Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară - trimitere spre rejudecare pentru ca judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond să se pronunţe asupra solicitărilor inculpatului

Sentinţă penală 476 din 26.10.2018


Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de inculpatul G.I.C., în prezent arestat în altă cauză, împotriva încheierii nr.384 din data de 17.09.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Ploieşti.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 25.10.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 26.10.2018, dată la care a pronunţat următoarea încheiere.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin încheierea nr.384 din data de 17.09.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Ploieşti, în baza art. 346 alin. (1) Cod de procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării Judecătoriei Ploiești prin rechizitoriul din data de 27.04.2018 emis în dosarul penal nr. 6635/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii în dosarul penal nr. 10047/281/2018 cu privire la inculpatul G.I.C. pentru săvârşirea infracţiunii de ”distrugere”, faptă prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal, pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

 Termenul de judecată în prezenta cauză, urmează a fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul nr. 6635/P/2016  din data de 27.04.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești a fost trimis în judecată pe inculpatul G.I.C. pentru săvârşirea infracţiunii de ”distrugere”, faptă prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal, fiind astfel înregistrat pe rolul Judecătoriei Ploieşti dosarul penal nr. 10047/281/2018.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că la data de 01.07.2016, în jurul orei 11:00, inculpatul G.I.C., folosindu-se de o piatră, ar fi spart geamul ușii de la intrarea în sediul ce aparține MAPN - Unității Militare 02494 Ploieşti în care funcționează Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploieşti.

Potrivit dispozițiilor art. 346 alin. (1) Cod de procedură penală: „Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute de art. 344 alin. (2) şi (3) Cod de procedură penală şi nici nu s-au ridicat din oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii ”.

În prezenta cauză, se constată că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat ori partea civilă şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură penală, acesta cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, circumstanţele personale ale inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

În cauza de faţă, judecătorul de cameră preliminară a reţinut că urmărirea penală a fost desfăşurată cu respectarea principiului legalităţii, iar mijloacele de probă au fost administrate cu respectarea principiului legalităţii şi loialităţii.

Văzând dispoziţiile art. 35 Cod de procedură penală şi art. 41 Cod de procedură penală, instanţa a constatat competenţa materială şi teritorială de soluţionare a prezentei cauze.

În consecinţă, în baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării Judecătoriei Ploiești prin rechizitoriul din data de 27.04.2018 emis în dosarul penal nr. 6635/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoriei Ploiești, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Prin urmare, s-a dispus începerea judecăţii cu privire la inculpatul G.I.C. pentru săvârşirea infracţiunii de ”distrugere”, faptă prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal, pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 27.04.2018 emis în dosarul nr. 6635/P/2016  al Parchetului de pe lângă Judecătoriei Ploiești, termenul de judecată în prezenta cauză, urmând a fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

Prezenta încheiere s-a comunicat părților şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie inculpatul G.I.C.  criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală, arătând că este nelegală şi netemeinică iar la instanţa de fond nu a formulat cereri si excepţii, solicitând să nu înceapă judecata şi să se decline cauza la parchet întrucât nu a fost audiat.

Examinând contestaţia formulată de inculpatul G.I.C. în raport de criticile formulate şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, judecătorul  de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova  apreciază că se impune reluarea procedurii de cameră preliminară pentru următoarele considerente:

Prin rechizitoriul nr. 6635/P/2016  din data de 27.04.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești a fost trimis în judecată inculpatul G.I.C., pentru săvârşirea infracţiunii de ”distrugere”, faptă prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal, fiind astfel înregistrat pe rolul Judecătoriei Ploieşti dosarul penal nr. 10047/281/2018.

 Rechizitoriul s-a înregistrat la Judecătoria Ploieşti  sub numărul 10047/281/2018.

În fata judecătorului de camera preliminara a de la instanta de fond, inculpatul a mentionat  ca nu este corectă trimiterea sa in judecata , întrucât nu a fost audiat de procurori înainte de întocmirea rechizitoriului.

Este adevărat ca , inculpatul nu a formulat cereri si excepţii în scris, dar cu toate acestea apreciem că menţiunea că nu a fost corect trimis în judecata , nefiind audiat in faza de urmărire penala de catre procuror, reprezenta o solicitare asupra căreia , judecătorul de camera preliminara de la instanţa  de fond nu s-a pronunţat.

In acest sens, completul de camera preliminară de la tribunal , urmează ca în baza  art. 347 alin. 3 şi 4 C.pr.pen. să admită contestaţia formulată de inculpatul G.I.C., în prezent arestat în altă cauză, împotriva încheierii nr.384 din data de 17.09.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Ploieşti.

Va desfiinţa în tot încheierea contestată şi va dispune rejudecarea cauzei de către aceeaşi instanţă, respectiv Judecătoria Ploieşti, conform considerentelor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 260 de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.