Funcționar public cu statut special. Dreptul de a beneficia de compensaţia lunară pentru chirie. Condiții

Hotărâre 317 din 06.02.2018


Dreptul la compensarea lunară a chiriei nu se pierde în situaţia în care funcţionarul public dobândeşte doar nuda proprietate (1/2) dintr-un imobil sau a fost executat silit, apartamentul său fiind vândut la licitaţie.

Prin utilizarea de către legiuitor a sintagmei „au în proprietate” se subînţelege că titularul acestui drept trebuie să beneficieze implicit de toate atributele pe care le conferă dreptul de proprietate: posesie, folosinţă dispoziţie. Prin urmare, în situaţia dobândirii doar a nudei proprietăţi, lipsind două din atributele esenţiale ale dreptului de proprietate, cel care i-ar conferi folosinţa bunului şi implicit un drept locativ recurentului, nu se poate reţine ca reclamantul este proprietar al apartamentului părinţilor săi..

În cazul particular al executării silite, nu putem vorbi de o înstrăinare a bunului recurentului, ci de o pierdere involuntară a proprietăţii acestuia, determinate de neachitarea creditului ipotecar aferent chiar respectivului imobil.

Temei de drept: OMJ nr. 1443/C/26.05.2008, Legea 293/2004, Codul civil