Cconducere a unui vehicul neînmatriculat

Hotărâre 620 din 09.06.2017


Pe rol se afla judecarea cauzei penale privind pe inculpatul P.C., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat prev de art. 334 alin. 1 Cod penal şi punere în circulaţie a unui autovehicul care nu poseda permis de conducere, prev de art. 335 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din 25.05.2017, prin care s-a stabilit termen de pronunţare pentru data de azi, 09.06.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenţa.

I N S T A N Ţ A

I. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Targu-Mures din data de 0610.2015 emis în dosarul nr. ..., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.C., sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor concurente de conducere a unui vehicul neînmatriculat prev de art. 334 alin. 1 Cod penal şi punere în circulaţie a unui autovehicul care nu poseda permis de conducere, prev de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.2 Cod penal şi a art. 41 alin.1 Cod penal, constând în aceea că, în data de 02.08.2015, în jurul orelor 23,30, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, identificat  sub nr. WVWZZZ1HZTPO49664 pe ...de pe raza jud. Mureş, din loc G. până în loc V.,  fără a poseda permis de conducere şi având montate numerele de înmatriculare ..., expirate din  14.05.2014.

În faza de urmărire penală, probele au fost administrate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal de constatare a presupuselor infracţiuni flagrante din 03.08.2015; adresele nr. 222115/28.08.2015, privind dreptul de conducere al inculpatului şi respectiv nr. 222110/28.08.2015, privind intregistrarea autoturismului; declaraţiile de inculpat şi ale martorei S.V..

În faza de camera preliminară, judecătorul delegat a dispus începerea judecăţii, constatând legalitatea sesizării instanţei, a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor, fără a înlătura ca nelegala vreo probă.

În faza de judecată, probele au fost administrate prin următoarele mijloace: declaraţii de inculpat; declaraţiile martorilor S.V., în 2 ocazii, S.S.; B.D.M.; C.D.A.

II. Analizând probele administrate din perspectiva conţinutului constitutiv al infracţiunii sub aspectul căreia a fost sesizată, instanţă reţine următoarele:

În fapt, din punct de vedere al laturii obiective, în data de 02.08.2015, după orele 23,30, inculpatul P.C. a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, identificat  sub nr. WVWZZZ1HZTPO49664 pe ...de pe raza jud. Mureş, din loc G. până în loc V.,  fără a poseda permis de conducere şi având montate numerele de înmatriculare ..., expirate din  14.05.2014, în care ajungând pe raza loc V. a luat ca pasager şi pe numită S.V., plimbându-se pe raza localităţii, după care, în data de 03.08.2015, în jurul orelor 03,30, observând maşina poliţiei, a parcat în fata imobilului ... unde locuia martora şi a oprit motorul, fiind verificat de organele de poliţie când staţiona, în autovehicul aflându-se inculpatul, pe locul şoferului şi numită S.V..

Din punct de vedere al laturii subiective, instanţă deduce din circumstanţele reale ale săvârşirii, că faptele au fost comise de inculpat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât a prevăzut şi urmărit să conducă pe drumurile publice un autovehicul neînmatriculat, fără a poseda permis de c onducere

Pentru a reţine starea de fapt obiectivă şi subiectivă  mai sus menţionată, instanţă s-a întemeiat pe procesul-verbal de constatare a flagrantului, mai puţin partea în care sunt consemnate declaraţiile de făptuitor, pe declaraţiile martorilor B.D.M. şi C.D.A., (poliţişti rutieri, primul inclusiv organ de urmărire penală cere a efectuat flagrantul) precum şi pe declaraţiile martorei S.V., în formă finală, înlăturând declaraţiile martorului S.S. şi de inculpat, ca nesincere şi/sau nefiabile.

Astfel, din procesul-verbal de flagrant rezulta prezenta inculpatului în maşina marca Volkswagen Golf, având montate numerele de înmatriculare ..., staţionată pe drumul comun al din V., în apropierea imobilului nr. ..., precum şi momentul staţionarii: 03.08.20145, orele 03,30.

Din declaraţiile martorilor B.D.M. şi C.D.A., martori oculari, primul în condiţiile art. 114 alin.4 Cod de procedura penală, rezultă că, în timp ce efectuau patrularea pe raza com V. au observat o maşină suspectă, în care se aflau 2 persoane,  pe care au verificat-o când staţiona, rezultând ca inculpatul o condusese fără a fi înmatriculata şi fără a poseda permis de conducere

Din declaraţiile martorului C.D.A. rezulta şi că a văzut anterior maşina rulând, din acel moment şi până la verificare trecând aproximativ 2 minute, iar din declaraţiile martorului B.D.M., că nu a văzut între timp persoane sau vehicule în zonă, ambii declarând totodată  că motorul era oprit, însă  capota maşinii era caldă.

Din declaraţiile martorului B.D.M. mai rezultă că la momentul verificării îl suspecta deja pe inculpat că a condus fără permis, autoturismul fiind în atenţie în acest sens şi că i-a atras atenţia inculpatului că, dacă minte privind conducerea fără permis săvârşeşte o infracţiune.

Inculpatul a dat declaraţii în calitate de făptuitor, consemnate în procesul verbal de flagrant precum şi în procesul-verbal de discuţii din 04.08.2015, precum şi în calitate de inculpat, când a recunoscut învinuirea privind ambele fapte, precizând momentul când a pornit din altă localitate cu maşina, 02.08.20145, orele 23,30, precum şi momentul depistării de către poliţie: 03.08.20145, orele 03,30.

Ulterior, în faza de camera preliminară inculaptul a arătat că, cu ocazia flagrantului a recunoscut de frică, fiind constrâns şi a solicitat înlăturarea procesului verbal de flagrant, cererea sa fiind respinsă;  fiind reaudiat în instanţă a declarat că a avut un şofer, pe numitul S.S., care l-a condus până la martora S.V. şi că a recunoscut în faza de urmărire penală fiind constrâns.

În privinţa declaraţiilor inculpatului din faza de urmărire penală, acestea nu sunt fiabile, fiind obţinute cu încălcarea privilegiului inculpatului împotriva autoincriminarii.

Astfel, martorul B.D.M. a declarat că l-a informat pe făptuitor, că dacă nu recunoaşte va fi urmărit penal pentru o altă infracţiune, consemnându-i declaraţia de făptuitor în procesul-verbal de flagrant, prin care a recunoscut învinuirea, fără a-l audia în calitate de suspect, cu drepturi şi garanţii procesuale corespunzătoare, inclusiv cel la tăcere, în condiţiile în care pe care îl suspecta de la început, maşina fiind deja în atenţie, potrivit propriilor declaraţii

Din conţinutul procesului-verbal de flagrant lipseşte declaraţia iniţială făcută de făptuitorul P.C., că ar fi avut un şofer care a plecat, relatată atât de martorii B.D.M. şi C.D.A., cât şi de martora S.V., ceea ce justifică înlăturarea declaraţiei de făptuitor din acesta, care îşi păstrează caracterul de declaraţie, chiar dacă e consemnata într-un proces verbal.

Celelalte declaraţii ale inculpatului, fie derivă din cea iniţială, fie au fost obţinute la rândul lor sub ameninţarea că minciuna în calitate de suspect/inculpat este o infracţiune, ceea ce încalcă privilegiul împotriva autoincriminarii recunoscut în jurisprudenţa CtEDO, deaorece nicio persoană bănuită de săvârşirea unei infracţiuni nu ar trebui silită să producă probe împotriva să şi la momentul când este bănuita, să beneficieze de dreptul la tăcere, avocat şi de restul drepturilor recunoscute suspectului/inculpatui

În consecinţă, în măsura în care nu au fost excluse ca nelegale, nerezultand probe în acest sens în faza de camera preliminară, care permite doar înscrisuri, au fost înlăturate ca nefiabile în faza de judecată, lipsa de fiabilitate rezultând din administrarea probelor.

 În privinţa declaraţiilor inculpatului din faza de judecată, au fost înlăturate ca nesincere.

Astfel, susţinerea inculpatului că staţiona de când fusese adus de şofer este contrazisă de declaraţia martorei S.V. în formă finală, care fiind audiata şi-a însuşit cererea de reaudiere, în care arata că anterior se plimbaseră prin localitate (inclusiv cu mama sa, dar nu  rezultă neapărat imediat anterior verificării), precum şi din constatarea poliţiştilor că era caldă capota.

Deasemenea, presupusul şofer pe care l-a indicat a minţit atunci când a susţinut varianta inculpatului

Astfel, din declaraţiile martorului S.S. rezultă că el a condus maşina la cererea inculpatului, o Dacie roşie şi că a lăsat maşina unde fusese găsită de organele de poliţie, la orele 9,30-10 seara şi plecând fără să o vadă pe martora S.V., cu o bicicletă din portbagaj.

Aşadar, presupusul şofer a menţionat o oră mult mai puţin înaintată când ar fi lăsat maşina şi pe inculpat în loc V., anterior plecării acestuia din loc G. şi a menţionat o altă marcă de maşină, fără  să fi fost văzut de nimeni, martora S.V., care declarase că l-a văzut plecând pe jos revenind asupra acestui aspect; fiind nesincera declaraţia sa a fost înlăturată

În prima sa declaraţie martoră S.V. a arătat că inculpatul a venit la poarta sa cu maşina, pe la orele 11,00 şi l-a văzut pe şoferul S.S. plecând, pe jos, după care a rămas în maşina parcată cu inculpatul, sosind organele de poliţie; ulterior sesizării pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă de către Ministerul Public, în termenul de pronunţare, martora a depus o cerere în care a arătat că a minţit, fiind ameninţată de părinţii inculpatului şi că s-a plimbat cu maşina împreună cu inculpatul pe raza localităţii; fiind reaudiata a declarat că a minţit când a declarat că l-a văzut pe şofer, ca cele scrise în cerere sunt adevărate şi că nu i-a cerut nimeni să mintă iniţial.

 În consecinţă, prima declaraţie a martorei S.V. fiind mincinoasă a fost înlăturată, iar declaraţia ulterioară privind faptul că nu i-a cerut nimeni să mintă iniţial nu priveşte fapta.

În consecinţă, acţiunea de conducere pe drumurile publice de către inculpat rezulta din faptul că aceasta rulase cu aproximativ 2 minute înainte să fie oprită, cu 2 persoane în interior, cu prilejul verificării rezultând tot 2 persoane în maşină, inclusiv inculpatul, fără să rezulte plecarea presupusului şofer sau să se pună problema că ar fi condus pasagerul, care a declarat în final că inculpatul a fost şoferul.

Din adresa nr. 222115/28.08.2015 a IPJ Mureş, Serviciul Rutier, rezultă că inculpatul nu era până la acel moment înregistrat ca posesor de permis de conducere,  iar din adresa nr. 222110/28.08.2015 a IPJ Mureş, Serviciul Rutier, rezultă că numerele de înmatriculare ... ale autoturismul marca Volkswagen Golf, identificat  sub nr. WVWZZZ1HZTPO49664, au expirate din  15.05.2014.

În drept, fapta inculpatului din noaptea de 02/03.08.2015, când intenţionat a condus un vehicul pe drumurile publice de pe raza jud. Mureş, fără a poseda permis de conducere, întruneşte atât pe latura obiectivă cât şi pe latura subiectivă elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Fapta inculpatului din noaptea de 02/03.08.2015, când intenţionat a condus un vehicul neînmatriculat pe drumurile publice de pe raza jud. Mureş, întruneşte atât pe latura obiectivă cât şi pe latura subiectivă elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev de art. 334 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul soluţiei procesuale, instanţă a stabilit pe bază de probe  că faptele în urma săvârşirii cărora inculpatul a fost trimis în judecată în prezenţa cauza exista dincolo de orice dubiu, constituie infracţiunile reţinută, care au fost săvârşite de acesta.

În consecinţă se impune aplicarea uneia dintre soluţiile procesuale prevăzute de art. 396 Cod de procedura penală, pentru situaţia reţinerii vinovăţiei: renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau condamnare.

În privinţa individualizării pedepselor principale, sunt aplicabile criteriile prev de art. 74 Cod penal şi art. 80-98 Cod penal.

În sensul de mai sus, individualizarea pedepsei presupune cercetarea interdependenta atât a cuantumului cât şi a modalităţii de executare, deoarece împreună sunt menite să realizeze finalităţile pedepsei, în raport de persoana inculpatului, de fapta şi de posibilităţile oferite de lege: prevenţia specială şi cea generală.

În privinţa cuantumului, pedepsele principale prevăzute de lege în privinţa infracţiunilor reţinute sunt: închisoarea de la 1 an, până la 5 ani, în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev de art. 335 alin. 1 Cod penal; închisoarea de la 1 an, până la 3 ani, alternativ cu amendă, în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev de art. 334 alin. 1 Cod penal.

Art. 74 alin.1 Cod penal prevede ca şi criterii de individualizare a pedepsei gravitatea faptei şi periculozitatea inculpatului în funcţie de subcriterii, astfel: împrejurările săvârşirii – pe raza a localităţi de pe raza jud Mureş, ora de trafic scăzut;  modul şi mijloacele – cu ignorarea regulilor de circulaţie; starea de pericol creată - periclitarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, rezultând din incriminări, prin lipsa atestării oficiale priivind participarea la trafic, atât a şoferului, privind aptitudinile cât şi a vehiculul, privind starea tehnică ; mobilul - deplasarea cu maşina, respectiv scopul, pe cai nelegale; inculpatul este  în vârstă de 30 de ani, studii 1 clasă, fără ocupaţie, fără loc de muncă, cu antecedente penale fiind condamnat la pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepesei, aplicată prin sentinţa penală nr. la 1283/2013 a Judecătoriei Tirgu-Mures.

Din perspectiva art. 74 alin. 2 Cod penal, în raport de gravitatea numărul şi faptelor şi persoana inculpatului, cu antecedente penale, pedeapsa amenzii penale este exclusă în cazul infracţiunii de conducere vehicul neînmatriculat.

Nu se pot reţine circumstanţe agravante sau atenuate dintre cele prev de art. 75, 77 Cod penal.

Se reţine cauza de agravare a concursului real de infracţiuni, prev de art. 38 alin. 1 Cod penal, cu efectul cumulului juridic prev de art. 39 alin. 1 lit.b Cod penal, cu spor obligatoriu de 1/3 din totalul pedepselor stabilite executabile indirect adăugat la pedeapsă stabilită cea mai grea, executabila direct.

Se reţine cauza de agravare a recidivei postcondamnatorii, infracţiunile fiind săvârşite în termenul de supraveghere de de 5 ani de la rămânea definitivă, dispus prin sentinţa penală nr. la 1283/2013 a Judecătoriei Tirgu-Mures, definitive la 08.01.2014, cu efectul obligativităţii revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, al executării şi al adăugării sale la pedeapsă rezultantă pentru concurs,  potrivit art. 96 Cod penal şi art. 43 alin.2 Cod penal.

Starea de recidiva exclude orice formă de reţinere a vinovăţiei, fără executarea pedepsei, dintre cele prev de lege: renunţarea la aplicarea pedepsei, potrivit art. 80 alin.1 lit.a Cod penal; amânarea aplicării pedepsei, potrivit art. 83 alin.1 lit. b Cod penal; suspendarea sub supraveghere a executării pedepesei, potrivit art. 91 alin.1 lit.b  Cod penal.

În privinţa limitelor aprecierii potrivit art. 79 Cod penal,  în urma aplicării cauzei de agravare a concursului şi apoi a cauzei de agravare a recidivei postcondamnatorii, rezulta următoarele intervale de aplicare a pedepsei închisorii rezultante: de la 4 ani şi 4 luni închisoare, până la 9 ani închisoare.

În consecinţă, ţinând cont de gravitatea faptei, de persoana inculpatului potrivit criteriilor menţionate supra, ca şi de faptul că se vor executa cu privare de libertate, rezultă că urmatoarle pedepse sunt adecvate exigentelor legii penale şi asigură finalitatea preventivă, specială şi generală, pentru săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului: pedeapsa principală de 1 an închisoare, în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev de art. 335 alin. 1 Cod penal; pedeapsa principală de 1 an închisoare, în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev de art. 334 alin. 1 Cod penal; pedeapsa principală rezultanta parţială de 1 an şi 4 luni închisoare pentru concurs, respectiv pedeapsa principală rezultanta de 4 ani şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor concurente în stare de recidiva postcondamnatorie.

Din punct de vedere al individualizării soluţiei procesuale, se impune aplicarea celei corespunzătoare individualizării pedepsei principale deja efectuată: condamnarea la pedeapsă închisorii, cu executare efectivă, prev de art. 396 alin. 1,2 Cod de procedura penală.

În privinţa pedepselor complementare, date fiind natura şi gravitatea infracţiunilor şi în special persoana inculpatului, se impune suplimentarea sancţiunilor realizate prin aplicarea pedepselor principale a închisorii, în cazul ambelor infracţiuni.

În concret, în raport de lipsa de responsabilitate dovedită, este adecvată stabilirea în sarcina inculpatului a următoarelor pedepse complementare, în  privinţa ambelor infracţiuni: cele prev de art. 66 alin.1 lit. a,b Cod penal, respectiv interzicerea exerciţiului drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

Sub aspectul cuantumului, pedepsele antementionate vor fi stabilite în următoarele cuantumuri, apreciate că adecvate: 1 an, în cazul celei complementare pedepsei principale de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat; 2 ani, în cazul celei complementare pedepsei principale de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere;  2 ani, în cazul pedepsei complementare rezultante, constând în totalitatea celor mai grele pedepse complementare componente cu conţinut diferit aplicate în cazul concursului de infracţiuni,  potrivit art. 45 alin.2,3 Cod penal - în condiţiile în care prin sentinţa penală nr. 1288/2013 nu au fost stabilite pedepse complementare în sarcina inculpatului, corespunzător stării de recidiva.

Pedepsele complementare antementionate, având aceeaşi natură şi conţinut diferit, se vor executa complementar pedepselor principale componente stabilite în cauză în sarcina inculpatului, iar rezultanta acestora, se va executa complementar pedepsei principale rezultante.

Atât pedepsele complementare componente cât şi cele rezultante se vor executa după executarea, considerarea că executată sau stingerea executării  pedepsei principale componente sau rezultante, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal.

În privinţa pedepsei accesorii, potrivit art. 54 Cod penal aceasta decurge din natura privativă de libertate a pedepsei principale aplicate şi din caracterul executoriu al acesteia.

În consecinţă, potrivit art. 65 Cod penal, se va interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare i-a fost interzisă ca pedeapsa complementară, accesoriu pedepselor principale componente stabilite în sarcina inculpatului, respectiv interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, în raport de durata executării pedepsei închisorii.

Rezultanta acestora, constând în totalitatea celor mai grele pedepse accesorii cu conţinut diferit, respectiv interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, se va interzice accesoriu pedepsei principale rezultante, în raport de durata executării pedepsei închisorii, în condiţiile art. 45 alin.2,3,5 Cod penal.

Pedepsele accesorii antementionate se vor executa accesoriu pedepselor principale componente stabilite în sarcina inculpatului, iar rezultanta acestora se va executa accesoriu pedepsei principale rezultante.

Atât pedepsele accesorii pedepselor principale componente cât şi celei rezultante se vor executa din momentul rămânerii definitive, până la executarea sau considerarea că executate, potrivit art. 65 alin.3 Cod penal.

În privinţa cheltuielilor judiciare avansate de stat, fiind condamnat, inculpatul se afla în culpă procesuală şi în temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedura penală, va fi  obligat să achite acestuia următoarele sume: suma totală de 380 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 50 lei din suma totală sunt aferenţi fazei de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În temeiul art. 396 alin. 1,2 Cod de procedura penală, raportat la art. 334 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpatul P.C., fiul lui … şi …, născut la … în mun …, jud. Mureş, CNP …, domiciliat în com G., sat G., …, cu antecedente penale, la pedeapsă principală de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat.

În temeiul art. 396 alin. 1,2 Cod de procedura penală, raportat la art. 335 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpatul P.C., la pedeapsă principală de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 43 alin.2 Cod penal, raportat la art. 39 alin.1 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele principale de 1 an închisoare şi 1 an închisoare, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea la care adaugă 4 luni închisoare, respectiv 1/3 din cealaltă pedeapsa stabilită şi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultanta de 1 an şi 4 luni închisoare pentru concurs

În temeiul art. 96 alin.1 Cod penal, revoca suspendarea executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. la 1283/2013 a Judecătoriei Tirgu-Mures, dispune executarea acesteia şi o adauga pedeapsa principală rezultanta de 1 an şi 4 luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa principală rezultanta de 4 ani şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor concurente în stare de recidiva postcondamnatorie, pe care o va executa cu privare de libertate

În temeiul art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei principale de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, cu titlul de pedeapsa complementară acesteia.

În temeiul art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, cu titlul de pedeapsa complementară acesteia.

În temeiul art. 45 alin.2,3 Cod penal, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, aplica pedepsele complementare cele mai grele dintre de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut stabilite şi interzice inculpatului exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, după după executarea pedepsei principale rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, cu titlul de pedeapsa complementară rezultanta

În temeiul art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare i-a fost interzisă ca pedeapsa complementară pedepsei de principale 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, respectiv cele prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, din momentul rămânerii definitive, până la executarea sau considerarea că executată, cu titlul de pedeapsa accesorie acesteia.

În temeiul art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare i-a fost interzisă ca pedeapsa complementară pedepsei de principale 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul faar permis de conducere, respectiv cele prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, din momentul rămânerii definitive, până la executarea sau considerarea că executată, cu titlul de pedeapsa accesorie acesteia.

În temeiul art. 45 alin. 2,3,5 Cod penal, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, aplica pedepsele accesorii cele mai grele dintre de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut stabilite şi interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal, din momentul rămânerii definitive a pedepsei principale rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare, până la executarea sau considerarea că executată, cu titlul de pedeapsa accesorie

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedura penală, obliga pe inculpat la plata sumei totale de 380 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, 50 lei din suma totală fiind aferenţi fazei de urmărire penală.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.06.2017.