. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ani. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare pent

Sentinţă civilă 189 din 12.12.2017


Modificările aduse Legii 1/2011 a educaţiei naţionale în sensul stipulării exprese a posibilităţii ca primarul să poată face parte din consiliul de administraţie al şcolii sunt explicitate chiar de legiuitor în nota de fundamentare a OUG 49/2014. Astfel se arată punctual în această notă că „în condiţiile actuale ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, primarul nu poate face parte din consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.”

Aşadar, prin OUG 49/2014, legiuitorul a înţeles să înlăture o stare de incompatibilitate existentă în legislaţia anterioară, şi nu să interpreteze noţiunea de ”reprezentant al primarului” din forma iniţială a Legii 161/2003 în sensul că această noţiune ar include şi pe primarul însuşi.

Din momentul intrării în vigoare a OUG 49/2014, se consideră că primarul poate face parte din aceste consilii, ceea ce a determinat ulterior apariţia Legii 128/2017, care a venit într-adevăr pentru a pune în acord Legea 1/2011 astfel modificată cu Legea 161/2003.

Cu toate acestea, perioada în care reclamantul a desfăşurat concomitent activităţile descrise s-a derulat sub imperiul Legii 161/2003 şi Legii 1/2011, în forma în care doar reprezentantul primarului, nu şi primarul însuşi, putea face parte din consiliile de administraţie ale şcolilor. Cum legea de faţă, în forma în vigoare la data naşterii raporturilor juridice, este civilă, nu penală sau contravenţională, ea este aplicabilă situaţiei reclamantului în această formă.

În acelaşi sens, este şi practica Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie în speţe similare(Decizia 2159/2016 unde se arată: ” În perioada de referință, intenția legiuitorului a fost clară, funcția de primar fiind incompatibilă cu cea de membru în consiliul de administrație al unei instituții publice, așa cum este Grupul Școlar Industrial Minier Z, ceea ce înseamnă că în consiliul de administrație al școlii trebuia să fie membru un reprezentant al primarului și nu primarul însuși. Că este așa rezultă și din modificarea, ulterior perioadei de referință, a prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în prezent primarul putând să fie membru al consiliului de administrație.”).

Temei de drept: art. 87 al. 1 lit. d din Legea 161/2003