Trafic de droguri – amendă penală

Sentinţă penală **** din 09.03.2018


Dosar nr. *****

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. *****

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN *****

PREŞEDINTE: *****

GREFIER: *****

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ***** de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul *****, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică răspunde inculpatul *****, aflat în stare de libertate şi asistat apărătorul din oficiu *****.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Apărătorul inculpatului depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere.

Reprezentanta Ministerului Public solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpat.

Tribunalul ia act de depunerea înscrisurilor în circumstanţiere de către apărătorul inculpatului.

La interpelarea instanţei, inculpatul precizează că adresa din ***** este adresa unde domiciliază cu părinţii, însă în *****, locuieşte la *****.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă părţilor cuvântul pe fond.

Reprezentanta Ministerului Public solicită în temeiul art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării acesteia. Solicită a se face aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.

Arată că se impune condamnarea inculpatului având în vedere că în cursul urmăririi penale s-a dispus o soluţie de renunţare la urmărire penală, soluţie confirmată de Tribunalul Bucureşti însă inculpatul nu a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina astfel încît s-a dispus trimiterea acestuia în judecată.

Solicită a se face aplicarea pedepselor accesorii şi complementare.

Solicită obligarea inculpatului la recoltarea de probe biologice.

Solicită a se constata că cantitatea de 0,10 gr canabis înaintată pentru analize a fost consumată în procesul de analizare însă solicită confiscarea grinderului folosit.

Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul din oficiu al inculpatului, având cuvântul, solicită aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. în sensul reducerii limitelor de pedeapsă cu o treime în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii.

Solicită a se avea în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului care a colaborat cu organele de urmărire penală, nu este cunoscut cu antecedente penale, nu este consumator de droguri şi nu a fost niciodată întrucât are o afecţiune care nu-i permite să consume droguri. Solicită a se avea în vedere că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident, că acea cantitate de 0,10 g a fost confiscată, că inculpatul este student în anul 2, că lucrează pentru a se întreţine şi nu prezintă un grad de pericol social pentru ordinea publică, fiind bine integrat în societate.

Solicită a se dispune aplicarea unei amenzi conform art. 4, în cuantum minim, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p.

Conform art. 61 lit. b C.p.p. solicită aplicarea unei amenzi minime pe zi amendă lucrătoare.

Solicită a se face aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a şi b C.p. privind circumstanţele atenuante ale inculpatului.

Solicită a se face aplicarea art. 76 alin. 1 C.p. având în vedere cele menţionate anterior.

Cu privire la soluţia de renunţare la urmărire penală solicită a se avea în vedere că inculpatul este student, lucrează şi de aceea nu s-a prezentat şi nu din rea credinţă ci din lipsa timpului precum şi a faptului că nu este consumator de droguri, însă pe viitor se va conforma cerinţelor legii.

Inculpatul *****, având cuvântul, arată că este de acord cu concluziile apărătorului său.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de ***** emis în dosarul nr. ***** al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Bucureşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ***** pentru săvîrşirea unei infracţiuni de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

Sub aspectul situaţiei de fapt, s-a arătat că la data de *****, s-a înregistrat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Bucureşti, dosarul nr. ***** (reînregistrat la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, sub nr. *****), privind constatarea comiterii flagrante a unei infracţiuni având ca obiect material substanţe aflate sub control naţional, potrivit Legii 143/2000, de către inculpatul *****.

Din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că la data de *****, în jurul orei *****, inculpatul ***** a fost depistat de către lucrători de jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pe raza municipiului Bucureşti, str. *****, având asupra sa un grinder rotund, metalic, în care se aflau fragmente vegetale.

În urma analizei respectivelor fragmente vegetale s-a constatat că acestea reprezintă cantitatea de 0,10 grame cannabis, drog de risc, menţionat în Anexa III a Legii 143/2000, conform raportului de constatare tehnico ştiinţifică nr. ***** din ***** al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor.

Inculpatul a declarat că a procurat drogurile de risc (cannabis) în ziua depistării de la o persoană de sex bărbătesc, necunoscută, întâlnită la concertul din data depistării, care avea loc la *****, cu suma de 15 lei.

Situaţia de fapt prezentată de inculpat este parţial confirmată de martorul *****, care participa la concertul organizat la *****.

În aceste împrejurări, neexistând nici un fel de date care să permită identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanei care a furnizat drogurile, prin ordonanţa din *****, s-a dispus clasarea cauzei, sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc, prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., respectiv nu există probe că o anumită persoană a săvârşit infracţiunea de trafic ilicit de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000.

Sub aspectul încadrării în drept, Parchetul a apreciat că fapta inculpatului *****, constând în aceea că la data de ***** a deţinut în vederea consumului propriu cantitatea de 0,10 grame cannabis, drog de risc, menţionat în Anexa III a Legii 143/2000, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

În continuare, rechizitoriul Parchetului a prezentat mijloacele de probă care au fost administrate, constînd în:

- proces-verbal de constatare a comiterii flagrante a infracţiunii;

- raport de constatare tehnico-ştiinţifică;

- declaraţiile martorului *****;

- declaraţiile inculpatului *****;

- alte înscrisuri, ataşate dosarului, conform opisului.

În ceea ce priveşte datele personale ale inculpatului, s-a arătat că acesta are 22 ani, are 12 clase, este necăsătorit, nu are copii, este student la *****.

La data de ***** s-a emis ordonanţa prin care s-a dispus evaluarea medicală, psihologică şi socială a inculpatului *****, iar prin adresa nr. ***** din ***** a Agenţiei Naţionale Antidrog, s-a comunicat faptul că inculpatul nu s-a prezentat la sediul instituţiei anterior menţionată în vederea evaluării sale psihologice, sociale şi medicale, astfel încât nu s-a putut aprecia asupra recomandării unui program adecvat de tratament sau consiliere psihologică.

În ceea ce priveşte alte date relevante pentru cursul prezentei caue şi pentru circumstanţierea personală a inculpatului, rechizitoriul emis de Parchet a mai învederat că prin ordonanţa din data de ***** s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere fără drept de droguri, prevăzute de art. 4 din Legea 143/2000.

Conform ordonanţei din ***** s-a dispus începerea urmăririi penale şi efectuarea în continuarea a urmăririi penale, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de *****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

În cauză, potrivit ordonanţei din data de ***** a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Bucureşti s-a dispus, în temeiul art. 318 alin. 1 şi 2 C.p.p., renunţarea la urmărire penală faţă de *****, pentru săvârşirea infracţiunii arătate mai sus.

Prin aceeaşi ordonanţă, inculpatul ***** a fost obligat la frecventarea unui program de consiliere psihologică, în termen de 6 luni, de la comunicarea acestui act, având în vedere faptul că sus numitul a fost consumator de droguri în perioada ***** - *****, potrivit propriei declaraţii.

Este de menţionat faptul că inculpatul a fost de acord să se prezinte la evaluarea socială, psihologică şi medicală (conform declaraţiei din *****), primind şi datele de contact ale Agenţiei Naţionale Antidrog şi fiind, totodată, şi citat de către instituţia mai sus menţionată, însă nu a realizat nici un demers pentru a intra în legătură cu specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru realizarea evaluării.

Soluţia de renunţare la urmărirea penală, cu obligarea de frecventare a unui program de consiliere psihologică a fost confirmată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, prin încheierea nr. ***** din *****.

Deoarece inculpatul nu a îndeplinit obligaţia mai sus precizată în termenul stabilit, prin ordonanţa din data de ***** a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, s-a dispus revocarea renunţării la urmărirea penală, ordonanţa fiind confirmată prin încheierea nr. ***** din ***** a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală.

În fine, actul de sesizare a instanţei a mai menţionat că în cursul urmăririi penale s-a procedat la aducerea la cunoştinţă a învinuirii şi inculpării, precum şi la audierea inculpatului ***** cu privire la fapta penală ce i-a fost reţinută în sarcină. În ceea ce priveşte cantitatea de 0,10 grame cannabis care a fost înaintată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor, aceasta a fost consumată în procesul analizelor de laborator, iar grinderul care prezenta urme de tetrahidrocannabinol (THC), substanţă psihotropă biosintetizată de planta de cannabis şi care fusese utilizat pentru mărunţirea drogurilor, a fost supus confiscării speciale, potrivit încheierii nr. ***** din ***** a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală.

În faza de judecată instanţa a procedat la audierea inculpatului, acesta recunoscînd fără rezerve comiterea faptei, necontestînd mijloacele de probă admnistrate şi solicitînd judecarea sa potrivit procedurii simplificate.

Pe parcursul judecăţii, pentru apărarea drepturilor procesuale ale inculpatului, s-a desemnat pentru acesta un apărător din oficiu.

Analizînd actele şi lucrările dosarului, având în vedere întregul material probator administrat în cursul procesului penal şi menţionat mai sus, ţinînd seama şi de declaraţia de recunoaştere a inculpatului dată în faza de judecată, instanţa apreciază că învinuirea formulată de către Parchet împotriva inculpatului ***** este confirmată de materialul probator, săvârşirea faptei imputate - astfel cum aceasta a fost descrisă în rechizitoriu - fiind pe deplin dovedită.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea 143/2ooo constituie infracţiune cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consuma propriu, fără drept.

În conformitate cu art. 1 lit. d din Legea 143/2ooo sunt droguri de risc drogurile înscrise în tabelul nr. III, anexă la lege. Or, canabisul este prevăzut ca atare în tabelul nr. III, fiind deci, din punctul de vedere al legii, un drog de risc.

Prin urmare, din prisma elementelor de fapt astfel cum au reieşit din materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că fapta de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, imputată inculpatului există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de acesta.

La individualizarea judiciară a pedepsei care urmează a fi aplicată inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.p.

Or, se observă că această faptă este pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În raport de circumstanţele personale ale inculpatului [enunţate mai sus] şi de cele reale, instanţa apreciază că pentru corectarea conduitei inculpatului în sensul respectării normelor de drept, se impune aplicarea pedepsei amenzii şi nu a închisorii.

În acest sens avem în vedere faptul că este vorba de o cantitate extrem de redusă de droguri, fapta concretă fiind astfel de o gravitate minoră. De asemenea, notăm faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinut doar acest act material, din data de *****, şi că nici înainte şi nici după această dată inculpatul nu a mai avut alte conduite ilicite din punct de vedere penal, comportamentul său infracţional fiind deci unul singular. De altfel, tocmai aceste aspecte de fapt au condus iniţial organele de urmărire penală la concluzia că nu se impune trimiterea în judecată a acestuia şi s-a adoptat, la început, soluţia renunţării la urmărire penală. Această soluţie, care demonstra o clemenţă şi o apreciere extrem de echilibrată a organelor statului cu privire la fapta concretă şi la personalitatea inculpatului, nu a fost pe deplin înţeleasă de către acesta din urmă, inculpatul nerespectînd obligaţiile aferente care i-au fost impuse. Conduita sa a atras prin urmare infirmarea acestei soluţii, revocarea renunţării la urmărire penală şi trimiterea sa în judecată.

Instanţa apreciază că prin pronunţarea unei condamnări se va da un avertisment serios inculpatului cu privire la conduita sa ilicită şi la riscurile pe care o astfel de conduită o presupune, însă, nefiind vorba de cantitate mare de droguri, instanţa apreciază, mai întîi, că nu se impune aplicarea unei amenzi privative de libertate ci a uneia pecuniare, iar mai apoi, că această pedeapsă trebuie aplicată la minimul prevăzut de lege.

În concret, art. 4 alin. 1 din Legea 143/2ooo prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani, alternativ cu pedeapsa amenzii.

În continuare, art. 61 alin. 4 lit. b C.p. prevede că limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între […] 120 şi 240 de zile-amendă, cînd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani.

Acestor limite de pedeapsă urmează a le fi aplicată reducerea cu o pătrime la care inculpatul este îndreptăţit potrivit art. 396 alin. 10 C.p.p., deoarece a adoptat conduita procesuală prevăzută de art. 374 alin. 4 C.p.p.

Prin urmare, limitele de pedeapsă, astfel reduse, sunt de la 90 la 180 de zile-amendă.

Avînd în vedere criteriile edictate de către alineatul 3 al art. 61 C.p. şi ţinînd cont de situaţia personală a inculpatului instanţa stabileşte o sumă de 10 lei/zi-amendă, ceea ce semnifică faptul că amenda penală care se va aplica în cauza de faţă inculpatului va fi în cuantum de 900 de lei.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, instanţa nu poate avea în vedere decît executarea efectivă a acesteia, deoarece inculpatul trebuie atenţionat şi responsabilizat pe deplin asupra necesităţii de a-şi îndrepta comportamentul cu valenţe ilicit penale.

În continuare, se va lua act de faptul că inculpatul nu a fost supus măsurii preventive şi se vor rezolva celelalte aspecte care ţin de confiscarea cantităţilor de droguri şi de obligarea la plata cheltuielilor judiciare. În acest sens observăm că, astfel cum se arată în rechizitoriu, cantitatea de 0,10 grame cannabis a fost consumată în procesul analizelor de laborator, iar grinderul care prezenta urme de tetrahidrocannabinol a fost deja supus confiscării speciale, potrivit încheierii pronunţate la data de ***** de către judecătorul de cameră preliminară, în dosarul nr. *****  al Tribunalului Bucureşti, secţia I penală.

Faţă de argumentele arătate mai sus, instanţa va hotărî după cum urmează:

În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 4 alin. 1 din Legea 143/2ooo şi cu reţinerea art. 396 alin. 10 C.p.p. va condamna pe inculpatul ***** la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 900 lei [90 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă] pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept.

În baza art. 63 alin. 1 C.p. va pune în vedere inculpatului că în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii penale aceasta se poate înlocui cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Va lua act că inculpatul nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză.

Va constata că nu se poate face aplicarea art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 din Legea 143/2ooo întrucît cantitatea de o,10 grame cannabis a fost consumată în procesul analizelor de laborator.

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul ***** la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [800 de lei pentru faza de urmărire penală şi 800 de lei pentru fazele de cameră preliminară şi de judecată].

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. suma de 650 lei cu titlu de onorariu cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de cameră preliminară şi cea de judecată va rămîne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 4 alin. 1 din Legea 143/2ooo şi cu reţinerea art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul ***** la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 900 lei [90 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă] pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept.

În baza art. 63 alin. 1 C.p. pune în vedere inculpatului că în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii penale aceasta se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Ia act că inculpatul nu a fost supus măsurilor preventive în prezenta cauză.

Constată că nu se poate face aplicarea art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 din Legea 143/2ooo întrucît cantitatea de o,10 grame cannabis a fost consumată în procesul analizelor de laborator.

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul ***** la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [800 de lei pentru faza de urmărire penală şi 800 de lei pentru fazele de cameră preliminară şi de judecată].

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. suma de 650 lei cu titlu de onorariu cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de cameră preliminară şi cea de judecată rămîne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 1o zile de la comunicare pentru Ministerul Public şi pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi *****.

PREŞEDINTE

*****

GREFIER

*****