Furt

Sentinţă penală 1219 din 18.12.2017


SENTINŢA PENALĂ  nr. 1219/2017

Şedinţa publică din data de  18 decembrie 2017

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria O.., a participat procuror M.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul, trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, distrugere, prev. de art. 253 al. 1 Cod Penal şi tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12.12.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi 18.12.2017 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Prin rechizitoriul nr. 1784/P/2016  din 13.03.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O.., înregistrat la instanţă la 16.03.2017, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de: tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, furt calificat, prev. de art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, distrugere, prev. de art. 253 al. 1 Cod Penal şi tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 228 al. 1 - art. 229 al. 1 lit. b şi d Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal, faptele constând în aceea că inculpatul, în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a încercat să sustragă bunuri şi valori din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. D.., nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras un modulator FM din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr. .. din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras o tabletă „Allview” din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a sustras un memory stick din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. V.. nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră spate), a pătruns în interiorul autoutilitarei Mercedes, cu nr., care era parcat pe str. V.. nr.  din O.. - aparţinând persoanei vătămate , a răvăşit bunurile dar nu a sustras nimic; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a pătruns în interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr.  din O.. - aparţinând persoanei vătămate, a răvăşit bunurile dar nu a sustras nimic; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras un memory stick din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr. 3 din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a sustras cameră video de trafic din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. W. S nr. din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras o folie cu documente din interiorul autoturismului Dacia Duster, cu nr., care era parcat pe str. P nr. din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, a distrus yala portierei stânga faţă de la autoturismul Dacia Duster, cu nr., care era parcat pe str. Oneştilor nr. 5A din O.., aparţinând persoanei vătămate şi în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a pătruns în interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. C-tin B nr.  din O.. - aparţinând persoanei vătămate, a răvăşit bunurile fără să sustragă nimic.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

1. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016 persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 2200 – 23.03.2015, ora 0830, autori necunoscuţi, prin efracţie (forţare zală portieră stânga faţă), au pătruns în interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. D.., nr. , în faţa blocului C7, au răvăşit bunurile din interior, fără a sustrage ceva. Acest fapt i-a cauzat persoanei vătămate un prejudiciu estimat de acesta la suma de 400 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autoturismul având distrusă yala portierei stânga faţă.

Din probele administrate şi verificările efectuate în cauză s-a stabilit faptul că autorul tentativei de furt este inculpatul.

 Fiind audiat, inculpatul a declarat că în cursul lunii martie 2016, fără a preciza data exactă, a plecat din mun. T şi a ajuns seara în mun. O.., cu un autoturism marca BMW, de culoare negru, cu numărul de înmatriculare, şofer fiind un bărbat pe care-l cunoştea sub numele, acesta fiind însoţit de iubita lui. Acesta l-a lăsat lângă un magazin „Unicarm” şi apoi a plecat spunându-i că se vor revedea în acelaşi loc după ce va termina de furat din autoturisme. Astfel, s-a deplasat în zona unei staţiei Peco OMV, unde a găsit că este parcat un autoturism marca Dacia Logan, de culoare deschisă, fără a preciza numărul de înmatriculare. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei stânga faţă, a pătruns în interiorul maşinii, a răvăşit bunurile din interior, dar nu a găsit nimic de valoare motiv pentru care a plecat din zonă.

Din declaraţiile martorilor a rezultat faptul că aceştia nu cunoşteau ce făcea inculpatul pe raza mun. O.. şi nici nu i-a interesat acest aspect. Mai mult aceştia au declarat că nu l-au instigat în nici un fel pe inculpat să fure din autoturismele parcate pe raza mun. O.. şi nici nu au primit bunuri sau valori de la acesta, care să provină din comiterea unor infracţiuni.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

2. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016 persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1800 – 23.03.2016, ora 0815, autori necunoscuţi au forţat yala portierei stânga faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. S.., nr. 23A, iar din interior au sustras un modulator FM, culoare neagră, marca „Tuadia” şi au răvăşit bunurile din interior, cauzând un prejudiciu estimat la suma de 400 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei stânga, aceasta fiind împinsă în interior, iar bunurile din interior fiind răvăşite.

 Din probele administrate şi verificările efectuate în cauză s-a stabilit faptul că autorul tentativei de furt este inculpatul.

 Fiind audiat, inculpatul a declarat că din zona staţiei Peco OMV s-a deplasat printre blocuri, în aceeaşi zonă, unde a găsit că este parcat un autoturism Dacia Logan, de culoare închisă. Cu o şurubelniţă a forţat yala portierei stânga faţă, a pătruns în interior, a răvăşit bunurile şi din interior a sustras un modulator FM.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

3. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016 persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 2300 – 23.03.2016, ora 0800, autori necunoscuţi au forţat yala portierei stânga faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. S.., nr. 57, lângă bl. 57, iar din interior au sustras o tabletă „Allview”, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 300 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei stânga, aceasta fiind împinsă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorului furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în aceeaşi noapte s-a deplasat pe o stradă unde se aflau mai multe blocuri înalte de 10 etaje, în apropierea unei staţii de Taxi, unde a găsit că este parcat un autoturism marca Dacia Logan, de culoare închisă, cu folie galbenă, inscripţionat „Taxi”. Cu o şurubelniţă a forţat yala portierei stânga faţă, a pătruns în interiorul maşinii, de unde a sustras o tabletă marca „Allview”.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

4. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016 persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1800 – 23.03.2016, ora 0800, autori necunoscuţi, au forţat yala portierei dreapta faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. V.., nr. 9, în parcarea din faţa blocului PC 123, iar din interior au sustras un memory stick şi au răvăşit bunurile, cauzându-i un prejudiciu estimat la suma de 1.000 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei dreapta, aceasta fiind scoasă în exterior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorul furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în aceeaşi noapte s-a deplasat pe o stradă din apropierea unei pieţe agro-alimentare, unde a găsit parcat un autoturism marca Dacia Logan break, de culoare albă. Cu o şurubelniţă a forţat yala portierei dreapta faţă, a pătruns în interiorul maşinii, de unde a sustras un memory-stick. Alte bunuri nu a mai sustras din această maşină.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

5. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016 persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1200 – 23.03.2016, ora 0830, autori necunoscuţi au forţat yala portierei din spate a autoutilitarei marca Mercedes Sprinter, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. V.., nr. 6, au pătruns în interior şi au răvăşit bunurile, fără a sustrage ceva, cauzându-i un prejudiciu estimat la suma de 500 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei din spate, aceasta fiind împisă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorul furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că tot pe aceeaşi stradă unde a găsit că este parcat autoturismul menţionat la pct. 4 din rechizitoriu, în apropiere, a găsit parcată o autoutilitară, de culoare albă, marca Mercedes. Cu o şurubelniţă, a forţat uşa din spate a dubiţei, a pătruns în interior, a răvăşit bunurile, a găsit un aparat GPS, dar nu l-a sustras.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

6. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1600 – 23.03.2016, ora 0730, autori necunoscuţi au forţat yala portierei dreapta faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. mS.., nr. , bl., au răvăşit bunurile, fără a sustrage ceva, cauzându-i un prejudiciu estimat la suma de 100 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei dreapta, aceasta fiind împisă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorul furtului este inculpatul.

Fiind audiat, a declarat că în aceeaşi noapte, deplasându-se printre blocurile din zonă, a găsit că este parcat un autoturism marca Dacia Logan, de culoare închisă, inscripţionat „Taxi”. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei dreapta faţă, a pătruns în interiorul maşinii, a răvăşit bunurile, dar nu a sustras nimic.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

7. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1830 – 23.03.2016, ora 0620, autori necunoscuţi au forţat yala portierei stânga faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. S.., nr. 3, iar din interior i-au sustras un memory-stick, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 300 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei stânga, aceasta fiind împinsă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorului furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că pe aceeaşi stradă unde a fost parcat autoturismul menţionat la pct. 6, a găsit parcat un autoturism Dacia Logan, de culoare roşie. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei stânga faţă, a pătruns în interiorul maşinii de unde a sustras un memory-stick.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

8. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 2100 – 23.03.2016, ora 0530, autori necunoscuţi au forţat yala portierei dreapta faţă a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. W.S, nr., iar din interior au sustras o cameră video de trafic „UPG GS8000L”, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 500 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei dreapta faţă, aceasta fiind împinsă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorului furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în aceeaşi noapte, în timp ce se plimba printre blocuri, a găsit parcat un autoturism Dacia Logan, de culoare roşie, inscripţionat „Taxi”. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei dreapta faţă, a pătruns în interiorul acestei maşini, de unde a sustras o cameră video de trafic care se afla în bordul maşinii.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

9. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 2200– 23.03.2016, ora 0615, autori necunoscuţi au forţat yala portierei stânga faţă a autoturismului marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. P. , nr. , în spatele blocului , iar din interior i-au sustras certificatul de înmatriculare, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 300 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către persoana vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei stânga faţă, aceasta fiind împinsă în interior.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorului furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în noaptea de 22/23.03.2016, plimbându-se printre blocuri, a ajuns pe o stradă unde a găsit parcat un autoturism marca Dacia Duster, de culoare deschisă. Cu o şurubelniţă a forţat yala portierei stânga faţă, a pătruns în interiorul acestei maşini, a răvăşit bunurile din interior şi a sustras numai o folie cu actele maşini.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

10. Prin plângerea formulată la data de 23.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 22.03.2016, ora 1900 – 23.03.2016, ora 0720, autori necunoscuţi au forţat yala portierei stânga faţă a autoturismului marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. OA, au răvăşit bunurile, fără a sustrage ceva, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 500 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către partea vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei stânga faţă, aceasta fiind scoasă din locaş.

Din verificările efectuate şi probele administrate s-a stabilit faptul că autorul furtului este inculpatul.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în noaptea de 22/23.03.2016 mergând printre blocuri, a ajuns pe o stradă din apropierea un sens giratoriu mare cu linii de tramvai, unde se afla parcat un autoturism Dacia Duster. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei stânga faţă, dar nu a apucat să deschidă portiera deoarece în zonă au apărut oameni, s-a speriat şi a fugit.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

11. Prin plângerea formulată la data de 24.03.2016, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 23.03.2016, ora 1900 – 24.03.2016, ora 0800, autori necunoscuţi au forţat yala portierei dreapta faţă a autoturismului marca Dacia Logan Van, cu nr. de înmatriculare, parcat în mun. O.., str. CA, au răvăşit bunurile, fără a sustrage ceva, cauzându-i un prejudiciu estimat de acesta la suma de 100 lei.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că aspectele relatate de către partea vătămată se confirmă, autovehiculul prezentând urme de forţare la nivelul yalei portierei dreapta faţă, aceasta fiind împinsă în interior.

De asemenea, a fost descoperită, fixată şi ridicată o urmă papilară relevată cu pulbere neagră magnetică, de pe o cutie inscripţionată „Stopler” ce se afla în interiorul autoturismului. Prin Raportul de Constatare Criminalistică nr.418220/08.04.2016 emis de I.P.J. Bihor – Serviciul Criminalistic s-a concluzionat faptul că urma papilară conţine elemente dactiloscopice caracteristice de coincidenţă cu cele care se întâlnesc la impresiunea papilară a degetului mare de la mâna dreaptă a inculpatului.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că în timp ce se afla în parcarea unor blocuri din O.., a găsit parcat un autoturism Dacia Logan break, de culoare albă, inscripţionat „Conex”. Cu o şurubelniţă, a forţat yala portierei dreapta faţă, a pătruns în interiorul acestei maşini, a răvăşit bunurile din interior, dar nu a sustras nimic.

Cu prilejul reconstituirii, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum s-a expus mai sus, totodată indicând cu precizie locul unde se afla parcat autoturismul.

Inculpatul a arătat faptul că majoritatea maşinilor pe care le-a deschis erau marca Dacia Logan, întrucât acestea sunt mai uşor de deschis. Totodată acestea se aflau parcate în zone puţin iluminate. După ce a terminat de furat s-a deplasat lângă un local din O.. denumit „Eldorado 777”, a intrat înăuntru şi a rugat un bărbat din local să-l ajute să-l sune pe băiatul care l-a adus în O.., respectiv. Astfel, inculpatul l-a sunat de şi i-a spus că se află la ieşirea din O.. către A.

Inculpatul a mai declarat că toate bunurile sustrase de el în acea noapte au rămas în maşină la. Acesta afirmaţie nu a putut fi susţinută cu nici un mijloc de probă.

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a fost audiat la termenul de judecată din data de 31.10.2017, a recunoscut săvârşirea faptelor şi a solicitat să fie judecat potrivit procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei (fila 94 dos. inst).

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu  probele administrate în cauză: plângerile şi declaraţiile persoanelor vătămate; procese-verbale de cercetare la faţa locului, însoţite de planşele foto; raportul de Constatare Criminalistică nr.418220/08.04.2016 emis de I.P.J. Bihor – Serviciul Criminalistic; proces-verbal de consemnare a autodenunţului numitului; declaraţiile suspectului/inculpatului; declaraţiile martorilor şi procese-verbale de reconstituire, însoţite de planşele foto.

Luând în considerare toate aceste probe, instanţa apreciază că în prezenta cauză există probe certe de vinovăţie, prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 23 alin. 11 Constituţie, art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.4 C.pr.pen., fiind răsturnată.

În ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului formulate de procuror, din 6 infracţiuni de furt calificat, o infracţiune de distrugere şi 4 tentative la furt calificat într-o singură infracţiune de furt în formă continuată, instanţa reţine următoarele:

Infracţiunea este continuata când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleaşi infracţiuni (art.35, alin 1 Cod penal).

Ceea ce caracterizează infracţiunea continuată este existenţa unei pluralităţi de fapte care, prezentând, fiecare în parte , conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ar putea constitui tot atâtea infracţiuni autonome, însă acestea împreună alcătuiesc, prin voinţa legiuitorului, datorită unui element subiectiv comun, aflat la baza tuturor, o singura infracţiune, o formă specifică de unitate infracţională. Argumentarea teoretica are în vedere existenţa unei triple unităţi: unitate personală (acelaşi subiect activ); unitate psihica (aceeaşi rezoluţie infracţională); unitate juridică (acelaşi conţinut de infracţiune).

Pentru a stabili dacă toate acțiunile sau inacțiunile au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale sau dacă își au sursa în rezoluții distincte, este indispensabilă examinarea tuturor împrejurărilor de fapt și a condițiilor în care au fost săvârșite, putând fi avută în vedere, printre alte elemente, și identitatea persoanei vătămate.

De asemenea, alte criterii de stabilire a existenței infracțiunii continuate pot fi: săvârșirea la intervale de timp relativ scurte a acțiunilor componente; comiterea acțiunilor asupra unor bunuri de același fel; folosirea acelorași metode, procedee, mijloace; comiterea acțiunilor în aceleași împrejurări sau condiții, precum și unitatea de scop.

Fiind chemată să se pronunțe asupra unui recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că „diferența de obiect sau de subiect pasiv al infracțiunii nu poate determina pulverizarea unei acțiuni unice sau repetate în timp, îndeplinite în realizarea aceleiași  rezoluții, în tot atâtea infracțiuni autonome concurente câte bunuri sau persoane au făcut obiectul acelei acțiuni”[Decizia nr.XLIX (49) din4 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.775 din 15 noiembrie 2007

Potrivit probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a comis faptele în realizarea aceiaşi rezoluţii infracţionale, şi anume de a sustrage bunuri din autoturismele parcate pe raza municipiului O.. pentru a face rost de bani. De asemenea, se mai reţine că pentru a sustrage bunuri din autoturisme, inculpatul a folosit aceleaşi metodă, respectiv prin forţarea yalelor cu ajutorul unei şurubelniţe, faptele fiind săvârşite în aceeaşi noapte, de 22/23.03.2016.

Faţă de cele reţinute mai sus, şi având în vedere şi Decizia Curţii Constituţionale nr.368/30.05.2017, instanţa  apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.35 alin.1 Cod penal privind existenţa unei infracţiunii continuate de furt calificat, motiv pentru care va admite cererea formulată de procuror şi va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile de tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal,  furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, distrugere prev. de art.253 alin.1 Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal  într-o singură  infracţiune de furt calificat  prev. de art.228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (11 acte materiale)  . 

În drept, faptele inculpatului, care, în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a încercat să sustragă bunuri şi valori din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. D.., nr. 64 din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras un modulator FM din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr. .. din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras o tabletă „Allview” din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr. 57 din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a sustras un memory stick din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. V.. nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră spate), a pătruns în interiorul autoutilitarei Mercedes, cu nr., care era parcat pe str. V.. nr. din O.. - aparţinând persoanei vătămate, a răvăşit bunurile dar nu a sustras nimic; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a pătruns în interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr.  din O.. - aparţinând persoanei vătămate, a răvăşit bunurile dar nu a sustras nimic; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras un memory stick din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. S.. nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a sustras cameră video de trafic din interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. W.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră stânga faţă), a sustras o folie cu documente din interiorul autoturismului Dacia Duster, cu nr. RI, care era parcat pe str. P nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate; în noaptea de 22/23.03.2016, a distrus yala portierei stânga faţă de la autoturismul Dacia Duster, cu nr., care era parcat pe str. O nr.  din O.., aparţinând persoanei vătămate şi în noaptea de 22/23.03.2016, prin efracţie (forţare yală portieră dreapta faţă), a pătruns în interiorul autoturismului Dacia Logan, cu nr., care era parcat pe str. C nr. din O.. - aparţinând persoanei vătămate, a răvăşit bunurile fără să sustragă nimic, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat  prev. de art.228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (11 acte materiale).

Instanţa constată vinovăţia inculpatului, întrucât din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pentru care a fost trimis în judecată există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de acesta.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului,  instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74  Cod penal, faptele comise de inculpat şi pericolul social concret al acestora, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, respectiv prin sustragerea mai multor bunuri din autoturisme, fără nicio teamă de a fi surprins, precum şi mijloacele folosite, inculpatul având asupra sa unelte folosite pentru distrugerea dispozitivelor de deschidere a uşilor autoturismelor, neavând o relevanţă deosebită cuantumul redus al prejudiciului .

S-a avut în vedere şi faptul că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, acesta dovedind perseverenţă infracţională potrivit menţiunilor din fişa de cazier judiciar .

Pe de altă parte s-a ţinut seama de atitudinea procesuală cooperantă a inculpatului, care a precizat că doreşte să fie judecat pe baza procedurii recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, fiind astfel aplicate  pedepse cu închisoarea, între limitele de pedeapsă  reduse cu 1/3, conform art. 396 al. 10 Cod procedură penală, într-un cuantum corespunzător gravităţii infracţiunilor comise.

În funcţie de toate acestea, instanţa apreciază că stabilirea unei pedepse cu închisoarea este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare eficient.

În consecinţă, în baza art.228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, (11 acte materiale) la o pedeapsă de 1 an închisoare în regim de detenţie.

Sub aspectul laturii civile, va lua act că persoanele vătămate, nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 490 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă, instanţa verificând actele de la dosar apreciază că aceasta este întemeiată, motiv pentru care în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil o va admite, şi va obliga inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părţi civile.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În temeiul art. 377 alin.4 Cod procedură penală, admite cererea formulată de procuror, şi  dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile de tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal,  furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, furt calificat , prev. de art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, distrugere prev. de art.253 alin.1 Cod penal, tentativă la furt calificat , prev. de art.32 alin.1 raportat la art.228 alin.1- art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal  într-o singură  infracţiune de furt calificat  prev. de art.228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (11 acte materiale)  . 

În baza  art.228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul,  nu are cod numeric personal, cetăţenia română, concubinaj, stagiu militar nesatisfăcut, fără studii, fără ocupaţie, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, (11 acte materiale) la o pedeapsă de 1 an închisoare în regim de detenţie.

Ia act că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă, , şi obligă inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă, , şi obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 490 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de despăgubiri materiale , în favoarea părţi civile.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel la Curtea de Apel O.. în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 decembrie 2017.

PREŞEDINTE  GREFIER