Confiscare specială în procedura prev. de art. 549 ind.1 Cpp

Hotărâre 6600 din 10.09.2018


La data de 01.11.2017 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr.6600/111/2017, Ordonanţa de clasare nr.171/P/2017 din data de 02.11.2017 emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin care s-a dispus sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea confiscării speciale a sumei de 32180,03 USD indisponibilizată în cursul urmăririi penale în contul IBAN RO69RZBR0000060018965367 deschis pe numele suspectului ZR la Raiffeisen Bank.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală nr.171/P/2017 judecătorul de cameră preliminară  reţine următoarele:

Prin Ordonanța din data de 16.03.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infr. de spălarea banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002.

În fapt, s-a avut în vedere că, în perioada 12.10.2016-13.03.2017, numitul ZRO a încasat în contul său deschis la Reiffeisen Bank-Agenția Rogerius Oradea, suma totală de 44899,37 USD de la diferite entități din Vietnam, Germania, Italia, Danemarca și Marea Britanie. Acesta a retras suma de 12389 USD, în numerar, după care a transmis banii către diferite persoane prin intermediul serviciului de transfer rapid de bani.

Ulterior, prin Ordonanța din 17.03.2017 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul ZRO pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.565/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal.

Învinuirea consta în aceea că, suspectul ZRO a încasat în contul său deschis la Reiffeisen Bank-Agenția Rogerius Oradea, suma totală de 44899,37 USD de la diferite entități din Vietnam, Germania, Italia, Danemarca și Marea Britanie. Acesta a retras suma de 12389 USD, în numerar, după care a transmis banii către diferite persoane prin intermediul serviciului de transfer rapid de bani, reținând un comision de 10% din sumele încasate.

La finele urmăririi penale, în privința suspectului s-a reținut că acesta nu a  știut niciodată ce reprezintă sumele de bani virate de către clienții KCS sau ce anume presta această societate pentru clienții săi – sens în care s-a dispus clasarea cauzei cu referire la cazul prev. de art.16 lit.b Cod proc.pen.(fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege).

Potrivit art.112 alin.1 lit.b Cod penal – sunt supuse confiscării speciale:

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor,

e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia

Revine judecătorului de cameră preliminară obligaţia de a verifica în urma probelor administrate în cauză dacă suma de bani indisponibilizată a avut sau nu la bază operaţiuni reale și să stabilească dacă acestea au fost supuse procesului de "albire", pentru că doar în această situație operează confiscarea specială.

Potrivit art.29 alin.4 din Legea nr.656/2002 – cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedus din circumstanțele faptice obiective.

Ori, în cauza de față, se reține că activitatea efectuată de către suspect consta în aceea de a încasa diferite sume de bani de la persoane din Germania, Italia, Danemarca, Marea Britanie și Vietnam, în contul bancar deschis pe numele său, pe care apoi le transmitea către diferiți destinatari, prin intermediul serviciului de transfer rapid bani (Western Union, Moneygram, etc.) conform instrucțiunilor primite.

Rezultă în mod evident că suspectul acționa ca intermediar într-un circuit de transferuri internaționale de bani.

Cu toate acestea, nu s-a dovedit în niciun mod că banii indisponibilizați provin din săvârşirea de infracţiuni sau că ar avea origine ilicită .

Mai mult decât atât, suspectul a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că suma indisponibilizată are la bază raporturi comerciale (achiziție utilaje), sens în care a fost prezentat și un certificat de atestare anti-spălare bani emis de Departamentul de combatere a spălării banilor din Republica Benin.

Pentru aceste considerente, se va respinge propunerea parchetului și se va dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituită prin ordonanța procurorului nr.171/P/2017 din 17.03.2017.