Furt calificat

Sentinţă penală 897 din 07.11.2017


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDONE:2017:001.000897

Dosar nr. 612/270/2016

„Operator 2881. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001”

Judecătoria Oneşti

Dosar nr. 612/270/2016

SENTINŢA PENALĂ NR. 897

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 07.11.2017

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – LILIANA STROE MUNTEANU

Grefier –GABRIEL ENACHE

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA PARIS

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale pusă în mişcare prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor ..., ..., ... şi ... trimişi  în judecată pentru săvârşirea infracţiunii  de furt calificat.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 369 Cod procedură penală.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 23.10.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când din lipsă de timp pentru a delibera, instanţa a amânat iniţială pronunţarea la data de 01.11.2017 şi ulterior la data de 07.11.2017.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată că prin rechizitoriul nr. 1954/270/2015 întocmit la data de 09.02.2016 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

-) ..., , pentru comiterea infracţiunii de  lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 1 din Cod penal,  constând în aceea că, în noaptea de 20/21.06.2015, l-a lovit pe ...;

-) ..., pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 1 din Cod penal faptă în dauna persoanei vătămate ... şi  lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 2 din Cod penal cu aplicarea art. 77 al. 1 lit. a din Cod penal în dauna persoanei vătămate ... totul cu aplicarea art. 38 al. 1 din Cod penal,

-) ...,  pentru comiterea infracţiunii de  lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 2 din Cod penal cu aplicarea art. 77 al. 1 lit. a din Cod penal,  faptă săvârşită în dauna persoanei vătămate ...;

-) şi ..., pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 2 din Cod penal cu aplicarea art. 77 al. 1 lit. a din Cod penal faptă comisă în dauna persoanei vătămate ..., cauzându-i leziuni corporale vindecabile într-o zi îngrijire medicală.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în fapt, în esenţă, că la data de 20/21.06.2015, persoanele vătămate au oprit autoturismul în parcarea magazinului central din comuna Oituz, judeţul Bacău, iar inculpatul ..., nemulţumit de împrejurarea că ...nu a răspuns interpelării sale  de ce stă încruntată, a intrat in bar, a ieşit dar la scurt timp s-a reîntors, fiind însoţit, de această dată, de inculpaţii ... şi .... Fără nici un motiv, inculpatul ... i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feţei şi capului persoanei vătămate ..., aceasta căzând la pământ  Iar inculpatul ... i-a aplicat o lovitură cu piciorul în şezut persoanei vătămate ..., acesta îndepărtându-se de autoturism.

În sarcina inculpatului ... s-a reţinut că la momentul în care a deschis portiera din dreapta, a controlat portiere şi torpedoul, după care a început să-l lovească cu pumnii în zona feţei şi capului pe ....

Ulterior sesizării instanţei prin rechizitoriu, judecătorul de cameră preliminară a verificat competenţa, legalitatea sesizării precum şi legalitatea administrării probatoriului şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Copia certificată a rechizitoriului a fost comunicată inculpaţilor  fără ca aceştia să formuleze, în scris, cereri ori excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Dosarului i s-a stabilit prim termen de judecată la data de 26.09.2016 însă a suferit amânare la data de 31.10.2017 pentru a se da posibilitatea inculpatului ... să îşi angajeze un apărător ales, iar la termenul din 31.10.2017 s-a solicitat amânarea, din nou, a cauzei întrucât s-a învederat posibilitatea ca inculpatul  ... să încerce o împăcare cu persoana vătămată ....

La termenul de judecată din data de ¬ 27.02.2017,  audiate în mod nemijlocit persoanele vătămate ...şi … şi ...au precizat că îşi retrag plângerile prealabile formulate împotriva inculpaţilor ..., respectiv ... ( filele 45, 46 dosar instanţă).

Întrucât la acel moment  plângerea formulată de persoana vătămată ... împotriva inculpaţilor ..., ... şi ...  nu fusese retrasă şi nici nu  intervenise împăcarea părţilor ca şi cauză care înlătură răspunderea penală instanţa a procedat la citarea martorilor din lucrări ..., ... şi ....

La termenul de judecată din data de 18.09.2017 s-a prezentat martorul ... care a fost audiat de instanţă, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Deşi au fost emise mandate de aducere pe numele martorilor ..., şi ... acestea nu au putut fi puse în executare, cei doi fiind plecaţi la muncă în străinătate, astfel că instanţa a dat citire declaraţiilor date de aceştia în

În cursul urmăririi penale a fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile persoanelor vătămate, fl. 10-24; declaraţii de martori, fl. 25-41; certificat medico legal, fl. 20; declaraţii inculpaţi, fl. 43-61, din coroborarea cărora instanţa reţine reţinând următoarea situaţie de fapt: persoanele vătămate domiciliază în ….

În noaptea de 20/21.06.2015, persoanele vătămate,  aflându-se în municipiul Oneşti, au fost transportate spre domiciliu cu autoturismul martorei ..., condus de către aceasta.

În timp ce traversau satul Oituz, au observat nişte prieteni în parcarea magazinului central şi au oprit autoturismul în parcare.

Din desfăşurarea evenimentului rezultă că inculpaţii au intenţionat să o acosteze pe martora ..., exercitând violenţă faţă de însoţitorii acesteia, cu scopul de a-i îndepărta.

La un moment dat, inculpatul ..., ieşind din bar, s-a apropiat de grup şi i s-a adresat persoanei vătămate ...de ce stă încruntată. Tinerii din grup au făcut tot posibilul să evite un conflict, inclusiv discuţiile cu inculpaţii.

... a intrat în bar, dar la scurt timp s-a reîntors, fiind însoţit, de această dată, de inculpaţii ... şi .... Fără nici un motiv, inculpatul ... i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feţei şi capului persoanei vătămate ..., aceasta căzând la pământ.

Martora ... şi persoanele vătămate ..., ... s-au retras în grabă spre autoturism.

Inculpatul ... i-a aplicat o lovitură cu piciorul în şezut persoanei vătămate ..., acesta îndepărtându-se de autoturism.

Martora a urcat la volanul autoturismului, pornind motorul, iar persoana vătămată ... s-a urcat pe bancheta din spate.

Autoturismul nu s-a pus în mişcare, întrucât mai multe persoane blocau înaintarea.

... a deschis portiera din dreapta, a controlat portiera, torpedoul, după care a început să-l lovească cu pumnii în zona feţei şi capului pe ....

Inculpatul ... a luat cheile autoturismului, precum şi telefonul mobil aparţinând martorei, dar în cele din urmă i le-a înapoiat.

Martora ... a pus în mişcare autoturismul şi parcurgând circa 50 metri faţă de locul unde a parcat, în direcţia Braşov, pe partea dreaptă a părţii carosabile a observat-o pe persoana vătămată ... care era lovită cu pumnii şi picioarele de ..., ... şi ....

A oprit autoturismul, inculpaţii au încetat agresiunea, ... urcându-se în autoturism.

După parcurgerea a circa 1 km pe DN 11, spre satul Ferăstrău, a ajuns-o pe persoana vătămată ..., care, de teamă, a fugit de la locul incidentului.

Urmare a leziunilor suferite, persoanei vătămate ... i s-a eliberat certificat medico legal în care se menţionează că pentru leziunile suferite au fost necesară o zi îngrijire medicală (fl. 20 dosar).

Toţi inculpaţi au recunoscut faptele aşa cum sunt descrise mai sus, cu excepţia lui ... care a precizat că a lovit-o doar cu piciorul în şezut pe persoana vătămată ....

Instanţa va reţine, aşadar, că faptele inculpaţilor ..., ... şi ...  astfel cum au fost probate în etapa urmăririi penale şi recunoscute în aceeaşi etapă procesuală  au fost săvârşite cu vinovăţie şi  întrunesc elementele constitutive ale infracţiuni de lovire sau alte violente  prevăzută  de art. 193 alin 2 C.pen. cu aplicarea art. 77 al. 1 lit.  a Cod  penal pentru care se va dispune condamnarea fiecăruia dintre aceştia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, precum:  împrejurările, modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, natura şi rezultatul produs, motivul săvârşirii infracţiunii, lipsa antecedentelor penale, conduita sinceră din cursul urmăririi penale,  nivelul de educaţie şi vârsta inculpaţilor.

Instanţa se va orienta către aplicarea unor  pedepse cu amenda penală care ar trebui să fie suficientă pentru a preveni reiterarea comportamentului infracţional şi să asigure rolul sancţionator al acesteia. 

Vor fi atenţionaţi inculpaţii asupra consecinţelor neachitării, cu rea-credinţa a amenzii penale, în sensul că se poate dispune înlocuirea acesteia cu pedeapsa închisorii.

Pe latura civilă a procesului penal  se va lua act că persoana vătămată ... nu s-a constituit parte civilă.

Faţă de declaraţiile persoanelor vătămate  ...şi … şi ...au precizat că îşi retrag plângerile prealabile formulate împotriva inculpaţilor ..., respectiv ..., urmează ca în  baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. î să se dispună  încetarea procesului penal faţă de ..., pentru comiterea infracţiunii  de lovire sau alte violente  prevăzute de art. 193 al.1 C. pen., ca urmare a retragerii plangerii faţă de acesta de către persoana vatamata …., iar în  baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen.  se va dispune încetarea procesul penal faţă de  inculpatul ..., pentru săvârşirea de către acesta a infracţiunii  de lovire sau alte violente  prevăzute de art. 193 al.2 C. pen., ca urmare a retragerii plangerii decătre persoana vatamata ….

 În ceea  ce  priveşte cheltuielile judiciare aflându-se în culpă procesuală, vor fi obligaţi  inculpatii ..., ... si ... la plata cheltuieli judiciare către stat  astfel cum prevăd dispoziţiile art. 274 al. 1 Cod procedură penală, urmând a fi obligate la cheltuieli judiciare către stat şi persoanele vătămate …  si … la plata cheltuielilor judiciare către stat având în vedere retragerea plângerilor prealabile şi dispoziţiile art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. d),  C. procedură penală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE:

 În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul  ..., fiul lui … şi …, născut la data de …, în …, domiciliat în …, studii –şcoala profesională, ocupaţie – fermier, fără antecedente penale, CNP …  a infracţiunii  de lovire sau alte violente  prevăzute de art. 193 al.1 C. pen., ca urmare a retragerii plangerii faţă de acesta de către persoana vatamata …

 În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ..., fiul lui … şi …, născut la data de …, în …, domiciliat în …, studii –11 clase, ocupaţie – elev, fără antecedente penale, CNP …,a infracţiunii  de lovire sau alte violente  prevăzute de art. 193 al.2 C. pen., ca urmare a retragerii plangerii faţă de acesta decătre persoana vatamata ….

În  baza  art. 193 alin 2 C.pen. cu aplicarea art. 77 al. 1 lit a Cod  penal condamna  inculpatul ..., fiul lui … şi …a, născut la data de …, în …., domiciliat în .., studii –şcoala profesională, ocupaţie – fermier, fără antecedente penale, CNP … pentru savarsirea  infractiunii de lovire sau alte violente impotriva  persoanei vatamate  ...,la pedeapsa amenzii  de 180  zile amenda ,

In baza art. 61 alin. 3 teza a II-a stabileste cuantumul zilei amenda  la 10 lei, urmand sa execute pedeapsa de 1800 lei amenda. 

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.63 Cod penal a căror nerespectare  determină înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

În  baza  art. 193 alin 2 C.pen. cu aplicarea art. 77 al. 1 lit a C pen condamna  inculpatul ..., fiul lui …şi …, născut la data de …, în …, domiciliat în …, studii liceale, ocupaţie – fără, fără antecedente penale, CNP …pentru savarsirea  infractiunii de lovire sau alte violente impotriva  persoanei vatamate  ...,la pedeapsa amenzii  de 180  zile amendă.

In baza art. 61 alin. 3 teza a II-a stabileste cuantumul zilei amenda  la 10 lei, urmand sa execute pedeapsa de 1800 lei amenda. 

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.63 Cod penal a căror nerespectare  determină înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

 În  baza  art. 193 alin 2 C.pen.  cu aplicarea art. 77 al. 1 lit a C pen condamna  inculpatul ..., fiul lui … şi …, născut la data de .., în …., domiciliat în …., studii –şcoala profesională, ocupaţie – fără, fără antecedente penale, CNP … pentru savarsirea  infractiunii de lovire sau alte violente impotriva  persoanei vatamate  ...,la pedeapsa amenzii  de 180  zile amenda ,

In baza art. 61 alin. 3 teza a II-a stabileste cuantumul zilei amenda  la 10 lei, urmand sa execute pedeapsa de 1800 lei amenda. 

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.63 Cod penal a căror nerespectare  determină înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

Ia act ca persoana vatamata ... nu s-a constituit parte civila.

In baza art.274 al.1 CPP obliga pe fiecare din inculpatii ..., ... si ... la cate 600 lei  cheltuieli judiciare către stat.În baza art. 397 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art.  25 al.5 C. pr.pen.  ia act ca nu s-au formulat pretentii banesti de catre persoana vatamata …  si persoana vatamata ....

În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. d),  C. proc. pen. obligă pe fiecare din persoanele vatamate … domiciliat în …., CNP …,  si … domiciliat în …, CNP … la plata  sumei de cate 100  lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7.11.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER

LILIANA STROE MUNTEANU GABRIEL ENACHE

Red. LSM -28.11.2017

Tehn. E.G. –28.11.2017

Ex. 2