Penal.încetarea procesului penal în cazul infracţiunii de înşelăciune prin intervenirea prescripţiei speciale. respingerea acţiunii civile a succesorului convenţional în drepturi ca inadmisibilă

Sentinţă penală 1 din 28.12.2018


ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL ÎN CAZUL INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE PRIN INTERVENIREA PRESCRIPŢIEI SPECIALE. RESPINGEREA ACŢIUNII CIVILE A SUCCESORULUI CONVENŢIONAL ÎN DREPTURI CA INADMISIBILĂ.

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata următoarele:

 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. …… din data de ……  înregistrat sub nr. ……..  s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatilor:

-  I. F., pentru savarsirea infractiunilor de  înselăciune în modalitatea instigării si fals în înscrisuri, prevăzute de art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 cu aplicarea art. 35 C.pen. (17 acte materiale), art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 cu aplicarea art. 35 C.pen. (6 acte materiale), art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen si art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen., art. 322 cu aplicarea art. 35 (16 acte materiale), art. 322 cu aplicarea art. 35 (6 acte materiale) art. 322 C.pen. si art. 322 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 si art. 5 C.pen;

- N. G. pentru savarsirea infractiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- C. I. pentru savarsirea infractiunii de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen.;

- B. M. pentru savarsirea infractiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- L.A. pentru savarsirea infractiunii de înşelăciune (4 acte materiale, din care o tentativă si trei fapte consumate) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen.;

- B. C. pentru savarsirea infractiunea de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen.;

- N. M. pentru savarsirea infractiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- L. S. pentru savarsirea infractiunii de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen..

1.  În sarcina inculpatului I. F. s-a reţinut că, în perioada noiembrie 2006 – februarie 2008, i-a instigat sau de i-a ajutat pe inculpatii N.G., N. M., B. C., B. B., L. A., I. N. si L. S., B. M., C. I., U. N. si U. A. (ultimii doi actionând fără vinovătie) si pe suspectii S. G., I.– T. G., D. C., P. N., B. F.–A., S. F. si S. D.– D. la contractarea în mod fraudulos (prin folosirea de adeverinte de salariat si copii ale cărtilor de muncă falsificate) a unui număr de 24 credite bancare  si de a-l ajuta pe inculpatul L. A. să comită o tentativă de obtinere a unui credit, în aceiasi modalitate, de la BCR, CEC Bank, Alpha Bank si Romexterra, cu consecinta producerii unui prejudiciu în valoare de 350.400 lei si ca in perioada octombrie 2006 – februarie 2008, a completat si eliberat 25 de adeverinte de salariat si tot atîtea copii de pe cărti de muncă, toate atestând în mod nereal calitatea de angajati a celor 21 de suspecti si inculpati la firme controlate de I. F., pentru a fi folosite la obtinerea unor credite.

2. În sarcina inculpatului N. G. s-a reţinut că în cursul lunii noiembrie 2007 i-a indus în eroare pe functionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajat al …….., folosind înscrisuri false, pentru a obtine un credit în valoare de 20.000 lei.

3. În sarcina inculpatului C. I. s-a reţinut că în cursul lunii noiembrie 2007 i-a indus în eroare pe functionarii BCR si CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al ......., folosind înscrisuri false, pentru a obtine două credite în valoare de 19.400 lei si 19.900 lei.

4. În sarcina inculpatei B. M. s-a reţinut că în cursul lunii septembrie 2007 i-a indus în eroare pe functionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajată a …….., folosind înscrisuri false, pentru a obtine un credit în valoare de 8.000 lei.

5. În sarcina inculpatului L. A. s-a reţinut că în cursul lunii ianuarie - februarie 2008 i-a indus în eroare pe functionarii CEC Bank,  MKB Romexterra Bank si Alpha Bank, cu privire la calitatea sa de angajat al ........, folosind înscrisuri false, pentru a obtine trei credite în valoare de 16000 lei, 7700 lei  si 2900 lei si a încercat să îi inducă în eroare pe functiionarii BCR, în aceiasi modalitate, nereusind din cauza vigilentei acestora, sa obtina un credit de la această bancă.

6. În sarcina inculpatului B. C. s-a reţinut că în cursul lunii decembrie 2007 i-a indus în eroare pe functionarii BCR Si CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al …., folosind înscrisuri false, pentru a obtine două credite în valoare de 18.500 lei si 21.100 lei.

7. În sarcina inculpatului N. M. s-a reţinut că în cursul lunii septembrie 2007 i-a indus în eroare pe functionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajat al ………, folosind înscrisuri false, pentru a obtine un credit în valoare de 17.000 lei.

8. În sarcina inculpatului L. S. s-a reţinut că în cursul lunii ianuarie 2008, i-a indus în eroare pe functionarii BCR si CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obtine două credite în valoare de 24.000 lei si 23.000 lei.

Prin încheierea nr. ……, în procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. …….. din data de …….. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău privind pe inculpatii: I. F., pentru săvârsirea infracţiunilor de de înşelăciune în modalitatea instigării si fals în înscrisuri, prevăzute de art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 cu aplicarea art. 35 C.pen. (17 acte materiale), art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 cu aplicarea art. 35 C.pen. (6 acte materiale), art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen si art. 47 rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen., art. 322 cu aplicarea art. 35 (16 acte materiale), art. 322 cu aplicarea art. 35 (6 acte materiale) art. 322 C.pen. si art. 322 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 si art. 5 C.pen, N. G. pentru săvârsirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen., C. I. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen., B. M. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen., L. A. pentru săvârsirea infracţiunii de înşelăciune (4 acte materiale, din care o tentativă si trei fapte consumate) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen., B. C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen., N. M. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3 C C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen. si L. S. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (2 acte materiale) prevăzută de art. art. 215 alin.1,2,3 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen., precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpati.

Fiind audiaţi în faza de judecată, inculpaţii : N. G., B. M., L. A., B. C., N. M. si L. S. au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor, solicitând judecarea cauzei în baza procedurii simplificate, cerere care a fost admisă de către instanţă.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv:  datele furnizate de ITM Buzău de; declaraţiile inculpaţilor şi suspecţilor, contracte şi chitanţe,contracte de credit, adeverinţe de venit, grafice de rambursare şi alte înscrisuri si documente relevante in cauza, instanţa  reţine următoarele:

Inculpata B. M. a încheiat contractul de credit bancar nr. ......, prin care a împrumutat de la BCR - Agentia Vasile Voiculescu Buzău suma de 8000 lei, durata creditului fiind de 60 de luni, iar valoarea ratei lunare de 192 lei.

Pentru obţinerea creditului, inculpata B. M. a prezentat adeverinţa de salariat nr. ........ emisa de ........, care atestă calitatea sa de angajată a societătii din anul 2007,  ca fasonator la compartimentul debitare şi faptul că a realizat venituri nete de 906 lei, în perioada iunie-august 2007. Adeverinta este semnată de către G. M. de către O. C., în  calitate de director general, respectiv economic. De asemenea, aceasta a prezentat copie de pe carnetul de muncă seria …… nr. …….. emis la data de ……., care la ultima pozitie (nr. 9) atesta faptul ca ar fi angajata a …….. din data de ……., ca fasonator, salariul de baza fiind de 1250 lei.

Ulterior obtinerii împrumutului, B. M. nu a mai achitat creditul, astfel ca BCR a cesionat în  data de ..... creditul către Kruk Romania SRL.

Prin adresa nr. ....... Kruk Romania SRL a comunicat că de la data cesiunii şi până în  prezent inculpata B. M. a achitat suma de 400 lei, suma totală restanta fiind de 9196,42 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, cu care se constituie parte civilă în cauză

ITM Buzău  a comunicat că inculpata B. M. nu a fost angajată a …….

Fiind audiata in faza de urmarire penala, inculpata B. M. a declarat că:  nu a lucrat niciodată pentru aceasta societate şi ca a apelat la inculpatul I. F. pentru a-i pune la dispoziţie adeverinţa de salariat şi carnetul de muncă falsificate; la acel moment avea deja contractat un credit la CEC Bank si, având în  vedere ca salariul său si al soţului erau mici, ea lucrând la ..... ca femeie de serviciu, nu mai putea obţine alt credit pe căi legale. A mai susţinut aceasta că a fost nevoită să contracteze creditul întrucât avea probleme financiare determinate de cheltuielile generate de decesul unei matuşi. Nu a putut achita creditul la zi din cauza lipsurilor materiale. În  prezent nu are posibilităţile financiare pentru a achita creditul contractat întrucât ea nu mai are serviciu,  soţul ei a decedat şi că nu i-a dat bani lui I. F. în schimbul documentelor falsificate pe care i le-a pus la dispoziţie.

Inculpatul N. G. a încheiat contractul de credit bancar nr. ........, prin care a împrumutat de la BCR - Agentia Vasile Voiculescu Buzău suma de 20.000 lei, durata creditului fiind de 120 de luni.

Pentru obţinerea creditului, inculpatul N. G. a prezentat adeverinţa de salariat nr. ...... emisă de ……, care atestă calitatea de angajat al societăţii din anul 2007, ca tractorist la compartimentul auto si faptul că a realizat venituri nete de 1021 lei, în  perioada august-octombrie  2007. Adeverinţa era semnată de către G. M. şi de către O. C., în  calitate de directori. De asemenea, acesta a prezentat o copie de pe carnetul de muncă seria …. nr. …. emis la data de ……, care la ultima poziţie (nr. 18) atestă faptul că este angajat al ….. din data de ….., ca tractorist, salariul de bază fiind de 1350 lei.

Ulterior obţinerii împrumutului, N. G. nu a mai achitat creditul, astfel ca BCR a cesionat în  data de ... creditul către Creditexpress Financial Services SRL.

Prin adresa nr. ……, Creditexpress Financial Services SRL a comunicat că a cesionat creditul lui N. G. către SC. CEE Collect Romania din data de ….. CEE Collect Romania, prin adresa din data de ….., a comunicat că pentru N. G. a fost deschis dosarul de executare nr. …., aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Porojnicu Adrian, cu sediul în  mun. Buzău, ……., jud. Buzău, fapt pentru care nu se constituie parte civilă în  cauză.

ITM Buzău  a precizat că N. G. a fost angajat al ….., în  functia de incărcător,  începând cu data de ….., după obţinerea creditului.

 Fiind audiat în faza de urmarire penal, inculpatul N. G. a declarat că inculpatul I. F. i-a condiţionat angajarea la ……. de contractarea acestui credit bancar, înţelegerea fiind ca I. F. să beneficieze de valoarea creditului şi tot el sa plătească ratele lunare. În acest sens,  la circa doua săptămâni după ce a început să lucreze în  societate ca muncitor necalificat, inculpatul I. F. i-a pus la dispoziţie mai multe documente cerându-i sa meargă la BCR, în mun. Buzău, să prezinte documentele respective şi să obţină un credit.

Inculpatul a mers la banca si a solicitat un credit, lăsând la latitudinea băncii suma acordată, banca i-a acordat suma de 20000 lei, pe care i-a înmânat lui I. F. împreuna cu contractul de credit si graficul de rambursare si a primit de la I. F. suma de 1000 lei spunându-i ca este salariul lui pentru ce a lucrat înainte de contractarea creditului.

Acesta a lucrat în societate până în iunie 2008, când a plecat întrucât nu îşi primea salariul iar după o perioadă de la contractarea creditului, a primit plicuri de la bancă, solicitându-i-se achitarea creditului. I-a spus acest lucru inculpatului I. F., acesta din urma asigurându-l ca va rezolva el problema respectivă, însa nu ştie dacă acesta a achitat sau nu creditul.

Inculpatul a învederat faptul ca nu a avut intenţia să înşele banca, considerând ca I. F. va achita creditul întrucât afacerile îi mergeau bine.

Inculpatul N. M. a încheiat contractul de credit bancar nr. ...., prin care a împrumutat de la BCR - Agentia Siriu suma de 17.000 lei, durata creditului fiind de 60 de luni, iar valoarea ratei lunare de 404 lei. Pentru obţinerea creditului, inculpatul N. M. a prezentat adeverinţa de salariat nr. .... emisă de ......, care atesta faptul că este angajat al societăţii din anul 2006, ca tractorist la compartimentul auto si că a realizat venituri nete de 1075 lei, în perioada iunie-august 2007. Adeverinţa era semnată de către G. M. si de către O. C., în  calitate de directori. De asemenea, acesta a prezentat o copie de pe carnetul de muncă seria …  nr. …. emis la data de …, care la ultima poziţie (nr. 7) atesta faptul că este angajat al …..din data de ….., ca tractorist, salariul de bază fiind de 1500 lei.

Ulterior obţinerii împrumutului, inculpatul N. M. nu a achitat nicio rată aferentă creditului, astfel ca BCR a cesionat în data de … creditul către Kruk Romania SRL. Prin adresa nr. … Kruk Romania SRL a comunicat că, de la data cesiunii până în  prezent, N. M. nu a achitat nicio sumă, datoria fiind în valoare totală de 37847,59 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, sumă cu care se constituie parte civilă în  cauză.

ITM Buzău  a comunicat că inculpatul N. M. a fost angajat al …, în funcţia de muncitor necalificat, începând cu data de …., după obtinerea creditului.

 Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul N. M. a declarat că  inculpatul I. F. i-a condiţionat angajarea la ….. de contractarea acestui credit bancar, înţelegerea fiind ca I. F. să beneficieze de valoarea creditului şi tot el sa plătească ratele lunare. N. M. nu avea serviciu, astfel că a fost de acord. A doua zi, inculpatul I. F. i-a pus la dispoziţie mai multe documente, conducându-l la BCR, unde N. M. a depus înscrisurile, fără a le citi în  prealabil, solicitând creditul si obţinând în  aceeaşi zi suma de 17000 lei, pe care i-a dat-o lui I. F. În baza aceleiaşi întelegeri, inculpatul a primit de la inculpatul I. F. suma de 1000 lei, acesta spunându-i ca este salariul lui pentru ce a lucrat înainte.

 Inculpatul a mai arătat ca  a lucrat în  societate timp de câteva luni, timp în  care a primit de câteva ori câte 50 lei, deşi iniţial inculpatul I. F. îi promisese un salariu de 1000 lei lunar. A încheiat  cu .......... contractul individual de muncă înregistrat la ITM sub nr. …., în  care era prevăzut un salariu lunar de 440 lei.

După o perioadă de la contractarea creditului, inculpatul N. M. a primit somaţii de la bancă, solicitându-i-se achitarea creditului, dar nu a plătit, întrucât nu are altă sursă de venit în  afară de ajutorul social în  suma de 140 lei.

Inculpatul B. C. încheiat doua contracte de credite bancare:

 1) contractul de credit bancar nr....., prin care a împrumutat de la BCR  suma de 18.500 lei, durata creditului fiind de 60 de luni.

Pentru obţinerea creditului menţionat, B. C. a prezentat adeverinţa de salariat nr. ……. emisă de ……., care atestă calitatea de angajat al societăţii din anul 2007, ca fasonator  la compartimentul debitare lemn si faptul că a realizat venituri nete de 1026 lei, în  perioada  septembrie-noiembrie 2007. Adeverintţa era semnată de către G. M. si O. C., în  calitate de directori. De asemenea a prezentat o copie de pe carnetul de muncă seria ……  nr. …..  emis la data de …., care la ultima poziţie (nr. 39) atesta faptul că este angajat al …..din data de …., ca fasonator, salariul de bază fiind de 1350 lei. 

Ulterior obţinerii împrumutului, inculpatul B. C. nu a mai achitat creditul, astfel ca BCR a cesionat în  data de …. creditul către Creditexpress Financial Services SRL. Prin adresa nr. …., Creditexpress Financial Services SRL a precizat că a fost cesionat creditul către SC. CEE Collect Romania din data de …. şi că nu se constituie parte civilă în  cauză.

Din adresa nr. …., emisă ITM Buzău rezultă că inculpatul B. C. nu a fost niciodată angajat al …...

2) contractul de credit bancar nr......., prin care a împrumutat de la CEC Bank suma de 21.100 lei, durata creditului fiind de 7 ani.

Pentru oţtinerea creditului, inculpatul B. C. a prezentat aceleaşi documente care au menţionate anterior. 

Ulterior obţinerii împrumutului, inculpatului B. C. nu a mai achitat creditul, fiind lichidat de către ASIBAN SA în data de ….. Prin adresa …., Groupama Asigurări (fosta Asiban SA) a comunicat că B. C. figurează cu debit în suma de 21.283 lei, urmare a contractului încheiat cu CEC Bank, sumă cu care se constituie parte civilă în  cauză.

Fiind audiat în faza de urmarire penală, inculpatul B. C. a declarat că inculpatul I. F. i-a condiţionat angajarea la …. de solicitarea unor împrumuturi bancare, de banii obtinuţi urmând  sa beneficieze inculpatul I. F., care a afirmat că va achita creditele în  circa 6 luni.

 In acest sens, a mers împreună cu inculpatul I. F. la ITM Focsani si au obţinut o copie de pe cartea de muncă. Au revenit la Buzău, iar inculpatul I. F. a falsificat cartea de muncă si i-a înmânat adeverinţe de salariat din care rezulta că ar fi angajat al societăţii.

În aceeasi zi a mers la BCR din Dorobanţi şi la CEC Buzău, solicitând si obţinând cele două credite bancare. Banii i-au fost înmânati inculpatului I. F. care i-a dat inculpatului B. C. suma de 1000 lei, în  schimbul ajutorului acordat.

Inculpatul a mai învederat ca nu a fost angajat niciodată la societate, lucrând doar  4 luni fără forme legale si ca el nu a plătit nicio rată şi că nu are posibilitatea de a achita prejudiciul creat, întrucât are probleme medicale, nu poate munci, primind o pensie de doar 500 lei.

Inculpatul I. F. a plătit doar două rate aferente creditului contractat de inculpatul B. C.

 Inculpatul L. S. a încheiat două contracte de credite bancare după cum urmează:

- contractul de credit bancar nr. …., prin care a împrumutat de la BCR  suma de 24000 lei, durata creditului fiind de 84 de luni, iar valoarea ratei lunare de 497 lei. 

Pentru obţinerea creditului, inculpatul L. S. a prezentat adeverinţa de salariat nr. ….  emisă de …., care atestă calitatea de angajat al societăţii din anul 2007, ca şofer la compartimentul auto si că a realizat venituri nete de 1075 lei, în  perioada octombrie - decembrie 2007. Adeverinţa era semnată de către G. M. si O. C., în  calitate de directori.

De asemenea a prezentat o copie de pe carnetul de muncă seria …..  nr. …, emis la data de …., care la ultima poziţie (nr. 8) atesta faptul că este angajat al …. din data de …., ca şofer, salariul de bază fiind de 1500 lei.

Ulterior obţinerii împrumutului, L. S. nu a mai achitat  creditul, astfel că BCR l-a cesionat în data de …. către Kruk Romania SRL. Prin adresa nr. …, Kruk Romania SRL a transmis organelor judiciare că de la data cesiunii şi până în  prezent L. S. nu a achitat nicio sumă, restanţa fiind în valoare totală de 46.415,87 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, sumă cu care se constituie parte civilă în cauză

- contractul de credit bancar nr. ...., prin care a împrumutat de la CEC Bank suma de 23.000 lei, durata creditului fiind de 6 ani.

 Pentru obţinerea creditului, L. S. a prezentat  o adeverinţă şi o copie de pe contractul de muncă cu aceleaşi date nereale menţionate mai sus.

Ulterior obţinerii împrumutului, L. S. nu a mai achitat  creditul, care a fost lichidat de către ASIBAN SA  în  data de …... Prin adresa …., Groupama Asigurări (fosta Asiban SA) a transmis organelor judiciare faptul că L. S. figurează cu un debit în  suma de 22.772 lei, ca urmare a contractului încheiat cu CEC Bank şi că se constituite parte civilă cu această sumă.

Prin adresa nr. ….., ITM Buzău  a precizat că L. S. a fost  angajat al ….., începând cu data de …., neavând vechimea necesară pentru obţinerea creditelor.

Fiind audiat, în faza de urmarire penala inculpatul L. S. a declarat că inculpatul I. F., i-a propus, la scurt timp după ce a început sa lucreze pentru societatea lui, să ia un împrumut de la BCR pe numele său, banii  urmândsa fie folosiţi pentru societate, să primească şi el o parte din bani, iar ratele urmau să fie achitate de către I. F.. Nu au stabilit de la început ce parte îi revenea inculaptului L. S., întrucât nu stia ce sumă i se va aproba de către bancă. Ulterior, a mers împreună cu inculpatul I. F. si cu inculpatul  C. I. la BCR Vrancea si CEC Focşani, unde a depus documentele pe care i le-a dat I. F., fără a le citi în prealabil. Nu ştia cu exactitate ce reprezintă aceste documente dar inculpatul I. F. l-a asigurat ca sunt documentele necesare pentru obţinerea creditului. În momentul în care a ieşit cu banii de la instituţiile bancare le-a dat câte 10.000 lei celor doi, fără a încheia vreun document. Ulterior, l-a împrumutat pe inculpatul I. F. cu suma de 11.000 lei si pe C. I. cu 5.000 lei, încheind de aceasta dată cate o chitanţă pe care a ataşat-o la dosarul cauzei.

 Inculpatul a mai învederat faptul că el a beneficiat de circa 10.000 lei din care  achiziţionat un autoturism marca Dacia si a mai făcut diverse cheltuieli, a lucrat pentru societate circa un an si nu mai reţine ce salariu a avut. Acesta a fost determinat să solicite împrumuturile sub promisiunea de a beneficia si el de o mică parte din bani şi pentru a-şi păstra locul de muncă, nu au fost alte persoane de faţă când le-a dat banii inculpaţilor I. F. si C. I. şi nu se considera vinovat de săvârsirea vreunei infracţiuni, întrucât nu a cunoscut ce vechime a fost scrisă de către inculpatul I. F. pe adeverinţa de venit, şi nu ar fi fost de acord cu contractarea creditelor, dacă ar fi cunoscut că inculpatul I. F. nu le va achita ulterior.

Inculpatul L. A. a încheiat trei contracte de credit bancare după cum urmează:

- contractul de credit bancar nr. ...., prin care a împrumutat de la CEC Bank suma de 16000 lei, durata creditului fiind de 10 ani.

Pentru obţinerea creditului, inculpatul L. A. a prezentat adeverinţa de salariat nr. .... emisă de …., care atesta calitatea de angajat al societăţii din …, ca fasonator la compartimentul debitare si a realizat venituri nete de 974 lei, în perioada octombrie - decembrie 2007. Adeverinţa era semnată de către G. M., în  calitate de director general si de către O. C., în calitate de director economic. De asemenea a prezentat copie de pe carnetul de muncă seria …. nr. ….  emis la data de …, care la poziţia 29  atesta faptul că este angajat al … din data de …., ca fasonator, salariul de bază fiind de 1350 lei. 

Ulterior obţinerii împrumutului, L. A. nu a mai achitat  creditul, care a fost lichidat de către ASIBAN SA, în data de …...

 Prin adresa …., Groupama Asigurări (fosta Asiban SA) a transmis organelor judiciare faptul că L. A. figurează cu un debit în  sumă de 16.442 lei ca urmare a contractului încheiat cu CEC Bank, sumă cu care se constituie parte civilă în  cauză.

 - contractul de credit bancar nr. ...., prin care a împrumutat de MKB Romexterra Bank  suma de 7.700 lei, durata creditului fiind de 120 de luni.

Pentru obţinerea creditului, inculpatul L. A. a prezentat  o adeverinţă şi o  copie de pe carnetul de muncă conţinând aceleasi date nereale menţionate mai sus.

 Inculpatul L. A. nu a achitat  creditul.

MKB Romexterra Bank a transmis organelor judiciare prin adresa nr. …. că a cesionat creanta în  valoare de 8.997 lei către SC DBR Factor IFN SA la data de …, şi nu se constituie parte civilă în  cauză. A fost înaintată adresa către SC DBR Factor IFN SA prin care se solicita stadiul executării obligaţiilor de către L. A., însă până în  prezent nu s-a primit răspuns.

- contractul de credit bancar nr .... pentru emiterea cardului Alphacard Visa Credit, cu o valoare a limitei de 2.900 lei.

 Pentru obţinerea cardului, inculpatul L. A. a prezentat o adeverinţă şi o  copie de pe carnetul de muncă conţinând aceleasi date nereale menţionate mai sus.

Inculpatul L. A. nu a acoperit suma retrasă de pe card.

Prin adresa nr. ... Alpha Bank a precizat că a cesionat creanţa la data de … către Coface Romania, motiv pentru care nu se constituie parte civilă în  procesul penal. A fost înaintată adresa către Coface Romania cu privire la stadiul executării obligaţiilor, însă până în  prezent nu s-a primit răspuns.

În data de ...., inculpatul L. A. a depus o cerere de credit pentru persoana fizice, înregistrată de către BCR sub nr. …., prin care solicita acordarea unui împrumut . A depus o adeverinţă si o  copie de pe carnetul de muncă conţinând aceleaşi date nereale menţionate mai sus. Cererea de credit i-a fost respinsă de către BCR întrucât funcţionarii băncii şi-au dat seama că documentele depuse sunt falsificate (având într-o bază de date cereri anterioare de credit cu datele aceleiaşi firme).

Prin adresa nr. …., ITM Buzău a transmis organelor judiciare că L. A. a fost  angajat al ….., după obţinerea creditelor, începând cu data de ……, ca încărcător.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul L. A. a declarat că a lucrat pentru inculpatul I. F. la gater, apoi în  construcţii, în Bucureşti, circa 9 luni de zile în anul 2008. Nu a semnat contract de muncă si nici state de salariu sau fişe de pontaj. La începutul anului 2008, I. F. i-a propus, pe rând, să contracteze creditele, asigurându-l că va achita ratele. Astfel, când i-a cerut să facă împrumutul la prima bancă, CEC, i-a promis că îl angajează şi i-a cerut cartea de muncă. Neavând nicio sursă de venit, a fost de acord. A depus la bancă documentele înmânate de către I. F..  După obţinerea creditului de la CEC, inculpatul I. F. i-a cerut să solicite si celelalte credite.

Din toţi banii obtinuţi, inculpatul I. F. i-a dat doar suam de 2.000 lei pentru racordarea locuinţei la reţeaua de electricitate, oprind restul de bani. Ulterior, când primea acasă somaţii de la bănci pentru plata creditului, i le dădea inculpatului I. F., iar acesta îl asigura că a plătit.

Inculpatul C. I. a încheiat două contracte de credite bancare:

- contractul de credit bancar nr.  ......, prin care a împrumutat de la BCR suma de 19.400 lei, durata creditului fiind de 60 de luni.

Pentru obţinerea creditului, inculpatul C. I. a prezentat adeverinţa de salariat nr. .... emisă de ……, care atesta calitatea de angajat al societăţii din anul 2007, ca şofer la compartimentul auto si faptul că a realizat venituri nete de 1075 lei, în perioada august-octombrie  2007. Adeverinţa era semnată de către G. M., în calitate de director general si de O. C., în  calitate de director economic.

De asemenea a prezentat o copie de pe carnetul de muncă seria ….. nr. ….  emis la data de ….., care la ultima poziţie (nr. 13) atesta faptul că ar fi angajat al …..din data de ….., ca şofer, salariul de bază fiind de 1.500 lei.

 Ulterior obţinerii împrumutului, C. I. nu a achitat creditul, astfel că BCR l-a cesionat în  data de …. către Kruk România SRL. La momentul cesionării creditul restant era de 18.642 lei. S-au adăugat dobânzi si comisioane, până la suma totală de 37.000 lei. Prin adresa nr. ….  Kruk România SRL a comunicat organelor judiciare că de la data cesiunii şi până în  prezent, C. I. nu a achitat nicio sumă de bani, restanţa în  prezent fiind în  valoare totală de 41.214 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, sumă cu care se constituie parte civilă în  cauză.

 - contractul de credit bancar nr....., prin care a împrumutat de la CEC Bank suma de 19.900 lei, durata creditului fiind de 7 ani.

Pentru obţinerea creditului, inculpatului C. I. a prezentat o adeverinţă de salariat şi o copie de pe carnetul de muncă seria …..  nr. ……,  identice cu cele menţionate mai sus. 

Ulterior obţinerii împrumutului, C. I. nu a achitat  creditul, acesta fiind lichidat de către SC Asiban SA în  data de …... Prin adresa …., Groupama Asigurări (fostă Asiban SA) a precizat că inculpatul C. I. figurează cu debit în  suma de 20.527 lei, urmare a contractului încheiat cu CEC Bank, sumă cu care se constituie parte civilă în  cauză.

Prin adresa nr. …., ITM Buzău  a transmis organelor judiciare că inculpatul C. I. a fost  angajat al …… ca şofer începând cu data de …., neavând vechimea necesară pentru  obtine în  mod legal creditele contractate.

Inculpatul I. F., în perioada august 2007 - februarie 2008,  i-a instigat pe N. G., N. M., B. C., B. B., L. A., I. N. şi L. S. la contractarea în mod fraudulos (prin folosirea de adeverinţe de salariat şi copii de pe cărţi de muncă falsificate) a unui număr de 13 credite bancare la BCR Buzău, CEC Buzău, Alpha Bank, Romexterra, CEC Focşani si BCR Vrancea.

Pentru a-i determina să încheie contractele de credit, inculpatul I. F. le-a promis persoanelor în cauză angajarea (cu excepţia lui B. B.) la …., al cărei administrator era. A stabilit cu respectivele persoane (cu excepţia lui B. B.) ca el să beneficieze de sumele împrumutate, asigurându-le că tot el va achita şi ratele aferente creditelor.

Ulterior, I. F. nu a mai achitat creditele contractate de persoanele în cauză.

De asemenea, în perioada iulie - noiembrie 2007, i-a ajutat pe B. M., C. I., U. N. si U. A. (ultimii doi acţionând fără vinovăţie) la contractarea în mod fraudulos a unui număr de cinci credite bancare, de la BCR Buzău si CEC Buzău, prin falsificarea adeverinţelor de salariat si a cărţilor de muncă, în numele …….

Inculpatul I. F. nu a beneficiat de sume de bani din creditele contractate aceşti inculpaţi, si nici nu le-a condiţionat eliberarea documentelor de acordarea unor sume de bani, iniţiativa de a solicita creditele aparţinând beneficiarilor. Inculpatul I. F. le-a eliberat adeverințe de venit si copii ale cărţilor de muncă false, care atestau în mod nereal, faptul că aceste persoane erau, la momentul solicitării creditelor, angajate ale ……..

Totodată, în perioada octombrie 2006 - 23.05.2007, i-a instigat sau doar i-a ajutat prin întocmirea adeverinţelor false şi a copiilor falsificate ale cărţilor de muncă, pe suspecţii M. J., C. G., Ş. G., J. C., I.– T. G., D. C., P. N. B. F.– A., Ş. F. şi S. D.– D. să obtină credite de la diverse unităţi bancare.

Inculpatul I. F. a beneficiat de mare parte din sumele împrumutate de inculpaţi si suspecţi.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul I. F. a declarat că a înfiinţat în anul 2006 ......., societate ce avea ca obiect principal de activitate” tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului”, împreună cu J. C., el fiind administratorul de fapt al societăţii, deşi în actele societăţii era desemnat J. C.. Societatea a funcţionat efectiv până în luna martie 2008, iar în cursul anului 1998 a înfiinţat ….., societate ce avea ca obiect de activitate „creşterea pasărilor”.

O parte dintre angajaţii celor doua societăţi l-au rugat să le elibereze adeverinţe  de salariat şi alte documente în copie pentru a contracta credite bancare. De asemenea, au fost persoane cărora le-a eliberat adeverinţe de venit false, acestea nefiind angajate în niciuna dintre cele două societăţi controlate de el. Aceste persoane făceau parte dintre cunoscuţii săi si îi promiteau că vor achita ratele la zi.

Adeverinţele false de venit au fost completate în  totalitate de el, deşi nu  a menţionat propriul nume în  cuprinsul acestora, ca reprezentant al societăţii, pentru a nu răspunde pecuniar în  cazul în  care solicitantul nu-şi plătea ratele la bancă. Astfel a înscris nume fictive ca „ G. M.” la rubrica director general sau „P. L.” la rubrica director economic. O parte din adeverinţe au fost semnate de către contabilul ……, O. C..

Inculpatul a mai susţinut faptul că a falsificat copiile cărţilor de muncă pentru persoanele care nu erau angajate sau pentru cele care erau angajate dar nu aveau vechimea necesară, prin aplicarea de pastă corectoare pe copii xerox si apoi completarea şi din nou xerocopierea documentului. Atunci când angajaţii băncilor îl sunau pentru a verifica veridicitatea datelor cuprinse în  adeverinţele de venit, el confirma telefonic aceste date.

Acesta a negat că vreuna dintre persoanele cărora le-a eliberat documentele falsificate i-a dat bani pentru ajutorul acordat şi nu a recunoscut învinuirea de instigare la înşelăciune, susţinând că el nu a avut niciun interes în  obţinerea creditelor de către aceste persoane.

 Având în vedere cele expuse mai sus, din întregul material probator administrat în cauză, rezultă că faptele deduse judecaţii sunt infracţiuni si au fost săvârşite de către inculpaţii deduşi judecăţii cu vinovăţia prevazută de lege, intenţia.

În vederea stabilirii încadrării juridice  a faptelor deduse judecatţii si a condiţiilor de  atragere a răspunderii penale a inculpaţilor, instanţa are în vedere că la data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală.

 Identificarea legii mai favorabile în cursul procesului, până la judecarea definitivă a cauzei, se realizează conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 06.05.2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 20.05.2014, prin compararea legilor succesive, stabilirea în concret a legii penale mai favorabile şi, în final, aplicarea acesteia în ansamblu.

În ceea ce priveşte criteriile de stabilire a legii mai favorabile, se va proceda mai întai la compararea limitelor de pedeapsa  prevazute de lege pentru infraţiunile de inşelăciune şi de fals în inscrisuri sub semnatură privată în cele doua legi succesive, pedepsele accesorii şi complementare prevazute de lege,  urmând să se aplice potrivit legii care a fost considerată mai favorabilă în raport de infracţiunea comisă.

Astfel, infracţiunea de inşelaciune în convenţii prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 din Vechiul Cod penal a fost  preluată în actuala reglementare de art. 244 alin.1 si 2 din Noul Cod penal, limitele de pedeapsă fiind de la  3 ani inchisoare la 15 ani închisoare în vechea reglementare, si de la 1 inchisoare la 5 ani inchisoare  în noua reglementare.

Infracţiunea de fals in inscrisuri sub semnatură privată prevazută de art. 290 alin.1 din Vechiul Cod penal a fost  preluată în actuala reglementare de art. 322 alin.1 din Noul Cod penal, limitele de pedeapsă fiind de la  3 luni închisoare la 2 ani închisoare sau amendă în vechea reglementare, şi de la 6 luni închisoare la 3 ani închisoare  sau amendă în noua reglementare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, alegerea legii penale mai favorabile în situaţia în care  instanţa are de comparat  dispoziţiile referitoare la suspendarea condiţionată din vechea reglementare cu cele privitoare la amânarea aplicării pedepsei, se impune concluzia că legea veche este lege mai favorabilă prin prisma condiţiilor de acordare, singurul element prin prisma căruia ar fi mai favorabilă reglementarea nouă fiind durata termenului de încercare, dar acest element nu este suficient pentru a califica noua reglementare ca fiind mai favorabilă.

La această concluzie conduc şi prevederile art. 15 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod penal, unde se precizează că măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Vechiului Cod penal se menţine şi după intrarea în vigoare a Noului Cod penal, astfel că legiuitorul a prezumat că vechea modalitate de executare este mai favorabilă, nefiind necesară modificarea acesteia ca efect al intrării în vigoare a dispoziţiilor privind amânarea. 

Pe de altă parte, art. 16 alin. 2 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod penal prevede că „pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere”.

 Prin urmare, comparând cele două legi penale succesive, Vechiul Cod penal şi Noul Cod penal, legea penală mai favorabilă în cazul  concret al inculpaţilor deduşi judecăţii este cea nouă, având în vedere limitele de pedeapsă mult mai mici prevazute de Noul Cod Penal pentru infracţiunea de înşelăciune, aceasta urmând a fi aplicată în ansamblu, inclusiv cu privire la limitele de pedeapsa prevazute de lege, pedeapsă accesorie, pedeapsa complementară şi modalitate de executare, precum şi cu privire la alte instituţii incidente în cauză, cum ar fi prescripţia şi reabilitarea.

Aşadar,  faptele inculpatului I. F., care în perioada noiembrie 2006 – februarie 2008, i-a instigat sau  i-a ajutat pe inculpaţii N. G., N. M., B. C.., B. B., L. A., I. N. si L. S., B. M., C. I., U. N. şi U. A. (ultimii doi acţionând fără vinovăţie) şi pe suspecţii Ş. G., I.– T. G., D. C., P. N., B. F.–A., Ş. F. si S. D.– D. la contractarea în mod fraudulos (prin folosirea de adeverinţe de salariat si copii ale cărţilor de muncă falsificate) a unui număr de 24 credite bancare,  de a-l ajuta pe inculpatul L. A. să comită o tentativă de obţinere a unui credit, în aceeşi modalitate, de la BCR, CEC Bank, Alpha Bank si Romexterra, cu consecinţa producerii unui prejudiciu în valoare de 350.400 lei, şi că în perioada octombrie 2006 – februarie 2008, a completat şi a eliberat 25 de adeverinţe de salariat şi tot atîtea copii de pe cărţi de muncă, toate atestând în mod nereal calitatea de angajaţi a celor 21 de suspecţi si inculpaţi la firme controlate de inculpat, pentru a fi folosite la obţinerea unor credite bancare, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de: de  înşelăciune în modalitatea instigării si fals în înscrisuri, prevăzute de art. 47 C. pen. rap. la art.  244 alin. 1,2 C. pen cu aplicarea art. 35 C.pen. (17 acte materiale), art. 47 C. pen. rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen. (6 acte materiale), art. 47 C. pen. rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen si art. 47 C. pen. rap. la art.  244 alin. 1,2 C.pen., art. 322  C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen. (16 acte materiale),  art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen (6 acte materiale) art. 322 C.pen. şi art. 322 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 C. pen. şi art. 5 C.pen..

Fapta inculpatului N. G., care în cursul lunii noiembrie 2007 i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obţine un credit în valoare de 20.000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin.1 si 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen..

Faptele inculpatului C. I., care în cursul lunii noiembrie 2007 i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR si CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al ...., folosind înscrisuri false, pentru a obţine două credite în valoare de 19.400 lei si 19.900 lei, întrunesc  elementele constitutive a două infracţiuni de înşelăciune în concurs, prev. de disp. art.. 244 alin.1 si 2 C.pen. şi art. 244 alin.1 si 2 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen. şi art. 5 C.pen..

Fapta inculpatei B. M., care în cursul lunii septembrie 2007 i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajată a …., folosind înscrisuri false, pentru a obţine un credit în valoare de 8.000 lei., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin.1 si 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.

Faptele inculpatului L. A., care în cursul lunii ianuarie - februarie 2008 i-a indus în eroare pe funcţionarii CEC Bank,  MKB Romexterra Bank şi Alpha Bank, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obţine trei credite în valoare de 16.000 lei, 7.700 lei  şi 2.900 lei şi a încercat să îi inducă în eroare pe funcţionarii BCR, în aceeaşi modalitate, nereuşind din cauza vigilenţei acestora, să obţină un credit şi de la această bancă, întrunesc elementele constitutive a trei infracţiuni de înşelăciune şi a unei infracţiuni de tentativă de înşelăciune îin concurs, prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 C.pen., art. 244 alin.1 si 2 C.pen., art. 244 alin.1 si 2 C.pen. şi art. 32 C. pen rap. art. 244 alin.1 si 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 C. pen. şi art. art. 5 C.pen.

Faptele inculpatului B. C., care în cursul lunii decembrie 2007 i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR şi CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obţine două credite în valoare de 18.500 lei si 21.100 lei,  întrunesc  elementele constitutive a doua infracţiuni de înşelăciune în concurs, prev. de disp. art.. 244 alin.1 si 2 C.pen. si art. 244 alin.1 si 2 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen. şi art. art. 5 C.pen..

Fapta inculpatului N. M., care în cursul lunii septembrie 2007 i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obţine un credit în valoare de 17.000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin.1 si 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.

Faptele inculpatului L. S., care în cursul lunii ianuarie 2008, i-a indus în eroare pe funcţionarii BCR si CEC BANK, cu privire la calitatea sa de angajat al ….., folosind înscrisuri false, pentru a obţine două credite în valoare de 24.000 lei si 23.000 lei, întrunesc  elementele constitutive a două infracţiuni de înşelăciune în concurs, prev. de disp. art.. 244 alin.1 si 2 C.pen. si art. 244 alin.1 si 2 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 C. pen. şi art. art. 5 C.pen..

La termenul de judecată din data de 19.04.2018, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpaţilor: I. F. din patru infracţiuni de instigare la înşelăciune şi 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnatură privată, fapte prev si ped de disp.: art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP, art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP, art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP şi art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP, art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, art. 322 NCP si art. 322 NCP, toate cu aplicarea art 38 NCP., în două infracţiuni în formă continuată de instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnatură privată prev. de disp. art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP şi art. art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, ambele cu aplicarea art 38 NCP., B. C. din doua infracţiuni de înşelăciune prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune  în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP,. L. S. din doua infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune  în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP., C. I. din doua infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de inşelăciune  în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP şi  încadarea reţinută în sarcina inculpatului L. A. din patru  infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune  în forma continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP..

Conform disp. art. 386 alin. 1 C. pr. pen., dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.

Potrivit disp. art. 38 C. pen, există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele iar potrivit disp. art.35 NCP, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Prin Decizia CCR nr. 368/2017 publicata  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 566 din data de 17 iulie 2017, Curtea Constitutionala a admis excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională. Ca urmare a efectelor  deciziei Curţii Constituţionale, condiţia prevazută de disp. art. 35 alin.1 C. pen în vederea reţinerii unei infracţiuni în formă continuată, de unitate de subiect pasiv, a fost eliminată.

Faţă de cele expuse, constatând că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de lege în vederea reţinerii disp. art. 35 C. pen., respectiv a unei singure infracţiuni în formă continuată, instanţa va admite solicitarea formulată de catre reprezentantul Ministerului Public şi va dispune:

- schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului I. F. din patru infracţiuni de instigare la înşelăciune şi patru infractţuni de fals în înscrisuri sub semnatură privată, fapte prev si ped de disp.: art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP, art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP, art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 şi 2 NCP şi art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP, art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, art. 322 NCP si art. 322 NCP, toate cu aplicarea art 38 C. pen, în două infracţiuni în formă continuată de instigare la înşelăciune şi fals in înscrisuri sub semnatură private, prev. de disp. art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP şi art. art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, ambele cu aplicarea art 38 NCP.;

- schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului B. C. din două infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP.;

- schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului L. S. din doua infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune  în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP.;.

- schimbarea incadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului C. I. din doua infracţiuni de înşelăciune prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune  în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP.;

- şi schimbarea incadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului L. A. din patru  infracţiuni de înşelăciune prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 38 NCP într-o singură infracţiune de înşelăciune în formă continuată prev. de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP.

Analizand întrunirea în mod cumulative a condiţiilor prevăzute de lege în vederea atragerii răspunderii penale a inculpaţilor deduşi judecăţii în prezenta cauză, instanţa constată raportatla situaţia de fapt descrisă anterior, sunt incidente disp. art. 16 alin.1 lit f C. pr. pen., respective că în  prezenta cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale, pentru următoarele considerente:

Conform disp.art. 153 C.pen., prescripţia înlătură răspunderea penală.

În baza disp. art. 154 C. pen., termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani. Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.

Potrivit disp. art. 155 C. pen, cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză iar dupa fiecare intrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. Potrivit alin. 4 din aceeasi dispoziţie legală, termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.

În consecinta, instanţa constată că, în cauza de faţa la împlinirea unui termen de 10 ani de la data savârşirii infracţiunii unice de înşelăciune dedusă judecăţii pentru inculpaţii: B. M., N. G. şi N. M. sau a  ultimei acţiuni care face parte din infracţiunea unică de înşelăciune în formă continuată reţinută în sarcina inculpaţilor: I. F., B. C., L. S., C. I. şi L. A.,  termenul prescripţiei răspunderii penale s-a implinit, oricâte întreruperi au intervenit în acest interval de timp.

Având în vedere că faptele deduse judecăţii au fost săvârşite in intervalul de timp noiembrie 2006 – februarie 2008, termenul de prescripţie de 10 ani s-a împlinit pentru toate faptele şi actele materiale deduse judecăţii în perioada noiembrie 2016 – februarie 2018.

 Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic de conflict născut din săvarşirea unei infracţiuni, ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege, şi pe cale de consecinţă se stinge dreptul statului de a stabili răspunderea penală şi de a aplica pedeapsa prevazută de lege  pentru infracţiunea comisă si se stinge totodată şi obligaţia infractorului de a mai suporta consecinţele savarsirii infracţiunii săvârşite

Prescripţia răspunderii penale este o cauză de înlăturare a răspunderii penale, ca urmare a neexercitării în timp util de către stat, prin organele judiciare, a dreptului de a aplica infractorului o pedeapsă, având ca obiect stingerea acestui drept şi a obligaţiei corelative a infractorului de a suporta aplicarea unei sancţiuni penale; împlinirea termenului de prescripţie trebuie verificată de organul judiciar înaintea oricărei probleme, privind fondul cauzei, excepţia prescripţiei răspunderii penale putând fi invocată din oficiu sau de partea interesată, fiind excepţie dirimantă; pentru a produce efectele, anterior arătate, împlinirea termenului de prescripţie, trebuie să fi avut loc înainte de împlinirea oricărui act care trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, Dosar nr. …., Decizia nr. ….. din 16 februarie 2010).

Instituirea prescripţiei ca una dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale constituie o consecinţă firească a înţelegerii infracţiunii ca o faptă antisocială şi a răspunderii penale ca o ripostă publică la infracţiune. Tragerea la răspundere penală pentru comiterea unei fapte periculoase pentru societate este utilă şi necesară numai dacă se produce într-un interval de timp în care pedeapsa aplicată infractorului îşi poate îndeplini funcţiile preventive şi educative pentru care a fost instituită. În afară de infracţiunile expres exceptate de la prescripţie din Codul penal, în cazul tuturor celorlalte infracţiuni trecerea unui anumit interval de timp determină ca răspunderea penală să nu mai prezinte nici o utilitate, fapta ca atare şi răul social produs de aceasta fiind şterse din conştiinţa publică pe cale naturală, prin uitare.

Conform disp. art. 17 C.pr. pen., în cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.

Faţă de cele expuse, constatând că în cauza sunt incidente disp.art. 16 alin.1 lit. f C. pr. pen., instanţa va dispune în baza disp. art. 396 alin. 6 C. pr. pen:

-  încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea art 5 NCP faţă de inculpatul N. G., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea art 5 NCP faţă de inculpata B. M., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea art 5 NCP faţă de inculpatul N. M., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea 35 NCP si art 5 NCP faţă de inculpatul B. C., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea 35 NCP si art 5 NCP faţă de inculpatul L. S., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea 35 NCP si art 5 NCP fata de inculpatul C. I., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev de disp. art. 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea 35 NCP şi art 5 NCP faţă de inculpatul L. A., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.;

- încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnatură privată în formă continuată prev. de disp. art. 47 alin, 1 NCP  rap. la disp art 244 alin.1 si 2 NCP cu aplicarea disp. art. 35 NCP si art. art. 322 NCP cu aplicarea art 35 NCP, ambele cu aplicarea art 38 C. pen., faţăade inculpatul I. F., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În cursul urmăririi penale, în cursul procedurii camerei preliminare si a judecării pe fond  a cauzei, o serie de instituţii financiar bancare si nebancare s-au constituit părţi civile în cauză, solicitând obligarea inculpaţilor la plata unor daune materiale reprezentând contravaloarea  prejudiciului produs ca urmare a activităţii infracţionale deduse judecăţii.

Având in vederea modalitatea de solutionare a acţiunii penale deduse judecăţii, la soluţionarea acţiunii civile, instanţa va avea in vedere disp. art. 25 alin. 1 si 4 C. pr. pen., conform cărora, instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile iar în caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. Din interpretarea per a contrario a disp. legale menţionate, instanţa constată că în caz de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei penale, este obligată să se pronunţe prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile deduse judecăţii.

La soluţionarea laturii civile în cauză, instanţa are în vedere ca acţiunea civilă în cadrul procesului penal este mijlocul procesual prevazut de lege prin care persoana vatamată prin săvârşirea unei infracţiuni sau succesorii acesteia în drepturi, solicită tragerea la răspundere civilă a inculpatului, a părţii responsabile civilmente sau a succesorilor în drepturi ai acestora, în vederea reparării integrale, în natura sau prin echivalent, a prejudiciului direct, material sau moral produs prin activitatea infracţională.

Actiunea civilă exercitată în procesul penal are un caracter accesoriu acţiunii penale, lucru care îi restricţionează sfera de aplicabilitate şi de soluţionare.

 Astfel, aceasta poate fi exercitata numai in masura în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare şi a fost sesizată instanţa de judecată cu privire la infracţiunea dedusă judecăţii, numai împotriva inculpatului sau a părţii responsabile civilmente, respectiv împotriva succesorilor acestora  în drepturi, numai până la inceperea judecăţii în cauză, iar soluţia pronunţată de instanţă cu privire la acţiunea penală în cauză are o influenţă hotărâtoare cu privire la modul de soluţionare al acţiunii civile. Pe cale de consecinţă, acţiunea civilă nu poate excede limitelor cu care este învestită instanţa de judecată prin acţiunea penală şi din punct de vedere procedural se circumscrie limitelor stabilite de disp. art. 19 – 27 C.pr. pen..

 Potrivit disp. art 20 alin. 7 C.pr. pen, dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională de către persoana vătămată prin săvârşirea unei infracţiuni unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal.

Faţă de disp. legale menţionate anterior precum şi având în vedere principiul disponibilităţii care guvernează litigiile civile, instanţa urmează să pronunţe următoarele soluţii cu privire la acţiunea civilă exercitata în prezenta cauză:

Va lua act că Banca Comercială Română nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activitaţii infracţionale a inculpaţilor B. M. şi I. F..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen. va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor  convenţional în drepturi a Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor B. M. si I. F., ca inadmisibilă.

Va lua act că Banca Comercială Română şi SC Collect România ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) nu s-a constituit parte civilă în cauză pentru prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a inculpaţilor N. G. şi I. F..

Va lua act că Banca Comercială Română nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activitătţii infracţionale a inculpaţilor N. M. şi I. F..

 În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor N. M. si I. F., ca indamisibilă.

 Va lua act că Banca Comercială Română nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor B. C. si I. F..

 Va lua act că SC Credit Expres Financial Service SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) a renunţat la constituirea ca parte civilă formulată în cauza cu privire la activitatea infracţională a inculpaţilor B. C. şi I. F..

 Va lua act că SC Collect Romania ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) nu s-a constituit parte civilă în cauză pentru prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a inculpaţilor B. C. şi I. F..

 Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatilor B. C. si I. F..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va  respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA - fosta ASIBAN SA (in calitate de succesor convenţional în drepturi al CEC Bank) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor B. C. si I. F., ca inadmisibilă.

 Va lua act că Banca Comercială Română nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor L. S. si I. F..

 În baza disp. art. 20 alin.7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional  în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor L. S. si I. F., ca inadmisibilă.

Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor  L. S. si I. F..

În baza disp. art. 20 alin.7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA - fosta ASIBAN SA ( în calitate de succesor convenţional  în drepturi al CEC Bank) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor  L. S. şi I. F., ca inadmisibilă.

Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor L. A. si I. F..

 În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA - fosta ASIBAN SA ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al CEC Bank) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor L. A. şi I. F., ca inadmisibilă.

Va lua act că MKB Romexterra Bank şi SC DBR Factor IFN SA ( în calitate de succesor convenţional  în drepturi al MKB Romexterra Bank) nu s-au constituit părţi civile în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor  L. A. şi I. F..

 Va lua act că Alpha Bank si Coface România ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Alpha Bank) nu s-au constituit părţi civile în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor  L. A. şi I. F..

Va lua act că Banca Comercială Română nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţi infracţionale a inculpaţilor C. I. şi I. F..

În baza disp. art. 20 alin.7 C. pr. pen., va  respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Romane) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor C. I. şi I. F., ca inadmisibilă.

 Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor C. I. si I. F..

In baza disp. art. 20 alin.7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA - fosta ASIBAN SA( în calitate de succesor convenţional în drepturi al CEC Bank) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor C. I. şi I. F., ca inadmisibilă.

In baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Invest Capital LTD, prin reprezentant avocat C. P., ca urmare a activităţii infracţionale a inculpaţilor: B. M., L. S., N. M., C. I. şi L. A., ca inadmisibilă.

Va lua act că Banca Comercială Română şi  SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi a Băncii Comerciale Române) nu s-au constituit părţi civile în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului B. B..

Va lua act că Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului U. A..

 Va lua act că Banca Comerciala Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului U. N..

In baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului U. N., ca inadmisibilă. 

Va lua act că Banca Comercială Română şi SC Collect România ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) nu s-a constituit parte civilă în cauză pentru prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a inculpatului I. F. şi a numitului I. N..

Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului I. N..

In baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA - fostă ASIBAN SA( în calitate de succesor convenţional în drepturi al CEC Bank) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de  inculpatul I. F. împreună cu numitul I. N., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de GETBACK RECOVERY SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Piraeus Bank) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul M. J., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurări SA – fostă ASIBAN SA ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al CEC Bank)  ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul M. J., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC EOS KSI ROMÂNIA SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al BRD Romania) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de  inculpatul I. F. împreună numitul C. G., ca inadmisibilă.

 Va lua act ca Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză că urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului Ş. G..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul Ş. G., ca inadmisibilă.

Va lua act că Banca Comercială Româna  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului J. C..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Kruk România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române ) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună  numitul J. C., ca inadmisibilă.

Va lua act că CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului P. N..

Va lua act că Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului S. D. D..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC EOS KSI România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreuna cu  numitul S. D. D., ca inadmisibilă.

 Va lua  act că Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauza ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitei Ş. F..

 În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilaă promovată de SC EOS KSI România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numita Ş. F., ca inadmisibilă.

 Va lua act ca Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului D. C..

 În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC EOS KSI România SRL ( în calitate de succesor conventţional în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul D. C., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC EOS KSI România SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al BRD România)  ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu numitul I. T. G., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC Credit Expres Financial Services SRL ( în calitate de succesor convenţional în drepturi al Unicredit Ţiriac) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu numitul I. T. G., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de DDM EUROPE AG  prin mandatar SC CREDIT EXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL( în calitate de succesor convenţionl în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu numitul I. T. G., ca inadmisibilă.

 Va lua act că Banca Comercială Română  nu s-a constituit parte civilă  în cauză ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului I. F. şi a numitului B. F. A..

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de SC EOS KSI România SRL ( în calitate de succesor convenţional  în drepturi al Băncii Comerciale Române) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de acesta împreună cu  numitul B. F. A., ca inadmisibilă.

În baza disp. art. 20 alin. 7 C. pr. pen., va respinge acţiunea civilă promovată de Groupama Asigurari SA – fostă ASIBAN SA ( în calitate de succesor convenţional  în drepturi al BRD GSG SA Buzău) ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul B. F. A., ca inadmisibilă.

Va lua act că SECAPITAL S.A.R.L, prin reprezentant avocat P. C., nu a formulat cerere de constituire de parte civilă în cauză.

În ceea ce priveste constituirea de parte civilĂ promovatĂ de persoana vătămată constituită parte civilă în cauză, Banca Comercială Română cu suma de 18.307 lei, ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de inculpatul I. F. împreună cu  numitul I. T. G., instanţa va reţine următoarele:

După cum rezultă din coroborarea disp. art. 19 C. pr. pen care reglementează obiectul şi condiţiile acţiunii civile în cadrul procesului penal cu disp. art. 1357 alin 1. C civil care reglementează condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, acţiunea civilă în cadrul procesului penal se soluţionează conform principiilor generale ale răspunderii civile delictuale, atât raspunderea penală cât şi răspunderea civilă delictuală intrând în acţiune ca urmare a comiterii unei fapte ilicite, care aduce atingere unor valori sociale ocrotite de lege, fapta inculpatului constituind atât temei al răspunderii penale cât şi temei al răspunderii civile ca fapt ilicit.

Astfel, instanţa retine că inculpatul poate să fie obligat la despăgubiri către partea civilă doar dacă sunt întrunite în mod cumulativ condiţiile exercitării acţiunii civile în cauză dedusă judecăţii, respectiv: comiterea unei infracțiuni printr-o o faptă ilicită, infractiunea comisă să aibă ca rezultat producerea unui prejudiciu material sau moral, care să fie cert și actual sau viitor şi care să nu fi fost reparat, să existe legătură de cauzalitate între prejudiciu și fapta comisă si să existe vinovăția inculpatului în producerea prejudiciului

La soluţionarea laturii civile în cauză, instanţa va avea în vedere principiul repărării integrale a prejudiciului suferit, astfel cum este dovedit ca urmare a probatoriului administrat în cauză precum şi de disp. art. 1390 si art. 1392 NCC.

Având în vedere documentele depuse la dosar de persoana vătămată Banca Comercială Română, conform cărora numitul I. T. G. cu ajutorul inculpatului I. F. a contractat un credit în  sumă de 14,500 lei în data de 21.11.2006 de la această instituţie bancară, care nu a fost achitat până în prezent, va admite acţiunea civilă promovată de Banca Comerciala Româna si obliga inculpatul I. F. la plata sumei de 18.307 lei catre partea civilă ( ca urmare a activităţii infracţionale săvârşite de acesta împreună cu  numitul I. T. G.).

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne in sarcina statului.

Onorariul aparatorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi va rămâne în sarcina statului.

Prezenta hotarare este supusă apelului în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.