX);

- Modificare flux apărută pe rețeaua internă Infonet, din data de 20.11.2014 (f.197 vol. XX);

- e-mail transmis de directorul grup retail T. F. L., către  inculpata S. G. şi colegele A. E., B. M., P. C., C. E., la data de 05.12.2013, din care rezultă rugămintea directorului ca toate colegele să se organizeze şi prin rotaţie săptămânal  să asigure înregistrarea documentelor de la terţi după ora 12:30 şi înscrierea în registru, întrucât programul de lucru al registratoarei E. s-a scurtat de la full time la part time (f.198 vol. XX);

- adresa B.C.R, D.C.A.F. nr. 1821/17.03.2015, din care rezultă că inculpata S. G. a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii „…..” din Braşov, în 2003 (f. 201 vol. XX);

- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1833/24.03.2015, din care rezultă că inculpata S. G. a validat, la data de 26.06.2014, o singură operaţiune bancară (şi anume, de rambursare anticipată Credit în valoare de 3.632 ROL), în afară de cea care îl privea pe inculpatul B. J. E.; de asemenea, se arată că inculpata S. G. s-a aflat în concediu de odihnă în perioadele: 02.05.2014, 29-30.05.2014, 30.06.-11.07.2014, 27.09.-12.10.2014 (f. 208 vol. XX);

- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1944/24.03.2015, prin care s-a comunicat în copie certificată fila aferentă datei de 24.06.2014 din Registrul de intrare/ieşire ţinut la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, unde se observă rubricile completate, şi anume: „nr. înregistrare – 3936, 24.06.”, „emitent – Ministerul Public”, „conţinutul pe scurt al documentului – Sechestru – B. J. E.” (f.215-216 vol. XX);

- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 2363/10.04.2015, prin care ni s-a comunicat : subcontul menţionat în cererea înregistrată sub nr. 3934/24.06.2014 la B.C.R. Sf. Gheorghe a fost deschis la data de 24.06.2014 ora 2:36:19 PM; nu poate fi precizată ora înregistrării în Registrul intrare ieşire al BCR Sfântu Gheorghe a delegaţiei emisă de SC L…. COMERT SRL, la data de 24.06.2014 sub nr. 3935; cererea card credit cu nr. 3937/24.06.2014 a fost înregistrată în baza de date informatizată a băncii la ora 4:49:15 PM; nu poate fi menţionată ora înregistrării informării expediată către Casa de Pensii Covasna, cu nr. 3938/24.06.2014 (f. 225-235 vol. XX);

- adresa nr. 3213/15.05.2015 a B.C.R., Direcția Prevenire Frauda, prin care s-au comunicat următoarele: rectificarea datelor privind parcursul profesional al inculpatei S. G.;  Procedura B.C.R. nr. B00894.1-2013; copia mail-ului transmis la data de 27.11.2014 de către D.C.A.F. către inculpata  S. G.; la data de 30.07.2014 a fost înregistrată la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna ordonanţa de instituire a măsurii asiguratorii a popririi, emisă de Parchetul Tribunalului Covasna, care a fost transmisă pe mail de la Sucursala Covasna de către I. K. şi recepţionată în aceiaşi zi la adresa [email protected] prin redirecţionare e-mail de la Direcţia Back Office Pasive şi Tranzacţii (f. 242-243 vol. XX);

- procedura B.C.R. nr. B00894.1-2013 privind procesarea centralizată a activităţilor referitoare la popriri, sechestre şi insolvenţe (intrată în vigoare la data de 11.12.2013) (f.244-293 vol. XX).

Au fost ataşate la dosarul cauzei ca mijloace materiale de probă/corpuri delicte:

- 20 (douăzeci) DVD - uri marca Evo, fiecare având capacitatea de 4,7 GB, pe care sunt stocate comunicaţiile interceptate şi înregistrate în temeiul încuviinţării judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- un DVD marca Omega, capacitate 4,7 GB, ce conține selecții sesiuni audio din dosarul penal nr.27/D/P/2013 al DIICOT – Biroul Teritorial Covasna;

- 3 (trei) CD – uri marca Evo, capacitate 700 MB fiecare, pe care sunt stocate datele reținute încuviințate în cauză, cu nr.733/I/2013, 922/I/2013 și 1034/I/2013;

- suporți optici conţinând supraveghere operativă realizată la datele de 19.11.2013 și 26.11.2013 (DVD marca Copyme înregistrat sub nr. 971/I/2013, în data de 19.11.2013, care  conține 3 MPEG Video file: M2U03648  de 37.280 KB, durata 00:33; M2U03649 de 9.248 KB, durata 00:08; M2U03650 de 39.456 KB, durata 00:34;

- un DVD marca Copyme înregistrat sub nr. 1006/I/2013, în data de 19.11.2013, care conține 1 document word de 5 pagini intitulat ”foto” și două MPEG Video file: M2U01092 de 165.600 KB , durata 02:24; M2U03651 de 2.688 KB, durata 00:02;

- un DVD marca Copyme înregistrat sub nr. 1007/I/2013, în data de 26.11.2013; conține un folder ”foto” cu 12 fișiere JPEG imagine și un folder ”video” cuprinzând 5 MPEG Video file, şi anume: M2U01152 de 176.320 KB, durata 02:33; M2U01153 de 134.080 KB, durata 01:57; M2U01154 de 100.832 KB, durata 01:28; M2U01155 de 28.512 KB, durata 00:25; M2U01156 de 60.320 KB, durata 00:53);

- un plic de culoare maro inscripționat ”Proba nr.1” ce conține un telefon marca Samsung cu seria IMEI 354462/Q2/265247/7 cu cartela SIM ORANGE  1009200250767J02G7 şi SIM CONEX 508241641645 (ridicat de la de la B. J. E.);  un telefon marca Nokia de culoare negru cu seria IMEI 358145/05/890727/1, cu cartela SIM ORANGE 1402212348465P11 (ridicat de la B. H.); un telefon mobil marca IPHONE 4 S ALB cu seria IMEI 013030006888038 cu MICROSIM ORANGE; un telefon mobil marca IPHONE 4 S ALB CU IMEI 013059006294426 CU MICROSIM ORANGE  şi un telefon NOKIA de culoare neagra cu seria IMEI 355520/05/788262/1 cu SIM ORANGE 1012070089281P04G10 (ridicate de la B. E.);  3 SIM VODAFONE CU seriile 901051893119, 712121227810, 308096919397, 1 SIM CONEX cu seria 0204251408378, 1 SIM ORANGE CU SERIA 0108140166364J4;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Proba nr.1” ce conține: un telefon mobil marca nokia model 113, de culoare neagra, cu seria IMEI 358121051977819, cu cartela SIM ORANGE CU NR  0743275541 ridicat de la N. M.;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Proba nr.1” ce conține un telefon marca nokia 1208  de culoare negru cu gri, cu seria IMEI 355227/03/900626/7 cu SIM ORANGE cu seria  1209230076147P08G16, cu nr. …….; un telefon nokia 1600 de culoare negru cu seria IMEI 353649017150993 fără accumulator, fără SIM, SIM COSMOTE cu seria 8940031012528460246, ridicate de la C. L. V.;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Proba nr.1” ce conține un telefon SAMSUNG model SGH X 700 cu seria IMEI 356893004458160, cu cartela SIM ORANGE cu seria  1212180064162U07G1; un telefon IPHONE5, de culoare alb cu gri, cu seria IMEI 013717000616379; telefon NOKIA C2 01 cu seria IMEI 3586500469411977, cu cartela ORANGE cu seria 0910120090350704; 2 cartele SIM ORANGE cu seriile 1008150044055P04G2 şi 0712090054766P04G2; un telefon LG cu seria IMEI 354963044761501 fără cartel, ridicate de la I. L. – L. (I. M. G.);

- un plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.1” ce conține înscrisuri cu sume de bani; o agendă de culoare neagră cu înscrisuri; caiet dictando cu înscrisuri ridicate de la B. J. E.;

- un plic de culoare albă inscripționat ”Plic nr.2” ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00140114V, aparţinând auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. K058769, aparţinând auto …..; certificatul de înmatriculare nr. S00193376B, aparţinând auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. G382463, aparţinând auto …..; certificatul de înmatriculare nr. B00150813C, aparţinând auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. E920515, aparţinând auto …..; contractul de vânzare-cumpărare din 06.03.2014 al auto ……, 2 ex; fişa de înmatriculare din 06.03.2014 al auto ……., ridicate de la B. J. E.;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.3” ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00134317V, aparţinând motocicletei …..; cartea de identitate a vehiculului nr. J686736, aparţinând motocicletei …….., ridicate de la numitul B. H. B.;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.4” ce conține certificatul de înmatriculare nr. S00327101V, aparţinând auto ……; certificatul de înmatriculare nr. S00270570V, aparţinând auto …….; certificatul de înmatriculare nr. S00285527V, aparţinând auto …….., ridicate de la numitul I. L. L.;

- un plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.5” ce conține: certificatul de înmatriculare nr. 07-5060395 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. 18430941 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto ……; anexa la certificatul de înmatriculare aparţinând auto ……

- un plic de culoare maro ce conține: 300 dolari canadieni (2 bancnote *50 dolari, 2 bancnote *100 dolari) cu seriile AMB8741947, FMT0221260, EKG8446385, EKN3400059; 600 forinți (3 bancnote *200 forinți) (HUF) cu seriile FB 2411162, FB 7618095 și FB 3651772 şi

- un plic de culoare maro ce conține certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul AUDI serie şasiu ….. (ce atestă și radierea din Italia la data de 23.03.2015 în vederea exportului într-o țară UE), precum și traducerea lui în limba română; certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul AUDI serie şasiu ….. având nr. de înmatriculare italian ….. (proprietar L. O. din 08.02.2012), precum și traducerea lui în limba română. Pe verso originalului s-a consemnat de către autoritățile italiene că certificatul de înmatriculare este anulat pentru export definitiv în România, Cremona, 23.03.2015; înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ……, purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”); autorizația de circulație provizorie SV059845, valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava; un înscris în limba italiană intitulat ”contrassegno di assicurazione” pentru autovehiculul ……..

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art. 342-348 C.pr.pen.

În termen legal, inculpaţii I. L.-L. şi C. L. V. au formulat cereri şi excepţii privind  legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, însă prin încheierea din data de 9 noiembrie 2015 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1154/119/2015, în baza art. 346 al. 1 C.pr.pen. (în vigoare la aceea dată), acestea au fost respinse ca nefondate şi în consecinţă, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu instanţei cu rechizitoriul nr. 34/D/P/2013 din 28.09.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna, privind pe inculpaţii I. L. – L., B. J. E., B. H. B.,  C. L. V.,  N. M., C. N. şi S. G., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii menţionaţi.

Încheierea judecătorului de cameră preliminară a rămas definitivă, prin necontestare şi în consecinţă, în temeiul art. 103/14 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobată prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M., cu modificările şi completările ulterioare, completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 16 decembrie 2015, dispunând citarea părţilor, precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

La primul termen de judecată din data de 16 decembrie 2015, inculpatul C. L. V.,  prezent în instanţă, asistat de apărătorul desemnat din oficiu, a solicitat acordarea unui nou termen pentru angajarea unui avocat şi pentru pregătirea apărării, astfel că, după punerea în discuţie a cererii inculpatului, văzând şi dispoziţiile art. 356 al. 3 C.pr.pen., instanţa  a admis cererea acestuia şi a stabilit un nou termen de judecată, pentru data de 27 ianuarie 2016.

La termenul de judecată din data de 27.01.2016, inculpaţii prezenţi fiind în instanţă, s-a făcut o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei, după care s-a procedat conform art. 374 al. 2 – 7 C.pr.pen., respectiv 375 al. 1-3 C.pr.pen.

Astfel, inculpaţii B. J. E., B. H. B. şi N. M., au solicitat instanţei să facă aplicarea dispoziţiilor art. 374 al. 4 C.pr.pen., rap. la art. 375 C.pr.pen., întrucât recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina lor.

Inculpaţii I. L.-L., C. L. V., C. N. şi S. G., au arătat că, nu se consideră vinovaţi de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor şi au solicitat ca judecata să se facă pe procedura dreptului comun, nedorind să dea declaraţii la acel moment procesual, cu excepţia inculpatului C. N., poziţiile acestora fiind consemnate în procesele-verbale, care după citire şi semnare s-au ataşat la dosar (f.179, 183, 185,186 vol.II d.f.).

Potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 83 C.pr.pen., s-a trecut la ascultarea inculpaţilor B. J. E., B. H. B. şi N. M., declaraţiile acestora fiind consemnate în procesele-verbale, care după citire şi semnare, respectiv traducere pentru inculpaţii B. H. B. şi N. M. s-au ataşat la dosarul cauzei (f.180-181,182,184 vol.II d.f.), după care, în temeiul art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanţa a pus în discuţie cererile formulate de B. J. E., B. H. B. şi N. M. privind judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii.

Văzând starea de fapt reţinută prin rechizitoriu, precum şi declaraţiile inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B., date în şedinţă publică, instanţa a constatat că recunoaşterea inculpatului B. J. E. este una parţială, iar inculpatul B. H. B. în finalul declaraţiei a arătat că nu se consideră vinovat de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, faţă de care s-a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 374 al. 4 C.pr.pen., şi în consecinţă, în baza art. 375 al. 3 C.pr.pen., s-au respins cererile celor doi inculpaţi  privind judecare a cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

De asemenea, văzând declaraţia inculpatei N. M. care a recunoscut în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile art. 374 al. 4 C.pr.pen. şi în baza art. 375 al. 2 C.pr.pen., a admis cererea inculpatei privind judecarea cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, apoi s-a stabilit un nou termen de judecată, pentru data de 24.02.2016, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

La termenul din data de 24.02.2016, după punerea în discuţia a probelor, instanţa a început efectuarea cercetării judecătoreşti, prin audierea inculpaţilor, potrivit art. 378 C.pr.pen., însă inculpaţii I. L.-L., B. H.-B. şi C. L. V., nu au dorit să dea declaraţii în această fază (f.171,175,176 vol.III d.f.), dând declaraţii inculpaţii B. J. E. şi S. G., (f.172-174,177-178 vol.III d.f.).

În cadrul cercetării judecătoreşti s-a procedat la administrarea probelor încuviinţate, propuse de inculpaţi şi parchet, dar şi din oficiu, după cum urmează:

Au fost audiaţi, la solicitarea inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B. martorii O. K. (f.40 vol.V.d.f.) şi J. T. (f.136 vol.V d.f.) şi s-a administrat proba cu înscrisuri (f.35-170 vol.III , f.174 vol.IV.d.f.).

S-a administrat proba cu înscrisuri solicitată de inculpatului I. L. L. (f.3-34 vol.III d.f.), precum şi expertiza extrajudiciară efectuată de expertul tehnic judiciar Ing. A. A. C. (f.123-131 vol.IV.d.f.).

Au fost reaudiaţi martorii D. C. G., G. M. şi C. G. (f.3,4,5 vo.IV.d.f.), propuşi prin rechizitoriu, la solicitarea inculpatului C. L. V..

De asemenea, au fost reaudiaţi martorii P. A., S. O. A., F. T. L., C. E. K. , G. R. P., B. I., (f.57-58,59,60-61,62,63,64 vol.IV d.f.), V. M., S. I., P. M., P. C., B. M. şi M. R. (f.81,82,83,84,85,86 vol.IVd.f.), propuşi prin rechizitoriu, la solicitarea inculpatei S. G..

Din oficiu, a fost readministrată proba testimonială cu restul martorilor propuşi prin rechizitoriu, necontestate de păţi, respectiv: M. T. D., N. I., S. V. şi P. I., (f.6,7,8,9 vol.IV d.f.). B. P., B. I., S. A., V. J. (f.137,138,139,140 vol.IV.d.f.), A. C., B. F., B. V., C. C. G., L. Z. L., D. A., D. K.(f.175,176,177,178,179,180,181 vol.IV.d.f.), K.G. L., M. E., M. L., M. A.-M., P. J. E. (f.5,6,7,8,9,vol.V.d.f.), C. D. L., B. A. Z., B. J. (f.37,38,3 vol.V.d.f.), iar la solicitarea reprezentantei parchetului martora P. T. (f.10 vol.IV.d.f.), la care a achiesat şi inculpatul C. N..

Având în vedere că martorii A. S., E. S. şi B. E.. nu au putut fi prezentaţi în faţa instanţei, primii doi fiind plecaţi în străinătate, iar martora B. E. a decedat, în baza art. 381 al. 7 C.pr.pen., după punerea în discuţia părţilor, instanţa a dispus citirea depoziţiilor acestor martori date în cursul urmăririi penale (f.4-6,67-70,184-186 vol.VIII d.u.p.), urmând să ţină seama de ele la judecarea cauzei.

În cauză, pentru circumstanţiere, la solicitarea inculpaţilor, s-a dispus şi au fost efectuate rapoartele de E.luare privind pe inculpaţii N. M., S. G. şi C. N. (f.201-204 vol.III, 42-43,44-46,47-48 vol.IV d.f.) şi totodată s-au solicitat copia cazierelor judiciare ale inculpaţilor (f. 67-70,73-76 vol.V d.f.), precum şi sentinţele penale privind condamnările suferite de inculpaţii B. J. E., C. L. V. şi C. N. (f.115-116,118-120,123,124-126,127-132 vol.Vd.f).

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. Inculpatul I. L. L., din …., jud. ……,  cunoscut ca având preocupări pe linia contrabandei cu ţigarete, fiind trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 80/D/P/2006 din data de 10.03.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art.  367 alin. 1 şi 2 C.pen., şi „contrabandă”,  în formă continuată, prev. art 48 C.pen., rap. la art. 270 alin. 1, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., ce face obiectul dosar penal nr. ..... al Tribunalului Suceava, a avut iniţiativa abordării judeţului Covasna, în vederea distribuirii ţigaretelor de contrabandă introduse din spaţiul extracomunitar de către membri ai unor grupări infracţionale care acţionau pe raza judeţului Suceava, ce nu au fost supuşi anchetei în prezenta cauză.

 De menţionat, că activităţile organelor judiciare din judeţele limitrofe spaţiului extracomunitar, în zona de frontieră dintre România şi Ucraina, au relE.t că, în această zonă geografică acţionează grupări infracţionale organizate transnaţionale, având drept scop comiterea infracţiunilor de “contrabandă”, grupări care  desfăşoară în mod repetat activităţi de introducere în ţară, în mod ilegal, a unor cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească sau ucraineană, activităţi de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare şi vânzare a acestor bunuri, cunoscând că provin din contrabandă, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul României, peste râul Prut sau frontiera verde de cetăţeni ucraineni, moldoveni şi români. După ce ţigările sunt preluate şi transportate pe teritoriul României, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor grupărilor sau în alte locaţii prestabilite, după care grupările infracţionale realizează prin diverşi membri distribuţia acestora pe piaţa neagră, activitatea infracţională fiind planificată, conspirată şi având un caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiecare preluare/vânzare de ţigări desfăşurându-se prin metode şi mijloace stabilite anterior de membrii grupărilor, care obţin importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat.

Deosebit de atractivă, ca zonă de desfacere a produselor accizabile susmenţionate, s-a dovedit a fi centrul ţării, în speţă, judeţul Covasna, judeţ care nu se învecinează cu statele extracomunitare Ucraina sau Moldova, astfel că grupările infracţionale din zona judeţului Suceava au devenit preocupate de cooptarea unor exponenţi infracţionali interesaţi în achiziţionarea într-un termen scurt a unor cantităţi considerabile de ţigări de contrabandă cu plata pe loc, la momentul livrării mărfii.

Astfel, în vara anului 2013, inculpatul I. L. L. împreună cu inculpaţii B. J. E. şi B. H. B., aceştia din urmă cu domiciliile în judeţul Covasna, ...., respectiv mun. ......, au constituit un grup infracțional organizat, ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, grup la care, în toamna anului 2013, a aderat şi inculpatul C. L. V., domiciliat în com. ..., satul ...., jud. ...., şi din care au mai făcut parte şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 - vara 2014, a infracţiunii de contrabandă, în formă continuată. Deci gruparea infracţională a subzistat până la intervenţia organelor judiciare, la data de 24.06.2014, aceasta având continuitate şi o structură determinată, cu roluri bine conturate pentru membrii săi, genul  activităţi infracţionale desfăşurate fiind strict determinată.

Potrivit declaraţiei inculpatului B. J. E. (f.4-9 vol.XIX d.u.p), acesta s-a cunoscut cu inculpatul I. L. L., în primăvara/vara anului 2013, într-un service auto din mun. Sf. Gheorghe, ocazie cu care acesta din urmă a afirmat că poate să aducă ţigări de contrabandă, introduse în ţară din Ucraina, la preţul de 5,5 – 6 lei pachetul şi i-a dat numărul de telefon inculpatului B. J. E..

Inculpatul B. J. E. dispunea de resurse financiare consistente, întrucât, aşa cum l-au descris martorii audiaţi în cauză, se ocupa cu contrabandă cu ţigări, afaceri ilicite cu alcool şi camătă încă dinainte de 1989, implicându-l activ şi colaborând eficient chiar cu fiul său, inculpatul B. H. B.. Această conlucrare în plan ifracţional rezultă şi din interceptările comunicaţiilor purtate între inculpaţii B. J. E. şi B. H. B. în datele de 30.05.2014 şi 6.06.2014 (f.248-256 vol.II d.u.p.), care denotă că îşi cunoşteau reciproc clienţii, discutau în permanenţă şi se ajutau pentru a putea livra clienţilor produsele accizabile, în scopul creşterii ilicite a averii familiei. 

Referitor la inculpatul C. L. V., se constată că şi acesta are experienţă în acest domeniu infracţional, fiind condamnat pentru comiterea infracţiunii de “contrabandă”, prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/10.04.2006, prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi, la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendare condiţionată e exexutării pedepsei (f.74,118-120 vol.V d.f.) şi potrivit declaraţiei acestuia (f.49-51 vol.XIX d.u.p.), îl cunoaşte pe inculpatul I. L. L., de cca. 10 ani, fiind în relaţii de prietenie.

Din analiza listingurilor înaintate de furnizorii de telefonie mobilă, cu încuviinţarea instanţei de judecată (f.179-182 vol.V d.u.p.), rezultă frecvenţa comunicaţiilor inculpaţilor I. L. L. şi C. L. V. în perioada de referinţă, aceştia având nu mai puţin de 23 de convorbiri în perioada 17.11.2013 – 27.11.2013 (f.261-283 vol.II d.u.p.), de unde rezultă că, aderarea inculpatului C. L. V. la gruparea infracţională investigată s-a produs, cu ocazie transportului de ţigări în judeţul Covasna din data de 19.11.2013, prin intermediul inculpatului I. L. L., acesta din urmă aflându-se într-o poziţie evident superioară în ierarhia infracţională. De remarcat că inculpatul C. L. V. nu avea nici un fel de resurse financiare legale, din verificările efectuate în cauză rezultând că nu a deţinut calitatea de acţionar şi/sau administrator la nicio societate comercială, nu era angajat (angajându-se doar după data de 24.06.2014) şi nu a obţinut alte venituri licite (f.251.261 vol.XIII d.u.p.).

Analizând convorbirile telefonice dintre inculpaţii I. L. L. şi C. L. V., derulate în perioada mandatelor de supraveghere tehnică, precum şi comunicaţiile purtate de către I. L. L., după percheziţia domiciliară efectuată la data de 24.06.2014, instanţa constată că inculpatul I. L. L. a utilizat numerele de telefon 0744....., 0751.... şi 0755...., iar C. L. V. numărul de telefon 0756.... Totodată în urma percheziţiilor informatice efectuate a reieşit faptul că I. L. L. a utilizat şi numerele de telefon 0745.... şi 0743.......

În agenda telefonică a inculpatului C. L. V., cu prilejul percheziţiei informatice, nu au fost identificate ca fiind înregistrate cele 3 cartele prepaid utilizate de către inculpatul I. L. L., în schimb se regăseşte numărul de telefon al acestuia, utilizat în mod uzual, respectiv numărul de telefon 0745….., înscris în agenda telefonică cu indicativul “Patronu”.

În perioada interceptărilor telefonice inculpatul I. L. L., utilizând cartela telefonică cu numărul 0751..... (cartelă folosită exclusiv pentru activitatea infracţională) a purtat 2 convorbiri telefonice cu inculpatul C. L. V. la numărul de telefon 0756....., respectiv la datele de 11.12.2013, la ora 06:26:16 şi 13.12.2013, la ora 13:35:33, când inculpatul I. L. L. aflat la postul telefonic 0751…..l-a contactat pe C. L. V. aflat la postul telefonic 0756…. şi i-a spus „Hai”, iar interlocutorul îi răspunde „da”,  de unde rezultă faptul că I. L. L. l-a chemat, imperativ, din scurt, pe C. L. V., pentru a participa la o posibilă activitate infracţională, respectiv la transportul sau livrarea de ţigări de contrabandă.

De asemenea, în perioada supusă interceptărilor telefonice, inculpatul C. L. V., utilizând cartela telefonică cu numărul 0756..., a avut mai multe convorbiri telefonice cu inculpatul I. L. L., la numărul de telefon 0745...., din conţinutul şi frecvenţa acestora rezultând faptul că aceştia aveau o relaţie apropiată, se întâlneau frecvent, iar inculpatul C. L. V. apela la I. L. L. în multe dintre problemele sale, cerând sfaturi pentru modul în care să acţioneze, relE.ntă fiind  sub acest aspect convorbirea telefonică dintre cei doi inculpaţi purtată la data de 11.02.2014, la ora 11:27:46.

Relaţia de subordonare în care se află inculpatul C. L. V. în raport cu inculpatul I. L. L., relativ la sarcinile infracţionale, rezultă şi din convorbirile telefonice derulate între aceştia la datele de 17.01.2014, la ora 14:11:29, 25.01.2014, la ora 09:53:33, 27.01.2014, la ora 11:24:10, 30.01.2014, la ora 15:45:14, 11.02.2014, la ora 09:05:37, 13.02.2014, la ora 09:50:52, 15.02.2014, la ora 12:42:53, 21.03.2014, la ora 20:44:58, 05.04.2014, la ora 10:46:49, 05.04.2014, la ora 10:49:03, 08.04.2014, la ora 14:19:31, în cadrul cărora primul foloseşte apelativul „Patroane”, în vreme ce, în convorbirea telefonică din data de 12.02.2014, la ora 18:14:38,  inculpatul C. L. V. i se adresează inculpatului I. L. L. pe prenume, „L.” (f.286-299 vol.II d.u.p.).

Tot din listingurile telefonice obţinute în cauză, rezultă şi modul de operare folosit de inculpaţii deduşi judecăţii şi modalitatea de comunicare, care conturează clar legătura şi coeziunea membrilor infracţionali. Astfel, iniţial, inculpatul I. L. L., pentru a comunica cu membrii grupării din mun.Sf.Gheorghe, a folosit două posturi telefonice, respectiv 0751....  şi 0744....... De la postul telefonic 0751...., acesta l-a apelat de 5 ori pe B. J. E. aflat la postul telefonic nr. 0746....., iar de la postul telefonic 0744..... a comunicat atât cu B. J. E. ( care a utilizat posturile telefonice 0722..... şi 0746.....), cât şi  cu B. E. (0749.....) – soţia inculpatului B. J. E.. În plus, în perioada 02.05.2013 – 27.09.2013,  între posturile telefonice 0744.... (I. L. L.) şi 0748..... (B. H. B.) au existat 31 comunicaţii, din care 21 de apeluri efectuate de postul telefonic 0748.... către postul telefonic 0744.... şi 10 apeluri efectuate de 0744.....către postul telefonic 0748..... Din totalul de 31 de comunicaţii realizate, 30 sunt comunicaţii de tip SMS (mesaje text scurte) şi numai o singură comunicaţie de tip voce, deci se poate concluziona faptul că cei doi comunicau numai prin mesaje. Unul dintre motivele acestui tip de comunicare îl constituie faptul că, utilizatorul postului telefonic nr. 0744..... avea foarte mult timp aparatul telefonic închis sau cartela SIM scoasă din aparat, ceea ce făcea imposibilă comunicarea prin voce. Din acest motiv un număr de 33 de apeluri telefonice din 387 au fost direcţionate automat către Centrul De Mesagerie Vocala (Cal Forward To Voice Mail) (f.261-283 vol.II d.u.p.).

De aici rezultă că, membrii grupării infracţionale dedusă judecăţii au acţionat coordonat, în baza propriilor adeziune psihică, neavând relE.nţă, în ceea ce priveşte subzistenţa infracţiunii incriminată în art. 367 C.pen., împrejurarea că nu toţi membrii grupului se cunoşteau direct între ei, astfel cum a susţinut inculpatul C. L. V., care a declarat că nu-i cunoaşte pe inculpaţii B. J. E. şi B. H. B. (f.49-51 vol.XIX d.u.p.).

În prezenta speţă, a fost utilizat ca mijloc probatoriu interceptarea comunicaţiilor, încuviinţată de către Tribunalul Covasna, atât sub imperiul Codului de procedură penală din 1969, cât şi sub imperiul Noului Cod de procedură penală, întrucât activitatea infracţională s-a derulat pe o perioadă mai îndelungată de timp (vol.I d.u.p.). De asemenea, pentru aflarea adevărului în cauză, în temeiul art. 142 al. 5 C.pr.pen., urmează a fi avute în vedere şi interceptări ale comunicaţiilor autorizate de Tribunalul Covasna dosarul nr. 27/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T – B.T. Covasna. 

Astfel, din probele administrate în cauză, rezultă în esenţă faptul că, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpatul I. L. – L. a deținut, a preluat, a depozitat şi a transportat din localitatea ….., jud. Suceava, și a vândut inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B. la imobilul din ……, jud. Covasna, cu şapte ocazii, respectiv în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014 şi 24.04.2014, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în data de 19.11.2013, împreună cu inculpatul C. L. V.,  iar  inculpaţii B. J. E. şi B. H. B. au preluat, au depozitat, au deținut, au transportat şi au vândut aceste bunuri mai multor persoane pe raza judeţului Covasna, cunoscând că acestea provin din contrabandă, obţinând venituri semnificative prin eludarea taxelor vamale.

La toate cele şapte livrări de ţigarete de contrabandă către inculpaţii B. J. E. şi B. H. B., inculpatul I. L. L.a a utilizat autoturismul marca Audi A4 Allroad, nr. de înmatriculare Italia ….., serie şasiu….., care se afla în proprietatea numitului L. O., CNP ….., autoturism asupra căreia prin ordonanţa procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna din 01.07.2014,  s-a dispus aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului.

Fotografii ale acestui autoturism au fost postate, la data de 30.04.2013, pe contul din reţeaua de socializare Facebook al numitului I. A. – S., fiul inculpatului I. L. L. (f.248-256 vol.II d.u.p.).

La data întocmirii procesului-verbal de aplicare a sechestrului - 04.07.2014, inculpatul I. L. – L. a declarat verbal lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Covasna că a primit autoturismul de la numitul L. O., la începutul anului 2013, pentru a-l dezmembra, fiind defect, însă l-a utilizat în cursul anului 2013, iar în cursul lunii decembrie 2013, l-a înstrăinat unei persoane din mun. Bucureşti, pentru suma de 3.000 Euro şi că toate actele autoturismului se află la persoana care a achiziţionat autoturismul. Susţinerea inculpatului nu corespunde realităţii, pentru că, pe de o parte, în 19.11.2013 şi 26.11.2013, în cadrul supravegherii operative care a avut loc în baza autorizaţiei de înregistrare video şi audio în mediu ambiental asupra inculpatului B. J. E., se observă că acest autovehicul a sosit  la imobilul din satul …., ….., jud. Covasna, condus de către inculpatul I. L. L., la data de 19.11.2013, însoţit fiind de către inculpatul C. L. V., pentru remiterea ţigărilor de contrabandă, iar, pe de altă parte, în datele de 03.12.2013, 08.04.2014 şi 24.04.2014, acelaşi vehicul a fost surprins de camerele de luat vederi amplasate la intersecţia drumurilor naţionale D.N.11 cu D.N.13E, când inculpatul I. L. L. parcurgea traseul înspre/dinspre locul de livrare, la inculpaţii B. J. E. şi B. H. B.. Deplasarea la Sf. Gheorghe, din data de 19.11.2013, cu autoturismul Audi A4 Allroad, a fost confirmată şi de inculpatul C. L. V., acesta fiind condus de inculpatul I. L. L.. 

Autovehiculul în discuţie nu a fost identificat cu prilejul percheziţiilor efectuate în data 24.06.2014 la domiciliul/reşedinţa inculpatului I. L. L., inculpatul fiind direct interesat, probabil cu concursul proprietarului L. O., să fie ascuns pentru a nu fi găsit de organele judiciare. Astfel, la data de 11.08.2014, s-a procedat la semnalarea în alertă SINS  a  autovehiculului Audi A 4 Allroad serie şasiu ….. şi a rezultat că, la data de 23.03.2015, proprietarul L. O. a solicitat autorităţilor italiene radierea din Italia a autoturismului în vederea exportului într-o țară UE, iar ulterior, în condiţii necunoscute, inculpatul I. L. L. şi L. O. au remis autovehiculul, împreună cu certificatul de proprietate nr.15/A015436X şi certificatul de înmatriculare eliberate de autoritățile italiene, numitului P. I., care, prin intermediul martorului M. T. D.,  l-a încredinţat inculpatului C.  N., autovehiculul fiind depistat, la data de 07.04.2015, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă, de unde a fost ridicat de către D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna, în vederea cercetărilor şi pentru executarea sechestrului.

Totodată, din probele dosarului rezultă şi faptul că, în aceeaşi perioadă, inculpații I. L. – L. şi C. L. V. au vândut asemenea țigări de contrabandă și altor persoane, de pe raza județului Suceava, unele din acestea fiind identificate în cursul anchetei.

În continuare, urmează a fi analizate cele şapte livrări de ţigarete de contrabandă efectuate de către inculpatul I. L. L., inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B., la data de 19.11.2013, împreună cu inculpatul Ciocârlan L. V., după cum urmează:

1. Primul transport a avut loc în dimineaţa zilei de 29.08.2013, când inculpatul I. L. – L. a  transportat din localitatea …., jud. Suceava și a comercializat inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B., la imobilul din satul …, jud. Covasna, 12 baxuri țigări de contrabandă (6000 pachete țigări) marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina (f.21-33 vol.II d.u.p.). În declaraţiile date procurorului la data de 24.06.2014 (f.4-9,20-23 vol.XIX d.u.p.), inculpaţii B. J. E. şi B. H. B. au confirmat că, în data de 29.08.2013, I. L. – L. le-a adus şi le-a vândut 12 baxuri de țigări de contrabandă, marca VICEROY cu timbru de Ucraina, la preţul de 5,4 lei, pe care le-au vândut clienţilor lor de pe raza judeţului Covasna, cu 7 sau 8 lei pachetul. Din actele dosarului rezultă că inculpatul I. L. – L. s-a deplasat în judeţul Covasna cu autoturismul Audi Allroad, gri metalizat, număr de înmatriculare italian …... 

Din discuţiile telefonice purtate de către inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B., la datele de 23.08.2013 şi 26.08.2013, rezultă cum cei doi conlucrează în comercializarea ţigărilor de contrabandă, ce preţ să solicite de la clienţi şi că B. H.-B. ţine legătura prin sms cu inculpatul I. L. L., precum şi despre o nouă livrare de ţigări de contrabandă, B. H.-B. spunând tatălui său că trebuie negociat preţul, ca să poată să dea mai departe en-gros. 

În legătură cu acest transport, invocăm exemplificativ următoarele comunicaţii:

În ziua de 26.08.2013, la ora 18:21:59, B. H. – B. a primit un mesaj de la numărul de telefon 0744…..utilizat de către I. L. – L., cu textul “Mâine e bine?”, iar la ora 18:24:45, B. H. – B. i-a trimis răspunsul “Numai 12. Sună pe tata 0722......”.

În ziua de 28.08.2013, la ora 20:24:16, B. H. – B. a primit un mesaj de la numărul de telefon 0742…., de la numitul U. C., CNP ……., din mun. Sf. Gheorghe, cu textul “Azi nu! Numai mâine!”.

În declaraţia dată procurorului la data de 24.06.2014, inculpatul B. H.-B. a confirmat că aceste comunicaţii se refereau la ţigările de contrabandă livrate de către I. L. – L..

Inculpatul B. H. – B. aducea la cunoştinţa clientei sale când va fi aprovizionat cu ţigări de contrabandă. Astfel, în ziua de 28.08.2013, la ora 12:45:00, a luat  legătura cu B. E., din com. …, str. ….., jud. Covasna, la postul telefonic 0267……, care îi spune să fie 8, din alea, din care obişnuia, cu 6 şi îl întreabă pe inculpat, „când”, acesta îi spune „ori azi, ori mâine”. În aceeaşi zi, la ora 20:02:24, B. H. – B. ia legătura cu tatăl său B. J. E. la postul telefonic 0746…… şi poartă următoarea discuţie:

BHB: Ai pregătit banii aceia!  Cei 3.120 lei!

TATA: Păi eu nu i-am pregătit!

BHB: Pregăteşte-i acuma! Că acuma am vorbit! Şi poate merge spre noi!

TATA: Cu ce aduce? Cu maşina lui acuma, aşa-i?....Cât trebuie să pregătesc atunci? Pentru 10?

BHB: Da!... Numai te-am anunţat să ştii! Păi! Am crezut că ştii! (f.21-33 vol.II d.u.p.).

2. Al doilea transport a avut loc în dimineaţa zilei de 6 septembrie 2013, în jurul orelor 07:00-07:30, când inculpatul I. L. – L. a transportat din localitatea …., jud. Suceava și a vândut inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B., la imobilul din satul ….., jud. Covasna, 12 baxuri țigări de contrabandă (6000 pachete țigări), marca Viceroy cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina, la acelaşi preţ ca la tranzacţia anterioară (f.39-54 vol.II d.u.p.), transportul fiind efectuat cu acelaşi autoturismul Audi Allroad, gri metalizat, cu număr de înmatriculare ……. (Italia), ţigările fiind distribuite în perioada următoare, de către inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B., clienţilor lor de pe raza judeţului Covasna.

Referitor la acest transport sunt relE.nte următoarele interceptări ale comunicaţiilor:

În ziua de 04.09.2013, la ora 18:28:45, B. H. – B. a trimis un mesaj la numărul de telefon 0744….., utilizat de către I. L. – L., cu textul “ (0746) …..”, despre care, cu ocazia audierii de către procuror, la data de 24.06.2014,  inculpatul B. H. – B. a declarat că prin acest sms a comunicat furnizorului de ţigări de contrabandă numărul de telefon al tatălui său.

Apoi, în ziua de 05.09.2013 la ora 18:56:15, B. H. – B., a fost contactat de tatăl său inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 0722…… şi poartă următoarea discuţie:

BJE: Mâine ăsta vine! 

BHB: Te-a sunat?!

BJE: Da!

BHB: No! Bine! Şi atunci eu ce să fac?!

BJE: Păi?! Încearcă să vorbeşti cu CSONGI! Ca cE.... să poată să facă rost şi el de cE.! ...

BHB: Bine! Bine! Cât?! 13?

BJE: Da! Da! Atât! ...

În ziua de 06.09.2013, la ora 10:17:56, B. H.-B., ia legătura cu tatăl său B. J. E., la postul telefonic 0746……, având următoarea discuţie:

BHB: Când este aşa, mi-e ruşine! Celălalt ce zice, omule?

TATA: Aici nu ai de ce să-ţi fie ruşine, omule! Asta se întâmplă! Păi nici el! De ce naiba nu a numărat acolo pe loc, la COMALĂU! Înţelegi? Şi el este de vină! Şi noi suntem! Cu banii nu se poate! Şi mie câteodată de aceea mi-e frică! Nu cumva să dau mai mult! Înţelegi! Că eventual aia nu-ţi spune! Dar dacă omul dă mai puţin aia-ţi spune! Dar şi eu m-am prins, îţi spun! După asta! Banii mereu trebuie să fie pregătiţi deja de seară! Şi!... Legaţi! Şi exacţi! Că aici nu se poate juca cu banii! Că banii au ăsta! Înţelegi?... Şi eu m-am repezit! Că dimineaţa trebuia să merg la bancă! Şi înainte de aia am „socotit”! Că aşa-i nu am putut!...

BHB: La ce oră a venit aici! La şapte?

TATA: Păi el la şapte şi jumătate! Dar a trebuit să merg dimineaţă la maică-ta să aduc puii! Ca tanti MOGDI să-i taie! Şi am alergat! Deja era acolo înaintea mea! Pe urmă!... Numai asta să faceţi!.. Că vă spun! Până la amiază să aduceţi ălea de acolo! Bine?

Fiind audiaţi, inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B. au confirmat  realitatea acestor comunicaţii privind procurarea ţigărilor de contrabandă, B. J. E. declarând că: “Atunci au fost cE. probleme legate de banii cu care am plătit, în sensul că am pus mai puțini și i-am numărat din nou.”

În următoarea conversaţie, inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B. au discutat despre preţul cu care să revândă ţigările de contrabandă. Astfel, în ziua de 20.09.2013, la ora 18:35:11, B. H. – B. este contactat de B. J. E. aflat la postul telefonic 0746…. şi poartă următoarea discuţie:

BHB:  Auzi?.... Din ţigările acelea! Cum sunt?... Bune?

TATA: Bune! Bune!

BHB: De aceea că! Ă! Ă! Lui MIHAI! M-am gândit că fumează din acestea subţiri! Să i le arăt! Merită să le arăt! Se simte pe ele mirosul acela urât?

TATA: Acestea-s foarte bune! Pe acestea nu se simte nimic! Acestea-s ţigări foarte bune! Astea cu 8 lei! Eu acuma le-am cumpărat! Dar cu 8 lei sunt ţigările astea... dacă interesează pe cinE.! Înţelegi?

BHB: No! Scoate frumos un pachet! Şi!...

TATA: Păi cutia este lângă pat, fiule! Acolo sunt toate!

BHB: Păi este scos unul!

TATA: Păi este unul! Este pus în dulap! Acolo unde obişnuiesc să le ţin! De acolo se poate scoate un pachet! Şi se poate da spre „gustare” oricui!

3. La data de 19.11.2013, a avut loc a treia livrare de ţigări de contrabandă.

Astfel, din interceptarea convorbirilor telefonice, în perioada  03.10.2013 – 31.10.2013, rezultă că, aceea cartelă telefonică cu numărul 0744..... utilizată de către I. L. – L., nu a fost folosită pentru alte convorbiri telefonice în afară de o singură convorbire ce a avut loc în ziua de 28.10.2013, la ora 18:57:00, când, după un apel nepreluat efectuat de către B. J. E. către I. L. – L., acesta din urmă a revenit cu un apel, cei doi având următoarea discuţie:

B.: “Peste o săptămână ar fi bine...Da! Da! 13! 13!...

I.L.L: Da! Când să trec? Când?

B.: Peste o săptămână! Numai să fie sigur”(f.6-20. vol.II d.u.p.).

Din analiza interceptărilor aflate la dosar (f.35-38 vol.II d.u.p.), rezultă faptul că în ziua de 03.11.2013, la ora 17:16:53, inculpatul B. J. E., a fost contactat la numărul de telefon 0722…. de inculpatul I. L. – L., de la numărul de telefon 0744…., aceasta spunându-i că va veni „marţi...miercuri”. În ziua de 17.11.2013, la ora 16:43:32, inculpatul B. J. E., la numărul de telefon 0722….., a primit un mesaj de la I. L. – L., de la numărul de telefon 0744…., cu textul „marţi cu 14?”,  iar la ora 16:57:59, B. J. E. i-a trimis răspunsul “numai zece”.

De aici rezultă că, pentru transportul din data de 19.11.2013, I. L. – L. şi B. J. E. ar fi stabilit cantitatea ce urmează a fi livrată, respectiv 10 baxuri de ţigări. La un calcul de 50 cartuşe/bax, rezultă cantitatea de 5.000 pachete ţigări, iar din probatoriul administrat a reieşit că pachetul de ţigări este achiziţionat de la furnizor cu 5,20-5,40 lei/pachet, astfel rezultă că, în data de 19.11.2013, B. J. E. şi B. H. B.  au achiziţionat ţigări de contrabandă în valoare de 26.000-27.000 lei, marca VICEROY cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina.

Conform listingului furnizat de la operatorul de telefonie mobilă (f.262-283 vol.II d.u.p.), aparatul telefonic cu seria IMEI 353971010072953, în care inculpatul I. L. – L. a introdus cartela telefonică cu nr. 0751...., a fost utilizat doar pentru efectuarea a 3 comunicaţii de tip SMS, în perioada  15.11.2013 orele 20:52 până în data de 15.11.2013 orele 20:54. La data de 15.11.2013 orele 20:52, inculpatul I. L. L. se afla în zona de graniţă cu Ucraina, respectiv în zona releului de comunicaţii “BILCA” lângă curtea casei, .....,  jud. SV”. După această oră, I. L. L. s-a deplasat în localitatea de domiciliu ...., unde, în zona releului de comunicaţii “Magazin universal SC Nada Florilor - Altex Falticeni”, a schimbat aparatul telefonic cel cu seria IMEI 358056016944814. Acesta a fost utilizat pentru efectuarea a 6 comunicaţii de tip SMS,  în perioada  15.11.2013, orele 22:29:26 – 15.11.2013, orele 22:29:36. Tot în aceeaşi noapte, mai precis în data de 16.11.2013, între orele 00:06:26 - 00:06:49, a efectuat 5 comuncaţii de tip SMS (2 mesaje expediate şi 3 primite), după care şi-a închis aparatul telefonic.

În data de 17.11.2013, inculpatul  I. L. L. s-a deplasat în zona de frontieră cu Ucraina, întrucât, la orele  07:06:53, l-a contactat pe inculpatul C. L. V., aflat la postul telefonic nr. 0756...., timp în care I. L. L. se afla în zona de graniţă cu Ucraina, respectiv în zona releului de comunicaţii “BILCA” lângă curtea casei, nr. ....., jud. SV”. După puţin timp de la această comunicaţie, inculpatul I. L. L. a plecat spre localitatea de domiciliu, ...., întrucât, la orele 10:34:44, se afla în zona releului de comunicaţii “Horodnicul de Jos, jud. Suceava”, releu care este situat între localităţile Vicovu de Sus şi Rădăuţi şi la orele 10:37:28, l-a contactat din nou pe inculpatul C. L. V., aflat la postul telefonic nr. 0756......

Itinerariul descris relevă zona de aprovizionare cu ţigări de contrabandă de către inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V., în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Astfel, din probele dosarului rezultă că, în ziua de 19.11.2013, la ora 06:33:22, inculpatul B. J. E., la numărul de telefon 0746…., a fost contactat de inculpatul I. L. – L., de la numărul de telefon 0751…., spunându-i că  „ajunge într-o oră”, după ce, la orele 06:32:52 I. L. L. îi trimisese un SMS.

Cele două comunicaţii iniţiate de inculpatul I. L. L. au fost efectuate, potrivit furnizorului de date reţinute, din zona releului de comunicaţii “sat Harja, jud. Bacau”, situat pe ruta Oneşti – Tg.Secuiesc şi, de regulă, din zona de acoperire a acestui releu, I. L. – L. obişnuia să-l contacteze pe B. J. E. şi să-i transmită că ajunge într-o oră. La orele 07:13:07, I. L. – L. a trimis un SMS, timp în care se afla în mun. Tg.Secuiesc, în zona releului de comunicaţii “Grupul Scolar, str. Gabor Aron”, după care şi-a închis aparatul telefonic. Aceste comunicaţii au fost realizate prin folosirea unui alt aparat telefonic, respectiv cel cu seria IMEI 355513013910203, care a fost folosit împreună cu postul telefonic 0751..... doar pentru această deplasare la Sf.Gheorghe,  când a fost însoţit de inculpatul C. L. V., implicat activ în transportarea şi livrarea ţigaretelor de contrabandă.

În urma supravegherii operative care a avut loc în baza autorizaţiei de efectuare de înregistrări video şi audio în mediu ambiental asupra inculpatului B. J. E. (f.33-54 vol.II d.u.p.), a rezultat faptul că, în ziua de 19.11.2013, în jurul orei 07:25, acesta s-a deplasat la imobilul din satul ……., jud. Covasna, cu autoturismul proprietate personală marca Volswagen Passat cu numărul de înmatriculare …... În jurul orei 07:35, la imobilul arătat mai sus a sosit autoturismul Audi Allroad de culoare GRI, cu număr de înmatriculare de Italia, respectiv ……, în care se aflau inculpaţii I. L. – L. şi C. L. – V., care, după aproximativ un sfert de oră, s-au urcat în autoturismul Audi, pornind către mun. Sf. Gheorghe, fiind urmaţi îndeaproape de inculpatul B. J. E. cu autoturismul său, apoi, în jurul orei 08:05, inculpaţii I. L. – L. şi C. L. – V. au oprit în benzinăria “Rompetrol”, unde au alimentat autovehiculul, după care s-au deplasat la restaurantul benzinăriei “Lukoil”.

În jurul orei 08:35, inculpatul B. J. E. a sosit la benzinărie cu autoturismul Audi A6 cu numărul de înmatriculare ….., (înmatriculat pe S.C. ….. S.R.L. din mun. Sibiu, str. …………..), şi i-a înmânat conducătorului autoturismului Audi, cu număr de înmatriculare ….., respectiv inculpatului I. L. – L., o sumă de bani, după care s-au despărţit, cei din urmă continuându-şi deplasarea pe traseul Sf. Gheorghe – Chichiş – Hărman – Braşov şi fiind opriţi în trafic, s-a constatat că la volanul  autoturismului Audi, cu număr de înmatriculare …., se afla inculpatul I. L. – L., în autovehicul aflându-se şi C. L. V..

În aceeaşi zi, inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V. s-au întors la Fălticeni şi, în dimineaţa zilei următoare, I. L. – L. s-a deplasat cel mai probabil împreună cu C. L. V. în zona de frontieră cu Ucraina, întrucât, în data de 20.11.2013, orele 05:51:54, a trimis un SMS, timp în care se afla în zona releului de comunicaţii “BILCA lângă curtea casei, nr. ..., jud. SV”.  Pentru realizarea comunicaţiilor, inculpatul I. L. – L. a schimbat din nou aparatul telefonic cu cel cu seria IMEI 354177030204556. Se poate prezuma că inculpatul C. L. V. se întorcea din zona de frontieră cu Ucraina, întrucât, la orele 05:52:53, când a trimis din nou un SMS, se afla în zona releului de comunicaţii “Horodnicul de Jos, jud Suceava”.

Între orele 06:03:51 şi la 06:11:13, inculpatul I. L. L. l-a apelat pe C. L. V., iar la orele 06:11 şi 06:14:44, inculpatul C. L. V. l-a apelat pe I. L. – L.. În acest interval de timp, I. L. – L. se afla în zona releului de comunicaţii “Horodnicul de Jos, jud Suceava”. La orele 06:16:20, I. L. – L. a avut un apel către soţia sa, I. M. G., după care, la scurt timp, cei doi s-au întors în zona de frontieră, întrucât la orele 07:18:21, inculpatul I. L. – L. era din nou localizat, potrivit listingului telefonic, în zona releului de comunicaţii “BILCA lângă curtea casei, nr. ...., jud. SV”, în timpul efectuării unui apel ce l-a avut ca destinaţie pe inculpatul C. L. V.. După puţin timp, cei doi inculpaţi au plecat în direcţia Fălticeni unde au ajuns cel mai târziu în jurul orelor 10:46:47. Nu au stat mult timp în zona localităţii Fălticeni, după care din nou inculpaţii au plecat spre zona de frontieră, unde au ajuns cel mai târziu la orele 13:26:26, oră la care C. L. V. a avut o convorbire de 45 secunde cu I. L. – L., timp în care se afla în zona releului de comunicaţii “Frătăuţii Noi nr. 359”, care este localitate de frontieră cu Ucraina. Din aceeaşi zonă, la orele 13:28:20, respectiv 13:28:27, inculpatul I. L. – L. a încercat să apeleze postul telefonic nr. 0745...... (abonament pe numele S. V. din Praxia, Vadul Moldovei, jud. Suceava), apelurile nefiind reuşite. În timpul realizării comunicaţiilor, inculpatul I. L. – L. se afla în mişcare în direcţia Horodnicul de Jos, Rădăuţi. Până în data de 23.11.2013 nu au mai fost realizate comunicaţii de la acest post telefonic, 0751..... (f.261-283 vol.II d.u.p.).

Livrarea din data de 19 noiembrie 2013, a fost confirmată de inculpatul B. J. E., care la data de 24.06.2014 (f.4-9 vol.XIX d.u.p.), a declarat că „ În 19.11.2013 I. L. – L. mi-a trimis de dimineață pe la ora 6,30 un sms că ajunge întro oră. Într-adevăr, pe la ora 7,30, I. L. – L. a ajuns la casa mea de la ... și mi-a dat 10 baxuri de țigări de contrabandă. I. L. – L. a venit cu autoturismul său Audi Allroad, gri metalizat, număr de înmatriculare de Italia. I. L. – L. a venit însoțit de celălalt bărbat, pe care l-am identificat astăzi în persoana lui C. L. V.. Eu nu am avut toți banii acolo (aprox. 30.000 de lei) și atunci m-am întâlnit cu ei la restaurantul benzinăriei ”Lukoil” din Sf. Gheorghe, unde i-am dat banii lui I. L. – L., în prezența lui C. L. V., după ce am scos de la bancă suma necesară, din câte îmi amintesc. Erau același tip de țigări, VICEROY, pe care eu cu fiul meu le-am vândut clienților noștri.”

4. Din analiza interceptărilor comunicaţiilor efectuate în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Covasna a rezultat că, la doar o săptămână de la transportul anterior, respectiv la data de 26.11.2013, a avut loc o nouă livrare de ţigări de contrabandă.

Astfel, în ziua de 25.11.2013, la ora 12:12:27, inculpatul B. J. E., la numărul de telefon 0722….., a primit un mesaj de la I. L. – L., de la numărul de telefon 0744…., cu textul „MÂINE?”,  iar la ora 12:13:06, B. J. E. a trimis răspunsul “OK”. Apoi, în dimineaţa zilei de 26.11.2013, la ora 06:52:43, B. J. E., la numărul de telefon 0746….., a fost sunat de către I. L. – L., de la numărul de telefon 0751….., ocazie cu care inculpatul I. L. L. anunţă că ajunge într-o oră, apelul fiind efectuat din zona releului de comunicaţii “sat Harja, jud. Bacău”.

În cadrul discuţiilor telefonice, inculpaţii I. L. – L. şi B. J. E. nu au stabilit cantitatea de ţigări ce urmează a fi livrată, dar având în vedere livrările anterioare se poate deduce că ar fi aceeaşi cantitate, pentru obţinerea unui profit de către furnizorul mărfii de contrabandă.

Astfel, în ziua de marţi - 26.11.2013, I. L. – L. a  livrat 10 baxuri de ţigări, calculat cu 50 cartuşe ţigări/bax, rezultă o cantitatea de 5.000 pachete ţigări şi având în vedere faptul că pachetul de ţigări era achiziţionat de la furnizor cu 5,20-5,40 lei/pachet,  rezultă că, în data de 26.11.2013, B. J. E. şi B. H. B. au achiziţionat ţigări de contrabandă în valoare de aproximativ 26.000 - 27.000 lei. Cu ocazia audierii din data de 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a precizat că furnizorul I. L. – L. le-a adus 2 baxuri de țigări WINSTON (cu ambalaj de culoare albastră) și 8 baxuri de țigări VICEROY (cu ambalaj de culoare roșie), toate de provenienţă Ucraina.

Această livrare, rezultă şi din supravegherea operativă care avut loc în baza autorizaţiei de efectuare de înregistrări video şi audio în mediu ambiental asupra inculpatului B. J. E., potrivit căreia, în ziua de 26.11.2013, în jurul orei 07:30, s-a deplasat de la locuinţa din mun. Sf. Gheorghe……………, jud. Covasna, la imobilul din satul ……, jud. Covasna, cu autoturismul Audi A6, cu numărul de înmatriculare ……, ajungând la destinaţie în jurul orei 07:45 şi în jurul orei 07:50, la imobilul din satul Reci, a sosit inculpatul I. L. – L. cu autoturismul Audi, cu număr de înmatriculare ….., fiind urmat îndeaproape de inculpatul B. H. – B., cu autoturismul VW Passat, cu numărul de înmatriculare …... După aproximativ cinci minute, după ce a lăsat ţigaretele de contrabandă, inculpatul I. L. – L. a plecat, continuându-şi deplasarea pe DN11, spre direcţia loc. Moacşa - mun. Tg. Secuiesc. La scurt timp după plecarea lui I. L. – L., inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B. s-au întors în mun. Sf. Gheorghe.

În aceeaşi zi,  I. L. – L. s-a întors în zona Horodnicul de Jos, jud Suceava, singurele comunicaţii telefonice fiind cu inculpatul C. L. V., potrivit listingului telefonic aferent postului 0751...... (f.261-283 vol.II d.u.p.).

Totodată, instanţa constată că, acest transport de ţigări de contrabandă a fost confirmat şi de inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B.. Astfel, inculpatul B. J. E., la data de  24.06.2014, a declarat procurorului următoarele: „Rețin, după ce mi se prezintă conținutul comunicațiilor din 25.11.2013 ora 12:12:27 și 12:13:06 și din 26.11.2013 ora 06:52:43, că acestea au fost purtate de mine cu I. L. – L., el m-a întrebat dacă să vină mîine, iar eu i-am răspuns OK, iar a doua zi de dimineață mi-a spus că ajunge întro oră, ceea ce s-a și întâmplat. Astfel, în jurul orelor 07:30 eu am plecat de la reședința din Sf. Gheorghe, cu  autoturismul Audi A6, cu numărul de înmatriculare …... Imediat m-a urmat fiul meu B. H. – B., cu autoturismul VW Passat cu numărul de înmatriculare …..,  probabil cu banii. A venit apoi I. L. – L. cu mașina lui, mi-a adus 10 baxuri de țigări. Eu i-am înmânat banii, am descărcat marfa cu fiul meu, iar apoi am plecat cu toții, cu cele 3 mașini cu care am venit fiecare. Și din această cantitate de țigări de contranbandă am vândut clienților noștri împreună cu fiul meu”. La rândul său, inculpatul B. H. – B. a declarat: „Eu îmi amintesc că, la sfârșitul lunii noiembrie 2013, m-am dus la casa de la .... și i-am dus banii tatălui meu, pentru a-i plăti țigările aduse de I. L. – L.. Mașina acestuia era în fața curții noastre. I-am dat banii direct lui I. L. – L.. Eu m-am deplasat la ....cu autoturismul VW Passat cu numărul de înmatriculare CV-03-YCH. După schimbul marfă-bani, am părăsit toți trei imobilul din ….., fiecare cu autovehiculul cu care venise.”

5. O altă livrare de ţigări de contrabandă a avut loc la data de  03.12.2013.

Astfel, din analiza interceptărilor aflate la dosar (f. 248-256 vol.II d.u.p.), rezultă faptul că, în ziua de 01.12.2013, la ora 17:08:27, inculpatul B. J. E., de la numărul de telefon 0749….., cartelă prepaid utilizată de soţia lui - B. E., a trimis un mesaj inculpatului I. L. – L., la numărul de telefon 0744….., cu textul „ . ” , la ora 17:10:17, a primit răspunsul “MARŢI” , iar la ora 17:11:25, inculpatul B. J. E. a trimis din nou un mesaj cu textul “OK”.

În dimineaţa zilei de 03.12.2013, la ora 06:45:25, B. J. E., la numărul de telefon 0746…., a fost sunat de către I. L. – L., de la numărul de telefon 0751…., arătând că ajunge într-o oră, la ora respectivă, inculpatul I. L. – L. fiind localizat, ca şi în dăţile anterioare, în raza de acţiune a releului situat în „sat Hârja, comuna Oituz, jud. Bacău”. În dimineaţa acestei zile, inculpatul I. L. – L. a lăsat la domiciliul său din mun. Fălticeni, ....., jud. Suceava, cartela telefonică cu numărul 0744….., la orele 09:23:14 aceasta fiind utilizată de către numita L. R. M., care era găzduită temporar de către familia I., într-o comunicaţie telefonică cu I. M. G., soţia inculpatului I. L. – L..

Din interpretarea acestor comunicaţii şi a localizărilor efectuate, rezultă că inculpatul I. L. – L. a efectuat o nouă livrare de ţigări de contrabandă coinculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B., fără să stabilească telefonic cantitatea de ţigări ce urmează a fi livrată, dar, având în vedere livrările anterioare, rezultă faptul că a avut loc un transport de minim 10 baxuri de ţigări, iar la un calcul de 50 cartuşe/bax rezultă cantitatea de 5.000 pachete ţigări,  achiziţionate cu 5,20-5,40 lei/pachet, rezultă că, în data de 03.12.2013, B. J. E. şi B. H. B. au achiziţionat ţigări provenind din contrabandă în valoare de minim 26.000 lei.

Din analiza înregistrărilor video solicitate de la Compartimentul Dispecerat al I.P.J. Covasna, care cuprind captarea video a traficului auto din intersecţia drumurilor naţionale D.N.11 cu D.N.13E, a rezultat faptul că, la data de 3.12.2013, ora 07:39:43, pe relaţia Bacău – Braşov, a ajuns în intersecţie autoturismul Audi, cu număr de înmatriculare ….., iar la ora 07:51:45, pe relaţia Braşov – Bacău, a trecut din nou acelaşi autoturism prin intersecţie, în care se distinge că este condus de către I. L. – L., acesta fiind singur în autoturism (f.62-66 vol.II d.u.p.).

De asemenea, Raportul de constatare nr. 354.045/13.02.2015 emis de specialişti din cadrul Institutului de Tehnologii Avansate - Serviciul Român de Informaţii (f.162-168 vol.VII d.u.p.), confirmă că persoana surprinsă în autoturismul marca Audi Allroad cu număr de înmatriculare Italia ……, la intersecţia drumurilor naţionale D.N.11 cu D.N.13E, în data de 03.12.2013, la ora 07:51 (fişier 1), este probabil una şi aceiaşi cu persoana filmată în timpul supravegherii operative din data de 19.11.2013 (fişier 2), respectiv inculpatul I. L. L.. Calitatea înregistrării nu a permis specialiştilor compararea detaliată a figurilor, însă, în urma analizei imaginilor aceştia nu au evidenţiat diferenţe de fizionomie care să nu poată fi explicate prin efectul degradării imaginilor. Drept comparaţie au fost avute în vedere fotografii de semnalmente ale inculpatului I. L. L., comunicate din aplicaţia ImageTrack de către I.P.J. Covasna – Serviciul Criminalistic cu adresa nr. 369378/06.10.2014.

Fiind audiat de procuror, la data de 24.06.2014, cu privire la această tranzacţie cu ţigări de contrabandă, inculpatul B. J. E. a recunoscut în întregime acuzaţia şi după ce a văzut comunicațiile ce i s-au prezentat, din data de 01.12.2013, ora 17:08:27, ora 17:10:17, ora 17:11:25 şi 03.12.2013, ora 06:45:25, de pe telefonul soției sale 0749…., a declarat că acele comunicaţii le-a purtat cu I. L. – L., înțelegându-se să vină marți, în data de  03.12.2013, cu marfă la ...., ceea ce s-a și întâmplat. Astfel, a arătat că, I. L. – L. le-a adus din nou 10 baxuri de țigări de contrabandă, pentru care a plătit ca de obicei, fiind același tip de marfă ca și altădată. Ulterior, fiind audiat la data de 26.06.2014, inculpatul B. J. E. a precizat că a fost vorba despre 10 baxuri de țigări VICEROY și 10 cartușe MONTE.

6. Colaborarea dintre inculpaţi pe linia livrării de ţigări de contrabandă a continuat şi în primăvara anului 2014, un nou transport având loc la data de 08.04.2014.

Astfel, în convorbirea care a avut loc între B. J. E. şi B. H.-B., în ziua de 07.04.2014, la ora 14:48:41 (f.192-193 vol.II d.u.p.), aceştia fac referire la o nouă livrare de ţigări de contrabandă de către inculpatul I. L. L., având în vedere că şi anterior pentru comunicaţiile cu I. L. L. numitul B. J. E. a utilizat telefonul mobil al soţiei, respectiv cartela cu numărul 0749…….

Din convorbirea avută, în aceeaşi zi, 07.04.2014, la ora 20:38:48, între inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B., rezultă că inculpatul B. J. E. îşi întreabă fiul dacă are pregătiţi banii pentru contravaloarea a 4 baxuri de ţigări, acesta spunând că are 8.100 lei, contravaloarea a 3 baxuri. Din continuarea conversaţiei rezultă că inculpatul I. L. L. urmează să efectueze o livrare a doua zi, respectiv în data de 08.04.2014, inculpatul B. J. E. spunându-i fiului său că vrea “să ceară măcar 10”, respectiv 10 baxuri de ţigări, ceea ce înseamnă o livrare de 5.000 pachete ţigări.

Această tranzacţie a şi avut loc în dimineaţa zilei de 08.04.2014, în aceleaşi condiţii ca şi cele precedentele, potrivit declaraţiei inculpatului B. J. E., care a mai menţionat: că „Văzând comunicațiile ce mi se prezintă din 07.04.2014, la ora 14:48:41, ora 20:38:48, declar că am comunicat cu fiul meu ca să îi ceară lui I. L. – L. din nou țigări de contrabandă, măcar 10 baxuri, astfel că acesta ni le-a și adus în 08.04.2014 la casa din .....”

Audiat fiind, în completare, la data de 26.06.2014, inculpatul B. J. E. a declarat că I. L. – L. le-a adus 9 baxuri de țigări VICEROY și 1 bax de țigări JIN LING.

Şi inculpatul B. H. – B. a recunoscut în declaraţia dată, în 24.06.2014, acest transport de ţigări de contrabandă, când a declarat următoarele: „Îmi amintesc de discuțiile purtate cu tatăl meu în 07.04.2014, la ora 14:48:41 și 07.04.2014, la ora 20:38:48, despre faptul că urma să cerem lui I. L. – L. să ne aducă 10 baxuri de țigări. E posibil ca a doua zi I. L. – L. să ne fi adus din nou 10 baxuri de țigări la Reci, pe care le-a plătit tatăl meu.”

Pentru dovedirea acestuia transport, din data de 8.04.2014, au fost analizate şi imaginile captate de cele 3 camere de supraveghere amplasate la intersecţia drumurilor naţionale D.N. 11 cu D.N. 13E, respectiv D.N.11 pe relaţia Bacău – Braşov şi D.N. 13E pe relaţia Sf. Gheorghe – Covasna (f.204-208 vol.II d.u.p.).  Astfel, fiind analizate imaginile captate de camera video RECI 3, respectiv cele care surprind traficul dinspre jud. Bacău, s-a constatat faptul că, în ziua de 08.04.2014, la ora 07:23:29, a ajuns în intersecţie autoturismul Audi Allroad de culoare gri, cu număr de înmatriculare de Italia, respectiv ….. , condus de către I. L. L.,  care şi-a continuat drumul înspre mun. Braşov.

În urma analizării imaginilor surprinse de către celelalte două camere video respectiv RECI 1 şi RECI 2, s-a constatat faptul că, în ziua de 08.04.2014, la ora 07:30:43, un autoturism cu semnalmentele celui descris mai sus a trecut prin intersecţie pe relaţia Braşov-Bacău, dar datorită vitezei excesive acesta nu a putut fi înregistrat în mod clar de către camerele video şi identificat în mod cert.

Din livrările anterioare de ţigări de contrabandă de către I. L. – L. către B. J. E. şi B. H.-B., s-a constatat faptul că acesta se deplasează la adresa din satul ....., jud. Covasna, descarcă marfa, încasează banii pe loc, timpul de staţionare fiind foarte scurt, aproximativ 5 minute, făcând excepţie, livrarea din data de 19.11.2013, când I. L. – L. împreună cu C. L. – V., după ce au livrat ţigările de contrabandă în satul ...., jud. Covasna, s-au deplasat într-o benzinărie din mun. Sf. Gheorghe, unde au fost nevoiţi să aştepte aproximativ o jumătate de oră, până ce inculpatul B. J. E. a sosit şi i-a înmânat inculpatului I. L. – L. o sumă de bani.

7. În final, din probele dosarului rezultă că ultimul transport de ţigări de contrabandă efectuat de inculpatul I. L. L. inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B. a avut loc la data de 24.04.2014.

Astfel, în ziua de 23.04.2014, la ora 17:51:19, B. E. aflată la postul telefonic 0749….. (cartelă prepaid), localizată în zona - Hotel BODOC, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, trimite un mesaj către postul telefonic 0744…. (cartelă prepaid) folosit de inculpatul I. L. L. cu următorul conţinut: „Bine”, mesaj redactat în limba română.

Din acest mesaj rezultă faptul că inculpatul B. J. E. a utilizat din nou telefonul mobil al soţiei, respectiv cartela cu numărul 0749…., pentru schimbul de mesaje cu inculpatul I. L. L., la numărul de telefon 0744….. Având în vedere faptul că interceptările în cadrul dosarului penal au fost puse în executare în ziua de 23.04.2014, în jurul orei 17:00, este posibil ca anterior acestei ore inculpaţii B. J. E. şi I. L. L. să fi stabilit detaliile unei noi livrări, astfel că la ora mesajului, 17:51:19, B. J. E. a confirmat cele discutate prin textul “BINE”.

De asemenea, în ziua de 24.04.2014, la ora 06:31:16, B. E. aflată la postul telefonic 0749…. (cartelă prepaid), localizată în com. Ozun, zona - str. Bazei, nr.1, jud. Covasna, este contactată de un DOMN aflat la postul telefonic 0755…. (cartelă prepaid) şi acesta îi spune „Intr-o oră”.

Apoi, în ziua de 24.04.2014, la ora 06:31:53, B. J. E. aflat la postul telefonic 0746…. (abonament - B. H., …………….., mun. Sf. Gheorghe, jud.Covasna, ….., C.N.P……, ………), localizat în zona – loc. Moacşa, jud. Covasna, este contactat de B. E. aflată la postul telefonic 0749…. (cartelă prepaid) şi îi comunică „Într-o oră vin acasă!”

Din cea de a doua convorbire rezultă faptul că inculpatul I. L. L. ar fi utilizat pentru comunicaţii, în livrarea de ţigări de contrabandă din data de 24.04.2014, o nouă cartelă telefonică prepaid, cu numărul 0755….., acesta apelând la ora 06:31:16 numărul de telefon 0749….., utilizat de către B. E., spunându-i că va ajunge “într-o oră”. După această convorbire, numita B. E. şi-a sunat soţul, pe  inculpatul B. J. E., la numărul de telefon 0746….., comunicându-i faptul că “într-o oră vin acasă!”. Se poate prezuma faptul că inculpatul B. J. E. se afla la această oră în imobilul situat în satul ….., jud. Covasna, deoarece în momentul discuţiei a fost localizat în raza de acţiune a releului situat în zona loc. Moacşa, jud. Covasna, iar numita B. E. îi comunică soţului ei în mod conspirat faptul că “într-o oră vin acasă!”,  făcând referire în realitate la faptul că inculpatul I. L. L. va ajunge într-o oră la imobilul din satul …...

Livrarea ţigărilor de contrabandă a avut loc în aceleaşi condiţii, descrise la transporturile anterioare. Astfel, inculpatul B. J. E. a declarat că: „În 23.04.2014 ora 17:51:19 i-am trimis un sms lui I. L. – L., de pe numărul soției mele, 0749….., în care i-am confirmat să vină a doua zi cu marfă, ceea ce s-a și întâmplat. Recunosc comunicațiile din 24.04.2014, la ora 06:31:16, când I. L. – L. i-a spus soției mele că va ajunge într- o oră, precum și din 24.04.2014, la ora 06:31:53 , când soția mi-a spus ”Într-o oră vin acasă!”, referindu-se la faptul că I. L. – L. va ajunge la … întro oră. Și de acestă dată, I. L. – L. ne-a adus 10 baxuri de țigări de contrabandă, Jin Ling, Monte, Viceroy Red, cu timbru de Federația Rusă, Winston cu timbru de Ucraina. Din acestă marfă am reușit cu fiul meu să vând aproape tot, mai puțin cantitățile ce s-au găsit azi de poliție la pecheziția domiciliară de la garsoniera mea situată în mun. Sf. Gheorghe, …………, jud. Covasna. De asemenea, inculpatul B. H. – B. a declarat că: „Posibil ca, în 24.04.2014, I. L. – L. să fi venit din nou la … să ne aducă țigări. Îmi amintesc că a adus Viceroy, Jin Ling, în total 8 baxuri, din care am vândut mare parte. Restul rămas, s-a găsit azi la percheziția domiciliară de la garsoniera noastră situată în mun. ………………, jud. Covasna și la casa  noastră din ……..” (f.4-9, 20-23 vol.IXI d.u.p.).

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul I. L. – L., referitor la itinerariul acestuia în zonă, din imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate la intersecţia drumurilor naţionale D.N. 11 cu D.N. 13E, respectiv D.N.11 pe relaţia Bacău – Braşov şi D.N. 13Epe relaţia Sf. Gheorghe – Covasna, respectiv de camera video RECI 3, rezultă faptul că, în ziua de 24.04.2014, la ora 07:27:59, a ajuns în intersecţie autoturismul Audi Allroad de culoare gri, cu număr de înmatriculare de Italia, respectiv ….., care şi-a continuat drumul înspre mun. Braşov, foto nr.1. Datorită vitezei mari de deplasare a autoturismului, imaginile surprinse de camerele video din intersecţie nu sunt foarte bine focalizate, iar din imaginile surprinse de către celelalte două camere video respectiv RECI 1 şi RECI 2, nu s-a putut stabili ora de trecere prin intersecţie a autoturismului de mai sus, dat fiind faptul că inculpatul I. L. L. conduce cu viteză foarte mare, iar camerele video nu pot reda în mod clar deplasarea acestuia.

Însă, coroborând conţinutul convorbirilor telefonice, precum şi imaginile primite de la I.P.J. Covasna – Serviciul Cabinet – Compartimentul Dispecerat, cu declaraţiile inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B., rezultă faptul că, în dimineaţa zilei de 24.04.2014, inculpatul I. L. L. a efectuat o nouă livrare de ţigări de contrabandă inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B. la imobilul din satul ……, jud. Covasna. Din convorbirile telefonice nu a rezultat cantitatea solicitată, dar având în vedere livrările anterioare şi declaraţiile inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B., rezultă că a avut loc un transport de minim 10 baxuri de ţigări, respectiv 5.000 pachete ţigări provenind din contrabandă, cu un preţ de achiziţie de 5,20-5,40 lei/pachet, rezultă că în data de 24.04.2014, B. J. E. şi B. H. B. ar fi achiziţionat ţigări provenind din contrabandă în valoare de minim 26.000 lei.

Astfel, cu ocazie celor şapte transporturi au fost livrate în total 37.000 pachete de ţigări (74 baxuri x 50 pachete), ce au fost vândute de inculpatul I. L. L., cu preţul de 5,2 – 5,4 lei/pachet, apoi au fost revândute de inculpaţii B. J. E. şi B. H. B. cu minim 7 lei/parchet.

Aşa fiind, făcând un calcul, în raport de valorile de achiziţie şi cantităţile minime de ţigări de contrabandă livrate cu ocazia celor şapte transporturi descrise mai sus, rezultă că  inculpaţii au obţinut următoarele sume de bani din vânzarea acestor ţigarete: I. L. L. 181.800 lei, C. L. V.  13.000 lei, B. J. E. şi B. H. B., împreună, 259.000 lei.

Activitatea de contrabandă cu ţigări nu s-a limitat doar la cele şapte livrări descrise mai sus, ci din probele dosarului rezultă şi un alt palier al infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, săvârşită de inculpaţii I. L. L., B. J. E., B. H. B., C. L. V. şi N. M., care vor fi descrise în continuare, pentru fiecare inculpat în parte.

Astfel, în ceea ce priveşte pe inculpatul I. L. L., instanţa constată că, din probele dosarului rezultă că, în perioada vara 2013 - vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul I. L. – L. a deținut, a transportat, a depozitat, respectiv a vândut unor persoane rămase neidentificate, în datele de 23.11.2013, 04.12.2013, 06.12.2013 – în două situaţii, 07.12.2013, 08.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 16.12.2013, 21.12.2013, 23.12.2013, 28.12.2013, ţigări care trebuiau plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Analizând datele rezultate în urma interceptării numărului de telefon 0744……, utilizat de către inculpatul I. L. L., în perioada 16.11 – 28.12.2013 (f.113-130 vol.II d.u.p.), rezultă faptul că acest număr de telefon a fost folosit numai pentru activitatea infracţională, respectiv pentru traficul cu ţigări de contrabandă, rezultând un număr de 6 clienţi constanţi ai inculpatului, care au folosit numai cartele telefonice prepaid şi au comunicat codificat, după cum urmează:

- utilizatorul  nr. 0748...... – cu care au fost negociate preţuri de vânzare, respectiv 5,00 lei/pachet de ţigări;

- utilizatorul  numerelor de telefon 0742...., 0742.... şi 0741.... (“Prieten Hotar” din jud. Iaşi) – cu livrări în zilele de 23.11.2013, 04.12.2013, 06.12.2013, 07.12.2013, 23.12.2013 şi 28.12.2013;

- utilizatorul  nr. 0742..... – cu care au fost negociate preţuri de vânzare, respectiv 5,10 lei/pachet de ţigări;

- utilizatorul  nr. 0747.... – cu care au fost negociate preţuri de vânzare, respectiv 5,10 lei/pachet de ţigări;

- utilizatorul  nr. 0753.... (“Iulian”) – cu livrări în zilele de 06.12.2013, 16.12.2013 şi 21.12.2013. şi

- utilizatorul nr. 0756..... – cu livrări în zilele de 09.12.2013 şi 12.12.2013.

Sintetizând, datele din interceptarea comunicaţiilor, rezultă data livrării ţigaretelor de contrabandă, numărul de telefon utilizat de client şi cantitatea (când a putut fi stabilită), după cum urmează:

1. 23.11.2013, 0742…, 7 baxuri ţigări de contrabandă;

2. 04.12.2013, 0742…., 6 baxuri de ţigări de contrabandă,

3. 06.12.2013, 0753…., 6 baxuri de ţigări de contrabandă;

4. 06.12.2013, 0742….., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

5. 07.12.2013, 0742……, cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

6. 08.12.2013, 0742……, cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

7. 09.12.2013,0756……, cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

8. 12.12.2013, 0756….., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

9. 16.12.2013, 0753……, 5 baxuri de ţigări de contrabandă;

10.12.2013, 0753……, 4 baxuri de ţigări de contrabandă;

11.22.12.2013,0741….,cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

12.28.12.2013, 0741……, cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă.

Cele 12 acte materiale, rezultă din următoarele comunicaţii telefonice: 

În ziua de 16.11.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…… (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, în intervalul orar 11:10:05 - 11:32:00, are un schimb de mesaje (un nr. de 9 mesaje) cu o persoană neidentificată, care utilizează postul telefonic 0748…… (cartelă prepaid).  Aceste, mesajele fac referire la preţul de achiziţie a ţigărilor de contrabandă, respectiv persoana neidentificată întreabă “cu cât poate cumpăra de la I. L. L.”, acesta îi răspunde “0744…….”, ceea ce înseamnă că preţul este de 5,20 lei/pachet de ţigări. Persoana neidentificată doreşte să cumpere la pretul de 5,00 lei/pachet de ţigări, dar I. L. L. îi răspunde din nou că preţul este de 5,20 lei/pachet de ţigări, apoi se încearcă o negociere la 5,10 lei/pachet, însă inculpatul îl întreabă „Esti turc?”, preţul ţigărilor fiind cuprinse în ultimele două cifre a unor numere de telefon transmise.

Apoi, în ziua de 23.11.2013, orele 07:48:24 şi 07:52:50, inculpatul I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…… (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0748……. (cartelă prepaid), din care rezultă faptul că inculpatul face o nouă ofertă persoanei neidentificate (tot codificat, cu ajutorul unui nr. de telefon 0744……..), la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, aceasta spunându-i că îl va anunţa dacă doreşte să cumpere.

1. Tot în ziua de 23.11.2013, în intervalul orar 08:24:01 - 16:25:46, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744903907 (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje (în nr. de 16) cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0742…… (cartelă prepaid), din care rezultă că, persoana neidentificată doreşte să cumpere ţigări de contrabandă la preţul de 4,80 sau 4,90 lei/pachet de ţigări, dar la final acceptă preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări. Cei doi stabilesc să se întâlnească peste trei ore, aproximativ în jurul orei 17:00, undE. la “hotar”, comanda fiind de 7 baxuri de ţigări care conţin câte 50 de cartuşe fiecare, rezultând o livrare de 3.500 pachete ţigări în valoare de 17.500 lei. Din verificări a reieşit că utilizatorul numărului de telefon 0742……. este din jud. Iaşi, ceea ce înseamnă că “la hotar” se referă la graniţa dintre cele două judeţe, respectiv Suceava şi Iaşi.

Tot în ziua de 23.11.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Str.Armatei, Nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată, care utilizează postul 0742….. (cartelă prepaid), din care rezultă că, persoana neidentificată doreşte să cumpere ţigări de contrabandă la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, iar I. L. L. le oferă la preţul de 5,10 lei/pachet de ţigări, aceste preţuri, fiind de asemenea transmise codificat, cu ajutorul unor nr. de telefon (0722……, 0722…….).

A doua zi, în data de 24.11.2013, orele 06:29:27, 06:31:03, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…… (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul 0742…… (cartelă prepaid), din care rezultă că I. L. L. doreşte să efectueze livrarea de ţigări de contrabandă dar persoana îi spune că aştepta confirmarea la preţul cerut de el respectiv 5,00 lei/pachet de ţigări.

2. În ziua de 04.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje, codificate, cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0742….. (cartelă prepaid), din care rezultă inculpatul urmează să efectueze o nouă livrare de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, respectiv o cantitate de 4 baxuri a câte 50 cartuşe de ţigări fiecare, respectiv 2.000 pachete ţigări, în valoare de 10.000 lei.

În ziua de 05.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Str.Armatei, nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată „Iulian” care utilizează postul telefonic 0753…… (cartelă prepaid), din care rezultă că „Iulian” doreşte o livrare de 6 baxuri de ţigări de contrabandă la preţul de 5,10 lei/pachet de ţigări.

3. În ziua de 06.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…. (cartelă prepaid), lipsă localizare, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată „Iulian” care utilizează postul telefonic 0753….. (cartelă prepaid), din care rezultă că,  inculpatul a efectuat o livrare de ţigări de contrabandă stabilită în data de 05.12.2013, respectiv de 6 baxuri de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,10 lei/pachet de ţigări, rezultând cantitatea de 3.000 pachete ţigări, în valoare totală de 15.300 lei. Întâlnirea celor doi a avut loc în jurul orei 10 “la POD”.

4. Tot în ziua de 06.12.2013, în itervalul orara 09:36:12 - 17:40:05, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744……. (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată, care utilizează postul telefonic 0742…… (cartelă prepaid), din care rezultă că,  inculpatul urmează să efectueze o nouă livrare de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, fără a se putea stabili cantitatea, întâlnirea celor doi va avea loc în jurul orei 15:30. I. L. L. i-a atras atenţia persoanei să nu vină la întâlnire cu un autoturism care are numerele de înmatriculare expirate, astfel existând riscul de a fi oprit în trafic.

5. În ziua de 07.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…..(cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic telefonic 0742…… (cartelă prepaid), rezultând că inculpatul  a efectuat o nouă livrare de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, fără a se putea stabili cantitatea, întâlnirea celor doi având loc  în jurul orei 11:20.

6. În ziua de 08.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0742…… (cartelă prepaid), din care rezultă că, inculpatul  urmează să efectueze o livrare de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, fără a se putea stabilii cantitatea. Conform localizării de la ora livrării acesta se afla în zona com. Cristeşti, jud. Iaşi, astfel putem deduce că utilizatorul cartelei cu nr. 0742….. este acelaşi cu cel al nr.0742…...

7. În ziua de 09.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…..(cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0756…. (cartelă prepaid), din care rezultă că aceea persoană doreşte să cumpere ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, dar acceptă preţul oferit de I. L. L., respectiv de 5,10 lei/pachet de ţigări.

 În ziua de 10.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată „Iulian” care utilizează postul telefonic 0753….. (cartelă prepaid) şi reiese faptul că aceea persoană doreşte să vină a doua zi după  ţigări de contrabandă, la preţul de 5,00 lei/pachet de ţigări, inculpatul oferindu-i la preţul de 5,10 lei/pachet de ţigări.

Apoi, în ziua de 11.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - str. Armatei, nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0756…. (cartelă prepaid), din care rezultă că cei doi stabilesc ca livrarea de ţigări de contrabandă să aibă loc a doua zi în jurul orei 10,00.

8. Astfel, în ziua de 12.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…..(cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0756…. (cartelă prepaid), din care rezultă că, cei doi se vor întâlni la ora 11:00, pentru a efectua transferul de ţigări de contrabandă, detaliile tranzacţiei fiind stabilite în zilele de 09 şi 11.12.2013, respectiv la preţul de 5,10 lei/pachet, fără însă a se putea stabilii cantitatea de ţigări livrate.

9. În ziua de 16.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată „Iulian” care utilizează postul telefonic 0753….. (cartelă prepaid), din care rezultă că, persoana neidentificată Iulian doreşte să cumpere 5 baxuri de ţigări de contrabandă, livrarea urmând să aibă loc în jurul orei 12:30, respectiv 2.500 pachete ţigări în valoare de 12.750 lei.

Din localizările numărului de telefon 0744….. utilizat de către I. L. L. a rezultat că, anterior livrării de ţigări către “Iulian”, acesta s-a deplasat într-o locaţie în care probabil sunt depozitate mărfurile de contrabandă şi a fost localizat în raza releului situat în satul Bogata, com. Bogata,  jud. Suceava.

10. În ziua de 20.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată Iulian care utilizează postul telefonic 0753…… (cartelă prepaid), din care rezultă că, “Iulian” doreşte, a doua zi, o livrare de 4 baxuri de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,20 lei/pachet de ţigări, respectiv 2.000 pachete ţigări în valoare de 10.400 lei.

În ziua de 21.12.2013, la ora 15:20:00, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…. (cartelă prepaid), localizat în zona - str. Pictor Băieşu, nr. 19, loc. Fălticeni, jud. Suceava, trimite un mesaj cătrepostul telefonic 0757….. (cartelă prepaid) cu următorul conţinut: „La 18,30 mergem la ViKorie cu M.C. veul ? Sau cu ce?

11. În ziua de 22.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), Lipsă localizare, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată care utilizează postul telefonic 0741…. (cartelă prepaid), din care rezultă că, persoana neidentificată doreşte a doua zi o livrare de ţigări de contrabandă, inculpatul oferind la preţul de 5,30 lei/pachet de ţigări, iar persoana vrea să le cumpere la preţul de 5,20 lei/pachet de ţigări.

 Tot în ziua de 22.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744….. (cartelă prepaid), localizat în zona - str. Pictor Băieşu, nr. 19, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată „Iulian”, care utilizează postul telefonic 0753….. (cartelă prepaid), din care rezultă că “Iulian” doreşte a doua zi o livrare de  ţigări de contrabandă. Cei doi încearcă să stabilească preţul de vânzare, “Iulian” la 5,20 lei/pachet de ţigări, iar I. L. L. la 5,30 lei/pachet de ţigări.

12. În ziua de 28.12.2013, I. L. L. aflat la postul telefonic 0744…… (cartelă prepaid), localizat în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Fălticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, are un schimb de mesaje cu o persoana neidentificată, care utilizează postul telefonic 0741…. (cartelă prepaid), din care rezultă că inculpatul  urmează să livreze persoanei din jud. Iaşi o nouă cantitate de ţigări de contrabandă, la preţul de 5,20 lei/pachet de ţigări, întâlnirea celor doi urmând să aibă loc la graniţa celor două judeţe.

Deşi nu face obiectul cauzei, trebuie să reţinem şi faptul, în ziua de 01.06.2014, inculpatul I. L.-L. aflat la postul telefonic 0744… (cartelă prepaid), localizat în zona - Falticeni, str. Armatei nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava, respectiv în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor - Altex Falticeni, loc. Fălticeni, jud. Suceava, a avut un schimb de mesaje cu o persoană neidentificată, de la postul telefonic 0751….. (cartelă prepaid), din conţinutul cărora se poate trage concluzia că utilizatorul cartelei prepaid 0751….., dorea să cumpere ţigări de contrabandă, cei doi înţelegându-se la preţul de 5,30 lei/pachet.

Văzând comunicaţiile mai sus arătate, putem conchide că inculpatul I. L. L. a vândut ţigaretele de contrabandă persoanelor pe care le cunoştea, cu care comunica doar prin intermediul cartelelor prepaid şi care cunoşteau limbajul codificat folosit de inculpat, activitatea sa infracţională fiind deosebit de laborioasă.

Referitor la inculpatul B. J. E., din coroborarea probatoriului administrat, instanţa reţine că, în perioada vara 2013 - vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, acesta, împreună cu B. H. B., a deținut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vândut (în datele de 03.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 22.10.2013 - cu două ocazii, 28.10.2013 - în trei situaţii, 16.11.2013, 19.11.2013, 24.11.2013, 07.12.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 30.05.2014), ţigări  care trebuiau plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, cumpărate de la inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V. (în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014).

În sinteză, data livrării ţigaretelor de contrabandă, numele clientului şi cantitatea (când a putut fi stabilită), se prezintă astfel:

1. 03.10.2013, B. I., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

2. 28.10.2013, B. I., un cartuș de țigări de contrabandă;

3. 24.11.2013, B. I., Jinling, un cartuș;

4. 30.12.2013, B. I., Jinling, un cartuș;

5. 30.05.2014, B. I., Viceroy, 5 pachete;

6. 23.12.2013, B. P., 10 cartușe de țigări Viceroy;

7. 11.10.2013, N. M., 20 cartuşe țigări de contrabandă;

8. 19.11.2013, N. M., 20 cartuşe țigări de contrabandă;

9. 07.12.2013, N. M., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

10–14. 22.10.2013-28.10.2013, S. A., un cartuș de Superslims Rachel; două cartușe de Superslims Rachel; 2 cartușe, unul de Superslims Rachel și unul de Winston; 2-3 cartușe de Superslims Rachel;

15. 16.11.2013, S. E., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă

În continuare, prezentăm cele 15 acte materiale, structurate pe client, astfel:

1.În ziua de 03.10.2013, la ora 16:56:10, de la numărul de telefon 0722...., folosit de B. J. E., este apelat B. I., CNP ...., din mun. Sf. Gheorghe, aflat la numărul de telefon 0731....., cei doi având următoarea convorbire:

B.: Nu e nimeni acasă...Dar în jumătate de oră suntem acasă...Vrei să duci cE.?

B.: Da! Da!

B.: Bine...Îţi pregătesc cE....

Fiind audiat de procuror (f.71-74 vol.VIII d.u.p.), martorul B. I. a declarat că a achiziţionat ţigări provenind din contrabandă de la B. J. E., arătând că, anul trecut  l-a întrebat pe B. J. E. dacă poate să-i facă rost de țigări mai ieftine, pentru că nu-şi permite să cumpere din magazin, fiind foarte scumpe, raportat la salariul lui de 800 lei lunar,  şi acesta a răspuns afirmativ, însă nu știe de unde avea el țigări de contrabandă. Astfel, a început să cumpere de la B. J. E. țigări de contrabandă, din septembrie - octombrie 2013 până în mai-iunie 2014, la prețul de 6,5 lei pachetul. Cumpăra un cartuș sau, foarte rar, când avea bani mai mulți, două cartușe. A cumpărat țigări Jin Ling, le spunea galbene, dar și Viceroy, cărora le spuneam roșii. Martorul a arătat că, pe cartonul ambalajului era scris în limba rusă şi că ştie că la aceste țigări nu se plătesc taxele și accizele către statul român, de aceea sunt mult mai ieftine decât țigările din magazin. Inițial plătea țigările lui B. J. E. pe loc, când i le dădea, dar apoi îi plătea la salariu.

Legat de convorbirea telefonică redată mai sus, martorul B. I. a precizat: “Am purtat mai multe convorbiri telefonice cu B. J. E. și le recunosc pe toate cele prezentate azi de procuror, recunosc vocile, a mea și a lui B. J. E.. Discuțiile se referă la cumpărarea de către mine de asemenea țigări de la B. J. E.. Astfel, în data de 03.10.2013 ora 16:56:10,  l-am sunat pe B. J. E., care m-a asigurat că rezolvăm după ce se întoarce de la Tușnad, adică îmi va vinde țigări, și voi găsi acasă la el pe fiica sa, BOGI, sau soția sa. Mi-a spus că îți pregătesc cE.. În acea zi am fost la el acasă și am cumpărat țigări de contrabandă. Mi le-a dat efectiv fiica sa, Boglarka.”

2. În continuare, martorul B. I. a arătat că, în data de 10.10.2013 ora 17:09:13, l-a sunat pe B. J. E., el l-a întrebat dacă plăteşte, martorul spunând că nu, dar vrea să cumpere țigări şi a cumpărat un cartuș țigări de contrabandă, pe care i le-a dat fiica lui B. J. E..

3. În ziua de 28.10.2013, martorul B. I. poartă două discuţii cu inculpatul B. J. E.. Astfel, la ora 18:09:58, B. J. E., aflat la postul telefonic 0722…., a fost contactat de martorul B. I., aflat la postul telefonic 0731…..,  apoi la ora 18:32:04, B. J. E., aflat la postul telefonic 0722….., ia legătura cu B. I., aflat la postul telefonic 0731….. Cu privire la aceste comunicaţii, martorul B. I. a precizat: “În 28.10.2013 ora 18:32:04, l-am sunat pe B. J. E. pentru a cumpăra țigări, el mi-a spus că fata mea a plecat; îmi amintesc că fiica lui B. J. E. a venit la mine acasă, eu am ieșit în fața blocului și am cumpărat un cartuș de țigări de contrabandă.”

4. În ziua de 24.11.2013, la ora 14:41:37, B. J. E. aflat la postul telefonic 0722….. este contactat de B. I., aflat la postul telefonic 0731….. şi poartă o următoarea discuţie:

I.: Auzi? Ce flori ai? Gerberă galbenă... Gerberă roşie?

BJE: Roşie am! Roşie!

I.: No, şi aia e bună!

BJE: 10?

I.: Îhâm!

BJE: Bine! Bine!

I.: Atunci mă suni când vii?

BJE: Da! Da! Da! Da!

I.: Bine! Într-o oră?

BJE: Proximativ!

În aceeaşi zi, la ora 15:27:09, B. J. E. aflat la postul telefonic 0722…. ia legătura cu B. I., aflat la postul telefonic 0731….. şi îi solicită să coboare, de unde rezultă că, inculpatul a sosit cu ţigările. 

În declaraţia sa din data de 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a arătat că, în convorbirea citată, prin “Gerberă galbenă... Gerberă roşie”, se referea la țigări de contrabandă, pe care i le-a vândut martorului în mai multe rânduri, cu 6,5 lei pachetul, iar martorul B. I. a declarat că, în data de 24.11.2013 ora 14:41:37, l-a sunat pe B. J. E. şi l-a întrebat „ce flori ai? Gerbera galbenă…gerbera roșie?” referindu-se la țigări de contrabandă, Jin Ling sau Viceroy şi, după o oră, B. J. E. a venit la el, în fața blocului, și a cumpărat de la acesta un cartuș de Jin Ling.

5. În ziua de 30.12.2013, la ora 08:56:43, B. J. E. aflat la postul telefonic 0722…. a fost contactat de B. I., aflat la postul telefonic 0731…. şi martorul l-a  intreabat pe inculpat dacă are flori galbene şi că i-ar trebui măcar 10, inculpatul spunându-i că îi aduce într-o oră şi că îi aduce 9, pentru că data trecută a luat 1 şi să fie rotund.

Cu privire la această tranzacţie, martorul B. I. a declarat că recunoaşte și convorbirea telefonică cu B. J. E. din 30.12.2013, ora 08:56:43, când l-a sunat pe acesta și l-a întrebat „ai și flori galbene”, referindu-se la țigări de contrabandă Jin Ling, apoi B. J. E. i-a adus 9 pachete, pentru că data trecută, în decembrie 2013, a cumpărat un  pachet şi să fie rotund, adică un cartuș complet.

6. În ziua de 30.05.2014, la ora 08:49:35, B. J. – E., aflat la postul telefonic 0722…., este contactat de I. aflat la postul telefonic 0731…. (abonament - I. B.) şi îl întreabă pe inculpat „Ce flori sunt? Roşii, galbene, albe? De care?, iar acesta îi spune că „Numai galbene sunt!” şi că îi dă duminică.

În aceeaşi zi, la ora 12:50:35, B. J. – E., aflat la postul telefonic 0722…., a fost contactat de martorul B. I., aflat la postul telefonic 0731…. şi îi comunică că, a auzit că Sony are şi dacă nu i-ar da inculpatului vreo 10, însă acesta îi spune că nu prea obişnuieşte să se ocupe cu aşa cE., fiecare îşi ştie treaba lui, dar rezolvă că are el cE., respectiv 5. Ulterior, la ora 18:17:51, inculpatul B. J. – E. a fost din nou contactat de martorul B. I., la acelaşi număr de telefon, inculpatul spunându-i că 5 galbene şi 5 roşii sunt pregătite pentru el.

Referitor la aceste trei conversaţii telefonice, martorul B. I. a declarat că, după convorbirea cu B. J. E. din 30.05.2014 ora 08:49:35, în care i-a spus că numai galbene sunt, adică are de vânzare doar țigări de contrabandă Jin Ling, el i-a spus că nu are nevoie, iar duminică îi va plăti datoria. Apoi, la ora 12:50:35, l-a sunat pe B. J. E. și i-a spus că „se zice că SONY are roșii, nu ți-ar da ție vreo 10 măcar?”, referindu-se la faptul că D. S. din Sf. Gheorghe vinde țigări de contrabandă Viceroy şi i-a spus că lui îi trebuie minim 5, pentru aceea seară şi că vrea să cumpăr de la el, pentru că dorea să dea și el unui prieten. Ulterior, la ora 18:17:51, l-a sunat pe B. J. E. și i-a spus că este deja la el acasă, iar inculpatul i-a spus că 5 galbene și 5 roșii sunt pregătite pentru el. Martorul, a mai arătat că avea deja o datorie, pentru 45 de pachete cumpărate de la B. J. E. și vroia să cumpere doar 5 pachete, ca să fie în total 5 cartușe şi că la aceea dată a cumpărat 5 pachete țigări de contrabandă Viceroy.

Audiat în instanţă la termenul din 8 iunie 2016 (f. l38 vol.IV d.f.), martorul B. I. a relatat, în esenţă, aceleaşi aspecte ca şi în faza urmăririi penale, respectiv că, începând cu vara anului 2013, a cumpărat ţigări Jin Ling sau Viceroy de la inculpatul B. J. E., lunar câte 5-10 pachete, la preţul de 6,5 lei/pachet şi era convins că pentru acestea nu se plătesc taxe la stat, de aceea erau mai ieftine ca în magazin, precum şi faptul că pe acele pachete scria în limba rusă. Totodată, martorul a arătat că cele reţinute în declaraţia dată la parchet au fost relatate de el şi nu a fost influenţat să declare altcE. decât ştia.

Un alt client căruia inculpatul B. J. E. vindea ţigări de contrabandă a fost martorul B. P. din mun. Sf. Gheorghe. În declaraţia dată în faţa procurorului, în prezenţa apărătorului ales al inculpatului (f.60-63 vol.VIII d.u.p.), martorul B. P. a arătat că a început să cumpere ţigări de la inculpatul B. J. E., începând din toamna anului 2013, şi a cumpărat de la acesta de 7-8 ori, câte 30-40 pachete de ţigări, marca Viceroy sau Lin Ling, la preţul de 7 lei/pachet, pentru consum propriu, precum şi faptul că ţinea legătura telefonică cu inculpatul, convorbiri în care nu vorbeau explicit de ţigări, ci foloseau  termenul de „galbene” sau, „din aia subţire”, dar şi faptul că, nu întotdeauna era servit de inculpat, pentru că nu avea marca de ţigări care îi plăcea, astfel cum rezultă şi din interceptările convorbirilor telefonice din datele de 7.10.2013, 31.10.2013, 1.11.2013, şi 28.11.2013, purtate de inculpatul B. J. E. cu martorul.

7. Dintre aceste livrări de ţigări, s-a putut dovedi fără dubiu doar cea din data de 23.12.2013, dată la care, potrivit declaraţiei martorului, acesta a cumpărat de la inculpat 10 cartuşe de ţigări Viceroy.

Această livrare rezultă şi din interceptările comunicaţiilor telefonice efectuate în cauză.

Astfel, la data de 23.12.2013, la ora 08:39:14, B. J. E. aflat la postul telefonic 0746… a fost contactat de martorul B. P., aflat la postul telefonic 0755….., şi au purtat următoarea discuţie:

PAUL: Cum stai cu terenu?

BJE: Am şi uitat pe tine! Dar am din aia galben eventual!

PAUL: Da! Da! Da! Da! Da! Urgent! Adă... O bucată întreagă!

BJE: Să văd io câte... Vreo 30-40... Ăă... (n.l.- neinteligibil) Da’ mai târziu! Poate şi o bucată... Mare! Da! Da!

PAUL: Da! Da! Cât... ăsta... Adu! Treci pe la mine! Da?

BJE: Da! Da! Da! Eşti acasă astăzi?

PAUL: Da! Da! Sânt... Până la 4 jumate sunt acasă!

BJE: Bine! Bine!... Bine! Vin atunci mai târziu! Bine! Salut!

În aceaşi zi, la ora 13:02:14, B. J. E. aflat la postul telefonic 0722…. a luat legătura cu martorul B. P., aflat la postul telefonic 0755…. şi îl întreabă când să meargă la el, martorul cerând-i să meargă atunci că va pleca de acasă, iar inculpatul îi spune că în trei minute este acolo.

După puţin timp, la ora 13:27:13, inculpatul B. J. E. a fost contactat de martorul B. P., având loc următoarea discuţie:

PAUL: Auzi? Ia să te uiţi un pic acolo! Ăă... Din... Ăsta... Dintr-una ăă... 2 cred c-o rămas în... Geantă! Deci 2 din alea mici! Dintr-un... Ăla de 10, 2 bucăţi!

BJE: Da! Da! Sunt aşezate lângă mine! …. Ce să fac, băi? ...Unu a fost rupt... Un...

PAUL: Da! Da! Nu-i nimica! Lasă-le acolo! Le aduci altădată!

În ziua de 24.12.2013, la ora 08:51:57, B. J. E., aflat la postul telefonic 0746…., a luat legătura cu B. P., aflat la postul telefonic 0755….,  şi i-a adus la cunoştinţă că ajunge la domiciliul acestuia peste un sfert de oră.

Audiaţi fiind, atât inculpatul B. J. E., cât şi martorul B. P. (f.4-9 vol.XIX, 60-63 vol.VIII d.u.p.) au confirmat conţinutul comunicaţiilor prezentate privind vânzarea de ţigări provenite din contrabandă. Astfel, martorul B. P. a declarat că în data de 23.12.2013, ora 13:02:14 a fost sunat de către B. J. E., care i-a propus să vină acasă la el să-i aducă țigaretele, spunând că ar fi preferat să fie seara şi că aduce atunci jumătate și restul a doua zi. Martorul a mai arătat că, în aceiași zi, la ora 13:27:13, l-a sunat pe B. J. E. și i-a spus să verifice că un cartuș s-a rupt și 2 pachete au rămas le el în geantă, inculpatul confirmând că un cartuş a fost rupt, martorul spunând că îi va aduce altădată. Tot martorul a arătat că a cumpărat cu acea ocazie 10 cartușe de țigări Viceroy sau Jinling, nu mai reține exact, cu 7 lei pachetul şi că s-a întâmplat și cu alte ocazii ca B. J. E. să îi aducă cartușul desfăcut. Martorul a arătat că, recunoaşte și convorbirea purtată de el cu B. J. E., în data de 24.12.2013 ora 08:51:57, când acesta din urmă  l-a sunat să îl întrebe când ajunge el acasă, el spunând că în 10 minute. Martorul a arătat că probabil și cu aceea ocazie a cumpărat țigarete de la B. J. E., dar nu reține exact ce cantitate și ce tip. De asemenea, martorul a precizat că el obișnuia să cumpere lunar de la B. J. E. asemenea țigări sau chiar la 2 luni, în funcție de cum avea bani, cumpăra câte 30-40 de pachete odată şi crede că a cumpărat de 7-8 ori ori asemenea țigarete de la B. J. E., dar nu ştie de unde procura inculpatul țigările.

Martorul B. P. şi-a menţinut, în principiu, declaraţia şi în faţa instanţei de judecată (f.137 vol.IV d.f.), cu anumite nuanţări, în sensul că a cumpărat ţigări de la B. J. E., doar de vreo 5- 6 ori şi de obicei cumpăra 30 – 40 de pachete, arătând totodată că este posibil ca din cauza stresului să fi declarat în faţa procurorului că la data de 23.12.2013 a cumpărat 10 cartuşe de ţigări, însă această susţinere va fi înlăturată, din moment ce, martorul nu a putut da o explicaţie verosimilă asupra acestei schimbări de atitudine, mai mult a declarat că nu a fost influenţat în nici un fel de procuror, iar declaraţia a fost dată în prezenţa apărătorului ales al inculpatului.

8. După cum s-a arătat mai sus, din probele dosarului rezultă că inculpatul B. J. E. a vândut ţigări de contrabandă cu trei ocazii şi inculpatei N. M..

Astfel, în ziua de 11.10.2013, la ora 07:23:25, B. J. E., aflat la postul telefonic 0746…, a fost contactat de o doamnă aflată la postul telefonic 0743…. -  nr. de abonament, încheiat pe numele  N. M., care îi cere să-i aducă ţigări de contrabandă. Din conversaţia telefonică purtată de cei doi, la data de 16.10.2013, ora 14:47:09, rezultă că inculpatul B. a vândut inculpatei N. M. 20 de cartuşe de ţigări.

Fiind audiată de procuror, N. M. a declarat că recunoaşte convorbirile telefonice ce i se prezintă de către procuror ca fiind purtate cu B. J. E., pe tema țigărilor ce le cumpăra de la el, respectiv a banilor ce îi datora pentru ceea ce a cumpărat, și anume din datele de : 11.10.2013 ora 07:23:25 şi 16.10.2013 ora 14:47:09.”

9. În ziua de 19.11.2013, la ora 10:26:37, B. J. E., aflat la postul telefonic 0746….., a luat legătura cu N. M., aflată la postul telefonic 0743…. şi au discutat despre vânzarea de către B. J. E. a 20 cartuşe de ţigări de contrabandă, care urmau a fi preluate de N. M. de la domiciliul tatălui inculpatului B., unde inculpata urma să lase şi banii pentru aceste ţigări. Livrarea din aceea zi rezultă şi din discuţia avută de cei doi în seara zilei de 19.11.2013, la ora 20:18:24.

În ziua de 06.12.2013, la ora 11:49:27, inculpatul B. J. E. a fost contactat contactat de N. M., şi îl întreabă dacă are ţigări, spunând că i-ar trebuie doar 2, inculpatul afirmând că „rezolvăm şi aia”, apoi o întreabă pe interlocuitoarea când îi dă banii.

10. Din convorbirea telefonică purtată la data de 7.12.2013, ora 12:35:34, cînd inculpatul B. J. E. a fost contactat de N. M., rezultă că inculpatul a livrat ţigări de contrabandă inculpatei N. M., pe care i-a lăsat la tatăl său, fără să rezulte cantitatea.

Ulterior, în convorbirile telefonice purtate, la datele de 10.12.2013, 16.12.2013 şi 18.12.2013, când inculpatul B. J. E. ia legătura cu inculpata N. M., aceştia discută despre plata ţigărilor livrate de primul, inculpata spunând că încă nu a reuşit să stângă banii, fiind o suma destul de mare de 4.000 lei.

Audiat fiind de procuror (f.4-9 vol.XIX d.u.p.), inculpatul B. J. E. a declarat că a avut mai mulţi clienţi cărora le-a vândut ţigările de contrabandă achiziţionate de la I. L. L., printre care şi inculpata N. M., căreia i-a vândut de câtE. ori, însă în faţa instanţei a declarat că nu poate preciza exact, dar crede că a vândut acesteia de vreo 5 ori, câte 10-20 de cartuşe (f.180-181 vol.II d.f.).

N. M. în declaraţia dată în calitate de martoră, pe care a menţinut-o şi cu ocazia audierii sale în calitate de suspectă şi inculpată (f.7-9 vol.VIII, 84-85,102-103,117-118 vol.XIX d.u.p.) a confirmat declaraţia inculpatului B. J. E. şi conţinutul convorbirilor menţionate, declarând că a cumpărat de la B. J. E.  câte 5, 10 sau 15 cartușe de țigări, în funcție de câți bani avea, cu 8 lei pachetul, indiferent de marcă: Jin Ling, cărora le spuneau ”galbene” şi Viceroy cărora le spuneau ”roșii”. Aceasta a arătat că, în discuțiile telefonice cu B. J. E. au folosit termenii de ”roșii”, ”galbene” pentru țigările ce le cumpăram de la el şi că B. J. E. îi aducea țigările, în sacoșă, acasă sau la locul de muncă, cu plata pe loc, când avea bani, când nu, la avans sau lichidare. N. M. a  mai arătat că ţigările le fuma ea cu soțul ei şi nu le vindea altora.

Audiată fiind în istanţă (f.184 vol.II d.f.), inculpata N. M. a recunoscut fapta reţinută în sarcina s-a, menţinându-şi declaraţia dată în faza urmăririi penale şi a soliciat ca judecata cauzei să aibă loc doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv pe procedura recunoaşterii învinuirii. După ascultarea acesteia şi punerea în discuţia a cererii formulate de inculpată, instanţa a admis-o şi a dispus ca judecarta cauzei cu privire la această inculpată să se desfăşoare potrivit dispoziţiilor art. 374 al. 4 C.pr.pen.

11-14. O altă clientă la care inculpatul B. J. E. a vândut ţigări de contrabandă este martora S. A.

Astfel, din convorbirile purtate de martoră cu inculpatul, în perioada 22.10.2013 – 28.10.2013 şi din declaraţia inculpatului B. J. E., precum şi a martorei S. A., rezultă că, în perioada menţionată, aceasta a cupărat de patru ori ţigări de contrabandă de la inculpatul B. J. E., cu prima ocazie un cartuș de Superslims Rachel, a doua oară  două cartușe de Superslims Rachel, cu a treia ocazie 2 cartușe de ţigări, unul de Superslims Rachel și unul de Winston şi,  tot în luna octombrie 2013, 2-3 cartușe de Superslims Rachel.

În declaraţia dată în cursul urmăririi penale (f.14-16 vol.VIII d.u.p.), menţinută şi în faţa instanţei (f.139 vol.IV d.f.), martora S. A. a declarat că în luna iunie – iulie 2013, a dorit să închirieze o cameră şi văzând un anunț pe Internet, a vorbit pe numărul de telefon afişat (0746…, 0722…..) cu inculpatul B. J. E., apoi s-au și întâlnit şi a văzut o garsonieră pe str. ….. din Sf. Gheorghe, despre care B. J. E. a spus că-i aparține, dar nu s-au înțeles la preț, însă cu acea ocazie, B. J. E. a întrebat-o dacă este fumătoare şi la răspunsul ei afirmativ, acesta i-a spus că are țigări de contrabandă și i le poate vinde cu 7-9 lei pachetul, țigări Superslims Rachel, Viceroy sau Winston. La scurtă vreme, ea l-a sunat și i-a spus lui B. J. E. că vrea să cumpăre țigări. Martora a arătat că, prima dată, a cerut un cartuș de Superslims Rachel şi a fost acasă la el (pe str. …..). A văzut că, pe hol, într-un dulap de lângă baie, pe care l-a deschis, avea mai multe cartușe de țigări de diferite mărci, dar ea a cumpărat un cartuș de Superslims Rachel, pe care l-a plătit ulterior, la salariu, fără să reţină ce sumă a plătit. 

Martora  a arătat că, după aprox. 2-3 săptămâni, l-a sunat pe  B. J. E. și i-a cerut două cartușe de Superslims Rachel, acesta i-a spus să meargă la el acasă, unde se află soția și fiica, astfel ea s-a dus și a luat cele două cartușe de la doamna B. și ulterior a plătit lui B. J. E., dar nu reține suma exactă.

În continuare martora a arătat că, a treia oară a cumpărat țigări de la B. J. E.,  în toamna anului 2013, 2 cartușe, unul de Superslims Rachel și unul de Winston la prețul de 8 lei pachetul, pentru prima categorie, și 7 lei pachetul pentru cea de-a doua. La telefon, B. J. E. i-a spus că nu este acasă și să se ducă la el acasă că o va servi fiica sa, recunoscând în acest sens convorbirea telefonică din data de 22.10.2013 ora 15:03:30 și cea de la ora 15:12:38, care i-a fost prezentat de către procuror.

Şi, în final, martora a declarat că, tot în octombrie 2013, a mai cumpărat 2-3 cartușe de Superslims Rachel de la B. J. E., tot de la domiciliul inculpatului.

Vânzarea ţigărilor către martora S. A. a fost confirmată şi de inculpatul B. J. E. în declaraţia dată la 24.06.2014.

15. Şi în final, o altă clientă la care inculpatul B. J. E. a vândut ţigări de contrabandă cumpărate de la inculpatul I. L. L. este martora  S. E.

Astfel, din convorbirea telefonică purtată, în ziua de 16.11.2013, la ora 19:55:46, între inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 0722.., şi martora S. E., din com. Ilieni, jud. Covasna, care l-a contactat de la postul telefonic 0727…, dar şi din declaraţia inculpatului şi a martorei (f.51-53 vol.VIII d.u.p.), rezultă că, la aceea dată, dimineaţa la ora 7,00,  inculpatul a livrat martorei ţigări de contrabandă, fără să se poată stabilii cantitatea exactă.  Audiat fiind, la data de 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a confirmat această livrarea de ţigări provenind din contrabandă, declarând că, aceea convorbire telefonică cu S. E. se referea la țigările de contrabandă, pe care-i cerea martora şi i-a dus ţigări marca VICEROY, cumpărate de la I. L. – L..

Faptul că inculpatul B. J. E. vindea ţigări de contrabandă, rezultă şi din declaraţia martorului K. G.L., care audiat fiind la data de 16 octombrie 2014 (f.134-137 vol.VIII d.u.p.), a arătat că, începând din vara anului 2013 a cumpărat țigări de contrabandă de la B. J. E., de 4 sau 5 ori, în total vreo 35-40 de cartușe, la prețul de 5,6 lei pe pachet, respectiv țigări Viceroy și More, cu timbru de Ucraina, la preț mai mic decât în magazine. Martorul a arătat că, el prelua întotdeauna țigările de contrabandă de la B. J. E., mergând la casa tatălui său din …, unde le ținea în casă şi banii îi lăsa tatălui lui B. J. E..  Martorul a recunoscut convorbirile telefonice purtate de el cu B. J. E. prezentate de către procuror spre audiție, recunoscând vocile lor și conținutul convorbirilor, arătând că se refereau la sumele de bani pe care trebuia să le restituie el luaţi ca împrumut de la B. J. E., dar și la țigările de contrabandă ce le cumpăra de la acesta, respectiv convorbirile din datele de: 05.10.2013 ora 11:17:46, 18.10.2013 ora 17:42:07, 06.11.2013 ora 07:49:38, 09.11.2013 ora 17:29:07, 20.11.2013 ora 12:31:26, 06.12.2013 ora 15:36:14, 14.12.2013 ora 15:27:22, 16.12.2013 ora 15:59:37, 17.12.2013 ora 17:21:59, 18.12.2013 ora 17:28:45, 29.12.2013 ora 13:29:07, 29.04.2014 ora 09:34:37, 15.05.2014 ora 17:04:38, 15.05.2014 ora 17:14:23, 16.05.2014 ora 14:06:06, 22.05.2014 ora 12:54:09, 26.05.2014 ora 18:08:13, 07.06.2014 ora 12:41:25, 16.06.2014 ora 17:38:38 şi 17.06.2014 ora 19:17:23.

Fiind audiat în instanţă, la termenul de judecată din data de 26.10.2016, martorul K. G. L. şi-a menţinut declaraţia dată în faza urmăririi penale, precizând însă că a achiziţionat 30-40 de pachete de ţigări de la B. J. E., şi nu 30-40 de cartuşe, explicând acest fapt printr-o neînţelegere, însă instanţa apreciază că, revenirea martorului asupra acestui aspect este nejustificată şi nesinceră, având în vedere că, din întreaga depoziţie a retractat doar cuvântul „cartuşe”, pe care l-a înlocuit cu „pachete”, ori, declaraţia de la urmărire penală a fost citită  şi însuşită de martor la vremea respectivă, nefiind, în mod evident, o neînţelegere, în condiţiile în care s-a consemnat „am cumpărat 35-40 de cartuşe la preţul de 5-6 lei pachetul”.

Aceste vânzări de ţigarete de care vorbeşte martorul nu au putut fi probate, în mod concret, astfel nici nu au fost reţinute în sarcina inculpatului, însă, este o probă în plus, care vine să contureze mai clar activitatea laborioasă a inculpatului pe linia contrabandei de ţigări.

Cât priveşte pe inculpatul B. H. B. din coroborarea probatoriului administrat, instanţa reţine că, acesta, în perioada vara 2013 - vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul B. J. E., a deținut, a transportat, a preluat şi depozitat, respectiv a vândut (în datele de 29.08.2013, 01.09.2013, 02.09.2013 – cu două ocazii, 03.09.2013, 11.09.2013 – în două situaţii, 13.09.2013, 17.09.2013, 21.09.2013, 25.09.2013, 25.11.2013, 01.12.2013, 09.12.2013, 14.12.2013 – în două situaţii, 16.12.2013, 21.12.2013, 02.01.2014, 12.01.2014, 14.01.2014, 21.01.2014, 25.01.2014, 31.01.2014, 14.02.2014, 15.02.2014, 05.04.2014),  bunuri care trebuiau plasate sub regim vamal, și anume ţigări cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, vândute de către I. L. – L. şi C. L. V. (în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014).

Făcând o sinteză a livrărilor de ţigări de contrabandă de către inculpatul B. H. B. către clienţii săi, activitatea infracţională a inculpatului se structurează pe 27 acte materiale, după cum urmează:

1. 01.09.2013, A. C., 4 cartușe de țigări de contrabandă VICEROY;

2. 02.09.2013, A. C., 10 cartușe de țigări VICEROY;

3. 13.09.2013, A. C., 7 cartușe de țigări de contrabandă VICEROY;

4. 25.09.2013, A. C., 4 cartușe cu țigări VICEROY;

5. 16.12.2013, A. C., 2 cartușe cu țigări slim de contrabandă;

6. 15.02.2014, A. C., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

7. 02.09.2013, O. R. K., cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă;

8. 21.09.2013, O. R. K., 20 cartuşe țigări de contrabandă;

9. 01.12.2013, O. R. K., 25 cartuşe țigări de contrabandă;

10. 09.12.2013, O. R. K.,15 cartuşe de ţigarete provenind din contrabandă;

11. 14.12.2013, O. R. K., 20 cartuşe țigări de contrabandă Viceroy;

12. 02.01.2014, O. R. K., 16 cartuşe țigări de contrabandă;

13. 25.01.2014, O. R. K., 20 cartuşe țigări de contrabandă;

14. 29.08.2013 , B. E., 8 cartuşe țigări de contrabandă;

15. 21.12.2013, B. E., 1 cartuş țigări de contrabandă;

16. 12.01.2014, B. E., 10 cartuşe țigări de contrabandă;

17. 21.01.2014, B. E., 10 cartuşe țigări de contrabandă;

18. 31.01.2014, B. E., 10 cartuşe țigări de contrabandă;

19. 14.02.2014, B. E., 12 cartuşe țigări de contrabandă;

20. 05.04.2014, B. E., 10 cartuşe țigări de contrabandă;

21. 03.09.2013, A. S., 2 cartușe de țigări de contrabandă VICEROY;

22. 11.09.2013 , A. S., 13 cartușe de țigări de contrabandă;

23. 14.12.2013, A. S., 11 cartușe de țigări de contrabandă;

24. 14.01.2014, A. S., 9 cartuşe țigări de contrabandă;

25. 11.09.2013, J. T., 6 cartuşe țigări de contrabandă;

26. 17.09.2013, J. T., 8 cartuşe țigări de contrabandă;

27. 14.12.2013, J. T., 3 cartuşe țigări de contrabandă;

În continuare, vor fi prezentate, aceste vânzări de ţigarete, de către inculpatului B. H.B., clienţilor săi.

Un client fidel al inculpatului a fost martorul A. C., care a cumpărat de la inculpat cu 6 ocazii, diferite cantităţi de ţigări.

1. Astfel, din convorbirile telefonice din data de 01.09.2013, ora 18:35:24 şi 18:59:00, purtate de inculpatul B. H. – B. cu martorul A. C., din Sf. Gheorghe, inculpatul fiind contactat de acesta din urmă, dar şi din discuţia telefonică a inculpatului cu tatăl său, ora 19:00:03, rezultă că martorul a cumpărat în aceea zi 4 cartuşe de ţigări de contrabandă, martorul deplasându-se cu autoturismul în faţa blocului unde locuieşte inculpatul.

2. Următoarea comandă făcută de martor a avut loc la data de 02.09.2013, la ora 19:34:50, când inculpatul B. H. – B. ia legătura cu martorul A. C., acesta din urmă cerând 10 cartuşe de ţigări, iar inculpatul promite că va rezolva „poimâine”.

În declaraţia dată în faţa procurorului, în data de  13.08.2014 (f.44-47 vol.VIII d.u.p.), după ce i s-a prezentat convorbirea telefonică din 01.09.2013 orele 18:59:00,  martorul A. C. a preciza că în aceea discuţie i-a cerut lui B. H. B. să-i aducă 4 cartușe de țigări, apoi s-a dus la el în parcarea blocului unde stă, în spate la ….. din Sf. Gheorghe şi inculpatul a coborât cu 4 cartușe de țigări de contrabandă Viceroy, puse într-o pungă, iar el a plătit 70 de lei. Martorul a mai declarat că, a doua zi a avut o altă convorbire telefonică cu B. H. B., pe aceleași posturi, în care i-a cerut să-i facă rost de 10 cartușe de țigări pentru tatăl său, iar B. H. B. i-a spus că mâine va fi plecat și va rezolva poimâine şi așa s-a și întâmplat. Peste două zile s-a dus la el la bloc și a cumpărat 10 cartușe de țigări Viceroy, la prețul de 7 lei pachetul. La rândul său, şi inculpatul B. H. – B. a confirmat realitatea acestor comunicaţii şi tranzacţii cu ţigări de contrabandă (f.20-23 vol.XIX d.u.p.)

3. În ziua de 13.09.2013, la ora 15:37:40, B. H. – B., ia din nou legătura cu martorul A. C., şi-i spune că are ţigări de contrabandă şi-l întreabă pe martor dacă vrea în aceea zi şi ce cantitate, martorul cerând 7, apoi inculpatul arată că ajunge imediat acasă şi îi aduce.

Fiind audiat cu privire la conţinutul acestei convorbiri, martorul A. C. a declarat că, în data de 13.09.2013, orele 15:37:40, a purtat o convorbire telefonică cu B. H. B., pe aceleași posturi, în care B. H. B. i-a spus că ”este! rezolvăm” , întrebându-l dacă îi trebuie în ziua respectivă şi la răspunsul său afirmativ şi că îi trebuie 7, referindu-se la 7 cartușe de țigări de contrabandă Viceroy, inculpatul i le-a adus în aceiași zi la domiciliul lui și a plătit 7 lei pe pachet.

4. În ziua de 25.09.2013, la ora 15:46:33, inculpatul B. H. – B., a fost  contactat de martorul A. C., care îi cere ca la ora 17,10, să vină în faţa blocului său, inculpatul întrebându-l câte să aducă, răspunsul fiind 4. Această cantitate de ţigări a fost solicitat de martor şi în discuţia telefonică avută cu inculpatul cu o zi înainte, la data de 24.09.2013.

Audiat în faza urmăririi penale, cu privire la cele două comunicaţii, martorul A. C. a declarat  că discuția ce i s-a prezentat de către procuror, purtată de el cu B. H. B., în data de 24.09.2013 orele 13:46:47, se referă la faptul că i-a spus că poate o să-i trebuiască vreo 4, referindu-se la 4 cartușe cu țigări VICEROY, de care obișnuia să cumpere de la el şi crede că le-a cumpărat a doua zi, când s-a dus în spatele blocului unde stă inculpatul şi  a plătit pentru aceste țigarete 7 lei pe pachet, inculpatul aducându-i tot țigări, şi că despre această cumpărare a purtat o conversație telefonică cu B. H. B. în data de 25.09.2013 orele 15:46:33, de pe aceleași posturi.

În data de 12.12.2013, la orele 20:42:52 şi 20:48:50,  inculpatul B. H. B. are două convorbiri telefonice cu martorul A. C., din care rezultă că, în seara respectivă cei doi s-au întâlnit, însă nu reiese că ar fi avut o nouă livrare de ţigări.

5. În ziua de 16.12.2013, la ora 19:42:42, inculpatul B. H. B. a fost  contactat de martorul A. C., aflat la postul telefonic 0746…. şi din discuţia purtată de aceştia rezultă că martorul se îndrepta spre locuinţa inculpatului, care-l întreabă câte vrea, martorul răspunzând 2 „scobitori”.

În declaraţia dată, martorul A. C. a artătat că a cumpărat ţigări provenind din contrabandă şi că el a vrut să cumpere pentru prietenă 2 cartușe și l-a sunat pe B. H. B. în decembrie 2013, recunoscând convorbirea cu inculpatul  din data de 16.12.2013 orele 19:42:42, când a folosit termenul de ”scobitori” pentru țigările slim care sunt subțiri. Martorul a declarat că el s-a dus în fața blocului unde stă inculpatul şi reţine că a cumpărat de la B. H. B. 2 cartușe cu țigări slim de contrabandă, cu 7 lei pachetul.

6. În ziua de 15.02.2014, la ora 12:10:27, inculpatul B. H. B. a fost contactat de martorul A. C., aflat la postul telefonic 0746….. şi se înţeleg să se întâlnească după-masă. Apoi, la ora 16:16:34, inculpatul B. H. B. ia legătura cu martorul A. C., aflat la postul telefonic 0746…. şi din discuţia lor rezultă că inculpatul se îndreaptă spre martor, pentru a se întâlni cu acesta.

La audieri, martorul a confirmat conţinutul acestor comuncaţii, arătând că, este posibil ca, în data de 15.02.2014 orele 16:16:34, să  fi  luat legătura cu inculpatul în legătură cu livrarea de ţigări provenite din contrabandă, fără să se poată stabili cantitatea de ţigări, martorul arătând că toate convorbirile telefonice purtate cu B. H. B. au fost pe subiectul legat de cumpărarea de țigări de contrabandă de la el, și pe nici un alt subiect, de altfel nu avea nimic în comun cu el.

O altă clientă fidelă a inculpatului B. H. B. a fost şi martora O. R. K. din localitatea Zălan, jud. Covasna, din probele dosarului rezultând că, în perioada 2.09.2013 – 25.01.2014, aceasta a cumpărat de la inculpat ţigări de contrabandă cu 7 ocazii, după cum urmează:

7. În ziua de 02.09.2013 la ora 20:52:21, inculpatul B. H. – B. este contactat de martora O. R. K., de la postul telefonic 0728….. şi-l întreabă dacă a doua zi, după-masă poate să-i aducă „tărâţă!...20! 20!”, răspunsul inculpatului fiind afirmativ.

Cu prilejul audierilor, inculpatul B. H. – B. a confirmat că termenul “tărâţă” se referă la ţigările de contrabandă, pe care le-a vândut acestei martore, însă nu s-a putut stabili cantitatea de ţigări livrată în aceea zi.

 În ziua de 16.09.2013, la ora 10:32:58, inculpatul B. H. – B., este contactat de O. R. – K., CNP ….., sat Zălan, jud. Covasna, aflată la postul telefonic 0728…. şi îl întreabă dacă are „tărâţă bună” şi că i-ar trebui „20 de saci”, răspunsul inculpatului fiind afirmativ şi că îi duce în cursul acelei zile. Ulterior, la ora 17:50:29, inculpatul  B. H. – B.  ia legătura cu martora O. R. – K. şi-i spune că îi duce cei „20 de saci”.

8. În ziua de 21.09.2013, la ora 16:36:42, B. H. – B. este contactat de  martora O. R. K., şi îl întreabă dacă are „tărâţă” şi îi spune că i-ar trebui „20 de saci” , din acelea din care au fost data trecută, inculpatul răspunde că are şi va merge în cursul zilei la martoră, însă aceasta solicită să i se aducă a doua zi, când va fi acasă.

În ziua de 25.11.2013, la ora 11:07:51, inculpatul B. H. B. aflat la postul telefonic 0748…. este contactat de martora O. R. K., aflată la postul telefonic 0728…. şi-l întreabă dacă mai are „mere roşii de vânzare” şi că i-ar trebui 15 kg, inculpatul dă răspuns afirmativ şi-i spune că mai târziu va aduce, dar nu s-a putut stabili dacă în ziua respectivă a vândut sau nu ţigări, însă inculpatul a declarat că,  ”mere roșii” însemnau țigările VICEROY.

9. În ziua de 01.12.2013, la ora 11:12:15, inculpatul B. H. B. este contactat din nou de martora O. R. K. şi îi spune că i-ar trebui „25 de kilograme de mere roşii! şi că i-ar trebui în aceea zi, după ora 1 sau 2, când va fi acasă, pentru că a doua zi e deja târziu, inculpatul spunând că va rezolva. 

Fiind audiat, la data de 24.06.2014, inculpatul B. H. B. a dezvăluit semnificaţia expresiei conspirate, şi anume ”25 de kilograme de mere roşii” însemnau țigările VICEROY„ provenind din contrabandă.

10. În ziua de 09.12.2013, la ora 11:25:33, inculpatul B. H. B. ia legătura cu martora O. R. K. şi o întreabă dacă vrea „din florile alea galbene”, martora spunând că revine cu un telefon într-un minut, astfel la ora 11:30:30, martora îl contactează pe inculpat  şi-i spune că vrea doar „15 kile”. În consecinţă, la aceea dată , inculpatul B. H. B. a vândut 15 cartuşe de ţigarete provenind din contrabandă, acesta declarând că prin „florile ălea galbene”, îi cerea țigări Jin Ling”

11. În ziua de 14.12.2013, la ora 18:18:50, inculpatul B. H. B. este contactat de martora O. R. K., şi îl întreabă „ Aveţi ceapă galbenă de vânzare?”şi spune că a i-ar trebui „20 de kg”, însă  inculpatul îi spune că nu are decât „roşie” şi că întreabă, dar nu promite, martora la rândul ei în spune că întreabă dacă trebuie „roşie” şi ajunge şi luni, şi dacă trebuie scrie. Astfel, la aceeaşi dată, la ora 18:25:48, inculpatul B. H. B. primeşte un mesaj de la martoră, de pe postul telefonic 0728…. cu următorul conţinut: „20 kg ceapă roşie!”. Din acest mesaj rezultă că inculpatul o poate aproviziona pe martora cu un anumit tip de ţigarete provenind din contrabandă, şi anume acelea cu ambalaj de culoare roşie.

Coroborând declaraţia inculpatului B. H. B. cu conţinutul mesajului, conspirat, rezultă că primul urma să vândă 20 cartuşe cu ţigări de contrabandă, având ambalaj de culoare roşie, respectiv Viceroy.

12. În ziua de 02.01.2014, la ora 12:36:31, inculpatul B. H. B. este contactat de martora O. R. K., de la postul telefonic 0728…. şi îi urează „Un an nou fericit!” şi îl întreabă  dacă „Oaspeţi din MONTECARLO mai sunt acolo?...... Mi-ar trebui 15!”, inculpatul spune că nu are, decât din aia ”galbenă”, martora urmând să confirme în scirs, dar spune că are nevoie de 15 din „alea roşii”, „ceapă roşie”. Din această convorbire rezultă că se pregătea o nouă livrare de 15 cartuşe de ţigări de contrabandă, inculpatul lămurind expresiile folosite, declarând că se refereau la faptul că martora i-a cerut țigări Montecarlo, dar el i-a spus că nu are, ci are JIN LING, adică ”galbenă”. Cantitatea şi tipul de ţigări fiind precizate în mesajul trimis de martoră, în aceeasi zi la orele 12:49:49, cu următorul conţinut „În total: 10 roşie şi 6 ceapă galbenă!”.

13. În ziua de 25.01.2014, la ora 17:04:05, inculpatul B. H.-B.  este contactat din nou de martora O. R. K. şi îl întreabă dacă în ziua respectivă are drum spre ea, că i-ar trebui „15 kg de mere roşii!”, inculpatul răspunzând afirmativ şi că îi va duce a doua sau a treia zi, ori chiar în ziua respectivă şi urmează să o sune pe martoră, însă aceasta din urmă, la ora 17:08:08, îi trimite inculpatului un mesaj cu următorul conţinut „20”, de unde rezultă că în ziua respectivă s-au livrat 20 de cartuşe de ţigări de contrabandă Viceroy.

Martora O. R. K. a fost audiată de către procuror,  în prezenţa interpretului, ocazie cu care a negat că ar fi cumpărat ţigări de contrabandă şi alcool de la inculpatul B. H.-B., arătând că expresiile folosite în convorbirile telefonice prezentate de procuror, respectiv: „mere roşii”, „ceapă galbenă”, „ceapă roşie” etc., nu se refereau la ţigări de contrabandă şi că cele 4 peturi a câte 2 litrii de alcool identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare, le-a primit de la ţigani în schimbul nucilor, însă a recunoscut că, în urmă cu 8 luni a cumpărat de la acest inculpat 15 pachete de ţigări Jin Ling, cu 8 lei pachetul, ţigări ce nu se găsesc în magazin (f.1-3 vol.VIII d.u.p.).

Audiată în instanţă, martora O. R. K. a susţinut cele declarate în faza urmăririi penale, în sensul că ea nu a cumpărat nici ţigări şi nici alcool de la inculpatul B. H.-B. şi că expresiile din convorbirile şi anume: mere roşii”, „ceapă galbenă”, „ceapă roşie”, erau folosite în sensul lor adevărat, arătând totodată că, ea fiind bolnavă şi nu se poate deplasa doar cu ajutorul unui însoţitor şi îl mai ruga pe inculpat să-i facă cumpărături. Cu privire la ţigările şi alcoolul identificat cu ocazia percheziţiei domiciliare, martora  a arătat că le-a primit de la ţigani, în schimbul nucilor şi că aceea cutie de carton cu inscripţia „Jin Ling” a fost adus de aceştia, pentru a o folosi la măsurarea nucilor. Martora a mai arătat că, în faza urmăririi penale a fost forţată să declare neadevărul, în sensul că, ar fi cumpărat de la inculpatul B. H.-B. 15 pachete de ţigări Lin Ling, cu 8 lei pachetul, spunândui-se că va fi reţinută (f.40 vol.V.d.f.).

Văzând probele administrate în cauză, respectiv conţinutul convorbirilor telefonice purtate de martora O. R. K. cu inculpatul B. H.-B., coroborate şi cu declaraţia acestui inculpat, instanţa apreciază că declaraţiile martorei nu sunt sincere şi urmează a fi înlăturate. Faptul că, martora a fost nesinceră în faţa instanţei, rezultă şi din faptul că, aceasta a declarat că expresiile şi cuvintele: „mere roşii”, „ceapă galbenă”, „ceapă roşie” etc. erau folosite în convorbirile telefonice cu inculpatul în sensul lor propriu, aceste aspecte au fost infirmate chiar de către inculpatul B. H.- B., care în declaraţia dată la data de 24.06.2014 (f.20-23 vol.XIX d.u.p.) a arătat că a vândut acestei martore de vreo 5 ori, câte 20-30 cartuşe de ţigări, explicând totodată expresiile folosite în convorbirile telefonice purtate cu martora, respectiv că  uneori la ţigări spuneau „tărâţă”, că „mere roşii”, „ceapă roşie” sau „roşii”  – însemnau ţigări Viceroy, „ceapă galbenă” „galbenă” sau „folrile ălea galbene” – însemnau ţigări Jin Ling, şi când  vorbeau de Montecalo se refereau la ţigări cu această marcă.

Nici susţinerea martorei, în sensul că este bolnavă şi nu se poate deplasa doar cu însoţitor, motiv pentru care îl ruga pe inculpatul  B. H.-B. să-i facă cumpărături, nu poate fi reţinută, din moment ce din mai multe convorbiri telefonici cu inculpatul rezultă că, martora nu este acasă şi îi cere inculpatului să vină în altă zi sau la altă oră, cum sunt convorbirile telefonice din data de 21.09.2013, ora 16:36:42 şi 01.12.2013, la ora 11:12:15.

Nu poate fi reţinută nici susţinerea martorei O. R. K. că, în faza urmăririi penale, a fost forţată să declare neadevărul, în sensul că, ar fi cumpărat de la inculpatul B. H.-B. 15 pachete de ţigări Lin Ling, cu 8 lei pachetul, spunândui-se că va fi reţinută, din moment ce audierea acesteia a avut loc în prezenţa interpretului şi, după traducerea declaraţiei,  a semnat-o, fiind de acord cu conţinutul acesteia.

Şi martora B. E., din com. Malnaş, jud. Covasna, a fost o clientă fidelă a inculpatului B. H. B., căreia, în perioada 29.08.2013 – 5.04.2014, cu 7 ocazii, inculpatul a livrat diferite cantiţăţi de ţigări de contrabandă, după cum urmează:

14. În ziua de 29.08.2013, la ora 10:45:43, B. H. – B. ia  legătura cu martora B. E., aflată la postul telefonic 0267……, şi o întreabă dacă este acasă, deoarece soseşte în 40 de minute şi dacă să-i aducă „8 din celălalt”, ca data trecută. Audiată fiind, la data de 24.06.2014 (f.4-6 vol.VIII d.u.p.), martora B. E. a confirmat, că în această conversaţie telefonică se referea la ţigările de contrabandă, pe care le cumpăra de la inculpatul B. H. – B., pentru nepotul său J. Z., care a decedat în mai 2014.

15. În ziua de 21.12.2013, la ora 22:03:55, B. H. B., aflat la postul telefonic 0748….. a fost contactat de martora B. E., aflată la postul telefonic 0267…. şi l-a  întreabat când merge la ea şi să-i aducă „1”,  inculpatul spune că megre a doua zi, şi o întreabă dacă să-i aducă „flori din alea galbene”. Inculpatul B. H. B. a arătat că, prin ”flori din ălea galbene” se refereau la țigări JIN LING.

O altă comunicaţie de interes în cauză, însuşită de către martora B. E., atestă că aceasta a comandat aceeaşi cantitate ca şi la ultimul transport, de ţigări provenite din contrabandă, în ziua de 30.12.2013, la ora 18:11:30, de la inculpatul B. H. B., însă nu s-a putut face dovada livrării efective. 

16. În ziua de 12.01.2014, la ora 19:47:24, inculpatul B. H. B. ia legătura cu B. E., CNP ……, aflată la postul telefonic 0765……., şi îi spune acesteia că a doua zi, în jurul orelor 12,00 – 13,00, trece pe la ea, întrebând-o totodată dacă să aducă ca şi data trecută, martora spunând că se poate ridica cu doi, deci să fie „10”.  Astfel, în ziua de 13.01.2014, la ora 12:24:40, inculpatul  B. H. B. ia legătura cu martora B. E. şi  îi spune că ajunge în 10 minute, iar martora îl întreabă „Din apă 6 nu aduci, aşa-i?”. Martora B. E. a dezvăluit conţinutul ascuns al conversaţiilor purtate cu inculpatul B. H. B., de la care a cumpărat produse accizabile, arătând că atunci când i-a spus lui B. H. – B., în 13.01.2014 ora 12:24 ”din apă 6 aduci”, se referea la 6 sticle de alcool, că erau peturi de plastic a câte 2 litri fiecare şi plătea 30 lei pentru un pet de alcool și 6,80 lei pentru un pachet de țigări (f.4-6 vol.VIII d.u.p.).

17. O altă vânzare de ţigări provenind din contrabandă, respectiv 10 cartuşe, rezultă şi din conversaţia avută, în ziua de 21.01.2014, la ora 13:30:54, când inculpatul B. H. B.,  ia legătura cu martora B. E., şi se înţeleg ca a doua zi, în jurul orei 11,00, inculpatul să meargă la martoră şi să-i ducă „10”.

18. În ziua de 31.01.2014, la ora 10:46:04, inculpatul B. H. B.  ia legătura cu martora B. E., aflată la postul telefonic 0765…. şi se înţeleg ca a doua zi, inculpatul să meargă la domiciliul martorei şi să-i ducă „Aşa 12 ca la început!”, „ Şi 10 din!... Celălat!”.

Coroborând declaraţiile inculpatului B. H. B. cu ale martorei B. E., dar şi cu conţinutul conversaţiei telefonice, rezultă că la aceea dată, inculpatul i-a furnizat martorei tutun şi alcool, respectiv 10 cartuşe de ţigări.

19. În ziua de 14.02.2014, la ora 21:27:10, martora B. E. este contactată de inculpatul B. H. B. şi se înţeleg ca a doua zi, în jurul prânzului, orele 12,00, inculpatul să-i ducă martorei “12 cu 10”, apoi în ziua de 15.02.2014, la ora 15:36:16, martora este contactată de inculpat şi o întreabă dacă este acasă, deoarece merge atunci. Martora B. E. a confirmat că a cumpărat ţigări de contrabandă, declarând că, atunci când i-a spus lui B. H. – B., în 14.02.2014 ora 21:27 că ”Vreau 12 cu 10”, se referea la țigări, adică 12 cartușe a câte 10 pachete fiecare şi că îşi aminteşte că inculpatul a venit a doua zi acasă și i  le-a adus.

20. În ziua de 05.04.2014, la ora 19:07:41, inculpatul B. H. B., aflat la postul telefonic 0748…. (cartelă prepaid), localizat în zona - str.V. Goldiş, nr. 4, bl.14, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna şi ulterior în zona –în apropierea Romtelecom - S.C.Termoprest S.A., mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, ia legătura cu o doamnă aflată la postul telefonic 0765…., folosit de martora B. E. şi se înţeleg ca a doua zi, în jurul prânzului, inculpatul să meargă la martoră, care îi cere să-i aducă  „Exact 10” şi din celălalt „6”, de unde rezultă că la aceea dată inculpatul a vândut martorei 10 cartuşe de ţigări.

Audiată de procuror, în prezenţa interpretului, martora B. E. a confirmat conţinutul convorbirilor telefonice menţionate mai sus, declarând că ţigările şi alcoolul le cumpăra pentru nepotul său – J. Z. ( care a decedat în mai 2014), la solicitarea acestuia, ca o recompensă pentru ajutorul dat în gospodărie. Astfel, martora a arătat că îl suma pe inculpatul B. H.-B. şi îi cerea cantităţile dorite de ţigări şi alcool, pe care inculpatul i le aducea la domiciliul ei din Malnaş, unde plătea produsele din banii ei, iar produsele le lua nepotul său.

Martora, a mai declarat că nepotul ei a învăţat-o să nu folosească în convorbirile telefonice cuvântul ţigări sau alcool, ci să spună „apă”, care însemna alcool, iar pentru ţigări „galbene” sau „roşu”, motiv pentru care s-a gândit că cE. nu este în regulă, că produsele provin din contrabandă, însă nu a interesat-o acest aspect. Martora a mai confirmat că atunci când spune „Vreau 12 cu 10” se referea la ţigări, adică 12 catuşe, a câte 10 pachete fiecare şi plătea 6,80 lei pe pachet, iat când a spus că „din apă 6 aduci”, se refrea la 6 sticle de alcool, care erau peturi de plastic a câte 2 litri şi pentru un pet plătea 30 de lei (f.4-6 vol.VIII d.u.p.).

Având în vedere că, martora a decedat şi nu a putut fii audiată în instanţă, s-a făcut  aplicarea dispoziţiilor art. 381 al. 7 C.pr.pen., dându-se citire depoziţiei acesteia dată în cursul urmăririi penale, de care instanţa va ţine seama la judecarea prezentei cauze.

Un alt client al inculpatului B. H. B. a fost şi martorul A. S., care, în perioada 3.09.2013 – 14.01.2014,  a cumpărat de la inculpat, cu 4 ocazii diferite cantităţi de ţigări de contrabandă.

21. Astfel, la data de 03.09.2013, la ora 16:20:00, inculpatul B. H. – B. ia legătura cu martorul A. S., din mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, aflat la postul telefonic 0755….., având următoarea discuţie: S.: Cumva cer 2 huse de scaun şi marţea viitoare! Că e în 10! În data de 10 am salariu!... Se poate o astfel de rezolvare?! BHB: Rezolvăm!

Audiat fiind (f.67-70 vol.VIII d.u.p.), martorul A. S. a declarat că i-a cerut în această convorbire inculpatului B. H. – B. 2 cartușe de țigări de contrabandă, pe care le va plăti la salariu, în data de 10, ca atare, B. H. B. i-a vândut 2 cartușe de țigări de contrabandă VICEROY.

22. În ziua de 11.09.2013 la ora 15:05:46, inculpatul B. H. – B. este contactat de martorul A. S., aflat la postul telefonic 0755….., şi îi cere 13 cartuşe de ţigări. Cu privire la această conversaţie purtată cu inculpatul B. H. – B., martorul A. S. a declarat că i-a spus inculpatului că i-ar mai trebui 13 cartușe, după cele 2 cumpărate în urmă cu o săptămână, iar el a insistat să-i aducă banii şi îşi aminteşte că, după aceea discuție, a cumpărat cele 13 cartușe de țigări de contrabandă de la inculpat, căruia i-a plătit toate cele 15 cartușe.

În data de 11.12.2013, la ora 17:35:40, B. H. B. a fost contactat de martorul A. S., care se interesa dacă inculpatul are cE. marfă, apoi a avut loc un schimb de mesaje, prin care inculpatul transmite că acum preţul este de 65, iar martorul acceptă acest preţ, fără să se facă dovada că în aceea zi inculpatul ar fi vândut ţigări martorului. 

23. În ziua de 14.12.2013, la ora 13:30:12, B. H. B. ia luat legătura cu martorul A. S. şi îl întreabă dacă este acasă, pentru că iese imediat, martorul confirmă că este acasă şi că vrea „11”, inculpatul arătând că ajunge în 10 minute. La ora 13:43:55, inculpatul B. H. B. ia legătura din nou cu martorul A. S. şi îl întrebă dacă poate să coboare că el ajunge, martorul spunând că este deja jos.

Martorul A. S. a confirmat achiziţionarea de ţigarete de contrabandă, declarând că, recunoaşte comunicațiile purtate de el cu B. H. B. în datele de 11.12.2013 orele 17:35:40, 17:37:42, 17:38:17, 14.12.2013 orele 13:30:12, 13:43:55, în cadrul cărora îl întreba dacă are ”cE. marfă”, referindu-se la țigări de contrabandă și îi cerea 11 cartușe, pe care i le-a și adus în 14.12.2013, la prețul de 65 lei cartușul, așa cum a scris în sms”.

24. În ziua de 13.01.2014, la ora 22:46:09, inculpatul B. H. B. este contactat de martorul A. S., aflat la postul telefonic 0755….. şi îl întreabă când rezolvă treaba, dacă a doua zi şi că îi trebuie „9”.  Apoi, în ziua de 14.01.2014, la ora 11:37:50, inculpatul B. H. B.  ia legătura cu martorul  A. S. şi îi comunică că merge către domiciliul acestuia şi că ajunge în 10 minute, revenind cu un nou apel la ora 11:52:02, şi îl întreabă pe martor dacă poate să coboare, acesta confirmând că va coborâ în 3 minute.

Aceste conversaţii fac dovada furnizării de către inculpatul B. H. B. a ţigărilor provenite din contrabandă, aspect cu privire la care martorul A. S., audiat în faza urmăririi penale, a declarat că recunoaşte comunicaţiile purtate cu inculpatul  B. H. B., în datele de 13.01.2014 orele 22:46:09 şi 14.01.2014 orele 11:37:50, 11:52:02, în cadrul cărora îl întreba dacă poate să îi aducă țigări, cerându-i să îi dea 9 cartușe, iar el zicea că îi dă 10 cartușe. Martorul a arătat că inculpatul i-a spus că are și ”galben” referindu-se la țigări de contrabandă JIN LING, precum şi faptul că, în data de 14.01.2014, a cumpărat 9 cartușe de țigări de contrabandă VICEROY. Totodată, a declarat că ultima dată a cumpărat țigări de contrabandă de la B. H. B. în februarie 2014 (f.67-70 vol.VIII d.u.p.).

Deşi legal citat, la mai multe termene de judecată, inclusiv prin mandate de aducere, martorul A. S. nu a putut fi prezentat în instanţă, pentru a fi audiat, din procesele-verbale de executare a mandatelor rezultând că este plecat la muncă în străinătate, astfel că, potrivit art. 381 al. 7 C.pr.pen., s-a dat citire depoziţiei acestuia dată în cursul urmăririi penale şi urmează ca instanţa să ţină seama de ea la judecarea prezentei cauze.

Şi în final, din probele dosarului rezultă că inculpatul B. H. B. a mai vândut ţigări de contrabandă şi martorului  J. T., din satul Olteni, jud. Covasna, cu trei ocazii, în perioada 11.09.2013 – 14.12.2013, după cum urmează:

25. În ziua de 11.09.2013, la ora 17:18:14, B. H. – B. a fost contactat de martorul J. T., aflat la postul telefonic 0742…., inculpatul spunând acestuia că, chiar a vrut să-l sune că merge la Malnaş şi s-a gândit să-l întrebe dacă să treacă şi pe la el, martorul afirmând că în trebuie vreo „6 scrisori” şi că peste două ore va fi acasă.

26. Apoi, în ziua de 17.09.2013 la ora 20:00:06, inculpatul B. H. – B. îl  contactează pe martorul J. T. şi îi spune că are drum spre Malnaş şi l-a sunat să-l întrebe „dacă  nu cumva îi trebuie cE.!... „Scrisori”? Martorul cere „6 plicuri”, dar şi „2 plicuri din acelea gri”, inculpatul spunând că ajunge în 20 de minute.

27. În ziua de 14.12.2013, la ora 12:30:34, inculpatul B. H. B. este contactat de martorul J. T. şi îl întreabă când poate să vină, că i-ar trebui „vreo 3-4 scrisori!”, inculpatul spunăndu-i că va merge în aceea zi, cam într-o oră.

Martorul J. T., audiat în faza urmăririi penale (f.64-66 vol.VIII d.u.p,) a arătat  că are nr. de telefon nr. 0744…. de vreo 7-8 ani , care este abonament de firmă şi numai el foloseşte acel telefon, precum şi faptul că nu i-a dat nici fiilor şi nici şoferului să-l folosească. În legătură cu ţigările de contrabandă a arătat că nu a cumpărat niciodată ţigări de la inculpatul B. H. B. şi  nici nu a vorbit cu acesta la telefon, poziţie menţinută şi în faţa instanţei,  (f.136 vol.V.d.f.), unde însă şi-a nuanţat declaraţia în sensul că, este posibil ca angajaţii săi de la stână să fi vorbit de pe telefonul său. Instanţa apreciază că declaraţia martorului pare a fi nesinceră, fiind combătură nu numai de comunicaţiile telefonice menţionate mai sus dar şi de inculpatul B. H. – B., care în declaraţia din data de 24.06.2014, a arătat că prin “scrisori” se refereau la ţigări de contrabandă şi i-a dus martorului J. T., de câtE. ori, câte 4 cartuşe de Viceroy (f.20-23 vol.XIX.d.u.p.).

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul C. L. V., instanţa constată că, din probele dosarului rezultă că, în perioada toamna 2013 - vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, acesta a deținut, a transportat, a depozitat, respectiv a vândut unor persoane, în data de 27.01.2014 şi în 08.02.2014 - de două ori,  bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Astfel, la data de  27.01.2014, a vândut martorului D. C. G., 6 cartuşe țigări, iar la data de 08.02.2014, a vândut martorei G. M., 2 cartușe de țigări şi martorului C. G., 10 cartuşe țigări de contrabandă.

Situaţia celor 3 acte materiale se prezintă astfel:

1. În ziua de 27.01.2014, la ora 14:04:37, inculpatul C. L. V., localizat în zona - str. Armatei, nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava şi ulterior în zona - Magazin universal S.C. Nada Florilor – Altex, loc. Fălticeni, jud. Suceava, este contactat de martorul D. C. G., aflat la postul telefonic 0745…., din sat. Dolheştii Marii, loc. Dolheşti, jud. Suceava, şi îi spune inculpatului că vrea şi el dimineaţa „2”, inculpatul răspunde afirmativ şi-i spune că mai târziu, că este în oraş

Fiind audiat, la data de 02.07.2014 (f.30-33 vol.VIII d.u.p.), martorul D. C. G. a declarat că este vecin cu inculpatul C. L. – V., știind că acesta se ocupă cu vânzarea de țigări şi că, în decursul ultimilor 2-3 ani a cumpărat ocazional, de aproximativ 4 sau 5 ori, țigări, probabil marca Viceroy, de la acesta la prețul de 50-60 lei/cartuș, pe care i le aducea acasă. Însă în faţa instanţei, deşi martorul a arătat că în declaraţia dată în faţa procurorului a spus adevărul, declaraţie pe care o menţine,  a revenit şi a arătat că nu ştia că inculpatul se ocupa cu vânzarea de ţigări, dar  că a cumpărat de la acesta, când s-au întâlnit ocazional, de vreo 4-5 ori, ţigări la preţul de  50-60 lei cartuşul (f.3 vol.IV d.f.).

2. În ziua de 06.02.2014, la ora 10:41:59, inculpatul C. L. V., aflat la postul telefonic 0756…., localizat în zona - Dealul Viei, Extravilan loc. Sideni, loc. Dolhasca, jud. Suceava, este contactat de martora G. M., aflată la postul telefonic 0744…., care îl întreabă dacă are ţigări, însă acesta nu ştie cu cine vorbeşte, astfel convin să se oprească. Apoi, în ziua de 08.02.2014, la ora 17:05:24, inculpatul C. L. V., localizat în zona - Moldova Suliţa, loc. Dolheşti, jud. Suceava, este contactat din nou de martora G. M., care îl întreabă când are drum pe la ea şi, când trece, să oprească ca  să-i dea „2”, inculpatul spunând că va trece peste puţin timp.

În declaraţia dată la 02.07.2014 (f.2326 vo.VIII d.u.p.), martora G. M. a arătat că l-a cunoscut pe inculpatul C. L. – V. prin intermediul fratelui acestuia, știind că inculpatul se ocupă cu vânzarea de țigări. Martora a confirmat realitatea convorbirilor telefonice menţionate mai sus, precizând că la data de 06.02.2014, l-a contactat pe inculpat să-i ceară 2 cartuşe de ţigări, însă inculpatul nu a avut țigări la el,  dar în data de 08.02.2014, inculpatul i-a vândut din autoturismul său, marca Opel, cu numere de înmatriculare de Spania, 2 cartușe de țigări, la prețul de 65 lei/cartuș, țigări marca Viceroy sau Winston, pe care le-a achitat pe loc, declaraţie pe care a menţinut-o şi în faţa instanţei de judecată (f.4 vol.IV d.f.).

3. În ziua de 08.02.2014, la ora 10:41:52, inculpatul C. L. V., localizat în zona - Moldova Suliţa, loc. Dolheşti, jud. Suceava, ia legătura cu un domn, identificat în persoana martorului C. G., aflat la postul telefonic 0755….. (cartelă prepaid), şi îi spune că l-a sunat pentru că poate să îl servească în aceea zi, dacă vrea, martorul spunând că vrea „5 şi 5”, „alb şi roşu”, iar inculpatul se angajează ca după-masă să treacă pe la martor.

Fiind audiat la data de 02.07.2014 (f.37-40 vol.VIII d.u.p.), martorul C. G., a declarat că este vecin cu inculpatul C. L. – V., știind că acesta se ocupă cu vânzarea de țigări de proveniență rusească, ce nu se comercializează în magazinele din România. Martorul a precizat că a cumpărat de la inculpatul C. L. – V., o dată pe lună sau la două luni, asemenea țigări, marca San George, ambalaj de culoare roșie sau Marble, ambalaj de culoare roșie, la prețul de 55-65 lei/cartuș, pe care i le aducea acasă, cumpărând de obicei un cartuș sau chiar mai puțin. În faţa instanţei, martorul şi-a menţinut declaraţia dată în faza urmăririi penale, declarând în esenţă aceleaşi aspecte (f. 5 vol.IV d.f.).

Din analiza interceptărilor comunicațiilor purtate de către inculpatul C. L. – V. rezultă că acesta a livrat țigări de contrabandă mai multor persoane, în perioada supusă monitorizării comunicaționale (vol. II-IV d.u.p.), însă aceste persoane nu au putut fi identificate în cursul anchetei, astfel că acestea nu fac obiectul prezentei cauze.

Audiat fiind în cursul urmăririi penale, în calitate de suspect (f.49-51 vol.XIX d.u.p.), C. L. – V., a arătat că în toamna anului 2012 a fost oprit în trafic de un  echipaj de poliţie şi în maşina sa au fost găsite cca. 110 – 114 cartuşe de ţigări Viceroy, pe care le-a cumpărat, pe o stradă în apropierea de Siret, de la o persoană necunoscută, faptă pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. De asemenea, inculpatul a arătat că deţine nr. de telefon 0756.... şi, referitor la comunicaţiile purtate în perioada 17.01.2014 – 8.02.2014, a declarat că, atunci când vorbeau de “albe şi roşi”, era vorba de ţigări marca Fest sau Viceroy. De a semenea, inculpatul a arătat că, în aceea perioadă a cumpărat de câtE. ori, între 2 şi 5 cartuşe de ţigări marca Fest şi Viceroy din piaţa din Fălticeni, de la persoane necunoscute, pe care le-a dat cunoştinţelor sale, în mod gratuit, iar ţigările erau ţinute de obicei în autoturismul său marca Opel Vectra, cu nr. de înmatriculare emis în Spania. În legătură cu ţigările găsite în autoturismul său, cu ocazia percheziţiei din data de 24.06.2014, inculpatul a arătat că, în data de 23.06.2014, s-a deplasat cu maşina în piaţa din Fălticeni, unde a cumpărat 500 pachete de ţigări marca Fest şi 10 pachete marca Vinceroy, ţigări care au fost găsite de organele de poliţie, în maşină, şi din care urma să remită membrilor de familie şi persoanelor care îl ajutau în gospodărie, recunoscând totodată că a deţinut aceste ţigări în mod ilegal şi că aveau timbre cu litere ruseşti. După punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul a arătat că nu doreşte să dea declaraţii suplimentare (f.54-55 vol.IXI d.u.p.).

Prezent în instanţă, inculpatul C. L. – V.a arătat că nu recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi că nu doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei 8f.183 vol.II d.f.), poziţie avută şi la termenul de judecată din data de 24.02.2016 (f.176 vol.III d.f.).

Referitor la inculpata N. M., din probele dosarului instanţa constată că aceasta, în perioada octombrie 2013 – vara anului  2014,  în baza aceleiași rezoluții infracționale, a preluat de la inculpatul B. J. E., respectiv la datele de 11.10.2013, 19.11.2013 şi 07.12.2013, a depozitat  și a deținut, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Fiind audiată de procuror, în calitate de martoră (f.7.9 vol.VIII d.u.p.), N. M. a declarat că a cumpărat de la B. J. E.  câte 5, 10 sau 15 cartușe de țigări, în funcție de câți bani avea, cu 8 lei pachetul, indiferent de marcă: JIN LING  (le spuneam ”galbene”), VICEROY (le spuneam ”roșii”) şi că în discuțiile telefonice cu B. J. E. au folosit termenii de ”roșii”, ”galbene” pentru țigările ce le cumpăram de la el. De asemenea, N. M. a arătat că, B. J. E. îi aducea țigările în sacoșă acasă sau la locul de muncă şi i le plătea pe loc, când avea bani, când nu, la avans sau lichidare, ţigări pe care le fuma ea cu soțul şi  nu le vindea altora. Totodată, inculpata N. M. a confirmat că a purtat în perioada de referință mai multe comunicaţii cu inculpatul B. J. E., ce vizau ţigările provenind din contrabandă, livrate de către acesta. Ulterior, în calitate de suspectă, dar şi în cea de inculpată N. M., a arătat că îşi menţine declaraţia dată în calitate de martoră şi nu doreşte să dea alte declaraţii, recunoscând şi regretând fapta comisă (f.84-85,102-103, 117-118 vol.XIX d.u.p.).

În faţa instanţei, la termenul de judecată din data de 27 ianuarie 2016, inculpata N. M. a declarat că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa şi a solicitat ca judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, astfel, potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanţa a procedat la ascultarea acesteia (f.184 vol.II d.f.). În declaraţia sa, inculpata a recunoscut comiterea faptei, astfel cum a fost reţinută şi în rechizitoriu, şi după punerea în discuţie, instanţa a admis cererea acesteia privind judecarea cauzei pe procedura în cazul recunoaşterii învinuirii.

Faptul că inculpata a cumpărat ţigări de la inculpatul B. J. E., a fost confirmată şi de acesta din urmă inculpat, atât în declaraţia dată în faza urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei (f.9 vol.IXI d.u.p., 180-181 vol.II, 172 vol.III d.f.).

Astfel, cele 3 acte materiale de cumpărare, rezultă şi din comunicaţiile telefonice purtate de inculpata N. M. cu inculpatul B. J. E., după cum urmează:

1. În ziua de 11.10.2013, la ora 07:23:25, inculpatul B. J. E. aflat la postul telefonic 0746….. a fost contactat de o doamnă, identificată ulterior în persoana inculpatei N. M., aflată la postul telefonic 0743….., şi din discuţia lor rezultă că inculpata N. M. în cere inculpatului B. J. E., să-i aducă la locul de muncă „5”, pentru că nu are nimeni şi „o omoară pentru ţigări”, acesta din urmă spunând că va veni peste o jumătate de oră

În ziua de 16.10.2013, la ora 14:47:09, inculpatul B. J. E. aflat la postul telefonic 0746…. este contactat de inculpata N. M. şi îl întreabă dacă merge la Comalău, inculpatul spunând că va merge a doua zi, ira N. M. arată că atunci va plăti „30” şi-l întreabă dacă are „albastru”, iar inculpatul B. arată că îi va aduce „jumătate-jumătate” , „vreo 20 în total”, însă nu s-a putut dovedi livrarea din aceea zi.

2. În ziua de 19.11.2013, la ora 10:26:37, inculpatul  B. J. E., aflat la postul telefonic 0746……, ia legătura cu N. M., din satul …. şi din discuţiile purtate rezultă că, inculpatul va lăsa 20 de cartuşe de ţigările la locuinţa tatălui său, iar inculpata va lăsa banii – 26 de milioane.

Ulterior, în zilele de 19.11.2013, la ora 20:18:24 şi 06.12.2013, la ora 11:49:27, între inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 0746….. şi inculpata N. M. din satul Reci, aflată la postul telefonic 0743….., au loc discuţii privitoare la ţigări şi plata acestora, însă nu s-a putut proba că, în acele zile ar fi avut loc livrări de ţigări.

 3. În ziua de 07.12.2013, la ora 12:35:34, inculpatul B. J. E. este contactat de inculpata N. M. şi se înţeleg ca a doua zi, inculpatul să ducă ţigări la locuinţa tatălui său, de unde le va lua inculpata. Apoi, la data de 10.12.2013, la ora 16:20:27, inculpatul B. J. E. este contactat din nou de inculpata N. M. şi îl întreabă dacă a fost la Comandău, apoi are loc o discuţie despre plata ţigărilor, respectiv că inculpata datorează suma de 4.000 lei şi nu-i mai poate da ţigări, însă aceasta îi cere un pachet doar pentru ea, pe care urmează să o plătească separat şi, în final, se înţeleg ca inculpatul să meargă la staţia de autobuz, unde să-i dea inculpatei cartuşul de ţigări. Din discuţia purtată la  ora 16:34:48, rezultă că inculpatul B. J. E., se află la barieră şi o aşteaptă pe inculpata, care îi spune că va veni în 5 minute. 

Ulterior, acestei livrări, la datele de 16.12.2013, la ora 20:42:09, 18.12.2013, la ora 08:44:41 şi  03.06.2014, la ora 05:09:34 au loc convorbiri telefonice între inculpatul B. J. E. şi inculpata N. M., referitoare la datoria avută de inculpata şi despre faptul că inculpata nu a reuşit să stângă toţi banii, doar 18.

Tot ca o componentă a infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, ce face obiectul cauzei penale de faţă, sunt şi ţigările identificate la domiciliile inculpaţilor, cu ocazia percheziţiilor efectuate, la data de 24.06.2014, percheziţii încuviinţate de judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, prin încheierile din data de 17.06.2014, pronunţată în dosarul nr. 1049/119/2014 şi 24.06.2014, pronunţată în dosarul nr. …../119/2014 (f. 59-64, 121-125 vol.VI d.u.p.).

Percheziții domiciliare au fost efectuate la data de 24.06.2014 de către lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna, B.C.C.O. Brașov și B.C.C.O. Suceava, în temeiul delegării procurorului de caz, fiind identificate bunuri de contrabandă dar și alte obiecte, înscrisuri, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor (vol.VI d.u.p.).

Astfel, au fost identificate și ridicate de la domiciliul inculpatului C. L. – V., situat în satul …. (com. …), nr. …., jud. Suceava, 500 pachete de ţigări marca Fest de provenienta rusă şi 10 pachete de ţigări marca Viceroy, extracomunitar.

De la domiciliul inculpatului  B. J. E., situat în satul … (com. …), nr. …., jud. Covasna, au fost ridicate:

- 30 pachete de ţigări marca Assos Slims, cu menţiunea for duty free sale only;

- 20 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 10 pachete ţigări marca Marilyn Slims, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 4 pachete ţigări marca Winston Blue, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova;

- 9 ţigarete dintr-un pachet marca Superslims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 120 pachete ţigări marca Marble, cu menţiunea for duty free sale only;

- 100 pachete ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only;

- 10 pachete ţigări marca Viceroy Red, fără menţiuni sau timbre de marcaj fiscal;

- 2 bidoane cu capacitate de 20 litri, care conţin un lichid incolor, primul bidon fiind plin 90%, iar al doilea bidon 50%;

- 12 pet-uri de 2 litri, respectiv 24 litri lichid incolor, ambalat în pet-uri transparente;

- suma de 1.400 USD, formată din bancnote din cupiura de 100,50,20 si 10 USD şi

- un caiet cu inscrisuri cu foi dictando.

De la domiciliul inculpatului B. H. – B., situat în mun. Sf. Gheorghe, …………………….., au fost ridicate: 

- 12 pachete ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only şi 9 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal.

De la reşedinţa inculpatului B. J. E., situat în mun. Sf Gheorghe, …………. au fost ridicate:

- 10 pet-uri de 2 litri, respectiv 20 litri lichid incolor ambalat în pet-uri transparente, sigilate cu capac din plastic de culoare albă;

- 10 pachete de ţigări marca Viceroy Red, cu timru fiscal de culoare verde de provenienţă Ucraina;

- 160 pachete de ţigări marca Winston, cu timru fiscal de culoare verde de provenienţă ucraina;

- 40 pachete de ţigări marca Monte, cu timru fiscal de culoare albastră, de provenienţă Republica Crnagora – Muntenegru, şi

- 248 pachete de ţigări marca Viceroy Red, cu timru fiscal de culoare verde de provenienţă Federatia Rusă.

Inculpatul B. J. E. a declarat, în cursul percheziției că, cele 458 parchete de țigarete provin de la o persoană din Suceava, care i le-a livrat în cursul lunii aprilie 2014, cu un autoturism Audi Allroad cu numere de Italia, la prețul de 6 lei/pachet.

De la domiciliul inculpatei N. M., situat în satul … (com. ….), nr. ….., jud. Covasna , au fost ridicate:

- 301 pachete de ţiăari marca Jin Ling, cu timru fiscal de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only;

- 3 resturi din ţigarete marca Mt, cu timru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova;

- 2 resturi din ţigarete Viceroy Red;

- 6 resturi din ţigarete Marble;

- 2 resturi din ţigarete Winchester, şi

- 1 rest din ţigarete Kent.

De la domiciliul martorei O. R. K., din satul … (com. …), nr. …, jud. Covasna, au fost ridicate:

- 5 ţigarete dintr-un pachet marca Jin Ling, cu mentiunea for duty free sale only;

- 4 pet-uri de 2 litri, din care un pet pe jumatate plin, respectiv 7 litri lichid incolor ambalat în pet-uri transparente;

- registru de însemnări, şi

- o cutie de carton, cu inscriptia Jin Ling.

Cu privire la ţigaretele de contrabandă ridicate cu ocazie efectuării percheziţiilor domiciliare, inculpaţii au făcut următoarele declaraţii:

Inculpatul B. J. E., prezentându-i-se comunicații purtate de el și fiul său cu I. L. – L. și clienți (B. E.), a declarat că, în data de 29.08.2013 I. L. – L. a venit cu autoturismul său la Reci și le-a adus 12 baxuri de țigări de contrabandă, Viceroy cu timbru de Ucraina. Același tip de țigarete a fost găsit de poliție la percheziția domiciliară efectuată la garsoniera sa situată în mun. Sf. Gheorghe, ………………, jud. Covasna.

Apoi, a arătat că, în data de  23.04.2014, ora 17:51:19, i-a trimis un sms lui I. L. – L., de pe numărul soției sale, 0749…., în care i-a confirmat să poată să vină a doua zi cu marfă, ceea ce s-a și întâmplat. Astfel, a recunoscut comunicațiile din 24.04.2014, la ora 06:31:16, când I. L. – L.  i-a spus soției sale că va ajunge întro oră, precum și din data de 24.04.2014, la ora 06:31:53, când soția i-a spus ”Într-o oră vin acasă!”, referindu-se la faptul că I. L. – L. va ajunge la Reci, întro oră. Și de acestă dată, I. L. – L. le-a adus 10 baxuri de țigări de contrabandă, Jin Ling, Monte, Viceroy Red cu timbru de Federația Rusă şi Winston cu timbru de Ucraina. Din acestă marfă a reușit cu fiul său să vândă aproape tot, mai puțin cantitățile ce s-au găsit de poliție la pecheziția domiciliară de la garsoniera sa, situată în mun. Sf. Gheorghe, …………………., jud. Covasna.

De asemenea, inculpatul a arătat că, cele 120 pachete ţigări marca Marble, cu menţiunea for duty free sale only, găsite la percheziție, reprezintă ce a rămas din 50 de cartușe pe care le-a cumpărat de la S. din Târgu Mureș, în urmă cu o lună de zile, cu 57 lei cartușul. 100 pachete marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only și 10 pachete marca Viceroy Red, fără menţiuni sau timbre de marcaj fiscal, găsite la percheziție la casa din Reci, reprezintă ce a rămas din ce a cumpărat de la I. L. – L., în data de 24.04.2014, iar ţigările SLIMS, de diferite mărci, le are de vreo 10 ani, din Duty Free, pentru consum propriu.

Inculpatul B. H. – B., a declarat că,  posibil ca, în data de  24.04.2014, I. L. – L. să fi venit din nou la Reci să le aducă țigări şi îşi aminteşte că a adus Viceroy şi Jin Ling, în total 8 baxuri, din care a vândut mare parte, restul rămas s-a găsit la percheziția domiciliară de la garsoniera lor, situată în mun. Sf. Gheorghe, ………. jud. Covasna și la casa lor din Reci.

Inculpatul C. L. V., în legătură cu ţigările găsite în autoturismul său cu ocazia percheziţiei efectuate, a arătat că, în data de 23.06.2014, s-a deplasat cu maşina în piaţa din Fălticeni, unde a cumpărat 500 de pachete de ţigări marca Fest şi 10 pachete de ţigări marca Viceroy, apoi s-a dus acasă şi ţigările au rămas în maşină, unde au fost găsite de organele de poliţie, precum şi faptul că din acele ţigări intenţiona să remită membrilor de familie sau persoanelor care îl mai ajutau la gospodărie, recunoscând că a deţinut acele ţigări în mod ilegal şi ştie că aveau timbre cu litere ruseşti.

Inculpata N. M. a declarat, despre cele 30 de cartușe cu țigări JIN LING găsite la percheziția domiciliară la locuinţa ei de către organele de poliție că le-a cumpărat de la B. J. E. cu 8 lei pachetul, crede că la începutul lunii iunie 2014 şi nu a apucat să i le plătească încă, ţigări care nu au timbru de România și nici nu scrie pe ele ”tutunul dăunează grav sănătății” în limba română, deci bănuieşte că sunt aduse din străinătate, însă nu a discutat acest aspect cu B. J. E.. Inculpata a mai declarat că, din primăvara anului trecut și până la data pertcheziţiei  a cumpărat asemenea țigări de la B. J. E., cam o dată pe lună sau o dată la 2 luni.

Faţă de cele de mai sus, se constată că inculpaţii au deţinut, la data de 24.06.2014, următoarele cantităţi de ţigarete, cunoscând că provin din contrabandă:

- B. J. E. şi B. H. B. 15.469 asemenea țigarete;

- C. L. V. 10.200 asemenea țigarete şi

- N. M. 301 pachete cu asemenea țigarete, inscripționate Jin Ling.

La domiciliul/reşedinţa inculpatului I. L. L. nu au fost identificate produse accizabile, neputând fi identificată nici depozitul intermediar de păstrare a ţigărilor provenind din contrabandă, cel mai probabil inculpatul a depozitat ţigarete într-o locaţie care să nu permită organelor judiciare conexiunea cu persoana sa.

Totodată, instanţa constată că, la data de 24.06.2014, cu ocazia percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate, atât de la martori, cât şi de la inculpaţi, diferite sisteme informatice, respectiv  telefoane şi cartele SIM.

Apoi, prin încheierea din data de 27.06.2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosar nr. …/119/2014 şi încheierea din data de 09.10.2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …./119/2014, s-a încuviinţat efectuarea percheziţiilor informatice asupra acestor sisteme (f.18-30, 69-73 vol.VII d.u.p.). 

Percheziţiile informatice au fost efectuate de către lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Covasna, în temeiul delegării procurorului de caz, după cum urmează:

- la data de 04.07.2014, asupra sistemelor informatice ridicate de la I. M. G.;

- la data de 07.07.2014, asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpatul C. L. V.;

- la data de 11.07.2014, asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpata N. M.;

- la datele de 15.07.2014, 13.10.2014, asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpatul B. H. – B., şi

- la data de 16.07.2014, asupra sistemelor informatice ridicate de la O. R. K. (f.38-48 vol.VII d.u.p.).

Exploatarea datelor obţinute din percheziţiile informatice asupra sistemelor informatice  s-a realizat în cuprinsul proceselor-verbale redactate de către lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Covasna la datele de 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014, 22.09.2014, 30.09.2014, 10..11.2014 (f.93-121 vol.VII d.u.p.).

Analizând probatoriul administrat, rezultă că inculpatul I. L. L. a folosit  în cadrul activităţii infracţionale mai multe aparate şi cartele telefonice, în scopul îngreunării identificării sale de către organele de cercetare penală, în comunicarea cu membrii grupării utilizând preponderent posturile telefonice 0751....  şi 0744....., dar şi 0755…., de pe care, în data de 24.04.2014, la ora 06:31:16, a apelat-o pe numita B. E., aflată la postul telefonic 0749…….

Din analiza datelor rezultate în urma percheziţiilor informatice efectuate asupra telefoanelor mobile şi a cartelelor telefonice ridicate de la domiciliul numitei I. M.-G., soţia inculpatului I. L. L.,  se constată că, telefonul mobil marca Nokia C2-01 cu seria IMEI 3586500469411977, având cartela SIM Orange cu seria 0910120090350704, aparţine numitei I. M.-G., iar cartela telefonică Orange având numărul de apel 0745… este un abonament Orange înregistrat pe S.C. …. S.R.L., CUI …., societate la care soţi I. sunt asociaţi şi administratori.

În agenda telefonică se regăsesc mai multe numere de telefon de interes în cauză, respectiv, numărul de telefon 0744….., care a fost înregistrat în agendă cu indicativul “Liv”, număr de telefon ce aparţine inculpatului I. L. L. şi a fost utilizat de către acesta în relaţia cu inculpaţii B. J. E. şi B. H. B..

Astfel, din procesul-verbal din data de 29.10.2013 al S.C.C.O. Covasna, privind listingul telefonic al numărului de apel 0744....., din perioada 09.04 – 02.10.2013, a rezultat faptul că această cartelă era utilizată în general pentru relaţia cu B. H. B., iar în cea mai mare parte a timpului cartela telefonică nu a fost activă,  inculpatul I. L. L.  apelând de două ori de pe această cartelă numărul de telefon utilizat de către soţia sa, respectiv cartela cu numărul 0745…...

Numărul de telefon 0745…. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “L.” şi aparţine inculpatului I. L. L. şi se mai regăseşte înregistrat în agenda numitului I. C. – I., fiul inculpatului, cu indicativul “T”, dar şi în agenda inculpatului C. L. V. cu indicativul “Patronu”.

Numărul de telefon 0744….. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Bargaoanu” şi  aparţine numitului B. P., persoană care a mai fost apelată şi de pe cartela prepaid cu numărul 0744….. de către I. L. L.. De altfel, această persoană pare a fi de încredere pentru familia I. întrucât, la data de 24.06.2014, în  la efectuarea percheziției domiciliare în mun. Fălticeni str. ……., numita I. M. G., soția inculpatului a solicitat organelor de poliție să fie asistată de către B. P.

Numărul de telefon 0039…… a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Octavian” şi aparţine numitului L. O., CNP …….., proprietarul autoturismului Audi Allroad cu număr de înmatriculare ……, autoturism utilizat de către I. L. L. pentru transportul ţigărilor de contrabandă către B. J. E..

Numărul de telefon 0039……. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Ralu Ita” şi aparţine numitei L. R. M., CNP ….., soţia numitului L. O..

Telefonul mobil marca Samsung model SGH-X700 cu seria IMEI 356893004458160, având o  cartelă SIM Orange cu seria 1212180064162U07G1 cu număr de apel 0745……, potrivit adresei nr.14/FD/SEC/55908/SDU din 16.10.2014 emisă de Orange România S.A., aparţine inculpatului I. L. L..

Totodată în agenda telefonică a aparatului telefonic se regăsesc mai multe numere de telefon care au legătura cu cauza, respectiv:

- numărul de telefon 0756….., care a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “OPEL SPANIA” şi aparţine inculpatului C. L. V.. De la acesta din urmă a fost ridicat, în vederea aplicării măsurii sechestrului asigurator, un autoturism Opel Vectra de culoare albă cu număr de înmatriculare SPANIA …………;

- numărul de telefon 0745……….. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “V. Praxia” şi aparţine numitului L. V., CNP ………., număr care apare şi în agenda telefonică a inculpatului C. L. V., fiind înregistrat cu indicativul “Mîzgîliti”.

Numitul L. V. a fost apelat de două ori de către inculpatul I. L. L. şi de pe cartela cu numărul 0751…...

În agenda telefonică a inculpatului I. L. L. au mai fost identificate două numere de telefon ale unor persoane din spaţiul extracomunitar, respectiv din zona de provenienţă a ţigărilor de contrabandă,  fără a exista alte date de interes despre aceste persoane:

- numărul de telefon 0035…….. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “V. Bulgaria”, care aparţine unei persoane neidentificate din Bulgaria, şi

- numărul de telefon 0038……., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Vitali Ukraina”, şi aparţine unei persoane neidentificate din Ucraina.

Telefonul mobil marca iPhone5 de culoare alb cu gri, cu seria IMEI 013717000616379, având numărul de apel 0744….. şi cartelele SIM Orange cu seriiile 1008150044055P04G2 şi 0712090054766P04G2, aparţin numitului I. C. I., CNP ……., fiul inculpatului I. L. L., în agenda telefonului mobil regăsindu-se numerele de telefon utilizate de către membrii familiei, respectiv: numărul de telefon 0745….. ce aparţine inculpatului I. L. L., numărul de telefon 0745….., ce aparţine numitei I. M.-G., numărul de telefon 0744…. ce aparţine numitului I. A. S. şi numărul de telefon 0744….ce aparţine numitului B. P., persoană care a mai fost apelată şi de pe cartela prepaid cu numărul 0744…. de către I. L. L., aşa cum este arătat mai sus.

Prin urmare, din analiza coroborată a acestor date rezultă că inculpatul I. L. L. a utilizat posturile telefonice 0751….. şi 0744…….

Raportul de constatare nr. 354.030/28.01.2015, emis de specialişti din cadrul Institutului de Tehnologii Avansate  - Serviciul Român de Informaţii (f.145-155 vol.VII), concluzionează că,  vocile persoanelor care au utilizat cartelele prepay cu numerele de telefon 0744…., 0751…., 0755…… aparţin cu mare probabilitate inculpatului I. L. L.. La efectuarea constatării au fost avute în vedere fişiere audio selectate de pe suporţii optici care conţineau interceptări ale comunicaţiilor purtate de la posturile telefonice 0744….., 0751….., 0755….., încuviinţate în speţă de către Tribunalul Covasna, iar ca probe de comparaţie, comunicaţii purtate de către inculpatul I. L. L. la datele de: 23, 24 şi 25.06.2010 de la numărul de telefon 0745…….  (interceptate în temeiul încheierii nr. 437/I din 28.05.2010 a Tribunalului Suceava), respectiv în 21 şi 22.06.2010 de la numărul de telefon 0746……  (interceptate în temeiul încheierii nr. 511/I din 15.06.2010 a Tribunalului Suceava), care au fost folosite în cauză, potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. 5 C.pr.pen.

Potrivit procesului-verbal din 30.09.2014 (f.110-117 vol.VII d.u.p.), postul telefonic 0751....... a fost utilizat de către inculpatul I. L.-L., în perioada 04.06.2013 – 29.11.2013, în comunicaţiile cu inculpaţii C. L. V. şi B. H. B., dar şi cu soţia sa.

Conform listingului primit de la operatorul de telefonie mobilă (f.38-41 vol.VII d.u.p.), postul telefonic nr. 0751...... a fost folosit de către inculpatul I. L. L., în perioada 04.06.2013 orele 15:43 – 29.11.2013 orele10:11.; în perioada 04.6.2013 orele 15:43 până la data de  15/11/2013 orele 20:52, cartela SIM nefiind utilizată, postul telefonic a fost utilizat efectiv pentru realizarea comunicaţiilor doar pentru o perioadă de 10 zile. De la data de  15.11.2013 orele 20:52, când s-a efectuat prima comunicaţie şi până la data de 29.11.2013 orele 10:11, când s-a efectuat ultima comunicaţie, postul telefonic nr. 0751.... a fost utilizat împreună cu un număr de 4 aparate telefonice, şi anume: cu telefonul seria IMEI 353971010072953 de 3 ori, cu telefonul seria IMEI 354177030204556 de 40 de ori, cu telefonul seria IMEI 355513013910203 de 3 ori şi cu telefonul seria IMEI 358056016944814 de 6 ori.

Potrivit procesului-verbal din 17.11.2014 (f.38-41 vol.VII d.u.p.), postul telefonic 0751.... a fost utilizat, la datele de 19.11.2013 şi 26.11.2013, de inculpatul I. L. L. în comunicaţiile purtate de acesta cu inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 0746......

În cea ce priveşte postul telefonic 0744......, s-a stabilit că acesta este o cartelă prepaid, conectată la 12.01.2013 şi actualizată în 21.10.2013, că a fost utilizat de către inculpatul I. L.-L. şi acestui post îi corespunde seria IMSI 226105012327227, precum şi faptul că se regăseşte în comunicaţiile efectuate cu inculpatul B. J. E..

Din datele obţinute prin interpretarea listingului, în perioada 09.04 – 02.10.2013, a rezultat faptul că, în cea mai mare parte a timpului această cartelă telefonică nu a fost utilizată, în sensul că nu se regăseşte într-un aparat telefonic, prin urmare cele mai multe apeluri sunt cele cu numerele de telefon 0744.... Centru SMS (189 apeluri) şi 0744.... Mesagerie Vocală (33 apeluri), din care se poate trage concluzia că  această cartelă telefonică a fost utilizată numai pentru activităţile infracţionale ale utilizatorului, prin intermediul căreia ţinea legătura numai cu beneficiarii produselor accizabile, iar în cea mai mare parte a timpului cartela telefonică nu era activă.

Totodată, în urma analizei frecvenţei localizărilor apelurilor care au avut loc utilizând cartela prepaid cu numărul 0744……., rezultă că, în majoritatea cazurilor, aceasta a fost localizată în raza de acţiune a releului situat pe “str. Armatei, nr.13, loc. Fălticeni, jud. Suceava”.

Conform listingului telefonic (f.3-5 vol.II d.u.p.), inculpatul I. L.-L. a început să comunice de pe cartela telefonică 0744…. cu B. H. B., la numărul de telefon 0748….., din data de 02.05.2013, frecvenţa convorbirilor fiind aproape lunară, în preajma intervalului de livrare a produselor accizabile şi, începând cu data de 24.07.2013, acesta l-a apelat şi pe B. J. E., la numărul de telefon 0746……………….

Aşa cum reiese din listingul telefonic (f.110-117 vol.VII d.u.p.), la data de 24.07.2013, inculpatul I. L. L. a apelat de două ori de pe această cartelă numărul de telefon utilizat de către inculpatul B. J. E., respectiv cartela cu numărul  0746............, iar la data de 25.04.2013, pe inculpatul C. L. V., aflat la postul telefonic 0756............

Din procesul-verbal din data de 17.11.2014 privind percheziţiile informatice (f.261-283 vol.II d.u.p.), referitor la postul telefonic nr. 0744......., rezultă următoarele:

- în aparatul telefonic marca Nokia 301 cu seria IMEI 355520057882621, ce aparţine numitei B. E., cartela telefonică având numărul de apel 0749…., identificat la data de 24.06.2014 la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia 15 din agenda aparatului telefonic (Device Memory), a fost identificat postul telefonic nr. 0744.... salvat cu numele “W”;

- în aparatul telefonic marca Samsung SGH-D780  cu seria IMEI 354462022652477, identificat la percheziţia domiciliară efectuată la data de 24.06.2014  la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia 44 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat cu prilejul percheziţiei informatice postul telefonic nr. 0744…., salvat cu numele “Sucko”. Acest aparat telefonic a fost folosit împreună cu postul telefonic nr. 0722…. Audiat fiind la data de 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a declarat că, la aceea dată, în memoria telefonului său are trecut ultimul număr de telefon al lui I. L. – L., salvat la Sucko”;

- în aparatul telefonic marca AppleiPhone 4 fără serie  IMEI, identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa numitului U. C. (în dosarul penal nr. 27/D/P/2013 al DIICOT BT Covasna), la poziţia id="1513643584 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 0744….. salvat cu numele “Gore”;

- în aparatul telefonic marca AppleiPhone 4 cu seria IMEI 012431001891426, identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa numitului U. C.  (în dosarul penal nr. 27/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. - B.T. Covasna), la poziţia id="1522582408" din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 0744…. salvat cu numele “Gore”;

În urma interceptărilor convorbirilor telefonice ale inculpatului I. L. L. de la cartela prepaid cu numărul 0744…., a reieşit faptul că, în perioada 26.11.2013 – 05.12.2013, aceasta a fost utilizată de către numita L. R. M., CNP ………. (f.248-256 vol.II d.u.p.).

Despre numita L. R. M. s-a stabilit faptul că locuieşte în loc. Cremona, Italia, împreună cu soţul L. O., CNP ….. şi fiica lor minoră, L. Şt., ai cărei naşii de botez sunt soţii I.. Totodată, s-a stabilit că, numitul L. O. este proprietarul autoturismului Audi Allroad cu număr de înmatriculare …… cu care inculpatul I. L. – L. a efectuat transportul şi livrarea ţigărilor de contrabandă, pe ruta Suceava – Covasna, inculpaţilor B. J. E. şi  B. H. B., astfel cum s-a arătat mai sus.

Cu privire la soţii L., în urma identificării cu ocazia percheziţii domiciliare din data de 24.06.2014, la domiciliul inculpatului I. L. L., a unui document, respectiv a unei procuri speciale, în original, cu nr. 1690 din 19.08.2011, prin care numiţii L. O. şi L. R. M., îl împuternicesc pe I. L. L. să vândă mai multe proprietăţi imobiliare ale soţilor L., precum şi să cumpere orice bun imobil situat pe raza jud. Suceava, inculpatul I. L. L. a declarat verbal lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Covasna că numiţii L. O. şi L. R. M. sunt plecaţi în Italia din anul 2001, astfel că a fost împuternicit să se ocupe de activităţile specificate. De altfel, în cartela SIM Orange cu seria 1212180064162U07G1 cu număr de apel 0745….. (conform adresei nr.14/FD/SEC/55908/SDU din 16.10.2014 emisă de Orange România S.A.) din telefonul mobil marca Samsung model SGH-X700 cu seria IMEI 356893004458160, ridicat la data de 24.06.2014 cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului I. L.-L., au fost găsite salvate numerele de telefon ale soţilor L. O. şi L. R. M. 

Din interceptările comunicaţiilor telefonice rezultă faptul că, în perioada 26.11.2013 – 05.12.2013, numita L. R. M. împreună cu soţul şi fiica sa se aflau în România, mai exact au locuit la domiciliul soţilor I. din mun. Fălticeni, …….. jud. Suceava, utilizând cartela prepaid cu numărul 0744…... Astfel, din analiza convorbirilor telefonice a rezultat faptul că, în perioada de referinţă, numita L. R. M. a efectuat un total de 18 apeluri telefonice de pe această cartelă prepaid, din care 14 cu numita I. M. G. la numărul de telefon 0745………… (abonament S.C. …. S.R.L.,  şi un număr de 4 apeluri cu soacra sa, numita L. F., la numărul de telefon 0756………, (abonament pe L. F., str. ……… Fălticeni, Suceava, CNP …………..

Tot în această perioadă, numita I. M. G. a efectuat 4 apeluri telefonice de pe această cartelă prepaid, 1 apel către o cartelă prepaid cu nr. 0744….., utilizată de către I. L. L., 2 apeluri cu o cartelă prepaid neidentificată cu nr. 0762………. şi 1 apel către numărul de telefon 0747………., utilizat probabil de către mama sa.

Din adresa nr. 833328/06.10.2014 emisă de Compartimentul Operaţiuni Speciale – Covasna, rezultă faptul că la data efectuării apelurilor telefonice, numitele L. R. M. şi I. M. G. se aflau localizate în raza de acţiune a aceluiaşi releu, respectiv cel aflat în loc. Fălticeni, str. Armatei, nr.13, jud. Suceava.

Conform procesului verbal din 29.10.2013 al S.C.C.O. Covasna (f.3-5 vol.II d.u.p.), în care s-a analizat listingul telefonic al cartelei prepaid cu numărul 0744......, pentru perioada 09.04.2012 – 02.10.2013, timp în care era utilizat de către inculpatul I. L. L., a reieşit faptul că în cea mai mare parte a timpului acesta a fost localizat în raza releului situat în  loc. Fălticeni, str. Armatei, nr.13, jud. Suceava, de unde rezultă că numita L. R. M. se afla la domiciliul soţilor I. din mun. Fălticeni, str. ....., jud. Suceava, imobil care se află în raza de acţiune a releului menţionat.

După cum s-a arătat anterior, la data de 24.06.2014, au avut loc mai multe percheziţii domiciliare încuviinţate de instanţă, inclusiv la domiciliul inculpatului I. L. L., însă acesta nu a fost găsit acasă la momentul percheziţiei, prezentându-se ulterior la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna, prin urmare, este posibil ca telefoanele mobile şi cartelele telefonice cu numerele 0744…., 0751…. şi 0755……, utilizate în activitatea infracţională, se aflau asupra sa, neputând fi ridicate de către organele de poliţie.

Astfel, inculpatul I. L. L. a continuat să utilizeze cartela telefonică cu numărul 0744……, până la data de 21.07.2014, când a expirat mandatul de  supraveghere tehnică, primind mai multe apeluri telefonice la care nu a răspuns. În plus, în această perioadă, inculpatul I. L. L. a avut un schimb de mai multe mesaje telefonice cu diverse persoane, din care rezultă faptul că, şi după data de 24.06.2014, acesta şi-a continuat activitatea infracţională, după cum rezultă din  comunicaţiile, prin mesaje, purtate cu utilizatorii posturilor telefonice cu nr. 0743…., 0740…. şi 0754…...

Din schimbul de mesaje ale numitului I. L. L. cu utilizatorul postului telefonic 0743….. rezultă faptul că cei doi urmează să se întâlnească pentru o potenţială livrare de ţigări de contrabandă la preţul de 52 lei/cartuş.

Cu privire la postul telefonic 0722......, instanţa constată că, din probele dosarului rezultă că, acestui post telefonic îi corespunde seria IMSI 226012052064164, iar cartela SIM a fost identificată în aparatul telefonic Samsung SGH-D780 cu seria IMEI 354462022652477,  postul telefonic cu nr. 0722.....fiind utilizat de către inculpatul B. J. E., astfel cum rezultă din declaraţiile inculpaţilor B. J. E., B. H. B. şi ale martorilor B. V.., C. C. G. , B. A. Z., M. L., M. A. – M., S. A., V. J., V. I. Z.

De asemenea, din percheziţiile informatice au mai rezultat următoarele:

- postul telefonic nr. 0722….. a fost identificat în agenda telefonică a aparatului Apple iPhone 4S cu seria IMEI 013059006294426, ce aparţine numitei B. B., fiica inculpatului B. J. E., la poziţia 38 salvat sub numele “Apu” (în traducere din limba maghiară înseamnă “tată”);

- postul telefonic nr. 0722…. a fost identificat pe cartela SIM cu seria IMSI 226102003900936, utilizată de inculpatul B. J. E., la partea denumită “apeluri efectuate”  (Sim Last Numbers Dialled), la poziţia nr.2, sub numele “Jancka”;

- postul telefonic nr. 0722….. a fost identificat pe cartela SIM cu seria IMSI 226012053322781, utilizată atât de B. J. E. cât şi de B. H. – B., la partea denumită “apeluri efectuate”  (Sim Last Numbers Dialled), la poziţia nr. 4, fără nume;

- postul telefonic nr. 0722…..a fost identificat pe cartela SIM cu seria IMSI 226101300698576, la partea denumită “apeluri efectuate”  (Sim Last Numbers Dialled), la poziţia nr. 2, fără nume. Seriei IMSI 226101300698576 îi corespunde postul telefonic nr. 0746.........., post utilizat de B. J. E.;

- postul telefonic nr. 072272.... a fost identificat în agenda telefonică a cartelei SIM folosiră împreună cu aparatului Nokia 301, utilizat de B. E., la poziţia 39 salvat sub numele “Jancka”;

- postul telefonic nr. 072272.. a fost identificat în agenda telefonică a aparatului Nokia 113 cu seria IMEI 358121051977819, la poziţia 97 salvat fără nume. Aparatul Nokia 113 cu seria IMEI 358121051977819 a fost utilizat de inculpata N. M. împreună cu cartel SIM cu numărul de apel 074327.....

Cât priveşte postul telefonic cu nr. 074631...., instanţa constată că acesta este un abonament pe numele  B. H., conectat la data de 29.07.2011 şi utilizat de către B. J. E., după cum rezultă din declaraţiile inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B. şi ale martorilor B. F., L. Z. L., D. A., D. K., B. J., N. M., S. A., V. J.

Postului telefonic nr. 0746…. îi corespunde seria IMSI 226101300698576 şi conform listingului acestui post telefonic, rezultă existenţa comunicării inculpatului B. J. E. cu I. L. L.. Astfel, din procesul-verbal din data de 17.11.2014 (f.262-283 vol.II d.u.p.), rezultă că la datele de 19.11.2031 şi 26.11.2013, au avut loc comunicaţii între inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 0746............ şi inculpatul I. L. L., aflat la postul telefonic cu nr. 0751...........

Din percheziţiile informatice (f.95 vol.VII d.u.p.), rezultă următoarele aspecte:

- în aparatul telefonic marca Nokia 113 cu seria IMEI 358121051977819, seria IMEI 358121051977819, având inserată o cartelă SIM Orange cu număr de apel 074327…., identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatei N. M., la poziţia nr. 23 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 0746312…. salvat cu numele “B. J.”;

- în cartela SIM aflată în aparatul telefonic marca Nokia 301, identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia nr.103 din agenda SIM a fost identificat postul telefonic nr. 07463…. salvat cu numele “Orange”;

- în aparatul telefonic marca Nokia 301, seria IMEI 355520057882621 identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia nr. 9 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 07463…. salvat cu numele “Orange”;

- în agenda cartelei SIM, seria IMSI 226101300698576identificată la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia nr.194 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 074631… salvat cu numele “Orange”; CarteleiSIM seria IMSI 226101300698576 îi corespunde numărul de apel 0746312….;

- în aparatul telefonic marca Apple iPhone 4S, seria IMEI 013059006294426 identificat la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului B. J. E., la poziţia nr. 1 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 074631…. salvat cu numele “Orange Apu” (traducere- “tata Orange”);

Telefonul mobil marca Samsung SGH-D780 cu seria IMEI 354462/Q2/265247/7, cu cartelă SIM Orange 1009 2002 5076 7J02 G7 şi SIM Connex 508241641645, aparţine inculpatului B. J. E., cartela telefonică Orange având numărul de apel 074631…, iar cartela telefonică Connex cu numărul de apel 07227…. .

În agenda telefonică a acestui aparat telefonic, potrivit percheziţiei informatice derulate, se regăsesc numerele de telefon utilizate de către membrii familiei:

- numărul de telefon 074879… a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “H.orange”, ce  aparţine inculpatului B. H. B.;

- numărul de telefon 07498…. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Em…”, acest număr aparţine numitei B. E., soţia inculpatului B. J. E.;

- numărul de telefon 074353….. a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “b…. uj” – în traducere “b…. nou”, acest număr aparţine numitei B. B., fiica inculpatului B. J. E..

Totodată în agenda telefonului Samsung aparţinând inculpatului B. J. E. se regăseşte înregistrat numărul de telefon 074490…. cu indicativul “Sucko”, acest număr aparţinând inculpatului I. L. L., fiind identificate şi alte numere de telefon ale persoanelor care au legătura cu cauza (f.100-109 vol.VII d.u.p.), respectiv:

- numărul de telefon 075512…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “P…”, ce aparţine numitului B. P., căruia B. J. E. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 073143.., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “I.b.”, aparţine numitului B. I., căruia B. J. E. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 074431…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “……”, aparţine martorei M. A.-M., care a declarat faptul că a luat bani cu camătă de la B. J. E.;

- numărul de telefon 074327…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “mar…N.orange”, aparţine inculpatei N. M., căreia B. J. E. îi livra periodic ţigări de contrabandă în satul Reci, jud. Covasna;

 - numărul de telefon 074256…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Autoliveskislany” – în traducere “Fata de la Autoliv”, aparţine martorei S. A., care a declarat faptul că a cumpărat ţigări de contrabandă de la B. J. E.;

- numărul de telefon 072776…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “I… ilyefalv” - în traducere “I… Ilieni”,  aparţine martorei S. E., căreia B. J. E. îi livra periodic ţigări de contrabandă în satul Ilieni, jud. Covasna;

- numărul de telefon 07521,,,, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Bakkxyzsi”, aparţine martorului B, A, - Z,, şef al fermei agricole din loc. Ghidfalău, aparţinând S.C,,,, S.R.L., societate cu care B. J. E. a efectuat mai multe transferuri bancare;

- numărul de telefon 07461,,,,, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Dombnrarobi”, iar numărul de telefon 07420,,,, a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Dombkati”, aceste numere aparţin martorei D, K., care, în perioada 2009 – 2013, a alimentat contul lui B. J. E. cu suma totală de 18.923,50 lei;

- numărul de telefon 074536…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Ban….”,  aparţine martorei B. J., căreia, la data de 13.06.2014, B. J. E. urma să îi livreze cantitatea de aprox. 300 litri alcool dublu rafinat, fiind oprit în trafic de către Poliţia Rutieră pe raza loc. Şercaia, jud. Braşov;

- numărul de telefon 07431…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Ba… eferi”, aparţine martorului B. F., audiat în cauză;

- numărul de telefon 0731…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Intorsura”, aparţine martorului C. C. G., CNP ….., care în cursul anului 2013 a alimentat contul lui B. J. E. cu suma de 1.000 lei;

- numărul de telefon 07451….,  înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “M. L.”, aparţine martorului M. L., administrator al S.C. …. Trans S.R.L., societate cu care B. J. E. a efectuat importante transferuri bancare;

- numărul de telefon 0729…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “P… 1”, iar numărul de telefon 072687…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “P… Mama”,  aparţin numitului P. S., care, în cursul anului 2013, a alimentat contul lui B. J. E. cu suma de 4.500 lei, restituindu-i împrumutul luat;

- numărul de telefon 07447…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “L. Z.”, aparţine martorului L. Z. - L., care a alimentat contul lui B. J. E. cu diferite sume de bani.

Referitor la postul telefonic 074982…, instanţa constată că, din probele dosarului, rezultă că este cartelă prepaid, activată la data de 31/03/2011 orele 16:30 şi a fost utilizată de B. E., soţia inculpatului B. J. E..

Din  percheziţiile  informatice a rezultat că, postului telefonic nr. 074982…..  îi corespunde seria IMSI 226101611898428, post care a fost identificat în agenda telefonică a aparatului Apple iPhone 4S cu seria IMEI 013059006294426, utilizat de B. B., la poziţia 21 salvat sub numele “Anyuci” (în traducere din limba maghiară înseamnă “mămicuţa”).

Postul telefonic nr. 074982.... a fost identificat şi în agenda telefonică a cartelei SIM cu seria IMSI 226101300698576la poziţia 71 salvat sub numele “E….”. Cartelei SIM cu seria IMSI 226101300698576 îi corespunde postul telefonic nr. 07463...., dar şi în agenda telefonică a cartelei SIM cu seria IMSI 226012052064164 la poziţia 71 salvat sub numele “Emuk”. Cartelei SIM cu seria IMSI 226012052064164 îi corespunde postul telefonic nr. 072272…. Aceasta a fost identificată în aparatul telefonic Samsung SGH-D780 cu seria IMEI 354462022652477;

Din procesul-verbal întocmit la data de 10.09.2014 (f.95 vol.VII d.u.p.), rezultă că în urma percheziţiei informatice efectuate asupra telefonului mobil marca NOKIA, model 113, seria IMEI 35812105…19, având inserată o cartelă SIM Orange cu număr de apel 074327…, aparţinând inculpatei N. M., s-a constatat că, acesta a fost utilizată pentru comunicaţiile inculpatei cu inculpatul B. J. E., în vederea achiziţionării de ţigări de contrabandă. Astfel, numărul de telefon utilizat de către B. J. E., respectiv 074631…., se regăseşte în agenda telefonică a inculpatei N. M. cu indicativul “B.J.”. Tot în agenda telefonică se regăseşte şi al doilea număr de telefon utilizat de către inculpatul B. J. E., respectiv numărul 07227….., fără indicativ.

În ceea ce priveşte postul telefonic 074879…., din probele dosarului, rezultă că  acesta este o cartelă prepaid, activată la data de 01.09.2012, 07:08 şi a fost utilizată de inculpatul B. H.-B..

Din percheziţiile informatice efectuate (f.118-121 vol.VII d.u.p.), a rezultat că postului telefonic nr. 074894.... îi corespunde seria IMSI 226101512485803, post care a fost identificat în mai multe agende telefonice, respectiv:

- în agenda telefonică a aparatului Apple iPhone 4S cu seria IMEI 013059006294426, la poziţia 18, salvat sub numele “Testverem Draga, aparat ce a fost utilizat de numita B. B., fiica inculpatului B. J. E., respectiv sora inculpatului B. H. B.;

- în agenda telefonică a cartelei SIM cu seria IMSI 226101300698576, la poziţia 97 salvat sub numele “H.orange”.  Seriei IMSI 226101300698576 îi corespunde postul telefonic nr.  074631...., post ce a fost utilizat de B. J. E.;

- în agenda telefonică a cartelei SIM cu seria IMSI 226012052064164 la poziţia 97 salvat sub numele “H.orange”. Seriei IMSI 226012052064164 îi corespunde postul telefonic nr. 072272...., post ce a fost utilizat de B. J. E.;

- în agenda telefonică a aparatului Nokia 301 cu seria IMEI 355520057882621, utilizat de B. E., la poziţia 4 salvat sub numele “Huni2”;

- în agenda telefonică a cartelei SIM aflată în aparatului Nokia 301 cu seria IMEI 355520057882621, la poziţia 126 salvat sub numele “Huni2”.

Totodată, s-a stabilit faptul că în interiorul aparatului iPhone  4s alb, cu seria imei 013030006888038, se află o cartelă telefonică  microsd Orange ce are numărul de apel 074894...., care a fost utilizat de către B. H. - B., atât pentru convorbirile cu tatăl său, cât şi cu clienţii cărora le livra ţigările de contrabandă, provenite de la inculpatul I. L. L.. Astfel, în agenda telefonică se regăsesc numerele de telefon utilizate de către membrii familiei şi anume:  numerele 074631....  şi 072272.... ce aparţin inculpatului B. J. E., numărul 074982...., ce aparţine numitei B. E., mama inculpatului B. H.-B. şi numărul 074353.... ce aparţine numitei B. B., sora inculpatului B. H.-B., dar şi alte numere de telefon ale persoanelor care au legătura cu cauza, respectiv:

- numărul de telefon 072812..., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Kati Zalan Kot”, ce aparţine martorei O. R.-K., căreia B. H. - B. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 076525..., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Malnas Neni”, ce aparţine numitei B. E., căreia B. H. - B. îi livra periodic ţigări de contrabandă şi alcool;

- numărul de telefon 07443…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Anamarinéni”, ce aparţine martorei M. A.-M., pe care B. H. - B. o suna periodic pentru a-i aduce banii împrumutaţi cu dobândă;

- numărul de telefon 07424…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “U. C.”, ce aparţine numitului U. C., CNP …….;

- numărul de telefon 074604…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Clau”,  aparţine martorului A. C., căruia B. H. - B. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 07555…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “MutuuTaxi”,  aparţine martorului A. S., căruia B. H. - B. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 07422…,  a fost înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Ati Komolo”,  aparţine martorului D. A., căruia B. J. E. i-a împrumutat bani cu dobândă;

- numărul de telefon 07461…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “R. D.”,  aparţine numitului D. R., care, în data de 27.11.2013, i-a solicitat o sumă de bani lui B. H.-B. şi totodată mama sa, martora D. K. a efectuat mai multe depuneri de numerar în contul bancar al lui B. J. E. la cererea acestuia din urmă;

- numărul de telefon 074215…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “J.o Apja”,  aparţine martorului J. T., căruia B. H. - B. îi livra periodic ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 074786…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “R. K.”, aparţine numitei K. R., care în data de 04.02.2014, i-a solicitat o sumă de bani lui B. H. - B.;

- numărul de telefon 074817…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “A. K.”, aparţine numitului K. A., care, în data de 05.09.2013, îi datora o sumă de bani lui B. H. - B.;

- numărul de telefon 07447…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “L. Z.”, aparţine martorului L. Z. L., căruia B. J. E. i-a împrumutat bani cu dobândă;

- numărul de telefon 0745…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “M. L.”,  aparţine martorului M. L., căruia B. J. E. i-a împrumutat bani cu dobândă.

Şi în final, în ceea ce priveşte postul telefonic nr. 075679..., potrivit declaraţiei date la  data de 24.06.2014 de inculpatul C. L. V., a fost utilizat de către  acest inculpat.

Cartela SIM aferentă postului telefonic 075679... a fost identificată la percheziţia domiciliară efectuată în 24.06.2014 la locuinţa inculpatului C. L. V. şi s-a stabilit că a fost utilizată împreună cu aparatul telefonic marca Nokia 1208 de culoare negru cu gri, cu seria IMEI 355227/03/900626/7, identificat de asemenea cu ocazia percheziţiei domiciliare,  iar pentru cartela SIM s-a identificat seria ca fiind nr. 1209230076147P08G16.

În cartela SIM Cosmote cu seria IMSI 226030352846024, identificată şi ridicată la percheziţia domiciliară, efectuată în 24.06.2014 la locuinţa inculpatului C. L. V., cu ocazia percheziţiei informatice efectuate, la poziţia nr.3 din agenda SIM (Sim Phonebook Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 075679... salvat cu numele “L.”.

În cartela SIM cu seria IMSI 226102312145114, identificată de asemenea la percheziţia domiciliară efectuată în 24.06.2014 la locuinţa inculpatului C. L. V., cu ocazia percheziţiei informatice efectuate, la poziţia nr. 6 din agenda SIM (Sim Phonebookmemory) a fost identificat postul telefonic nr. 075679... salvat cu numele “Eu”. Cartelei SIM cu seria IMSI 226102312145114 îi corespunde postul telefonic nr. 075679....

În cartela SIM cu seria IMSI 226105000677916, identificată la percheziţia domiciliară efectuată  în 24.06.2014 la locuinţa inculpatului I. L. L., cu ocazia percheziţiei informatice efectuate, la poziţia nr. 9 din agenda SIM (Sim Phonebook Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 075679..., salvat cu numele “Opel Spania”.

În aparatul telefonic Apple iPhone cu seria IMEI 013717000616379, identificat la percheziţia domiciliară efectuată în 24.06.2014 la locuinţa inculpatului I. L. L., cu ocazia percheziţiei informatice efectuate, la poziţia nr. 151 din agenda aparatului telefonic (Device Memory) a fost identificat postul telefonic nr. 075679..., salvat cu numele “L.”.

Cartela telefonică cu numărul 075679..., aparţinând inculpatului C. L.-V., a fost utilizată preponderent pentru comunicaţiile acestuia cu inculpatul I. L. – L., la numărul de telefon 075148.... De altfel, în agenda telefonică a cartelei 075679... se regăseşte numărul de telefon al inculpatului I. L. – L., utilizat în mod frecvent, respectiv 074580…., înregistrat cu indicativul “Patronu”.

Cu prilejul percheziţiei informatice, efectuate în baza  încheierii din data de 27.06.2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1112/119/2014, (f.96-99 vol.VII d.u.p.), în agenda telefonică a cartelei 075679... aparţinând inculpatului C. L.-V., figurează numele persoanelor cărora le furniza, la rândul său, ţigări de contrabandă, respectiv:

- numărul de telefon 0756126…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Postasu”, identificat ca aparţinând martorului C. G., din satul …, com. …, jud. Suceava, care a avut comunicaţii cu inculpatul C. L.-V. în data de 06.02.2014, când îi solicitată “2 şi 2”;

- numărul de telefon 075297…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Gabi”, a fost identificat ca aparţinând fratelui său, numitul C. G., cei doi au avut mai multe convorbiri telefonice, în zilele de 22.01.2014, 28.01.2014, 07.02.2014 şi 08.02.2014, în care discută despre ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 07401…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “C….”, a fost identificat ca aparţinând numitului C. N., din sat …, jud. Suceava. Cei doi au avut o convorbire telefonică în data de 01.04.2014 la ora 11:09:30, în care C. N. solicită “Adu un cartuş de acela!”;

- numărul de telefon 075769…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Mihai D….”, cei doi au avut o convorbire telefonică în data de 17.01.2014,  la ora 16:14:08,  în care C. L.-V. îi comunică că are “numai albe”;

- numărul de telefon 075640…, înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “B…. F….”, cei doi au avut mai multe convorbiri telefonice, în zilele de 18.01.2014, 27.01.2014, şi 28.01.2014, în care vorbesc despre ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 074291…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Catalin”, cei doi au avut mai multe convorbiri telefonice, în zilele de 20.01.2014, şi 28.01.2014, în care vorbesc despre ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 07465…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Titianu”, cei doi au avut o convorbire telefonică în data de 29.01.2014,  în care vorbesc despre ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 074228…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Angela”, cei doi au avut mai multe convorbiri telefonice, în zilele de 31.01.2014, 03.02.2014, 06.02.2014, 08.02.2014, 31.03.2014 şi 09.04.2014, în care discută despre ţigări de contrabandă;

- numărul de telefon 0748…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Miha Mery”, aceasta a avut o convorbire telefonică în data de 03.02.2014, în care îi solicită inculpatului C. L.-V. “Vreau şi io 2 locuri pentru tanti Catrina”;

- numărul de telefon 075557…., înregistrat în agenda telefonică cu indicativul “Zaharia”, acesta a avut o convorbire telefonică în data de 08.02.2014, în care îi solicită inculpatului C. L.-V. “5 şi 5!.... Alb şi roşu!”.

Comunicaţiile inculpatului C. L.-V. prin intermediul postului telefonic 075679... au fost interceptate, în perioada 17.01.2014 până la 15.02.2014, fiind autorizată prin încheierea din data de 16.01.2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 2/76/119/2014 şi în perioada 14.03.2014 până la 12.04.2014, autorizată prin încheierea din data de 14.03.2014 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 435/119/2014.

Cu privire la infracţiunile de „constituirea unui grup infracţional organizat” şi „contrabandă”, pentru care inculpaţii I. L.-L., B. J. E. şi B. H.-B. sunt trimişi în judecată, respectiv „aderarea la un grup infracţional organizat” – în cazul inculpatului C. L. V., inculpaţii, prin apărătorii lor, şi-au susţinut nevinovăţia şi au solicitat ca instanţa să dispună achitarea lor.

Astfel, apărătorul inculpatului I. L.-L. a solicitat, ca în baza art. 16 al. 1 lit. a C.pr.pen., instanţa să dispună achitarea inculpatului, sub aspectul infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, având în vedere că fapta nu există,  arătând, în esenţă, faptul că nu există probe din care să rezulte că inculpatul I. împreună cu inculpaţii B. ar fi constituit un grup infracţional, în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă, respectiv că ar fi existat o grupare constituită pe o anumită durată de timp, cu un program stabilit în vederea săvârşirii de infracţiuni, neputând fi vorba de grup nici sub aspectul numărului de persoane implicate. 

Cu privire la infracţiunea de „contrabandă”, apărătorul inculpatului I. L.-L. a solicitat achitarea inculpatului, în temeiul art. 16 al. 1 lit. c C.pr.pen., deoarece nu există probe că inculpatul ar fi săvârşit această infracţiune, respectiv că ţigările transportate ar fi fost achiziţionate ilegal, din moment ce în zona de frontieră, astfel de ţigări pot fi cumpărate legal din duty free-uri.

Tot astfel, şi apărătorul inculpaţi lor B. J. E. şi B. H.-B., a solicitat achitarea inculpaţilor, sub aspectul celor două infracţiuni, în temeiul art. 16 al. 1 lit. b teza II C.pr.pen., pe motivul că aceste fapte nu au fost săvârşite de inculpaţi cu vinovăţia prevăzută de lege, arătând că nu există probe din care să rezulte că inculpaţii ar fi ştiut că fac contrabandă, şi anume că achiziţionează ţigări care nu au o provenienţă legală, condiţii în care nu poate fi vorba nici de infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, lipsind scopul grupului, respectiv săvârşirea de infracţiuni.

De asemenea, apărătorul inculpatului C. L. V. a solicitat achitarea inculpatului sub aspectul infracţiunii de „aderarea la un grup infracţional organizat”, în baza art. 16 al. 1 lit. a C.pr.pen., întrucât fapta nu există, arătând că, din probatoriul administrat nu a rezultat existenţa grupului infracţional, care ar trebui să aibă o structură organizată, format din trei sau mai multe persoane, să existe o perioadă de timp şi membrii acestuia să fi acţionat în mod coordonat, în scopul comiterii de infracţiuni, situaţie în care inculpatul nici nu avea la ce adera, mai ales că nici nu-i cunoaşte pe inculpaţii B..

Cât priveşte infracţiunea de contrabandă, apărătorul inculpatului  C. L. V. a solicitat achitarea acestuia, în temeiul art. 16 al. 1 lit. b teza II C.pr.pen., susţinând că nu există probe suficiente din care să rezulte că această faptă a fost săvârşită de inculpaţi cu vinovăţia cerută de lege.

Analizând apărările formulate de inculpaţi, instanţa apreciază că acestea sunt nefondate, fiind combătute de probatoriul administrat, analizat anterior, şi în consecinţă urmează a fi înlăturate.

Astfel, în ceea priveşte susţinerea inculpaţilor că nu ar exista grupul infracţional organizat, instanţa constată că, din probele dosarului, respectiv din declaraţiile inculpaţilor B. J. E. şi B. H.-B. (f.4-9, 20-23 vol.XIX d.up.), rezultă că acest grup  s-a constituit în vara anului 2013, când inculpaţii B. s-au cunoscut cu inculpatul I. L. L. la un service auto din Sf. Gheorghe, ocazie cu care au făcut schimb de numere de telefon şi s-au înţeles ca inculpatul I. să aducă ţigări de contrabandă, introduse din Ucraina,  la preţul de 5,5 – 6 lei pachetul, pe care inculpaţii B. să le vândă cu un preţ mai mare clienţilor lor din jud. Covasna. În aceste condiţii au fost efectuate cele şapte transporturi de ţigări de contrabandă, aduse din jud. Suceava de către inculpatul I. L. L., descrisă anterior, pe care inculpaţii B. le-au vândut clienţilor lor, menţionaţi mai sus. La acest grup, în toamna anului 2013, a aderat şi inculpatul C. L. V., la transportul efectuat la data de 19.11.2013, participând alături de inculpatul I..

Din cele de mai sus rezultă că, în cauză, se conturează clar caracteristicile unui grup infracţional organizat, în sensul prevăzut de art. 367 al. 6 C.pen., respectiv format din trei persoane şi anume inculpaţii I. L. L., B. J. E. şi B. H.-B. care a funcţionat  aproximativ 1 an - din vara anului 2013 şi până la data de 24.06.2014, când au intervenit organele de cercetare penală, perioadă în care membrii grupului au acţionat coordonat în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă. Astfel, inculpatul I. era cel care, în jud. Suceava, se aproviziona cu ţigări de contrabandă şi ţinea legătura telefonică cu inculpaţii B., care la diferite intervale de timp lansau comanda, solicitându-i să le aducă 10 sau 12 baxuri de ţigări de contrabandă, cele 7 transporturi de ţigări având loc în condiţii aproximativ identice, astfel cum au fost descrise mai sus.

La acest grup constituit în vara anului 2013, în toamna aceluiaşi an, a aderat şi inculpatul C. L. V., însoţindu-l pe inculpatul I. în jud. Covasna la transportul din data de 19.11.2013, ocazie cu care au descărcat ţigările în com. Reci, jud. Covasna. Mai mult, din frecvenţa convorbirilor telefonice şi locaţiile în care se aflau cei doi inculpaţi, respectiv în zona de graniţă cu Ucraina, rezultă că, aceştia au avut o colaborare strânsă, pe linia procurării ţigărilor de contrabandă, din care doar o parte era adusă în jud. Covasna, restul fiind distribuit pe piaţa neagră din jud. Suceava, chiar de inculpaţii I. şi C. Faptul că, inculpatul C. nu  i-ar cunoaşte pe inculpaţii B., ceea ce s-a dovedit că este fals, nu are relE.nţă pentru existenţa grupului infracţional, esenţială fiind adeziunea psihică la grup şi rolul asumat de membrii grupului în realizarea scopului, aceea de a săvârşii infracţiuni şi în final să obţină venituri ilicite consistente.

Cât priveşte infracţiunea de contrabandă, instanţa constată că, în faza urmăririi penale inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B. au recunoscut săvârşirea faptelor, apoi în faţa instanţei, iniţial, au precizat că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor prin rechizitoriu, solicitând judecata după procedura simplificată, însă cu ocazia audierii lor, potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., la data la 27.01.2016 și în declaraţia dată la data de 24.02.2016 de inculpatul B. J. E., aceştia şi-au modificat esenţial poziţiile, în raport cu  declarațiilor date în cursul urmăririi penale.

Astfel, inculpatul B. J. E., în faţa instanţei, în esenţă, a declarat că nu a cumpărat baxuri cu țigarete de la I. L. L., cum se reține în rechizitoriu şi cum rezultă din declaraţia sa din faza urmăririi penale, doar cartușe, de regulă câte 10-12, și doar mărcile Viceroy și Winston, nu și celelalte descrise în rechizitoriu, cele găsite la perchezițiile domiciliare fiind procurate de la persoane necunoscute sau duty-free, respectiv că au achiziționat țigări Viceroy și Winston și de la alte persoane, nu doar de la I. L. L. şi că inculpatul I. L. L. nu a venit niciodată însoțit de C. L. V., pe care  l-au cunoscut după începerea cercetărilor. De asemenea, inculpatul a arătat că vorbea codat la telefon deoarece credea că este contravenție comercializarea acelor țigarete, dar nu știa de incidența legii penale şi nu a fost ajutat de către fiul său - inculpatul B. H. B. la nici o activitate legată de procurarea și comercializarea țigărilor.

În declaraţia dată în faţa instanţei, la data de  24.02.2016 (f.172-174 vol.III d.f.), inculpatul B. J. E. a declarat că nu-și menține declarațiile date în faţa procurorului în  datele de 24.06.2014 și 26.06.2014, deoarece atunci era speriat, pentru că domnul procuror ….. i-a spus să spună ”da” la orice, ca să nu fie arestați, arătând totodată şi faptul că  nu-și amintește să fi fost audiat în prezența unui avocat.

Verificând actele dosarului, instanţa constată că, aceste apărări ale inculpatului B. J. E. nu au nici un suport în realitatea faptică, fiind simple afirmaţii ale inculpatului, în încercarea de a se exonera de răspundere penală, din moment ce acesta a fost audiat de procuror, în datele de 24.06.2014 și 26.06.2014, în prezența avocatului desemnat din oficiu şi a interpretului de limbă maghiară, cu respectarea condițiilor de legalitate și loialitate a administrării probațiunii (f.1-3,4-9,10-12,13-14,15-16 vol.XIX d.u.p.), astfel că nu există motive pentru înlăturarea acestor declarații. Mai mult decât atât, declarațiile date în cursul urmăririi penale, se coroborează cu aspectele rezultate din celelalte mijloace de probă, inclusiv cu interceptările convorbirilor telefonice, care în urma audierii de către inculpat au fost recunoscute şi explicate de acesta, astfel că poziţia sa din instanță rămâne singulară.

Și inculpatul B. H.-B. a revenit asupra declaraţiilor date în cursul urmăririi penale, arătând cu ocazia audierii sale în instanţă (f.182- vol.II d.f.) din data de 27.01.2016, că nu-și menține declarația dată procurorului în data de 24.06.2014, deoarece i s-a spus să spună la orice „da”, că altfel va fi arestat, fiind şantajat spunându-i-se că „dacă nu spun așa, voi fi arestat”. În final, inculpatul a declarat că nu se consideră vinovat de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, pentru că el nu s-a ocupat de contrabanda cu ţigări.

Aceste apărări ale inculpatului B. H.-B. vor fi înlăturate, apreciindu-se că susţinerile inculpatului sunt simple afirmaţii făcute în scopul exonerării sale de răspundere penală, din moment ce, din probatoriul administrat, analizat mai sus, rezultă o implicare foarte activă a inculpatului B. H.-B., atât în procurarea ţigărilor de contrabandă, cât şi la vânzarea acestora, având o clientelă fidelă, alta decât al tatălui său

Cu privire la inculpatul C. L. V., instanţa constată că, acesta în faza urmăririi penale a recunoscut parţial faptul că deţinea ţigări de contrabandă, însă a negat că ar fi adus, la data de 19.11.2014, ţigări în jud. Covasna, motivându-şi prezenţa în acest judeţ de faptul că l-a însoţit pe inculpatul I. L. L. la Sf. Gheorghe pentru că acesta intenţiona să cumpere un autoturism. În faţa instanţei de judecată, inculpatul s-a prE.lat de dreptul la tăcere şi nu a dat nici o declaraţie, însă prin apărătorul său şi-a susţinut nevinovăţia, care însă este contrazisă de probele administrate în cauză, analizate mai sus.

În ceea ce-l privește pe inculpatul I. L. L., instanța constată că acesta nu a dat nici o declarație în cauză,  prE.lându-se de dreptul la tăcere, atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei de judecată, însă apărătorul acestuia a susţinut nevinovăţia sa, solicitând achitarea inculpatului, susţinând că nu s-a făcut dovada că ţigările transportate ar fi fost achiziţionate ilegal, din moment ce în zona de frontieră, astfel de ţigări pot fi cumpărate legal din duty free-uri. Această susţinere a inculpatului nu poate fi primită, în primul rând datorită faptului că inculpatul nu a făcut dovada că ar fi achiziţionat în mod legal ţigările aduse în judeţul Covasna, iar pe de altă parte, trebuie să avem în vedere cantitate de ţigări ce a făcut obiectul infracţiunii de contrabandă, care depăşeşte cu mult, cantităţile ce pot fi achiziţionate din duty free-uri, într-o perioadă atât de scurtă, de câtE. zile sau o lună, dacă avem în vedere frecvenţa transporturilor efectuate. 

Mai mult, nu poate fi primită nici apărarea inculpaţilor B. J. E., B. H.-B. şi I. L. L. referitoare la cantitatea de ţigări aduse din jud. Suceava cu ocazia unui transport, primii susţinând că, într-o ocazie, I. L. L. le-ar fi  adus doar 10-12 cartușe cu țigarete de contrabandă şi nu 10-12 baxuri, iar inculpatul I. L. L., invocând Raportul de expertiză tehnică - experiment extrajudiciar din 3 iunie 2016, efectuat de  expertul tehnic judiciar – ing. A. A. C., din cadrul Biroului local de expertize tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, la solicitarea inculpatului I. L. L., susţine că, în autoturismul AUDI A6 ALLROAD, putea să încarce cel mult 5 baxuri cu țigări, în situația ruloului retras şi 4 baxuri cu țigări, în cazul ruloului tras.

Cât priveşte susţinerea inculpaţilor B. formulată în faţa instanţei, instanţa apreciază că este nesinceră, din moment ce, chiar ei în faza urmăririi penale au recunoscut că era vorba de 10 – 12 baxuri de ţigări, fiecare bax conţinând 50 de cartuşe, care la rândul lor conţineau 10 pachete de ţigări fiecare. Apoi, doar la percheziția domiciliară din 24.06.2014 au fost identificate la Sf. Gheorghe aprox. 45 cartușe țigări, iar la Reci aprox. 6 cartușe, în contextul în care ultima livrare a avut loc în data de  24.04.2014, iar inculpații au vândut ţigări în acest interval de timp,  de exp. la data de 30.05.2014, martorului B. I., dar şi altor persoane, astfel cu rezultă şi din declaraţia martorului K. G. L. (f.135-137 vol.VIII d.u.p.),  vânzări care însă nu au putut fi documentate. 

Un alt argument că inculpații B. J. E. şi B. H. B. cumpărau 10 – 12 baxuri de ţigări la fiecare livrare şi nu cartuşe, este şi  faptul că aceştia vindeau cantități însemnate de țigarete, după fiecare transport, din care au putut fi identificate doar o parte, deoarece clienții foloseau cartele prepaid, iar inculpații au refuzat să le dezvăluie identitatea. Din cele identificate, cu titlu de exemplu, amintim transportul din date de  03.12.2013, când inculpaţii au cumpărat de la I. L. L. 10 baxuri de ţigări = 500 cartușe = 5000 pachete, din care inculpații au vândut, doar în perioada 7.12.2013 – 31.01.2014 următoarele cantităţi: la data de 07.12.2013 lui N. M., cantitate nedeterminată; la 9.12.2013 lui O. R. K. 15 cartuşe şi la 14.12.2013 - 20 cartuşe; la 14.12.2013 lui A. S. 11 cartușe; la 14.12.2013 lui J. T. 3 cartuşe; la 16.12.2013 lui A. C. 2 cartușe;  la 23.12.2013 lui B. P. 10 cartuşe; la 30.12.2013 lui B. I. 1 cartuş; la 2.01.2014 lui O. R. K. 16 cartuşe; la 14.01.2014 lui A. S. 9 cartuşe;  la 12.01.2014 lui B. E. 10 cartușe, la 21.01.2014 - 10 cartuşe, şi la 31.01.2014 10 cartuşe, deci în total 117 cartuşe de ţigări şi vânzarea a continuat şi în lunile următoare, după cum s-a arătat mai sus,  astfel că susţinerea inculpaților că erau aprovizionați la o livrare doar cu 10-12 cartușe este neveridică.

Cât priveşte experiment extrajudiciar depus de inculpatul  I. L. L., ce atestă că în autoturismul AUDI A6 ALLROAD pot încape 4 baxuri cu țigări, în cazul ruloului tras, și respectiv 5 baxuri cu țigări, în situația ruloului retras, instanţa apreciază că nu poate fi primită, având în vedere că, acest experiment pornește de la premise eronate. În primul rând, se  ignoră faptul că autoturismul este unul break şi canapeaua din spate se rabatează, astfel spațiul delimitat devine mai consistent, chiar se dublează, condiţii în care pot fi aşezare un nr. dublu de baxuri stabilite prin experiment, respectiv 10, sau chiar mai mult, dacă baxurile sunt stivuite cât mai sus,  autoturismul în discuție fiind prevăzut cu geamuri fumurii. Tot astfel, nu s-a avut în vedere nici locul prevăzut pentru picioarele pasagerilor de pe bancheta din spate al autovehiculului. Apoi,  s-a avut în vedere o anumită dimensiune a baxului (58 X 45 X 24 cm, cu volum de 62,64 dm cubi), ori,  trebuia să se țină seama de modalitatea concretă în care erau transportate țigările de către I. L. L.. Astfel, în  planșa foto, ataşat procesului-verbal de percheziție domiciliară din 24.06.2014 efectuat la imobilul din mun. Sf. Gheorghe, str. ….. (f.143 vol-VI d.u.p.), se observă o cutie de carton în care erau așezate într-o anumită modalitate cartușele de țigări, cutia nu este plină, fiind desigilată la un capăt, cutia la rândui ei fiind ambalată în folie de plastic de culoare neagră și lipită cu folie adezivă tip scotch.

De asemenea, instanţa are în vedere şi faptul că deplasarea inculpatului I. L. L. de la Suceava la Sf. Gheorghe, deci pe o distanţă de 600 km dus-întors, necesita cheltuieli de combustibil, la care se adaugă şi preţul de cumpărare a ţigărilor livrate, astfel că, este de necrezut că acesta s-ar fi deplasat la o asemenea distanţă, care necesita şi timp, doar pentru a transporta 10-12 cartuşe de ţigări, conform susţinerilor inculpaţilor B., sau 4 – 5 baxuri conform experimentului, susţinut de inculpatul I., când în realitate el trebuia să facă transporturi cât mai profitabile. În aceste condiţii, baxurile cu cartușe trebuiau cât mai eficient așezate, interesul inculpatului fiind de a transporta o cantitate cât mai mare de țigarete, astfel  folosea orice spațiu din autovehicul, inclusiv, dacă era cazul, spaţiul pentru roata de rezervă. 

Văzând că, pedeapsa pentru infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, pentru care inculpaţii I. L.-L., B. J. E., B. H. B., C. L. V. şi N. M. sunt trimişi în judecată, este prevăzută la alin. 1  al aceluiaşi articol, în şedinţa publică din data de 15 februarie 2017, în temeiul art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanţa din oficiu, a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei, în sensul reţinerii şi a alineatului 1 al art. 270 din Legea nr. 86/2006.

Astfel, instanţa constată că potrivit art. 270 al. 1 din Legea nr. 86/2006, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, iar alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că „Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia” şi totodată, art. 274 din Legea nr. 86/2006, prevede că, faptele prevăzute la art. 270 – 273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Aşa fiind, văzând că pedeapsa pentru infracţiunea reglementată la alin. (3) al art. 270 din Legea nr. 86/2006 este prevăzută la alin. (1), urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanţa să dispună schimbare încadrării juridice a faptei de „contrabandă”, în formă continuată, pentru care inculpaţii I. L.-L., B. J. E., B. H. B. şi C. L. V. sunt trimişi în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3  din Legea nr. 86/2006, rap. la art.  274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., în cazul inculpatului I. L.-L.  19 acte materiale, a inculpatului B. J. E. 23 acte materiale, a inculpatului B. H. B. 35 acte materiale şi a inculpatului C. L. V. 5 acte materiale.

Totodată, urmează ca, în baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., instanţa să dispună schimbare încadrării juridice a faptei de „contrabandă”, în formă continuată, pentru care inculpata N. M. a fost trimisă în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3  din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4  acte materiale).

II. Astfel cum s-a arătat, inculpatul B. J. E. a fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile, prev . de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modificată, constând în aceea că, la data de 24.06.2014, a deţinut, în afara antrepozitului fiscal, în recipiente nemarcate, cantitatea de 137 litri alcool etilic, cu o concentraţie alcoolică de 52%, 56%, 72%, 80% şi 89%.

Aşa cum s-a arătat şi anterior, la data de 24.06.2014, au fost efectuate 3 percheziţii domiciliare la imobile deţinute/locuite de către inculpatul B. J. E. (f.131-165 vol.VI d.u.p.), ocazie cu care au fost identificate următoarele:

1. în imobilul situat în satul Reci ….., jud. Covasna, au fost identificate un număr de 12 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, cu etichete de “Perla Covasnei”, “Poiana Negri”, etc., etanşeizate cu dopuri colorate, pline cu lichid incolor, în total rezultând cantitatea de 24 litri, precum şi 2 bidoane din material plastic de culoare albă, cu capacitate de 20 litri fiecare, umplute, primul în proporţie de 50%, cu lichid incolor, iar al doilea în totalitate, rezultând cantitatea de 30 litri;

2. în imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. ……… jud. Covasna, au fost identificate un număr de 32 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, în afară de un pet plin 50%, în total rezultând cantitatea de 63 litri;

3. în imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, ...... jud. Covasna, au fost identificate un număr de 10 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, în total rezultând cantitatea de 20 litri.

În temeiul delegării procurorului de caz, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Covasna au solicitat sprijinul reprezentanţilor Biroului Vamal de Interior Covasna în vederea stabilirii concentraţiei de alcool, astfel că, la data de 20.07.2015, în prezenţa inculpatului B. J. E., inspectorii vamali, utilizând alcoolmetrul din dotare nr.1890/2007, au măsurat următoarele concentraţii alcoolice:

- la punctul 1 din 2 pet-uri alese aleatoriu, dintre cele 12, s-a stabilit o concentraţie de 89% volum alcool, în primul bidon, în care se aflau aproximativ 10 litri, s-a stabilit o concentraţie de 52% volum alcool, în al doilea bidon, în care se aflau aproximativ 20 litri, s-a stabilit o concentraţie de 56% volum alcool;

- la punctul 2 din 3 pet-uri alese aleatoriu, dintre cele 32, s-a stabilit o concentraţie de 80% volum alcool;

- la punctul 3 din 2 pet-uri alese aleatoriu, dintre cele 10, s-a stabilit o concentraţie de 72% volum alcool (f.123-127 vol.XIX d.u.p.).

Prin adresa nr. 2769/14.08.2015 (f.128 vol.XIX d.u.p.), A.N.A.F., Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna – Inspecţia Fiscală a comunicat că, în urma inspecţiei fiscale, concretizată prin întocmirea Raportului de inspecţie fiscală nr. 2769/07.08.2015, precum şi a Deciziei de impunere nr. 2770/07.08.2015, au fost stabilite în sarcina contribuabilului B. J. E. obligaţii fiscale de plată în sumă totală de 4.887 lei, din care 4.860 lei accize aferente cantităţii de 137 litri alcool etilic cu o concentraţie alcoolică de 52%, 56%, 72%, 80% şi 89%, deţinută în afara antrepozitului fiscal şi 27 lei obligaţii fiscale accesorii.

Faptul că inculpatul B. J. E. obişnuia să vândă alcool, rezultă şi din declaraţiile martorilor B. F. şi B. J. (f.140-145, 179-181 vol.VIII d.u.p.), Astfel, în faza urmăririi penale, martorul  B. F. a declarat că ştia că B. J. E. vinde alcool, că făcea asta încă din 2007-2008, cumpărând şi el de nenumărate ori alcool de la acesta, pentru consumul familiei sale, îndeosebi vara și în perioada Craciunului, pentru vișinată și altele. Martorul a arătat că, la o ocazie, cumpăra un litru sau maxim doi litri, că era alcool bun, crede că de 70 de grade, aflat în pet-uri transparente de 2 litri neinscripționate cu dop alb sau roșu şi că nu știa de unde face rost B. J. E. de alcool. Martorul a mai arătat că, ultima oară a cumpărat un litru de alcool de la B. J. E. cu 17,50 lei litrul, pentru vișinată, recunoscând în acest sens convorbirea sa cu B. J. E. din data de 21.06.2014 ora 13:20:34, în care îi spune că vreau un litru cu 17,50 de lei. Astfel, inculpatul a venit la el în zona Simeria, unde locuieşte și a cumpărat un litru de alcool, plătindu-i pe loc 20 de lei, fără să mai aștepte restul.

Apoi, martora B. J. a declarat că, în oraș se vorbea că B. J. E. vinde alcool, dar nu ştia de unde se aproviziona B. J. E., însă ştia că vinde cu 18 lei litrul. Martora a arătat că, ea a cumpărat cu mulți ani în urmă 2 litri de alcool de la B. J. E., pentru vișinată şi că în iunie 2014, în timp ce se afla în Sf. Gheorghe, s-a întâlnit pe stradă, întâmplător, cu B. J. E. și l-a întrebat dacă poate să-i vândă niște alcool. Acest alcool era pentru nunta prietenei sale – B. R. (telefon 075510…..), în vârstă de 40 de ani şi locuiește în Sibiu, care a  rugat-o să-i fac rost. Martora a declarat că, după această discuție cu B. J. E., au avut mai multe convorbiri telefonice pe acest subiect, recunoscând în acest sens convorbirile telefonice prezentate de către procuror, din datele de 11.06.2014 orele 18:56:17, 13.06.2014 ora 15:49:29, 13.06.2014 ora 16:59:31, 14.06.2014 ora 01:24:17, recunoscând totodată vocile lor și conținutul discuțiilor, purtate în maghiară. Astfel, martora a precizat că prin cifra  ”3” spus lui B. J. E., acesta înțelegea că dorea 300 de litri de alcool, la prețul de 18 lei litrul şi au discutat să se întâlnească la jumătatea drumului, între Mândra și Făgăraș. Martora arată că ea s-a dus cu prietenul, cu mașina ei personală, dar B. J. E. nu a sosit, însă a sunat-o noaptea și i-a spus că i s-a ridicat marfa, că e caz penal, că trebuia să plătească acciză pentru cantitatea de alcool ce i-o aducea ei. Aceste declaraţii au fost menţinute, în esenţă, şi în faţa instanţei de judecată (f.176 vol.IV f.39 vol.V d.f.).

În plus, examinând interceptările comunicațiilor telefonice, rezultă faptul că inculpatul B. J. E. era preocupat de comercializarea alcoolului etilic, unele dintre persoanele cu care acesta întreține conversații nefiind identificate în cursul urmăririi penale.

Astfel, în ziua de 19.10.2013, la ora 15:27:31, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de martorul B. I., aflat la postul telefonic 07314… şi din convorbire rezultă că cei doi discută despre o livrare de 2 sticle de alcool respectiv 4 litri, jargonul folosit fiind „lapte”, urmând ca inculpatul să ducă marfa la domiciliul martorului în după-amiaza zilei respective.

În ziua de 12.11.2013, la ora 09:28:39, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de martorul  D. A., din  satul  Reci,  aflat la postul telefonic 074222….  şi discută despre o cantitate de „20 de litri de vin”, la preţul de 1.700 lei. 

În ziua de 15.11.2013, la ora 19:59:55, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., ia legătura cu Gyuri, aflat la postul telefonic 074836…, care îi cere „2 lichide pentru dimineaţă”, ce urmează a fi preluată de la domiciliul inculpatului, unde se va face şi plata.

În ziua de 30.11.2013, la ora 10:52:19, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., ia legătura cu martorul B. I., aflat la postul telefonic 07314…, care îi spune inculpatului că i-ar trebui „cE. lapte” şi  se înţeleg ca martorul, în 15 minute să meargă la domiciliul inculpatului pentru marfă.

În ziua de 09.12.2013, la ora 22:07:13, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat deun domn, aflat la postul telefonic 074836… şi se înţeleg ca acesta din urmă să meargă a doua zi dimineaţa, la ora 7,00, să ia „2” din „antigel nediluat”.

 În ziua de 27.12.2013, la ora 07:49:22, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de numitul B. E., aflat la postul telefonic 07280…., care îi spune inculpatului că ar lua „bidonul”, acesta din urmă spunând că iese imediat, pentru că este în Passat. 

 În ziua de 29.12.2013, la ora 20:46:50, inculpatul  B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de martora S. E. şi discută ca,  a doua zi, inculpatul să-i ducă un „lichid”.

În ziua de 30.05.2014, la ora 08:21:33, inculpatul B. J. – E., aflat la postul telefonic 074631...., este contactat de inculpatul  B. H. - B., aflat la postul telefonic 074894...., care îi spune că este la Comolău şi tatăl său să-i aducă „patru pachete întregi, din aia lichidă”. 

În ziua de 03.06.2014, la ora 10:55:23, inculpatul B. J. – E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de Viktor, aflat la postul telefonic 07558…., care îi cere inculpatului să-i ducă „2 din lichidul acele, la 40” şi  cE. de „pufăit” la 6,8 „un cartuş”.

În ziua de 21.06.2014, la ora 13:19:56, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., este contactat de martorul B. F., aflat la postul telefonic 074314…., şi îi cere „un litru” la 17,50 lei, inculpatul spunând că va duce în ziua respectivă. 

III. O altă faptă pentru care inculpatul B. J. E. a fost trimis în judecată este infracţiunea de „camătă”, prev, de art. 351 C.pen., reţinându-se în sarcina acestuia faptul că, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, în repetate rânduri şi neautorizat, a dat cu titlu de împrumut mai multor persoane, diferite sume de bani, cu dobândă, ca îndeletnicire, suma totală împrumutată fiind de 249.000 lei şi 10.000 de euro, iar dobânda totală percepută fiind de 28.950 lei şi 800 de euro, dintre  aceste persoane fiind identificate martorii C. C. G., L. Z. L., D. A., E. S., M. L., M. A. – M. şi P. I. E. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de „camătă”, trebuie să precizăm că, infracţiunea de „dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire...”, prev. de art. 3 din Legea nr. 216/2011, care  incrimina creditul (neprofesional) cu dobândă mai mare decât cea fixată de lege, stabilindu-se imposibilitatea solicitării dobânzii, a fost preluată în art. 351 C.pen., care prevede că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani”.

 Din acest text legal, rezultă că, cămătarii sunt persoane care împrumută bani cu dobândă, ca îndeletnicire, în afara sistemului organizat (şi supravegheat) de către stat. Astfel, realizând o activitatea lucrativă cu element de continuitate, cămătarii sunt, din acest punct de vedere, profesionişti ai creditului, în aceeaşi măsură cu instituţiile de credit sau alte entităţi care oferă credit. Deci, acordarea de credit cu dobândă nu reprezintă un monopol bancar (cum este cea de acceptare de depozite), ea fiind permisă oricărei persoane, cu condiţia să nu fie realizată „cu titlu profesional”, ca îndeletnicire.

Examinând actele şi probele administrate în cauză, instanţa constată că din acestea rezultă că, inculpatul B. J. E. a dat diferite sume de bani cu titlu de împrumut unor persoane fizice sau juridice, practicând în cazul unora dintre acestea o dobândă de 1 – 15%, în funcţie de suma şi durata împrumutului, plata dobânzii efectuându-se lunar de către persoanele împrumutate ori la sfârşitul perioadei. Cu toate că, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că inculpatul B. J. E. a avut asemenea activităţi chiar şi înainte de anul 1989, obiectul acuzaţiilor aduse acestuia este situat în timp, începând cu data de 22.11.2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 216/2011, prin care s-a incriminat camăta.

Astfel, conform datelor comunicate de O.N.R.C. (f.223-249 vol.XIII d.u.p.), inculpatul B. J. E., nu a avut nici calitatea de asociat şi nici de acţionar într-o societate comercială, deci a fost o persoană neautorizată, în sensul prevăzut în art. 351 C.pen. De asemenea, văzând perioada întinsă în timp în care inculpatul B. J. E. a dat  împrumuturi către persoane fizice, percepând dobândă în funcţie de suma împrumutată şi data scadenţei, frecvenţa acestor împrumuturi, numărul mare al persoanelor cărora le-a acordat împrumuturi de bani, instanţa apreciază că, această activitate a inculpatului se circumscrie noţiunii de „îndeletnicire” în înţelesul legal al art. 351 C.pen.

Din probatoriul administrat rezultă că, în această activitate infracţională de camătă,  inculpatul B. J. E. şi-a creat un cerc relaţional destul de extins pe raza judeţului Covasna, bazat pe încredere, persoane cărora le împrumuta sume de bani, uneori consistente, sau în repetate rânduri, chiar înainte de expirarea scadenţei împrumutului anterior, fără a se întocmi înscrisuri constatatoare la notar ori avocat, dar inculpatul B. J. E. ţinea o evidenţă scriptică a persoanelor şi sumelor împrumutate, în care menţiona inclusiv cuantumul dobânzilor.

Din interceptarea comunicaţiilor telefonice a rezultat că inculpatul B. J. E., împreună cu membrii familiei sale, ţinea evidenţa sumelor de bani date cu împrumut diverselor persoane, precum şi a sumelor de bani provenite din vânzarea ţigărilor de contrabandă şi a alcoolului. Elocventă în acest sens este convorbirea telefonică dintre inculpatul B. J. E. şi tatăl său – B. C..

Astfel, în ziua de 24.12.2013, la ora 08:27:19, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., a luat legătura cu tatăl său - B. C., aflat la postul telefonic 02673… şi îi spune acestuia, că este posibil ca după-masă să vină nea Feri din Ghelinţa, să scoată „caietul”, care se află „sub cutie” şi să scrie „Ce dă... Cât dă... Cum dă...”, să vadă câţi bani dau, tatăl inculpatului arătând că nici data trecută nu era caietul sub cutie,  la care inculpatul îi spune, că „în orice caz să scrie pe cE.”.

Înscrisuri de acest gen au fost identificate în contextul efectuării percheziţiei domiciliare, la data de 24.06.2014, la domiciliul inculpatului B. J. E., documente olografe, care privesc o perioadă anterioară, anii 2008-2009, dar în care sunt consemnate numele martorilor M. L., B. A. Z., B. F., D. K., etc., martori care au confirmat obţinerea de sume de bani cu dobândă de la inculpatul B. J. E..

Înscrisuri mai recente, conţinând evidenţa persoanelor împrumutate şi a sumelor aferente, nu au fost găsite la domiciliul inculpatului, este posibil ca acestea să fi fost distruse de către inculpatul B. J. E. ori membrii familiei sale, după ce acest inculpat a fost depistat în trafic, la data de 13.06.2014, pe raza localităţii Şercaia din judeţul Braşov, deţinând în autovehiculul pe care îl conducea, autoturismul marca Audi cu număr de înmatriculare …., cantitatea de 300 litri alcool, destinată comercializării către  numita B. I.

Trebuie menţionat, cu privire la această faptă, din data de 13.06.2014, prevăzută de art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, că inculpatul B. J. E. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 945/P/2014 din data de 18.02.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.

Prin sentinţa penală nr. 128 din 30.09.2015 a Judecătoriei Făgăraş, definitivă la data de 27.10.2015, prin neapelare, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, stabilită pentru inculpatul B. J. E., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pe.pen., faptă care este concurentă cu faptele din prezenta cauză.

 Din interceptarea comunicaţiilor purtate de către inculpatul B. J. E., autorizată de instanţă în prezentul dosar, rezultă că, în perioada 13 - 14.06.2014, alarmat de posibilitatea iminentă de efectuare a unei percheziţii domiciliare după depistarea sa în trafic, inculpatul B. J. E. a mutat unele produse accizabile la locuinţa vecinilor D. L. şi E. şi a distrus, probabil, o parte din înscrisurile pe care le deţinea cu privire la sumele împrumutate cu camătă sau la cele cu evidenţa produselor vândute, aspecte ce rezultă atât din declaraţia martorei D. E. (f.11-12 vol.VIII d.up.), cât şi din convorbirile telefonice din datele de 13.06.2014, la ora 21:59:26 şi 14.06.2014, la ora 09:26:16, purtate de martora cu soţia inculpatului B. E.

De asemenea, din declaraţiile martorilor şi a inculpatului B. J. E., a rezultat că sumele de bani împrumutate de către inculpatul B. J. E. erau remise persoanelor fizice, în numerar, şi nu prin transferuri bancare, iar restituirea împrumuturilor băneşti şi plata dobânzilor aferente se realiza în aceeaşi modalitate, cu  mici excepţii, cum a fost, spre exemplu, cazul martorilor C. C. G. şi L. E., care au achitat rata lunară/dobânda prin transfer bancar în contul inculpatului B. J. E., aspect certificat şi de extrasul bancar. Totodată, din declaraţia martorilor rezultă că, dobânda era încasată de către inculpatul B. J. E. lunar sau săptămânal, ori la sfârşitul perioadei împrumutului.

Faptul că, martorul C. C. G. achita rata lunară/dobânda şi prin transfer bancar, rezultă şi din convorbirea telefonică a acestuia cu inculpatul din data de 28.10.2013, la ora 09:21:56, când inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., este contactat de martor, aflat la postul telefonic 07313…., şi îi cere inculpatului un nr. de cont, pentru a-i depune suma de 10 milioane lei, inculpatul spunându-i că, peste o oră, o să trimită prin SMS numărul contului.

Tot astfel, în ziua de 20.11.2013, la ora 12:34:16, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., primeşte un mesaj de la BT Carduri cu următorul conţinut: „Încasat de la L. E. în cont: RO25BTRL0150……. suma: 2,000.00 RON, info:Alim cont, Conturi curente-Pers fizice.”

Multe dintre persoanele cărora inculpatul B. J. E. le-a împrumutat diverse sume de bani nu au putut fi identificate în cadrul anchetei, deoarece utilizau cartele prepaid, iar convorbirile telefonice au fost sumare. Pe de altă parte, inculpatul B. J. E. nu a făcut nici un fel de precizări cu privire la împrumuturile acordate, numele persoanelor împrumutate şi dobânzile percepute.

Însă, din declaraţiile martorilor audiaţi a reieşit că sumele împrumutate de către inculpatul B. J. E., cu dobândă, au avut cuantum de 1.000 de lei, de 1.500 de lei (ex. D. A.), 2.500 de lei (ex. P.I. E.), de 10.000 - 15.000 de lei (ex. martorii:  K. G. L., C. C. G., M. A. – M.), de 10.000 de euro (ex. E. S.), de 100.000 de lei (ex. martorii M. L. şi E.), disponibilitatea inculpatului B. J. E. era totală în remiterea de bani, martorii relatând că nu au fost niciodată refuzaţi de către inculpat, care dispunea în permanenţă de sume consistente de bani, fie în lichidităţi, fie în conturile bancare, de unde făcea retrageri masive de numerar, în funcţie de necesităţi, aspecte care urmează a fi detaliate mai pe larg, în cele ce urmează.

Tot din declaraţiile martorilor rezultă şi faptul că inculpatul B. J. E.  nu a exercitat presiuni asupra datornicilor, pentru restituirea împrumuturilor sau achitarea dobânzii, însă îi contacta telefonic, pentru a le reaminti că a sosit scadenţa sau momentul plăţii dobânzii,  aspecte ce rezultă şi din comunicaţiile telefonice interceptate în cauză.

Astfel, în ziua de 08.10.2013, la ora 08:05:20, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., ia legătura cu un domn, aflat la postul telefonic 074326…, şi îl întreabă dacă poate să aducă „măcar 300 de lei, pe o lună măcar”, „ Să nu rămână în urmă! Că este o restanţă de 3 luni!”, interlocutorul angajându-se că va plătii spre sfârşitul săptămânii.

În ziua de 29.10.2013, la ora 12:45:49, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., ia legătura cu martora M. A. M., aflată la postul telefonic 074431…,  şi o întreabă „când poate să-i dea cE., martora spunând că „joi”. 

În ziua de 31.10.2013, la ora 08:56:36, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., a fost contactat de M. L., aflat la postul telefonic 074515… şi îi spune acestuia că l-a căutat, la care inculpatul răspunde că da şi îl întreabă pe martor dacă „ăia 900 de lei îi dă”, pe care i-a promis că-i dă săptămâna trecută, dar nu i-a dat.

În ziua de 28.11.2013, la ora 09:30:01, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., este contactat de martorul M. L., aflat la postul telefonic 074515…., şi îl întreabă pe inculpat dacă poate rezolva în ziua respectivă „cu datoria aia”, inculpatul răspunde afirmativ şi îi spune martorului că „ Săptămâna viitoare vine a 3-a!...”.

În ziua de 17.12.2013, la ora 16:32:46, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., ia legătura cu martorul M. L., aflat la postul telefonic 07451…,  şi îi spune acestuia că pe „3” trebuia, măcar unu să rezolve, că mai sunt celelalte 4 luni. 

În ziua de 25.05.2014, la ora 09:36:02, inculpatul B. J. – E., aflat la postul telefonic 072272....,  localizat în zona - str. 1 Decembrie 1918 nr. 45 Sf. Gheorghe, ia legătura cu martora M. A. M., aflată la postul telefonic 074431…, şi îi spune că a promis că cel mai târziu în ziua respectivă îi va restitui bani şi să-i pună în cutia poştală.

Cu ocazia percheziţie domiciliare efectuate, la data de 26.04.2014, în imobilul locuit de către inculpatul B. J. E. împreună cu familia sa, situat în mun. Sf. Gheorghe, str. ……, jud. Covasna, au fost identificate mai multe înscrisuri de interes în cauză, respectiv însemnări pe diferite bucăţi de hărtie, precum şi o agendă de culoare neagră inscripţionată “2012, Avicod Codlea” cu diferite însemnări.

Pe spatele unui pliant aparţinând Unicredit Ţiriac Bank, au fost înscrise cu creion de grafit nume de persoane, în dreptul cărora sunt trecute cifre, aşa cum este expus în figura nr. 1  (f.173) din procesul-verbal încheiat de S.C.C.O. Covasna, la data de 03.08.2015 (f.171-186 vol.VII d.u.p.).

Martorul M. L. a declarat în faza urmăririi penale (f.155-158 vol.VIII) că, încă din anul 2009, a început să împrumute sume mari de bani cu dobândă de la inculpatul B. J. E., pentru care achita o dobândă lunară de 1 sau 2 la sută, în funcție de suma împrumutată și termenul de restituire, la aceea dată având o datorie de 150.000 lei către acesta. Pe înscrisul menţionat mai sus, M. L. este consemnat “M….”.

În declaraţia de martor din 03.12.2014 (f.200-202 vol.VIII d.u.p.), numitul B. A. Z. a precizat că lua bani cu împrumut de la B. J. E., de 5-6 ori pe an, sume cuprinse între 100 de lei și 30.000 de lei, pe 2-3 zile sau o lună, fără dobândă. Pe înscrisul menţionat mai sus, numele B. A. Z.  figurează “Bakzsi”.

În declaraţia de martor din 07.10.2014 (f.88-91 vol.VIII d.u.p.), martorul C. C. G., cu domiciliul în loc. Întorsura Buzăului, a arătat că, încă din anul 2007 a început să împrumute bani de la B. J. E., sume cuprinse între 10.000 – 15.000 lei, pentru care achita dobânda la sfârşitul împrumutului. Pe însemnarea invocată, numele C. C. G. a fost trecut “Întorsura”.

Coroborând interceptările comunicaţiilor cu declaraţiile martorilor, rezultă faptul că înscrisul arătat mai sus descrie situaţia sumelor de bani date cu împrumut de către inculpatul  B. J. E., în perioada la care au fost efectuate percheziţiile domiciliare. Astfel, rezultă că, la mijlocul anului 2014, inculpatul B. J. E. avea împrumutată cu dobândă  suma de 970.000 lei la diverse persoane. 

Faptul că, şi anterior încriminării faptei de „camătă”, inculpatul B. J. E., avea activităţi în acest domeniu, rezultă şi din însemnările efectuate pe 2 coli A4, cu pix de culoare neagră, reprezentând nume de persoane şi cifre în dreptul lor, expuse în figura nr. 2 din acelaşi proces-verbal, care demonstrează că atât la data de 22.11.2008 cât şi la 03.04.2009, B. J. E. avea evidenţa sumelor date cu dobândă, de această dată fiind trecută şi dobânda, respectiv au fost înscrise în limba maghiară la rubricile “Adosok” şi “Kamat”, care traduse în limba română înseamnă “Datornici” şi “Dobândă” (f.175 vol.VII d.u.p.).

În urma însumării sumelor trecute pe cele două coli, rezultă că la data de 22.11.2008, B. J. E. avea împrumutată suma de 356.500 lei, pentru care avea de încasat dobândă de 10.800 lei, iar la data de 03.04.2009, avea împrumutată suma de 289.700 lei, pentru care avea de încasat dobândă de 13.600 lei.

Însemnările efectuate pe coala A4, cu pix de culoare neagră, datate 27.05.2009, ulterior modificate cu pix de culoare albastră şi datate 26.08.2009, centralizează situaţia sumelor date cu împrumut, aici regăsindu-se nume de persoane şi sume de bani, aşa cum reiese din figura nr. 3 (f.176 vol.VII d.u.p.).descrisă în cuprinsul procesului-verbal încheiat de S.C.C.O. Covasna în 03.08.2015. Unele persoane care se regăsesc pe această listă, au fost identificate şi audiate în cadrul dosarului penal, respectiv administratorul S.C. R….S.R.L. (consemnat cu numele “R…..”), precum şi numiţii B. P. (trecut cu numele “Ba…i”), C. C. G. (“Întorsura”), M. L. (“M…”), P. S. (“P…”), B. F. (“B… V.”), D. K. (“K… D….”). În urma însumării sumelor trecute rezultă că, la data de 27.05.2009, B. J. E. avea împrumutată suma de 366.000 lei, 13.500 euro şi 1.500 dolari, iar la data de 26.08.2009 avea împrumutată suma de 370.500 lei şi 15.900 euro.

Au mai fost identificate 2 coli A5, conţinând însemnări olografe efectuate cu pix de culoare albastră, reprezentând nume de persoane şi cifre în dreptul lor. Pe această listă se regăsesc o parte dintre persoanele care luau bani cu dobândă de la B. J. E., cel mai probabil cifrele indicând numărul de luni pentru care s-a achitat dobânda respectiv “3(h)”, “honap”, în limba română înseamnă “lună” figura 4 din procesul-verbal (f.177 vol.VII d.u.p.).

În contextul aceleiaşi percheziţii domiciliare, a fost identificată şi o coală A5, cuprinzând însemnări olografe cu pix de culoare albastră, pe verso-ul unei chitanţe din 24.12.2013, emisă de Banca Transilvania, ce atestă că B. J. E. a depus suma de 9.000 lei în contul lui B. B., aşa cum reiese din figura 5 a procesului-verbal întocmit de S.C.C.O. Covasna în 03.08.2015. Acest înscris centralizează sume de bani împrumutate precum şi dobânzile aferente de încasat, în total fiind vorba de suma de 303.000 lei, cu o dobândă pe luna decembrie de 7.370 lei, la care se adaugă dobânda pe luna ianuarie de 7.750 lei.

Instanţa apreciază că menţiunea în limba maghiară “a brasoi” (care înseamnă “braşoveanul”), precum şi cuvintele “elmara”, “elmaradva” (care în limba română înseamnă “restanţă”), fac referire la datornicul E. S., din Braşov, ce a contractat împrumutul prin intermediul lui M. L.  (suma de 10.000 euro, cuantumul dobânzii fiind inițial de 2 la sută).

Alte înscrisuri identificate însumează la rândul lor diferite sume de bani date cu împrumut, acestea fiind nedatate (prezentate în figura 6 în procesul-verbal  al S.C.C.O. Covasna din data de 03.08.2015 f. 176-186 vol.VII d.u.p.).

Totodată, instanţa constată că, în imobilul locuit de către tatăl inculpatului B. J. E., numitul B. C., din satul Reci (com. Reci), nr. ….., jud. Covasna, a fost identificat un caiet dictando A5, cu 48 file, în care s-a consemnat un centralizator la mijlocul caietului, respectiv a fost trecută data de 01.01.2013, sumele împrumutate la această dată unui număr de 4 persoane („Irenke”, „Nella”, „Ferike” şi „MF”), în total 10.000 lei, precum şi dobânzile lunare încasate de la aceştia în cuantum de 2.700 lei, cuvântul „kamatok” trecut în penultima rubrică însemnând „dobânzi”.

Dovada indubitabilă cu privire la darea de bani cu dobândă rezultă şi din conversaţia telefonică dintre inculpaţii B. J. E. şi B. H. B., din ziua de 20.11.2013, la ora 12:41:37, când inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., a fost  contactat de fiul său - inculpatul B. H. B., aflat la postul telefonic 074894...., şi din discuţia lor rezultă că, cei de la Ciuc, au strînd 2.000 lei - 2.020 lei, inculpatul B. J. E. afirmând că suma respectiv este doar dobânda pe 2 luni şi că sunt restanţi cu 4 luni, şi că suma respectivă a apărut pe contul de la Banca Transilvania, fiind depusă de L. E. Tot cu aceea ocazie discută şi despre o persoană „Marti”, care la rândul ei a dat 3.000 şi mai are de dat 2.700, făcând referire şi la sume de 17.000, respectiv 20.000, însă la finalul discuţiei inculpatul B. J. E., spune „Oo... Ţine-ţi gura!...” 

Elocvent sub acest aspect este şi discuţia telefonică din ziua de 22.10.2013, la ora 10:03:32, când inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 074631...., îl contactează pe martorul B. F., aflat la postul telefonic 074314…, şi din discuţia lor rezultă că martorul trebuie să plătească dobânda de 265 lei, sumă recunoscută de martor şi că acesta va plăti a doua zi.

În ziua de 05.11.2013, la ora 12:30:23, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., ia legătura cu L. E., aflată la postul telefonic 0745657..., şi după o discuţie ce nu are relE.nţă în cauză, L. E. îi spune inculpatului dacă poate să spună un număr de cont, „să timită pe cont, măcar dobânzile” şi se înţeleg ca inculpatul să trimită prin SMS nr.contului şi îi spune numitei L. E. să plătească ”măcar 1, că pe data de 7 vor fi imediat 4 luni! Dar 1-2... câte poate să trimită”.

În ziua de 12.12.2013, la ora 15:10:32, inculpatul B. J. E., aflat la postul telefonic 072272...., ia din nou legătura cu L. E., aflată la postul telefonic 0745657... şi îi cere acesteia să plătească măcar pe două luni dobânda, L. E. fiind de acord să plătească pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, deci trei luni, însă inculpatul îi spune să plătească acum pentru două luni, iar în ianuarie încă 2.

În declaraţia dată, în cursul urmăririi penale (f.82-85 vol.VIII d.u.p), martorul L. Z. L. a confirmat şi explicat conţinutul acestei conversaţii telefonice, declarând că, i s-a prezentat de către procuror spre audiere o convorbire telefonică din data de 12.12.2013 orele 15:10:32 ,care este o conversație dintre B. J. E. și soția sa, le recunoaşte vocile, în care soţia sa se înțelege cu B. J. E. pentru a-i plăti în cont măcar dobânda pe 2 luni, pentru că o datorau pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2013, urmând ca în ianuarie 2014 să-i plătească pe încă 2 luni, și în felul acesta să ajungă din urmă.

Audiat fiind în instanţă (f.179 vol.IV d.f.), martorul L. Z. L. deşi a arătat că în faţa procurorului a spus adevărul şi îşi menţine declaraţia, cu toate  acestea a revenit şi a arătat că la primirea împrumutului de 20.000 lei de la inculpat, nu s-a încheiet nici un act şi nu s-a stabilit nici termen de restituire şi nici dobândă ce ar fi datorat şi că nu a dat nici o dobândă pentru suma împumutată. Însă, martorul a revenit din nou şi a arătat că pentru suma de 20.000 lei împrumutată de la B. J. E., acesta le cerea să plătească lunar suma de 1.000 lei, cu titlu de dobândă.

În concret, din probatoriul administrat a rezultat că,  în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a împrumutat bani, cu dobândă, următoarelor persoane:

1. martorului C. C. G., în 2012, suma de 10.000 de lei, dobânda percepută  fiind 2.000 lei;

2. martorului L. Z. L. , în iunie 2013, suma de 20.000 de lei, dobânda percepută de 1.000 de lei pe lună;

3. martorului D. A. , în august 2013, suma de 500 de lei, dobânda percepută fiind de 200 de lei;

4. martorului E.  S. , în toamna anului 2013, suma de 10.000 de euro, cu dobândă de 2 % pe 3 luni, iar apoi următoarele 2 luni cu o dobândă de 1%;

5. martorului M. L., în 2013, suma de 200.000 de lei, cu dobândă lunară de 2.000 de lei;

6. martorei M. A. – M., în 2012, suma de 15.000 de lei, cu dobândă de 15%, şi

7. martorului P. I. E. , în mai – iunie 2013, suma de 2.500 de lei, dobânda percepută  fiind de 500 de lei.

Totalizând aceste sume, rezultă că inculpatul a împrumutat suma totală de 249.000 lei şi 10.000 de euro, percepând o dobândă totală de 28.950 lei şi 800 de euro.

De asemenea, instanţa constată că, din probele dosarului, rezultă că inculpatul B. J. E. a acordat împrumuturi băneşti şi altor persoane, atât fizice (precum B. I., M. P., D. K. şi B. A. Z.) cât şi juridice (respectiv S.C. P…..S.R.L. Brașov şi S.C. R…. S.R.L.), însă, în cadrul audierilor, în cursul urmăririi penale, dar şi în faţa instanţei, împrumutaţii ori reprezentanţii entităţilor juridice  nu au confirmat că li s-a pretins dobândă (f. 98-100,103-105,130-132,180-182,188-190 vol.VIII d.u.p., 181 vol.IV , 37, 38, 39 vol.V d.f.).

Faptul că, inculpatul B. J. E. împrumuta bani cu dobândă diferitelor persoane rezultă şi din declaraţiile persoanelor împrumutate, audiate în cauză, inclusiv din comunicaţiile telefonice purtate de acestea cu inculpatul.

Astfel, martorul B. F. (f.140-143 vol.VIII d.u.p.), în faţa procurorului a declarat că, încă înainte de 1989 a luat bani cu împrumut de la B. J. E., de foarte multe ori. Apoi, în  perioada 2008-2012, când a avut probleme cu sănătatea,  a luat bani cu împrumut de la B. J. E. pentru că aveam mare nevoie şi că nu lua mai mult de 1.000 de lei la o ocazie, dar nu a putut  preciza suma exactă împrumută de la B. J. E., care, încă de la început îi spunea că va plăti dobândă în funcție de perioada de restituire. Martorul a arătat că, nu crede că a plătit dobândă mai mare de 200 de lei, deci i se părea de bun simț dobânda, dar în cele mai multe dintre situații, a achitat dobândă, întrucât nu era în stare să plătească la timp împrumutul, ba chiar ajungea să intercaleze perioadele, luând mai multe împrumuturi în paralel, așa a ajuns spre exemplu, în toamna anului 2013, să acumulez o dobândă de 265 de lei datorată lui B. J. E., adunându-se mai multe sume împrumutate de la el. În acest sens, a recunoscut convorbirea telefonică cu B. J. E., din data de 22.10.2013 ora 10:05:14, în care îi spunea că are dobânda de 265 de lei.  Audiat, în instanţă martorul şi-a menţinut, în esenţă declaraţia dată în faza urmăririi penale (f.176 vol.IV d.f.).

Apoi, martora B. V., în faţa procurorului a declarat că, ştie că soțul ei, B. F., a luat în multe rânduri bani cu împrumut de la B. J. E., de regulă pe o lună, iar când nu putea să restituie banii în acel interval, plătea în plus credit dar nu mult, dar nu ştie exact ce sume de bani a plătit ca dobândă, în tot cazul nu le lua pielea de pe ei (f.147-149 vol.VIII d.u.p.). Aceleaşi aspecte au fost învederate de martoră şi în faţa instanţei de judecată (f.175 vol.IV d.f.).

Martorul C. C. G., în declaraţia dată în faza urmăririi penale (f.88-91 vol.VIII d.u.p.), a declarat că, în urmă cu 6-7 ani, afirmând că are nevoie de bani, B. J. E. i-a spus că are posibilitatea să îl ajute, astfel că în acești ani a împrumutat de câteva ori (de vreo 4-5 ori) diferite sume de bani de la B. J. E., însă niciodată nu s-a întocmit act notarial, nici măcar un simplu înscris între ei. Martorul a arătat că, împrumuta sume între  10.000 lei  şi 15.000 lei, iar durata împrumutului nu depășea niciodată 1 an de zile. B. J. E. nu a impus un anumit cuantum al dobânzii ce-i datora, în funcție de cât de repede îi restituia banii luați cu împrumut, plătea spre exemplu cu titlu de dobândă câte 500 de lei, la sfârșit când îi restituia întreaga sumă. Martorul a mai arătat că, îşi aminteşte că odată a luat  împrumut 10.000 de lei și, timp de câteva luni, i-a plătit o dobândă lunară de 300 de lei, iar la sfârșitul perioadei i-a restituit întreaga sumă datorată. Martorul a mai declarat că, ultima oară a luat împrumut de la B. J. E. în anul 2012, nu reține exact suma, 10.000 de lei sau 15.000 de lei şi, în octombrie 2013, i-a pus în cont lui B. J. E. suma de 1.000 de lei ca restituire parțială a sumei datorate, recunoscând convorbirea telefonică prezentată de procuror purtată de cu B. J. E., în data de 28.10.2013 orele 09:21:56; când i-a cerut să îi dea un număr de cont, pentru a-i trimite suma de 1.000 de lei, ca să nu mai vină  în Sf. Gheorghe. Totodată, martorul a arătat că, în primăvara anului 2014, i-a restituit integral inculpatului B. J. E. acest ultim împrumut,  la care i-a dat dobândă 2.000-2.500 de lei. Audiat fiind în instanţă, martorul şi-a menţinut declaraţia mai sus arătată (f.178 vol.IV d.f.).

Martorul L. Z. L., în faza urmăririi penale (f.82-85 vol.VIII d.u.p.), a declarat că,  în iunie 2013, aveam nevoie de bani în familie și a împrumutat suma de 20.000 de lei de la inculpatul B. J. E., fără a încheia act notarial, au mers pe încredere, dată fiind și relația de rudenie a acestuia cu soția sa, banii fiind aduşi de B. J. E. în numerar. Astfel, au stabilit ca, inițial, să restituie suma împrumutată de 20.000 de lei, iar apoi să dea dobândă, cam 1.000 de lei pe lună. De fapt, din toamna anului 2013, B. J. E. a început să le ceară dobândă, de 1.000 de lei pe lună. Martorul a arătat că au restituit banii către B. J. E. doar prin cont bancar şi că doar soția sa a depus banii în contul bancar al lui B. J. E., fiind restituită până la data audierii suma de 8.000 de lei. De asemenea, după  audierea convorbirii telefonice din data de 05.11.2013 orele 12:30:23, dintre B. J. E. și soția sa, martorul a arătat că în aceea convorbire soția sa îi spune interlocutorului să îi comunice numărul de cont ca să-i trimită măcar dobânzile, iar B. J. E. spune că îi va trimite prin sms numărul de cont, ca să-i trimită acolo. De asemenea, cu privire la  convorbirea telefonică din data de 12.12.2013 orele 15:10:32, audiată, martorul a arătat că, este o conversație dintre B. J. E. și soția sa, le recunoaşte vocile, în care aceasta se înțelege cu B. J. E. pentru a-i plăti în cont măcar dobânda pe 2 luni, pentru că o datorau pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2013, urmând ca în ianuarie 2014 să-i plătească pe încă 2 luni, și în felul acesta ajungeau din urmă.

 Dovada faptului că sumele de bani restituite în contul inculpatului B. J. E. erau virate de către L. E., rezultă şi din extrasele de cont bancar ataşate la dosar, dar şi prin  SMS-le primite de inculpat pe telefon cu privire la intrarea banilor în contul său. Spre exemplu,  în ziua de 20.11.2013, la ora 12:34:16, B. J. E., pe postul telefonic 072272...., primeşte un mesaj de la BT Carduri cu următorul conţinut: Incasat de la L. E. in cont: RO25BTRL01501201…..XX suma: 2,000.00 RON, info: alim cont, conturi curente - pers fizice

Martorul D. A. (f.93-95 vol.VIII d.u.p.), în faţa procurorului a declarat că, de la bunica sa a aflat că B. J. E. are bani și atunci când a avut nevoie i-a cerut cu împrumut. Astfel, în august 2013, i-a cerut suma de 1.500 de lei împrumut, pe care i-a dat numerar, întâlnindu-se la gara din Sf.Gheorghe, însă nu au întocmit acte la avocat sau notar. Martorul a arătat că, a restituit împrumutul, în numerar, în decembrie 2013, când s-a întors din Ungaria, i-a dat 1.500 de lei, plus 200 de lei dobânda. În acest sens a recunoscut convorbirea telefonică prezentată de către procuror, din data de 12.11.2013 orele 09:28:39, purtată de el  cu B. J. E., recunoscând vocile și conținutul conversației. Astfel, martorul a întrebat cât trebuie să-i restituie, 1.500 sau 1.700, iar inculpatul a răspuns că 1.700, aşa că a  restituit 1.700 de lei, sumă ce conține și dobânda. Tot martorul D. A., a arătat că în convorbirea telefonică din data de 12.11.2013 orele 09:28:39, purtată de el cu B. J. E., i-a spus acestuia că a lăsat ceva la mama sa, ce trebuia să dea Seti, prin aceasta se referea la faptul că P. J. din Reci, în vârstă de 36 de ani, care luase un împrumut de la B. J. E., trebuia să îi restituie acestuia suma de 500 de lei, suma fiind preluată de la P. J. de către martor, pe care i-a lăsat la mama sa, ca banii să ajungă la B. J. E.. Martorul, a mai declarat că el îi recomandase lui P. să ia împrumut de la B. J. E., iar cei 500 de lei reprezentau dobânda, dar nu știe dacă pe o lună sau mai multe luni şi nu știe exact ce sumă a luat împrumut P. J.  Aceleaşi aspecte au fost arătate de martor şi în faţa instanţei de judecată, cu precizarea că nu ştie dacă suma de 500 lei primită de la P. J., era cu titlu de dobândă sau cu alt titlu (f.180 vol.IV d.f.).

Martorul K. G. L. (f.134-137 vol.VIII d.u.p.), în faza urmăririi penale, a declarat că a luat sume de bani cu împrumut de la B. J. E. în 3 ocazii: în 2007 a împrumutat  1.000 de euro de la B. J. E., pe care i-a restituit într-un an, plătind 500 de lei dobândă la final, la solicitarea inculpatului; în 2008, între Crăciun și Revelion, a luat împrumut de la B. J. E. suma de 6.000 de lei și i-a restituit în februarie anul următor, plătind 150 de lei dobândă, la solicitarea acestuia; în 2011 a luat împrumut 10.000 de lei de la B. J. E., urmând să-i restituie când poate, ceea ce a și făcut, i-a dat cât a putut şi când a putut, lunar ori săptămânal, la data audierii având o datorie de 1.500 de lei. Martorul a arătat că, era cert că trebuia să-i plătească dobândă lui B. J. E., însă cum nu a restitui întreaga sumă împrumutată, nu i-a comunicat exact cât reprezintă dobânda. Martorul a mai declarat că, nu au întocmit acte la notar sau avocat şi primea banii numai în numerar de la  B. J. E., banii fiind restituiţi fie acasă la B. J. E. sau în Sf. Gheorghe în oraș, ori îi lăsa la tatăl lui B. J. E., în Comalău. De asemenea, martorul a declarat că, ştie că și cumnatul său, P.I. E., a luat niște bani cu titlu de împrumut de la B. J. E., la care i-a cerut și i-a și plătit dobândă.

Audiat în instanţă, martorul K. G. L. şi-a nuanţat declaraţia şi a arătat că, pentru suma împrumutată de la inculpat a plătit în jur de 2.000 – 3000 lei, pe parcursul restituirii îmrumutului şi nu la sfârşit şi că el a fost cel care i-a spus inculpatului că dacă îl ajută cu banii respectivi îi dă ceva în plus, la un moment dat fiind vorba de 2%. Cu privire la cumnatul său P. I. E., a arătat că a aflat de la acesta când a fost la D.I.I.C.O.T. că  şi  el a luat împrumut de la B. J. E., dar nu ştie ce sumă şi cumnatul său nu i-a spus dacă a plătit sau nu dobândă (f.5 vol.V d.f.).

Martora M. E., a declarat că ştie că soțul ei – M. L., a apelat la B. J. E. de mai multe ori, pentru a lua diverse sume de bani, cu titlu de împrumut, începând din 2009, însă nu știe cuantumul exact al sumelor împrumutate și nici cuantumul dobânzii, pentru că doar soţul ei  se ocupa de acest lucru (f.159-161 vol.VIII d.u.p.). Audiată în instanţă, martora a arătat că, în aprilie 2014, au restituit o parte din sumele împrumutate de soţul ei, odată 40.000 lei şi odată 30.000 lei sau 25.000 lei, sume pe care le-a virat personal în contul inculpatului B. J. E. şi a soţiei acestuia – B. E., însă nu ştie dacă, pentru aceste sume, soţul ei plătea sau nu dobândă (f.6 vol.V.d.f.).

Însă, martorul M. L. (f.155-158 vol.VIII d.u.p.), în faţa procurorului a declarat că, în urmă cu  4 sau 5 ani, crede că în 2009, în cadrul unor discuții cu B. J. E., la cererea sa, acesta i-a spus că îi poate oferi bani cu împrumut, pentru care îi percepe dobândă de 1% sau 2%, în funcție de suma împrumutată și termenul de restituire, adică dacă reușeşte să–i restitui în două săptămâni, dar nu mai mult de 30 de zile, nu îi ia dobândă. Martorul a arătat că  a luat împrumut de foarte multe ori de la B. J. E., diverse sume de bani, fără a se întocmi vreun act între ei şi el nu-şi notat niciodată, poate își nota B. J. E., cert este că în cele mai multe situații a plătit lui B. J. E. dobândă, pentru că a restituit banii cu întârziere. Astfel, lua 100.000 de lei împrumut și plătea 1.000 de lei lunar dobândă şi sumele împrumutate de la B. J. E. au variat între 50.000 de lei și 200.000 de lei, ca atare, la împrumutul de 200.000 de lei, plătea dobândă lunară de 2.000 de lei. Martorul a arătat că lua sume rotunde, ca să îi fie și lui mai ușor la calcularea dobânzii.  După ce i s-au prezentat de către procuror convorbirile telefonice purtate de martor, în 03.10.2013 ora 18:26:42 și 04.10.2013 ora 11:22:02 cu B. J. E., martorul a arătat că recunoaşte vocile şi în acele convorbiri era vorba despre datoria care se acumulase pe 4 luni de zile, adică în acest interval nu i-a dat deloc dobândă. Apoi, despre convorbirile telefonice purtate în 17.10.2013 ora 11:25:58 și 18.10.2013 ora 09:33:05 cu B. J. E., martorul a precizat că se referea la un împrumut de bani luat de un român din Brașov. Astfel, în toamna anului 2013, un prieten din Brașov, E. S. (telefon 074451….), a dorit să ia niște bani împrumut și el i-a spus că nu are, dar a apelat la B. J. E., care s-a arătat interesat şi i-a dat în mână, echivalentul în lei, al sumei de 10.000 de euro, şi el i-a dat lui E.S., astfel că cei doi nu s-au văzut față în față. Totodată, martorul a arătat că el a negociat cu B. J. E. cuantumul dobânzii, inițial a fost la 2%, iar apoi a mai scăzut, iar E. S. îi dădea lui dobânda lunară și el îi plăteam lui B. J. E., însă, în septembrie 2014, a restituit împrumutul lui B. J. E., și anume 44.000 de lei, dați de E. S.. Cu privire la convorbiri telefonice purtate în 31.10.2013 ora 08:56:36 (ocazie cu care i-am dat 900 de lei), 28.11.2013 ora 09:30:01 (când B. J. E. a folosit numărul 0746 312 ….) şi 17.12.2013 ora 16:32:46, cu B. J. E., prezentate de procuror, martorul a arătat că recunoaşte vocile lor şi că vorbea doar despre sumele împrumutate de la B. J. E. și dobânda care trebuia să i-o plătească, alte subiecte de discuții cu el nu a avut niciodată. Audiat în instanţă, martorul şi-a menţinut declaraţia dată în faza urmăririi penale (f.7 vol.V d.f.).

Cele de mai sus, au fost confirmate şi de martorul E. S., audiat în cursul urmăririi penale (f.184-186 vol.VIII d.u.p.), acesta arătând în daclaraţia dată că, îl  cunoaşte pe M. L. de 15 ani, fiind prieteni şi, în toamna anului 2013, a avut nevoie de 10.000 de euro, astfel a apelat la M. L. Acesta a spus că nu are, dar cunoaște pe cineva şi i-a  comunicat că a găsit o persoană, care îi poate acorda această sumă împrumut pe 5 luni, inițial cu o dobândă de 2% pe 3 luni, iar apoi următoarele 2 luni cu o dobândă de 1%. Martorul a arătat că a acceptat, fără să cunoască cine îi dă efectiv împrumutul, că nu s-au încheiat acte la notar sau avocat, a mers pe încredere. De asemenea, martorul a arătat că suma a primit-o în lei prin M. L. în Brașov şi a plătit dobânda, lunar, tot prin intermediul lui M. L., care venea la Brașov, astfel că nu a  cunoscut-o pe persoana de la care a luat împrumutul, care a fost restituit în februarie 2014,  respectiv 44.000 de lei, precum și ultima dobândă, banii i-a dat lui M. L., care urma să-i remită împrumutătorului. Legal citat, de mai multe ori, inclusiv prin mandat de aducere, martorul nu s-a prezentat în instanţă, în consecinţă, în urma punerii în discuţia părţilor, în baza art. 381 al. 7 C.pr.pen., instanţa a dispus citirea depoziţiei martorului E. S. dat în cursul urmăririi penale şi urmează să ţină seama de ea la judecarea cauzei.

Martora M. A. – M., audiată fiind de procuror (f.18-20 vol.VIII d.u.p.), a declarat că, în urmă cu 2 ani și jumătate a luat cu titlu de împrumut suma de 15.000 de lei de la inculpatul B. J. E., urmând să-i restituie 100 de lei săptămânal, respectiv 400 de lei lunar, sumă ce includea o dobândă de 15%. Martora a arătat că, B. J. E. i-a spus că îi poate restitui în măsura posibilităților, fără să-i stabilească un termen şi că până la data audierii  i-a restituit cca. 8.000 de lei. Totodată, martora a arătat că B. J. E. o suna joia sau vinerea și o întreba dacă poate să-i dea banii şi că nu au întocmit un act scris legat de acest împrumut și nu a garantat cu nimic, primind suma pe încredere, deoarece au fost vecini până în urmă cu 3 ani. De asemenea, martora a arătat că, uneori, când nu se putea întâlni cu B. J. E. sau B. H.-B., le lăsa banii în cutia poștală, la bloc la ei, pe str. ....... Cu privire la convorbirile telefonice prezentate de către procuror, martora a arătat că se referă la restituirea împrumutului către B. J. E.. Martora a arătat că, a apelat la B. J. E. să o împrumute cu bani, pentru că în cartier se zvonea că are bani și ea știa că i-a mai împrumutat și pe alții. În faţa instanţei, martora şi-a menţinut declaraţia dată în faza urmăririi penale, cu excepţia faptului că nu a mai menţionat că împrumutul a fost dat cu dobânda de 15%, justificând că era speriată când a fost audiată la parchet (f.8 vol.V d.f.).

Martorul P. I. E. (f.117-119 vol.VIII d.u.p.), în faţa procurorului a declarat că,  în mai – iunie 2013, a avut probleme în familie și a avut nevoie de bani, iar prietenul său  D. A. i-a spus că îl poate pune în legătură cu o rudă de-a lui - B. J. E., care îl poate ajuta cu bani. Astfel, martorul a arătat că, crede că D. A. a vorbit cu B. J. E. și i-a spus că are nevoie de 2.500 de lei, așa că, în mai - iunie 2013, s-a întâlnit cu B. J. E. la Reci, Comalău, la casa tatălui său, unde  i-a dat 2.500 de lei, în numerar, cu titlu de împrumut, pe 6 luni, spunându-i că dobânda este de 500 de lei, deci va trebui să restituie 3.000 de lei la final. Martorul a arătat că B. J. E. a stabilit câte rate vor fi și cât va trebui să plătească pe lună, adică câte 500 de lei, fără să întocmească acte la avocat sau notar, probabil pentru că B. J. E. avea încredere în el. De asemenea, martorul a declarat că a început să restitui lunar câte 500 de lei lui B. J. E., în numerar, îi lăsa la tatăl său în Comalău, cu o singură ocazie, în octombrie sau noiembrie 2013, a lăsat 500 de lei la mama lui D. A. ca să îi dea lui C., tatăl lui B. J. E.. Aceste aspecte au fost confirmate de martor şi în faţa instanţei de judecată (f.9 vol.V d.f.).

Inculpatul B. J. E., prin apărătorul său, a formulat cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei de camătă pentru care este trimis în judecată, din infracţiunea prev. de art. 351 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 61 din Legea nr. 93/2009, pentru faptele de cămătărie ce se vor dovedii ca fiind săvârşite între 25 noiembrie 2011 şi 1.02.2014 (f. 62-65 vol.V d.f.) şi în final a solicitat achitarea sa, în temeiul art. 16 al. 1 lit. c C.pr.pen., întrucât nu există probe că actul de dare de bani a fost însoţit de condiţia înapoierii atât a capitalului cât şi a unei dobânzi.

În motivarea cererii de schimbare a încadrării juridice, apărătorul inculpatului a arătat, în esenţă, faptul că, prin coexistenţa, în perioada noiembrie 2011 – februarie 2014, a două texte încriminatoare, respectiv şi art. 61 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi art. 3 din Legea nr. 216/2011, cu tratament sancţionator total diferit, şi anume, în cazul infracţiunii prev. de art. 61 din Legea nr. 93/2009, închisoare de la o luna la un an sau amendă, şi închisoare de la 6 luni la 5 ani prevăzută de art. 3 din Legea nr. 2016/2011 (preluată şi în noul Cod penal), face imprevizibil tratamentul legal al faptelor de cămătărie săvârşite în perioada menţionată, dar şi o discriminare privind tratamentul penal între persoane fizice ce au săvârşit acelaşi gen de acţiuni, pe criterii neclare.

Sub acest aspect, instanţa apreciază că, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul B. J. E., prin apărătorul său, este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, pentru următoarele motive.

 Potrivit art. 351 C.pen., infracţiunea de „camătă”, constă în „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată” şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Din reglementarea legală mai sus enunţată, rezultă că, infracţiunea de camătă este o infracţiune de obicei, ca unitate legală de infracţiuni, creată prin voinţa legiuitorului, consacrată implicit în partea specială a Codului penal, al cărui conţinut se realizează prin repetarea faptei de un număr de ori din care să rezulte obişnuinţa, îndeletnicirea făptuitorului.  Deci caracteristic pentru această infracţiune este repetarea faptelor de acelaşi fel din care să rezulte îndeletnicirea. Fiecare faptă luată separat nu are semnificaţie penală, ci doar împreună reliefează obişnuinţa făptuitorului de a se săvârşi infracţiunea şi pericolul social ce poate caracteriza infracţiunea. De aceea, desemnarea infracţiunii de obicei în legislaţia penală se face prin prevederea în conţinutul ei a repetării actelor de executare ca îndeletnicire, cum este şi în cazul infracţiunii de camătă.

Astfel, sub aspectul consecinţelor juridice, trebuie să avem în vedere faptul că în cazul infracţiunii de obicei, deci şi a infracţiunii de camătă, este posibilă repetarea faptei, după consumare, deci se distinge pe lângă momentul consumării şi un moment al epuizării – corespunzător ultimului act de executare. Ori, în funcţie de momentul epuizării sunt incidente celelalte instituţii de drept penal, respectiv: de la acest moment începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale,  incidenţa unui act de clemenţă, aplicarea legii penale în timp, care va fi cea în vigoare din momentul epuizării, etc.

Aşa fiind, văzând că inculpatul B. J. E. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de camătă, constând în aceea că, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, în repetate rânduri şi neautorizat, a dat  cu titlu de împrumut mai multor persoane, diferite sume de bani, cu dobândă, ca îndeletnicire, deci ultimul act de executare, dar şi momentul epuizării fiind data de 24.06.2014, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod penal, în vigoare de la data de 1.02.2014.

Din probele dosarului a rezultat că inculpatul B. J. E. a avut asemenea preocupări chiar înainte de anul 1989, însă interzicerea activităţii de cămătărie a fost reglementată prin Legea nr. 216/2011, intrată în vigoare la data de 22 .11.2011, fiind încriminată în art. 3 al acestei legi, care a fost preluată în art. 351 din Noul Cod penal, astfel că în sarcina inculpatului s-au reţinut doar faptele comise după data de 22.11.2011, data de la care s-a încriminat cămătăria.

Pe de altă parte, instanţa constată că Legea nr. 93/2009 reglementează activitatea instituţiilor financiare nebancare, care în art. 2 prevede că activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit şi prin instituţii financiare prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin această lege, prin legile speciale care le reglementează activitatea şi prin reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestei legi, iar art. 61 prevede că, „desfăşurarea activităţii de creditare cu titlu profesional, cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. 2, de către o persoană, pe cont propriu sau pe contul unei entităţi care nu este instituţie financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei.”

Din textul art. 61 al Legii nr. 93/2009, rezultă că aceasta încriminează, „desfăşurarea activităţii de creditare cu titlu profesional”, ori în speţă, astfel cum rezultă din relaţiile comunicate de O.N.R.C. (f.223-249 vol.XIII d.u.p.), inculpatul B. J. E. nu a avut nici măcar calitatea de asociat sau de acţionar într-o societate comercială, cu atât mai puţin într-o  instituţie financiară nebancară, deci nu putea să desfăşoare activităţi de creditare cu titlu profesional, pe cont propriu sau pe contul unei entităţi care nu este instituţie financiară nebancară.

Tocmai de aceea, în lipsa unei reglementări care să interzică activităţile de cămătărie desfăşurate de anumite persoane fizice, a intervenit legiuitorul şi prin art. 3 din Legea nr. 216/2011 a încriminat infracţiunea de camătă.

În consecinţă, instanţa constată, pe de o parte că, art. 61 din Legea nr. 93/2009 nu incriminează faptele persoanelor fizice care acordă bani cu dobândă, ci faptele persoanelor care desfăşoară activităţi de creditare, cu titlu profesional, iar pe de altă parte, momentul epuizări infracţiunii de camătă, pentru care inculpatul este trimis în judecată se situează la data când era în vigoare Noul Cod penal, deci legea penală aplicabilă este art. 351 din Codul penal, motive pentru care urmează să se respingă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul B. J. E., prin apărătorul său ales.

În ceea ce priveşte apărarea inculpatului, în sensul că, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de camătă, întrucât nu există probe că actul de dare de bani a fost însoţit de condiţia înapoierii atât a capitalului cât şi a unei dobânzi, va fi înlăturată, fiind contrazisă de probatoriul administrat în cauză, prezentat mai sus.

Mai mult, inculpatul B. J. E. a recunoscut că a dat sume de bani cu titlu de împrumut, vreme de 10 ani, și altor persoane decât cele reținute în rechizitoriu, însă a arătat că unele persoane i-au dat dobândă fără să le-o ceară şi că el nu a condiţionat acordarea împrumutului de perceperea dobânzii.

Această susţinere a inculpatului este contrazisă de martorii audiaţi în cauză, inclusiv de comunicaţiile telefonice purtate de aceştia cu inculpatul, chiar dacă unii dintre aceştia și-au nuanțat declarațiile date în faţa instanţei, cum este cazul martorilor D. A. (f.180 vol.IV d.f.), K. G. L., M. E. şi M. A. –M. (f.5,6,8 vol.V.d.f.),  în raport de cele declarate în faza urmăririi penale, în sensul că nu ştiu dacă împrumutul era sau nu cu dobândă sau că nu a fost cu dobândă, respectiv că nu inculpatul le-a cerut dobândă, ci de bunăvoie au dat ”ceva” inculpatului,  încercând astfel să acrediteze ideea “falsă” că inculpatul acorda ”ajutor” cetățenilor, rude, cunoscuţi şi chiar străini.

Aceste aspecte susţinute de martori în instanţă, urmează a fi înlăturate, având în vedere că unii dintre aceştia sunt rude îndepărtate, alții vecini de bloc şi au păstrat relațiile de prietenie cu inculpatul B. J. E., ba mai mult, unii dintre aceşti martori au restituit din datorie chiar în cursul procesului penal (spre ex. martora M. A.-M. a restituit împrumutul după data audierii sale la parchet,  martorul M. L., la data audierii în instanță - 26.10.2016, avea încă o datorie de 35.000 lei), astfel că le era destul de greu să prezinte adevărul, în prezența inculpatului, alegând o nuanțare a declaraţiilor în instanță.

În consecinţă, instanţa constată că, fapta inculpatului B. J. E., care, în perioada 22 noiembrie 2011 – 24.06.2014, fără a fi o persoană autorizată, a împrumutat mai multor persoane, diferite sume de bani cu dobândă, astfel cum rezultă din probatoriul analizat mai sus, a avut o repetabilitate în timp, fapt ce demonstrează că acele operațiuni de împrumut s-au realizat ca îndeletnicire, în sensul stipulat în art. 351 C.pen.

IV. Referitor la infracţiunea de „spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1lit. c din Legea nr. 656/2002, pentru care inculpaţii B. J. E. şi I. L.-L. sunt trimişi în judecată, instanţa reţine următoarele:

Din probatoriului administrat în cauză, rezultă că, prin infracţiunile de „camătă” şi „contrabandă”, s-a urmărit obţinerea unor foloase materiale, sumele de bani astfel obţinute putând constitui obiectul infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de Legea nr. 656/2002, prin care inculpaţii B. J. E. şi I. L. L. au încercat ascunderea originii ilicite a bunurilor dobândite.

În cauză, din coroborarea probelor, instanţa reţine că inculpatul B. J. E. a practicat camăta şi contrabanda cu ţigarete şi alcool chiar şi înainte de 1990, care justifică existenţa resurselor financiare de care dispunea în permanenţă inculpatul, în condiţiile în care, de-a lungul anilor, acesta şi membrii familiei sale au prestat activităţi remunerate care le furniza doar venituri la limita subzistenţei.

Inculpatul B. J. E. a depus sume însemnate de numerar în conturile bancare deţinute de el şi membrii familiei sale, însă nu a putut justifica sursa financiară care să le permită, intenţia acestuia fiind de a introduce în sistemul financiar sume de bani, care nu aveau provenienţă legală, evidenţiindu-se în mod constant folosirea numerarului ca şi instrument în procesul de spălare a banilor, astfel că elementul material al modalităţii de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art. 29 pct. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, a constat în acţiunile de dobândire, deţinere sau folosire de bunuri (sume de bani), cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, în cauză, după cum am arătat, fiind vorba de sume de bani dobândite  prin săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu ţigări, în cazul inculpatului B. J. E. şi a infracţiunii de camătă, dar şi din vânzarea de alcool deţinut ilegal.

La acestea se adaugă şi opţiunea inculpatului B. J. E. de a lăsa în bancă sume consistente obţinute din comiterea infracţiunilor  de „camătă” şi „contrabandă”, pentru a obţine dobânzi şi a spori averea obţinută ilicit.

În continuare, vom prezenta, detaliat, veniturile familiei B., structurate pe fiecare membru component, începând din anul 2007 şi până în anul 2014, pentru a proba faptul că, activităţile remunerate desfăşurate de aceştia nu justifică sumele de bani deţinute şi rulate prin conturile bancare deschise la mai multe instituţii financiare.

Astfel, din procesul-verbal încheiat, la data de 15.04.2015, de către procurorul de caz împreună cu inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – S.T. Braşov (f.223-249 vol.XIII d.u.p.), au rezultat următoarele:

1. B. J.-E., în perioada 2007-2014, a obţinut venituri în sumă totală de  145.605 lei, din care:

- 42.992 lei, venituri realizate din tranzacţii imobiliare (suma de 28.000 lei în anul 2010 şi 14.992 în anul 2014), cu care figurează în evidenţele fiscale computerizate ale A.N.A.F.;

- 93.521 lei, venituri din dobânzi bancare (aferente anilor  2010-2014);

- 6.939 lei, venituri din salarii (realizate în 2007,2009 şi 2010);

- 616 lei, venituri din profesii libere şi comerciale;

- 16 lei, venituri din dividende, şi

- 1.521 lei, alte venituri (A.J.O.F.M. Covasna în 2012). 

În aplicaţia REVISAL, nu sunt date privind calitatea de salariat a inculpatului B. J. E., în perioada 2011-2015, iar în perioada 10.12.2013 - 24.03.2015, nu a deţinut calitatea de acţionar şi/sau administrator la nicio societate comercială.

2. B. H.-B., nu figurează în evidenţelor fiscale computerizate ale A.N.A.F., cu tranzacţii imobiliare realizate nici în calitate de cumpărător şi nici în calitate de vânzător.

În perioada 2007-2014, inculpatul B. H.-B. a realizat venituri în sumă totală de 14.665 lei, din care:

- 11.040 lei, venituri din salarii, realizate în anul 2012 – 10.996 lei şi în 2014 - 44 lei;

- 3.249 lei, venituri din dobânzi bancare (aferente anilor 2011-2014) şi

- 376 lei, venituri din jocuri de noroc (în 2014).

La momentul verificării -15.04.2015, inculpatul B. H.-B. nu era angajat cu contract individual de muncă la nicio societate comercială, fiind angajat la S.C. … AMC S.R.L., în perioada 17.09.2012-01.12.2012, cu contract de muncă temporar pe perioadă determinată şi cu normă întreagă, în funcţia de mecanic agricol, cod COR 723303 şi în perioada 13.06.2014 - 17.06.2014 (5 zile), la S.C. …. S.A.,  cu contract individual de muncă pe perioadă determinată şi cu normă întreagă, în funcţia de conducător autospecială, cod COR 833204. În perioada 10.12.2013 - 24.03.2015, inculpatul nu a deţinut calitatea de acţionar şi/sau administrator la nicio societate comercială.

3. B. E., în perioada 2007-2014, a obţinut venituri în sumă totală de  124.123 lei, din care:

-94.633 lei, venituri din salarii, realizate în 2007 - 954 lei, 2009 - 549 lei, 2011 – 16.499 lei , 2012 – 24.425 lei, 2013 – 24.648 lei şi în 2014 – 15.603 lei;

- 28.000 lei, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare ( în 2010);

- 1.474  lei,  venituri din dobânzi bancare, aferente anilor 2010, 2011, 2014, şi

- 16 lei, venituri din dividende (2012, 2013, 2014).

Numita B. E. – soţia inculpatului B. J. E., era angajată la S.C. …. S.A. Codlea, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă, din data de 08.08.2014, în funcţia de tehnician zootehnist, cod COR 213233. În perioada 01.04.2011 - 08.08.2014, a mai fost angajată la S.C. A…. Broiler S.R.L., cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă, în funcţia de tehnician zootehnist, cod COR 213233 şi în perioada 10.12.2013 - 24.03.2015, nu a deţinut calitatea de acţionar şi/sau administrator la nicio societate comercială.

4. B. B. , nu figurează în evidenţelor fiscale computerizate ale A.N.A.F., cu tranzacţii imobiliare realizate nici în calitate de cumpărător şi nici în calitate de vânzător.

În perioada 2007-2014 a realizat venituri în sumă totală 2.364 lei, din care:

- 2.275 lei, venituri din dobânzi bancare, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, şi

- 89 lei, venituri din salarii, în 2014.

În aplicaţia REVISAL, nu sunt date privind calitatea de salariat a numitei B. B. – fiica inculpatului B. J. E., în perioada 2011-2015, iar în perioada 10.12.2013 - 24.03.2015, nu a deţinut calitatea de acţionar şi/sau administrator la nicio societate comercială.

Din cele de mai sus rezultă situaţia veniturilor realizate, în perioada 2007 – 2014, inclusiv, de cei patru membrii ai familiei B., respectiv în sumă totală de 286.757 lei, din care:

- 100.519 lei, venituri din dobânzi bancare, aferente anilor 2010 - 2014;

- 112.701 lei, venituri din salarii;

- 70.992 lei, venituri din transferul proprietăţilor, şi

- 2.545 lei, alte venituri (venituri din dividende, veniturile din jocuri de noroc, veniturile din profesii libere şi comerciale obţinute în baza unui contract de comision/mandat).

Totodată, instanţa constată că din probatoriul administrat rezultă că inculpatul B. J. E., împreună cu membrii familiei sale, respectiv soţia - B. E.,  fiul – inculpatul B. H.-B., şi fiica - B. B., în perioada 2009 – 2014, au deţinut mai multe conturi şi depozite bancare în cadrul mai multor instituţii financiare, rulând importante sume de bani prin intermediul acestor conturi, consecutiv cu obţinerea de dobânzi bancare. O mare parte a sumelor depuse în conturi, au fost plasate de către inculpatul B. J. E. în depozite bancare, pentru obţinerea de dobânzi financiare, alte sume fiind transferate în conturile celorlalţi membri ai familiei, de unde, ulterior, au fost retraşi în numerar.

În perioada de referinţă, inculpatul B. J. E. şi soţia B. E. nu au avut calitatea de asociaţi sau administratori de societăţi comerciale, veniturile celor doi fiind doar de natură salarială, sumele astfel obţinute fiind modice şi nu pot justifica banii deţinuţi în conturile bancare.

Astfel, unitățile bancare la care membrii familiei B. au deținut conturi bancare sunt:

- B. J. E. - conturi bancare la Banca Comerciala Romana S.A., Bancpost S.A., B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., CEC Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.

- B. H. – B. - conturi bancare la Banca Comerciala Romana S.A., Banca Transilvania S.A. şi Raiffeisen Bank S.A.

- B. E. - conturi bancare la Banca Transilvania S.A., O.T.P. Bank România S.A. şi Unicredit Tiriac Bank S.A.

- B. B. - conturi bancare la Banca Transilvania S.A.

În plus, inculpatul  B. J. E. deține un fond la Casa de Ajutor Reciproc ”Olt”, instituție financiară nebancară,  cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. ……, jud. Covasna.

La solicitarea organelor de anchetă, unitățile bancare mai sus menționate au comunicat extrasele de cont aferente, iar Casa de Ajutor Reciproc ”Olt” Sf. Gheorghe, cu adresa nr. 627/16.10.2014, a înaintat extrasul de operații fond, pentru perioada 01.01.-10.10.2014 (vol.XI, f.149-150 vol.XIII d.u.p.).

Existând indicii privind săvârşirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 din Legea nr. 656/2002, D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna a sesizat Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Bucureşti (f.158-188 vol.XIII d.u.p.), care, cu sesizarea nr. C.XV.1173/17.07.2015, a învederat că, din analiza tranzacțiilor efectuate, în perioada 01.01.2011 - 31.12.2014, de către B. J. E., B. H. – B., B. E. şi B. B., prin intermediul conturilor personale deținute la diferite instituții bancare, a rezultat că, principalele surse de creditare au fost: transferuri din conturile de depozit (constituite anterior anului 2011), depuneri în numerar în sumă totală de 454.220 lei, încasări de la persoane fizice şi din sumele încasate au fost efectuate depozite la termen, retrageri de numerar (682.313 lei), dar și transferuri către persoane fizice și juridice, precum şi faptul că suma totală supusă procesului de spălare a fost de 1.692.313 lei (393.000 euro).

Ţinând cont de faptul că infracţiunile predicat au fost comise în perioada 22.11.2011 -24.06.2014, iar Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Bucureşti a reţinut o perioadă mai mare (01.01.2011 - 31.12.2014) şi nu a avut în vedere fondul  deținut de inculpatul B. J. E. la instituția financiară nebancară Casa de Ajutor Reciproc ”Olt” Sf. Gheorghe, prin ordonanţa din data de 27.08.2015, procurorul de caz a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 172 al. 9 şi 10 C.pr.pen., efectuarea în cauză a unei constatări de către specialistul Inspector Antifraudă în cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov, care să cuprindă o analiză financiar-bancară a cash-flow-ului (mișcările pe toate conturile bancare și fondul deținut la instituția financiară nebancară Casa de Ajutor Reciproc ”Olt” Sf. Gheorghe de către B. J. E., B. H. – B., B. E., B. B.: depuneri de numerar, încasări, retrageri de numerar, plăți, etc.) pentru a se stabilii:

- soldul la data de 22.11.2011 , pentru fiecare cont și per/total;

- soldul la data de 24.06.2014, pentru fiecare cont și per/ total; 

- dobânda încasată în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014 pe seama fondurilor deținute la instituțiile bancare și nebancare şi

- suma totală supusă procesului de spălare.

Astfel, prin Raportul de Constatare din data de 15.09.2015 (f.9-88 vol.XIV d.u.p.), inspectorul Antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov a efectuat analiza de specialitate pe fiecare membru al familiei B., la fiecare instituţie financiară bancară şi nebancară, dintre cele menţionate anterior, reţinând următoarele:

1.Cu privire la inculpatul B. J. E. s-au stabilit următoarele:

1.1. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile active deţinute la Banca Comercială Română, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, a rezultat că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 22.11.2011, era de 170.022,50 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 24.06.2014, era de 122.520,82 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul de economii şi în depozite a fost de 12.541,92 lei.

Analizând structura rulajului conturilor deţinute la Banca Comercială Română, a rezultat că:

- în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J.-E. a constituit depozite în sumă totală de 88.572 lei şi a desfiinţat depozite în sumă totală de 155.431 lei;

- din sumele existente în conturi, B. J.-E  a transferat, în data de 03.08.2012 suma de 70.000 lei către S.C. P….. S.R.L. cu explicaţia „cumpărare imobiliară”;

- în data de 09.03.2012, B. J.-E. a încasat suma de 2.930 lei de la D. K. cu explicaţia „virament”.

- în aceste conturi, s-au încasat de la Casa de Pensii şi de la Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, sume de bani reprezentând drepturi şi subvenţii în sumă de 7.810 lei, respectiv 7.261 lei;

Toate depunerile de numerar, în sumă totală de 7.500 lei, s-au efectuat pe contul de card. Acest cont a fost utilizat cu precădere pentru plata diferitelor utilităţi (Orange, Romtelecom, Electrica, Vodafone, RCS & RDS, GDF Suez, Gecad), în sumă totală de 15.170 lei, iar din conturile deţinute la Banca Comercială Română de către B. J.-E. nu s-au efectuat operaţiuni de retragere de numerar.

1.2. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile deţinute de către inculpatul -B. J.-E. la Banca Transilvania, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 22.11.2011, era de 432.473,13 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 24.06.2014, era de 240.581,71 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul de economii şi în depozite a fost de 28.840,38 lei.

Analizând structura rulajului conturilor deţinute la Banca Transilvania a rezultat că:

- în perioada 22.11.2011-24.06.2014, B. J.-E. a constituit depozite în sumă totală de 251.683 lei şi a desfiinţat depozite în sumă totală de 304.973 lei;

- din sumele existente în conturi, B. J.-E. a transferat, în data de 01.08.2012, suma de 70.000 lei către S.C. P…… S.R.L., cu explicaţia „imobil cv f” şi a încasat, în data de 10.08.2012, suma de 140.000 lei de la S.C. P…… S.R.L.;

- în data de 26.09.2012, B. J.-E. a transferat suma de 110.000 lei către M. E., cu explicaţia „avans” şi, în data de 28.09.2012, a încasat aceeaşi sumă de la M. E.;

- în contul curent s-au efectuat depuneri de numerar în sumă totală de 136.220 lei, din care suma de 108.170 lei a fost depusă de către titularul contului. În acest cont au mai depus diferite sume de bani următoarele persoane: P. M., L. E., B. J., C. C. G.  şi A. G. I.

- suma totală de 285.700 lei a fost retrasă în numerar de la ATM-uri şi B. J.-E. a efectuat plăţi din contul curent către B. H. B. (49.000 lei) şi B. B. (40.000 lei).

1.3. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile deţinute de către B. J.-E. la Banc Post, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă următoarele:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 22.11.2011, era de 6.458,55 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 24.06.2014, era de 6.839,05 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturile de economii a fost de 399 lei.

Din analiza structurii rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că, pe aceste conturi nu au fost înregistrate operaţiuni de alimentare cont/depunere numerar sau transfer/ridicare de numerar, singurele operaţiuni fiind cele de încasare a dobânzii aferente conturilor de economii.

1.4. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe contul deţinut de către B. J.-E. la Banca Română pentru Dezvoltare, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont, la data de 22.11.2011, era de 13.300,10 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont, la data de 24.06.2014 era de 14.125,38 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul de economii a fost de 899,52 lei.

Analizând structura rulajului contului, rezultă că, pe acest cont, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, nu au fost înregistrate operaţiuni de alimentare cont/depunere numerar sau transfer/ridicare de numerar, singurele operaţiuni fiind cele de încasare a dobânzii aferente contului de economii.

1.5. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe fondul deţinut de către B. J.-E. la Casa de Ajutor Reciproc ”Olt” Sf. Gheorghe - instituție financiară nebancară, în perioada 01.01.2014 - 24.06.2014, a rezultat că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în fond, la data de 01.01.2014, era de 61.929,64 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în fond, la data de 24.06.2014, era de 63.738,88 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 01.01.2014 - 24.06.2014, pe seama sumei deținute în fond a fost de 1.814,24 lei.

Pe acest fond, în perioada 01.01.2014 - 24.06.2014, nu au fost înregistrate operaţiuni de alimentare fond/depunere numerar sau de transfer/ridicare de numerar, singurele operaţiuni au fost cele de încasare a dobânzii aferente fondului de economii.

Din centralizarea datelor şi analiza operaţiunilor realizate de către inculpatul B. J.-E. pe toate conturile deţinute de acesta la Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Banc Post, B.R.D.-Groupe Societe Generale şi la Casa de Ajutor Reciproc ”Olt” Sf. Gheorghe, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, a rezultat că: 

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 22.11.2011, era de 622.254,28 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, depozite şi fond, la data de 24.06.2014, era de 447.805,84 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturile de economii, depozite şi fond a fost de 44.495,06 lei.

Analizând structura rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă următoarele:

- în perioada 22.11.2011-24.06.2014, B. J.-E. a constituit depozite în sumă totală de 332.255 lei şi a desfiinţat depozite în sumă totală de 460.404 lei;

- B. J.-E. a depus numerar în conturile deschise la instituţiile bancare în suma totală de 115.670 lei şi a efectuat retrageri de numerar de la ATM-uri în sumă totală de 285.700 lei;

- din conturile deschise la instituţiile bancare, inculpatul B. J.-E. a efectuat plăţi către S.C. P…. S.R.L. - 140.000 lei şi către M.  E. - 110.000 lei şi a încasat ulterior de la aceştia exact aceleaşi sume. B. J. E. a mai efectuat plăţi către B. H.-B.  – 49.000 lei şi B. B.  – 40.000 lei şi a încasat diferite sume de bani prin depunere de numerar de la P. M., B. J., C. C.G., L. E. şi A. G. I.

2. În ceea ce o priveşte pe numita B. E. – soţia inculpatului B. J. E., s-a stabilit, astfel cum am arătat mai sus că, a deţinut conturi bancare la Banca Transilvania, OTP Bank şi Unicredit Ţiriac Bank.

2.1. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile deţinute de către B. E. la Banca Transilvania, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 22.11.2011, era de 151,34 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi în depozit, la data de 24.06.2014, era de 94.300,73 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul de economii şi în depozit a fost de 288,29 lei.

Din analiza structurii rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

-în perioada 22.11.2011-24.06.2014, B. E. a constituit un singur depozit în sumă de 75.000 lei, acesta fiind activ la data de 24.06.2014;

- în zilele de 08.05.2014 şi 09.05.2014, B. E. a încasat suma totală de 75.000 lei de la M. L., cu explicaţia „transfer”;

- în contul curent, B. E.  a mai încasat suma totală de 714 lei, reprezentând alocaţii/indemnizaţii;

- în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, B. E. a retras numerar de la ATM-uri în sumă totală de 9.820 lei.

2.2. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe contul deţinut de către B. E. la O.T.P. Bank, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, rezultă că: 

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont- la data de 22.11.2011, era de 0 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont, la data de 24.06.2014, era de 5 lei.

- B. E. nu a încasat dobânda, în perioada 22.11.2011 -2 4.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul deschis la O.T.P. Bank.

Analizând structura rulajului contului, a rezultat că, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, B. E. a încasat suma totală de 1.205 lei de la Fundaţia ….., cu explicaţia „bursă şcolară”, întreaga sumă fiind retrasă în numerar de la ATM-uri.

2.3. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe contul deţinut de către B. E. la  Unicredit Ţiriac Bank, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont, la data de 22.11.2011, era de 0 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în cont, la data de 24.06.2014 era de 8.735 lei;

- B. E. nu a încasat dobânda, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în contul deschis la Unicredit. Ţiriac Bank.

Analizând structura rulajului contului, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, B. E. a încasat suma totală de 41.008 lei de la S… Broiler S.R.L., cu explicaţia „avans/lichidare salariu”. Din aceste sume încasate, 32.050 lei au fost retraşi în numerar de la ATM-uri.

Centralizând datele din analiza operaţiunilor realizate de către B. E. pe toate conturile deţinute de aceasta la Banca Transilvania, O.T.P. Bank şi la Unicredit Ţiriac Bank, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 22.11.2011, era de 151,34 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 24.06.2014, era de 103.041,19 lei.

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturi şi în depozite a fost de 288,29 lei.

Analizând structura rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că, în această perioadă, B. E. a constituit un singur depozit în sumă totală de 75.000 lei, a încasat suma de 75.000 lei de la M. L. cu explicaţia „transfer”, precum şi suma de 28.000 lei prin depuneri de numerar efectuate de către B. J.-E. şi din conturile deschise la instituţiile bancare B. E. a afectuat retrageri de numerar de la ATM-uri în sumă totală de 43.070 lei.

3.Cât priveşte pe inculpatul B. H.-B., din probele dosarului rezultă că acesta a avut deschise conturi la Banca Comercială Română şi la Banca Transilvania.

3.1. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile deţinute de către B. H.–B. la •Banca Comercială Română, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 22.11.2011, era de 16.043,73 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 24.06.2014  era de 13.565,71 lei;

 dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în depozite a fost de 1.619,64 lei.

Din analiza structurii rulajului tuturor conturilor, rezultă că: 

- în perioada 22.11.2011-24.06.2014, B. H.–B. a constituit depozite în sumă totală de 13.130 lei şi a desfiinţat depozite în sumă totală de 23.183,93 lei;

- în zilele de 04.12.2012 şi 11.12.2012, B. H.–B. a efectuat două depuneri de numerar de câte 3.000 lei, în contul de depozit ROL.2 (în total 6.000 lei);

- în data de 21.02.2012, B. H.–B. a efectuat o retragere de numerar de la ghişeul instituţiei bancare, în sumă de 10.000 lei.

3.1. Din analiza tuturor operaţiunilor realizate pe conturile deţinute de către B. H.–B. la Banca Transilvania, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 22.11.2011, era de 9.662,93 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi,  la data de 24.06.2014, era de 17.965,01 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturi a fost de 950,38 lei.

Din analiza structurii rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că, B. H.–B. a încasat de la B. J.-E. suma de 126.700 lei, prin depuneri de numerar şi suma de 49.000 lei prin virament bancar. Din conturile deschise la instituţia bancară B. H.–B. a efectuat retrageri de numerar de la ATM-uri în sumă totală de 167.900 lei şi în data de 04.09.2012, Banca Transilvania a reţinut şi a virat din contul curent suma de 421 lei, reprezentând „ch jud 759257250”.

Prin centralizarea datelor şi din analiza operaţiunilor realizate de către inculpatul  B. H.–B. pe toate conturile deţinute de acesta la Banca Comercială Română şi la Banca Transilvania, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 22.11.2011, era de 25.706,66 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi şi depozite, la data de 24.06.2014,  era de 31.530,72 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturi şi în depozite a fost de 2.570,02 lei.

Analizând structura rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- în perioada 22.11.2011-24.06.2014, inculpatul B. H.–B. a constituit depozite în sumă totală de 13.130 lei şi a desfiinţat depozite în sumă totală de 23.183,93 lei;

- B. H.–B. a încasat de la B. J.-E. suma totală de 175.700 lei, din care 126.700 lei prin depunere de numerar şi suma de 49.000 lei prin virament bancar;

- B. H.–B. a efectuat depuneri de numerar în sumă de 6.000 lei în conturile personale şi retrageri de numerar de la ATM-uri şi ghişeu în sumă totală de 177.900 lei.

4. Numita B. B. – fiica inculpatului B. J. E., a avut conturi deschise doar la Banca Transilvania şi din analiza operaţiunilor realizate pe aceste conturi,  în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 22.11.2011, era de 18,05 lei;

- soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, la data de 24.06.2014, era de 39.467,56 lei;

- dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturi a fost de 1.910,81 lei.

Din structura rulajului tuturor conturilor, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că B. B. a încasat de la B. J.-E. suma totală de 190.000 lei, din care 150.000 lei prin depunere de numerar şi suma de 40.000 lei prin virament bancar. Din conturile deschise la instituţia bancară B. B. a efectuat retrageri de numerar de la ATM-uri în sumă totală de 152.900 lei şi în contul curent, B. B. a mai încasat suma totală de 462 lei reprezentând alocaţii/indemnizaţii.

Prin centralizarea datelor şi din analiza operaţiunilor realizate de către inculpaţii B. J.-E. şi B. H.–B., precum şi de numitele B. E. şi B. B. pe toate conturile active deţinute de aceştia la instituţiile bancare şi nebancare în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că soldurile totale al disponibilităţilor existente în conturi, depozite şi fond, la data de 22.11.2011, era  de 648.130,33 lei,  la data de  24.06.2014, era de  621.845,31 lei şi, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, au încasat o dobândă netă, pe seama fondurilor deținute la instituţiile bancare şi nebancare, în sumă totală de 49.264,18 lei.

Analizând structura rulajului tuturor conturilor deţinute de familia B., în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, rezultă că:

- în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, membrii familiei B. au constituit depozite în sumă totală de 420.385 lei şi au desfiinţat depozite în sumă totală de 483.588 lei;

- depunerile de numerar în conturi au fost în suma totală de 454.420 lei, iar retragerile de numerar au fost în suma totală de 659.570 lei;

- inculpatul B. J.-E. a efectuat depuneri de numerar şi plăţi prin virament bancar în conturile tuturor celorlalţi membrii ai familiei;

- inculpatul B. J.-E. a mai efectuat plăţi către S.C. P…. S.R.L. - 140.000 lei şi către M. E. - 110.000 lei, încasând ulterior de la aceştia exact aceleaşi sume.

- numita B. E. a încasat suma de 75.000 lei de la M. L., cu explicaţia „transfer”;

- inculpatul B. J.-E. a încasat suma totală de 28.050 lei, prin depuneri de numerar efectuate de către P. M., B. J., C. C. G., L. E. şi A. G. I. şi suma de 2.930 lei de la D. K., prin virament bancar;

- membrii familiei B. au încasat în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, diferite sume de bani reprezentând drepturi/alocaţii/indemnizaţii, salarii, subvenţii şi bursă şcolară de la Casa de Pensii, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, S.C. …. Broiler S.R.L. şi Fundaţia …… , în sumă totală de 58.460 lei.

Astfel, pentru evidenţierea sumei totale supusă procesului de spălare în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, instanţa va avea în vedere, situaţia centralizată în Anexa 5 la Raportul de constatate (f.84 vol.XIV d.u.p.), în care sunt identificate, în afara veniturilor legale obţinute,  operaţiuni realizate de către inculpaţii B. J.-E. şi B. H.-B. şi numitele B. E. şi B. B. prin conturile active deţinute de aceştia la instituţiile bancare şi nebancare, respectiv:

- sume de bani depuse şi ridicate în numerar, reprezentând operaţiunile efectuate de către membrii familiei B. şi de către alte persoane fizice, şi anume: P. M., B. J., C. C.G., L. E. şi A. G. I.;

- sume de bani încasate şi/sau plătite prin virament bancar, reprezentând operaţiunile efectuate de către membrii familiei B. şi de către alte persoane fizice şi juridice, respectiv: încasări/plăţi de la/către S.C. P….. S.R.L., M. E., M. L. şi D. K., şi

- sume de bani încasate de către membrii familiei B., reprezentând dobânzile nete obţinute pe seama fondurilor deținute la instituţiile bancare şi nebancare.

Trebuie menţionat că, din probatoriul administrat, rezultă că inculpatul B. J.-E. a deţinut calitatea de împuternicit pe cont, având dreptul de depunere şi de ridicare numerar, pe toate conturile deschise la Banca Transilvania şi la Banca Comercială Română de către B. E., B. H.–B. şi B. B., motiv pentru care, instanţa va reţine în sarcina sa toate aceste operaţiuni circumscrise infracţiunii de „spălare a banilor”.

Centralizând operaţiunile realizate pe conturile active deţinute de către B. J.-E., B. E., B. H.–B. şi B. B. la instituţiile bancare şi nebancare în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, instanţa reţine următoarea situaţie: 

A.Total depuneri de numerar, din care:454.420

 - Depunere de numerar B. J.-E.420.370

 - Depunere de numerar B. H.–B.6.000

 - Depunere de numerar P. M.16.500

 - Depunere de numerar B. J.1.250

 - Depunere de numerar C. C.G.1.000

 - Depunere de numerar L. E. 9.000

 - Depunere de numerar A. G. I.300

B.Retrageri de numerar de la ATM/ghişeu659.570

C.Total încasări şi plăţi, din care:416.930

 - Încasare de la B. J.-E.89.000

 - Încasare şi plată de la/către S.C. P….S.R.L.140.000

 - Încasare şi plată de la/către M. E.110.000

 - Încasare de la M. Lajos75.000

 - Încasare de la D. K.2.930

D.Dobânda netă încasată în perioada 22.11.2011-24.06.2014 49.264

Sumă totală supusă procesului de spălare (A+B+C+D)1.580.181

De asemenea, soldurile pentru fiecare membru de familie și per/total familia B. la datele de 22.11.2011 şi 24.06.2014, precum şi dobânda netă încasată în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, pe seama fondurilor deținute la instituţiile bancare şi nebancare, rezultă din următorul tabel:

Numele şi prenumeleSoldul total al disponibilităţilor existente în conturi la data de 22.11.2011Soldul total al disponibilităţilor existente în conturi la data de 24.06.2014Dobânda netă încasată în perioada 22.11.2011-24.06.2014

B. J.-E.622.254,28447.805,8444.495,06

B. E.151,34103.041,19288,29

B. H.–B.25.706,6631.530,722.570,02

B. B.18,0539.467,561.910,81

TOTAL familia B.648.130,33621.845,3149.264,18

Astfel, rezultă că soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, depozite şi fond al tuturor membrilor familiei B., la data de 22.11.2011, era de 648.130,33 lei, soldul total al disponibilităţilor existente în conturi, depozite şi fond al tuturor membrilor familiei B., la data de 24.06.2014 era de 621.845,31 lei şi dobânda netă încasată, în perioada 22.11.2011-24.06.2014, pe seama fondurilor deținute în conturi, depozite şi fond de către toţi membrii familiei B.  a fost de 49.264,18.

Ca atare, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a deţinut şi folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, prin introducerea lor în circuitul financiar bancar și nebancar, efectuând operaţiuni de depuneri numerar - în cuantum de 454.420  lei, retrageri numerar  - în cuantum de 659.570 lei şi încasări și plăți - în cuantum de 416.930  lei, astfel că suma totală supusă procesului de spălare a fost de 1.580.181 lei, din care 49.264 lei reprezintă dobânda netă încasată pe seama fondurilor deţinute la instituţiile financiare bancare şi nebancare.

De asemenea, instanţa constată că, din fondurile obţinute ilicit prin săvârşirea  infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a achiziţionat şi două autovehicule, respectiv:

- Autoturismul Audi A6 4B LBDGF1, nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., înmatriculat pe firma S.C. …. Trade S.R.L., la 23.07.2008, din mun. Sibiu, evaluat la suma de 4.500 euro.  În declaraţia din data de 24.06.2014 (f.4.9.vo.XIX d.u.p.), inculpatul B. J. E. a arătat referitor la acest autovehicul că l-a cumpărat de 2 ani de zile de la Z.A. T., dar nu l-a transcris pe numele său datorită „taxei de poluare, mediu”, deci a fost achiziţionat în iunie 2012. În declaraţia sa (f.260-264 vol.XII d.u.p.), martorul Z. T., a arătat că a dobândit acest autoturism, în anul 2010, prin schimb, de la  S.C. ….  Trade S.R.L. Sibiu şi l-a vândut inculpatului B. J. E., în anul 2012, pentru suma de 7.000 euro, dar i s-a achitat aproximativ 3.000 – 4000 euro şi a aşteptat ca să se transcrie maşina pentru a încasa şi restul banilor.

 -  Autoturismul Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….., înmatriculat pe numele numitei P. E. la 10.05.2006, din loc. Oneşti, jud. Bacău, evaluat la suma de 3.000 euro, acesta fiind dobândit de inculpatul B. J. E. la data de 06.03.2014, de la numita P. E., prin vânzare-cumpărare, pentru suma de 3.000 de euro.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul I. L. L., trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, din probele dosarului rezultă că şi acest inculpat a utilizat sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea  infracţiunii de „contrabandă”, pentru achiziţionarea a două autovehicule, şi anume: autoutilitară Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare …., serie şasiu ……., înmatriculată la 25.02.2014,  prin contractul de vânzare – cumpărare din 21.02.2014, pentru suma de 1.000 euro (f.253 vol.XII d.u.p.) şi  autoturismul marca VW Touran înmatriculat cu numărul ……, achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013, pentru suma de 5.000 euro (f.254 vol.XII d.u.p.), în contextul în care nici inculpatul I. L. L. şi membrii familiei sale nu justifică resursa financiară legitimă de dobândire a autovehiculelor menţionate, veniturile obţinute de aceştia în perioada de comitere a infracţiunii de „contrabandă”, dar şi anterior, fiind la limita subzistenţei.

Astfel, din adresa nr.1335/10.02.2014 emisă de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (f.92-94 vol.X.d.u.p), pe numele inculpatului I. L. L. şi a soţiei acestuia - I. M. G. nu au fost identificate bunuri imobile înscrise în cartea funciară.

Inculpatul I. L. – L. are domiciliul în mun. Fălticeni, ……, jud. Suceava şi locuieşte fără forme legale în mun. Fălticeni, ….. jud. Suceava, adresă la care figurează cu domiciliul soţia acestuia, I. M.-G. , împreună cu cei doi copii.

Din adresa nr. 1119/900/13.01.2014, emisă de O.N.R.C. – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, rezultă că inculpatul I. L. L. şi soţia I. M. G. deţin societatea comercială S.C. M…..  S.R.L., CUI ….., ……., în cadrul căreia sunt asociaţi şi administratori cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50% şi 50%., activitatea principală a firmei fiind, conform codului CAEN 5630, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,  sediul social al firmei este în mun. Fălticeni, ……, jud. Suceava, unde se află un cafe-bar, iar la sediul secundar al societăţii, situat în mun. Fălticeni, ……., se află o spălătorie auto (f.82-92 vol.X.d.u.p.).

Analizând indicatorilor financiari raportaţi de către S.C. M….. S.R.L. odată cu depunerea situaţiilor financiare anuale rezultă faptul că, de la înfiinţare şi până în prezent, respectiv în perioada 2005 – 2012, aceasta a înregistrat numai pierderi financiare (f.107-111 vol.II), ceea ce înseamnă că, pentru susţinerea activităţii firmei, asociaţii creditează societatea comercială cu capital provenit din alte activităţi.

Din adresa nr. 955259/15.01.2014 emisă de A.N.A.F. – Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare (f.226-228 vol.X d.u.p.), rezultă că în perioada 2009 – 2013, inculpatul I. L. – L. a avut un singur cont bancar, la Raiffeisen Bank S.A., iar soţia sa I. M.-G. 7 conturi bancare, după cum urmează: 2 conturi bancare la C.E.C. Bank S.A., 2 conturi bancare la Credit Europe Bank S.A., 1 cont bancar la Banca Transilvania S.A. și 2 conturi bancare la Volksbank Romania S.A.

În urma analizei efectuate asupra rulajelor extraselor bancare din perioada de referinţă a rezultat că I. M.-G. a depus în numerar și a încasat în contul avut la Banca Transilvania suma de 1.928,82 lei și a depus în numerar în contul avut la CEC Bank S.A. suma de 19.532,17 lei, rambursare credit bancar.

Din extrasele bancare puse la dispoziţie de către C.E.C. Bank S.A. rezultă că numita I. M.-G. a avut un credit  bancar la această instituţie și, în perioada 2009 – 2010, a rambursat suma de 19.532,00 lei.

În urma verificărilor efectuate de către procurorul de caz împreună cu inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. S.T. Braşov, cuprinse în procesul-verbal din data de 16.09.2015 (f.252-297 vol.XIII d.u.p.), a rezultat că inculpatul I. L. L. şi membrii familiei sale nu justifică resursa financiară legitimă de dobândire a autovehiculelor menţionate.

Astfel, cât priveşte pe inculpatul  I. L.-L., în urma verificărilor efectuate a rezultat că figurează în evidenţele fiscale computerizate ale A.N.A.F. cu tranzacţii imobiliare realizate, în perioada 2006 – 2014, respectiv achiziţii proprietăţi imobiliare în valoare totală de 10.328 lei (realizate în 2006 şi 2010) şi vânzări proprietăţi imobiliare în valoare totală de 71.500 lei (în 2007 – 65.500 lei şi în 2014 – 6.000 lei).

De asemenea, în perioada 2007-2015 a realizat venituri în sumă totală de 89.154 lei, care cuprinde şi suma de 71.500 lei, dobândită în urma vânzării de proprietăţi imobiliare, menţionat mai sus, diferenţa de 17.654 lei, reprezentând venituri din salarii (15.593 lei realizate în anii 2007, 2009, 2010, 2011,2013, şi 2014), din transferul titlurilor de valoare (657 lei) şi chirii (1.404 lei).

La data de verificărilor -16.09.2015, inculpatul I. L.-L. era angajat la S.C. F…. S.R.L,. cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă din data de 28.11.2014, în funcţia de şofer de autoturisme şi camionete, cod COR 832201, iar în perioada  01.02.2013 - 24.11.2014, a fost angajat la S.C. M….. S.R.L., cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă parţială, în funcţia de administrator, cod COR 515104.

În perioada 30.05.2005 – 13.01.2011, inculpatul I. L.-L.  avea calitatea de asociat cu 0,33% din părţile sociale ale societăţii S.C. M….. Com Tur S.R.L., CUI …., administrator şi asociat cu 99,67% din părţile sociale fiind  soţia acestuia I. M.-G., însă această societate a fost radiată în data de 13.01.2011. Societatea, a fost înfiinţată în anul 1992, cu activitate principală declarată comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711), având sediul social în mun. Fălticeni, ……., jud. Suceava, neavând  puncte de lucru declarate.

La data de 10.08.2015, inculpatul I. L.-L. împreună cu soţia sa I. M.-G., aveau calitatea de asociaţi cu 50% din părţile sociale ale societăţii S.C. M…. S.R.L., CUI …., dar şi de administratori.

Referitor la numita I. M.–G. – soţia inculpatului I. L. L.,  instanţa constată că, figurează în evidenţele fiscale computerizate ale A.N.A.F. cu o tranzacţie  imobiliară realizată în anul 2008, respectiv achiziţii proprietăţi imobiliare în valoare de 55.000 lei şi, în perioada 2007-2015, a realizat venituri declarate în sumă totală de 34.937 lei. 

La data de verificărilor -16.09.2015, numita I. Mirela–Gabriela era angajată la S.C. ….. Clubinvest S.R.L., cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă parţială, din data de 15.05.2014, în funcţia de supraveghetor jocuri (cazino), cod COR 421203 .

Numita I. M.–G. a mai fost angajată la:

- S.C. M…. S.R.L., în perioadele 02.03.2011 - 31.01.2013 şi 01.02.2014 - 19.06.2015, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă/parţială, în funcţia de lucrător gestionar, cod COR 432111;

- S.C. ….l Galaxy S.R.L., în perioada 21.03.2014 - 30.04.2014, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi cu normă parţială, în funcţia de supraveghetor jocuri (cazino), cod COR 421203;

La data de 10.08.2015, numita I. M.–G. era administrator şi asociat la următoarele societăţi comerciale:

- S.C.  M…. S.R.L., CUI …., administrator şi asociat cu 50% din părţile sociale ale societăţii. La această societate, administrator şi asociat cu 50% din părţile sociale ale societăţii era şi I. L.-L..

- S.C. M….. Com Tur S.R.L., CUI ….., administrator şi asociat cu 99,67% din părţile sociale ale societăţii. La această societate, asociat cu 0,33% din părţile sociale ale societăţii era şi I. L.-L., însă societatea a fost dizolvată prin lichidare (radiere) în data de 13.01.2011.

S.C. M…..  S.R.L., a fost înfiinţată în anul 2005 şi are declarată ca activitate principală baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (cod CAEN 5630), cu sediul social  în mun. Fălticeni, …… , jud. Suceava. Societatea are cont bancar activ deschis la Banca Comercială Română şi are puncte de lucru declarate în următoarele locaţii:

- spălătorie auto, str. ……, mun. Fălticeni, jud. Suceava;

- cafe-bar……., mun. Fălticeni, jud. Suceava.

Societatea nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate către bugetul de stat şi, în perioada 2005-2015, a avut un număr total de 8 salariaţi, iar în luna iulie 2015 3 salariaţi activi.

Conform indicatori financiari, în perioada 2011-2014 societatea a avut doar pierderi, cu excepţia anului 2013, când a realizat un profit de 20.515 lei. Astfel, în anul 2010 a avut pierderi de 12.366 lei, în 2011 de 27.174 lei, în 2012 de 3.860 lei şi în 2014 de 1.862 lei.

Cât priveşte pe numitul I. C.–I. – fiul inculpatului I. L. L., din verificări a rezultat că acesta figurează în evidenţele fiscale computerizate ale A.N.A.F. cu mai multe tranzacţii imobiliare, realizate în perioada 2013 – 2014, realizând 5 achiziţii de proprietăţi imobiliare, în valoare totală de 22.000 lei.

În perioada 2007-2015, numitul I. C.–I. a realizat venituri în valoare totală de 16.342 lei, venituri realizate în realitate în perioada 2013-2015 şi numele acestuia nu apare evidenţiat în aplicaţia REVISAL privind calitatea de salariat, în perioada 2011-2015.

La data de 10.08.2015, numitul I. C.–I. deţinea calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul I. C. – I. Întreprindere Individuală, CUI ….., aflată în funcţiune, cu sediul social în mun. Fălticeni, str. ….., jud. Suceava, neavând puncte de lucru declarate şi nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate către bugetul de stat, neavând nici salariaţi declaraţi.

Starea de fapt mai sus reţinută cu privire la infracţiunea de „spălare de bani”, rezultă din următoarele probe:

- procesul-verbal încheiat, la data de 15.04.2015, de către procurorul de caz împreună cu inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. -  S.T. Braşov (f. 223-249 vol. XIII d.u.p.);

- procesul-verbal încheiat, la data de 16.09.2015, de către procurorul de caz împreună cu inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. -  S.T. Braşov (f. 251-297 vol. XIII d.u.p.);

- extrasele de cont bancare  (vol. XI, XIII);

- sesizarea nr. C.XV.1173/17.07.2015 a Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Bucureşti (f.194-221 vol. XIII);

- Raportul de Constatare din data de 15.09.2015, întocmit de Inspectorul Antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov (f. 9-88 vol. XIV);

- declaraţia martorului Z. T. (f.260-263 vol. XII);

- contractul de vânzare-cumpărare auto din 06.03.2014 şi contractul de vânzare cumpărare auto din 21.02.2014;

- Verificări efectuate la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Verificări efectuate la O.N.R.C., Verificări efectuate la A.N.A.F. – Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare (vol. X);

- declaraţiile martorilor B. A. Zsolt şi C. D. L. (f.200-202,197-199 vol.VIII d.u.p. 37,38 vol.V.d.f.).

Cu privire la infracţiunile de „spălare de bani” pentru care inculpaţii I. L.-L. şi B. J. E. sunt trimişi în judecată, inculpaţii, prin apărătorii lor, şi-au susţinut nevinovăţia şi au solicitat ca instanţa să dispună achitarea lor.

Astfel, apărătorul inculpatului I. L.-L. a solicitat, ca în baza art. 16 al. 1 lit. a C.pr.pen., instanţa să dispună achitarea inculpatului, întrucât această infracţiune nu există, arătând, în esenţă, faptul că din înscrisurile depuse la dosar (f.3-34 vol.III d.f.), rezultă o mică parte din situaţia materială a inculpatului I. L.-L. şi raporturile juridice în care a fost parte anterior presupuselor infracţiuni pentru care este trimis în judecată, respectiv  achiziţiile şi vânzările efectuate şi în consecinţă, nu se poate susţine că preţul autoturismelor cumpărate provine din infracţiunea de contrabandă. Totodată, s-a arătat că autoturismul VW Touran, asupra căruia s-a instituit sechestrul asigurător, a fost cumpărat de fiul inculpatului – numitul I. C. I., însă a fost înmatriculat pe numele inculpatului, pentru a se plăti taxe şi impozite mai mici.

Tot astfel, şi apărătorul inculpatului B. J. E. a solicitat achitarea inculpatului, în temeiul art. 16 al. 1 lit. c C.pr.pen., deoarece nu există dovezi că această faptă a fost săvârşită de inculpat. Astfel, s-a arătat că prin înscrisurile depuse la dosar (f.35-170 vol.II d.f.),  au demonstrat  existenţa fondurilor băneşti manipulate de către inculpat, provenite din surse licite, încă dinainte de anul 1989.

Cât privește apărarea formulată de inculpat I. L. L., instanţa constată că este neîntemeiată, fiind combătută de probatoriul administrat, analizat mai sus şi în consecinţă urmează a fi înlăturată.

 Este adevărat că înscrisurile depuse în instanță atestă cumpărarea de către inculpat a unor utilaje agricole în 2005, 2006, 2007 la licitație publică, sau a unor autovehicule folosite în 2009, 2010, 2013, precum şi faptul că, în anul 2013, a vândut două autovehicule, însă tocmai acest aspect i se reproșează inculpatului, că nu a beneficiat de resursa financiară licită pentru dobândirea bunurilor descrise în rechizitoriu, cu atât mai puţin pentru celelalte achiziţii ce rezultă din actele depuse de inculpat, în condiţiile în care familia sa nu deține nici un bun imobil, conform extrasului de C.F. şi firma sa și a soției - S.C. M…. S.R.L., a înregistrat doar pierderi financiare în perioada 2005 - 2012, cu excepţia anului 2007 când a avut un profit de 6.267 lei (f. 107-111 vol. II d.u.p.), iar din procesul-verbal încheiat de procuror cu specialistul ANAF, în data de 16.09.2015 (f.251-257 vol.XIII d.u.p.), rezultă că veniturile familiei I., în perioada 2006-2014, erau la limita subzistenței şi proveneau din salarii, chirii şi activități independente.

Nu pot fi reţinute nici apărările inculpatului B. J. E. şi urmează a înlăturate. Astfel, instanţa constată că, în declarația din 27.01.2016, dată în faţa instanţei (f. 180-181 vol.II d.f.), inculpatul a arătat că, după revoluția din 1989, a avut conturi bancare de 1 miliard lei vechi, sumă moștenită de la mama sa, în urmă cu 25 de ani, dobânda ajungând la 400.000 lei. De asemenea, inculpatul a arătat că deținea 4-5 vaci care îi asigurau un venit de 20.000/an și 5 ha teren agricol, cultivat cu sfeclă, împreună cu cumnatul său, obținând un venit net pe an de 1000 lei/ha. La data de 24.02.2016 (f.172-174 vol.III d.f.), în faţa instanţei, inculpatul a mai precizat că, la momentul începerii anchetei, avea 700.000 lei, din care 500.000 lei erau în conturi bancare pe numele membrilor familiei sale şi că o parte din sumă a fost cadou și moștenire de la mama sa, bani ce au fost depuși la bancă în perioada 1983-1985, obținând o dobândă bancară de 150% și deține certificate de trezorerie în valoare de 200.000-300.000 lei.

Cât priveşte veniturile din agricultură și creșterea animalelor, instanţa constată că sumele avansate de inculpat sunt doar nişte supoziţii, din moment ce nu a fost probat cu nici un înscris dau alte probe, cum nu au fost dovedite nici sumele de bani susţinute a fi dobândite de la mama inculpatului (1 miliard lei vechi), astfel instanţa apreciază că aceste apărări sunt lipsite de substanță și nu pot înlătura sau modifica situaţia de fapt reţinut mai sus, pe baza probelor administrate.

Este adevărat că extrasele de cont depuse la dosar de către inculpatul B. J. E. denotă că într-adevăr acesta avea venituri consistente, însă inculpatul nu a putut dovedi sursa licită a acestora, faţă de care instanţa apreciază că acele venituri provin din comiterea infracțiunilor de contrabandă și camătă, pe care ”le practica” inculpatul încă dinainte de 1990, astfel cum rezultă din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză.

Mai mult, actele depuse la dosar, din care rezultă situaţia financiară a familiei inculpatului, au fost avute în vedere de procuror şi specialistul ANAF la întocmirea procesului-verbal din data de 15.04.2015 (f.223-249 vol. XIII d.u.p.), ce vizează veniturile membrilor familiei, salarii, dobânzi, dividende, etc. pe perioada 2007-2014, precum şi la întocmirea Raportului de constatare al specialistului ANAF din 15.09.2015, din care rezultă suma totală supusă procesului de spălare a banilor (f.9-88 vol.XIV d.u.p.).

Faţă de cele de mai sus şi starea de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, instanţa constată că, în drept, faptele inculpaţilor I. L.-L., B. J. E., B. H.-B., C. L. V. şi N. M. întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracţiuni:

1. Fapta inculpatului I. L.-L., de a constitui, în vara anului 2013, împreună cu inculpaţii B. H. B. şi B. J. E., un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte inculpatul C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în  detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, atât singur cât și împreună cu C. L. V. (în data de 19.11.2013), a deținut, a transportat, a depozitat şi a vândut inculpaţilor B. J. E. şi B. H. B., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, precum şi altor persoane rămase neidentificate, în datele de 23.11.2013, 04.12.2013, 06.12.2013 – în două situaţii, 07.12.2013, 08.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 16.12.2013, 21.12.2013, 23.12.2013, 28.12.2013,  bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de „contrabandă”, în formă continuată, prev de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale).

Fapta inculpatului I. L.-L. da a folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, pentru achiziţionarea a două autovehicule, şi anume: autoutilitară Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….., înmatriculată la 25.02.2014,  prin contractul de vânzare – cumpărare din 21.02.2014, pentru suma de 1.000 euro şi  autoturismul marca VW Touran înmatriculat cu numărul ….., achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013, pentru suma de 5.000 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002.

 Văzând că cele trei infracţiuni au fost comise de inculpatul I. L.-L., înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa constată că sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. privind concursul real de infracţiuni.

2. Fapta inculpatului B. J. E., de a constitui, în vara anului 2013, împreună cu inculpaţii B. H.-B. şi I. L.-L. un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte inculpatul C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în  detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat, care în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul B. H.-B., a deținut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vândut, în datele de 03.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 22.10.2013 – în două situaţii, 28.10.2013 – în trei situaţii, 16.11.2013, 19.11.2013, 24.11.2013, 07.12.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 30.05.2014, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, vândute de către inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, în data de 24.06.2014 fiind depistat în timp ce deținea cantitatea de 15.469 asemenea țigarete destinate vânzării, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale).

Fapta inculpatului B. J. E., care, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, în repetate rânduri şi neautorizat, a dat cu titlu de împrumut mai multor persoane, dintre care au fost identificate: C. C. G., L. Z. L., D. A., E. S., M. L., M. A. – M. şi P.I.E., diferite sume de bani, cu dobândă, ca îndeletnicire, suma totală împrumutată fiind de 249.000 lei şi 10.000 de euro, iar dobânda totală percepută fiind de 28.950 lei şi 800 de euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „camătă”, prev. de art.  351 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat,  care, în perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, a deţinut şi folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, prin introducerea lor în circuitul financiar bancar și nebancar, prin efectuarea de operaţiuni de depuneri de numerar, retrageri de numerar, încasări și plăți, suma totală supusă procesului de spălare fiind de 1.580.181 lei, din care 49.264 lei reprezintă dobânda netă încasată pe seama fondurilor deţinute la instituţiile financiar bancare şi nebancare, şi, de asemenea, a folosit sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, pentru achiziţionarea a două autovehicule, şi anume: autoturism Audi A6 4B LBDGF1, nr. de înmatriculare …., achiziţionat în iunie 2012, cu suma de 3000 euro, respectiv autoturism Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare …, achiziţionat în 06.03.2014, cu suma de 3000 de euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”spălare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002.

Fapta inculpatului B. J. E., de a deţine,  la data de 24.06.2014, în afara antrepozitului fiscal, în recipiente nemarcate, cantitatea de 137 litri alcool etilic, cu o concentraţie alcoolică de 52%, 56%, 72%, 80% şi 89%, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinere de către orice persoană  în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modif.

Având în vedere că cele cinci infracţiuni au fost comise de inculpatul B. J. E., înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constată că că sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. privind concursul real de infracţiuni.

3. Fapta inculpatului B. H. – B. de a constitui, în vara anului 2013, împreună cu B. J. E. şi I. L. – L. un grup infracțional organizat, grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte  C. L. V. şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată,  în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, în perioada vara 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu B. J. E., a deținut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vândut, în datele de 29.08.2013, 01.09.2013, 02.09.2013 – în două situaţii, 03.09.2013, 11.09.2013 – în două situaţii, 13.09.2013, 17.09.2013, 21.09.2013, 25.09.2013, 25.11.2013, 01.12.2013, 09.12.2013, 14.12.2013 – în două situaţii, 16.12.2013, 21.12.2013, 02.01.2014, 12.01.2014, 14.01.2014, 21.01.2014, 25.01.2014, 31.01.2014, 14.02.2014, 15.02.2014 şi 05.04.2014,  bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, vândute de către inculpaţii I. L. – L. şi C. L. V., în datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, în data de 24.06.2014 fiind depistat în timp ce deținea cantitatea de 15.469 asemenea țigarete destinate vânzării,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale).

Văzând că cele două infracţiuni au fost comise de inculpatul B. H.-B., înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa constată că sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. privind concursul real de infracţiuni.

 4. Fapta inculpatului C. L. V. de a adera, în toamna anului 2013, la grupul infracţional organizat, constituit de către inculpaţii B. J. E., B. H. B. şi I. L. – L., grupare ce a fiinţat până la intervenția organelor judiciare în data de 24.06.2014, din care au mai făcut parte şi alte persoane a căror identitate nu a fost determinată, în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014, a infracţiunii de contrabandă în formă continuată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „aderare la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, în perioada toamna 2013 – vara 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a deținut, a transportat şi a depozitat, respectiv a vândut numiţilor B. J. E. şi B. H. B., în data de 19.11.2013 împreună cu I. L. – L., precum şi altor persoane în datele de 27.01.2014, 08.02.2014 – în două situaţii, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în data de 24.06.2014 fiind depistat că a deținut cantitatea de 10.200 asemenea țigarete destinate vânzării, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev de art. 270 al.1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale).

 Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpat sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. 

5. Fapta inculpatei N. M., care, în  baza aceleiași rezoluții infracționale, în datele de 11.10.2013, 19.11.2013 şi 07.12.2013, a preluat de la inculpatul B. J. E., a depozitat și a deținut, bunuri care trebuiesc plasate sub regim vamal, și anume tutun cu timbru de Ucraina și alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă, şi în data de 24.06.2014, a deținut la domiciliu cantitatea de 301 pachete cu asemenea țigarete, inscripționate JIN LING, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi  3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale).

Pentru faptele lor inculpaţii I. L.-L., B. J. E., B. H.-B., C. L. V. şi N. M. vor răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 74 C.pen., instanţa va avea în vedere natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, pericolul social al faptelor comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care combat deţinerea, preluarea şi depozitarea bunurilor sau a mărfurilor care nu au fost supuse controlului vamal, deci provin din contrabandă, din starea de pericol creată asupra bugetului general consolidat al statului, prin sustragerea bunurilor de la plata taxelor vamale, respectiv a relaţiilor sociale care combat acordarea de împrumuturi cu dobândă, ca îndeletnicire, de către persoane neautorizate, precum şi a celor care combat dobândirea şi folosirea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi totodată şi scopul urmărit de inculpaţi, aceea de a realiza venituri ilicite în urma comiterii acestor infracţiuni, dar şi persoana inculpaţilor şi atitudinea acestora în cursul procesului penal.

Astfel, se constată că inculpatul I. L.-L., are 46 de ani, are loc de muncă, este căsătorit, cu un copil în întreţinere şi potrivit cazierului judiciar (f.73 vol.V d.f.) nu a mai suferit alte condamnări, însă este trimis în judecată tot pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, prev. de art. 270 al.1, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., cauza aflându-se pe rolul Tribunalului Suceava şi a avut o atitudine nesinceră în cauză, susţinând prin apărătorul său că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, fără însă a da declaraţii în cauză, prevalându-se de dreptul la tăcere.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B. J. E., instanţa constată că acesta are vârsta de 53 de ani, este căsătorit şi este pensionat pe caz de boală şi a mai fost trimis în judecată  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, faptă săvârşită la data de 13.06.2014, deci concurentă cu faptele deduse judecăţii în cauză, pentru care, prin sentinţa penală nr. 128 din 30.09.2015 a Judecătoriei Făgăraş, definitivă la data de 27.10.2015, prin neapelare, s-a stabilit pedeapsa de  8 (opt) luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, potrivit art. 83, 84 C.pen., stabilindu-se un termen de încercare de 2 ani, în consecinţă urmează ca, în baza art. 89 al. 1 C.pen., instanţa să anuleze amânarea aplicării acestei pedepse. De asemenea, instanţa va avea în vedere şi atitudine inculpatului, care în faza urmăririi penale a recunoscut săvârşirea faptelor, însă în faţa instanţei, deşi a declarat că recunoaşte faptele pentru care este trimis în judecată, solicitând judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, cu ocazia ascultării sale, a recunoscut doar parţial faptele de care este acuzat, susţinând că în realitate a cumpărat câte 10, respectiv câte 12, cartuşe de ţigări şi nu baxuri, cum a declarat în faza urmăririi penale, precum şi faptul că pentru banii daţi împrumut nu a solicitat dobândă, însă a primit diferite sume de bani da la cei împrumutaţi, ca recunoştinţă pentru ajutorul dat, iar cu privire la infracţiunea de spălare de bani a susţinut că, sumele de care dispunea au o provenienţă licită, provenind din moşteniri şi din activităţi agricole, însă după cum s-a arătat mai sus, aceste apărări ale inculpatului sunt combătute de probele administrate în cauză şi în consecinţă urmează a fi înlăturate.

Referitor la inculpatul B. H.-B., instanţa constată că acesta are vârsta de 25 de ani, nu este căsătorit şi în cursul procesului penal s-a angajat la S.C. E…. S.R.L., precum şi faptul că, deşi nu a mai suferit alte condamnări, a mai fost cercetat pentru o infracţiune privind circulaţia pe drumurile publice, faptă pentru care, prin ordonanţa nr.1539/P/2013 din 17.07.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, potrivit art. 18/1, rap la art. 91 C.pen. din 1969 a fost  sancţionat administrativ cu amendă de 200 lei (f.68 vol.V.d.f.). Totodată, instanţa va avea în vedere şi atitudinea manifestată de inculpat în cursul judecăţii, care iniţial a arătat că recunoaşte faptele astfel cum au fost reţinute prin actul de sesizare, recunoscute de altfel şi în faţa procurorului, solicitând judecarea cauzei, pe procedura recunoaşterii învinuirii, însă cu ocazia ascultării sale, potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., acesta a negat săvârşirea vreuneia dintre faptele pentru care este trimis în judecată.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul C. L. V., instanţa constată că acesta are vârsta de 36 de ani, nu este căsătorit, are loc de muncă şi, potrivit cazierului judiciar (f.74 vol.V.d.f.) nu este la primul contact cu legea penală, fiind condamnat prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 30.04.2013 prin nerecurare, tot pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, la pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, săvârşind faptele deduse judecăţii, în termenul de încercare stabilit, din care rezultă perseverenţa inculpatului în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni, fiind deci aplicabile în cauză dispoziţiile art. 83 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Cât priveşte poziţia procesuală a inculpatului, instanţa constată că, în cursul urmăririi penale, acesta a recunoscut parţial faptele de care este acuzat, însă în faţa instanţei a arătat că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina, fără să dea declaraţii cu privire la aceste fapte.

Cu privire la inculpata N. M., instanţa constată că aceasta are vârsta de 46 de ani, are loc de muncă, este căsătorită, cu un copil minor în întreţinere şi nu are antecedente penale (f.69 vol.V d.f.), precum şi faptul că inculpata a avut o atitudine sinceră, atât în faza urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, recunoscând şi regretând fapta comisă, solicitând totodată judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, potrivit art. 375 al. 1 şi 2 C.pr.pen., în condiţiile prev. de art. 374 al. 4 C.pr.pen., cerere admisă de instanţa de judecată. 

Totodată, instanţa constată că, prejudiciul cauzat de inculpata N. M.  părţii civile, în valoare de 3.961 lei, reprezentând taxe vamale, accize ţigareta şi TVA, a fost achitat în întregime, până la primul termen de judecată, conform chitanţelor cu seria A/2014 nr. 0201240 – 116/1.10.2015 şi seria A/2014 nr. 0201241 – 117/1.10.2015 (f. 49, 52, 58 vol.II d.f.), împrejurare care constituie circumstanţa atenuantă legală, prev. de art. 75 al. 1 lit. d teza I C.pen. şi urmează a o reţine ca atare în favoarea inculpatei N. M., cu consecinţa reducerii  cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită de către inculpată.

În consecinţă, la individualizarea pedepsei privind pe inculpata N. M., instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, pentru  infracţiunea săvârşită, reduse cu o treime, potrivit art. 76 al. 1 C.pen., rezultând 1 an şi 4 luni închisoare, şi în baza art. 396 al. 10 C.pr.pen., cu încă o treime,  apreciind că, o pedeapsă, stabilită la acest minim va fi de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C.pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a  inculpatei.

1. Aşa fiind, instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea inculpatului I. L.-L. la următoarele pedepse:

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea, în baza art. 65 al. 1 C.pen., şi a pedeapsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.;

- la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată, prev. de  art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea, în baza art. 65 al. 1 C.pen., şi a pedeapsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.;

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. 

Faptele fiind săvârşite în concurs real, potrivit art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, se va aplica inculpatului I. L.-L. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse ce se vor aplica, respectiv 2 (doi) ani închisoare şi în final inculpatul va executa pedeapsa de 7(şapte) ani  închisoare, în regim de detenţie.

Tot astfel, în baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, se va aplica inculpatului I. L.-L. cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

De asemenea, în baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, se va aplica inculpatului I. L.-L. cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

2. Cât priveşte pe inculpatul B. J. E., instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea acestuia la următoarele pedepse:

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., poptrivit art. 65 al. 1 C.pen.;

- la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei aceesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.;

- la pedeapsa de  6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „camătă”, prev. de  art. 351 C.pen.;

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002;

- la pedeapsa de 1(un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l, al. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003, modificată, cu aplicarea art. 5 al. 1 C.pen. 

Văzând că, prin sentinţa penală nr. 128 din 30.09.2015 a Judecătoriei Făgăraş, definitivă la data de 27.10.2015, prin neapelare, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, stabilită pentru inculpatul B. J. E., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pe.pen., faptă săvârşită la data de 13.06.2014, deci concurentă cu faptele din prezenta cauză, urmează ca, în baza art. 89 al. 1 C.pen., instanţa să anuleze amânarea aplicării acestei pedepse. 

Faptele fiind săvârşite în concurs real, urează ca, în baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 89 al. 1 C.pen., din pedepsele de mai sus, instanţa să aplice  inculpatului B. J. E. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (inclusiv din pedeapsa de 8 luni închisoare), respectiv 2 (doi) ani 8 (opt) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare şi în final inculpatul va execută pedeapsa de 7 (şapte) ani 8 (opt) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare, în regim de detenţie. 

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, se va aplica inculpatului B. J. E. cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Tot astfel, în baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, se va aplica inculpatului B. J. E. cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

3. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B. H. – B., instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea acestuia la următoarele pedepse:

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.. potrivit art. 65 al. 1 C.pen., şi 

- la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

Faptele fiind săvârşite în concurs real, urmează ca, în baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, instanţa să aplice inculpatului B. H.-B. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată,  respectiv 1 (un) an închisoare şi în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, în regim de detenţie. 

De asemenea, în baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, se va aplică inculpatului B. H.-B. cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Tot astfel, în baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, se va aplica inculpatului B. H.-B. cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

4. Cât priveşte pe inculpatul C. L. V., instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea acestuia la următoarele pedepse:

- la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „aderarea la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., potrivit art. 65 al. 1 C.pen. şi

- la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată,  prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

Având în vedere că inculpatul a săvârşit faptele în concurs real, urmează ca, în baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, instanţa să aplice inculpatului C. L. V. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată,  respectiv 1 (un) an închisoare şi în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, în regim de detenţie. 

Faptele deduse judecăţii fiind săvârşite în termenul de încercare e executării pedepsei de 6 luni închisoare,  urmează ca, în baza art. 83 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012, instanţa să revoce suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. L. V. prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 30.04.2013, prin nerecurare, şi va dispune executarea acestei pedepse alături de pedeapsa rezultantă ce se va aplica în prezenta cauză şi în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani  şi 6 (şase) luni închisoare. 

Aşa fiind, se va revoca şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. din 1969, aplicată, în baza art. 71 C.pen. din 1969, prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi şi se va interzice exercitarea acestor drepturi pe durata executării pedepsei.

De asemenea, în baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, instanţa va aplica inculpatului C. L. V. cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Tot astfel, în baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, se va aplica inculpatului C. L. V. cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

Văzând pedepsele ce urmează a fi aplicate inculpaţilor I. L.- L., B. J. E., B. H.- B. şi C. L. V.,  fiind îndeplinite şi condiţiile art. 211 al. 1 C.pr.pen. şi art. 202 al. 1 şi 3 C.pr.pen., urmează ca, în baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362  al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., instanţa să menţină măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de cei patru  inculpaţi prin ordonanţele procurorului din 24.06.2014, date în dosarul nr. 34/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Covasna, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţele procurorului din data de 1 septembrie 2015 şi încheierea din data de 26.11.2015 a Tribunalului Covasna.

5. Cât priveşte pe inculpata N. M., instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea acesteia la pedeapsa de 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 1 an, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 a. 1 C.pen. (4 acte materiale), art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., art. 75 al. 1 lit. d teza I C.pen., art. 76 al. 1 C.pen., art. 79 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., cu aplicarea, în baza art. 65 al. 1 C.pen., şi a pedepsei accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

Văzând cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatei N. M. şi faptul că aceasta nu a mai fost condamnată anterior, raportat şi la circumstanţele personale ale acesteia, arătate mai sus, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpata nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Faţă de cele de mai sus, văzând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 91 C.pen., urmează ca, în baza art. 91 C.pen., instanţa să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., să stabilească pentru inculpata N. M. termen de supraveghere de de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Văzând modalitatea de executare a pedepsei ce se va aplica inculpatei, executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., va începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 al. 1 lit. b C.pen.

În temeiul dispoziţiilor art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanţa îl va obliga pe inculpata N. M. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, iar  în baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., va impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., instanţa va obliga pe inculpata N. M. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Reci, jud. Covasna sau în cadrul Societăţii Tega S.A. Sf. Gheorghe, afară de cazul în care, din cauza stării sale de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În temeiul art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatei N. M. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

6. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul C. N., instanţa reţine următoarele:

După cum s-a mai arătat mai sus, în activitatea infracţională de contrabanda cu ţigări, desfăşurată în perioada vara 2013 – vara 2014, respectiv pentru a transporta țigaretele de contrabandă din Suceava în județului Covasna, inculpatul I. L. L. a folosit autoturismul Audi Allroad, nr. de înmatriculare de Italia …., serie şasiu ……, autovehicul care a fost înmatriculat provizoriu în circulație la data de 06.04.2015 de către inculpatul C.  N., iar la data de 07.04.2015 a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă, ca urmare a semnalării în alertă SINS la data de 11.08.2014, fiind ridicat de D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna în vederea continuării cercetărilor.

Astfel, din probele dosarului rezultă că, la data de 07.04.2015, autovehiculul menţionat era condus de către martorul N. I., ginerele inculpatului C.  N., care, cu ocazia depistării autoturismului Audi Allroad, a predat lucrătorilor de poliție de la frontieră, documentele însoțitoare, și anume:

- certificatul de proprietate nr. 15/A015436X, eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul AUDI  serie şasiu ….., ce atestă și radierea din Italia la data de 23.03.2015 în vederea exportului într-o țară UE, precum și traducerea lui în limba română;

- certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul Audi serie şasiu …. cu nr. de înmatriculare italian …., proprietar L. O. din 08.02.2012, precum și traducerea lui în limba română, pe verso-ul originalului fiind  consemnat de către autoritățile italiene că certificatul de înmatriculare este anulat, pentru export definitiv în România, Cremona, 23.03.2015;

- un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului Audi serie şasiu …., purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”)

- autorizația de circulație provizorie …., valabilă în perioada 06.04.2015 - 05.05.2015 numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului Județul Suceava, înscrisuri aflate la dosarul cauzei (f.190-196 vol.IX d.u.p.).

Prin adresa nr. 40836/24.04.2015, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava a înaintat, în copie xerox, documentația care a stat la baza emiterii  autorizației de circulație provizorie SV059845 (f.204-214 vol.IX d.u.p.) respectiv:

- cererea din 06.04.2015 a numitului C.  N., pentru eliberarea autorizației de circulație provizorie;

- chitanțele privind plata taxei de înmatriculare provizorie și a autorizației provizorii;

- poliță asigurare auto R.C.A.;

- C.I. a numitului C.  N.;

- certificatul de proprietate nr. 15/A015436X eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul Audi serie şasiu ……., ce atestă și radierea din Italia, la data de 23.03.2015, în vederea exportului într-o țară UE, precum și traducerea lui în limba română;

- certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul Audi serie şasiu ….. cu nr. de înmatriculare italian …, proprietar L. O. din 08.02.2012, și traducerea lui în limba română, pe verso-ul originalului fiind consemnat de către autoritățile italiene că certificatul de înmatriculare este anulat pentru export definitiv în România, Cremona, 23.03.2015;

- un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului Audi serie şasiu ….., purtând data de 20.03.2015, precum și traducerea lui în limba română ”Declarație verbală de vânzare” ce poartă data de 20.03.2014.

Potrivit art. 16 al. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor „Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului;  b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia; c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei; d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu şi a garanţiei de returnare a acestora; g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie; h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări. Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

Or, inculpatul C.  N. a intrat în posesia autovehiculului Audi de la numitul M. T. D., căruia îi încredințase numitul P. I., în vederea înmatriculării în Bulgaria, însă inculpatul C. N. a procedat la înmatricularea provizorie a autoturismului, sens în care a avut  nevoie de o copie a documentului de proprietate, conform art. 16 alin. 1 lit. d din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 al M.A.I.

 Potrivit declarațiilor martorilor M. T. D. și P. I. (f. 259-262, 255-258 vol.VIII d.u.p., 6, 9 vol.IV d.f.), autovehiculul avea doar certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autoritățile italiene și certificatul de înmatriculare, ambele în limba italiană. Astfel, inculpatul C.  N. a întocmit în fals un înscris sub semnătură privată redactat în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului Audi serie şasiu …., purtând data de 20.03.2014. Acest înscris a fost trimis de către C.  N.  pe mail, la data de 06.04.2015, Biroului de traduceri și Apostile ”Prof. … …” din Rădăuți, împreună cu cele două certificate, pentru a fi traduse din limba italiană în limba română.

Potrivit adresei nr. 388/19.05.2015 a Biroului de traduceri și Apostile ”Prof. .. …” din Rădăuți (f.234 vol.IX d.u.p.), cele trei documente au fost primite pe mail la data de 06.04.2015, ora 10:53 de la Biroul de acte auto aparținând lui C. N. – A…. – Întreprindere Individuală, CUI …, iar înscrisurile traduse au fost ridicate în aceeaşi zi la ora 11:30.

Văzând că data de pe înscrisul în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L.O. către C. N. a autovehiculului Audi  serie şasiu …, era greşită, în sensul că era trecută data de ”20.03.2014”, în aceiași zi, inculpatul C. N. a modificat data înscrisă din ”20.03.2014” în ”20.03.2015”, și, înscrisul astfel modificat l-a depus la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, în vederea eliberării autorizației de circulație provizorie pentru autovehiculul Audi. În baza documentației predate de către C.  N., Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava a eliberat autorizația de circulație provizorie …., documentaţia depusă fiind primită de către martora S. V., angajată la S.P.C.R.P.C.Î.A. Suceava, în calitate de agent șef adjunct, care a verificat-o şi a procedat la emiterea autorizației de circulație provizorie.

Audiat în cursul urmăririi penale (f.303-306,326-328 vol.IX d.u.p.), inculpatul C. N. a recunoscut că, la data de 6.04.2015, a preluat maşina Audi A6 de la firma de parbrize, după ce în prealabil a discutat cu martorul M. T. D. şi intenţiona să o cumpere, odată cu maşina primind şi certificatul de proprietate şi certificatul de înmatriculare a autoturismului, ambele în limba italiană, emise de autorităţile italiene, precum şi copia actului de identitate a martorului P. I. şi a numitului L. O., emis în Italia, iar printre actele maşinii a găsit şi o coală de hârtie format A4, pe care era aplicată o semnătură. Inculpatul a arătat că, a vrut să înmatriculeze provizoriu acel autovehicul, însă avea nevoie de copia unui act de proprietate. Astfel, a găsit pe internet un model de contract şi a creat pe calculator un fel de contract de vânzare-cumpărare în limba italiană ”Dichiarazione verbale di vendita”,  prin care L. O., născut în …, cu reşedinţa în Italia, i-a vândut autovehicul Audi A6, la preţul de 1.500 euro, la data de 20.03.2014, deşi el nu plătise nici un preţ. Apoi, a introdus în imprimantă foaia cu semnătura pretinsă a fi a lui Luca Octavian şi a imprimat contractul. În  aceeaşi zi a transmis prin e-mail biroului de traduceri cele trei acte, respectiv certificatul de proprietate eliberat de autorităţile italiene, certificatul de înmatriculare italian şi contractul creat de el pe calculator, pentru a fi traduse în limba română, traducerile fiind ridicate în aceeaşi zi. Ulterior s-a dus la înmatriculări Suceava, însă acolo a constatat că a greşit data de pe contractul creat, fiind trecută 20.03.2014, ori la data respectivă el era în penitenciar. Atunci, pe calculator a creat un alt contract de vânzare-cumpărare în limba italiană, cu data de 20.04.2015 şi fără să o mai traducă, a depus actele la înmatriculări, contractul cu data de 20.04.2014, tradus în limba română, iar contractul cu data de 20.04.2015 în italiană, dar angajaţii nu au observat şi i s-a eliberat autorizaţia de circulaţie provizorie ……., valabil doar pe teritoriul României. Maşina a fost pusă pe platformă, pentru a fi transportată în Bulgaria în vederea înmatriculării, însă a fost ridicată la Vama Negru Vodă, jud. Constanţa de organele de poliţie.

Inculpatul C. N. a mai declarat în faţa procurorului că nu l-a văzut niciodată pe L. O. şi nu a vorbit cu el, însă nu se consideră vinovat de comiterea infracţiunilor pentru care este cercetat, crede doar că a greşit data contractului pe calculator.

Audiat în instanţă (f.185 vol.II d.f.), inculpatul C. N. a arătat că nu recunoaşte că ar fi săvârşit vreo faptă de fals. Astfel, a arătat că, în martie-aprilie 2015, cumătrul său – martorul M. T. D. i-a adus la domiciliu o maşină Audi A6, ca el să se ocupe de înmatricularea acesteia în Bulgaria sau dacă îi place să o cumpere. După ce a primit maşina şi documentele acesteia, respectiv certificatul de proprietate pe numele I. şi copia actului de identitate a acestuia, a intrat pe internet, de unde a ales un model de contract de vânzare-cumpărare şi a dat actele maşinii unei angajate – numitei T. P., care a completat contractul de vânzare-cumpărare cu datele proprietarului şi cu datele sale, în calitate de cumpărător, precum şi cu datele maşinii, contract pe care la rubrica proprietar - vânzător L. O. a semnat-o angajata sa, după care aceasta din urmă a trimis actele la biroul de tradus acte.

Inculpatul a arătat că, după ce actele au fost traduse, angajata sa a observat că s-a greşit data pe contract şi a refăcut contractul cu data corectă  de 20.03.2015 şi l-a trimis din nou la biroul de tradus acte, astfel că primul contract cu dată greşită nu a fost folosit la nici o instituţie. Pe baza actelor depuse a primit numere provizorii şi l-a trimis pe ginerele său – martorul N. I., să ducă maşina în Bulgaria, având ataşată o platformă pe care era o altă maşină, pentru a încerca motorul şi, dacă corespunde, să înmatriculeze autovehiculul Audi A6, după care îl va cumpăra.

Faţă de susţinerile inculpatului C. N., la propunerea reprezentantului Ministerului Public, la care a achiesat şi inculpatul, instanţa a admis şi a audiat-o în calitate de martoră pe numita T. P.(f.10 vol.IV d.f.). Astfel, martora a arătat că, în perioada 2007 – august 2015 a fost angajată cu contract de muncă,  la Intreprinderea Individuală C. N., în calitate de secretară, întreprindere ce avea ca obiect de activitate şi înmatriculări de  autovehicule. Martora a declarat că, în primăvara anului 2015, inculpatul C. N. a venit cu nişte acte şi i-a spus să pregătească dosarul pentru autorizare provizorie, ca ulterior să fie înmatriculat în Bulgaria, ocazie cu care i-a predat cartea maşinii, certificatul de proprietate a unui autoturism Audi A6, precum şi un contract de vânzare-cumpărare întocmit pe un formular tipizat, în limba italiană, scris pe calculator. Astfel, martora s-a ocupat cu pregătirea cererii pentru autorizare provizorie, încheierea contractului de asigurare obligatorie, traducerea înscrisurilor în limba română şi efectuarea de copii de pe acestea. Martora a arătat că ea nu a intervenit în nici un fel asupra actelor, în sensul să dateze sau să completeze vreo menţiune lipsă de pe acestea şi nici nu a completat acel contract cu datele vânzătorului şi ale cumpărătorului, doar cererea a fost scrisă şi datată de ea, însă şi aceasta a fost semnată de inculpatul C. N.. Martora a mai arătat că, ea nu are cunoştinţă de existenţa a două contracte şi că ea a dat la tradus doar contractul primit de la domnul C. şi nu are nici o explicaţie de unde a apărut şi un alt contract cu o altă dată.

Văzând cele de mai sus, instanţa urmează să înlăture apărarea formulată de inculpatul C. N., în sensul că nu el a întocmit contractele de vânzare-cumpărare în italiană ”Dichiarazione verbale di vendita”, ci angajata sa, şi în consecinţă nu se face vinovat de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, aceasta fiind contrazisă de probele administrate în cauză. Astfel, se constată, pe de o parte că, însuşi inculpatul, în declaraţia dată în faza de urmărire penală, recunoaşte că el a întocmit, pe calculator, pe un formular, cele două contracte de vânzare-cumpărare şi le-a folosit la serviciul de înmatriculări Suceava, în baza cărora a abţinut autorizaţia de circulaţie provizorie ….., chiar precizând că, angajatele de la înmatriculări nu au observat că acel contract cu data de 20.03.2015, nu este tradus în limba română, depunând traducerea contractului cu data de 20.03.2014. Pe de altă parte, martora T. P. a arătat că, ea nu a completat acel contract şi nu a intervenit în nici un fel în întocmirea acestuia, ba mai mult nici nu avea cunoştinţă de existenţa celui de a-l doilea contract.

Văzând starea de fapt descrisă şi considerentele arătate mai sus, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului C. N., care, la data de 6.04.2015, a întocmit în fals un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ……, pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, în vederea producerii de consecințe juridice şi, la data de  06.04.2015, l-a utilizat la Biroul de Traduceri și Apostile ”Prof. ….” din Rădăuți, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.

Fapta inculpatului C. N., care la data de 06.04.2015,  cu intenție, l-a determinat, la comiterea, fără vinovăție, a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată  de către angajatul Biroului de Traduceri și Apostile ”Prof. ….” din Rădăuți, cu prilejul traducerii din limba italiană în limba română a înscrisului intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ….., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, în vederea producerii de consecințe juridice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3 C.pen., rap. la art. 322 al. 1 C.pen.

Fapta aceluiaşi inculpat C. N., care  la data de 06.04.2015, a folosit, în vederea producerii de consecințe juridice, în fața Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, respectiv pentru eliberarea autorizației de circulație provizorie, înscrisul sub semnătură privată falsificat, intitulat ”Declarație verbală de vânzare”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ….., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2014, înscris care reprezintă traducerea din limba italiană în limba română a înscrisului falsificat de către acest inculpat denumit ”Dichiarazione verbale di vendita”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”uz de fals”, prev. de art. 323 teza a II-a  C.pen.

Fapta inculpatului C. N., care la data de 06.04.2015, a întocmit în fals un înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ..............., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2015, pe care l-a folosit la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv pentru obţinerea autorizaţiei de circulaţie provizorie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.

În final, fapta inculpatului C. N., care la data de  6.04.2015, cu intenţie, l-a determinat la comiterea, fără vinovăție, a infracțiunii de fals intelectual de către funcționarul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava, cu prilejul întocmirii autorizației de circulație provizorie ……., pe baza înscrisului în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă în mod nereal vânzarea de către Luca Octavian către C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie şasiu ..............., pentru suma de 1500 euro, purtând data de 20.03.2015, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”fals intelectual” în varianta participației improprii, prev. de art. 52 al. 3 C.pen, rap. la art. 321 al. 1 C.pen.

Faptele fiind comise în concurs real, faţă de inculpat sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 al. 1 C.pen. şi 39 C.pen.

Din copia cazierului judiciar al inculpatului C. N. (f. 75-76 vol.V d.f.), rezultă că acesta a suferit mai multe condamnări succesive, ultima dată fiind condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, prin sentinţa penală nr. 74 din 11.03.2009 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 23 din 2.03.2012 a Curţii de Apel Suceava. Astfel, se constată că, inculpatul a săvârşit faptele deduse judecăţii în stare de recidivă şi în consecinţă, se vor reţine şi dispoziţiile art. 41 al. 1 C.pen.

Pentru faptele sale, inculpatul C. N. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepselor, potrivit art. 74 C.pen., instanţa va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, pericolul social al faptelor comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale a căror desfăşurare normală este condiţionată de apărarea încrederii în sinceritatea înscrisurilor sub semnătură privată folosite în cadrul acestor relaţii, precum şi încrederea publică în înscrisurile oficiale emise în baza acestora, dar şi de persoana inculpatului, care are  vârsta de 62 de ani, are o calificare şi loc de muncă şi este recidivist, suferind mai multe condamnări succesive, comiţând faptele deduse în cursul termenului de liberare condiţionată (f.75 vol.V d.f) şi nu în ultimul rând, atitudinea parţial sinceră manifestată de acesta, în faza urmăririi penale, unde a recunoscut că el a întocmit cele două contracte de vânzare-cumpărare, deşi nu îl cunoaşte pe proprietarul maşinii care este trecut în contract ca şi vânzător, acte pe care le-a transmit la biroul de tradus acte şi apoi, le-a folosit la serviciul de înmatriculări, însă în faţa instanţei a negat săvârşirea faptelor, arătând că angajata sa a întocmit actele, pentru a se exonera de răspundere penală.

Aşa fiind, văzând limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa apreciază că, câte o pedeapsă stabilită la minimul special, va fii de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C.pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, în consecinţă, urmează să îl condamne pe inculpatul C. N. la  pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 52 al. 3 C.pen., rap. la art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals”, prev. de art. 323 teza a II-a C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen. şi la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la fals intelectual”, prev. de art. art. 52 al. 3 C.pen., rap. la art. 321 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen.

Faptele fiind comise în concurs real, în baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, instanţa va aplica inculpatului C. N. pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare, la care se va adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 7 (şapte)  luni  închisoare, astfel  inculpatul va executa pedeapsa de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni  închisoare. 

Văzând că inculpatul C. N. a comis faptele deduse judecăţii în termenul de liberare condiţionată din executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel Suceava, din a cărei executare a fost liberat condiţionat la data de 29.10.2014, cu un rest de pedeapsă rămas de executat de  275 de zile, urmează ca, în  baza art. 104 al. 2 C.pen., instanţa să revoce liberarea condiţionată din executarea acestei pedepse şi, în baza art. 43 al. 2 C.pen., să adauge la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni  închisoare aplicată prin prezenta, restul de pedeapsă rămas neexecutat de 275 zile închisoare (9 luni şi 5 zile) şi în final inculpatul C. N. să execute pedeapsa de 2 (doi) ani 4 (patru) luni şi 5 (cinci) zile închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 45 al. 3 lit. b C.pen., se va adăuga la pedeapsa mai sus stabilită, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. din 1969, pe o durată de 3 ani, stabilită prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel  Suceava, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se va executa după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 3 lit. b C.pen., instanţa va menţine pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi b  C.pen. din 1969, stabilită, conform art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel Suceava, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

7.  Referitor la inculpata S. G. instanţa reţine următoarele:

Inculpata S. G., în prezent, este angajată în calitate de responsabil unitate retail la Banca Comercială Română - Sucursala Județeană Covasna, atribuţiile sale de serviciu fiind prevăzute în fişa postului (f.54-57 vol.XXX d.u.p.), respectiv: Responsabilităţi generale din aceasta şi cele legate de însuşirea şi aplicarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne B.C.R. în domeniul prevenirii fraudelor, spălării banilor, finanţării actelor de terorism ..., identificarea şi notificarea operaţiunilor bancare suspecte conform legislaţiei şi procedurilor, exercitarea controlului ierarhic asupra activităţilor desfăşurate de Unitatea retail. De asemenea, ca Responsabilităţi specifice are obligaţia gestionării corespondenţei.

Din adresa nr. 3213/15.05.2015 a B.C.R., Direcția Prevenire Frauda (f.241-243 vol.XX), rezultă că inculpata S. G. are experiența în activitatea bancară, fiind angajata B.C.R. încă din anul 2002, iar în perioada 01.01.2002 – 31.07.2006 a fost casier central la Sucursala Județeană Covasna (f.242-243 vol.XX d.u.p.). De asemenea, din declaraţia inculpatei, dată în faţa instanţei, rezultă că lucrează în sistemul bancar din anul 2000, respectiv la B.C.R. Sucursala Covasna, dar şi anterior a lucrat în acest domeniu, începând cu data de 1.11. 1992, fiind angajată la Banca Banc-Post - Sucursala Sf. Gheorghe, apoi, în perioada 2006 -1.04.2012, a avut funcţia de director executiv la B.C.R. – Agenţia Trident din Sf. Gheorghe, după care a ocupat funcţia de director executiv la B.C.R. – Sucursala Judeţeană Covasna, până în mai 2014, dată de la care, în aceeaşi unitate, are funcţia de responsabil unitate retail (f. 177-178 vol.III d.f.).

În procedura D 00085 a B.C.R., la pc. 4.7.1.,  sunt identificate responsabilităţile pe care le au unităţile teritoriale în vederea transmiterii solicitărilor primite de la autorităţile publice ale statului,  şi anume: cererile de documente şi informaţii primite de UT/EF din Centrala B.C.R. se înregistrează în registrul de intrare – ieşire al UT/EF, în aceeiaşi zi, în care au fost primite/înregistrate, CDI se transmit D.J. – Departamentul Proceduri Legale, scanate prin mail, iar originalul documentului se va transmite la  D.J. – Departamentul Proceduri Legale, în atenţia ERCDI, în aceeaşi zi sau în următoare zi lucrătoare.

Din documentaţia înaintată cu adresa nr. 236/26.01.2015 a B.C.R. (f.52-58 vol.XX d.u.p.), rezultă că banca nu are elaborată o procedură specială de transmitere a corespondenţei privind strict măsurile asiguratorii dispuse de către organele judiciare în cadrul dosarelor penale, aceste prevederi regăsindu-se în instrucţiunile interne menţionate, coroborate cu atribuţiile precizate în fişa postului.

Începând cu data de 01.02.2014, s-a comunicat prin sistemul infonet al B.C.R. activitatea de furnizare informaţii/documente către autorităţi (organe de cercetare penală, instanţe, etc.), însă  la cererile acestora adresate băncii, această activitate a fost transferată la Direcţia Conformitate şi Antifraudă – Echipa Documentare Autorităţi. Pentru recepţionarea documentelor la D.C.A.F. a fost creată o nouă adresă de mail,  [email protected], la care pot fi transmise solicitările urgente, în cazul în care acestea sunt adresate unităţilor teritoriale sau entităţilor funcţionale din Centrala B.C.R. (f.58 vol.XX d.u.p.).

Având în vedere că în dosarul de urmărire penală cu nr. 34/D/P/2013 se efectuau cercetări faţă de suspecţii I. L. L., B. J. E., B. H. B., B. B. şi C. L. V., sub aspectul comiterii infracţiunilor de  constituirea/aderarea, respectiv sprijinirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă, în scopul de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul măsurii de siguranţă a confiscării speciale şi confiscării extinse (conform art. 108 lit. d, e, art. 112  şi art. 1121 C.p.), precum şi pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunile investigate, prin ordonanţa procurorului din data de 24.06.2014 (f.2-10 vol.XX d.u.p.), în temeiul art. 249 alin. 1, 2, 4, 5 din C.pr.pen., s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor şi suspecţilor din prezenta cauză, printre care şi asupra sumelor de bani din conturile bancare de  la Banca Comercială Romană S.A., deţinute de inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B..

Măsura asiguratorie a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanța din data de 24.06.2014, s-a înregistrat la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna – Sf. Gheorghe sub nr. 3936/24.06.2014, însă nu a fost pusă de îndată în executare, astfel că inculpații B. J. E. şi B. H. – B. au retras din conturile personale suma totală de 134.132,50 lei.

În concret,  în data de 25.06.2014, ora 10:48,  inculpatul B. H. – B. a închis un depozit în valoare de 13.565,73 lei,  la ora 10:53, ridicând în numerar suma de 13.432,50 lei. Abia în data de 27.06.2014, ora 17:23, s-a pus în executare sechestrul asigurător, pentru suma de 4,33 lei.

Şi inculpatul B. J. E. a efectuat mai multe operaţiuni bancare în acele zile, astfel:

- în data de 26.06.2014 la ora 09:24 a închis depozitul 2532.A04.0.3798444.0493.ROL…. în valoare de 14.736,65 lei;

- în data de 26.06.2014 la ora 09:32 a închis depozitul 2532.A04.0.3798444.0493.ROL….. în valoare de 87.461,36 lei;

- în data de 27.06.2014 la ora 14:30 a închis depozitul 2532.A02.0.3798444.0493.ROL…. în valoare de 3.523,50 lei;

- în data de 27.06.2014 la ora 14:31 a închis depozitul 2532.A02.0.3798444.0493.ROL….. în valoare de 8.415,38 lei;

- în data de 27.06.2014 la ora 14:33 a închis contul de economii 2511.A12.0.3798444.0124.ROL….. în valoare de 3.749,99 lei;

- în data de 26.06.2014 la ora 09:39 a transferat din contul curent 2511.A01.0.3798444.0124.ROL…..1 suma de 104.000,00 lei numitului B. C., în contul RO62RNCB0124039……..;

- în data de 27.06.2014 la ora 14:41 a transferat din contul curent 2511.A01.0.37984……..ROL.1 suma de  9.473,00 lei, în celălalt cont curent deținut la B.C.R.;

- în data de 27.06.2014 la ora 16:56 a transferat din contul curent 2511.A01.0.3798444……. suma de 16.7000,00 lei numitului B. A. Z., în contul …………..1608RON0257596.

Abia în data de 27.06.2014, la ora 17:19, s-a pus în executare sechestrul asigurător pe contul curent 2511.A01.0.3798444.0124.ROL.1 pentru suma de 96,14 lei şi în data de 27.06.2014 ora 17:20, s-a pus în executare sechestrul asigurător pe contul curent 2511.A01.0.3798444.0318.ROL.1, pentru suma de 1.632,20 lei.

Astfel, se constată că, în speţă, inculpata S. G., responsabil unitate retail la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, încălcându-şi atribuţiile de serviciu, nu a remis către structura centrală, pe e-mail scanată, ordonanţa procurorului de instituire a sechestrului asiguratoriu în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B., în aceiaşi zi, în care ordonanţa a fost înregistrată la Sucursala Judeţeană Covasna a băncii, şi anume în data de 24.06.2014, fapt care a permis retragerea de către aceştia a sumei totale de 134.132,50 lei, rămânând în conturile personale doar o sumă modică.

Din actele dosarului, rezultă că, ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asiguratorii în speţă a fost primită în data de 24.06.2014, pe suport de hârtie, fiind înregistrată în Registrul de intrare-ieşire cu numărul 3936/24.06.2014, chiar de către inculpata S. G. şi transmisă letric către Structura Centrală a băncii, a doua zi, în 25.06.2014, prin curieratul intern al B.C.R., conform borderoului B.C.R. predare expediţii din 25.06.2014 (f.34,39 vol.XX d.u.p), nota de transport EXPRESS BTA23735271N, emisă de firma de curierat CARGUS (f.40 vol.XX), fiind înregistrată la Direcția de Conformitate și Antifraudă, București, abia în 27.06.2014, conform borderoului de predare documente (f.41-42 vol.XX).  Această direcţie a transmis avizul de instituire a măsurii asiguratorii către departamentul de specialitate responsabil cu aplicarea tehnică a măsurilor asiguratorii – Direcţia Back Office Pasive şi Tranzacţii, care, în aceiaşi zi, a pus în aplicare ordonanţa în discuţie, aşa cum rezultă din adresa nr. 6746/11.12.2014 a B.C.R. (f.34 vol.XX) şi declaraţiile martorelor P. A. (f.77-79 vol.XXI, 57-58 vol.IV d.f.) şi S. O. A. (f.80-82 vol.XXI, 59 vol.IV d.f.), angajate la Direcția de Conformitate și Antifraudă  a B.C.R., însă la momentul la care s-a pus efectiv în aplicare sechestrul asigurator, respectiv în data de 27.06.2014, ora 17:19, conturile bancare erau deja golite de către inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B., după cum s-a arătat mai sus.

Totodată, din  actele dosarului mai rezultă şi faptul că inculpata S. G. îl cunoştea pe inculpatul B. J. E., de mai mulţi ani, chiar dacă în declaraţia dată în faţa procurorului a negat acest lucru, dar  în faţa instanţei a recunoscut că îl cunoaşte pe acesta, însă doar ca şi client al băncii. Acest aspect rezultă şi din declaraţiile martorelor S. I. (f.108-111 vol.XXI) şi P. M. (f.104-107 vol.XXI), care au arătat că inculpatul B. J. E. era un client important a B.C.R., care venea des să facă alimentări de cont la Agenția din magazinul Trident, fiind şi clientul inculpatei, care a ocupat şi postul de director executiv al agenţiei în perioada 2007 - 2013, astfel cum rezultă din adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1141/04.03.2015, mai precis în perioada 23.07.2007 - 31.03.2012, precum și Coordonator Agenție Trident, în perioada 19.10.2006 - 22.07.2007, potrivit adresei nr. 3213/15.05.2015 a B.C.R. Direcția Prevenire Frauda. 

Cele două martore, audiate în instanţă şi-au menţinut declaraţiila date în faza urmăririi penale, arătând şi în faţa instanţei că îl cunoşteau pe inculpatul B. J. E., din perioada în care au lucrat la Agenţia Trident împreună cu S. G., în acelaşi birou, şi că ele, deci şi inculpata S. G., îi cunoşteau pe toţi clienţii băncii, inclusiv pe inculpatul B. J. E., dar că relaţia lor şi a inculpatei era doar aceea normală între client şi angajat (f.82,83 vol.IV d.f.).

Inculpata S. G., atât în cursul urmăririi, cât şi în faţa instanţei a arătat că nu cunoaşte dacă B. J. E. şi B. H. B. au retras bani din contul lor, înainte de aplicarea sechestrului, şi că acest lucru a aflat de la procurorul de caz, însă, din probele dosarului rezultă că, în realitate, inculpata, nu doar că nu a întreprins demersurile pentru punerea, de îndată, în aplicare a dispoziţiei procurorului, dar a continuat să-l favorizeze pe inculpatului B. J. E., în raport cu organele judiciare, în sensul că, în funcţia deţinută, de responsabil unitate retail la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, a validat operaţiunile de închidere cont şi transfer numerar, întocmite de alţi funcţionari bancari, la solicitarea inculpatului.

Astfel, la solicitarea procurorului, B.C.R., D.C.A.F., cu adresa nr. 1204/04.03.2015 a comunicat notele contabile generate de direcţia de specialitate a băncii, aferente perioadei 25 -27.06.2014, din care rezultă că inculpatul B. J. E., în data de 26.06.2014, la ora 09:32, a închis depozitul 2532.A04.0.3798444……., în valoare de 87.461,36 lei, operaţiunea a fost întocmită de către angajata B.C.R.- martora B. I. şi verificată de către inculpata S. G.. La aceaşi dată, ora 09:39 inculpatul B. J. E. a transferat din contul curent 2511.A01.0.3798444….. suma de 104.000,00 lei, numitului B. C., în contul …….9162240001, operaţiunea fiind întocmită de aceeaşi angajată şi verificată de către inculpata S. G. (f.152-164 vol.XX d.u.p.).

De asemenea, în adresa mai sus menţionată, B.C.R. a precizat şi faptul că, validarea operaţiunilor cu risc înalt se face de către responsabilul unităţii în care s-a iniţiat operaţiunea  (dacă a fost iniţiată de către consilier client zona rapidă), iar în cazul în care operaţiunea este iniţiată de consilier client retail/responsabil unitate, din unitatea tip C (Agenția Miko I.), o asemenea operaţiune este validată de un validator de grup, desemnat de către director servicii clienţi, adică de către validatori care sunt cele mai experimentate persoane din grupul respectiv.

Inculpata, în declaraţiile date în faza de urmărire penală şi în cursul judecăţii (f.11-14,27-28,55-58 vol.XXI d.u.p., 177-178 vol.III d.f.), a arătat că nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii pentru care este cercetată, arătând că la data de 24.06.2014, la nivelul băncii, nu exista o procedură cu privire instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, o astfel de procedură fiind elaborată doar în noiembrie 2014. Astfel, inculpata a arătat, în esenţă, faptul că a preluat documentul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Covasna, i-a dat număr de înregistrate în registrul de intrări-ieşiri şi l-a înregistrat în acest registru, în care a trecut expeditorul şi ce reprezintă, respectiv măsură asiguratorie – sechestru şi, având în vedere că ordonanţa era adresată băncii centrale B.C.R. Bucureşti, iar poşta din aceea zi a plecat la ora 12,30, a lăsat ordonanţa în registrul de intrări-ieşiri, urmând ca a doua zi să fie trimisă la Bucureşti, ceea ce s-a şi întâmplat. Inculpata a mai arătat că a verificat ordonanţa şi a constatat că banca nu era parte în litigiul penal, astfel procedura era ca, actul să fie transmis letric, prin poştă, şi nu se primeşte răspuns până nu se înregistrează originalul documentului în centrală, astfel apreciază că a procedat corect, conform procedurilor în vigoare la aceea dată. În faţa procurorului inculpata a arătat nu a înţeles noţiunea de ”măsura asiguratorie a sechestrului”, neavând formaţiunea profesională necesară, apoi în instanţă a susţinut că, până la data de 24.06.2014 şi în toată cariera ei bancară, nu s-a mai întâlnit cu o astfel de ordonanţă.

Apărarea inculpatei va fi înlăturată având în vedere, pe de o parte, faptul că, chiar dacă ar fi lecturat doar adresa D.I.I.C.O.T., nu şi ordonanţa procurorului, aşa cum a susţinut inculpata în declaraţia din data de 17.02.2015 dată în cursul urmăririi penale, din conţinutul acesteia rezulta faptul că se solicita instituirea unei măsuri asiguratorii, care este de maximă urgenţă, însă chiar inculpata a arătat în faţa instanţei că, în realitate, a verificat ordonanţa şi a constatat că banca nu este parte în litigiul penal.

 Nu poate fi acceptată nici susţinerea inculpatei S. G., potrivit căreia nu a putut înţelege noţiunea de „măsură asiguratorie a sechestrului”, de vreme ce aceasta a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii „….” din Braşov în 2003, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a participat la diferite forme de pregătire profesională privind nu doar atribuţiile directe de serviciu ale inculpatei, dar şi chestiuni precum: „codul de etică”, „reguli de etică”, „codul de conduită”, „indici de recunoaştere a tranzacţiilor suspecte”, „finanţarea terorismului”, „spălarea banilor”, „funcţia de conformitate”, „prevenirea spălării banilor”, astfel cum rezultă din  adresele B.C.R., D.C.A.F. nr. 1821/17.03.2015 şi nr. 1141/4.03.2015 (f.201, 84-89 vol.XX), fiind supusă testărilor pe aceste subiecte, de unde se poate trage concluzia că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele aferente. Mai mult, după cum s-a arătat mai sus, inculpata S. G. a şi lecturat  conţinutul ordonanţei procurorului D.I.I.C.O.T., completând rubricatura din Registrul de intrare/ieşire ţinut la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, la rubricile „nr. înregistrare – 3936, 24.06.”, „emitent – Ministerul Public”, „conţinutul pe scurt al documentului – Sechestru – B. J. E.”,  aşa cum rezultă din copia acestui registru, comunicată cu adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1944/24.03.2015 (f.215,216 vol.XX), precum şi din declaraţia inculpatei şi a registratoarei – martora C. E. K. (f.83-86,112-115 vo.XXI d.u.p., 62 vol.IV d.f.).

Nici susţinerea inculpatei, în sensul că, până la data de 24.06.2014 şi în toată cariera ei bancară, nu s-a mai întâlnit cu o astfel de ordonanţă şi că nu exista şi nu avea cunoştinţă de procedura ce trebuia urmată pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de procuror în dosare penale, nu este reală, din moment ce chiar inculpata, în situaţia ordonanţei din data de 29.01.2014, emisă de procuror în dosarul nr. 8/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. – B.T.Covasna, care a fost înregistrată în data de 29.01.2014 la Sucursala Covasna, în aceiaşi zi, a transmis-o la direcţia specializată de la Bucureşti, când a şi fost pusă în aplicare (f.244,245 vol.XXI d.u.p.). Apoi, martora C. E. K. (f.83-86 vol.XXI), a arătat că,  ordonanţa din 24.06.2014, nu a fost prima ordonanţă ce a venit de la D.I.I.C.O.T. pe sechestru asigurător şi că în alte situaţii S. G. a trimis scanată pe e-mail, la Bucureşti, în aceeaşi zi, când s-a înregistrat la sucursală, iar martora trimitea în aceeaşi zi letric, dacă era prezentă, sau a doua zi, precum şi faptul că, acces pe mail la căsuţa electronică de corespondenţă cu structura centrală a B.C.R., pentru transmiterea ordonanţelor de sechestru asigurător, are doar S. G., fiind exclusiv responsabilitatea ei, nedelegându-şi aceste atribuţii.

Faptul că, şi anterior lunii noiembrie 2014 exista o procedură de lucru strictă privind transmiterea ordonanţelor cu măsurile asigurătorii la centrala B.C.R., procedură cu care angajaţii  B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna, erau familiarizaţi, rezultă şi din  adresa nr. 1297/05.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F. (f.171 vol.XX d.u.p.), prin care se arată că, în perioada 06.03.2014 (dată la care a fost creată adresa de mail [email protected]) şi până în 30.11.2014, a fost înregistrată la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna o singură ordonanţă de instituire a măsurii asiguratorii a popririi, în data de 30.07.2014, care a fost transmisă pe mail, de către angajata I. K., şi recepţionată în aceiaşi zi la adresa [email protected] prin redirecţionare e-mail de la Direcţia Back Office Pasive şi Tranzacţii, deci cu doar cu 6 zile după înregistrarea ordonanţei din 24.06.2014.

Prin adresa de mai sus, s-a mai precizat că, prin informarea din martie 2014, li s-a adus la cunoştinţă angajaţilor băncii că activitatea de furnizare informaţii/documente către autorităţile publice a fost transferată de la Direcţia Juridică la Direcţia de Conformitate şi Antifraudă, şi că începând cu data informării a devenit funcţională adresa de e-mail [email protected].

Aşa fiind, văzând cele de mai sus şi adresa nr. 236/26.01.2015 a B.C.R.- D.C.A. (f.52-53, 54-57,58 vol.XX), din rezultă că, la data de 24.06.2014, dată la care a fost recepţionată adresa de înfiinţare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra conturilor numiţilor B. J. E. şi B. H. B. de către Sucursala Sf. Gheorghe, era în vigoare procedura D 00085, în care la pct. 4.7.1., sunt identificate responsabilităţile pe care le au unităţile teritoriale în vederea transmiterii solicitărilor primite de la autorităţile publice, astfel cum au fost enunţate mai sus, instanţa apreciază că, inculpata S. G., nu se poate prevala nici de Reglementarea tip D00781.1-2014 (f.183-196 vol.XX) privind soluționarea cererilor primite din partea autorităților, intrată în vigoare în 19.11.2014 şi nici de  „Modificarea flux” apărută pe rețeaua internă Infonet, din data de 20.11.2014 (f.197 vol.XX), ulterioare datei de 24.06.2014, din moment ce aceeaşi procedură era prevăzută, chiar dacă nu explicit, dar folosită, în aplicarea procedurii D 00085, în vigoare din data de 9.10.2013 şi a Modificării flux, transmis spre informare pe infonetul băncii în luna martie 2014, procedură folosită inclusiv de inculpata S. G. în data de 29.01.2014.

Mai mult, audiaţi în cauză, atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, colegii inculpatei – martorii  P. A., S. O. A., F. T. L., C. E. K. , G. R. P., B. I., (f.57-58,59,60-61,62,63,64 vol.IV d.f.), V. M., S. I., P. M., P. C., B. M. şi M. R. (f.81,82,83,84,85,86 vol.IVd.f., 77-128 vol.XXI d.u.p.), au precizat că sunt instruiţi la locul de muncă cu privire la faptul că măsurile asiguratorii dispuse de organele judiciare trebuie tratate cu maximă prioritate, impunându-se urgenţă în punerea lor în aplicare şi potrivit procedurii interne, trebuiau trimise centralei, scanate, pe mail, în aceeaşi zi, şi cel târziu a doua zi şi în format letric. 

Audiată fiind atât în faza urmăririi penale, cât şi a judecăţii (f.108-111 vol.XXI d.u.p., 82 vol.IV d.f.), martora S. I. a mai arătat că, într-o zi din luna noiembrie 2014, inculpata S. G. a întrebat-o când l-a văzut pe inculpatul B. J. E. şi la răspunsul ei că nu l-a mai văzut de ani de zile, inculpata a afirmat că şi acesta a primit o poprire pe conturi şi după o săptămână, inculpata a întrebat-o pe martoră dacă ea a fost cea care i-a spus lui B. despre proprire şi l-a afirmaţia ei că nu l-a văzut de ani de zile, inculpata i-a spus martorei că a uitat să trimită pe mail adresa de proprire. Apoi, la întrabarea martorei, dacă B. mai are depozite, inculpata a afirmat că „asta e problema că B. şi-a scos toţi banii”.

Astfel, este greu de acceptat că numai inculpata nu ar fi înţeles sensul reglementărilor unităţii bancare a cărei angajată era, având în vedere şi natura funcţiei pe care o ocupa, aceea de responsabil unitate retail – manager bancă.

De altfel, aceasta era procedura folosită de toate unităţile bancare din ţară, astfel cum rezultă din comunicările a mai multor bănci, care au pus în aplicare aceeaşi ordonanţă din 24.06.2014 a D.I.I.C.O.T – B.T.Covasna (f.68,102,104,105106,109,114,137 vol.XII).

Cu privire la aspectele invocate în apărare de către inculpata S. G., în faza urmăririi penale, în ceea ce priveşte stabilirea responsabilităţii persoanei din cadrul Centralei Bucureşti a BCR faţă de împrejurarea că ordonanţa procurorului DIICOT a ajuns, în format scris, la Centrală în data de 26.06.2014 şi a fost pusă în executare abia în 27.06.2014, instanţa apreciază că orice fel de discuţie pe tema traseului parcurs de către ordonanţa D.I.I.C.O.T. de la Sucursala Judeţeană Covasna la Centrala din Bucureşti a B.C.R., în format letric, este de prisos,  fiind o etapă ulterioară, care survine după expedierea în format electronic a actului procedural al D.I.I.C.O.T., tocmai pentru punerea de îndată în aplicare, ori, în speţă, inculpata a omis chiar această primă etapă a trimiteri de îndată a ordonanţei, scanată pe mail, la Bucureşti şi prin aceasta a întârziat punerea ei în aplicare, favorizându-l pe inculpatul B. J. E., care la datele de 26.06.2014 şi 27.06.2014 a efectuat operaţiuni de închidere cont şi de transfer numerar, prin care şi-a golit conturile de disponibil, astfel că la punerea în aplicare efectivă a sechestrului, pe conturile acestuia au existat doar sume modice.

În ceea ce priveşte infracţiunea de „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen., instanţa constată că, prin rechizitoriu, s-a reţinut în sarcina inculpatei S. G. faptul că, în calitate de responsabil unitate retail la Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Covasna, la data de 26.06.2014, prin validarea operațiunilor de închidere depozit 2532.A04.0.3798444.0493.ROL…., în valoare de 87.461,36 lei, aparținând inculpatului B. J. E., și a transferului din contul curent 2511.A01.0.3798444…… aparținând aceluiaşi inculpat, a sumei de 104.000,00 lei, în contul ….9162240001 al numitului B. C., l-a ajutat pe inculpatul B. J. E. în scopul îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală.

Analizând, probatoriul administrat, în continuarea celor mai sus arătate, instanţa constată că, până la punerea în aplicare efectivă a sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din data de 24.06.2014, înregistrat la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna sub nr. 3936/24.06.2014,  respectiv 27.06.2014, la orele 17:19 şi 17:20, întârziere datorată faptului că inculpata S. G. nu a transmis, în aceeaşi zi, pe e-mail ordonanţa procurorului, inculpații B. J. E. şi B. H. – B. au retras din conturile personale suma totală de 134.132,50 lei, astfel cum au fost detailate anterior, rămânând în conturile personale doar sume modice.

Printre operaţiunile bancare efectuate de către inculpatul B. J. E. au fost şi două operaţiuni privind sume ce depăşesc valoarea a 15.000 euro, situaţie în care operaţiunile trebuiesc validate  de un validator de grup, desemnat de către DSC – director servicii clienţi, adică de către validatori care sunt cele mai experimentate persoane din grupul respectiv.

Potrivit declaraţiei inculpatei S. G. (f.177-178 vol.III d.f.), la nivelul judeţului Covasna existau trei persoane autorizate de către centrala băncii, pentru a valida operaţiunile ce depăşeau 15.000 euro, o persoană la unitatea din Tg. Secuiesc, alta la unitatea din Întorsura Buzăului şi inculpata pentru restul unităţilor B.C.R din judeţ, iar în situaţia în care primele două lipseau, inculpata era autorizată să valideze şi în locul lor.

Astfel, se constată că, dintre cele opt operaţiuni efectuate în conturile sale, în perioada 26.06.2014 – 27.06.2014, orele 16,56, inculpatul B. J. E., în data de 26.06.2014, la ora 09:32 a închis depozitul 2532.A04.0.3798444….. în valoare de 87.461,36 lei, iar la data de 26.06.2014, la ora 09:39, a transferat din contul curent 2511.A01.0.3798444…… suma de 104.000,00 lei numitului B. C., în contul …..9162240001, ambele operaţiuni fiind întocmite de angajata B.C.R. – „Covasna Miko I.” Sf. Gheorghe şi validate de inculpata S. G. (f.153 vol.XX).

În legătură cu aceste operaţiuni de validare, inculpata S. G. a recunoscut că operaţiunile au fost efectuate la Agentia Miko I. Sf. Gheorghe, validare fiind solicitată de colega ei B. I. şi că ea a validat ambele operaţiuni, însă a arătat că, în momentul în care i s-a solicitat validarea, nu şi-a dat seama că ar fi vreo problemă, deoarece ea ştia că nu este atribuţia lor să blocheze conturile şi efectuând la acel moment foarte multe operaţiuni nu şi-a dat seama că ar fi ceva în neregulă, şi în consecinţă nu se consideră vinovată de săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului.

Inculpata a mai susţinut, că atunci când validarea se face pentru o altă unitate bancară, ea nu are posibilitatea să verifice identitatea persoanei care solicită operaţiunea bancară, această atribuţie revenind angajatului de la respectiva unitate bancară, astfel că de numele inculpatului B. J. E. a aflat de la procuror. Însă, această susţinere este combătută chiar de inculpata S. G., care, în faţa instanţei a arătat că, atunci când validarea se face pentru o altă unitate bancară, ei i se trimite doar actul de identitate a persoanei, scanat, situaţie în care avea acces atât la numele persoanei cât şi la înfăţişarea fizică a acesteia. 

Tot sub acest aspect, în cursul urmăririi penale, inculpata S. G. a arătat că nu l-a favorizat pe inculpatul B. J. E., pe care nu-l cunoaşte, nu are nici o relaţie cu acesta şi nu a fost clientul ei, precum şi faptul că, atunci când i se solicită validarea unei operaţiuni, ea vede numele clientului şi i se semnalează dacă operaţiunea este cu risc înalt în ceea ce priveşte persoana sau tranzacţia şi că, poate accesa fereastra pentru a observa ce sumă se tranzacţionează, însă în acest caz concret nu-şi aminteşte, însă mai mult ca sigur că a verificat despre ce sumă este vorba, pentru că întotdeauna verifică acest aspect. Or, inculpatul B. J. E. era un client fidel al băncii, cu potenţial material semnificativ şi deloc de neglijat încă din perioada în care inculpata conducea Agenţia Trident.

 Văzând cele de mai sus, instanţa apreciază că, apărarea inculpatei, în sensul că nu se face vinovată de comiterea infracţiunii de favorizarea făptuitorului nu poate fi reţinută, din moment ce toate explicaţiile şi susţinerile acesteia se contrazic şi nu a putut aduce nici un argument pertinent care să explice gestul ei, recunoscând totuşi că, dacă ordonanţa ar fi fost înaintată la centrala băncii în data de 24.06.2014, pur şi simplu conturile inculpaţilor ar fi fost blocate şi acest lucru apărea la colega care înregistra operaţiunea, situaţie în care nici nu se mai solicita validarea.

Cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.  297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308 al. 1 şi 2 C.pen., instanţa consttă că, prin Decizia nr. 405/2016 pronunţată de Curtea Constituţională la data de 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 8 iulie 2016, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii.”, urmează ca, în continuare, instanţa să facă o analiză a stării de fapt ce rezultă din probele dosarului, în lumina dispoziţiilor acestei decizii.

Astfel, instanţa constată că, potrivit art. 3 C.pen. privind „Activitatea legii penale”, legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

Apoi, art. 4 C.pen. privind „Aplicarea legii penale de dezincriminare”, prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.Potrivit art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.

Infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută în art. 297 alin. l C.pen., constă în „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice".

Art. 308 al. 1 şi 2 C.pen., prevede că, dispoziţiile art. 289-292, 295, 279-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. 2 ori în cadrul oricărei persoane juridice. În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 al. 1 din Legea nr. 187/2012, atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete.

Ori, în considerentele Deciziei nr.405/2016, Curtea Constituţională reţine următoarele:

54. Curtea constată că termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal şi nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, ceea ce determină lipsa de claritate şi previzibilitate a acestuia.

57. (…) Curtea constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi cele ale art. 297 alin. 1 din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. 5, întrucât sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată.

59. Curtea constată că raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă care cuprinde, pe lângă legi şi ordonanţe ale Guvernului, şi acte de nivel inferior acestora, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine, coduri etice şi deontologice, regulamente de organizare internă, fişa postului, are influenţă asupra laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acţiuni sau inacţiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracţiunii, dar care nu sunt prevăzute în acte normative de reglementare primară.

60. (...), Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară - legi şi ordonanţe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislaţia primară se realizează doar în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.

61. Curtea reţine că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanţii împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înţeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţie, precum şi ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituţie, respectiv ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raţionamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. (…)

65. În concluzie, în materie penală, principiul legalităţii incriminării, "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege", impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceştia supunându-se sancţiunii penale. Pentru aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (4) si (5) din Constituţie prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlament - prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţie, sau Guvern - prin adoptarea de ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituţie. Astfel, Curtea constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".

74. (…) Curtea observă că stera subiecţilor activi care pot săvârşi infracţiunea de abuz în serviciu se circumscrie dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale. De asemenea, Curtea constată că, potrivit art. 308 alin. 1 din Codul penal, dispoziţiile art. 289-292, 295, 279-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici „se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. 2 ori în cadrul oricărei persoane juridice. Din analiza acestor din urmă dispoziţii rezultă că sfera subiecţilor activi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu excedează sferei persoanelor car au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale. Astfel, subiect activ al acestei infracţiuni poate fi orice persoană fizică, ce exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. 2 ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Potrivit dispoziţiilor art. 147 al. 1 din Constituţia României şi art. 31 al. 3 din Legea nr. 47/1992, rep. privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

Aşa fiind, văzând conţinutul infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin. 1 C.pen., tribunalul constată că, urmare a deciziei de neconstitutionalitate menţionate, practic, a intervenit o modificare a elementelor constitutive ale acestei infracţiuni, sub aspectul laturii obiective, fiind limitat domeniul de aplicare al acestei infracţiuni prin excluderea tuturor cazurilor în care norma a cărei încălcare este imputată subiectului activ al infracţiunii nu este o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgentă, deci încălcarea atribuţiilor de serviciu stipulate în afara normelor primare, nu mai este încriminată, nemaiputând fi nici sancţionată.

Având în vedere această modificare a elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 297 alin. 1 C.pen., se constată că a avut loc o modificare identică şi a conţinutului infracţiunii prevăzute de art. 308 C.pen., potrivit  art. 5 alin. 1 din Legea nr. 187/2012.

Prin urmare, nu se poate considera că Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale este doar o decizie de interpretare, instanţa constituţională admiţând prin decizia menţionată o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult, din analiza prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale rezultă că singurele decizii pe care aceasta le poate pronunţa în cazul invocării unor excepţii de neconstituţionalitate sunt de admitere sau de respingere a excepţiilor şi nu de interpretare.

De asemenea, reamintim că, în Decizia nr. 847/2008, Curtea Constituţională a statuat că "decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor", iar prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, s-a reţinut că "puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta", în acelaşi sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1415/2009, a mai statuat că "atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept. În consecinţă, atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează, în aplicarea legii criticate, să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii".

Or, ţinând seama de formulările imperative din cuprinsul deciziei nr. 405/2016 şi de enumerarea limitativă a actelor normative a căror încălcare poate duce la comiterea infracţiunii prevăzute de art. 297 alin. l C.pen., tribunalul constată că, în speţă, nu pot fi reţinute  ca element material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu, pentru care inculpata S. G. este trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2013 din 28.09.2015 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, neîndeplinirea de către aceasta, în exercitarea atribuţiilor deserviciu, a unor obligaţii prevăzute în fişa postului a responsabilului Unitate Retail (f.54-57 vol.XX) şi cele din reglementările interne ale Băncii Comerciale Române, respectiv a Reglementării tip D 00085.2-2013, de uz intern, în vigoare din data de  9.10.2013, privind Gestionarea şi provizionarea litigiilor, rezolvarea cererii de informaţii, debitori diverşi (f.90-101 vol.XX), precum şi cele din „Modificare flux şi competenţe soluţionare cereri de documente  şi informaţii autorităţi (instanţe, parchet, ANAF, ANI, etc.)” (f.58 vol.XX), prescripţii implicite, nedeterminabile şi neprevăzute în acte normative de reglementare primară.

Tribunalul Covasna, constată că, în prezenta cauză, prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2013 din 28.09.2015 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, atunci când s-a stabilit încadrarea juridică a faptei comise de inculpata S. G. (f.243 rechiz.), s-a reţinut că aceasta, în calitate de responsabil unitate retail la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la data de 24.06.2014, nu a efectuat demersurile necesare pentru punerea de îndată în executare a măsurii asiguratorii dispusă de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna asupra conturilor bancare ale inculpaţilor B. J. E. şi B. H. – B., atitudine omisivă care a permis retragerea de către aceştia a sumei totale de 134.132,50 lei, cauzând prin aceasta o pagubă intereselor legitime ale statului, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 alin. 1 C.pen., rap. la art. 308. alin. 1 şi 2 C.pen.

Pentru a reţine această încadrare juridică, în descrierea în fapt din actul de sesizare (f.207 rechiz.), s-a arătat, în esenţă, faptul că, inculpata S. G. este angajată în calitate de responsabil unitate retail la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, având ca Responsabilităţi generale cuprinse în Fişa Postului şi cele legate de „însuşirea şi aplicarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne B.C.R. în domeniul prevenirii fraudelor, spălării banilor, finanţării actelor de terorism ..., identificarea şi notificarea operaţiunilor bancare suspecte conform legislaţiei şi procedurilor ... (pc. VII, A, 4 din fişa pustului), exercită controlul ierarhic asupra activităţilor desfăşurate de Unitatea retail (pc. V, d din fişă) şi de asemenea, potrivit pct. VII, 12  din fişă, ca Responsabilităţi specifice are obligaţia privind gestionarea corespondenţei.

Totodată, s-a arătat că, la pc. 4.7.1. din procedura D 00085 a B.C.R, sunt identificate responsabilităţile pe care le au unităţile teritoriale în vederea transmiterii solicitărilor primite de la autorităţile publice ale statului şi anume:

a) cererile de documente şi informaţii primite de UT/EF din Centrala B.C.R. se înregistrează în registrul de intrare – ieşire al UT/EF;

b) în aceeiaşi zi în care au fost primite/înregistrate, CDI se transmit DJ – Departamentul Proceduri Legale, scanate prin mail, ....

Originalul documentului se va transmite la  DJ – Departamentul Proceduri Legale, în atenţia ERCDI în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare.

 S-a reţinut că, din documentaţia înaintată cu adresa nr. 236/26.01.2015 a B.C.R., rezultă  că Banca nu are elaborată o procedură specifică de transmitere a corespondenţei privind strict măsurile asiguratorii dispuse de către organele judiciare în cadrul dosarelor penale, aceste prevederi regăsindu-se în instrucţiunile interne menţionate, coroborate cu atribuţiile precizate în fişa postului. Apoi, s-a arătat că, începând cu data de 01.02.2014, s-a comunicat prin sistemul infonet al B.C.R. faptul că activitatea de furnizare informaţii/documente către autorităţi  (organe de cercetare penală, instanţe, etc) la cererile acestora adresate băncii, a fost transferată la Direcţia Conformitate şi Antifraudă – Echipa Documentare Autorităţi, pentru recepţionarea documentelor la D.C.A.F. fiind creată o nouă adresă de mail,  [email protected], la care pot fi transmise solicitările urgente în cazul în care acestea sunt adresate unităţilor teritoriale sau entităţilor funcţionale din Centrala BCR. 

De asemenea, s-a reţinut că, în speţă, încălcându-şi atribuţiile de serviciu, inculpata S. G., responsabil unitate retail la B.C.R. Sucursala Județeană Covasna, nu a remis către structura centrală pe mail scanată ordonanţa procurorului de instituire a sechestrului asiguratoriu în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B., în aceiaşi zi în care ordonanţa a fost înregistrată la Sucursala Judeţeană Covasna a băncii, şi anume, în data de 24.06.2014, atitudine care a permis retragerea de către aceştia a sumei totale de 134.132,50 lei, în conturile personale rămânând o sumă modică.

Astfel, ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asiguratorii în speţă a fost recepţionată în data de 24.06.2014, letric, înregistrată în Registrul de intrare-ieşire cu numărul 3936/24.06.2014 chiar de către inculpata S. G.  şi transmisă letric de către Sucursala Judeţeană Covasna a băncii, a doua zi, în 25.06.2014, prin curieratul intern al B.C.R., conform borderoului de predare expediţii din 25.06.2014, nota de transport EXPRESS BTA23735271N emisă de firma de curierat CARGUS fiind înregistrată la Direcția de conformitate și antifraudă, București, abia în 27.06.2014, conform borderoului de predare documente.  Această Direcţie a transmis avizul de instituire a măsurii asiguratorii către departamentul de specialitate responsabil cu aplicarea tehnică a măsurilor asiguratorii – Direcţia Back Office Pasive şi Tranzacţii, care, în aceiaşi zi, a pus în aplicare ordonanţa în discuţie, însă la momentul la care s-a pus în aplicare efectiv sechestrul asigurator, în data de 27.06.2014 ora 17:19, conturile bancare erau deja devalizate de către inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B.. 

Văzând cele de mai sus, tribunalul constată că, prin actul de sesizare a instanţei, nu s-a reţinut că inculpata S. G., în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi încălcat atribuţii reglementate expres prin legislaţia primară – legi, ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, ci doar atribuţii prevăzute în fişa postului, respectiv în reglementările interne ale Băncii Comerciale Române, respectiv a Reglementării tip D 00085.2-2013, de uz intern.

Este adevărat că, în timpul dezbaterilor, procurorul de şedinţă, ştiind că nu mai poate susţine acuzarea inculpatei, pentru încălcarea atribuţiilor din fişa postului şi dintr-un regulament de uz intern al B.C.R., a invocat faptul că inculpata, în realitate, a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. 2 lit. a și c din Legea nr. 53/2003 privind Codului muncii, care stipulează obligațiile care revin salariatului, și anume de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, precum și obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, deci exact actele pe care le-a invocat în rechizitoriu a fi nerespectate de către inculpată.

Tot, în cursul dezbaterilor, procurorul de şedinţă, a mai invocat încălcarea de către inculpata S. G. şi a art. 250 din Codul de procedură penală, care se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă în materia sechestrului asigurător, respectiv art. 784 alin. 1 C.pr.civ. privind ”Efectul înfiinţării popririi”, conform cărora, din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel”, arătând că, este evidentă obligația de a se depune toate diligențele pentru punerea în executare de îndată a unei măsuri asiguratorii, încă de la momentul la care s-a comunicat adresa instituției ce a înființat măsura.

Sub acest aspect instanţa constată, în primul rând, faptul că este nepermis ca parchetul să pretindă că inculpata a încălcat o lege, câtă vreme în rechizitoriu aceasta este acuzată de încălcarea unor acte administrative (fişa postului, regulamentul de uz intern) şi în timpul urmăririi penale nu i s-a adus la cunoştinţă acesteia pretinsa încălcare a legii, fapt ce încalcă  dreptul la un proces echitabil.

Pe de altă parte, instanţa constată că încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. 2 lit. a și c din Legea nr. 53/2003 privind Codului muncii, art. 250 din Codul de procedură penală şi  art. 784 alin. 1 din C.pr.civ., nu poate fi invocată pentru prima dată în cursul dezbaterilor, întrucât nici prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale şi nici prin rechizitoriu nu se menţionează în nici un moment că inculpata a încălcat aceste prevederi, faţă de care, apreciază că, este inadmisibil a se susţine de către Ministerul Public, în dezbateri, că inculpata a încălcat prevederile legale mai sus menţionate, atâta timp cât şi cercetarea judecătorească, a avut în vedere încălcarea atribuţiilor stabilite prin fişa postului a responsabilului Unitate Retail (f.54-57 vol.XX) şi cele din Reglementarea tip D 00085.2-2013 a B.C.R., de uz intern, în vigoare din data de  9.10.2013, norme care nu au natura juridică a unor reglementări  primare.

Având în vedere aceste aspecte şi precizările privind elementul material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu şi totodată reţinând că atribuţiile/regulile încălcate de inculpata S. G. nu sunt prevăzute de legislaţia primară, tribunalul apreciază că fapta pentru care inculpata a fost trimisă în judecată nu este prevăzută de legea penală.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. art. 396 al.  5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanţa să dispună  achitarea inculpatei S. G., pentru săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 şi 2 C.pen.

Însă, faţă de starea de fapt mai sus descrisă şi considerentele arătate referitoare la apărarea inculpatei, apărare ce urmează a fi înlăturată, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatei S. G., constând în ajutorul dat inculpatului B. J. E., prin validarea, în calitate de responsabil unitate retail la B.C.R., Sucursala Județeană Covasna, la data de 26.06.2014, a operațiunilor de închidere depozit 2532.A04.0.3798444….., în valoare de 87.461,36 lei, aparținând inculpatului B. J. E., și a transferului din contul curent 2511.A01.0.3798444……, aparținând aceluiaşi inculpat, a sumei de 104.000,00 lei, în contul ……162240001 al numitului B. C., în scopul îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen.,

Pentru fapta sa inculpata S. G. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 74 C.pen., instanţa va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, pericolul social al faptei comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale ca privesc înfăptuirea justiţiei, pentru a căror rezolvare nestingherită infractorii nu trebuie să fie ajutaţi să se sustragă raportului juridic penal, raportului juridic de executare a pedepsei sau să beneficieze de anumite rezultate ale infracţiunii, precum şi persoana inculpatei, care are  vârsta de 46 de ani, cu studii superioare şi nu are antecedente penale (f. 44-46 vol.IV, 70 vol.V d.f) şi nu în ultimul rând, atitudinea parţial sinceră manifestată de aceasta, atât în faza urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, pe de o parte, recunoscând că nu a transmis de îndată ordonanţa pentru punerea în executare a măsurii sechestrului, însă justificându-şi fapta, cum s-a dovedit, fără temei, cu lipsa unor proceduri clare şi cu faptul că datorită volumului mare de tranzacţii nu a făcut vreo legătură dintre persoana din ordonanţa de sechestru şi persoana căreia a validat închiderea de cont, respectiv transferul din contul acesteia, faptă ce a dus la golirea conturilor de disponibil,  solicitând totodată achitarea sa, în temeiul art. 396 al. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi factorii pozitivi şi negativi care pot influenţa conduita generală a inculpatei S. G., identificaţi prin raportul de evaluare efectuat de Serviciul de Probaţiune Covasna (f.44-46 vol.IV d.f.), prin care s-a apreciat că raportul dintre factorii protectivi şi cele de risc evidenţiază un risc de nivel mic de reiterare a unei noi infracţiuni şi avânduse în vedere motivaţia sporită a inculpatei pentru schimbare, pentru conservarea statusului social şi familial, s-a propus o modalitate de executare a pedepsei neprivativă de libertate.

Aşa fiind, văzând limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită şi circumstanţele personale ale inculpatei, instanţa apreciază că o pedeapsă stabilită la minimul special, va fii de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C.pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, în consecinţă, urmează să o condamne pe inculpata S. G. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen.

Văzând cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatei S. G. şi faptul că aceasta nu a mai fost condamnată anterior, precum şi  faptul că inculpata a fost de acord de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, raportat şi la circumstanţele personale ale acesteia, menţionate mai sus, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpata nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Totodată, văzând că, în cauză, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 91 C.pen., urmează ca, în baza art. 91 C.pen., instanţa să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., va stabili pentru inculpata S. G. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza dispoziţiilor art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanţa o va obliga pe inculpata S. G. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, şi în baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., va impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., instanţa va obliga pe inculpata S. G. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe sau în cadrul Societăţii Tega S.A. Sf. Gheorghe, afară de cazul în care, din cauza stării sale de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În temeiul art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

Totodată, instanţa va constata că inculpata S. G. a fost reţinută 24 de ore, de la 17.02.2015, ora 17,00 până la data de 18.02.2015, ora 17,00.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa reţine următoarele:

În cursul urmăririi penale, prin adresa nr. 4592/09.09.2015 a A.N.A.F.- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Biroul Vamal de Interior Covasna, a înaintat Deciziile pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal, reprezentând prejudicii aduse de inculpaţi bugetului consolidat al statului, prin neplata accizelor, taxelor vamale şi a TVA-ului, pentru bunurile sau mărfurile deţinute, cunoscând că provin din contrabandă, ce trebuiau plasate sub un regim vamal, (f.108-109,110-174 vol.XIV d.u.p.).

Astfel, prin Decizia nr. 4582/09.09.2015, pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal, s-a stabilit în sarcina inculpaţilor B. J. E., B. H. – B.  şi I. L. – L., în solidar, un prejudiciu total de 449.803 lei, din care taxe vamale RPT – 23.243 lei, accize țigarete – 242.676 lei,  TVA – 73.505 lei,  dobânzi și penalități taxe vamale RPT – 7.400 lei, dobânzi și penalități accize țigarete – 79.126 lei şi dobânzi și penalități TVA – 23.853 lei, pentru următoarele cantităţi de ţigarete livrate: 

- în data de 29.08.2013, cantitatea de 6.000 pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- în data de 06.09.2013, cantitatea de 6.000 pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- în data de 26.11.2013, cantitatea de 4.000 pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina şi cantitatea de 1.000 pachete marca WINSTON, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- în data de 03.12.2013, cantitatea de 5.000 Pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- în data de 08.04.2014, cantitatea de 4.500 pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina și cantitatea de 500 pachete marca JIN LING, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, cu menţiunea “FOR DUTY FREE ONLY”;

- în data de 24.04.2014, cantitatea de 3.000 pachete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina și cantitatea de 2.000 pachete marca JIN LING, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, cu menţiunea “FOR DUTY FREE ONLY”.

Prin Decizia nr. 4584/09.09.2015, pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal s-a stabilit în sarcina inculpaţilor B. J. E., B. H. – B., I. L. – L. şi C. L.-V., în solidar, un prejudiciu total de 68.175 lei, din care taxe vamale RPT – 3.061 lei,  accize țigarete – 36983 lei,  TVA – 10.887 lei, dobânzi și penalități taxe vamale RPT – 1.036 lei,  dobânzi și penalități accize țigarete – 12.522 lei şi dobânzi și penalități TVA – 3.686 lei, pentru cantitatea de 5.000 pachete ţigări marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina, livrate la data de 19.11.2013.

De asemenea, pentru bunurile găsite cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare din data de 24.06.2014, ce trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă, s-au calculat următoarlele prejudicii:

Prin Decizia nr. 4586/09.09.2015, pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal,  s-a stabilit în sarcina inculpaţilor B. J. E., B. H. – B., în solidar, un prejudiciu total de 10.177 lei, din care taxe vamale RPT – 407 lei, accize țigarete – 6.184 lei,  TVA – 1.751 lei,  dobânzi și penalități taxe vamale RPT – 90 lei,  dobânzi și penalități accize țigarete – 1.360 lei şi dobânzi și penalități TVA – 385 lei, pentru următoarele cantităţi de ţigarete:

- 30 pachete de ţigări marca ASSOS SLIMS, cu menţiunea “FOR DUTY FREE SALE ONLY”;

- 20 pachete de ţigări marca SLIMS RAQUEL, fără timbru de marcaj fiscal, inscripționat RAQUEL TOBACCOS;

- 10 pachete marca MARILYN SLIMS, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 4 pachete marca WINSTON BLUE, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova;

- 9 ţigarete dintr-un pachet marca SUPERSLIMS RAQUEL, fără timbru de marcaj fiscal, inscripționat RAQUEL TOBACCOS;

- 120 pachete marca MARBLE cu menţiunea “FOR DUTY FREE SALE ONLY”;

- 100 pachete marca JIN LING, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, cu menţiunea “FOR DUTY FREE SALE ONLY”, inscripționat LVIV TOBACCO FACTORY;

- 10 pachete marca VICEROY RED, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal, ridicate din imobilul situat în com Reci, sat Reci,  …., jud. Covasna;

- 10 pachete marca VICEROY RED, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- 160 pachete marca WINSTON, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina;

- 40 pachete marca MONTE, cu timbru de marcaj fiscal de culoare albastră de provenienţă Republica Crnagora - Muntenegru;

- 248 pachete marca VICEROY RED, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde de provenienţă Federatia Rusă, ridicate din imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, ……..jud. Covasna;

- 12 pachete marca JIN LING, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, cu menţiunea “FOR DUTY FREE ONLY”, inscripționat LVIV TOBACCO FACTORY, şi

- 9 pachete marca SLIMS RAQUEL, fără timbru de marcaj fiscal, inscripționat RAQUEL TOBACCOS, ridicate din imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, ……… jud. Covasna.

Prin Decizia nr. 4588/09.09.2015, pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal, s-a stabilit în sarcina inculpatei N. M., un prejudiciu total de 3.961 lei, din care taxe vamale RPT – 158 lei, accize țigarete – 2.407 lei, TVA – 682 lei, dobânzi și penalități taxe vamale RPT – 35 lei, dobânzi și penalități accize țigarete – 530 lei, dobânzi și penalități TVA – 150 lei, pentru cantitatea de 301 pachete de ţigări marca JIN LING, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde cu menţiunea “FOR DUTY FREE ONLY”, inscripționat LVIV TOBACCO FACTORY, ridicate de la domiciliul inculpatei situate în com. Reci, sat. Reci……  jud. Covasna.

Şi în final, prin Decizia nr. 4590/09.09.2015, pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal, s-a stabilit în sarcina inculpatului C. L. – V., un prejudiciu total de 6.350 lei, din care taxe vamale RPT – 318 lei, accize țigarete – 3.772 lei, TVA – 1.115 lei, dobânzi și penalități taxe vamale RPT – 70 lei, dobânzi și penalități accize țigarete – 830 lei şi dobânzi și penalități TVA – 245 lei, , pentru cantitatea de 500 pachete ţigări marca FEST, fără timbru de marcaj fiscal, de provenienţă Republica Belarus şi 10 pachete ţigarete marca VICEROY, cu timbru de marcaj fiscal de culoare verde, de provenienţă Ucraina, ridicate de la domiciliul inculpatului situat în satul …. com. ….., nr. ….., jud. Suceava.

În faţa instanţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 403.903 lei, cu accesoriile aferente calculate până la data plăţii integrale a debitului, solicitând, totodată, menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse asupra bunurilor inculpaţilor, pentru garantarea plăţii prejudiciului cauzat. În susţinerea acestor pretenţii partea civilă a depus la dosar deciziile de regularizare, menţionate mai sus (f.46-50, 51,52-88 volII d.f.).

Astfel, partea civilă a solicitat ca, în cazul în care se va reţine vinovăţia inculpaţilor, instanţă să-i oblige pe aceştia  la plata sumei cu care s-a constituit parte civilă, după cum urmează:

- pe inculpatul C. L.-V. la suma de 5.205 lei, plus accesoriile aferente;

- pe inculpaţii B. J. E. şi B. H. – B., în solidar, la suma de 8.342 lei, plus accesoriile aferente;

- pe inculpaţii B. J. E., B. H. – B., I. L. – L. şi C. L.-V., în solidar,  la suma de 50.931 lei, plus accesoriile aferente, şi

- pe inculpaţii B. J. E., B. H. – B. şi I. L. – L., în solidar, la suma de 339.425 lei, plus accesoriile aferente.

Referitor la inculpata N. M., partea civilă a arătat că, în sarcina acesteia s-a stabilit un prejudiciu total de 3.961 lei, însă acesta a fost achitat intergral prin chitanţele nr. 116 şi 117 din 1.10.2015, anexate (f.58 vol.II d.f.).

Reţinându-se vinovăţia inculpaţilor B. J. E., B. H. – B., I. L. – L. şi C. L.-V., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, urmează ca, în baza art. 19, cu aplicarea art. 25 al. 1 şi art. 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1357, 1370, 1381 şi 1382 C.civ., instanţa să admită acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin A.N.A.F., Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, şi în consecinţă, să-i oblige pe inculpaţi la plata despăgubirilor civile către aceasta, după cum urmează:

- pe inculpaţii B. J. E., B. H.-B. şi I. L.-L., în solidar, la plata sumei de 339.425 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului;

- pe inculpaţii B. J. E., B. H.-B., C. L. V. şi I. L.-L., în solidar,  la plata sumei de 50.931 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului;

- pe inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B., în solidar, la plata sumei de 8.342 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului, şi

- pe inculpatul C. L. V. la plata sumei de 5.205 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului.

Totodată, instanţa va constata că, prejudiciul cauzat părţii civile de inculpata N. M., în valoare de 3.961 lei, a fost achitat în întregime, până la primul termen de judecată, conform chitanţelor cu seria A/2014 nr. 0201240 – 116/1.10.2015 şi seria A/2014 nr. 0201241 – 117/1.10.2015.

În cauză, s-a dovedit că, în perioada, vara anului 2013 – vara 2014, prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B. au dobândit, împreună, suma de 259.000 lei, inculpatul I. L.-L. suma de 181.800 lei şi inculpatul C. L. V. sumei de 13.000 lei.

Aşa fiind, în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., se va dispune confiscarea specială de la inculpatul B. J. E. a sumei de  129.500 lei, de la inculpatul B. H.-B. a sumei de 129.500 lei, de la inculpatul I. L.-L. a sumei de 181.800 lei şi de la inculpatul C. L. V. a sumei de 13.000 lei, dobândite prin săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”.

Totodată, din probele administrate în cauză rezultă că, în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a acordat împrumuturi în sumă totală de 249.000 lei şi 10.000 de euro, obţinând nelegal, cu titlu de dobândă, suma totală de 28.950 lei şi 800 de euro.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b şi e C.pen., instanţa să dispuneă confiscarea specială de la inculpatul B. J. E. a sumelor de  249.000 lei şi 10.000 euro, folosite la săvârşirea infracţiunii de „camătă” şi a sumelor de  28.950 lei şi 800 euro, dobândite, cu titlu de dobândă, prin săvârşirea acestei infracţiunii.

Având în vedere că, în data de 24.06.2014, de la domiciliile inculpaţilor, au fost ridicate, cu ocazia percheziţiilor domiciliare, produse accizabile (ţigări şi alcool), deţinute ilegal, destinate săvârşirii infracţiunii de contrabandă, respectiv  a infracţiunii, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l, al. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003, modificată, în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b C.pen., instanţa va dispune confiscarea specială a acestor produse, după cum urmează:

- de la inculpatul C. L. V.: 500 pachete de ţigări marca Fest de provenienţă rusă şi 10 pachete de ţigări marca Viceroy, extracomunitar, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;

- de la inculpatul B. J. E.: 30 pachete de ţigări marca Assos Slims, cu menţiunea for duty free sale only; 20 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal; 10 pachete de ţigări marca Marilyn Slims, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal; 4 pachete de ţigări marca Winston Blue, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova; 9 ţigarete dintr-un pachet marca Superslims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal; 120 pachete de ţigări marca Marble, cu menţiunea for duty free sale only; 100 pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only; 10 pachete de ţigări marca Viceroy Red, fără menţiuni sau timbre de marcaj fiscal; 10 pachete de ţigări  marca Viceroy Red, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Ucraina; 160 pachete de ţigări marca Winston, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Ucraina; 40 pachete de ţigări marca Monte, cu timbru fiscal de culoare albastră de provenienţă Republica Crnagora – Muntenegru şi 248 pachete de ţigări marca Viceroy Red, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Federaţia Rusă, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, precum şi 12 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, cu etichete de “Perla Covasnei”, “Poiana Negri”, etc., etanşeizate cu dopuri colorate, pline cu lichid incolor, în total 24 litri; 2 bidoane din material plastic de culoare albă, cu capacitate de 20 litri fiecare, umplute primul în proporţie de jumătate cu lichid incolor, iar al doilea în totalitate, în total 30 litri; 32 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, cu excepţia unui pet plin pe jumătate, în total 63 litri, şi 10 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, în total 20 litri, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modificată.; 

- de la inculpatul B. H.-B.: 12 pachete ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only şi  9 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal,  destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;

- de la inculpata N. M.: 301 pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru fiscal de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;  3 resturi din ţigarete marca MT, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova; 2 resturi din ţigarete Viceroy Red;  6 resturi din ţigarete Marble;  2 resturi din ţigarete Winchester şi  1 rest din ţigarete Kent.

Ţţigările de contrabandă se află în custodia A.N.A.F., Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Covasna, în baza procesului-verbal din data de 27.06.2014, încheiat de S.C.C.O. Covasna (f.98-99 vol.XIV d.u.p.), iar alcoolul etilic în custodia S.C.C.O. Covasna,

Totodată, instanţa constată că, din probatoriul administrat, menţionat mai sus, rezultă că,  în perioada 22.11.2011 - 24.06.2014, inculpatul B. J. E. a deţinut şi folosit diferite sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, prin introducerea lor în circuitul financiar bancar și nebancar, efectuând  operaţiuni de depuneri numerar în cuantum de 454.420  lei, retrageri numerar în cuantum de 659.570 lei şi încasări și plăți în cuantum de 416.930  lei, suma totală supusă astfel procesului de spălare fiind de 1.580.181 lei, din care 49.264 lei reprezintă dobânda netă încasată pe seama fondurilor deţinute la instituţiile finaciare bancare şi nebancare, în condiţiile în care veniturile obţinute legal de membrii familiei erau modice şi nu justificau banii deţinuţi în conturile bancare.

De asemenea, se constată că, din fondurile obţinute ilicit prin săvârşirea  infracţiunilor de „camătă” şi „contrabandă”, inculpatul B. J. E. a achiziţionat şi două autovehicule, şi anume: autoturismul Audi A6 4B LBDGF1, cu nr. de înmatriculare ….., evaluat la suma de 4.500 euro, achiziţionat în iunie 2012 şi autoturism Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare ….., evaluat la suma de 3.000 EURO, dobândit de în 06.03.2014, de la numita P. E., prin vânzare-cumpărare pentru suma de 3000 de euro.

Cât priveşte pe inculpatul I. L. L., s-a dovedit că, acesta a achiziţionat două autovehicule, şi anume: autoutilitară Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare …, înmatriculată la 25.02.2014, prin contractul de vânzare – cumpărare din 21.02.2014, pentru suma de 1.000 euro şi autoturismul marca VW Touran, cu nr. de înmatriculare …., achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013, pentru suma de 5.000 euro, însă veniturile licite ale familiei nu justifică resursa financiară legitimă de dobândire a acestora, astfel că, instanţa apreciază că cele două autovehicule au fost cumpărate din banii obţinuţi în perioada şi prin comiterea infracţiunii de „contrabandă”, fiind supuşi astfel operaţiunii de spălare de bani.

Aşa fiind, văzând dispoziţiile art. 33 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., instanţa va dispune confiscarea specială a bunurilor obţinute prin săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor şi anume: de la inculpatul B. J. E. a autovehiculului marca Audi A6 4B LBDGF1, nr. de înmatriculare …., a autovehiculului marca Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare …, serie şasiu ….., aflate în custodia I.P.J. Covasna în baza dovezilor seria H nr. 0079558/30.06.2014 şi seria H nr. 0079559/30.06.2014 (f.155,157 vol.XII d.u.p.) şi a sumei de 1.580.181 lei, supusă procesului de spălare de bani, iar de la inculpatul I. L.-L. a autovehiculului marca Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare …. şi  a autovehiculului marca VW Touran, înmatriculat cu numărul …., aflate în custodia I.P.J. Covasna în baza dovezii seria H nr. 0079561/7.07.2014 (f.190 vol.XII d.u.p.).

De asemenea, instanţa constată că, la data de 24.06.2014, cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost ridicate de la inculpaţi diferite sisteme informatice, care, s-a dovedit că au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor, astfel că, în baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., va dispune confiscarea specială a sistemelor informatice, aflate în 4 plicuri de culoare maro, inscripţionate „Proba nr. 1”, sigilate cu sigiliul „MI 1828”, înregistrate în Registrul de corpuri delicte a  Tribunalului Covasna la poziţia 115/2015, şi anume:

- de la inculpatul B. H.-B., a unui telefon marca Nokia de culoare negru cu seria IMEI 358145/05/890727/1, cu cartela Sim Orange 1402212348465P11, 3 Sim Vodafone cu seriile 901051893119, 712121227810, 308096919397, 1 Sim Conex cu seria 0204251408378 şi  un Sim Orange cu seria 0108140166364J4;

- de la inculpatul B. J. E., a unui telefon marca Samsung cu seria IMEI 354462/Q2/265247/7, cu cartela Sim Orange 1009200250767J02G7 şi Sim Conex 508241641645;

- de la numita B. E., a unui telefon mobil marca Iphone 4 S alb, cu seria IMEI 013030006888038, cu microsim Orange, a unui telefon mobil marca Iphone 4 S alb, cu IMEI 013059006294426, cu microsim Orange şi a unui telefon Nokia de culoare neagra, cu seria IMEI 355520/05/788262/1, cu Sim Orange 1012070089281P04G10; 

- de la inculpata N. M., a unui telefon mobil marca Nokia model 113, de culoare neagra, cu seria IMEI 358121051977819, cu cartela Sim Orange cu nr.  074327…..;

- de la inculpatul C. L. V., a unui telefon marca Nokia 1208,  de culoare negru cu gri, cu seria IMEI 355227/03/900626/7, cu Sim Orange cu seria 1209230076147P08G16, cu nr. 075679..., a unui telefon Nokia 1600, de culoare negru, cu seria IMEI 353649017150993, fără acumulator şi fără Sim şi a unui Sim Cosmote cu seria 8940031012528460246;

- de la inculpatul I. L. – L., a unui telefon Samsung model SGH x 700, cu seria IMEI 356893004458160, cu cartela Sim Orange, cu seria 1212180064162U07G1, a unui telefon Iphone 5, de culoare alb cu gri, cu seria IMEI 013717000616379, a unui telefon Nokia C2 01, cu seria IMEI 3586500469411977, cu cartela Orange, cu seria 0910120090350704, două  cartele Sim Orange, cu seriile 1008150044055P04G2 şi 0712090054766P04G2 şi a unui telefon LG  cu seria IMEI 354963044761501, fără cartelă.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 162 al. 4 C.pr.pen., rap. la art. 249 al. 1 şi 4 C.pr.pen., instanţa să respingă cererea formulată de inculpata N. M., privind restituirea telefonului mobil marca NOKIA, model 113, de culoare neagră, cu seria IMEI 358121051977819 şi cartela SIM Orange cu nr. 07432….. (f.178 vol.II d.f.).

Totodată, reţinându-se vinovăţia inculpatului C. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi participaţie improprie la fals intelectual, dovedindu-se totodată că înscrisurile folosite la săvârşirea faptelor sunt false, în baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 256 C.pr.pen., instanţa va dispune anularea înscrisurilor falsificate de către inculpatul C. N., aflate într-un plic de culoare maro, sigilat cu sigiliul „MI 1915” şi „DIICOT 20614CV”, înregistrat în Registrul de corpuri delicte a  Tribunalului Covasna la poziţia 115/2015, respectiv:

- a unui înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”);

- a unui înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2015 şi

- a autorizației de circulație provizorie ….., valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015, numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava.

De asemenea, instanţa constată că, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, ori care pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunile cercetate, prin ordonanţele din datele de 24.06.2014, 25.06.2014 şi 1.07.2014 date în dosarul nr. 34/D/P/2013,, procurorul decaz a dispus instituirea măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, inclusiv asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora şi ale membrilor familiei, precum şi asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare (f.8-24, 33-40, 41-54 vol.XII d.u.p.).

Având în vedere că, nici în cursul urmăririi penale şi nici în cursul judecăţii, inculpaţii nu au recuperat nimic din prejudiciile cauzate părţii civile, precum şi faptul că o parte din bunuri şi sume de bani urmează să facă obiectul confiscării speciale, respectiv a confiscării extinse, dar şi faptul că inculpaţii urmează a fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., instanţa va menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Astfel, menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 24.06.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesele-verbale din 30.06.2014, 4.07.2014 şi 7.07.2014 ale S.C.C.O. Covasna, asupra bunurilor, aparţinând inculpaţilor, după cum urmează:

A. - autoutilitara Fiat Punto 188 CXD1A, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu ….., înmatriculată la 25.02.2014;

- autoutilitara Volkswagen Transporter 245, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., înmatriculată la 28.12.2011, evaluată la suma de 2.000 Euro, aflată în stare avansata de degradare, fiind lăsată la locul identificării, în mun. Fălticeni,  ….., jud. Suceava;

- semiremorca utilitară camion Viberti 36S7/13,61, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ……, înmatriculată la 31.03.2011, evaluată la suma de 9.000 euro;

- autoturismul Fiat Stilo 192 DXE1A, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….., înmatriculat la 19.05.2009, evaluat la suma de 2.000 euro;

- autoturismul Opel Kadett, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., înmatriculat la 09.10.2007, evaluat la suma de 1.000 euro;

- autoturismul marca VW Touran, cu nr. de înmatriculare …., achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013 de la V. F. , C.I. ……., pentru suma de 5.000 euro;

- sume de bani aflate în conturi bancare la Raiffeisen Bank S.A., toate deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului I. L. – L., pentru garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prev. de art. 33 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., a confiscării speciale, perv. de art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen. şi a cheltuielilor judiciare, precum şi pentru recuperarea prejudiciului, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi splălare de bani;

B.- autoturismul Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …, înmatriculat la 29.06.2011, evaluat la suma de 3.000 euro;

- imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, ……….., de 51,99 mp, înscris în C.F. nr. …, nr. top …., coproprietar fiind numita B. E., evaluat la suma de 25.000 euro; 

- pădure (……..), înscrisă în C.F. nr. …1, al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral .., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (…..), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (….), înscrisă în cartea funciară la nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure, înscrisă în C.F. nr. …, al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (…..), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (……), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (……), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- apartament situat în mun. Sf. Gheorghe, ……. jud. Covasna, valoare estimată la 10.000 euro;

- sumele de bani din conturile bancare de la Banca Comerciala Romana S.A.  Bancpost S.A, B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., CEC Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.;

- autoturismul Audi A6 4B LBDGF1, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….., înmatriculat pe firma S.C. …. Trade S.R.L. la 23.07.2008, din mun. Sibiu, evaluat la suma de 4.500 euro;

- autoturismul Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….., înmatriculat pe numele numitei P. E. la 10.05.2006, din loc. Oneşti, jud. Bacău, evaluat la suma de 3.000 Euro şi

- autoturismul Audi A6 C4, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….., înmatriculat pe numele numitei M. M. la 02.09.2009, din loc. …., jud. Braşov, evaluat la suma de 2.500 euro, toate deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului B. J. E., pentru garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prev. de art. 33 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., a confiscării speciale, perv. de art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen. şi a cheltuielilor judiciare, precum şi pentru recuperarea prejudiciului, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, camătă şi splălare de bani;

C. - motocicleta YAMAHA YP250R SG16l, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ……., înmatriculată la 18.04.2013, şi sumele de bani din conturile bancare de la Banca Comerciala Romana S.A., Banca Transilvania S.A. şi  Raiffeisen Bank S.A., deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului B. H. – B., pentru garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prev. de art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen. şi a cheltuielilor judiciare, precum şi pentru recuperarea prejudiciului, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de contrabandă;

D. - autoturismul Volkswagen Golf 1J, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ……, înmatriculat la 03.03.2014;

- sumele de bani din conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., OTP Bank Romania S.A. şi  Unicredit Tiriac Bank S.A. şi

- imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. ……… de 51,99 mp, înscris în C.F. nr. …., nr. top ….., coproprietar fiind B. J. E., evaluat la suma de 25.000 euro, deţinute sau aflate în proprietatea numitei B. E., soşia inculpatului B. J. E., pentru garantarea confiscării extinse, privind pe inculpatul B. J. E.;

E. - sumele de bani din conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., deţinute de numita B. B. – fiica inculpatului B. J. E., pentru garantarea confiscării extinse, privind pe inculpatul B. J. E.;

F. - autoturismul OPEL VECTRA, cu nr. de înmatriculare SPANIA …., evaluat la 4.800 euro şi 

- sumele de bani din conturile bancare de la C.E.C. Bank S.A., deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului C. L. V., pentru garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prev. de art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen. şi a cheltuielilor judiciare, precum şi pentru recuperarea prejudiciului, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de contrabandă;

G. - autoutilitara Iveco Daily 65C15, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….., înmatriculată la 16.05.2012;

- autoturismul Mercedes Benz Vito 112C Dl 638 ZKFO, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….., înmatriculat la 29.08.2011, evaluat la suma de 3.500 Euro, avariat, lăsat la locul identificării în mun. Fălticeni, ……, jud. Suceava, aflate în proprietatea numitului I. C. – I., fiul inculpatului I. L. – L., pentru garantarea confiscării extinse, privind pe inculpatul I. L. L.; 

H. - autoturismul Dacia 1300, cu  nr. de înmatriculare …., serie şasiu …, înmatriculat la 28.07.2005, evaluat la suma de 800 euro şi

- sumele de bani aflate în conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., C.E.C. Bank S.A., Credit Europe Bank S.A. şi Volksbank Romania S.A., deţinute sau aflate în proprietatea numitei I. M. – G., pentru garantarea confiscării extinse, privind pe inculpatul I. L. L.. 

Totodată, va menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 1.07.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesul-verbal din 4.07.2014 al S.C.C.O. Covasna, asupra autoturismului AUDI ALLROAD, cu nr. de înmatriculare ITALIA …., serie şasiu ..............., evaluat la suma de 18.000 euro, deţinut de inculpatul I. L.-L., pentru garantarea confiscării speciale.

Autovehiculele sechestrate se află în custodia I.P.J. Covasna, conform dovezilor seria H cu nr. 0079558 din 30.06.2014, nr. 0079559 din 30.06.2014, nr. 0079556 din 30.06.2014, nr. 0079557 din 30.06.2014, nr. 0079562 din 7.07.2014, nr. 0079561 din 7.07.2014, nr. 0079560 din 7.07.2014, cu excepţia autoturismului Mercedes Benz Vito 112C Dl 638 ZKFO, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….., avariat, şi a autoutilitarei Volkswagen Transporter 245, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., înmatriculată la 28.12.2011, aflată în stare avansată de degradare, fiind lăsate la locul identificării, în mun. Fălticeni,  ….. jud. Suceava.

Instanţa constată că, prin încheierea nr. 2/CC din 8 iunie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …/119/2015/a6, definitivă, s-a admis cererea formulată de inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B. privind valorificarea, în cursul judecăţii, a unor bunuri mobile sechestrate şi în consecinţă, în baza art. 252/3 al. 3 C.pr.pen., s-a dispus valorificate următoarelor autovehicule:

- autoturismul marca Audi A6 4B, cu nr. de înmatriculare …, fabricat în anul 2004, serie motor 030418, serie şasiu …., ridicat de la inculpatul B. J. E. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079558 din 30.06.2014;

 - autoturismul marca Volkswagen Passat, cu nr. de înmatriculare …., fabricat în anul 2001, serie motor 031905, serie şasiu ……, ridicat de la inculpatul B. J. E. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079559 din 30.06.2014 şi 

- motocicleta marca Yamaha YP250R, cu nr. de înmatriculare …., fabricat în anul 2006, seria motor 018585, serie şasiu …..,  ridicat de la inculpatul B. H. B. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079556 din 30.06.2014,  asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorii a sechestrului, prin ordonanţa din data de 24.06.2014 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013, dispunându-se totodată ca, sumele de bani rezultate din valorificarea acestora să se depună în contul constituit potrivit legii speciale.

Încheierea a fost înaintată la I.P.J. Covasna – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate, care la rândul său a înaintat-o Ministerului Finanţelor Publice, A.N.A.F., Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Servicul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Braşov, pentru peunearea în executare (f.11,17,18,1920,21 d.p.1154/119/2015/a6.

De asemenea, va menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de  25.06.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesele-verbale din 30.06.2014 ale S.C.C.O. Covasna, asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, consemnate pe numele inculpaţilor la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, Departamentul Economico-financiar şi aflate la dispoziţia Tribunalului Covasna, după cum urmează:

- sumele de 1.426 USD, 31.000 forinți, 215 euro, 300 dolari canadieni şi 5.666 lei, ridicate de la inculpatul B. J. E.;

- sumele de 1.622 lei, 400 euro şi 10.000 forinţi, ridicate de la inculpatul B. H.-B.;

- suma de 12.150 lei, ridicată de la numita B. B.;

- sumele de 1.090 lei, 120 Euro şi 21.600 forinţi,  ridicate de la numita  B. E., şi

- conturile deţinute de inculpaţii B. J. E. şi B. H.–B., respectiv de numitele B. E. şi B. Boglarka la instituții financiare nebancare de pe raza județului Covasna, precum Casa de Ajutor Reciproc ”OLT”, cu sediul în Sf. Gheorghe …., jud. Covasna, pentru pentru garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prev. de art. 33 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., a confiscării extinse, perv. de art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen. şi a cheltuielilor judiciare, precum şi pentru recuperarea prejudiciului, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, camătă şi splălare de bani, privind pe inculpatul B. J. E., respectiv de contrabandă pricind pe inculpatul B. H. B..

Văzând soluţia de achitare ce urmează a se dispune faţă de inculpat S. G., pentru infracţiuneade abuz în serviciu, în baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., instanţa va revoca măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 17.02.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesul-verbal din data de 18.02.2015 al S.C.C.O. Covasna, asupra imobilului situat în mun. Sf. Gheorghe, str. …… jud. Covasna, înscris în C.F. nr. …., valoare de impozitare de 107.216,52 lei şi asupra imobilului situat în com. Bodoc, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. …., nr. Cadastral …., (696 mp, teren cu casă lemn), în valoare de  60.000 lei, deţinute/aflate în proprietatea inculpatei S. G., până la concurenţa sumei de 134.132,50 lei.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., instanţa va dispune ca, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se conserve prin arhivare, odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a unui plic sigilat, cu sigiliul „DIICOT CV 20614”, care conţine  un număr de 20 DVD - uri marca Evo, fiecare cu capacitatea de 4,7 GB, pe care sunt stocate comunicaţiile interceptate şi înregistrate în temeiul încuviinţării judecătorului de drepturi şi libertăţi, un DVD marca Omega, capacitate 4,7 GB, ce conține selecții sesiuni audio din dosarul penal nr.27/D/P/2013 al DIICOT – Biroul Teritorial Covasna, 3 CD – uri marca Evo, cu capacitate de 700 MB fiecare, pe care sunt stocate datele reținute încuviințate în cauză, cu nr. 733/I/2013,  922/I/2013 și 1034/I/2013, 3 DVD-uri, suporții optici conţinând supraveghere operativă realizată la datele de 19.11.2013 și 26.11.2013, înregistrat în Registrul de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, la poziţia 115/2015.

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., se va dispune ataşarea la dosarul cauzei a plicurilor sigilate cu sigiliul MI 1915 şi „DIICOT 20614CV”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de corpuri delicte la poziţia 115/2015, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii,  respectiv:

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.1”, ce conține înscrisuri cu sume de bani, o agendă de culoare neagră cu înscrisuri, un caiet dictando cu înscrisuri ridicate de la B. J. E.;

- a unui plic de culoare albă inscripționat ”Plic nr.2”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00140114V, aparţinând auto ….;  cartea de identitate a vehiculului nr. K058769, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. S00193376B, aparţinând auto ….; cartea de identitate a vehiculului nr. G382463, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. B00150813C, aparţinând auto ….; cartea de identitate a vehiculului nr. E920515, aparţinând auto ….; contractul de vânzare-cumpărare din 06.03.2014 al auto ….., 2 exp. şi fişa de înmatriculare din 06.03.2014 al auto ……P, ridicate de la inculpatul B. J. E.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.3”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00134317V, aparţinând motocicletei ….; cartea de identitate a vehiculului nr. J686736, aparţinând motocicletei …, ridicate de la inculpatul B. H.-B.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.4”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. S00327101V, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. S00270570V, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. S00285527V, aparţinând auto ….., ridicate de la inculpatul I. L.-L.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.5”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. 07-5060395 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto ….; cartea de identitate a vehiculului nr. 18430941 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto ….. şi anexa la certificatul de înmatriculare aparţinând auto ….;

- a unui plic de culoare maro ce conține: 300 dolari canadieni (2 bancnote 50 dolari, 2 bancnote 100 dolari) cu seriile AMB8741947, FMT0221260, EKG8446385, EKN3400059; 600 forinți (3 bancnote 200 forinți) cu seriile FB 2411162, FB 7618095 și FB 3651772;

- a unui plic de culoare maro ce conține certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul AUDI,  serie şasiu ............... precum și traducerea lui în limba română; certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul AUDI serie şasiu ............... având nr. de înmatriculare italian …. (proprietar L. O. din 08.02.2012), precum și traducerea lui în limba română; înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”); autorizația de circulație provizorie …., valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava şi un înscris în limba italiană intitulat ”contrassegno di assicurazione” pentru autovehiculul …..

Văzând soluţia de condamnare ce urmează a fi pronunţată în cauză, în baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., inculpaţi vor fi obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, după cum urmează:

- I. L.-L. 21.000 lei, din care suma de 20.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- B. J. E. 16.400 lei, din care suma de 15.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.400 lei din faza judecăţii;

- B. H.-B. 16.000 lei, din care suma de 15.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- C. L. V. 9.000 lei, din care suma de 8.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- N. M. 2.200 lei, din care suma de 2.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 200 lei din faza judecăţii;

- C. N. 2.600 lei, din care suma de 2.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 600 lei din faza judecăţii;

- S. G. 2.400 lei, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii.

În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat privind pe inculpata S. G., vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., sumele de câte 520 lei, onorariile apărătorilor din oficiu în cursul judecăţii pentru inculpaţii C. L. V. – av. R. Z. şi N. M. – av. P. R. Ş., vor rămâne în sarcina statului şi se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei (f.53 vol.IV, 40 vol.I d.f.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

1. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „contrabandă” în formă continuată, pentru care inculpatul I. L.-L. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale).

În baza art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul I. L. – L., fiul lui A. şi A., născut la data de …., în com. …, jud. …., CNP …..,  cetăţean român, de naţionalitate română, căsătorit, cu un copil minor, studii 10 clase + şcoală profesională, de profesie mecanic maşini şi utilaje, în prezent conducător auto la S.C. F…. SR.L. Tulcea, domiciliat în mun. Fălticeni, ….., jud. Suceava, fără forme legale în mun. Fălticeni, str. ….  jud. Suceava, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria … nr. …., fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului I. L.-L. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul I. L.-L., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului I. L.-L. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, condamnă pe inculpatul I. L.-L. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”.

În baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului I. L.-L. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 2 (doi) ani închisoare şi în final inculpatul execută pedeapsa de 7(şapte) ani  închisoare. 

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, aplică inculpatului I. L.-L. pe cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, aplică inculpatului I. L.-L. pe cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul I. L. – L. prin ordonanţa procurorului din data de 24.06.2014, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Covasna, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţa procurorului din data de 1 septembrie 2015 şi încheierea din data de 26.11.2015 a Tribunalului Covasna.

2. Respinge cererea formulată de inculpatul B. J. E. privind schimbarea încadrării juridice a faptei de „camătă”, pentru care a fost trimis în judecată, din infracţiunea prev. de art. 351 C.pen., în infracţiune prev. de art. 61 din Legea nr. 93/2009.

În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „contrabandă” în formă continuată, pentru care inculpatul B. J. E. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23  acte materiale).

În baza art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul B. J. E., fiul lui C. şi E., născut la data de …., în oraşul …, jud. …., CNP …., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, căsătorit, fără copii minori, studii 12 clase cu bacalaureat, de profesie mecanic utilaje agricole, în prezent pensionar pe caz de boală, domiciliat în ……., cu reşedinţa în mun. Sf. Gheorghe, ……, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria …. nr. …., fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. J. E. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul B. J. E., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. J. E. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 351 C.pen., condamnă pe inculpatul B. J. E. la pedeapsa de  6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „camătă”.

În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, condamnă pe inculpatul B. J. E. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”.

În baza art. 296/1 al. 1 lit. l, al. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003, modificată, cu aplicarea art. 5 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul B. J. E. la pedeapsa de 1(un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”. 

În baza art. 89 al. 1 C.pen., anulează amânarea aplicării pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, stabilită pentru inculpatul B. J. E. prin sentinţa penală nr. 128 din 30.09.2015 a Judecătoriei Făgăraş, definitivă la data de 27.10.2015, prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pe.pen., faptă săvârşită la data de 13.06.2014, concurentă cu faptele din prezenta cauză.

În baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., rap. la art. 89 al. 1 C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului B. J. E. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (inclusiv din pedeapsa de 8 luni închisoare), respectiv 2 (doi) ani 8 (opt) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare şi în final inculpatul execută pedeapsa de 7 (şapte) ani 8 (opt) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare. 

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, aplică inculpatului B. J. E. pe cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, aplică inculpatului B. J. E. pe cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul B. J. E. prin ordonanţa procurorului din data de 24.06.2014, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Covasna, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţa procurorului din data de 1 septembrie 2015 şi încheierea din data de 26.11.2015 a Tribunalului Covasna.

3. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „contrabandă” în formă continuată, pentru care inculpatul B. H. – B. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35  acte materiale).

În baza art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul B. H. – B., fiul lui J. E. şi E., născut la data de …., în mun. …., jud. Covasna, CNP …., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, necăsătorit, fără copii minori, studii 12 clase fără bacalaureat, în prezent angajat la S.C. E… S.R.L. Sf. Gheorghe, în funcţia de primitor-distribuitor, domiciliat în mun. …….jud. Covasna, fără forme legale în com. ….., jud. Covasna,  stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria …. nr. …., fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. H.-B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul B. H.-B., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului B. H.-B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului B. H.-B. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată,  respectiv 1 (un) an închisoare şi în final inculpatul execută pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. 

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, aplică inculpatului B. H.-B. pe cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, aplică inculpatului B. H.-B. pe cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul B. H.-B. prin ordonanţa procurorului din data de 24.06.2014, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Covasna, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţa procurorului din data de 1 septembrie 2015 şi încheierea din data de 26.11.2015 a Tribunalului Covasna.

4. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „contrabandă” în formă continuată, pentru care inculpatul C. L. V. a fost trimis în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5  acte materiale).

În baza art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul C. L. V., fiul lui A. şi A., născut la data de …., în mun. …, jud. …., CNP ….., cetăţean român, de naţionalitate română, necăsătorit, fără copii minori, studii 10 clase, conducător auto la Întreprindere Individuală ”….” din Dolheşti, domiciliat în com. …… jud. Suceava, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria … nr. ……., cu antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „aderarea la un grup infracţional organizat”.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului C. L. V. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 270 al. 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., condamnă pe inculpatul C. L. V. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului C. L. V. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului C. L. V. pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată,  respectiv 1 (un) an închisoare şi astfel inculpatul execută pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. 

În baza art. 83 al. 1 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. L. V. prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 30.04.2013 prin nerecurare, pentru săvârşirea infracţiunii  de contrabandă, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 320/1 C.pr.pen., art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. d C.pen. din 1969 şi dispune executarea acestei pedepse alături de pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta şi în final inculpatul execută pedeapsa de 6 (şase) ani  şi 6 (şase) luni închisoare. 

Revocă şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. din 1969, aplicată, în baza art. 71 C.pen. din 1969,  prin sentinţa penală nr. 227 din 12.04.2013 a Judecătoriei Rădăuţi şi interzice exercitarea acestor drepturi pe durata executării pedepsei.

În baza art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele complementare de mai sus, aplică inculpatului C. L. V. pe cea mai grea, şi anume, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen.  pe o perioadă de 3 ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 1 şi 3 lit. a C.pen., din pedepsele accesorii de mai sus, aplică inculpatului C. L. V. pe cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prev. de art.  66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362 al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul C. L. V. prin ordonanţa procurorului din data de 24.06.2014, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Covasna, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţa procurorului din data de 1 septembrie 2015 şi încheierea din data de 26.11.2015 a Tribunalului Covasna.

5. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de „contrabandă” în formă continuată, pentru care inculpata N. M. a fost trimisă în judecată, din  infracţiunea prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale), în infracţiunea de „contrabandă” în formă continuată, prev. de art. 270 al. 1 şi 3  din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4  acte materiale).

În baza art. 270 al. 1 şi 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale), art. 67 al. 1 şi 2 C.pen., art. 75 al. 1 lit. d teza I C.pen., art. 76 al. 1 C.pen., art. 79 al. 1 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata N. M., fiica lui F. şi E., născută la data de ….., în mun. …, jud. …., CNP …., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, căsătorită, cu un copil minor, studii 10 clase, confecţioneră, în prezent croitoreasă la S.C. …. S.R.L. Sf. Gheorghe, domiciliată în …… , jud. Covasna, posesoare a C.I. seria …  nr. ….  emisă de SPCLEP Sf. Gheorghe, fără antecedente penale, la pedeapsa de 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) de zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 1 an, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” în formă continuată.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatei N. M. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală se consideră executată.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., stabileşte pentru inculpata N. M. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 68 al. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpata N. M. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatei N. M. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpata N. M. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Reci, jud. Covasna sau în cadrul Societăţii Tega S.A. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

 În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatei N. M. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

6. În baza art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul C. N., fiul lui M. şi V., născut la data de …, în com. …, jud. …., CNP …., cetăţean român, de naţioanlitate română, căsătorit, fără copii minori,  studii 8 calse + 3 clase profesionale, stagiul militar satisfăcut, sergent, C.M.J. Suceava, conducător auto, administrator al I.I. C. N. A….. din com. …, domiciliat în com. …, sat …., jud. Suceava, posesor al C.I. seria … nr. ….. , recidivist, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În baza art. 52 al. 3 C.pen., rap. la art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În baza art. 323 teza a II-a C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals”.

În baza art. 322 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În baza art. 52 al. 3 C.pen., rap. la art. 321 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la fals intelectual”.

În baza art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C.pen., din pedepsele de mai sus, aplică inculpatului C. N. pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 7 (şapte)  luni  închisoare, astfel  inculpatul execută pedeapsa de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni  închisoare. 

În baza art. 104 al. 2 C.pen., revocă liberarea condiţionată din executarea pedepsei rezultante de 3(trei) ani închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel  Suceava, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 997/2014 din 15.10.2014 de Tribunalul Botoşani şi în a cărei executare inculpatul C. N. a fost arestat la data de 26.04.2013 şi liberat condiţionat la data de 29.10.2014, cu un rest rămas neexecutat de 275 zile închisoare şi în baza art. 43 al. 2 C.pen., adaugă la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni  închisoare aplicată prin prezenta, restul de pedeapsă rămas neexecutat de 275 zile închisoare (9 luni şi 5 zile) şi în final inculpatul execută pedeapsa de 2 (doi) ani 4 (patru) luni şi 5 (cinci) zile închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 45 al. 3 lit. b C.pen., adaugă la pedeapsa mai sus stabilită, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. din 1969, pe o durată de 3 ani, stabilită prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel  Suceava, care, potrivit art. 68 al. 1 lit. c C.pen., se execută după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 45 al. 5 C.pen., cu aplicarea art. 45 al. 3 lit. b C.pen., menţine pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi b  C.pen. din 1969, stabilită, conform art. 71 al. 1 şi 2 C.pen. din 1969, prin sentinţa penală nr. 420 din 7.08.2014 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 175 din 14.10.2014 a Curţii de Apel  Suceava, ce se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

7. În baza art. 396 al.  5 C.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale,  achită pe inculpata S. G., fiica lui M. şi I., născută la data de …. în mun. …., jud. Covasna, CNP …., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, divorţată, fără copii minori, studii superioare, liceanţiată în drept, responsabil unitate retail Banca Comercială Română - Sucursala Județeană Covasna, domiciliată în mun. Sf. Gheorghe, …….., jud. Covasna, cu reședința în mun. Sf. Gheorghe, …….., jud. Covasna, posesoare a C.I. seria …, nr. …. emisă de SPCLEP Sf. Gheorghe, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 şi 2 C.pen. 

În baza art. 269 C.pen., condamnă pe inculpata S. G. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „favorizarea făptuitorului”.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., stabileşte pentru inculpata S. G. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpata S. G.  trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatei S. G. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpata S. G. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă nerenumerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei municipiului Sf. Gheorghe sau în cadrul Societăţii Tega S.A. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

 În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatei S. G. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 404 al. 4 lit. b C.pr.pen., constată că inculpata S. G. a fost reţinută 24 de ore, de la 17.02.2015, ora 17,00 până la data de 18.02.2015, ora 17,00.

În baza art. 19, cu aplicarea art. 25 al. 1 şi art. 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1357, 1370, 1381 şi 1382 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, şi în consecinţă:

- obligă pe inculpaţii B. J. E., B. H.-B. şi I. L.-L., în solidar, să plătească părţii civile suma de 339.425 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului;

- obligă pe inculpaţii B. J. E., B. H.-B., C. L. V. şi I. L.-L., în solidar, să plătească părţii civile suma de 50.931 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului;

- obligă pe inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B., în solidar, să plătească părţii civile suma de 8.342 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului;

- obligă pe inculpatul C. L. V. să plătească părţii civile suma de 5.205 lei despăgubiri civile, reprezentând taxe vamale, accize ţigarete şi TVA, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective a debitului.

Constată că, prejudiciul cauzat părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, de inculpata N. M., în valoare de 3.961 lei, a fost achitat în întregime, până la primul termen de judecată, conform chitanţelor cu seria A/2014 nr. 0201240 – 116/1.10.2015 şi seria A/2014 nr. 0201241 – 117/1.10.2015.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul B. J. E. a sumei de  129.500 lei, de la inculpatul B. H.-B. a sumei de 129.500 lei, de la inculpatul I. L.-L. a sumei de 181.800 lei şi de la inculpatul C. L. V. a sumei de 13.000 lei, dobândite prin săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul B. J. E. a sumelor de  249.000 lei şi 10.000 euro, folosite la săvârşirea infracţiunii de „camătă”.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. e C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul B. J. E. a sumelor de  28.950 lei şi 800 euro, dobândite  prin săvârşirea  infracţiunii de „camătă”.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b C.pen., dispune confiscarea specială  a produselor accizabile, ridicate de la inculpaţi cu ocazia percheziţiilor domiciliare, ţigările de contrabandă aflându-se în custodia A.N.A.F., Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Covasna, în baza procesului-verbal din data de 27.06.2014, încheiat de S.C.C.O. Covasna, iar alcoolul etilic în custodia S.C.C.O. Covasna, după cum urmează:

De la inculpatul C. L. V.:

- 500 pachete de ţigări marca Fest de provenienţă rusă şi

- 10 pachete de ţigări marca Viceroy, extracomunitar, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;

De la inculpatul B. J. E.:

- 30 pachete de ţigări marca Assos Slims, cu menţiunea for duty free sale only;

- 20 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 10 pachete de ţigări marca Marilyn Slims, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 4 pachete de ţigări marca Winston Blue, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova;

- 9 ţigarete dintr-un pachet marca Superslims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal;

- 120 pachete de ţigări marca Marble, cu menţiunea for duty free sale only;

- 100 pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only;

- 10 pachete de ţigări marca Viceroy Red, fără menţiuni sau timbre de marcaj fiscal;

- 10 pachete de ţigări  marca Viceroy Red, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Ucraina;

- 160 pachete de ţigări marca Winston, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Ucraina;

- 40 pachete de ţigări  marca Monte, cu timbru fiscal de culoare albastră de provenienţă Republica Crnagora – Muntenegru;

- 248 pachete de ţigări marca Viceroy Red, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Federaţia Rusă, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, precum şi

- 12 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, cu etichete de “Perla Covasnei”, “Poiana Negri”, etc., etanşeizate cu dopuri colorate, pline cu lichid incolor, în total 24 litri;

- 2 bidoane din material plastic de culoare albă, cu capacitate de 20 litri fiecare, umplute primul în proporţie de jumătate cu lichid incolor, iar al doilea în totalitate, în total 30 litri;

- 32 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, cu excepţia unui pet plin pe jumătate, în total 63 litri, şi

- 10 recipiente din plastic transparent, cu capacitate de 2 litri, fără etichete şi marcaje, etanşeizate cu dopuri de culoare albă, pline cu lichid incolor, în total 20 litri, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modificată; 

De la inculpatul B. H.-B.:

- 12 pachete ţigări marca Jin Ling, cu timbru de marcaj de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only, şi

- 9 pachete de ţigări marca Slims Raquel, fără menţiuni sau timbru de marcaj fiscal,  destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;

De la inculpata N. M.:

- 301 pachete de ţigări marca Jin Ling, cu timbru fiscal de culoare verde, cu menţiunea for duty free sale only, destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”;

- 3 resturi din ţigarete marca MT, cu timbru fiscal de culoare verde de provenienţă Republica Moldova;

- 2 resturi din ţigarete Viceroy Red;

- 6 resturi din ţigarete Marble;

- 2 resturi din ţigarete Winchester şi

- 1 rest din ţigarete Kent.

În baza art. 33 al. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. e C.pen. şi art. 112/1 al. 1, 2 şi 3 C.pen., dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri obţinute prin săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor:

De la inculpatul B. J. E.:

- a autovehiculului marca Audi A6 4B LBDGF1, nr. de înmatriculare ….;

- a autovehiculului marca Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., aflate în custodia I.P.J. Covasna în baza dovezilor seria H nr. 0079558/30.06.2014 şi seria H nr. 0079559/30.06.2014, şi

- a sumei de 1.580.181 lei, supusă procesului de spălare de bani.

De la inculpatul I. L.-L.:

- a autovehiculului marca Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de înmatriculare …., serie şasiu ….. şi

- a autovehiculului marca VW Touran, înmatriculat cu numărul …., aflate în custodia I.P.J. Covasna în baza dovezii seria H nr. 0079561/7.07.2014.

În baza art. 112 al. 1 lit. b C.pen., dispune confiscarea specială a sistemelor informatice, folosite la săvârşirea infracţiunilor, aflate în 4 plicuri de culoare maro, inscripţionate „Proba nr. 1”, sigilate cu sigiliul „MI 1828”, înregistrate în Registrul de corpuri delicte a  Tribunalului Covasna la poziţia 115/2015,  după cum urmează:

- de la inculpatul B. H.-B., a unui telefon marca Nokia de culoare negru cu seria IMEI 358145/05/890727/1, cu cartela Sim Orange 1402212348465P11, 3 Sim Vodafone cu seriile 901051893119, 712121227810, 308096919397, 1 Sim Conex cu seria 0204251408378 şi  un Sim Orange cu seria 0108140166364J4;

- de la inculpatul B. J. E., a unui telefon marca Samsung cu seria IMEI 354462/Q2/265247/7, cu cartela Sim Orange 1009200250767J02G7 şi Sim Conex 508241641645;

- de la numita B. E., a unui telefon mobil marca Iphone 4 S alb, cu seria IMEI 013030006888038, cu microsim Orange, a unui telefon mobil marca Iphone 4 S alb, cu IMEI 013059006294426, cu microsim Orange şi a unui telefon Nokia de culoare neagra, cu seria IMEI 355520/05/788262/1, cu Sim Orange 1012070089281P04G10; 

- de la inculpata N. M., a unui telefon mobil marca Nokia model 113, de culoare neagra, cu seria IMEI 358121051977819, cu cartela Sim Orange cu nr.  07432….;

- de la inculpatul C. L. V., a unui telefon marca Nokia 1208,  de culoare negru cu gri, cu seria IMEI 355227/03/900626/7, cu Sim Orange cu seria 1209230076147P08G16, cu nr. 075679..., a unui telefon Nokia 1600, de culoare negru, cu seria IMEI 353649017150993, fără acumulator şi fără Sim şi a unui Sim Cosmote cu seria 8940031012528460246;

- de la inculpatul I. L. – L., a unui telefon Samsung model SGH x 700, cu seria IMEI 356893004458160, cu cartela Sim Orange, cu seria 1212180064162U07G1, a unui telefon Iphone 5, de culoare alb cu gri, cu seria IMEI 013717000616379, a unui telefon Nokia C2 01, cu seria IMEI 3586500469411977, cu cartela Orange, cu seria 0910120090350704, două  cartele Sim Orange, cu seriile 1008150044055P04G2 şi 0712090054766P04G2 şi a unui telefon LG  cu seria IMEI 354963044761501, fără cartelă.

În baza art. 162 al. 4 C.pr.pen., rap. la art. 249 al. 1 şi 4 C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpata N. M., privind restituirea telefonului mobil marca NOKIA, model 113, de culoare neagră, cu seria IMEI 358121051977819 şi cartela SIM Orange cu nr. 07432…..

În baza art. 404 al. 4 lit. g C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 256 C.pr.pen., dispune anularea înscrisurilor falsificate de către inculpatul C. N., aflate într-un plic de culoare maro, sigilat cu sigiliul „MI 1915” şi „DIICOT 20614CV”, înregistrat în Registrul de corpuri delicte a  Tribunalului Covasna la poziţia 115/2015, după cum urmează:

- a unui înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”);

- a unui înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2015 şi

- a autorizației de circulație provizorie …., valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015, numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava.

În baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 24.06.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesele-verbale din 30.06.2014, 4.07.2014 şi 7.07.2014 ale S.C.C.O. Covasna, asupra următoarelor bunuri:

A.- autoutilitara Fiat Punto 188 CXD1A, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., înmatriculată la 25.02.2014;

- autoutilitara Volkswagen Transporter 245, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., înmatriculată la 28.12.2011, evaluată la suma de 2.000 Euro, aflată în stare avansata de degradare, fiind lăsată la locul identificării, în mun. Fălticeni,  ….. jud. Suceava;

- semiremorca utilitară camion Viberti 36S7/13,61, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu ……, înmatriculată la 31.03.2011, evaluată la suma de 9.000 euro;

- autoturismul Fiat Stilo 192 DXE1A, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu …., înmatriculat la 19.05.2009, evaluat la suma de 2.000 euro;

- autoturismul Opel Kadett, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu …., înmatriculat la 09.10.2007, evaluat la suma de 1.000 euro;

- autoturismul marca VW Touran, cu nr. de înmatriculare …., achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare din 06.11.2013 de la V. F., C.I. … …, pentru suma de 5.000 euro;

- sume de bani aflate în conturi bancare la Raiffeisen Bank S.A., toate deţinute sau aflate

în proprietatea inculpatului I. L. – L.;

B.- autoturismul Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …, înmatriculat la 29.06.2011, evaluat la suma de 3.000 euro;

- imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, …… jud. Covasna, de 51,99 mp, înscris în C.F. nr. …., nr. top …., coproprietar fiind numita B. E., evaluat la suma de 25.000 euro; 

- pădure (…..), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (……), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (……), înscrisă în cartea funciară la nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure, înscrisă în C.F. nr. …, al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (….), înscrisă în C.F. nr. …, al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral .., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (….), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …., în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- pădure (….), înscrisă în C.F. nr. …., al com. Boroşneu Mare, jud. Covasna, nr. cadastral …, în suprafaţă totală de 100.000 mp, coproprietar din 20.04.2012, cu cota actuală 3/108, evaluată la suma de 2.000 euro/10.000 mp;

- apartament situat în mun. Sf. Gheorghe, …..., jud. Covasna, valoare estimată la 10.000 euro;

- sumele de bani din conturile bancare de la Banca Comerciala Romana S.A.  Bancpost S.A, B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., CEC Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Transilvania S.A.;

- autoturismul Audi A6 4B LBDGF1, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., înmatriculat pe firma S.C….. Trade S.R.L. la 23.07.2008, din mun. Sibiu, evaluat la suma de 4.500 euro;

- autoturismul Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu …., înmatriculat pe numele numitei P. E. la 10.05.2006, din loc. Oneşti, jud. Bacău, evaluat la suma de 3.000 Euro şi

- autoturismul Audi A6 C4, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ….., înmatriculat pe numele numitei M. M. la 02.09.2009, din loc. …., jud. Braşov, evaluat la suma de 2.500 euro, toate deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului B. J. E.;

C. - motocicleta YAMAHA YP250R SG16l, cu nr. de înmatriculare ….., serie şasiu ……., înmatriculată la 18.04.2013, şi

- sumele de bani din conturile bancare de la Banca Comerciala Romana S.A., Banca Transilvania S.A. şi  Raiffeisen Bank S.A., deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului B. H. – B.;

D. - autoturismul Volkswagen Golf 1J, cu nr. de înmatriculare …., serie şasiu ……, înmatriculat la 03.03.2014;

- sumele de bani din conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., OTP Bank Romania S.A. şi  Unicredit Tiriac Bank S.A. şi

- imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. ………. de 51,99 mp, înscris în C.F. nr. …, nr. top ….., coproprietar fiind B. J. E., evaluat la suma de 25.000 euro, deţinute sau aflate în proprietatea numitei B. E.;

E. - sumele de bani din conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., deţinute de numita B. B.;

F. - autoturismul OPEL VECTRA, cu nr. de înmatriculare SPANIA ……., evaluat la 4.800 euro şi 

- sumele de bani din conturile bancare de la C.E.C. Bank S.A., deţinute sau aflate în proprietatea inculpatului C. L. V.;

G. - autoutilitara Iveco Daily 65C15, cu nr. de înmatriculare ………, serie şasiu ………., înmatriculată la 16.05.2012;

- autoturismul Mercedes Benz Vito 112C Dl 638 ZKFO, cu nr. de înmatriculare ..-…., serie şasiu …., înmatriculat la 29.08.2011, evaluat la suma de 3.500 Euro, avariat, lăsat la locul identificării în mun. Fălticeni, str. …. jud. Suceava, aflate în proprietatea numitului I. C. – I., fiul inculpatului I. L. – L.;

H. - autoturismul Dacia 1300, cu  nr. de înmatriculare …, serie şasiu .., înmatriculat la 28.07.2005, evaluat la suma de 800 euro şi

- sumele de bani aflate în conturile bancare de la Banca Transilvania S.A., C.E.C. Bank S.A., CrE. Europe Bank S.A. şi Volksbank Romania S.A., deţinute sau aflate în proprietatea numitei I. M. – G.

În baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 1.07.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesul-verbal din 4.07.2014 al S.C.C.O. Covasna, asupra autoturismului AUDI ALLROAD, cu nr. de înmatriculare ITALIA ….., serie şasiu ..............., evaluat la suma de 18.000 euro, deţinut de inculpatul I. L.-L..

Autovehiculele sechestrate se află în custodia I.P.J. Covasna, conform dovezilor seria H cu nr. 0079558 din 30.06.2014, nr. 0079559 din 30.06.2014, nr. 0079556 din 30.06.2014, nr. 0079557 din 30.06.2014, nr. 0079562 din 7.07.2014, nr. 0079561 din 7.07.2014, nr. 0079560 din 7.07.2014, cu excepţia autoturismului Mercedes Benz Vito 112C Dl 638 ZKFO, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., avariat, şi a autoutilitarei Volkswagen Transporter 245, cu nr. de înmatriculare …, serie şasiu …., înmatriculată la 28.12.2011, aflată în stare avansată de degradare, fiind lăsate la locul identificării, în mun. Fălticeni,  …. jud. Suceava.

Constată că, prin încheierea nr. 2/CC din 8 iunie 2016 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1154/119/2015/a6, definitivă, s-a admis cererea formulată de inculpaţii B. J. E. şi B. H.-B. privind valorificarea, în cursul judecăţii a unor bunuri mobile sechestrate şi în consecinţă, în baza art. 252/3 al. 3 C.pr.pen., s-a dispus valorificate următoarelor autovehicule:

- autoturismul marca Audi A6 4B, cu nr. de înmatriculare …., fabricat în anul 2004, serie motor …, serie şasiu …., ridicat de la inculpatul B. J. E. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079558 din 30.06.2014;

 - autoturismul marca Volkswagen Passat, cu nr. de înmatriculare …, fabricat în anul 2001, serie motor 031905, serie şasiu …., ridicat de la inculpatul B. J. E. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079559 din 30.06.2014 şi 

- motocicleta marca Yamaha YP250R, cu nr. de înmatriculare …. fabricat în anul 2006, seria motor 018585, serie şasiu …..,  ridicat de la inculpatul B. H. B. şi predat în custodia I.P.J. Covasna, în baza dovezii având seria H nr. 0079556 din 30.06.2014,  asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorii a sechestrului, prin ordonanţa din data de 24.06.2014 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, dată în dosarul nr. 34/D/P/2013, dispunându-se totodată ca, sumele de bani rezultate din valorificarea  acestora să se depună în contul constituit potrivit legii speciale.

În baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 2 C.pr.pen. şi art. 249 C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 25.06.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesele-verbale din 30.06.2014 ale S.C.C.O. Covasna, asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, consemnate pe numele inculpaţilor la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, Departamentul Economico-financiar şi aflate la dispoziţia Tribunalului Covasna, după cum urmează:

- sumele de 1.426 USD, 31.000 forinți, 215 euro, 300 dolari canadieni şi 5666 lei, ridicate de la inculpatul B. J. E.;

- suma de 12.150 lei, ridicată de la numita B. B.;

- sumele de 1.090 lei, 120 Euro şi 21.600 forinţi,  ridicate de la numita  B. E.;

- sumele de 1.622 lei, 400 euro şi 10.000 forinţi, ridicate de la inculpatul B. H.-B. şi

- conturile deţinute de inculpaţii B. J. E. şi B. H.–B., respectiv de numitele B. E. şi B. B. la instituții financiare nebancare de pe raza județului Covasna, precum Casa de Ajutor Reciproc ”OLT”, cu sediul în Sf. Gheorghe str. …………, etc.

În baza art. 404 al. 4 lit. c  C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., revocă măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 34/D/P/2013 din data de 17.02.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, măsură aplicată prin procesul-verbal din data de 18.02.2015 al S.C.C.O. Covasna, asupra imobilului situat în mun. Sf. Gheorghe, str. ……… înscris în C.F. nr. ….. valoare de impozitare de 107.216,52 lei şi asupra imobilului situat în com. Bodoc, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. ….., nr. Cadastral ….., (696 mp, teren cu casă lemn), în valoare de  60.000 lei, deţinute/aflate în proprietatea inculpatei S. G., până la concurenţa sumei de 134.132,50 lei.

În baza art. 146 al. 3 C.pr.pen., la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, dispune conservarea prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a unui plic sigilat, cu sigiliul „DIICOT CV 20614”, care conţine  un număr de 20 DVD - uri marca Evo, fiecare cu capacitatea de 4,7 GB, pe care sunt stocate comunicaţiile interceptate şi înregistrate în temeiul încuviinţării judecătorului de drepturi şi libertăţi, un DVD marca Omega, capacitate 4,7 GB, ce conține selecții sesiuni audio din dosarul penal nr.27/D/P/2013 al DIICOT – Biroul Teritorial Covasna, 3 CD – uri marca Evo, cu capacitate de 700 MB fiecare, pe care sunt stocate datele reținute încuviințate în cauză, cu nr. 733/I/2013,  922/I/2013 și 1034/I/2013, 3 DVD-uri, suporții optici conţinând supraveghere operativă realizată la datele de 19.11.2013 și 26.11.2013, înregistrat în Registrul de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, la poziţia 115/2015.

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune ataşarea la dosarul cauzei a plicurilor sigilate cu sigiliul MI 1915 şi „DIICOT 20614CV”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de corpuri delicte la poziţia 115/2015, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii,  respectiv:

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.1”, ce conține înscrisuri cu sume de bani, o agendă de culoare neagră cu înscrisuri, un caiet dictando cu înscrisuri ridicate de la B. J. E.;

- a unui plic de culoare albă inscripționat ”Plic nr.2”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00140114V, aparţinând auto …..;  cartea de identitate a vehiculului nr. K058769, aparţinând auto …..; certificatul de înmatriculare nr. S00193376B, aparţinând auto ….; cartea de identitate a vehiculului nr. G382463, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. B00150813C, aparţinând auto ….; cartea de identitate a vehiculului nr. E920515, aparţinând auto ….; contractul de vânzare-cumpărare din 06.03.2014 al auto …., 2 exp. şi fişa de înmatriculare din 06.03.2014 al auto …., ridicate de la inculpatul B. J. E.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.3”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. C00134317V, aparţinând motocicletei ….; cartea de identitate a vehiculului nr. J686736, aparţinând motocicletei CV-04-DLJ, ridicate de la inculpatul B. H.-B.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.4”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. S00327101V, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. S00270570V, aparţinând auto ….; certificatul de înmatriculare nr. S00285527V, aparţinând auto ….., ridicate de la inculpatul I. L.-L.;

- a unui plic de culoare maro inscripționat ”Plic nr.5”, ce conține certificatul de înmatriculare nr. 07-5060395 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto …..; cartea de identitate a vehiculului nr. 18430941 emis de Autorităţile Spaniole, aparţinând auto …. şi anexa la certificatul de înmatriculare aparţinând auto ...;

- a unui plic de culoare maro ce conține: 300 dolari canadieni (2 bancnote 50 dolari, 2 bancnote 100 dolari) cu seriile AMB8741947, FMT0221260, EKG8446385, EKN3400059; 600 forinți (3 bancnote 200 forinți) cu seriile FB 2411162, FB 7618095 și FB 3651772;

- a unui plic de culoare maro ce conține certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autoritățile italiene privind autovehiculul AUDI,  serie şasiu ............... precum și traducerea lui în limba română; certificatul de înmatriculare pentru autovehiculul AUDI serie şasiu ............... având nr. de înmatriculare italian …. (proprietar L. O. din 08.02.2012), precum și traducerea lui în limba română; înscris în limba italiană intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atestă vânzarea de către L. O. către C. N. a autovehiculului AUDI serie şasiu ..............., purtând data de 20.03.2014, precum și traducerea lui în limba română (”Declarație verbală de vânzare”); autorizația de circulație provizorie …., valabilă în perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul României, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Instituția Prefectului județul Suceava şi un înscris în limba italiană intitulat ”contrassegno di assicurazione” pentru autovehiculul CC107DS.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţi  să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

- I. L.-L. 21.000 lei, din care suma de 20.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- B. J. E. 16.400 lei, din care suma de 15.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.400 lei din faza judecăţii;

- B. H.-B. 16.000 lei, din care suma de 15.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- C. L. V. 9.000 lei, din care suma de 8.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecăţii;

- N. M. 2.200 lei, din care suma de 2.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 200 lei din faza judecăţii;

- C. N. 2.600 lei, din care suma de 2.000 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 600 lei din faza judecăţii;

- S. G. 2.400 lei, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale şi 400 lei din faza judecăţii.

În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat privind pe inculpata S. G., rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., sumele de câte 520 lei, onorariile apărătorilor din oficiu în cursul judecăţii pentru inculpaţii C. L. V. – av. …. şi N. M. – av. ….. Ştefan, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 399 al. 4 C.pr.pen., prezenta sentinţă este executorie cu privire la măsurile preventive. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 martie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER