Dare de mita

Sentinţă penală 31 din 14.11.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. …..

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ NR.31

Şedinţa publică din data de 14 noiembrie 2016

Instanţa constituită din:

Completul de judecată C7P_Cameră Preliminară şi Fond

PREŞEDINTE: …… - JUDECĂTOR

GREFIER: ……

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …….,

din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpatului V. S., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal.

Dezbaterile asupra cauzei de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 Cod procedură penală, în sensul că au fost înregistrate pe suport audio computerizat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 05 octombrie 2016, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru 12 octombrie 2016, 27 octombrie 2016, 02 noiembrie 2016, 09 noiembrie 2016 şi apoi pentru astăzi, 14 noiembrie 2016.

Instanţa, în urma deliberării, a pronunţat sentinţa de mai jos.

T R I B U N A L U L,

Asupra procesului penal de faţă:

1. Constată că prin rechizitoriul nr.583/P/2015 din 30.10.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 12.11.2015 sub dosar nr. ……, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului V. S., fiul lui J. şi A., născut la data de …… în municipiul ….., judeţul …., domiciliat în sat …. (comuna ….), nr. …, judeţul …., legitimat cu CI seria … nr. ….., CNP ……, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită,  prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal.

Prin actul de sesizare, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului, că la data de 24.08.2015, în calitate de proprietar al autovehiculului înmatriculat sub nr. ……, al cărui conducător auto, S. M. P., care a fost identificat transportând material lemnos fără aviz de însoţire, la data de 07.08.2015, fiind sancţionat contravenţional, i-a remis comisarului şef de poliţie S. D., şef Birou de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, în baza promisiunilor anterioare, suma de 2.500 de lei, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe acesta să nu îşi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea contravenţională sau penală a mituitorului.

Se menţionează că infracţiunea este comisă în stare de pluralitate intermediară, urmare a condamnării suferite de inculpatul V. S., prin sentinţa penală nr. 135 din 27.05.2015 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la  10.06.2013, la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, executarea fiind suspendată sub supraveghere, fiindu-i aplicabile prevederile art. 44 alin. 1 Cod penal.

2. În fapt, se reţine - comisarul şef de poliţie Ş. D. îşi desfăşoară activitatea în cadrul I.P.J Covasna, în funcţia de şef Birou de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică, fiind organ de cercetare penală, cu atribuţii specifice în aplicarea legislaţiei silvice în vigoare, constatarea infracţiunilor, a contravenţiilor respectiv dispunerea de măsuri de indisponibilizare şi confiscare a materialului lemnos.

În exercitarea activităţii sale, la data de 07.08.2015, martorul Ş. D. a identificat, în trafic, în timp ce se deplasa pe DN12, dinspre localitatea Calnic spre municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, autovehiculul condus de către numitul S. M. P., care transporta material lemnos, fără aviz de însoţire.

La momentul depistării, S. M. P. a declarat că materialul lemnos îi aparţine inculpatului V. S., care fiind anunţat, s-a prezentat la faţa locului, prezentând avizul de însoţire seria AP nr. 5541833, având completate date nereale.

La acel moment, inculpatul l-ar fi ameninţat pe poliţist cu intervenţia unor superiori din cadrul I.P.J Covasna, cu scopul de a-l intimida, pentru ca acesta să nu-şi exercite atribuţiile legale vizând constatarea şi sancţionarea contravenţională sau penală a inculpatului.

După aplicarea sancţiunii contravenţionale, prin procesul-verbal seria CCS nr. 0073149, inculpatul a fost citat la sediul I.P.J Covasna, pentru data de 12.08.2015, pentru continuarea investigaţiei, inclusiv prin audierea pădurarului care emisese avizul de însoţire al materialului lemnos, martorul C. L..

În acest context şi în perioada dintre cele două verificări, inculpatul V. L. a luat hotărârea infracţională de a-l mitui pe comisarul şef de poliţie Ş. D., cu scopul ca acesta să nu deschidă un nou dosar penal pe numele inculpatului.

Mobilul infracţional era legat de faptul că inculpatul V. L. se afla în cursul termenului de încercare urmare a condamnării suferite prin sentinţa penală nr. 135 din 27.05.2013 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la 10.06.2013, la pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare, executarea fiind suspendată sub supraveghere, iar în cazul în care se forma un nou dosar penal în privinţa sa, risca executarea în detenţie a pedepsei de mai sus.

Obiectul mitei era reprezentat de 2 porci sau de contravaloarea acestora, inculpatul relatându-i martorului C. L. că doreşte să îi ofere cei doi porci comisarului şef de poliţie Ş. D., pentru ca să nu intre la puşcărie, deoarece are un copil mic, în vârstă de 2 ani, aspecte care se apreciază că rezultă din declaraţia martorului C. L., cu referire la cele petrecute în data de 12.08.2015.

Se arată că în realizarea rezoluţiei sale infracţionale, la data de 12.08.2015, după finalizarea investigaţiei, inculpatul V. S. l-a abordat pe comisarul şef de poliţie Ş. D., în prezenţa martorului C. L., dar şi ulterior, singur, cerându-i poliţistului « să facă ceva să fie bine », arătându-i că ar fi o pierdere de vreme să continue cercetările, după care i-a cerut poliţistului să se întâlnească undeva în afara cadrului instituţional « să rezolve problema », comunicarea fiind neechivocă, în sensul în care inculpatul i-a oferit comisarului şef de poliţie Ş. D. avantaje neindividualizate, pentru a opri ancheta în desfăşurare ce-l viza pe inculpat.

Acelaşi fapt s-a repetat şi în data de 18.08.2015, când inculpatul, revenit la sediul I.P.J Covasna, i-a spus comisarului şef de poliţie Ş. D. că doreşte să dezvolte cu el o « relaţie pe termen lung », făcând menţiunea că deţine un abator şi o fermă, activitatea fiind, evident, desfăşurată în baza rezoluţiei infracţionale formată anterior, precizându-se că în depoziţia sa, comisarul şef de poliţie Ş. D. arată că, la data de 17.08.2015, a fost contactat telefonic de către inculpatul V. S., acesta cerându-i insistent să se întâlnească undeva, pentru a « găsi o soluţie ».

Cu privire la faptele săvârşite de inculpatul V. S. şi de angajatul său, S. M. P., la data de 07.08.2015, s-a format, la data de 18.08.2015, dosarul penal nr. 1853/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, în baza sesizării din oficiu a comisarului şef de poliţie Ş. D., pentru faptele de « fals în înscrisuri sub semnătură privată « şi « uz de fals ».

La data de 21.08.2015, prin ordonanţa procurorului, comisarul şef de poliţie Ş. D. a fost autorizat ca investigator în prezenta cauză penală, fiind totodată autorizat să comită o faptă similară laturii obiective a infracţiunii de “luare de mită”, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, corelativă faptei urmărite, de „dare de mită” , comisă de V. S..

În baza autorizării, comisarul şef de poliţie Ş. D. s-a întâlnit, la data de 21.08.2015, cu inculpatul V. S., la sediul I.P.J Covasna.

Cu acest prilej, inculpatul V. S. i-a oferit comisarului şef de poliţie Ş. D., care îl investiga penal, « doi porci sau contravaloarea acestora », cu scopul ca ofiţerul de poliţie să oprească cercetările, după care a ofertat, cu acelaşi titlu, de mită, suma de 2.500 lei (« 25 de milioane »). Se arată că aspectele au fost fixate video şi audio.

La  data de 24.08.2015, în baza ofertei anterioare, inculpatul V. S. s-a întâlnit cu comisarul şef de poliţie Ş. D., la restaurantul « …. », din municipiul Sfântu Gheorghe, ocazie cu care i-a remis acestuia suma de 2.500 lei, cu titlu de mită. La acel moment, inculpatul a spus « sper că nu suntem supravegheaţi ».

În cursul discuţiei cu ofiţerul de poliţie, inculpatul a detaliat comportamentul său anterior, din datele de 12.08.2015 respectiv 18.08.2015, menţionând că îi era teamă să afirme direct ce doreşte (respectiv mituirea ofiţerului de poliţie », deoarece « în ziua de azi nu te poţi baza pe nimeni », prilej cu care a menţionat că a citit în ziar că un ofiţer de poliţie a fost prins de DNA cu mită, însă « ca să trăim, trebuie să facem să funcţionăm ». Se precizează că aspectele au fost fixate video şi audio.

După remiterea de către inculpat a sumei de 2.500 de lei comisarului şef de poliţie Ş. D., procurorul şi organele de poliţie judiciară au surprins fapta flagrantă, însă inculpatul a afirmat că nu a dat nicio sumă de bani.

În cuprinsul declaraţiei sale, depusă ca suspect, inculpatul nu recunoaşte comiterea faptei, menţionând că a folosit expresia „să rezolvăm cumva să fie bine”, adresată comisarului şef de poliţie Ş. D. la data de 12.08.2015, cu scopul de a-l chestiona pe acesta în privinţa vinovăţiei sale, iar remiterea sumei de 2.500 de lei s-a făcut pentru ca poliţistul « să-i rezolve problemele » (spre exemplu, plata unei amenzi).

Inculpatul arată că a luat hotărârea de a-i da ceva poliţistului doar la data de 21.08.2015. Aspectul este contrazis de declaraţia martorului C. L., care arată că, încă din data de 12.08.2015, inculpatul şi-a exprimat intenţia de a-i remite mită poliţistului, aspect manifestat obiectiv în ofertele pe care inculpatul le-a făcut poliţistului, încă de la acea dată.

Tot atunci, inculpatul i-a spus martorului că vrea să-i dea poliţistului 2 porci, pentru ca acesta să nu formeze dosar penal în ceea ce îl priveşte, opinându-se că acest aspect relevă că rezoluţia infracţională, concretizată faptic, a luat naştere anterior datei de 12.08.2015.

Se arată că nici apărarea inculpatului, în sensul că expresiile sale nu vizau mita, nu poate fi reţinută, deoarece comunicările au fost neechivoce, comisarul de poliţie, denunţător în cauză, înţelegând perfect intenţa inculpatului, de a-i remite mită.

Se apreciază că aspectele arătate rezultă din mijloacele probatorii administrate în cauză: declaraţia martorului denunţător Ş. D., proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante însoţit de suportul optic având fixate imaginile filmate cu ocazia flagrantului, imaginile privind convorbirile şi comunicările interceptate în mediul ambiental, purtate între denunţător şi făptuitor, declaraţia martorului denunţător Ş. D., proces-verbal de stabilire a identităţii presupuşilor făptuitori, înscrisurile aflate la dosarul penal nr. 1853/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice seria CCS nr. 0073149, procese-verbale de redare a convorbirilor în mediul ambiental purtate de inculpat cu denunţătorul autorizat ulterior ca investigator, proces-verbal întocmit de către investigator, declaraţiile inculpatului V. S. şi ale martorului C. L..

Raportat la cele de mai sus, se apreciază că starea de fapt este pe deplin dovedită, iar fapta săvârşită de inculpatul V. S. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „dare de mită”,  prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod Penal .

3. Cu privire la datele personale şi atitudinea procesuală manifestată în cursul urmăririi penale, se arată că inculpatul V. S. este cetăţean român, în vârstă de 37 de ani, căsătorit, are 1 copil minor în întreţinere, studii 11 clase, ocupaţia măcelar, cu antecedente penale. Inculpatul a avut o atitudine de negare parţială a faptei.

Prin sentinţa penală nr. 135 din 27.05.2013 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la 10.06.2013, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, executarea fiind suspendată sub supraveghere ( fişa cazier judiciar de la fia 89 dosar urmărire penală).

4. În cauză nu au fost dispuse măsuri preventive, iar prin ordonanţa nr.583/P/2015 din 24.08.2016 (fila 84 dosar urmărire penală), s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător cu privire la suma de 2.500 de lei, aparţinând inculpatului şi oferită cu titlu de mită ofiţerului de poliţie pentru confiscarea specială, potrivit dispoziţiilor art. 290 alin. 5 Cod penal (compusă din 8  bancnote cu cupiura de 100 lei cu seriile 097A6058707, 058A0830078, 081B5095508, 093A6177063, 092C6554822, 078B30119420, 068B1884445, 072D3557989 şi 34 bancnote cu cupiura de 50 lei cu seriile 055A1295150, 051B0275125; 062A2435565, 054D1290966, 084E5441056,  074E3798113,  056C0827800, 051E1364341, 064B2423483,  062A2158085,  061E2691423,  074C4283930,  055D1131346, 057B1186090,  057B1476415, 056E0481797, 068E2825394, 086C4687702, 057D0007579, 072D4374326, 087D5340897, 058E1397971,  053D0288263,  071E3645415,  064E2464319,  074A3762441, 085A5320337,  051D0125019, 068D2102474, 065B2977203, 072A3667040,  057E0146967, 054B1008507, 065B2779720), consemnată la CEC Bank Agenţia nr.1 Sfântu Gheorghe conform recipisei de consemnare seria TA nr.2028922 nr.350162/1 din 25.08.2016 (fila 85 dosar urmărire penală) solicitându-se menţinerea măsurii asiguratorii.

5. Prin acelaşi act de sesizare a instanţei, în temeiul art. 46, art. 50 combinat cu art. 63 Cod procedură penală raportat  la art. 35 Cod procedură penală şi art. 56 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, s-a dispus disjungerea cauzei şi declinarea dosarului penal nou-format în favoarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, competenţi a efectua cercetările cu privire la infracţiunea de: 1) „ultraj judiciar”, prevăzută de art. 279 alin. 1 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal, vizând fapta numitului V. S. care, la data de 07.08.2015, l-ar fi ameninţat pe comisarul şef de poliţie Ş. D., din cadrul I.P.J Covasna, cu săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu” constând în determinarea intervenţiei unor superiori din cadrul I.P.J Covasna, cu scopul de a-l intimida pe ofiţerul de poliţie, aflat în exercitarea funcţiei sale, pentru ca acesta să nu-şi exercite atribuţiile legale 2) „folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, cu scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite” prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea 78/2000”, vizând faptele numitului K. M. de a-i solicita agentului de poliţie I. E. informaţii privind cercetările efectuate în dosarul 1853/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe respectiv în legătură cu fapta contravenţională constatată prin  procesul – verbal seria CCS nr. 0073149 din 07.08.2015, cu scopul de a-i crea un folos necuvenit numitului V. S., investigat în cele două cauze, fapte săvârşite anterior şi concomitent datei de 10.08.2015.

6. Nu există mijloace materiale de probă, dar s-au ataşat cauzei, următoarele suporturi optice:

- DVD inscripţionat Flagrant 24.08.2015 583/P/2015 conţinând înregistrările video ale activităţii de flagrant;

- DVD inscripţionat PTCV/208MS/2015 Ambiental D.P. 583/P/2015 24.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

- DVD inscripţionat PTCV/201MS/2015 21.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

-  DVD inscripționat 583/P/2015 declaraţie martor C. L. 24.08.2015  conţinând înregistrările audierilor din cauză;

-  DVD inscripţionat declaraţie suspect V. S. 24.08.2015 d.p. 583/P/2015 conţinând înregistrările audierilor din cauză.

7.  Prin încheierea de cameră preliminară din 22 decembrie 2015 a Tribunalului Covasna definitivă prin încheierea penală nr.11/ CP  din data de 22.01.2016  a Curţii de Apel Braşov - Secţia Penală, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală a  fost respinsă ca nefondată, cererea formulată de inculpatul V. S., privind restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna,  în vederea refacerii urmăririi penale şi a actului de sesizare şi de înlăturare a unor probe.

S-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.583/P/2015 din 30.10.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privind pe inculpatul V. S. trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.1 Cod penal, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privindu-l pe inculpat.

8. La termenul din 22 februarie 2016, i s-au adus la cunoştinţă inculpatului V. S. şi dispoziţiile art.374 alin. 4 şi art.396 alin. 10 Cod de procedură penală, iar acesta prin interpret şi asistat de apărătorul său ales, a arătat că înţelege să folosească procedura de drept comun.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, inculpatul V. S. s-a prevalat de dreptul la tăcere (filele 77-78 dosar instanţă).

9. Pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă:

- declaraţia martorului denunţător Ş. D., inclusiv suportul optic vizând înregistrarea acesteia (filele 13-16 dosar urmărire penală);

-  înscrisuri aflate la dosarul penal nr. 1853/P/2015 (filele 17-25 dosar urmărire penală);

- proces-verbal întocmit de investigator la 25.08.2016 (filele 28-29 dosar urmărire penală);

- procese-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor interceptate în mediul ambiental purtate între investigator şi inculpat (filele 38-55 dosar urmărire penală);

-  proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante însoţit de suportul optic având fixate imaginile filmate cu ocazia activităţii şi planşa cu fotografiile judiciare (filele 57-60 dosar urmărire penală);

- declaraţii suspect/inculpat V. S., însoţite de suporturile optice vizând înregistrarea acestora (filele 62-66, 80-82 dosar urmărire penală);

- declaraţia martorului C. L., inclusiv suportul optic vizând înregistrarea acesteia (filele 67-69 dosar urmărire penală);

- fişa postului comisarului şef de poliţie Ş. D. (filele 73-77 dosar urmărire penală);

- proces-verbal predare –primire din 24.08.2015 (fila 86 dosar urmărire penală);

- aviz de însoţire primar AP nr.5541833 din 07.08.2015 (fila 92 dosar instanţă);

- declaraţia martorului C. L. (filele 93-94 dosar instanţă);

- fişa cazier judiciar martor C. L. (fila 101 dosar instanţă);

- declaraţia martorului Ş. D. (filele 104-106 dosar instanţă);

- declaraţia martorului I. E. (filele 110-111 dosar instanţă);

- declaraţia martorului D. I. –B. (filele 125-127 dosar instanţă);

- a fost efectuat raportul de evaluare nr.926/SPCV/07.03.2016 de către Serviciul de Probaţiune Covasna (filele 88-91 dosar instanţă).

Cu privire la conţinutul convorbirilor, comunicaţilor telefonice ale inculpatului, a înregistrărilor ambientale, interceptate şi înregistrate în baza autorizaţiilor emise în cauză de Tribunalul Covasna, inculpatul asistat de apărător nu a contestat conţinutul acestora şi au fost ascultate în şedinţă publică respectându-se principiile nemijlocirii şi oralităţii.

10. Din coroborarea întregului material probator, instanţa reţine, în fapt, că 07 august 2015, în jurul orei 10,00, martorii Ş. D.,  D. I.-B. şi I. E. din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi au alimentat autovehiculul unde erau la staţia Lukoil situată între Sfântu Gheorghe şi Valea Crişului.

După ce au alimentat, martorul I. E. a observat o dubă de culoare roşie, înmatriculată sub nr. …… condusă de S. M. P. ce părea a fi încărcată şi i-a făcut semn şoferului să tragă pe partea dreaptă şi împreună cu martorul  Ş. D. au verificat încărcătura vehiculului.

Acesta transporta cantitatea de 3 mc lemn de foc specia fag şi la solicitarea acestora de a prezenta actele în legătură cu materialul lemnos, şoferul S. M. Pal a spus că nu are asupra sa avizul de însoţire, ci se află la patronul său şi proprietarul autoutilitarei.

Duba a fost oprită la ieşirea din acea staţie Lukoil, în direcţia Valea Crişului, şi după 1 - 2 minute la faţa locului a venit V. S. cu o camionetă jeep, şi acesta a prezentat avizul de însoţire a materialului lemnos, iar martorul Ş. D. a afirmat că prezentarea documentului este tardivă şi că şoferul ar fi trebuit să aibă în posesia sa acest înscris, astfel încât se vor dispune măsurile legale şi întrucât ceva nu era în regulă cu modul în care era completat avizul de însoţire al materialului lemnos, a urmat o discuţie între martorii Ş. D., I. E. şi inculpatul V. S. ce nu s-a purtat pe un ton calm,  inculpatul chestionându-i pe martori  de ce l-au oprit, ce au cu el, că el cunoaşte judecători, procurori şi persoane din poliţie.

Întrucât ceva nu era în regulă cu modul în care era completat avizul de însoţire al materialului lemnos - aviz de însoţire primar AP nr.5541833 din 07.08.2015 (fila 92 dosar instanţă), lucrătorii din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, le-au solicitat şoferului şi inculpatului să îi urmeze la adresa menţionată ca punct de descărcare în avizul de însoţire, situată în Sfântu Gheorghe, pe strada ……, la o casă, unde au bătut la poartă, de unde au ieşit un bărbat însoţit de o femeie în vârstă, i-am întrebat dacă au cumpărat material lemnos de la V. S., iar răspunsul lor a fost negativ şi de asemenea nici numele şi nici CNP –ul menţionate în aviz nu aparţineau acelor persoane.

Astfel, s-a procedat la sancţionarea contravenţională a şoferului autoutilitarei cu nr. de înmatriculare ……, fiind întocmit procesul - verbal CCS nr.0073149/07.08.2015 (fila 23 dosar urmărire penală) şi la confiscarea materialului lemnos şi darea sa în custodie, potrivit procesului – verbal seria CBR nr.0052499 din 07.08.2015 (fila 24 dosar urmărire penală).

Martorul Ş. D. a continuat cercetările şi a solicitat inculpatului V. S. să se prezinte la sediul IPJ Covasna în data de 12.08.2015 împreună cu pădurarul care emisese avizul de însoţire primar AP nr.5541833 din 07.08.2015.

În data de 08.08.2015, martorul I. E. a primit un apel telefonic de la o persoană K. M. care era interesat dacă se dispusese vreo măsură legală relativ la materialul lemnos ridicat de la  V. S. înainte cu o zi.

În continuare, în data de 12.08.2015, inculpatul V. S. însoţit de pădurar, martorul C. L. s-au deplasat la sediul IPJ Covasna, au fost conduşi de o persoană în biroul martorului Ş. D. - şef Birou de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, inculpatul a depus chitanţa de 1000 lei reprezentând ½  achitată în 48 de ore din amenda stabilită prin procesul - verbal CCS nr.0073149/07.08.2015 (fila 23 dosar urmărire penală), iar martorul C. L. a prezentat cotorul cu avizele de însoţire primare din care un număr de 9-10 îl menţionau ca transportator pe V. S..

Cu acest prilej, inculpatul şi-a cerut scuze pentru modul în care i se adresase în trafic martorului Ş. şi că doar afirmase că alţii vor stabili dacă avizul prezentat era fals sau nu şi la un moment dat a mărturisit că are un caz penal, un an cu suspendare cu termen până în anul următor în aprilie, că nu vrea să facă puşcărie că are o fată de 2 ani.

Au fost lăsate avizele în biroul martorului Ş. D., acesta urmând să procedeze la verificări în legătura cu acestea.

Apoi, din coroborarea declaraţiilor de suspect coroborate cu cele ale martorului C. L. şi ale martorului Ş. D. rezultă că cel din urmă i-a însoţit pe primii până la poarta Inspectoratului de Poliţie şi inculpatul V. a zis să rezolve cumva să nu iasă caz penal.

Rămas doar împreună cu martorul C. L., inculpatul V. S. în maşină i-a spus acestuia  că ar trebui să îi facă martorului Ş. D. un pachet care să conţină produse de carmangerie pentru că deţine o carmangerie, iar martorul l-a sfătuit pe inculpat că după părerea sa nu este un caz penal şi nu are de ce să îl caute pe poliţist.

Conform declaraţiei martorului D. I. B., în zilele care au urmat martorul Ş. D. i-a solicitat să se deplaseze în mai multe locaţii menţionate ca puncte de descărcare în acele avize ridicate, în Ozun, în Reci şi în Chilieni, constatând că niciuna din persoanele menţionate în avize nu locuiau în acele locaţii; în Ozun nu a fost găsit nr. administrativ menţionat, în Reci s-a întocmit un proces-verbal al unei astfel de persoane menţionate, care a declarat că aceasta nu locuieşte la acea adresă.

Aceste verificări s-au desfăşurat pe parcursul unei zile şi ulterior martorul Ş. D. a făcut mai multe de astfel de verificări şi cauza se aflându-se în instrumentare la acesta.

În 18.08.2016, orele 15,00, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals în cauza înregistrată sub nr.1853/P/2015 (filele 17-22 dosar urmărire penală).

Apoi, la data de 18.08.2015, comisarul şef de poliţie Ş. D. a formulat un denunţ către organele de poliţie judiciară din cadrul D.G.A – S.J.A Covasna, în care a arătat că în data de  12.08.2015, dar şi ulterior, la data de 17.08.2015 şi 18.08.2015, numitul V. S., proprietar al autovehiculului înmatriculat sub nr. ….., al cărui conducător auto, S. M. P., a fost identificat transportând material lemnos fără aviz de însoţire, fiind sancţionat contravenţional, i-ar promis comisarului şef de poliţie Ş. D., avantaje şi bunuri neindividualizate, cu scopul de a-l determina pe acesta să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea contravenţională sau penală a mituitorului, care fiind anunţat de oprirea în trafic menţionată, s-ar fi  prezentat la faţa locului, prezentând avizul de însoţire seria AP nr. 5541833, care ar fi conţinut date nereale (filele 2-3 dosar urmărire penală).

Deşi martorul Ş. D. a afirmat că în după – amiaza zilei de 07.08.2015, în jurul orelor 15,30 a fost căutat la sediu de inculpatul V. S.,  precum şi că în data de 17.08.2015, orele 18,57 a fost apelat telefonic de acelaşi inculpat, declaraţia sa sub aceste aspecte nu sunt susţinute de nici o altă probă.

S-au efectuat verificări, s-au strâns date (filele 5-7 dosar urmărire penală) potrivit art.306 Cod procedură penală,  ce au fost consemnate în procesul – verbal din 18.08.2015 (fila 4 dosar urmărire penală).

Potrivit art. 305 Cod procedură penală, organele de urmărire penală sunt obligate să dispună începerea urmăririi penale cu privire la faptă în cazul în care actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale şi abia ulterior poate proceda la administrarea probelor necesare verificării temeiniciei susţinerilor cuprinse în actul de sesizare.

Prin ordonanţa nr.583/P/2015 din data de 19.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (fila 8 dosar urmărire penală), s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea faptei, a infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art.290 alin.1 Cod penal, conform art.305 alin.1 Cod procedură penală, aceasta cuprinzând toate menţiunile impuse de dispoziţiile art. 286 alin.2 lit. a - c şi g Cod procedură penală.

Apoi, s-au efectuat verificări în continuare, conform art.306 Cod procedură penală, fiind întocmit procesul –verbal din 19.08.2015 (fila 9 dosar urmărire penală).

Prin ordonanţa din 20.08.2015, lucrătorii din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna au fost delegaţi tocmai pentru audierea matorului denunţător Ş. D. (fila 10 dosar urmărire penală).

S-a procedat apoi, în data de 20.08.2015 la audierea acestuia (filele 13-16 dosar urmărire) fiind depuse în copie şi acte de urmărire din dosarul penal nr.1853/P/2015 având ca obiect comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal şi uz de fals prevăzută de art.323 Cod penal, acesta fiind înregistrat la IPJ Covasna – Serviciul de Ordine Publică – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice sub nr.99466 din 19.08.2015.

Având în vedere particularităţile faptei investigate şi a probaţiunii cu privire la aceasta, la data de 21.08.2015, prin ordonanţa procurorului, martorul denunţător Ş. D. a fost autorizat ca investigator în prezenta cauză penală, fiind totodată autorizat să poarte discuţii cu numitul V. S. şi cu alte persoane desemnate de acesta sau care îl însoţesc şi comită o faptă similară laturii obiective a infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, corelativă faptei urmărite, de dare de mită, comisă de V. S., în scopul obţinerii de mijloace de probă şi în legătură cu fapte urmărită (filele 26 – 27 dosar urmărire penală), cu respectarea dispoziţiilor art.148 Cod procedură penală.

De asemenea, s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Covasna încuviinţarea supravegherii tehnice constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere, prin folosirea dispozitivelor tehnice de către investigatorul autorizat Ş. D. pentru 30 de zile – din 21.08.2015 până la 19.09.2015, inclusiv, fiind încuviinţată de un magistrat independent şi imparţial, această solicitare (filele 30-34 dosar urmărire penală) cu respectarea art.148 alin.3 şi art.141 Cod procedură penală.

Mandatul de supraveghere tehnică emis la data de 21.08.2015 a fost pus în executare de lucrătorii din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna au fost delegaţi prin ordonanţa procurorului din 21.08.2015 (fila 35 dosar urmărire penală) fiind întocmite totodată şi procesele – verbale de redare din 24.08.2015, 27.08.2015,  ale discuţiilor purtate în mediu ambiental la datele de 21.08.2015 şi 24.08.2015, traduse autorizat (filele 38 – 55 dosar urmărire penală), de asemenea, cu respectarea art.143 Cod procedură penală, fiind ataşate şi suporturile.

În baza autorizării, investigatorul autorizat s-a întâlnit cu inculpatul  la datele de 21.08.2015 şi 24.08.2015, iar la data de 24.08.2014, după remiterea de către inculpat a sumei de 2.500 de lei, a şi fost organizat flagrantul de către  lucrătorii din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna delegaţi în acest sens, prin ordonanţa procurorului din 24.08.2015 (fila 56 dosar urmărire penală), activitate consemnată în procesul – verbal aflat la filele 57 – 60 dosar urmărire penală.

De asemenea, au fost întocmite procesele – verbale de redare a discuţiilor în mediu ambiental purtate la  21.08.2015 (filele 38-44 dosar urmărire penală) şi 24.08.2015 (filele 45-55 dosar urmărire penală) certificare pentru autenticitate de procurorul de caz.

Astfel din declaraţiile coroborate ale suspectului cu cele ale martorului denunţător şi procesele – verbale de redare a discuţiilor în mediu ambiental purtate la  21.08.2015 (filele 38-44 dosar urmărire penală) care corespunde conţinutului suportului optic ataşat cauzei, inculpatul V. L. luase hotărârea infracţională de a-l mitui pe comisarul şef de poliţie Ş. D., cu scopul ca acesta să nu deschidă un nou dosar penal pe numele inculpatului, aşadar în legătură cu atribuţiile sale de serviciu (fişa postului comisarului şef de poliţie Ş. D. - filele 73-77 dosar urmărire penală).

Din discuţiile purtate, în mod evident  iniţiativa i-a aparţinut, ceea ce se coroborează şi cu declaraţia martorului C. L. căruia îi mărturisise încă din 12.08.2015 că îi va face un pachet poliţistului Ş. D..

Astfel, exprimările inculpatului în contextul în care i-au fost prezentate mai multe nereguli în legătură cu avizele de însoţire primară cel îl menţionau ca transportator, ştiind că suferise deja o condamnare la o pedeapsă de un an cu suspendare condiţionată a executării - „să facem cumva…”, „ asta cumva să faceţi, să o rezolvăm cumva, pentru mine nu contează cât costă, acum am ajuns şi eu într-o situaţie…”, „ dumneavoastră ce părere aveţi, ce se poate face ca să nu se facă dosar din asta”, „ ..eu vă pot da doi porci, sunt porci ori eu dau şi contravaloarea, să vă uitaţi cu cine ce puteţi rezolva,,, „ atunci vă dau 25  de milioane” nu lasă loc de interpretări, fiind deja comisă o infracţiune de dare de mită care s-a consumat prin promisiunea, prin declararea intenţiei de oferire a celor doi porci, a sumei de 25 milioane.

Apoi, în data de 24.08.2015, în baza promisiunilor anterioare, inculpatul V. S. s-a întâlnit cu comisarul şef de poliţie Ş. D., la restaurantul „….” din municipiul Sfântu Gheorghe, ocazie cu care i-a remis acestuia suma de 2.500 lei, cu titlu de mită.

În cursul discuţiei cu martorul denunţător, inculpatul a detaliat comportamentul său anterior,, menţionând că îi era teamă să afirme direct ce doreşte -  mituirea ofiţerului de poliţie , deoarece „în ziua de azi nu te poţi baza pe nimeni”, prilej cu care a menţionat că a citit în ziar că un ofiţer de poliţie a fost prins de DNA cu mită, însă „ca să trăim, trebuie să facem să funcţionăm „ (filele 45-55 dosar urmărire penală) ce coincid cu cele captate pe suportul optic ataşat dosarului şi se coroborează cu declaraţiile martorului denunţător şi sub anumite aspecte şi cu declaraţiile suspectului.

După remiterea de către inculpat a sumei de 2.500 de lei compusă din compusă din 8  bancnote cu cupiura de 100 lei cu seriile 097A6058707, 058A0830078, 081B5095508, 093A6177063, 092C6554822, 078B30119420, 068B1884445, 072D3557989 şi 34 bancnote cu cupiura de 50 lei cu seriile 055A1295150, 051B0275125; 062A2435565, 054D1290966, 084E5441056,  074E3798113,  056C0827800, 051E1364341, 064B2423483,  062A2158085,  061E2691423,  074C4283930,  055D1131346, 057B1186090,  057B1476415, 056E0481797, 068E2825394, 086C4687702, 057D0007579, 072D4374326, 087D5340897, 058E1397971,  053D0288263,  071E3645415,  064E2464319,  074A3762441, 085A5320337,  051D0125019, 068D2102474, 065B2977203, 072A3667040,  057E0146967, 054B1008507, 065B2779720),  comisarului şef de poliţie Ş. D., procurorul şi organele de poliţie judiciară au surprins fapta flagrantă, însă inculpatul a afirmat că nu a dat nicio sumă de bani, fiind întocmite proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante însoţit de suportul optic având fixate imaginile filmate cu ocazia activităţii şi planşa cu fotografiile judiciare (filele 57-60 dosar urmărire penală) şi procesul - verbal predare –primire din 24.08.2015 (fila 86 dosar urmărire penală).

În cuprinsul declaraţiei de suspect, inculpatul nu recunoaşte comiterea faptei, menţionând că a folosit expresia „să rezolvăm cumva să fie bine”, adresată martorului Ş. D. la data de 12.08.2015, cu scopul de a-l chestiona pe acesta în privinţa vinovăţiei sale, iar remiterea sumei de 2.500 de lei s-a făcut pentru ca poliţistul « să-i rezolve problemele » (spre exemplu, plata unei amenzi).

11. În apărarea sa, inculpatul a solicitat achitarea întrucât în legătură cu data de 12 august 2015 (martor S. M. P.), respectiv cele din data de 17 şi 18 august 2015 (martorii audiaţi C. L. respectiv lucrătorii de poliţie, I. E. şi D. B.) nu atestă nicio discuţie, nicio promisiune, nicio oferire şi nicio dare de mită, iar discuţia cu pădurarul C. L. se constituia numai o ipoteză de îngrijorare faţă de chemarea repetată a inculpatului la lucrătorul de poliţie în afara programului de lucru.

În acord cu argumentele apărării, instanţa a reţinut că deşi martorul Ş. D. a afirmat că în după – amiaza zilei de 07.08.2015, în jurul orelor 15,30 a fost căutat la sediu de inculpatul V. S.,  precum şi că în data de 17.08.2015, orele 18,57 a fost apelat telefonic de acelaşi inculpat, declaraţia sa sub aceste aspecte nu sunt susţinute de nici o altă probă.

În egală măsură, nici un mijloc de probă nu relevă că inculpatul ar fi fost chemat de martorul denunţător sau că s-ar fi întâlnit decât iniţial în 07.08.2015, apoi în 12.08.2015, însoţit de martorul C. L., în 21.08.2016, în urma verificărilor avizelor primare ce îl menţionau pe inculpat ca transportator şi apoi, în 24.08.2015, în urma promisiunilor din 21.08.2015.

De asemenea, se arată în apărare că inculpatul a dat suma de 2500 lei în data de 24.08.2015, în condiţiile provocării şi constrângerii, fiind incidente dispoziţiile 290 alin.2 Cod penal şi încălcate cele ale art.12 Cod procedură penală pentru că parte din discuţiile purtate de inculpat cu martorul denunţător s-au purtat în limba maghiară, şi ale art.101 alin.1, 3 Cod procedură penală.

Cu privire la aceste critici, nu pot fi primite pentru cele ce succed:

În ceea ce priveşte invocata incidenţă a art.290 alin.2 Cod penal şi încălcarea art.101 alin.1, 3 Cod procedură penală, se reţine că provocarea este reglementată în dreptul român ca o formă de constrângere, dar legea reglementează şi o procedură de simulare a comportamentului infracţional, constând în promiterea, oferirea sau, după caz darea de bani sau alte foloase unui funcţionar, procedură care este supusă autorizaţiei procurorului, şi astfel, se constată că  la data de 21.08.2015, prin ordonanţa procurorului, martorul denunţător Ş. D. a fost autorizat ca investigator în prezenta cauză penală, fiind totodată autorizat să poarte discuţii cu numitul V. S. şi cu alte persoane desemnate de acesta sau care îl însoţesc şi comită o faptă similară laturii obiective a infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, corelativă faptei urmărite, de dare de mită, comisă de V. S., în scopul obţinerii de mijloace de probă şi în legătură cu fapte urmărită (filele 26 – 27 dosar urmărire penală), cu respectarea dispoziţiilor art.148 Cod procedură penală.

Utilizarea acestor tehnici speciale de investigaţie nu sunt incompatibile cu dreptul la un proces echitabil, însă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului subliniază că utilizarea acestor tehnici ascunse trebuie să aibă limite clare, ceea ce în speţă este îndeplinit.

Organizarea flagrantului sau procedura de simulare a comportamentului infracţional - aceasta din urmă fiind un set de acţiuni care întrunesc elementele unei infracţiuni şi care sunt autorizate cu scopul protejării intereselor legitime ale statului, societăţii sau ale persoanei - reprezintă tehnici specifice de investigaţie ce nu pot fi folosite pentru a provoca sau instiga la săvârşirea unei fapte penale căreia nu îi corespunde încă o rezoluţie infracţională sau a instiga o persoană care a renunţat la planul de a comite o infracţiune ori în cauză, conform celor expuse mai sus, iniţiativa i-a aparţinut inculpatului V. S..

Din declaraţiile coroborate ale suspectului cu cele ale martorului denunţător şi procesele – verbale de redare a discuţiilor în mediu ambiental purtate la  21.08.2015 (filele 38-44 dosar urmărire penală) care corespunde conţinutului suportului optic ataşat cauzei, inculpatul V. L. luase hotărârea infracţională de a-l mitui pe comisarul şef de poliţie Ş. D., cu scopul ca acesta să nu deschidă un nou dosar penal pe numele inculpatului.

Din discuţiile purtate, în mod evident  iniţiativa i-a aparţinut, ceea ce se coroborează şi cu declaraţia martorului C. L. căruia inculpatul îi mărturisise încă din 12.08.2015 că îi va face un pachet poliţistului Ş. D..

Prin urmare, în contextul în care se constataseră mai multe nereguli cu privire la avizele de însoţire a materialului lemnos ce îl menţionau ca transportator şi a existenţei condamnării anterioare la pedeapsa de 1 an cu suspendare, aflat în cursul termenului de încercare, se reţine că martorul denunţător nu a exercitat o asemenea influenţă asupra inculpatului, care să determine săvârşirea unei fapte penale şi pentru a obţine probe, căci în contextul prezentat şi fără această intervenţie fapta ar fi fost săvârşită.

De altfel, exprimările inculpatului din 21.08.2015, nu lasă loc de interpretări, comiţând deja o infracţiune de dare de mită care s-a consumat prin promisiunea, prin declararea intenţiei de oferire a celor doi porci, a sumei de 25 milioane.

Relativ la critica vizând încălcarea art.12 Cod procedură penală, nici aceasta nu poate fi primită, întrucât potrivit aceluiaşi text de lege, cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă, actele procedurale întocmindu-se în limba română, iar  în cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi, potrivit legii. Sunt incluşi în categoria interpreţilor şi traducătorii autorizaţi, potrivit legii.

Ori în speţă, la datele de 07.08.2015 şi 12.08.2015 nu exista încă o procedură judiciară, procesele –verbale de redare de redare a discuţiilor în mediu ambiental purtate la  21.08.2015 (filele 38-44 dosar urmărire penală) şi 24.08.2015 (filele 45-55 dosar urmărire penală) sunt întocmite în limba oficială, certificare pentru autenticitate de procurorul de caz, V. S. nu a solicitat în cursul urmăririi penale mijlocirea unui interpret nici ca suspect şi nici în calitate de inculpat, asistat fiind de acelaşi apărător ales, pentru ca abia apoi în faţa instanţei să solicite serviciile unui interpret şi să invoce acest aspect, deşi drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă şi în sensul în care au fost reglementate.

Prin ordonanţa procurorului nr.583/P/2014 din 24.08.2015 (filele 61 dosar urmărire penală), fiind îndeplinite condiţiile art.305 alin.3 Cod procedură penală, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul V. S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de infracţiunii de dare de mită,  prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod Penal.

Înainte de a fi audiat ca suspect,  prin procesul-verbal din 24.08.2015 întocmit de procuror, cu respectarea art.307 Cod procedură penală, i s-a adus la cunoştinţă fapta care i se impută, încadrarea juridică, precum şi drepturile pe care le are în această calitate, fiind dată o declaraţie în cauză (filele 62-66 dosar urmărire penală), precizând că nu doreşte să fie asistat în această fază a procesului penal de un apărător şi că înţelege bine limba română.

Apoi, s-a procedat la audierea martorilor conform regulilor de procedură impuse de dispoziţiile noului Cod de procedură penală, aceştia fiind informaţi cu privire la toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 120 şi s-a ataşat fişa postului martorului denunţător (filele 67-69,73-77 dosar urmărire penală), iar prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din data de 29.09.2015, s-a dispus schimbarea încadrării juridice şi punerea în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul V. S. cu privire la săvârşirea infracţiunii de dare de mită,  prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal (filele 78-79 dosar urmărire penală), cu respectare prevederilor legale impuse de art.311 şi art.309 Cod procedură penală.

În conformitate cu art.309 alin.2 şi 4 Cod procedură penală, procurorul de caz a procedat personal la comunicarea către inculpatul V. S. a punerii în mişcare a acţiunii penale care a fost chemat pentru a fi audiat, precum şi audierea inculpatului, după ce în prealabil i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile procesuale, în prezenţa unui apărător ales şi după ce a declarat expres că înţelege limba română şi nu doreşte desemnarea unui interpret autorizat (filele 80 – 82 dosar urmărire penală) şi având în vedere că drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună – credinţă, critica vizând audierea în lipsa unui traducător, nu poate fi primită.

Prin urmare, se constată, din analiza punctuală a actelor de urmărire penală şi a probelor administrate că acestea îndeplinesc condiţiile de legalitate impuse de textele legale mai sus menţionate, nefiind identificate încălcări ale acestora care să determine nulitatea şi prin care s-a adus o vătămare drepturilor inculpatului, care să nu poată fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

Faţă de apărările inculpatului, se reţine că infracţiunea de dare de mită este o infracţiune cu conţinut alternativ, aceasta consumându-se în oricare din variantele arătate de legiuitor, iar susţinerea inculpatului că nu ar fi promis bani sau porci, este lipsită de relevanţă în condiţiile în care fapta s-a consumat prin darea sumei de 2500 lei la data de 24.08.2015 martorului Ş. D..

Este important de subliniat că nicio probă nu are o valoarea probatorie stabilită, chiar dacă este o declaraţie a unei martor sau a unui inculpat, ci fiecare mijloc de probă este analizat şi i se conferă valoare în contextul întregului material probatoriu. Probele se analizează, se interpretează unele prin altele şi raportate la toate mijloacele de probă administrate.

În consecinţă, instanţa a analizat toate probele administrate, în mod conjugat şi nu independent una de alta, concluzionând, că în cauză există suficiente probe directe şi indirecte, suficient de precise, necontestate şi concordante, care toate coroborate converg, dincolo de orice îndoială rezonabilă, spre convingerea că inculpatul V. S. se fac vinovat de săvârşirea faptei pentru care au fost trimis în judecată, astfel încât nu pot fi primite concluziile privind achitarea sa.

12. Pentru motivele pe larg expuse în precedente, se reţine în drept, că fapta inculpatului V. S. care, la data de 24.08.2015, în calitate de proprietar al autovehiculului înmatriculat sub nr. …., al cărui conducător auto, S. M. P., care a fost identificat transportând material lemnos fără aviz de însoţire, la data de 07.08.2015, fiind sancţionat contravenţional, i-a remis comisarului şef de poliţie Ş. D., şef Birou de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, în baza promisiunilor anterioare, suma de 2.500 de lei, cu titlu de mită, cu scopul de a-l determina pe acesta să nu-şi exercite atribuţiunile legale vizând constatarea şi sancţionarea contravenţională sau penală a mituitorului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „dare de mită”,  prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal.

Se constată că inculpatul a V. S. a fost condamnat anterior  prin sentinţa penală  nr. 135 din 27.05.2015 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la  10.06.2013, la pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare, executarea fiind suspendată sub supraveghere, astfel că prezenta infracţiunea este comisă în stare de pluralitate intermediară, urmând a fi reţinut dispoziţiile art. 44 alin. 1 Cod penal.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, inculpatul a săvârşit infracţiunea reţinută în sarcina sa cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, prevăzute de art.16 alin.3  lit.a Cod penal, având reprezentarea faptei şi a consecinţelor acesteia, încă din momentul începerii executării, urmând a fi condamnat pentru săvârşirea sa.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere că scopul pedepsei care este acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, precum şi criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal examinate în mod plural, fără preeminenţa vreunuia din acestea -  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (a fost condamnat anterior  prin sentinţa penală  nr. 135 din 27.05.2015 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la 10.06.2013, la pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare, executarea fiind suspendată şi prin sentinţa penală nr.160/2004 a aceleiaşi instanţe pentru care a intervenit reabilitarea de drept şi o amendă administrativă pentru art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 în anul 2013), conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială,  că este căsătorit, că are un copil minor, că este măcelar, iar potrivit raportului de evaluare nr.926/SPCV/07.03.2016 de către Serviciul de Probaţiune Covasna (filele 88-91 dosar instanţă), se bucură de susţinerea întregii familii, şi în pofida unui echilibru fragil între factorii protectivi şi cei de risc,  poate parcurge în continuare un traseu dezirabil social valorificând resursele personale şi familiale menţionate.

13. Analizând cele mai sus expuse, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cu închisoarea, orientându-se înspre minimul a intervalului prevăzut de lege, cu respectarea principiului proporţionalităţii între gravitatea faptei comise şi persoana acestuia, apreciind că astfel stabilită oferă garanţii în ceea ce priveşte realizarea scopului preventiv – educativ.

În consecinţă, în temeiul art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal, va condamnă inculpatul V. S., fiul lui J. şi A., născut la data de … în municipiul … …, judeţul …, domiciliat în sat … (comuna …), nr. …, judeţul …, legitimat cu CI seria … nr. …., CNP …., cetăţean român, studii 11 clase, căsătorit, un copil minor, stagiu militar satisfăcut, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

În temeiul art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 alin.1 Cod penal din 1968, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1(un) an închisoare, aplicată inculpatului V. S. pe durata unui termen de încercare de 3 ani  (trei ani) prin sentinţa penală nr. 135 din 27.05.2013 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la 10.06.2013 şi va dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

Conform art.290 alin.5 Cod penal, va dispune confiscarea de la inculpatul V. S. a sumei de 2500 lei  oferită de acesta cu titlu de mită şi consemnată la CEC Bank Agenţia nr.1 Sfântu Gheorghe conform recipisei de consemnare seria TA nr.2028922 nr.350162/1 din 25.08.2016 (fila 85 dosar urmărire penală).

În baza art.162 alin.3, art.163 Cod procedură penală, art.146 alin.3 Cod procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii, va dispune arhivarea, odată cu dosarul a următoarele suporturi optice:

- DVD inscripţionat Flagrant 24.08.2015 583/P/2015 conţinând înregistrările video ale activităţii de flagrant;

- DVD inscripţionat PTCV/208MS/2015 Ambiental D.P. 583/P/2015 24.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

- DVD inscripţionat PTCV/201MS/2015 21.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

-  DVD inscripționat 583/P/2015 declaraţie martor C. L. 24.08.2015  conţinând înregistrările audierilor din cauză;

-  DVD inscripţionat declaraţie suspect V. S. 24.08.2015 d.p. 583/P/2015 conţinând înregistrările audierilor din cauză.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/27.07.2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05 martie 2009, valoarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către doamna H. H. M. și domnul K. L., a căror plată a fost dispusă prin încheierile Tribunalului Covasna din 16.12.2015, 22.02.2016, 14.03.2016, 11.04.2016. 11.05.2016,  va rămâne în sarcina statului.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/27.07.2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05 martie 2009,  va stabili valoarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către domnul K. L. la termenul din 05.10.2016, la suma de 46,30 lei, ce va rămâne în sarcina statului.

În conformitate cu art.398 Cod procedură penală raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul V. S. la plata către stat a sumei de 470 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 150 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul V. S., fiul lui J. şi A., născut la data de …. în municipiul …, judeţul …, domiciliat în sat … (comuna …), nr. …, judeţul …, legitimat cu CI seria .. nr. …, CNP ……, cetăţean român, studii 11 clase, căsătorit, un copil minor, stagiu militar satisfăcut, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

În temeiul art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 alin.1 Cod penal din 1968, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1(un) an închisoare, aplicată inculpatului V. S. pe durata unui termen de încercare de 3 ani  (trei ani) prin sentinţa penală nr. 135 din 27.05.2013 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin nerecurare la 10.06.2013 şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

Conform art.290 alin.5 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul V. S. a sumei de 2500 lei  oferită de acesta cu titlu de mită şi consemnată la CEC Bank Agenţia nr.1 Sfântu Gheorghe conform recipisei de consemnare seria TA nr.2028922 nr.350162/1 din 25.08.2016.

În baza art.162 alin.3, art.163 Cod procedură penală, art.146 alin.3 Cod procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune arhivarea, odată cu dosarul a următoarele suporturi optice:

- DVD inscripţionat Flagrant 24.08.2015 583/P/2015 conţinând înregistrările video ale activităţii de flagrant;

- DVD inscripţionat PTCV/208MS/2015 Ambiental D.P. 583/P/2015 24.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

- DVD inscripţionat PTCV/201MS/2015 21.08.2015 conţinând înregistrările video autorizate în cauză;

-  DVD inscripționat 583/P/2015 declaraţie martor C. L. 24.08.2015  conţinând înregistrările audierilor din cauză;

-  DVD inscripţionat declaraţie suspect V. S. 24.08.2015 d.p. 583/P/2015 conţinând înregistrările audierilor din cauză.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/27.07.2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05 martie 2009, valoarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către doamna H. H. M. și domnul K. L., a căror plată a fost dispusă prin încheierile Tribunalului Covasna din 16.12.2015, 22.02.2016, 14.03.2016, 11.04.2016. 11.05.2016,  rămâne în sarcina statului.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/27.07.2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05 martie 2009, stabileşte valoarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către domnul K. L. la termenul din 05.10.2016, la suma de 46,30 lei, ce rămâne în sarcina statului.

În conformitate cu art.398 Cod procedură penală raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul V. S. la plata către stat a sumei de 470 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 150 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 14 noiembrie 2016, orele 16,35.

 PREŞEDINTE

 GREFIER