Gresita achitare ca urmare a retinerii unei stari de fapt gresita .Condamnare in apel

Decizie 13 din 20.01.2010


Prin sentinta penala nr. 125 din 30 Aprilie 2009 a Judecatoriei Medias în baza dispozitiilor  art. 86 aliniatul 1  din OUG nr.195/2002 ,cu aplicarea dispozitiilor art. 74 litera c  din Codul penal  raportat la art. 76 litera d  din  Codul penal  a fost condamnat  inculpatul GA ,fara antecedente penale la pedeapsa de  6 luni  închisoare pentru savârsirea infractiunii de  conducere fara permis.

In baza disp.art.71 Cod pen. au fost interzise inculpatului exercitiul drepturilor civile prev. de art.64 lit. a teza a II Cod penal.

În temeiul disp.art.81,82 si 71 al.5 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe o durata de  2 ani si 6 luni .

S-a atras atentia inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal.

În baza dispozitiilor art.10 litera h cu aplicarea art.11 punctul 2 litera b Cod procedura penala, a încetat procesul penal pentru infractiunile de lovire  si amenintare prevazute de articolele 180 aliniatul  1 si 193 aliniatul 1 din Codul penal.

În baza art.10 litera d cu aplicarea art.11 punctul 2 litera a din Codul de procedura  penala a fost achitat  inculpatul  pentru infractiunea de port fara drept de arma alba prevazuta de articolul 1/1 pct.1 aliniat 1 din Legea nr.61/1991 .

S-a dispus confiscarea bastonului si cutitului retinute în cauza.

A fost obligat  inculpatul  sa plateasca statului suma de 500 lei  cheltuieli judiciare

A fost obligata  partea civila C F sa plateasca statului suma de 100 lei  cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarele:

La data de 7 aprilie 2008, inculpatul a condus autoturismul marca Alfa Romeo, strada Teilor din C M sat, o strada pietruita, cu circulatie redusa destinata riveranilor.

În momentul în care a ajuns la intersectia cu DN 14, inculpatul nu a acordat prioritate de trecere unui autotren si a intrat în coliziune cu semiremorca acestuia.

Cu prilejul solicitarii documentelor s-a constatat ca inculpatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În data de 11 mai 2008,  între inculpat si partea vatamata C F a avut loc o altercatie, în incinta barului de pe peronul garii din C M prilej cu care inculpatul si partea vatamata s-au lovit reciproc.

La un moment dat partea vatamata s-a înarmat cu un scaun si l-a atacat pe inculpat. Inculpatul a fugit în parcarea situata în apropierea garii, a deschis portbagajul autoturismului sau a luat o bucata de cauciuc cu care a aruncat dupa partea vatamata. Inculpatul a recuperat bucata de cauciuc si a mers pâna la usa barului unde se afla partea vatamata dupa care a plecat.

Partea vatamata a predat politiei din C M un baston de cauciuc si un briceag pretinzând ca inculpatul a fost înarmat cu cele doua corpuri în incinta barului. Martorii oculari sustin starea de fapt si au infirmat împrejurarea ca inculpatul ar fi fost înarmat cu corpurile contondente predate politiei de partea vatamata.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Medias, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. În esenta, se sustine ca în mod  nejustificat a fost achitat  inculpatul pentru infractiunea prevazuta de art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 întrucât din probe reiese vinovatia acestuia. Legat de acest aspect se sustine ca este de neînteles masura confiscarii cutitului. Pe de alta parte  se mai sustine ca pedeapsa pentru infractiunea prevazuta de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 este prea mica întrucât în mod netemeinic s-a retinut circumstanta atenuanta prev. de art. 74 lit. c Cod penal.

Pe parcursul solutio narii apelului au fost audiati partea vatamata  si un martor

Tribunalul, analizând sentinta atacata în raport de motivele invocate cât si din oficiu, sub toate aspectele, a constatat  ca apelul este fondat.

Sub aspectul primului motiv de apel este de observat  ca instanta de fond nu a retinut în mod corect starea de fapt. Din probele administrate în timpul urmaririi penale, respectiv declaratia partii vatamate si declaratiile  martorilor , rezulta ca într-adevar inculpatul a avut asupra sa în incinta barului din Gara CFR C M, în incidentul cu partea vatamata, pe lânga un baston din cauciuc si un briceag cu prasele galbene. Aceasta împrejurare a fost  relatata si în fata instantei de apel de martorul C R sustinuta fiind si de catre partea vatamata, audiata tot în apel.

Fara nici o argumentare instanta de fond a luat în considerare doar probele testimoniale administrate în cursul cercetarii judecatoresti, omitând sa se pronunte si asupra  celor administrate în timpul urmaririi penale care conturau si o stare de fapt partial diferita decât cea retinuta în sentinta.

Suplinind probatoriul, instanta de apel, a constatat ca probele  ce le-a administrat în aceasta faza se coroboreaza cu cele de la urmarirea penala, toate punând în evidenta ca inculpatul a purtat un briceag, fara drept, în locuri si împrejurari în care s-ar fi putut prejudicia viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar fi putut tulbura si linistea publica, ceea ce întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Inculpatul a fost condamnat pentru aceasta infractiune iar la individualizarea pedepselor s-a  avut în vedere contextul în care a fost comisa, posibilele urmari, atitudinea sa procesuala, partial nesincer, precum si situatia personala. Fata de toate acestea a fost condamnat la 3 luni  închisoare.

Apelul este fondat si prin prisma celui de al doilea motiv. Într-adevar retinerea circumstantei atenuante, prevazuta de art. 75 lit. c Cod penal, nu se impune pentru ca efectele acesteia respectiv coborârea pedepsei sub minimul special  vin în contradictie cu scopul special al pedepsei, acela enuntat de art. 52 alin. 1 Cod penal si anume prevenirea savârsirii de noi infractiuni. Mai mult decât atât, nu s-a avut în  vedere, ca circulând fara a avea permis  de conducere într-un oras cu un trafic destul de intens, a produs  si un eveniment rutier, o coliziune cu o semiremorca.

Drept consecinta a fost  înlaturata circumstanta atenuanta si a fost majorata la 1 an pedeapsa pentru infractiunea prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002.

S-a  constatat ca cele doua infractiuni de mai sus au fost savârsite în conditiile concursului real, conform art. 33 lit. a Cod penal, iar în baza art. 34 lit. b Cod penal au fost contopite cele doua pedepse urmând ca inculpatul sa execute  pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare.

Masura la care  s-a oprit instanta de fond, în sensul de a suspenda executarea  este temeinica si legala fiind  concordanta cu prevederile art. 81 Cod penal. Cum pedeapsa rezultanta., este de 1 an închisoare  se va majora corespunzator cu prevederile art. 82 Cod penal, durata termenului de încercare la 3 ani.

Motivele de apel mai sus analizate au fost completate de Ministerul Public cu ocazia dezbaterilor, cu un altul care vizeaza continutul pedepsei accesorii.

Într-adevar, si din nou fara nici o motivare explicita continutul pedepsei accesorii a fost limitat doar la interdictia dreptului prevazut de art. 64 lit. a teza a II – a  Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice.

Tribunalul,a apreciat ca, tinând cont de natura si gravitatea infractiunilor savârsite si de persoana inculpatului ca se impune si interzicerea exercitarii drepturilor de la art. 64 lit. b Cod penal motiv pentru care urmeaza a fi complinit continutul pedepsei accesorii.

În sensul celor aratate, având în vedere si prevederile art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedura penala a fost admis apelul Parchetului si a fost solutionata cauza.

Celelalte dispozitii ale sentintei  atacate au fost mentinute.