Infracţiuni prevăuzute de art. 270 alin (3) din Legea 86/2006- contrabandă

Sentinţă penală 1576 din 20.05.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ../P/2018 din data de 20.03.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 20.03.2019 sub nr. ../215/2019 a fost trimis în judecată sub control judiciar, inculpatul  N Ş, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în modalitățile deținerii și transportului, faptă prev. si ped de art. 270 alin (3) din Legea 86/2006, cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Cod penal.

În fapt, s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că la data de 18.09.2018 în zona Pieței Centrale a Municipiului Craiova, inculpatul N Ş a fost depistat cu ocazia unui control deținând cantitatea de:

 -7 pachete (140 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

 -4 pachete (80 țigarete) marca Rothmans avand aplicate timbre cu însemnele Ucrainei.

La data de 20.02.2019 cu ocazia perchezițiilor domiciliare la imobilele folosite de către inculpat (filele 38-51 dup) a fost găsită cantitatea de: 

-1 pachet (20 țigarete) marca Rothmans avand aplicate timbre cu insemnele Republicii Moldova;

-630 pachete (12.600 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-256 pachete de tigari (5.120 țigarete) marca Ashima fără timbru fiscal, având mențiunea MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR;

-146 pachete (2.920 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-2 pachete (40 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY.

De asemenea, cu aceeași ocazie, s-a găsit suma de 2500 lei în autoturismul folosit de către inculpat, sumă pe care acesta nu a putut-o justifica.

Țigările anterior menționate împreună cu suma de bani pe care inculpatul nu a putut-o justifica au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Pachetele de țigări au fost predate lucrătorilor vamali, conform proceselor-verbale din  19.11.2018 și 20.02.2019 (filele 60, 71), DRV Craiova comunicând, prin adresa nr. CRR_DRV 2606/B.E.M./20.02.2019 (filele 80-81) faptul că prejudiciul cauzat bugetului de stat este în cuantum de 10.798 lei.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt de mai sus, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă:

•declarație suspect N Ş (filele 30-32 dup);

•declarații inculpat N Ş (filele 9, 22-24 dup);

•proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (fila 3 dup);

•procese-verbale de efectuare a percheziției domiciliare (filele 38-39, 40-42dup) ;

•planșă foto (filele 44-51 dup);

•declarație martor GM (filele 52-54 dup) ;

•procese-verbale de predare către DRV Craiova (filele 60, 71 dup);

•răspuns adresă DRV Craiova, privind calculul prejudiciului cauzat (filele 80-81 dup);

•proces-verbal de aplicare a sechestrului penal (fila 95 dup).

Latura civilă

Prin adresele nr. ../22.11.2018 și CRR../25.02.2019 (filele 65, 75-76), Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova a comunicat faptul că se constituie parte civilă împotriva inculpatului N Ş cu sumele de 111, respectiv 10.798 lei.

Camera preliminară

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 03.05.2019 (dosar  8199/215/2019/a1), rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 Cod procedură penală, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul ../P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova privind pe inculpatul N Ş, trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea a două infracţiuni de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în modalităţile deţinerii şi transportului, prevăzute de art.270 alin.3 din Legea 86/2006, cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

În faza de cameră preliminară a fost verificată şi menţinută măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului.

Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

În conformitate cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, la termenul de judecată din data de 16 mai 2019, inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor în circumstanţiere pe care urmează să le depună.

În conformitate cu dispoziţiile art. 375 alin. 1 Cod procedură penală a fost audiat inculpatul N Ş, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Instanța a apreciat că nu sunt întrunite condițiile procedurii recunoașterii învinuirii și a respins cererea, având în vedere că acesta a recunoscut nuanţat, în sensul în care a precizat că nu cunoştea faptul că ţigaretele proveneau din contrabandă, ci i-a fost adus la cunoştinţă acest lucru de către organele de cercetare penală, la momentul la care a dat declaraţie în faţa acestora.

La acelaşi termen de judecată, în temeiul art. 378 Cod procedură penală, a fost audiat inculpatul pe starea de fapt.

Inculpatul N Ş nu a solicitat încuviinţarea altor probe, învederând şi faptul că nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa, în temeiul art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, nu a readministrat probatoriul din faza de urmărire penală.

 Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 18.09.2018 în zona Pieței Centrale a Municipiului Craiova, inculpatul N Ş a fost depistat cu ocazia unui control deținând cantitatea de 7 pachete (140 țigarete) marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY şi 4 pachete (80 țigarete) marca Rothmans având aplicate timbre cu însemnele Ucrainei.

Cele unsprezece pachete de ţigarete au fost achiziţionate de la o persoană necunoscută din afara Pieţii Centrale, iar inculpatul intenţiona să le vândă, în scopul procurării unor venituri într-un mod facil.

Aceste aspecte reies din declaraţia inculpatului N Ş care se coroborează cu menţiunile procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului conform căreia nu cunoştea provenienţa din contrabandă a ţigaretelor, instanţa îi va acorda valoare juridică din următoarele considerente :

Pentru dovedirea săvârşirii unei infracţiuni, este necesară întrunirea tuturor elementelor constitutive.

Cunoașterea provenienței din contrabandă a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, ca și cunoașterea destinării acestora, respectiv pentru săvârșirea contrabandei, înseamnă cunoașterea caracterului ilicit al provenienței sau destinării lor, a faptului că a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile sau mărfurile de acest tip sunt menite să eludeze controlul vamal, aspecte care pot rezulta din diferite împrejurări de fapt, instanța urmând să țină seama de aceste circumstanțe în procesul de stabilire a încadrării juridice a faptei în infracțiunea asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Prin Decizia în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013, s-a precizat că, în considerarea sustragerii de la plata taxelor datorate statului, prin art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, legiuitorul a incriminat o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleași cerințe referitoare la obiectul juridic cu cele de la infracțiunea de contrabandă.

Instanţa reţine că, într-adevăr,  țigările nu purtau timbru corespunzător emis de autoritățile din România şi au fost achiziţionate în condiţii care creau suspiciunea că sunt în neregulă, respectiv țigaretele au fost achiziționate de la persoane care în mod evident nu își desfășurau activitatea în mod legal, fiscalizat, cumpărarea nefiind realizată într-un loc autorizat, iarpentru țigarete nu s-au prezentat acte justificative.

Dar, chiar şi aşa, faţă de cantitatea de ţigarete deţinută de către inculpat la data de 18.09.2018, respectiv 7 pachete (140 țigarete) marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY şi 4 pachete (80 țigarete) marca Rothmans având aplicate timbre cu însemnele Ucrainei, nu se poate stabili cu certitudine că acestea au fost introduse în România prin eludarea regimului vamal.

Astfel, chiar dacă nu au timbre emise de autorităţile din România, există un dubiu cu privire la modul în care ţigaretele au fost introduse pe teritoriul ţării, în sensul în care această cantitate ar putea fi introdusă şi legal.

Introducerea de către călători a bunurilor declarate pentru consum propriu nu constituie infracţiunea de contrabandă. Călătorii acţionează în exercitarea unui drept recunoscut de lege, iar textul incriminării nu vizează această situaţie, a introducerii de bunuri pentru consum propriu şi înstrăinarea lor, chiar dacă necomunicarea schimbării destinaţiei bunurilor reprezintă contravenţie. Pentru reţinerea infracţiunii asimilate celei de contrabandă se impune ca făptuitorul să cunoască provenienţa bunurilor din contrabandă, neavând nicio relevanţă dacă bunurile provin din orice altă faptă, infracţiune sau contravenţie. Chiar dacă făptuitorul cunoaşte că bunurile au fost introduse în ţară prin acordarea verbală a liberului la vamă, nefiind declarată ulterior schimbarea destinaţiei şi nefiind achitate taxele vamale, nu se poate reţine infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. 3 Cod vamal, nefiind în ipoteza unor bunuri provenite din contrabandă.

Acest tip generic de bunuri – ţigările - nu sunt interzise prin lege la comercializare, însă provenienţa acestora sau modalitatea de comercializare – licită sau nu – trebuie stabilită în concret de către organele statului cu atribuţii în acest sens.

Or, în speţa de faţă nu apare ca fiind dovedit faptul că inculpatul N Ş ar fi acţionat cunoscând că ţigaretele au legătură cu activitatea de contrabandă, astfel cum a fost aceasta definită şi prin considerentele Deciziei Î.C.C.J. nr. 32/2015 privind interpretarea art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în  Monitorul Oficial nr. 62 din 27 ianuarie 2015, conform cărora contrabanda vizează  introducerea în țară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în țară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal,  în condiţiile în care cantitatea de ţigarete creează un dubiu cu privire la eludarea sau nu a regimului vamal.

Având în vedere că, la pronunţarea unei soluţii de condamnare, instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure, certe şi întrucât în cauza probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive şi sunt incomplete, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa îndeplinirii cerinţei esenţiale a elementului material, respectiv bunurile proveneau din contrabandă, se consideră că se impune a se da eficienţă normelor conform cărora nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, aceste aspecte conducând la concluzia că fapta inculpatului nu este prevăzută de legea penală.

De asemenea, la data de 20.02.2019, cu ocazia perchezițiilor domiciliare la imobilele folosite de către inculpatul N Ş a fost găsită următoarea cantitate de ţigarete: 

-1 pachet (20 țigarete) marca Rothmans avand aplicate timbre cu insemnele Republicii Moldova;

-630 pachete (12.600 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-256 pachete de tigari (5.120 țigarete) marca Ashima fără timbru fiscal, având mențiunea MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR;

-146 pachete (2.920 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-2 pachete (40 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY.

Din declaraţia inculpatului reiese faptul că acesta a achiziţionat ţigaretele de la o persoană pe care a cunoscut-o în apropierea Pieţei Centrale din Municipiul Craiova.

Astfel, după ce a stat de vorbă cu această persoană ale cărei semnalmente a refuzat să le menţioneze, inculpatul a plecat cu autoturismul său după autoturismul persoanei necunoscute, ajungând într-o parcare de pe Centura de Nord a Craiovei.

De acolo a achiziţionat întreaga cantitate de ţigarete ce a fost ridicată în urma percheziţiei, bunuri ce dorea să le valorifice pentru a-şi suplini veniturile într-un mod rapid şi uşor.

În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului cu privire la faptul că nu cunoştea că ţigaretele provin din contrabandă, raportat la această din urmă faptă, instanţa o va înlătura ca nesinceră, din următoarele considerente:

Cunoașterea provenienței din contrabandă a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, ca și cunoașterea destinării acestora, respectiv pentru săvârșirea contrabandei, înseamnă cunoașterea caracterului ilicit al provenienței sau destinării lor, a faptului că a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile sau mărfurile de acest tip sunt menite să eludeze controlul vamal, aspecte care pot rezulta din diferite împrejurări de fapt, instanța urmând să țină seama de aceste circumstanțe în procesul de stabilire a încadrării juridice a faptei în infracțiunea asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Totodată, criteriile ce sunt avute în vedere pentru a considera ca nesincere susţinerile conform cărora inculpatul nu cunoştea provenienţa bunurilor la momentul achiziţionării lor sunt reprezentate de faptul că acestea au fost cumpărate într-o cantitate foarte mare, prețul de achiziție a fost evident mai mic decât cel practicat de comercianții autorizați pentru produse similare, țigaretele au fost achiziționate de la persoane care în mod evident nu își desfășurau activitatea în mod legal, fiscalizat, cumpărarea nefiind realizată într-un loc autorizat, iar pentru țigarete nu s-au prezentat acte justificative.

Or, chiar dacă ţigaretele la momentul cumpărării erau ambalate în saci de plastic ce nu permiteau analizarea acestora, în sensul observării unor marcaje fiscale ce ar fi putut conduce la depistarea locului de origine, toate indiciile mai sus-menţionate sunt în măsură a întări convingerea instanţei că inculpatul a cunoscut caracterul ilicit al acestora, în sensul provenienţei din contrabandă a bunurilor achiziţionate.

Mai mult, a doua faptă dedusă judecăţii este comisă  după o perioadă de aproximativ patru luni după ce a mai fost depistat anterior, la data de 18.09.2018, deţinând o cantitate mică, într-adevăr, de ţigarete, cu privire la care instanţa a expus mai sus raţionamentul pe care l-a avut în vedere în a-l exonera de răspundere.

Cu toate acestea, la momentul la care i-au fost ridicate în vederea confisării cele 11 pachete de ţigări, inculpatului i s-a adus la cunoştinţă suspiciunea care plana asupra ţigaretelor, dar acesta a considerat că poate persevera în obţinerea de venituri pentru a-şi asigura traiul cotidian din comercializarea ilicită a  unor bunuri care trebuie supuse unui regim strict stabilit de lege, creându-se, în viziunea sa, un sentiment de impunitate.

Totodată, din procesul-verbal de percheziţie domiciliară efectuată la imobilul martorului Gheorghe Mihail, reiese faptul că inculpatul N Ş a recunoscut că deţine ţigări provenite din contrabandă, învederând însă că nu cunoaşte cantitatea exactă.

Aşadar, instanţa va înlătura susţinerea inculpatului conform căreia nu cunoştea provenienţa bunurilor, dând valoare probatorie declaraţiei din faţa organelor de urmărire penală.

Văzând probele administrate în cauză şi care se coroborează între ele, rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există şi a fost săvârşită de inculpatul N Ş.

În drept, fapta inculpatului N Ş care, la data de 18.09.2018, în zona Pieței Centrale a Municipiului Craiova, a fost depistat cu ocazia unui control deținând cantitatea de 7 pachete (140 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY, respectiv 4 pachete (80 țigarete) marca Rothmans avand aplicate timbre cu însemnele Ucrainei, nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni de deţinerea şi transportul bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, faptă prev. si ped de art. 270 alin (3) din Legea 86/2006.

Astfel cum instanţa a dezvoltat déjà în cadrul secţiunii « în fapt », pentru dovedirea săvârşirii unei infracţiuni, este necesară întrunirea tuturor elementelor constitutive.

Cunoașterea provenienței din contrabandă a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, ca și cunoașterea destinării acestora, respectiv pentru săvârșirea contrabandei, înseamnă cunoașterea caracterului ilicit al provenienței sau destinării lor, a faptului că a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile sau mărfurile de acest tip sunt menite să eludeze controlul vamal, aspecte care pot rezulta din diferite împrejurări de fapt, instanța urmând să țină seama de aceste circumstanțe în procesul de stabilire a încadrării juridice a faptei în infracțiunea asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Astfel, faţă de cantitatea de ţigarete deţinută de către inculpat la data de 18.09.2018, respectiv 7 pachete (140 țigarete) marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY şi 4 pachete (80 țigarete) marca Rothmans având aplicate timbre cu însemnele Ucrainei, nu se poate stabili cu certitudine că acestea au fost introduse în România prin eludarea regimului vamal.

Instanţa apreciază că nu se poate dispune condamnarea inculpatului câtă vreme în cauză nu s-a stabilit cu certitudine că ţigările respective au fost introduse în ţară printr-o contrabandă şi, totodată, să se probeze faptul că aceasta cunoştea modalitatea în care ţigările au fost introduse în ţară.

Având în vedere că, la pronunţarea unei soluţii de condamnare, instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure, certe şi întrucât în cauza probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive şi sunt incomplete, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa îndeplinirii cerinţei esenţiale a elementului material, respectiv bunurile proveneau din contrabandă, se consideră că se impune a se da eficienţă normelor conform cărora nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, aceste aspecte conducând la concluzia că fapta inculpatului nu este prevăzută de legea penală.

Prin urmare, în ceea ce priveşte infracţiunea de deţinere de bunuri provenite din contrabandă( faptă din data de 18.09.2018), prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/2006,  instanţa urmează a dispune în temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Cod procedură penală, achitarea inculpatului N Ş , întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Conform art. 30 alin. 2 din O.G. 2/2001,  în cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

Faţă de cele ce preced, în baza art. 30 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 şi art. 2 alin. 3 din Legea nr. 12/1990, instanţa va dispune comunicarea către IPJ Dolj, a următoarelor acte: - o copie a procesului-verbal de predare a ţigaretelor ridicate de la inculpatul N Ş la data de 18.09.2018 (fila 60 dosar urm. pen.), pentru a lua măsurile care se impun.

De asemenea, fapta inculpatului N Ş care, la data de 20.02.2019, cu ocazia perchezițiilor domiciliare la imobilele folosite de către inculpat a fost depistat deţinând următoarea  cantitate de ţigarete provenite din contrabandă:

-1 pachet (20 țigarete) marca Rothmans avand aplicate timbre cu insemnele Republicii Moldova;

-630 pachete (12.600 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-256 pachete de tigari (5.120 țigarete) marca Ashima fără timbru fiscal, având mențiunea MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR;

-146 pachete (2.920 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-2 pachete (40 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 constând în deţinerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

 

Individualizarea judiciară

Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului N Ş au fost dovedite, dincolo de orice dubiu rezonabil, instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii infractorului.

Potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedură penală .

Conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

În şedinţa publică din data de 16.05.2019, instanţa a respins cererea inculpatului de a fi judecat conform procedurii abreviate, având în vedere că acesta a înţeles să cunoască nuanţat şi formal fapta de care este acuzat.

Or, pentru a putea beneficia de clemenţa legii în sensul prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, recunoaşterea trebuie să fie totală şi necondiţionată sub toate aspectele de fapt, singura contestare admisibilă fiind numai cu privire la încadrarea juridică a faptelor.Chiar şi sub acest ultim aspect, prin contestarea încadrării juridice a faptelor nu se poate tinde la schimbarea, chiar şi parţială, a situaţiei de fapt, astfel cum acesta a fost expusă în actul de trimitere în judecată.

Având în vedere că inculpatul a învederat că nu cunoştea faptul că ţigaretele provin din contrabandă, iar instanţa a înlăturat ca fiind nesinceră această afirmaţie, s-a procedat la judecarea cauzei conform art. 376 Cod procedură penală.

La individualizarea pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Inculpatul N Ş are vârsta de ...

Deoarece cunoaşterea caracteristicilor unui infractor prezintă importanţă pentru determinarea gradului concret de pericol social al acestuia şi pentru stabilirea unei pedepse eficiente, instanţa de judecată a verificat situaţia antecedenţei penale a inculpatului N Ş, iar din fişa de cazier judiciar a rezultat că acesta se află la prima încălcare a legii penale.

În contextul în care fenomenul infracţional al contrabandei este unul în creştere, ţinând cont şi de funcţia educativ-preventivă a măsurilor preventive, instanţa  apreciază că trebuie ţinut cont de rezonanţa socială  negativă a faptelor săvârşite, în sensul că inculpatul ignoră normele sociale şi urmăreşte obţinerea într-un mod facil de venituri ilicite considerabile, iar lăsarea nepedepsită a unei asemenea fapte ar  crea în rândul publicului sentimentul de impunitate.

Astfel, mirajul obţienerii unor venituri, chiar ilicite, într-un mod uşor, dar sigur, reflectă faptul că fapta prezintă un pericol social crescut.

În favoarea inculpatului, instanţa reţine că acesta este integrat în societate şi este căsătorit .

În ceea ce priveşte conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii, se reţine că acesta a făcut dovada achitării prejudiciului cauzat persoanei vătămate.

Mai mult, din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosar, se reţine faptul că este cunoscut cu afecţiuni medicale.

Prin urmare, având în vedere criteriile menţionate mai sus (cu precădere starea de pericol creată pentru valorile ocrotite de fapta sa ), precum şi aspectul potrivit căruia inculpatul N Ş a învederat cu prilejul ascultării sale că, în cazul în care va fi găsit vinovat îşi manifestă acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa de judecată, în baza art. 270 alin. 3  din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplicarea art. 396 alin.2 Cod procedură penală, va condamn pe inculpatul N Ş, cercetat sub control judiciar,  la pedeapsa de 2  ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia (faptă din data de 20.02.2019).

Având în vedere că este obligatorie aplicarea unei pedepse complementare, în temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani.

De asemenea, în baza art. 65 alin. 1 Cod penal, instanţa va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

Ca modalitate de executare a pedepsei, instanţa de judecată apreciază că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 91 şi următoarele din Codul penal republicat, referitoare la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi anume pedeapsa aplicată nu este mai mare de 3 ani, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpatului N Ş, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă chiar şi fără executarea acesteia, fiind necesară însă supravegherea conduitei inculpatului  pentru o perioadă determinată.

Prin urmare, în baza art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92  alin. 1 şi 2 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga inculpatul N Ş, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii va fi în măsură să îl facă pe inculpat să-şi reevalueze poziţia faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală astfel că, în baza art. 93 alin. (3) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul SC Termo Craiova SRL (Primăria Municipiului Craiova) sau în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ (Primăria Municipiului Craiova), jud. Dolj,  pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 Cod penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani  se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, se va executa doar dacă pedeapsa principală devine executabilă.

Măsurile preventive

Instanţa va constată că inculpatul N Ş a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore din data de 20.02.2019, ora 13.00, până la data de 21.02.2019, ora 13.00.

În ceea ce priveşte măsura preventivă a controlului judiciar ce i-a fost aplicată inculpatului încă din cursul urmăririi penale, instanţa constată că, la acest moment procesual, temeiurile avute în vedere la luarea măsurii nu mai subzistă, drept pentru care, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. b raportat la art. 399 alin. 1 şi art. 242 alin. 1  Cod procedură penală, va revoca măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul N Ş, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. 8561/P/2018 din data de 21.02.2019, dispoziţie ce este executorie .

Măsurile de siguranţă

Potrivit art. 107 alin. (1) Cod penal, scopul măsurilor de siguranţă este acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale.

Potrivit art. 112 alin. (1) lit. f) Cod penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.

Cu privire la cantitatea de ţigări ridicată de la inculpat de organele de urmărire penală, instanţa o va considera prohibită, deoarece nu era însoţită de niciun document care să ateste că poate fi comercializată şi consumată de cumpărători în condiţii care să nu fie vătămătoare pentru fumători mai mult decât ţigările care există în mod licit în comerţ.

Astfel, în baza art. 404 alin. 4 lit. d raportat la art. 112 alin.1 lit. f Cod penal, instanţa va dispune confiscarea de la inculpat a următoarei cantităţi de ţigări, aflate în custodia Direcţiei Regionale Vamale Craiova, conform proceselor-verbale din datele de 19.11.2018, respectiv 20.02.2019:

-5 pachete (1000 țigarete) marca Rothmans având aplicate timbre cu însemnele Republicii Moldova;

-637 pachete (12.740 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-256 pachete de tigari (5.120 țigarete) marca Ashima fără timbru fiscal, având mențiunea MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR;

-146 pachete (2.920 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-2 pachete (40 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY.

Prin ordonanţa nr. 8561/P/2018 din data de 14.03.2019 s-a instituit un sechestru asigurător asupra sumei de 2500 lei aparţinând inculpatului N Ş, sumă de bani ce a fost găsită la data de 20.02.2019 în autoturismul folosit de către inculpat.

Conform art. 112 alin. 6 Cod penal, se confiscă, de asemenea, banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării.

Având în vedere că nu a fost făcută dovada faptului că suma de bani provenea din vânzarea ţigaretelor, iar simpla afirmaţie că aceştia nu au putut fi justificaţi nefiind ne natură a crea legitimitatea unei măsuri de siguranţă, instanţa, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. c raportat la art. 397 Cod procedură penală, va ridica măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 8561/P/2018 din data de 14.03.2019 asupra sumei de 2500 lei aparţinând inculpatului N Ş, măsură ce este executorie, conform art. 397 alin.4 Cod procedură penală.

Acţiunea civilă

Având în vedere că pentru fapta din data de 18.09.2018 instanţa a dispus achitarea inculpatului N Ş, conform art. 25 alin. (5) Cod procedură penală, în caz de achitare a inculpatului, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.

Astfel, în baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Direcţia Regională Vamală Craiova cu privire la suma de 111 lei şi va constata că inculpatul N Ş a achitat prejudiciul conform chitanţei nr. 10109/19 din data de 20.02.2019.

În ceea ce priveşte infracţiunea pentru care s-a pronunţat condamnarea, instanţa va constata stinsă acţiunea civilă formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Direcţia Regională Vamală Craiova, prin achitarea în totalitate a prejudiciului în cuantum de 10687 lei( prejudiciul iniţial în cuantum de 10798-suma de 111 lei cu privire la care acţiunea civilă a rămas nesoluţionată) de către inculpatul N Ş, conform chitanţelor nr. 10109/19 din data de 20.02.2019 şi nr. 10136/19 din data de 27.02.2019.

Cheltuielile judiciare

Având în vedere soluţia de achitare pronunţată în cauză şi culpa procesuală a inculpatului N Ş, în baza art. 275 alin.1 raportat la art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 400 lei ( din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală) vor rămâne în sarcina statului.

Totodată, faţă de soluţia de condamnare pronunţată, în baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul N Ş la plata sumei de  800  lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat ( din care suma de 700 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul N Ş, ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală (faptă din data de 18.09.2018).

În baza art. 30 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 şi art. 2 alin. 3 din Legea nr. 12/1990, dispune comunicarea către IPJ Dolj, a următoarelor acte: - o copie a procesului-verbal de predare a ţigaretelor ridicate de la inculpatul N Ş la data de 18.09.2018 (fila 60 dosar urm. pen.).

În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Direcţia Regională Vamală Craiova cu privire la suma de 111 lei.

Constată că inculpatul N Ş a achitat prejudiciul conform chitanţei nr. 10109/19 din data de 20.02.2019.

În baza art.  270 alin. 3  din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplicarea art. 396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul N Ş, cercetat sub control judiciar,  la pedeapsa de 2  ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia (faptă din data de 20.02.2019).

În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92  alin. 1 şi 2 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul  N Ş, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul SC Termo Craiova SRL (Primăria Municipiului Craiova) sau în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ (Primăria Municipiului Craiova), jud. Dolj,  pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani  se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, se va executa doar dacă pedeapsa principală devine executabilă.

Constată că inculpatul N Ş a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore din data de 20.02.2019, ora 13.00, până la data de 21.02.2019, ora 13.00.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b raportat la art. 399 alin. 1 şi art. 242 alin. 1  Cod procedură penală, revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul N Ş, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. 8561/P/2018 din data de 21.02.2019.

Executorie în ceea ce priveşte măsura preventivă, conform art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d raportat la art. 112 alin.1 lit. f Cod penal, dispune confiscarea de la inculpat a următoarei cantităţi de ţigări, aflate în custodia Direcţiei Regionale Vamale Craiova, conform proceselor-verbale din datele de 19.11.2018, respectiv 20.02.2019:

-5 pachete (1000 țigarete) marca Rothmans având aplicate timbre cu însemnele Republicii Moldova;

-637 pachete (12.740 țigarete) marca Marble fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-256 pachete de tigari (5.120 țigarete) marca Ashima fără timbru fiscal, având mențiunea MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR;

-146 pachete (2.920 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY;

-2 pachete (40 țigarete) marca Compliment  fără timbru fiscal românesc,  având mențiunea FOR DUTY FREE SALE ONLY.

Constată stinsă acţiunea civilă formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Direcţia Regională Vamală Craiova, prin achitarea în totalitate a prejudiciului în cuantum de 10687 lei( prejudiciul iniţial în cuantum de 10798-suma de 111 lei cu privire la care acţiunea civilă a rămas nesoluţionată) de către inculpat, conform chitanţelor nr. 10109/19 din data de 20.02.2019 şi nr. 10136/19 din data de 27.02.2019.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c raportat la art. 397 Cod procedură penală, ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 8561/P/2018 din data de 14.03.2019 asupra sumei de 2500 lei aparţinând inculpatului N Ş.

În baza art. 275 alin.1 raportat la art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 400 lei ( din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală) rămân în sarcina statului.

În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul N Ş la plata sumei de  800  lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat ( din care suma de 700 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei .

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 mai 2019.

Preşedinte Grefier