Lovirea sau alte violente

Sentinţă penală 298 din 13.12.2018


Prin rechizitoriul nr. 2170/P/2017 din data de 14.11.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, înregistrat pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. de dosar ....../207/2017, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, B.I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut că,  în după-amiaza zilei de 30.08.2017, persoana vătămată M. A. se afla împreună cu martorele C. R. şi P.A. în faţa sediului Postului de Poliţie situat pe raza loc. Fărcaşele, jud. Olt.

La un moment dat, inculpatul B.I. a trecut prin acel loc cu căruţa tractată de un cal, a coborât şi a lovit-o pe persoana vătămată M. A. peste corp cu un bici confecţionat artizanal, folosit pentru a conduce calul.

Din declaraţiile martorelor P.A. şi C.R., rezultă că acestea se aflau împreună cu persoana vătămată în faţa sediului Postului de Poliţie Fărcaşele, jud. Olt iar la un moment dat, inculpatul B.I. a coborât dintr-un atelaj hipo şi a lovit-o cu biciul pe M. A. peste corp.

În urma loviturii, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice prin lovire cu corpuri dure, printre care unul alungit, posibil bici şi care au necesitat pentru vindecare un nr. 8-9 zile de îngrijiri medicale aşa cum rezultă din certificatul medico – legal nr. 797/A2 din data de 31.08.2017 emis de S.J.M.L. Olt.

Martorul B.G.N. a precizat că nu are cunoştinţă despre incidentul ce face obiectul prezentei cauze.

Fiind audiat, inculpatul B.I. a recunoscut că a lovit-o pe numita M. A. în data de 30.08.2017 cu biciul întrucât aceasta o lovea pe numita P.A..

În drept, fapta săvârşită de inculpatul Badea Ionel, care la data de 30.08.2017, în timp ce se afla în faţa sediului Postului de Poliţie din com. Fărcaşele, jud. Olt, i-a aplicat persoanei vătămate M. A. o lovitură cu un bici folosit pentru a conduce calul, peste corp, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 8-9 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.p.

Situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului se probează cu următoarele mijloace de probă: declaraţie persoană vătămată: M. A. (f. 10); certificat medico – legal nr. 797/A2 din data de 31.08.2017 (f. 11); declaraţie martor C. R. (f. 13), declaraţie martor P.A. (f. 15); declaraţie martor B.G.N. (f. 17); declaraţii suspect/inculpat: B.I. (f. 21-22, 24-25).

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile judiciare.

În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. 5725/207/2017/a1.

Conform rezolutiei emise la data de 12.12.2017 de Judecătorul de Cameră Preliminara căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, în conformitate cu disp. art. 344 alin. 2 Cpp, i-a fost comunicată inculpatului şi persoanei vătămate copia certificata a rechizitoriului, cu mentiunea ca in termen de 20 de zile poate formula cereri şi ridica excepţii cu privire la legalitatea rechizitoriului şi a efectuării actelor de catre organele de urmărire penală.

De asemenea, se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen. judecătorul de cameră preliminară urmează a  constata legalitatea rechizitoriului cu nr.  2170/P/2017 din data de 14.11.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât sunt respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen., a administrării probelor, respectiv  declaraţiile  martorilor cu  respectarea  disp. art. 114- 123  din acelaşi  cod, precum  si a  actelor  de urmărire penală  ,respectiv  sesizarea organului de urmărire penală, rezoluţia de dispunere a începerii urmăririi penale a organului de cercetare penală, rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale de către procurorul de caz, procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală şi referatul organului de cercetare penală cu propunerea de emitere a rechizitoriului, punerii în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului.

Totodată, s-a dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul B.I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. De art. 193 alin. 2 C.p.

Instanţa  a stabilit termen de judecată la data de 12.02.2018.

În cauză a fost audiată partea vătămată care a solicitat tragerea la răspundere penală pentru fapta săvârşită şi s-a constituit parte civilă împotriva acestuia cu suma de 5.000 lei daune materiale şi 5.000 lei daune morale.

Audiat nemijlocit în instanţă, inculpatul nu recunoscut fapta penală pentru care a fost trimis în judecată, în sensul că nu a lovit-o cu biciul pe partea vătămată  M.A..

Dina actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În după-amiaza zilei de 30.08.2017, persoana vătămată M. A. se afla împreună cu martorele C. R. şi P.A. în faţa sediului Postului de Poliţie situat pe raza loc. Fărcaşele, jud. Olt.

La un moment dat, inculpatul B.I. a trecut prin acel loc cu căruţa tractată de un cal, a coborât şi a lovit-o pe persoana vătămată M. A. peste corp cu un bici confecţionat artizanal, folosit pentru a conduce calul.

Din declaraţiile martorelor P.A. şi C.R., rezultă că acestea se aflau împreună cu persoana vătămată în faţa sediului Postului de Poliţie Fărcaşele, jud. Olt iar la un moment dat, inculpatul B.I. a coborât dintr-un atelaj hipo şi a lovit-o cu biciul pe M. A. peste corp.

În urma loviturii, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice prin lovire cu corpuri dure, printre care unul alungit, posibil bici şi care au necesitat pentru vindecare un nr. 8-9 zile de îngrijiri medicale aşa cum rezultă din certificatul medico – legal nr. 797/A2 din data de 31.08.2017 emis de S.J.M.L. Olt.

Martorul B.G.N. a precizat că nu are cunoştinţă despre incidentul ce face obiectul prezentei cauze.

Fiind audiat, inculpatul B.I. a recunoscut că a lovit-o pe numita M. A. în data de 30.08.2017 cu biciul întrucât aceasta o lovea pe numita P.A..

Deşi inculpatul nu a recunoscut fapta în faţa instanţei apreciază instanţa că această declaraţie este subiectivă, deoarece acesta a recunoscut fapta în cursul urmăririi penale, aşa cum rezultă din declaraţia data la fila 21-22 dosar urmărire penală.

De asemenea în cursul urmăririi penale, martora P.A. a declarat că inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu biciul.

În acelaşi sens a declarat în cursul urmăririi penale şi martora C.R..

Deşi audiate în faţa instanţei, acestea nu au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale.

Instanţa apreciază că aceste declaraţii sunt subiective, urmând a fi reţinute de catre instanţă declaraţiile date de către martori şi inculpat în cursul urmăririi penale, iar fapta săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violeţe prev. de art. 193 alin. 2 C.p., ceea ce a rezultat din probele testimoniale administrate  în cauză şi actele medico-legale existente la dosar.

Vinovăţia inculpatului este stabilită şi dovedită.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica  inculpatului, se vor avea în vedere  criteriile judiciare de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C.p. , astfel stabilirea duratei şi cuantumul pedepsei se vor face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Observă instanţa că, inculpatul este predispus la săvârşirea de fapte antisociale, ceea ce rezultă şi din fişa de cazier a acestuia, această faptă fiind în concurs de infracţiuni cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 15 din 23.01.2018, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosar 4548/207/2016, sentinţă rămasă definitivă prin neapelare la data de 13.02.2018.

De asemenea au fost săvârşite şi alte fapte penale de către inculpat, care fac obiectul altor dosare aflate pe rolul Judecătoriei Caracal.

Instanţa apreciază că scopul preventiv educativ  al pedepsei va putea fi atins prin aplicarea unei pedepse  cu închisoarea.

Având în vedere concursul de infracţiuni mai sus menţionat , instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de  2 ani şi 5 luni închisoare în pedepsele componente şi leva repune în individualitatea lor astfel:

În baza  dis part 228 alin1 -229 alin 1 lit b şi alin2 lit b CP  condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza  disp art 107 alin 1 lit b din Legea 46/2008  condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza  disp art 109 alin 1 lit b din Legea46/2008  condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza  disp  art 25 alin 1 lit a din Lg 205/2004  condamnă pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 3 luni  închisoare.

În baza art 38 alin 1 CP rap la art 39 alin1 lit b CP aplică inculpatului B.I. pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare  la care se aplică un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 2 ani şi 7 luni închisoare cu aplicarea art 91 CP.

Ca modalitate de executare a pedepsei, în baza  art 91-92 CP va dispune suspendarea  sub supraveghere a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ce constituie termen de încercare şi care curge de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr 15/23.01.2018 sentinţă rămasă definitivă prin neapelare  la data de  13.02.2018.

În baza art.93 alin.1 din Codul penal,va  dispune ca inculpatul pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 din Codul penal, impune inculpatului pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze programul de reintegrare socială, derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art.93 alin.3 din Codul penal, dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul  să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Comunei Farcasele, judeţul Olt.

În temeiul art.91 alin.4 raportat la art.96 din Codul penal, atenţionează pe inculpat  asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul dispoziţiilor art. 93 alin. 5 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului  asupra obligaţiei de a îndeplini integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Sub aspectul laturii civile instanţa, în baza disp. art. 19 C.p.p.art. 20 C.p.p. si art.397 C.p.p. raportat la art. 1357 Cod civil, va admite în parte acţiunea civila.

Va respinge cererea părţii civile M. A. ca nedovedită, întrucât nu au fost facute dovezi din care să rezulte cuantumul despăgubirilor civile rezultate, nefiind îndeplinte prev. art. 249 C.p. civ. potrivit căruia cel ce face o propunere în cursul judecăţii , trebuie să o dovedească.

Astfel partea civilă trebuia să  propună probe în conformitate cu dispoziţiile  Codului de Procedură civilă, urmând ca acestea să fie încuviinţate, administrate şi apreciate de instanţă.

Instanţa va obligă inculpatul B.I. la plata sumei de 3000 lei daune morale către partea civilă M.A., apeciind că sunt îndeplinite în parte condiţiile răspunderii delictuale  1357 C.civ. potrivit căruia:,, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl reapare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.

Observă instanţa că, onoarea , demnitatea şi prestigiul părţii vătămate au fost în parte afectate, fiind îndreptăţită la acordarea daunelor morale.

În baza  disp  art 274 alin1 Cpp obligă inculpatul B.I. la 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Postat 04.01.2019