Furtul

Sentinţă penală 223 din 04.10.2018


Prin rechizitoriul  nr. 392/P/2016  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. de dosar 812/207/2018, a fost trimis în judecată inculpatul B.C.A. , pentru săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea/folosirea unei instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p.

Din actul de sesizare al instantei s-a reţinut faptul  că la data de 16.02.2016 Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a fost sesizat prin plângere de către DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. cu privire la faptul că în data de 27.08.2015 inculpatul B.C.A. a fost depistat de către salariaţii DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. în timp ce sustrăgea energie electrică de la reţeaua de distribuţie prin intermediul unei instalaţii clandestine.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:

În data de 27.08.2015, inculpatul B.C.A. domiciliat în comuna Seaca, str. S......, nr. ..., jud. Olt, a fost depistat de către salariaţii DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. în timp ce sustrăgea energie electrică de la reţea prin intermediul unei instalaţii clandestine ce făcea legătura între reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi locuinţa sa.

În cauză a fost întocmită nota de constatare RO 101795 din data de 27.05.2015 în care au fost menţionate aspectele constatate la locuinţa inculpatului, documentul fiind semnat şi de

către acesta, fiind despistaţi următorii consumatori: 3 – iluminat interior, un frigider, 2 - televizoare, un cuptor electric, un ventilator aer, un calorifer electric, o plită electrică, 2 - radio casetofoane şi un foehn.

Audiaţi în cauză martorii R.I. şi I.D.C. au precizat că în data de 27.08.2015, în timp ce se aflau pe raza comunei Seaca, jud. Olt au efectuat o verificare la locuinţa inculpatului B.C.A., unde cu acordul şi în prezenţa acestuia au depistat o instalaţie electrică improvizată clandestină creată şi racordată direct printr-o bornă a contorului electric prin care se alimenta direct instalaţia din interiorul locuinţei, energia electrică consumată nu se înregistra şi nu se factura de către furnizor.

Audiat în cauză, inculpatul a arătat că în data respectivă se afla la domiciliul său iar la poarta locuinţei s-au prezent lucrători DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. care au efectuat un control la instalaţia electrică şi au depistat o instalaţie clandestină improvizată racordată direct printr-o bornă la contorul electric prin care se alimenta instalaţia din interiorul locuinţei.

Inculpatul B.C.A. a precizat că nu-şi aminteşte cine a efectuat branşamentul la reţeaua electrică, însă a recunoscut faptul că a folosit instalaţia menţionată anterior.

Faptele inculpatului B.C.A., constând în aceea că a folosit o instalaţie clandestină racordată  la reţeaua de distribuţie a energiei electrică, fiind depistat la data de 27.08.2015 în timp ce sustrăgea energie electrică, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea/folosirea unei instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:  Plângerea penală formulată de persoana vătămată SC CEZ Distribuţie SA (f. 11-13), Notă de constare  nr. RO 101795 din data de  27.08.2015 şi planşe fotografice (f. 14-35),Declaraţie martor R.I. (f. 37),Declaraţie martor I.D.C. (f. 39),Declaraţie suspect/inculpat B.C.A. (f. 45, 47).

In faza de urmărire penală, persoana vătămată SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 4697,93 lei, reprezentând prejudiciul material produs prin comiterea faptelor de către inculpat.

S-a constatat că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. 812/207/2018/a1.

Conform  rezoluţiei emisa la data de 15 februarie 2018 de Judecătorul de Cameră Preliminara căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, în conformitate cu disp. art. 344 alin. 1 Cpp, i-a fost comunicat inculpatului  copia certificata a rechizitoriului, cu menţiunea ca in termen de 20 de zile pot formula cereri şi ridica excepţii cu privire la legalitatea rechizitoriului şi a efectuării actelor de catre organele de urmărire penală.

 Judecătorul  de cameră preliminară  a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat si persoana vatamata şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate.

Prin încheierea din camera de consiliu nr. 92/11.05.2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr. 392/P/2017  , emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât sunt respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen.; a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul B.C.A., pentru săvârşirea infracţiunii  de „conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice”, prev. de art. 336 al. 1 C.p.

În cauză a fost  fixat primul termen de judecată la data de 28.06.2018, pentru cand au fost citate părţile.

La solicitarea instantei, a fost inaintata fişa de cazier judiciar a inculpatului.

Prin cererea depusă la data de 31.08.2018, partea vătămată S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (fostă S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A), a  mentionat ca valoarea prejudiciului este în  suma totala de 4.697,93 lei, care nu a fost achitat de catre  inculpat, constituindu-se parte civilă cu această sumă.

În şedinţa publică din data de 28.09.2018, a fost audiat inculpatul B.C.A., cu privire la acuzaţiile aduse, ocazie cu care  a recunoscut faptele aşa cum sunt descrise în actul de sesizare,  solicitand să se judece doar în baza probelor administrate în faza urmăririi penale şi fiind de acord ca in cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă nerenumerată în folosul comunitatii .

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin rechizitoriul  nr. 392/P/2016  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, a fost trimis în judecată inculpatul B.C.A. , pentru săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea/folosirea unei instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p.

Potrivit art. 396 alin. 1 Cpp instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal ultima soluţie fiind dispusa in baza alin. 6  din cuprinsul aceluiaşi articol.

În drept, faptele inculpatului B.C.A., constând în aceea că a folosit o instalaţie clandestină racordată  la reţeaua de distribuţie a energiei electrică, fiind depistat la data de 27.08.2015 în timp ce sustrăgea energie electrică, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea/folosirea unei instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38  alin. 1 C.p.

Audiat nemijlocit în faţa instanţei de judecată la termenul de judecată din data de 28.09.2018, inculpatul a declarat ca  recunoaşte în întregime faptele reţinute în sarcina sa, urmand  a fi judecată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiind de reducerea pedepselor  aplicate cu o treime.

Potrivit art. 374 alin. 4 CPP, până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul poate solicita  ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părti, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa.

Art. 375 Cpc privind procedura în cazul recunoaşterii învinuirii stipulează că  dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.  Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu înscrisuri.  Dacă respinge cererea, instanţa procedează potrivit art. 374 alin. (5) - (10).

Potrivit disp. art. 396 alin. 10 Cpc, când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

La individualizarea pedepselor instanţa va avea în vedere disp.art. 74 alin. 1 Cp, stabilind cuantumul pedepselor în raport cu următoarele criterii:  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, în baza art. disp.art. 228 alin 1 şi 3 C.p.  cu aplicarea art. 396  alin 10  C.p.p.  raportat la art. 375 C.p.p. şi art. 38  alin. 1 C.p. instanţa va  condamna pe inculpatul B.C.A. , la pedeapsa de 9 luni închisoare.

In baza disp.  art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, cu aplicarea art. 396  alin 10  C.p.p.  raportat la art. 375 C.p.p. şi art. 38  C.p. , va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare.

În baza art. 38 alin.1 C.p. şi art. 39 alin. 1 litera b C.p., inculpatul B.C.A. va executa pedeapsa de 9 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni  , urmând  ca aceasta sa execute  o pedeapsă de  un  an  închisoare.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de aceasta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile  de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 C.p., instanţa va amâna aplicarea pedepsei de un an închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, stabilit potrivit art. 84 C.p., care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 85 al. 1 C.p., instanţa va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, la datele fixate de acesta,

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,- să comunice schimbarea locului de muncă,

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 83 al. 4 C.p., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 C.p.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine că ,sunt indeplinite  disp. art. 1357 C. civ. potrivit căruia, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Fiind îndeplinite conditiile atragerii răspunderii civile delictuale, in persoana inculpatului, respectiv fapta cauzatoare de prejudiciu, existenţa unui prejudiciu determinat si cert, existenţa vinovăţiei inculpatului si legatura de cauzalitate dintre fapta şi prejudiciu , în baza disp. art. 19 C.p.p., coroborat cu dispoziţiile art. 397 C.p.p. şi art. 1357 C. civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă  DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA şi va obliga inculpatul sa plătească acesteia  suma de  4697,93  lei, reprezentând despăgubiri civile.

In baza art. 112  alin 1 lit b C.p., prima ipoteză, va dispune confiscarea de la inculpat  a  unei instalaţii clandestine compusă din conductori electrici fază şi nul.

În baza art. 274 al. 1 C.p.p. şi art. 275 alin. 6 C.p.p., instanţa va obliga pe inculpatul  B.C.A., la plata către stat a sumei de 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de judecată , onorariul apărătorului din oficiu av. N. I. T. desemnat în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1319/2018 în cuantum de 260 lei  se va avansa din  fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

Postat 26.10.2018