Contestaţie durata proces penal

Sentinţă penală 253 din 06.10.2017


La data de 20.09.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag sub nr.1347/179/2017, contestaţia formulată de contestatoarea B.M.F. privind durata procesului penal obiect al dosarului nr. 1960/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea în prezent la S.I.C.E al I.P.J Tulcea, solicitând accelerarea, cercetărilor si trimiterea in judecata a numiţilor S.C.N. si S.V.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, prevăzut si pedepsit de art. 289 alin. 1 cod penal vechi si uz de fals, prevăzut si pedepsit de art. 323 alin. 1 cod penal nou cu aplicarea art. 5 cod penal nou.

În fapt, contestatoarea a susţinut că, la data de 23 martie 2016 am depus plângere, prin soţul său, B.M., la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, împotriva sus numiţilor, dosarul înregistrat la acesta fiind preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, la care s-a alcătuit un alt dosar cu nr. 1960/P/2016, ce se afla in prezent la S.I.C.E al I.P.J Tulcea.

De la data înregistrării plângerii la unitatea de parchet de mai sus si  până in prezent, deşi s-a început urmărirea penală in rem de peste un an, în cauza s-a procedat doar la audierea sa si a soţului săi, neefectuându-se in rest nici un alt act de urmărire penala, din motive inexplicabile.

Apreciază că în cauza s-a depăşit durata rezonabilă a cercetărilor, deoarece de la data introducerii plângerii sale şi pana in prezent au trecut aproape 18 luni, perioada in care nu s-a procedat decât la audierea sa si a soţului său, încălcându-se astfel prevederile art. 8 cod procedura penala.

Faţă de cele expuse, solicită admiterea contestaţiei si stabilirea unui termen in care procurorul să rezolve cauza.

In drept, contestaţia a fost întemeiată pe  pe disp. art. 4881 si urm. din codul de procedura penala.

La solicitarea judecătorului de drepturi şi libertăţi a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 1960/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Analizând lucrările şi materialul din dosarul de urmărire penală nr. 1960/P/2016 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine următoarele:

La data de 23.03.2016 a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag plângerea penală formulată de persoana vătămată B.M.F. prin care aceasta reclama săvârşirea infracţiunii de fals intelectual de către S.C.N. şi S.V.V..

Prin ordonanţa din data de 12.05.2016 IPJ Tulcea – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a dispus începerea urmăririi penale faţă de numiţii S.C.N. şi S.V.V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual şi uz de fals, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 321 alin.1 şi art. 323 din Codul Penal.

 La data de 24.06.2016 au fost audiate persoana vătămată B.M.F. şi martorul B.M.  iar ulterior, pentru o perioadă de mai bine de 1 an, nu a mai fost efectuat niciun act de urmărire penală.

Abia în data de 23.06.2017 şi respectiv în 26.06.2017 a mai fost efectuată o audiere în calitate de martori a numiţilor S.V.V. şi S.C.N., acestea fiind practic şi ultimele acte de urmărire penală efectuate în cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 4885 alin. (2) C. proc. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare următoarele elemente: natura şi obiectul cauzei, complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a probelor, elementele de extraneitate ale cauzei, faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare, comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului, comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate, intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei precum şi orice alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

În concret, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că durata cauzei penale supuse controlului jurisdicţional este de un an punctul de pornire constituindu-l momentul începerii urmăririi penale.

Avându-se în vedere volumul activităţilor procesual penale efectuate în cauză, natura lipsită de complexitate a situaţiei de fapt şi a problemelor de drept de a căror rezolvare depinde justa soluţionare a cauzei precum şi numeroasele perioade de inactivitate care nu au fost justificate în mod întemeiat de către organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în baza art. 4886 alin. (1) C. proc. pen., va admite contestaţia privind durata procesului formulată de persoana vătămată.

De asemenea, avându-se în vedere faptul că în cauză au fost audiată persoana vătămată şi martori, însă urmează a fi efectuată o expertiză, judecătorul de  drepturi şi libertăţi apreciază că un termen de 6 luni este suficient pentru finalizarea fazei urmăririi penale şi emiterea rechizitoriului sau, după caz, a ordonanţei de clasare sau de renunţare la urmărire potrivit dispoziţiilor art. 327 C. proc. pen. În consecinţă, va stabili drept termen pentru finalizarea urmăririi penale data de  09.03.2018.

 Contestatoarea persoană vătămată nu va putea formula o nouă contestaţie mai devreme de data de 09.03.2018.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

În temeiul art. 4886 Cod proc. pen. admite contestaţia formulată de contestatoarea B.M.F..

Stabileşte termen în care procurorul va rezolva cauza ce face obiectul dosarului 1960/P/2016, potrivit art. 327 Cod proc. pen  în data de 09.03.2018. Contestatoarea nu va putea formula o nouă contestaţie înainte de data de 09.03.2018.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod proc pen cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2017