Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 8 din 11.07.2018


Acesta este document finalizat

Cod ECLI

Dosar nr. XXXX/222/2018 emitere ordin de protecţie

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa civilă nr. XX

Şedinţa camerei de consiliu din  xx.xx.xxxx 

Completul de judecată  constituit din:

Preşedinte:

Grefier:

Ministerul Public este reprezentat de Procuror – 

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulate de reclamanta xx în contradictoriu cu pârâtul xx având ca obiect ordin de protecţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu  la prima strigare se prezintă  reclamanta  şi  pârâtul asistat din oficiu de avocat xx

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care arată obiectul, modul de îndeplinire a procedurii de citare şi obiectul.

Instanţa aduce la cunoştinţa părţilor faptul că s-a audiat minorul în Camera de consiliu. De asemenea, arată  că s-au primit relaţiile solicitate de la  Secţia 4 Poliţia  Rurală Dorohoi prin care se precizează că duminică xx.xx.xxxx orele 17,00 a fost solicitată  intervenţia organelor de poliţie la domiciliul reclamantei xx din xx  Se  prezintă spre vedere acest răspuns doamnei Procuror.

Avocat xx pentru  pârât arată că studiat  adresa.

Reprezentantul Parchetului arată că nu mai are alte probe de solicitat.

Reclamanta arată că nu are alte cereri de formulat.

Reprezentantul pârâtului de asemenea arată că nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat  instanţa constată  încheiată faza de cercetare şi acordă cuvântul pe fond.

Instanţa prezintă spre vedere reclamantei procesul-verbal încheiat cu ocazia audierii minorului.

Reclamanta arată că nu doreşte evacuarea pârâtului din imobil.  Arată că nu ştie dacă să  solicite ca pârâtul să fie evacuat şi vrea doar ca acesta să nu o mai deranjeze pe ea şi pe copii, să nu mai facă scandal.

Instanţa în  raport de poziţia reclamantei,  care  nu  înţelege ce doreşte să  solicite în  acest  dosar aduce la cunoştinţă reclamantei că instanţa nu poate da asigurări că pe viitor nu  se vor mai întâmpla anumite fapte şi nu poate da îndrumări, motiv pentru care apreciază că reclamanta nu se poate apăra singură în acest dosar şi are nevoie să fie consiliată de un avocat. Pune în discuţia părţilor necesitatea lăsării cauzei la a doua strigare pentru  a se desemna un avocat din oficiu pentru reclamantă.

Reclamanta arată că  ar solicita  un  avocat din oficiu.

Reprezentantul  Parchetului se declară de acord.

Avocat xx pentru pârât lasă la aprecierea instanţei acest aspect având în vedere că  este  şi text legal în acest  sens.

Se prezintă avocat xx care arată că este de serviciu astăzi. Solicită lăsarea cauzei la a doua strigare  pentru ca să studieze dosarul şi  să ia legătura cu reclamanta.

Instanţa dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru  a da posibilitate  avocatului  să o consilieze pe reclamantă.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu  la a doua strigare, ora  11,30  se prezintă  reclamanta asistată din oficiu de avocat xx  şi  pârâtul asistat din oficiu de avocat xx

Avocat xx depune la dosar  delegaţie de asistenţă judiciară obligatorie. Arată că a discutat cu reclamanta,  aceasta înţelege să precizeze acţiunea  în sensul că nu mai solicită evacuarea pârâtului şi solicită ca acesta să păstreze o distanţă minimă  de 5 m şi  interzicerea  oricărui contact fizic, telefonic, prin corespondenţă faţă de reclamantă şi amândoi copii. Precizează că nu îşi menţine nici capătul de cerere privind  folosinţa camerelor, indicate la termenul trecut. Arată că reclamanta i-a relatat că pârâtul peste două zile părăseşte domiciliul deoarece se întoarce la lucru în străinătate  pentru un an de zile.

Faţă de aceste precizări avocat xx din oficiu pentru pârât arată că  este de acord cu cele solicitate de reclamantă,  că pârâtul intenţionează să plece peste trei zile la muncă în străinătate.  Arată că pârâtul a recunoscut că a existat un conflict în familie.  În ce priveşte contactul telefonic arată că va fi dificil deoarece pârâtul trimite  bani acasă.

Avocat din oficiu xx pentru reclamantă arată că imobilul are două intrări, reclamanta va intra pe o intrare, pârâtul  va folosi cealaltă intrare, se vor evita. 

Instanţa aduce la cunoştinţa pârâtului faptul că, în ipoteza admiterii ordinului de protecţie, încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. 

Avocat xx pentru pârât arată că i-a adus la cunoştinţă aceste aspecte clientului său.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată  încheiată faza de cercetare şi acordă cuvântul  pe fond.

Reprezentantul  reclamantei, având  cuvântul pe fond, solicită emiterea unui ordin de protecţie pentru  o perioadă de şase luni,  obligarea pârâtului să păstreze faţă de reclamantă şi copii o distanţă de 5 m, interzicerea oricărui contact fizic, prin corespondenţă sau telefonic între pârât şi reclamantă, precum şi între pârât şi copii; cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat oficiu.

Avocat xx pentru pârât arată că având în vedere situaţia de fapt existentă, apreciază că  emiterea unui ordin de protecţie nu este necesară, deoarece protecţia care urmează a se impune  nu-şi poate produce efectul  atât timp cât pârâtul urmează să plece din ţară peste trei zile. Din acest punct de vedere apreciază că nu este oportun emiterea  acestui ordin de protecţie. În ce priveşte modalitatea emiterii acestui ordin de protecţie, luând în calcul şi poziţia pârâtului, dacă instanţa va aprecia că emiterea acestui ordin este oportun, solicită să fie admis în varianta pe care  a solicitat-o reclamanta. Aşa cum a arătat şi pârâtul este de acord să fie emis acest ordin de protecţie urmând să păstreze acea distanţă  şi să nu ia legătura cu reclamanta şi copii. Mai arată că pârâtul regretă cele întâmplate; cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat din oficiu.

Reprezentantul Parchetului, având în vedere probele administrate în cauză  solicită dispunerea emiterii unui ordin de protecţie.

Instanţa reţine  cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând constată că:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la Judecătoria Dorohoi la data de xx.xx.xxxx, sub  nr. XXXX/222/2018, reclamanta  xx a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâtul xx, evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în xx şi obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe  minime de 50 m  faţă de aceasta şi faţă de copii rezultaţi din căsătorii, respectiv faţă de numiţii  xx în subsidiar limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului  dacă este posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune. 

În motivarea  cererii, aceasta a arătat că pârâtul este violent atât cu ea, cât şi cu copiii  rezultaţi din căsătorie, ameninţând-o inclusiv cu moartea.

Cererea nu  a fost motivată în drept.

În probaţiune, reclamanta a solicitat audierea martorilor xx

La termenul  de judecată din  data de xx.xx.xxxx, reclamanta asistată de avocat  din  oficiu  xx, şi-a precizat acţiunea, solicitând instanţei obligarea pârâtului la  păstrarea unei distanţe minime de 5 metri faţă de reclamantă şi copiii  acestora, precum şi interzicerea pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în alt mod, cu reclamanta  şi cu copiii  xx Totodată, aceasta a arătat că nu mai  solicită  evacuarea pârâtului din imobilul casă,  că nu mai  solicită  obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe  minime de 50 m  faţă de aceasta şi faţă de copii şi nici limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului  dacă este posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune.

Pârâtul, legal citat s-a prezentat în faţa instanţei, asistat de apărător din oficiu şi nu a recunoscut actele de violenţă, solicitând respingerea cererii formulate de reclamantă. Ulterior  la termenul de judecată din  data de xx.xx.xxxx, urmare a  precizării  acţiunii,  prin  avocat xx a arătat că nu  se impune emiterea unui  ordin, întrucât va pleca din ţară, însă  dacă instanţa va admite cererea, este de acord  cu  cele solicitate.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea cererii formulate de reclamantă, astfel cum a fost precizată.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru  conform art.26 alin.2 din Legea 217/2003, republicată. 

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa a dispus, prin rezoluţia din data de xx.xx.xxxx, efectuarea unor către I.P.J. Dorohoi-Postul de poliţie Văculeşti, Primăria Dorohoi, precum şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi pentru a comunica dacă au lucrări care privesc conflicte între părţi/dacă există procese-verbale de contravenţie emise pe numele părţilor, caz în care urmează a preciza stadiul acestora, anexând în copie documentele corespunzătoare, răspunsurile la aceste adrese aflându-se la dosar, la filele 22,23,25-26.

Totodată, instanţa a dispus la termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx, audierea minorului xx în camera de consiliu a instanţei, procesul-verbal fiind ataşat  la fila 31 dosar.

Analizând cererea de faţă prin prisma probatoriului administrat, susţinerilor părţilor, concluziilor reprezentantului parchetului şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, instanţa reţine următoarele :

Părţile sunt căsătorite şi locuiesc împreună în acelaşi imobil. Din căsătoria lor au rezultat 2 copii, numiţii xx acesta din urmă fiind minor.

În data de xx.xx.xxxx, pârâtul a agresat-o fizic şi  verbal pe reclamantă şi pe minorul xx În acest sens, instanţa are în vedere faptul că, la termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx, martorul xx vecinul părţilor a declarat că pârâtul, în perioada în  care este acasă, provoacă scandal mai tot timpul, că zilele trecute l-a văzut şi auzit pe  pârât când era cu o lopată în mână ridicată în sus, mergea din lateralul casei, în faţa casei, unde era soţia cu copiii  auzind de la reclamantă, ulterior, că acesta a vrut să-i dea cu lopata în cap. Acesta a mai arătat că, de nenumărate ori l-a auzit pe pârât cum o ameninţă pe reclamantă şi pe copii, stă cu toporul după poartă şi o ameninţă că o omoară.  Martorul  a arătat că nu l-a văzut personal pe pârât cum o bate pe reclamantă, însă l-a auzit înjurând şi ameninţând, de multe  ori aceasta dormind împreună cu copii la el acasă, întrucât se temeau de pârât. Totodată martorul, a arătat că zilele trecute reclamanta a dormit cu minorul xx  la el acasă,  întrucât pârâtul nu  a mai lăsat-o să intre în casă.  S-a mai  arătat  de  martor că pârâtul sparge uşile şi geamurile în timpul  scandalurilor şi că, personal, a văzut  geamurile sparte.

Din adresa nr. XXX.XXXdin  data de xx.xx.xxxx emisă de I.P.J. Botoşani, rezultă că la nivelul Postului de Poliţie Văculeşti a fost înregistrat dosarul penal  nr. XXX/P/2015  în care  numitul xx a fost cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, dosarul fiind clasat  ca urmare a retragerii plângerii prealabile; a fost înregistrată petiţia A/3 din xx.xx.xxxx prin care  pârâtul  a fost  avertizat în scris pentru scandal la domiciliu, petiţia nr. A36 din xx.xx.xxxx prin care pârâtul a fost avertizat în scris pentru scandal la domiciliu şi internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Botoşani. Mai  rezultă că prin procesul-verbal de contravenţie încheiat la data de xx.xx.xxxx, pârâtul a fost  sancţionat  contravenţional cu amendă în  cuantum de 200 lei conform disp. Legii 61/1991, prin procesul-verbal de contravenţie încheiat la data de xx.xx.xxxx, pârâtul a fost sancţionat  contravenţional cu amendă în  cuantum de 200 lei conform disp. Legii 61/1991, iar  prin procesul-verbal de contravenţie încheiat la data de xx.xx.xxxx, pârâtul a fost  sancţionat  contravenţional cu amendă în  cuantum de 200 lei conform disp. Legii 61/19991.

Din adresa nr. XXX.XXX nr. din  data de xx.xx.xxxx emisă de I.P.J. Botoşani,  aflată la fila 34 dosar, rezultă că în data de xx.xx.xxxx, orele 17,00, a fost solicitată intervenţia organelor de poliţie la domiciliul părţilor,  întrucât pârâtul, pe fondul  consumului  de alcool a  provocat  scandal.

Cu  ocazia audierii minorului xx  în camera de consiliu a instanţei, acesta a declarat că tatăl său l-a lovit în  după-amiaza zilei de duminică, i-a rupt hainele de pe el, întrucât a  intervenit pentru  a  nu o bate  pe  mama sa, că deseori îl ameninţă şi vorbeşte urât cu el, cu fratele său şi cu mama sa. Acesta a  mai  arătat că duminică a reuşit să fugă împreună cu mama sa şi că  tatăl său consumă alcool în fiecare zi, iar  atunci când este beat provoacă  scandal, precizând că nu au  linişte decât atunci când acesta pleacă din ţară.

Potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe obligaţii sau interdicţii.

Art. 3 din acelaşi act normativ defineşte noţiunea de „violenţă în familie” ca fiind orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic  sau verbal, săvârşită de către un membru al familiei împotriva unui alt membru al aceleiaşi familii, care provoacă sau poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu aceste acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

Violenţa în familie se poate manifesta sub mai multe forme, respectiv violenţa verbală, violenţa psihologică, violenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa economică, violenţa socială, violenţa spirituală (art. 4 din actul legislativ anterior enunţat). 

Conform art. 4 lit. a din Legea nr. 217/2003, violenţa verbală constă în adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare, iar conform art. 4 lit.  c din acelaşi act normativ, violenţa fizică constă în vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar.

Măsurile care pot fi dispuse de instanţă în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea unui ordin de protecţie sunt enumerate în cuprinsul art. 23 din Legea nr. 217/2003, şi sunt următoarele: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei, limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima, obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate, interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima, obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute şi încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 

Pentru emiterea unui ordin de protecţie este necesar a fi îndeplinite următoarele condiţii: viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea reclamantei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă, actele de violenţă să provină de la un membru al familiei, iar scopul ordinului de protecţie să fie înlăturarea stării de pericol. 

 Instanţa apreciază că, în cauză, sunt îndeplinite în cauză cele trei condiţii necesare emiterii unui ordin de protecţie, prevăzute de art. 23 din Legea nr. 217/2003, întrucât pârâtul este soţul reclamantei, fiind membru de familie raportat la definiţia dată de art. 5 din actul normativ menţionat şi există indicii că pârâtul a exercitat acte de violenţă fizică şi verbală asupra reclamantei, fapt dovedit prin probatoriul testimonial administrat la termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx, prin  procesul-verbal de audiere al minorului  rezultat din căsătorie şi prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 

Cu privire la obligarea pârâtului la  păstrarea  unei distanţe minime de 5 metri faţă de reclamantă, instanţa va respinge această cerere, având în vedere faptul că la termenul de  judecată din data de xx.xx.xxxx, reclamanta asistată de avocat din oficiu, şi-a precizat acţiunea şi a arătat că nu mai solicită  evacuarea  din imobil a  pârâtului. Astfel, instanţa apreciază că, în lipsa solicitării  de evacuare a  pârâtului, este practic imposibil a se  impune pârâtului să  păstreze  o distanţă de 5 metri faţă de reclamantă şi copii, din moment ce  părţile vor continua să locuiască în acelaşi imobil. Instanţa a avut în vedere şi schiţele  întocmite de către părţi privind componenţa  imobilului, aflate la dosar, la filele 27-28, respectiv  faptul că imobilul are un hol, care este comun şi prin care  se realizează  accesul în camere, existând astfel posibilitatea ca  părţile să  se întâlnească în orice moment la  o distanţă mai mică  de 5 metri.

Prin urmare, chiar dacă există indicii de violenţă verbală şi psihică din partea pârâtului asupra reclamantei şi asupra copiilor rezultaţi din căsătorie, solicitarea reclamantei de obligare a pârâtului la  păstrarea  unei distanţe minime de 5 metri faţă de reclamantă şi copii,  în opinia instanţei nu poate fi dispusă în modalitatea solicitată.

Cu privire la cererea  prin care se solicită a se interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în alt mod, cu reclamanta  şi cu copiii  xx instanţa urmează  să o  admită pentru următoarele  motive.

Analizând ansamblul probatoriului administrat în cauză, raportat la dispoziţiile legale indicate, instanţa reţine că există indicii de violenţă verbală şi psihică din partea pârâtului asupra reclamantei şi  asupra copiilor rezultaţi din căsătorie, de natură să inducă acesteia o stare de temere şi tensiune, fiind necesară emiterea unui ordin de protecţie.  Instanţa are în vedere şi faptul că incidentul din data de xx.xx.xxxx nu este primul de acest gen şi că, prin acest comportament, creează un pericol actual şi efectiv pentru integritatea fizică şi psihică a reclamantei.

Prin urmare, în scopul înlăturării oricărui risc, instanţa apreciază că se impune luarea unor măsuri de protecţie, constând în  interzicerea pârâtului de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în alt mod fizic sau verbal, cu reclamanta şi cu copiii  xx.

În ceea ce priveşte durata ordinului de protecţie, instanţa apreciază că se impune luarea măsurii pe perioada maximă prevăzută de lege, respectiv 6 luni, pentru ca părţile să analizeze individual situaţia lor familială şi să decidă cu privire la cursul acesteia pentru viitor.

Din considerentele arătate, instanţa va admite, în parte, cererea având obiect emitere ordin de protecţie, astfel cum a fost precizată la termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx de reclamantă şi va dispune emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului xx pe o durată de 6 luni, urmând a interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în alt mod, cu reclamanta  şi cu copiii  xx Cu privire la cererea privind obligarea pârâtului la  păstrarea unei distanţe minime de 5 metri faţă de reclamantă şi copiii acestora, instanţa urmează să o respingă pentru considerentele reţinute  mai sus.

În temeiul dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Legea nr. 213/2003, instanţa va dispune comunicarea hotărârii către structurile Poliţiei Române de la locuinţa părţilor.

În temeiul art. 29 alin. 2 din Legea nr. 217/2003, instanţa va dispune ca executarea ordinului de protecţie să se facă fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.

Instanţa va dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Botoşani a onorariului în cuantum de 260 lei cuvenit avocat xx desemnat din oficiu pentru a acorda asistenţă judiciară pârâtului, sumă care rămâne în sarcina statului.

Instanţa  va dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Botoşani a onorariului în cuantum de 260 lei cuvenit avocat xx, desemnat din oficiu pentru a acorda asistenţă judiciară reclamantei, sumă care rămâne în sarcina statului.

.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea având obiect emitere ordin de protecţie formulată de reclamanta xx cu domiciliul în xx, având CNP xx împotriva pârâtului xx, cu domiciliul în sat xx AVÂND CNP xx, astfel cum a fost precizată.

Dispune emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului xx pe o durată de 6 luni.

Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în alt mod, cu reclamanta  şi cu copiii  xx

Respinge cererea privind obligarea pârâtului la  păstrarea unei distanţe minime de 5 metri faţă de reclamantă şi copiii  acestora.

Dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Botoşani a onorariului în cuantum de 260 lei cuvenit avocat xx desemnat din oficiu pentru a acorda asistenţă judiciară pârâtului, sumă care rămâne în sarcina statului.

Dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Botoşani a onorariului în cuantum de 260 lei cuvenit avocat xx, desemnat din oficiu pentru a acorda asistenţă judiciară reclamantei, sumă care rămâne în sarcina statului.

Prezentul ordin se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române de la locuinţa părţilor şi se pune în executare de îndată sub supravegherea poliţiei.

Executorie.

Executarea se va face fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,