Acord recunoastere vinovatie art 479cpp art 480 cpp

Sentinţă penală 571 din 05.10.2017


Dosar nr. 9779/63/2017

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

SENTINŢA PENALĂ NR. 571

Şedinţa publică de la  05 octombrie 2017

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova a fost reprezentat prin procuror

Pe rol soluţionarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA - Serviciul Teritorial Craiova cu inculpatul GC, cercetat în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns inculpatul GC, personal şi asistat de avocat GA, în substituirea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, avocat Balaci Angela, în baza în baza împuternicirii avocaţiale nr.8762/2017, pe care o depune la dosarul cauzei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; 

În continuare, la interpelarea instanţei, inculpatul GC învederează că este de acord să dea o declaraţie în faţa instanţei de judecată, motiv pentru care instanţa procedează la audierea acestuia, declaraţia fiind consemnată, semnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul  asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiate.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu inculpatul GC, cu respectarea dispoziţiilor legale, prin care a fost stabilită în sarcina sa o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului,  cu amânarea aplicării pedepsei,  stabilirea unui termen de supraveghere de  2 ani potrivit disp. art. 84 Cp şi cu obligarea inculpatului, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte obligaţiile impuse de disp. art. 85 alin.1 Cp.

Avocat din oficiu GA, pentru inculpatul GC, având cuvântul, solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei  în temeiul art. 485 alin.3 Cod de procedură penală apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv  disp. art. 480- 482 Cpp.

Inculpatul  GC, având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu  concluziile apărătorul său.

Dezbaterile fiind încheiate;

I N S T A N Ţ A :

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

La data de 20.07.2017, pe rolul Tribunalului Dolj s-a înregistrat dosarul nr. 9779/63/2017, având ca obiect acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu inculpatul GC, pentru săvârşirea infracţiunii de  deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt:

Prin denunţul formulat la 22.12.2015, numitul DC, cercetat în stare de arest preventiv pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri a arătat că numitul GAC, alături de alte persoane, este implicat în comercializarea cannabisului în rândul consumatorilor pe raza municipiului Craiova.

Sesizarea a fost înregistrată la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova sub nr. 441 D/VIII-1/2015 fiind înaintată la B.C.C.O. Craiova în vederea efectuarii unor verificări preliminare în ceea ce privește aspectele denunțate.

Întrucât, din primele verificări, a reieşit că există suficiente date care conturează ideea săvârșirii unor infracțiun de trafic de droguri, alături de GAC în activitatea fiind implicate şi alte persoane, printre care GC, între cei doi existând o relaţie de prietenie, aprovizionându-se reciproc sau vânzând altor persoane s-a dispus înregistrarea denunțului în registrul pentru evidența cauzelor penale formându-se, astfel, dosarul nr. 23 D/P/2016.

Prin ordonanţa din 29.01.2016, lucrătorii B.C.C.O. Craiova au fost delegaţi să efectueze mai multe activităţi în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

La aceeaşi dată, constatându-se că sesizarea îndeplineşte condiţiile legale şi nu există niciunul din cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale, prin ordonanţă s-a dispus începerea urmăriri penale "in rem" sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 al. 1 din Legea 143/2000.

Prin ordonanța din 19.10.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul GC pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 

Urmare a efectuării perchezițiilor domiciliare, prin ordonanța din 24.10.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul GC pentru săvârşirea infracţiunii de deținere de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța din 31.01.2017,  s-a dispus clasarea cauzei privind pe GC sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 

Totodată, având în vedere cantitatea mică de substanţă găsită asupra celor doi suspecţi, lipsa antecedentelor penale şi comportamentul acestora, inclusiv recunoaşterea faptei comise,  precum şi faptul că infracţiunea pentru care se fac cercetări are prevăzută ca sancţiune pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, cu luarea în considerare a modului şi mijloacelor de săvârşire, scopul urmărit şi împrejurările concrete, precum şi urmările produse, s-a apreciat că în cauză, neexistând un interes public în urmărirea faptei, se impune renunţarea la urmărire penală conform art. 318 Cod procedură penală în ceea ce priveşte infracţiunea de deţinere de droguri de risc în vederea consumului faptă prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Potrivit art. 318 alin. 12 C.p.p., ordonanţa a fost înaintată spre confirmare, împreună cu dosarul cauzei, Judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj.

Prin Încheierea nr. 37 din 23.02.2017 dată de Tribunalul Dolj în dosarul 1361/63/2017 s-a dispus respingerea cererii formulată de DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova și desființarea soluției de renunțare la urmărirea penală dispusă prin ordonanța nr. 23D/P/2016, dată la 31 ianuarie 2017, precum și trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale.

S-a reținut în acest sens că nu au fost audiate mai multe persoane cu privire la care erau date că sunt în cercuri de cunoștințe a celor doi suspecți, și nici ”Andreea”, de la care suspectul GAC a afirmat că a cumpărat drogurile.

De asemenea, s-a reținut că nu au fost efectuate activități specifice unei acțiuni de prindere în flagrant.

Deși, așa cum s-a arătat în ordonanță, nu existase posibilitatea introducerii unui colaborator sau a unui investigator, iar ”Andreea” – PA era cercetată într-un alt dosar penal, iar fapta pentru care se solicita completarea urmăririi penale era traficul de droguri, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000,  faptă pentru care instanța nu fusese sesizată în vederea confirmării soluției, neavând o astfel de atribuție, în cauză s-a procedat la audierea martorilor indicați.

Prin ordonanța din 06.07.2017 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru fapta reținută în sarcina sa.

Verificările preliminate efectuate de lucrătorii B.C.C.O. Craiova, au identificat o serie de persoane care erau în relații de prietenie și cu privire la care exista suspiciunea că sunt consumatori de droguri, printre care: GC zis ”Viper”, NAC zis ”Babu”, DIC, CAG sau L D M zis ”Mită”.

Deși, convorbirile telefonice interceptate în temeiul mandatului de supraveghere tehnică nr. 30/12.02.2016, emis de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 1796/63/2016, relevau unele convorbiri suspecte ale numitului GAC, care sugerau întâlnirea cu diferite persoane, precum și consumul de ”tutun”, în cauză nu s-a putut introduce un investigator sau un colaborator, nefiind identificate persoane dispuse să colaboreze.

În aceste condiții, la 19 octombrie 2016 s-au dispus efectuarea unei percheziții domiciliare la domiciliul numitului GC, situat în ..., conform mandatului nr. 296/17.10.2016, emis de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 1796/63/2016/a2, ocazie cu care au fost ridicate o serie de substanțe și obiecte suspecte ce au fost ambalate într-o cutie de carton sigilată cu sigiliul tip MAI 19258.

Conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 268430/ 08.12.2016 al Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor probele înaintate spre expertiză privind pe numitul GC sunt constituite astfel:

-Proba nr. 9: un pachet de ţigări incripţionat Sobraine conţinând fragmente vegetale uscate de culoare verde respectiv 5,46 g Cannabis;

-Proba nr. 10: un recipient din plastic verde transparent conţinând urme de materie vegetală în care nu s-au pus în evidenţă substanţe supuse controlului Legii nr. 143/2000.

În cauză, s-a procedat la audierea martorilor PACr, PCA, UMC, PM, LD, DI, CBG, CAG și NAC, conform procesului-verbal încheiat de lucrătorii B.C.C.O. Craiova, unele din num erele ce apăreau în interceptări figurând ca post telefonic desființat.

În declarațiile date martorii au negat că ar fi cumpărat vreodată substanțe halucinogene de la inculpat sau că l-ar fi aprovizionat pe acesta, reieșind însă clar faptul că era cunoscut drept consumator.

Cu ocazia audierii, inculpatul GC a recunoscut faptele comise, arătând că este consumator de substanțe cu efect psihoactiv, amestecând tutunul obținut din comerț cu diferite medicamente pentru obținerea efectului dorit.

A mai arătat totodată că este de acord cu prestarea unei munci în folosul comunității și dorește încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, cu aplicarea unei pedepse orientate spre minimul redus cu o treime ca urmare a recunoașterii, iar ca modalitate de executare, amânarea aplicării pedepsei.

Fapta inculpatului GC care, în cursul anului 2016 a deținut în vederea consumului propriu, droguri de risc, astfel de substanțe fiind identificate la domiciliul său cu ocazia percheziției domiciliare desfășurate în ziua de 19 octombrie 2016,  întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, fapte prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

S-a arătat că situaţia de fapt este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

- denunțul numitului DC;

- procesele verbale privind investigațiile efectuate în cauză de lucrătorii B.C.C.O. Craiova;

- declarațiile martorilor PAC, PCA, UMC, PM, LD, DI, CBG, CAG și NAC;

- notele de redare a convorbirilor telefonice, interceptate în temeiul mandatului de supraveghere tehnică nr. 30/12.02.2016, emis de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 1796/63/2016;

- procesul-verbal privind percheziția domiciliară desfășurată conform mandatului nr. 296/17.10.2016, emis de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 1796/63/2016/a1;

- Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 268430/ 08.12.2016 al Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor;

 - declaraţiile inculpatului GAC;

-  declaraţiile inculpatului GC.

Prin declarația dată la 06.07.2017, inculpatul GC, a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției prin stabilirea unei pedepse orientate spre minim, iar ca modalitate de executare, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amânarea aplicării pedepsei.

Având în vedere  că din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cercetată  este închisoare de cel mult 2 (doi) ani, s-a apreciat că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 480 din C. proc. pen.

Se va avea în vedere și faptul că, urmare a reducerii limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii comiterii faptei conform art. 480 al. 4 C. proc. pen., limitele pedepsei aplicabile se situează între 2 (două) luni și un an și 4(patru) luni închisoare.

Faţă de împrejurarea că în interesul urmăririi penale este necesar încheierea unui  acord ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpatul GC, având ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală,

Cu privire la individualizarea pedepsei s-a apreciat că stabilirea cuantumului acesteia trebuie făcută în limitele reprezentând minimul special redus cu o treime ca urmare a recunoașterii  conform art. 480 al. 4 C. proc. pen. (două luni) și minimul special prevăzut de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000  (trei luni).

 În acest sens se va lua în considerare cantitatea mică de substanță găsită la domiciliul inculpatului, lipsa antecedentelor penale și atitudinea avută de inculpat în cursul procesului penal, acesta dând declarații complete, recunoscând și regretând faptele comise.

De asemenea s-a apreciat că amânarea aplicării pedepsei  este suficientă pentru atingerea scopului pedepsei atât ca măsură de constrângere cât și ca mijloc de reeducare, în acest sens luându-se în considerare persoana inculpatului, faptul că este angrenat în desfășurarea unor activități legale, procesul penal desfășurat constituind un avertisment suficient pentru ca acesta să nu mai comită fapte de această natură în viitor.

Inculpatul GC, a fost de acord cu:  stabilirea, în sarcina sa, a unei pedepse de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi cu amânarea aplicării pedepsei (conform art. 83 alin. 1 Cod penal) cu stabilirea unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, potrivit dispozițiilor art. 84 Cod penal şi  obligarea, conform art. 85 alin. 1 Cod penal, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune la datele fixate de acesta

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

 În conformitate cu disp. art. 85 alin. 2 lit. b și c Cod penal, inculpatul GC a fost obligat  ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 30 de zile, la Primăria municipiului Craiova (SC Termo Craiova SRL sau Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ)

- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Inculpatului GC i s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei.

Prezentul acord de recunoaştere a vinovăţiei a fost avizat în prealabil în scris sub aspectul limitelor de către procurorul şef serviciul al DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, conform art. 478 alin. 4 Cpp.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală cât şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 479 C.p.p. acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

De asemenea, conform art. 480 alin. 2 C.p.p. acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Analizând acordul încheiat, instanţa reţine că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. 480 - 482 C.p.p., inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică, în declaraţia dată a recunoscut comiterea faptelor pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, a acceptat încadrărea juridică reţinută de Parchet şi a fost de acord cu pedepsele principale şi complementare ce urmează a fi aplicate, precum şi forma de executare a acestora.

De asemenea, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă, a fost avizat în prealabil la data de 19.07.2017, sub aspectul limitelor, de către procurorul şef al Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi cuprind toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 482 C.p.p.

Instanţa mai reţine că faptele ce formează obiectul acordului au fost descrise în mod corespunzător, au fost corect încadrate juridic şi au fost precizate detaliat probele şi mijloacele de probă care au stat la baza reţinerii acestei stări de fapt. Totodată, la dosar există declaraţiile exprese ale inculpatului, date în prezenţa apărătorilor, prin care acesta a recunoscut faptele şi a acceptat încadrările juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

De asemenea, soluţiile cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat nu sunt nelegale şi nici nejustificat de blânde în raport cu gravitatea infracţiunilor sau periculozitatea inculpatului.

Pentru considerentele expuse anterior,  în baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, va admite acordul de recunoaştere a vinovăţie, încheiat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova cu inculpatul GC.

 Va stabili în sarcina inculpatului GC, o pedeapsă de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin. 1  din Legea nr. 143/2000. 

 În baza art. 83 alin. 1 Cod penal

 Va dispune amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, potrivit dispoziţiilor art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal va obliga inculpatul GC, ca pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Dolj la datele fixate de acesta

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În baza art. 85 alin. 2 lit. b şi c Cod penal:

 Va obliga inculpatul GC, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 - să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 30 de zile, la Primăria municipiului Craiova (SC Termo Craiova SRL sau Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ)

- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune, sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art.86 alin.1 Cod Penal, aceste date se  vor comunica Serviciului de Probaţiune Dolj .

 Va atrage atenţia inculpatului GC, asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal, privind revocarea amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 274 alin. 1 CPP, dispune  va obliga inculpatului GC la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 485 alin. 1 lit. a CPP:

Admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova cu inculpatul GC.

Stabileşte, în sarcina inculpatului GC, o pedeapsă de 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului, faptă prev. şi ped. de art. 4 alin. 1  din Legea nr. 143/2000. 

 În baza art. 83 alin. 1 Cod penal

Dispune amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, potrivit dispoziţiilor art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul GC, ca pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Dolj la datele fixate de acesta

 b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

 c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În baza art. 85 alin. 2 lit. b şi c Cod penal:

Obligă inculpatul GC, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 - să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 30 de zile, la Primăria municipiului Craiova (SC Termo Craiova SRL sau Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ)

- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune, sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art.86 alin.1 Cod Penal, aceste date se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj

Atrage atenţia inculpatului GC, asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal, privind revocarea amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 274 alin. 1 CPP, dispune obligarea inculpatului GC la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 05.10.2017.

Preşedinte,Grefier,

Red. Jud. E.C.M./Tehnored. SSP

4 ex /23.10.2017