Conducerea unui vehicul fara permis

Sentinţă penală 505 din 19.06.2017


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDONE:2017:001.000505

 „Operator 2881. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001”

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 397/270/2017

Înreg. 19.01.2017 

SENTINȚA PENALĂ NR.505

Şedinţa publică din data de 19.06.2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – AMALIA LAZĂR

GREFIER – ELIZA –NICOLETTA FEKETE

 Reprezentantul Ministerului Public  reprezentat de Procuror – LIDIA PARIS

Pe rol fiind judecarea cauzei penale pusă în mișcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti privind pe inculpatul ...trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii  de  conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art.335 al.1 cod penal .

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 369 al.1 Cod pr. pen.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul personal.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care,  învederează instanței că procedura de citare este legal îndeplinită în condițiile art.353 cod pr.penală .

În conformitate cu dispozițiile art.372 cod pr.penală , instanţa verifică identitatea inculpatului  care se legitimează cu cartea de identitate ZC nr. …, CNP- ….

Potrivit art.374 al.1 CPP , instanţa dispune grefierului de şedinţă să facă o prezentare  succintă a actului  prin care s-a dispus începerea judecăţii.

Potrivit art.374 al.2 CPP preşedintele  explică inculpatului  în ce constă învinuirea ce i se aduce, îi înştiinţează  cu privire la dreptul de a  nu face nici o declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva  sa,precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul  cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.  De asemenea, pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.374 al.4 cod pr.penală privind procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei, respectiv faptul că  în cazul în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, inculpatul poate solicita ca judecata  să aibă loc  numai pe baza probelor administrate  în cursul urmăririi penale  şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaște în totalitate faptele reţinute în sarcina sa , aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 CPP..

 Inculpatul  solicită judecata  pe baza procedurii simplificate a  recunoaşterii vinovăţiei și declară că este de acord să dea declarație de recunoaștere .

 Instanţa  procedează la ascultarea inculpatului în conformitate cu dispoziţiile art.375 al.1 cod p.penală,declaraţia acestuia fiind consemnată și atașată  la dosarul cauzei după citire şi semnare . De asemenea, pune în discuţia Reprezentantului Ministerului Public cererea inculpatului de a fi judecat pe baza recunoaşterii vinovăţiei.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu cererea inculpatului de a fi judecat pe baza recunoaşterii vinovăţiei.

În conformitate cu dispozițiile art.375 al.2 cod pr.penală instanţa admite  cererea inculpatului de judecată pe baza recunoaşterii vinovăţiei şi întreabă inculpatul dacă propune administrare de probe cu înscrisuri .

Inculpatul nu solicită proba cu înscrisuri în circumstanţiere .

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat sau probe de administrat, în baza art.387 şi 388  cod pr.penală , instanța declară  terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Reprezentantul Ministerului Public expune situaţia de fapt detaliat, arătând că inculpatul, la data de 17.06.2016, în jurul orelor 12:00, a condus pe str. Victoriei din mun. Oneşti, mopedul marca "Hero", neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Fapta a fost dovedită cu întreg materialul probator administrat şi recunoscută  de către inculpat în fața instanței, de aceea,  solicită  condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere prev. de art.91 cod penal, urmând să  fie obligat la plata  cheltuielilor judiciare către stat.

Inculpatul ..., având ultimul cuvânt regretă sincer fapta.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

 I N S T A N Ț A

Asupra cauzei penale de faţă:

Actul de sesizare

Prin rechizitoriul nr.1575/P/2016 din 16.01.2017, înregistrat pe rolul Judecătoriei Onești sub nr. 397/270/2017 din 19.01.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești a dispus trimiterea în judecată a inculpatului – …,  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 din noul Cod penal (NCP);

În esență, s-a reţinut prin actul de sesizare că, în data de 17.06.2016, în jurul orei 12.00, a condus mopedul marca Hero, model RS 760, fara ca inculpatul sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub fără permis de conducere, prev. şi ped. de art.335 al.1 din Cod pen.

Aceeaşi situaţie a fost reiterată de inculpat şi cu ocazia audierii sale in cursul urmaririi penale.

Din adresa I.P.J – S.P.C.R.P.C.I.V Bacău, cu nr.75942 din 08.11.2016, rezultă că inculpatul nu figurează în evidenţe ca fiind deţinător de permis de conducere (fl.21).

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut fapta comisă si a declarat că, că are mopedul cumpărat de la un consătean, din cartierul …., pe nume …., de la începutul lunii iunie 2016 şi întrucât i s-a stricat, l-a dus la un service aparţinând …, unde lucra inculpatul. Reparaţia a fost finalizată în data de 17.06.2016, când în jurul orelor 12:00, a condus mopedul către casă, fiind depistat de organele de poliţie, situaţie în care inculpatul a recunoscut faptul că nu are permis şi fără a avea montată plăcuţa de înregistrare (fl.7-16).

Fapta este confirmată şi de martorul … (fl.19 dosar).

Instanţa constată că este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză, potrivit art. 35 şi art. 41 din noul Cod de procedură penală (NCPP).

Aspecte procedurale

Urmărirea penală a fost începută in rem sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 1 NCP prin ordonanţa organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Onești din data de 17.06.2016 (fila 5 dosar UP). Prin ordonanţa din data de 07.12.2016, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul …, cu privire la infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 NCP (fila 4 dosar UP).

Prin ordonanţa procurorului din data de 14.12.2016, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceeași persoană, dobândind astfel calitatea de inculpat în cauză, cu privire la comiterea infracțiunii anterior menționate.

Instanţa a fost sesizată prin rechizitoriu la data de 19.01.2017. Potrivit art. 344 NCPP inculpatului i-a fost comunicată copia rechizitoriului la data de 20.01.2017. Acesta nu a formulat cereri și excepții în legătură cu legalitatea actului de sesizare, a probelor administrate la urmărirea penală sau a actelor de urmărire penală efectuate în cauză, astfel încât prin încheierea nr. 223 din 01.03.2017 s-a finalizat procedura de cameră preliminară şi s-a dispus începerea judecăţii, conform art. 346 alin. 1 NCPP (dosar nr. 108/270/2017/a1).

Apărările inculpatului

În cursul urmăririi penale inculpatul a adoptat o poziţie procesuală sinceră, recunoscând fără rezerve comiterea infracţiunii.

 În faţa instanţei inculpatul … şi-a reiterat această poziţie, în sensul recunoaşterii săvârşirii faptei deduse judecăţii, invocând prevederile art. 375 NCPP şi însuşindu-şi probele administrate la urmărirea penală. De asemenea, şi-a exprimat consimţământul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, declarând că este apt de muncă.

 Inculpatul nu a solicitat și nici nu a fost asistat de apărător ales.

 Având în vedere că declaraţia inculpatului reprezintă o recunoaştere necondiţionată a faptei deduse judecăţii, în modalitatea expusă în rechizitoriu, instanţa a încuviinţat solicitarea acestuia de judecare în procedura simplificată, cu aplicarea beneficiului reducerii limitelor de pedeapsă potrivit art. 396 alin. 10 NCPP.

Probe

 Având în vedere incidenţa dispoziţiilor art. 349 alin. 2, art. 374 alin. 4 şi art. 375 NCPP, precum şi împrejurarea că probele administrate la urmărirea penală nu au fost contestate, soluţionarea cauzei s-a făcut fără administrarea de dovezi în cursul judecăţii. Au fost însuşite fără rezerve probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces verbal de depistare şi planşe foto (fl.6 – 61, 62, 64), declaraţie martor (fl.19-20), adresa S.P.C.R.P.C.I.V (fl.21), adresa Primăria Bragadiru (fl.22), declaraţii inculpat (fl.7-17).

Situaţia de fapt reţinută de instanţă

În data de 17.06.2016, în jurul orelor 12:00, organele de poliţie au depistat pe str. Victoriei din mun. Oneşti pe inculpatul …, conducând un moped marca „Hero”, model RS 760, fără numere de înregistrare sau înmatriculare şi fără ca inculpatul să posede permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

şi la un moment-dat a fost oprit regulamentar pentru control de către organele de poliţie, ocazie cu care, în urma verificărilor telefonice, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Inculpatul a susţinut că  are mopedul cumpărat de la un consătean, din cartierul …, pe nume …, de la începutul lunii iunie 2016 şi întrucât i s-a stricat, l-a dus la un service aparţinând …, unde lucra inculpatul. Reparaţia a fost finalizată în data de 17.06.2016, când în jurul orelor 12:00, a condus mopedul către casă, fiind depistat de organele de poliţie, situaţie în care inculpatul a recunoscut faptul că nu are permis şi fără a avea montată plăcuţa de înregistrare (fl.7-16).

Fapta este confirmată şi de martorul … (fl.19 dosar).

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut fapta comisă și o  regretă. Nu a avut de adus alte probe în apărarea sa.

În drept

Instanţa apreciază că, în raport de probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale şi de poziţia procesuală adoptată de inculpat în faza de judecată, prin invocarea prevederilor art. 375 NCPP, vinovăţia acestuia este pe deplin probată. Nu subzistă nici un echivoc asupra veridicităţii aspectelor de fapt reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare, în condiţiile în care acestea rezultă cu prisosinţă din probele administrate şi  necontestate.

Fapta inculpatului  … de a conduce mopedul pe un drum public, nu si fără a poseda permis de conducere corespunzător vreuneia din categoriile de autovehicule prevăzute de OUG nr. 195/2002, republicată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 NCP.

Individualizarea pedepselor

Instanţa constată că infracţiunea dedusă judecăţii prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmării vătămătoare produse (starea de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice), modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit, apreciind că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, reliefată prin lipsa antecedentelor penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar, de poziţia sa subiectivă, precum şi de posibilităţile de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

Astfel, instanța constată  că  inculpatul este de vârstă tânără (21 de ani) şi a condus mopedul pe drumurile comunale ale cartierului ... Probele dosarului nu evidenţiază că inculpatul a mai fost confruntat cu infracţiuni de acelaşi gen, ele atestând din contră, că faptele din prezenta cauză au un caracter accidental, ţinând de vârsta tânără a acestuia, ce demonstrează lipsa experienţei de viaţă şi nereprezentarea consecinţelor nocive ce pot surveni pentru viaţa şi libertatea sa.

De asemenea, cu privire la acesta nu s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru care este judecat, nu s-a sustras de la urmărirea penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, a avut în mod constant o poziţie procesuală sinceră pe tot parcursul procesului penal şi de regret a comiterii faptei, iar maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea dedusă judecăţii este inferior celui prevăzut de art. 80 alin. 2 lit. d NCP.

Mai mult, renunţarea la aplicarea pedepsei, trebuie raportată la contextul în care a fost comisă infracţiunea, mai exact dacă aceasta reprezintă un episod trecător în viaţa inculpatului sau este chiar rezultatul ritmului de viaţă al acestuia.

În acest sens, în doctrină se arată că „circumstanţele în care s-a comis infracţiunea şi care vădesc mai mult o nesocotinţă, sau un concurs vitreg de împrejurări, alături de trecutul de viaţă onestă a celui învinuit, vor trebui să conducă la acordarea acestui credit anticipat”.

În sfârşit, ţinând seama şi de intervalul de timp însumând 1 an de la comiterea faptei şi până la soluţionarea cauzei, există suficiente temeiuri pentru a se considera că reeducarea inculpatului poate fi atinsă şi în condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 396 alin. 3 NCPP  raportat  la art. 80 NCP, instanţa va renunţa la aplicarea pedepsei faţă de inculpat. În baza art. 81 NCP va aplica acestuia un avertisment, atrăgându-i-se atenţia asupra conduitei viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. 2 lit. b NCP.

Alte aspecte

Inculpatul va fi îndatorat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, potrivit art. 398 NCPP raportat la art. 274 alin. 1 şi 2 NCPP.

Văzând şi dispoziţiile art. 408 NCPP,

 Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E

 În condiţiile art. 396 alin. 3 din noul Cod de procedură penală (NCPP), raportat la art. 80 şi urm. din noul Cod penal (NCP), renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul …, fiul lui … şi …, născut la data de …, în …, domiciliat în …., studii – generale, ocupaţie – fără, fără antecedente penale CNP …, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 NCP.

În temeiul art. 81 alin.1 din Codul penal  aplică inculpatului un avertisment.

În temeiul art. 81 alin. 2 din Codul penal atrage atenţia inculpatului asupra conduitei viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.

În temeiul art. 274 alin. 1 NCPP obligă inculpatul să plătească statului suma de 150 RON, din care 150 lei efectuate la urmărirea penală reprezentând cheltuieli judiciare avansate în cauză.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2017.

PREȘEDINTE, GREFIER,

Amalia Lazăr Eliza-Nicoletta Fekete

Red.A.L.- 28.06.2017

Tehnored.E.F.28.06.2017

Ex.-4

Domenii speta