Ordin de protectie

Sentinţă civilă 166 din 02.08.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. de dosar ....../207/2018, reclamanţii G. D., G. O.,  C. A., în nume propriu şi în calitate de reprezentant legal al minorilor G. D. M., născut la data de 17.10.2000, G. A. G., născută la data de 31.07.2011, G. V. A. M., născută la data de 23.10.2013, au chemat în judecată pe pârâtul  G. S.,  solicitând instanţei emiterea unui  ordin de protecţie în sensul obligării pârâtului la păstrarea unei distante minime de 100 de metri , pentru o perioada de 6 luni de zile fata de reclamanţi, evacuarea acestuia din imobilul din com. B..., str. S..... , nr. 7, jud. Olt, interzicerea paratului a oricărui  contact , inclusiv telefonic  , prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamanţii; obligarea acestuia la tratament medical , precum si internarea acestuia intr-un centru specializat, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că pârâtul G. S. este fiul reclamanţilor G. D. si G. O., de asemenea acesta este concubinul reclamantei C. A. si tatăl minorilor G. D. M., G. A. G., G. V. A. M..

Se mai arata ca reclamanţii locuiesc toti intr-un imobil din com. B........., jud. Olt si sunt in mod sistematic ameninţaţi de către acesta , care le da telefoane si îi ameninţa cu  moartea si in aproape in fiecare seara acesta vine la poarta locuinţei face scandal ,  bate si ameninţa cu moartea pe toti membrii familiei. Politia este nevoita sa vina  aproape in fiecare seara ca sa preîntâmpine o tragedie.

 Reclamantul  G. D. a precizat ca a fost lovit de către pârât, deoarece nu i-a permis acestuia sa intre in casa , deoarece acesta era in stare de ebrietate si agresa si speria minorii, depunând certificatul medico -legal nr. 439/A2 din 1 1.06.2018 cand acesta l-a lovit cu pumnii si pietre , leziuni pentru care i s-au dat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Împotriva  acestuia prin incheierea nr. 464/ 10.11.2016 pronunţata de Judecătoria Caracal in Dosarul penal nr. ...../207/2016 s-a aplicat măsura de siguranţa prevăzuta de art.109 Cp. rap la art. 24 alin. 1 Cpp . Acesta nu a respectat măsura stabilita in instanţa si atunci DSP OLT a formulat cerere in instanţa , dar având in vedere faptul ca pina la termenul de judecata acesta s-a prezentat la Centrul de Sănătate Mintala Slatina si in acest sens s-a depus cerere de renunţare la judecarea cererii . Astfel in Dosarul nr. ....../207/2017 a fost pronunţata încheierea nr. 626 din 22 septembrie 2017 s-a luat act de renunţarea la judecarea cererii.

Paratul are un comportament agresiv, consuma băuturi alcoolice, nu isi ia medicamentele pe care era obligat , acesta vine in fiecare seara , face scandal , a exercitat acte de agresiune atat asupra reclamantului G. D., cat si asupra concubinei acestuia , aceste lucruri se întâmpla in fata minorilor. 

Se mai arata ca în decursul timpului , a fost sesizata  politia, deoarece paratul vine si provoacă scandal.

Din relaţia de concubinaj au rezultat 3 minori , care se afla in domiciliul reclamantilor din com. B......., jud. Olt.

Având in vedere faptul ca paratul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva si care in mod repetat acesta  agresează fizic si verbal pe reclamanti, consideram ca  integritatea fizica si psihica le este pusa in pericol.

S-a menţionat ca împotriva acestuia prin sentinţa civila nr. 209 din 08 noiembrie 2017 s-a instituit un ordin de protecţie pentru 6 luni si imediat ce acest ordin s-a terminat acesta a inceput din nou sa ne agreseze.

Având în vedere comportamentul agresiv al paratului, existenta unei stări de pericol pentru integritatea fizica si psihica  a  lor, reclamantii au solicitat  admiterea cererii aşa cum a fost formulata.

În dovedirea cererii, reclamantii  a învederat că înţeleg sa se folosească de proba cu martori şi proba cu interogatoriul pârâtului, emiterea unei adrese către politie pentru a se depune întregul istoric al acestuia.

La dosar au fost depuse înscrisuri, respectiv copie CI, certifcat medico-legal nr. 439/A2/11.06.2018,  acte de stare civila, hotarari judecătoresti.

Pârâtul, legal citat nu  a formulat întâmpinare .

La dosar a fost înaintată adresa nr. 8110099/31.07.2018 emisa de Postul de Poliţie B....., jud. Olt.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Potrivit  dispoziţiilor art. 23 alin.1 din Legea217/2003  pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ,, Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

 b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;

 c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.”

Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

În ceea ce priveşte scopul emiterii actului normativ anterior menţionat instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art.2 din Legea nr. 217/2003 acesta vizează prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ca elemente ce  fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei ce reprezintă totodată şi o importantă problemă de sănătate publică.

Totodată instanţa reţine că potrivit art. 3 alin.1 din Lege,  violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

Reclamantii G. D. şi G. O. şi pârâtul G. S. sunt membri de familie, acesta fiind fiul reclamantilor conform  art.5 lit. a. din actul normativ anterior menţionat, potrivit căruia prin membru de familie se înţelege ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude, instanţa apreciază ca fiind aplicabile dispoziţiile Legii 217/2003, instanţa urmând a analiza dacă reclamantii au fost supusi vreunei forme de violenţă în familie şi dacă acest aspect este de natură a periclita  viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertatea reclamanţilor.

Ordinul de protecţie, dată fiind natura sa restrictivă de drepturi, nu poate fi luat doar în baza unor indicii, ci în baza unor probe solide de existenţă a unor acte de violenţă fizică, psihologică sau de altă natură.

Instanţa reţine că ordinul de protecţie reprezintă un instrument complex care să poată fi utilizat în regim de urgenţă pentru a înlătura de îndată expunerea la tratamentele agresive. În fapt este vorba despre o cale de înlăturare a unui pericol iminent la care victima poate fi expusă şi care poate genera situaţii de comitere împotriva sa a unor infracţiuni grave cu privire chiar la dreptul său la viaţă.

Măsurile reglementate de art. 23 alin.1 din Legea 217/2003 , sunt prevăzute pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, denumite în actul normativ "victime ale violenţei", şi sunt menite să protejeze drepturi inviolabile, precum dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică.

Astfel restrângerea exerciţiului unor drepturi ale pârâtului poate fi  justificată şi chiar impusă doar de necesitatea apărării, în esenţa lor, a altor drepturi fundamentale care privesc persoana şi libertatea personală a reclamantei.

Analizand adresa nr. 8110099/31.07.2018 emisa de Postul de Poliţie B......, jud. Olt rezulta ca  membrii de familie au solicitat interventia organelor de politie de mai multe ori, sesizand diferite scandaluri provocate de pârâtul G. S. iar la postul de politie s-au aflat in lucru mai multe dosare de urmărire penală (f. 35 dosar), iar in urma cercetărilor s-au dispus mai multe masuri ( dosar nr. .../2018, in care pe parcursul cercetărilor a fost retinut si s-a dispus masura controlului judiciar; dosar 2989/2017 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind infractiunile de nerespectare a hotararilor judecatoresti fapta prev de art. 32 din legea 217/2003 si violenţa in familie  fapta prev de art. 199 rap la art. 193 alin. 1 Cp in care solutia a fost trimiterea in judecata.)

Ordinul de protecţie se dispune în cazul în care viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea reclamantilor sunt puse în pericol printr-un act de violenţă; prin urmare, pentru a fi dispus ordinul de protecţie, actul de violenţă trebuie să pună în pericol valori sociale de maximă importanţă, nefiind vorba, de simple conflicte familiale, cu caracter singular, constând în utilizarea de cuvinte sau expresii jignitoare.

Din actele şi lucrarile dosatrului, instanţa apreciaza ca intradevar pârâtul are un comportament agresiv, consumă bauturi alcoolice, face scandal la domiciliul părintilor sai, fapt ce a necesitat interventia de mai multe ori a organelor de politie.

În consecinţă, instanţa urmează să admită în parte cererea formulata de reclamanti impotriva pârâtului, iar în temeiul dispoziţiilor art. 23 alin.1, 3 şi 4 din Legea nr. 217/2003, republicată va dispune emiterea unui ordin de protecţie, cu caracter provizoriu, pe durata de 6 luni de la data emiterii, prin care instituie următoarele măsuri - obligaţii şi interdicţii  în sarcina pârâtului  G. S.:

- obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe de minim 50 m faţă de reclamanţi;

- evacuarea pârâtului din locuinţa situată din comuna B...., sat B..., str. Ş..., nr.6, judeţul Olt;

- obligarea pârâtului la tratament de dezintoxicare şi consiliere psihologică periodică;

- obligarea pârâtului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă.

Onorariul apărătorului T. D. G., desemnat din oficiu de către instanţă pentru pârât (delegaţia nr.1431/2018, în cuantum de 260 lei), va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Postat 10.09.2018