Data de la care se calculează termenul de supraveghere

Decizie 5 din 06.02.2018


Prin sentinţa penală nr. 303 din data de 14 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede,  în dosarul nr. 2179/292/2017, în baza art. 583 alin. 1 Cod procedură penală rap la art. 97 Cod penal a fost admisă sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Olt.

S-a constatat de către instanţa de fond că infracţiunile pentru a căror săvârșire P. A., cu domiciliul în com. Mihăieşti,  jud. Olt, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni  închisoare,  cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, în baza sentinţei penale nr. 123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova și la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani, în baza sentinţei penale nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, sunt concurente.

În baza art. 97 alin. 1 C. pen. a fost anulat  beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni  închisoare la care a fost condamnat în baza sentinţei penale nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

În baza art. 97 alin. 1 C. pen.  a fost anulat  beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare, la care a fost condamnat  în baza sentinţei penale nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016 , definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017

S-a dispus descontopirea pedeapsei de 2 ani şi 5 luni aplicată prin sentinţa penală nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse: 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă în formă continuată prev. şi ped. de art. 374 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 396 Cod procedură penală ; 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la acces ilegal la un sistem informativ, prev. de art. 48 rap. la art. 360 alin.1 Cod penal , cu aplicarea art. 396 Cod procedură penală şi 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la alterarea integrităţii datelor informatice prev. de art. 48 rap. la art. 362 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală .

S-a dispus descontopirea pedeapsei de 1 an şi 2 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017 şi au fost repuse în individualitatea lor următoarele pedepse: 6 (șase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev.de  art. 273 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal și art.38 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală  şi 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului,  prev. de art. 269 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 38 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 38 alin.1 Cod penal - art. 39 alin.1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele principale stabilite prin cele două sentințe anterior menționate, urmând ca în final condamnatul  P. A. să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 11 (unsprezece) luni, total de executat 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni.

 În baza art.  67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 220 alin.1 şi 4 Cod penal s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară, în temeiul art. 45 alin.3 lit.a Cod penal, pedeapsa cea mai grea din cele dispuse în sentinţele penale nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt şi nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede şi anume s-a interzis exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a,b, f din Noul Cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi tutore sau curator, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a  sentinţei penale nr. 99/13.04.2017 a Judecătoriei  Roşiorii de Vede – 3.05.2017 şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului P. A. perioada în care acesta a fost reţinut la data de 02.02.2016 şi arestat la domiciliu de la data de 03.02.2016 şi până la data pronunţării sentinţei penale nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt.

În baza art. 91 Cod penal a fost suspendată executarea pedepsei aplicate, respectiv pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, care se calculează de la data de 03.05.2017.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, s-a stabilit că inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal s-a impus condamnatului, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit art. 93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere s-a impus inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei sau a instituţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale  Mihăieşti, județul Olt.

În baza art. 94 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c - e să fie comunicate şi Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute la art. 93 alin.1 - 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, conform art. 96 Cod penal.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin sesizarea formulată şi înregistrată la Judecătoria Roşiorii de Vede sub nr. 2179/292/2017 la data de 13.06.2017, Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt, în conformitate cu dispoziţiile art. 583 alin. 1 Cod procedură penală,  a solicitat ca instanța să se pronunțe cu privire la pedepsele aplicate condamnatului P. A. prin sentinţa penală nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un  termen de 2 ani, cu privire la care a fost luat în evidenţă şi întocmit dosarul de supraveghere nr. 310/S/2017 şi pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare, cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, la care a fost condamnat în baza sentinţei penale nr. 123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin  decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi cu privire la care se afla deja în evidenţa Serviciului de Probaţiune Olt, având întocmit dosarul de supraveghere nr. 433/S/2016.

Faţă de aspectele învederate a solicitat a se dispune cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 97 Cod penal. 

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanţa de fond a constatat şi reţinut că, prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, inculpatul P. A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă prev. de art. 273 alin.1 Cod penal şi favorizarea infractorului prev. de art.  269 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal și art.38 alin.1 Cod penal. Conform  art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, iar conform dispoziţiilor art. 92 C. pen., i-au fost impuse obligaţiile prev. de  art. 93 alin. 1 Cod penal  lit. a-e. 

Condamnatul a fost luat în evidenţele Serviciului de Probaţiune Olt, fiind  întocmit dosarul de supraveghere nr. 310/S/2017.

Cu adresa nr. 7518/7.06.2017 Serviciul de Probaţiune Olt a confirmat primirea sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede şi a învederat că persoana condamnată se află deja în evidenţa Serviciului de Probaţiune Olt, având întocmit dosarul de supraveghere nr. 433/S/2016, ca urmare a sentinţei penale nr. 123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin  decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, prin care  inculpatul P. A. a fost condamnat la pedeapsa de  2 ani şi 5 luni închisoare, pentru infracţiunile de pornografie infantilă în formă continuată, prev. de art. 374 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 Cod penal, complicitate la acces ilegal la un sistem informativ, prev. de art. 48 rap. la art. 360 alin.1 Cod penal şi complicitate la alterarea integrităţii datelor informatice prev. de art. 48 rap. la art. 362 Cod penal. Ca modalitate de executare a pedepsei s-a dispus, în baza art. 91 Cod penal suspendarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani.

Potrivit art. 583 alin. 1 C.p.p., „asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunță, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probațiune, instanța care judecă ori a judecat în primă instanță infracțiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.”

De asemenea, potrivit art. 97 alin. 1 C. pen., „dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.”

În cauză, așa cum rezultă din hotărârile de condamnare depuse la dosarul cauzei, infracțiunile pentru a căror săvârșire P. A. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 123 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin  decizia penală nr. 1563 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, prin care s-a respins apelul inculpatului și la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, prin sentința penală nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, sunt concurente.

Împotriva sentinţei penale nr. 303 din data de 14 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede,  în dosarul nr.2179/292/2017, în termenul legal, la data de 17.11.2017 a formulat şi depus la dosar contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, care a adus critici hotărârii pronunţată de instanţa de fond, pentru aspecte de nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor contestaţiei, ce au fost depuse la dosar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede s-a arătat că apreciază hotărârea pronunţată de instanţa de fond - Judecătoria Roşiorii de Vede ca fiind nelegală sub aspectul datei de la care se calculează termenul de supraveghere şi sub aspectul aplicării dispoziţiilor legale privind stabilirea şi executarea pedepsele complementare.

S-a arătat că instanţa de executare a suspendat executarea pedepsei principale sub supraveghere, pe un termen de 3 ani, calculat de la data de 03.05.2017.

Potrivit art. 97 alin. 2 teza a II-a Cod penal, dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Or, în cauză, prima sentinţă prin care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului a fost sentinţa nr. 123/01.06.2016 a Tribunalului Olt, care a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. Ca atare, de la acest moment a început să curgă termenul de supraveghere pentru inculpat.

Pe cale de consecinţă, în aplicarea art. 97 alin. 2 teza a Il-a Cod penal, instanţa trebuia să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data de 28.10.2016.

Cel de-al doilea motiv al contestaţiei este acela că se constată că instanţa a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea dintre cele dispuse prin sentinţele penale nr. 123/01.06.2016 a Tribunalului Olt şi nr. 99/13.04.2017 a Judecătoriei Roşiori de Vede, respectiv a interzis exerciţiul drepturilor prev.de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi f  C.pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Se arată că, prin sentinţa penală nr. 123/01.06.2016 a Tribunalului Olt, în baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 220 alin. 1 şi 4 C.pen., i s-a interzis inculpatului P. A., ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, f C.pen., pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017 a Judecătoriei Roşiori de Vede, i s-a interzis inculpatului P. A., ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei.

Potrivit art. 45 alin. 2 C.pen., când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu conţinut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Potrivit alin. 3 lit. a al aceluiaşi articol, dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, în caz de concurs de infracţiuni se aplică cea mai grea dintre acestea.

S-a solicitat să se observe că, prin cele două sentinţe, pentru infracţiuni concurente, s-au stabilit pedepse complementare de aceeaşi natură (interzicerea unor drepturi), dar cu conţinut diferit (interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, f - Sentinţa nr. 123/01.06.2016 şi art. 66 alin. 1 lit. a, b - Sentinţa nr. 99/13.04.2017). Totodată, atât prin sentinţa penală nr.123/01.06.2016, cât şi prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017 au fost stabilite pedepse de aceeaşi natură, cu acelaşi conţinut, dar într-un cuantum diferit (Sentinţa penală nr. 123: art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. - 2 ani; Sentinţa penală nr. 99: art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. - 3 ani).

Ca atare, faţă de aceste prevederi legale, instanţa de executare trebuia să contopească pedepsele complementare dispuse prin cele două sentinţe şi, în final, să dispună interzicerea, ca pedeapsă complementară în sarcina inculpatului, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 3 ani şi a dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. f C.pen., pe o durată de 2 ani.

În cel de-al treilea motiv al contestaţiei, s-a arătat de către parchet că, prin sentinţa penală nr. 303/29.11.2017, instanţa de executare a dispus ca pedeapsa complementară să fie interzisă pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Totuşi, potrivit art. 68 alin. 1 lit. b şi c C.pen., executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executări pedepsei sub supraveghere sau după executarea pedepsei închisorii, graţierea totală sau a restului de pedeapsă etc.

În cauză, instanţa nu a dispus executarea efectivă a pedepsei, ci a fost suspendată executarea pedepsei sub supraveghere. Ca atare, trebuia să dispună ca pedepsele complementare, calculate potrivit pct. 1 de mai sus, să se execute de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În cel de-al patrulea motiv formulat, parchetul a arătat că, un alt aspect de nelegalitate constă în faptul că prin sentinţa penală nr. 123/01.06.2016, s-a interzis ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor pe o durată de 2 ani de la executarea pedepsei principale. Or, similar ca în situaţia de la pct. 2 de mai sus, executarea pedepsei principale a fost suspendată sub supraveghere, deci termenul trebuia să curgă de la data rămânerii definitive a sentinţei. Totodată, prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017, s-a interzis ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor pe o durată de 3 ani de la rămânerea definitivă a respectivei sentinţe.

Având în vedere motivele expuse, potrivit art. 45 alin. 4 Cod penal, în cazul condamnărilor succesive pentru infracţiuni concurente (aşa cum este cazul în speţă), partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată.

Ca atare, instanţa trebuia să deducă, în mod corespunzător, partea din pedepsele complementare executate anterior pronunţării sentinţei penale nr.303 din 29.11.2017.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 597 alin. 7 Cod procedură penală, parchetul a solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice.

Analizând contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede împotriva sentinţei penale nr. 303 din 14.11.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede, în raport de criticile formulate dar şi din oficiu, tribunalul o apreciază ca fiind întemeiată, urmând a dispune admiterea acesteia, pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Prin sentinţa penală nr. 303 din data de 14 noiembrie 2017, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede,  în dosarul nr. 2179/292/2017, în baza art. 583 alin. 1 Cod procedură penală rap la art. 97 Cod penal a fost admisă sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Olt.

S-a constatat de către instanţa de fond că infracţiunile pentru a căror săvârșire P. A., cu domiciliul în com. Mihăieşti, jud. Olt, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni  închisoare,  cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, în baza sentinţei penale nr. 123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova și la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani, în baza sentinţei penale nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, sunt concurente.

În baza art. 97 alin. 1 C. pen. a fost anulat  beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni  închisoare la care a fost condamnat în baza sentinţei penale nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

În baza art. 97 alin. 1 C. pen.  a fost anulat  beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare, la care a fost condamnat  în baza sentinţei penale nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016 , definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017

S-a dispus descontopirea pedeapsei de 2 ani şi 5 luni aplicată prin sentinţa penală nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse: 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă în formă continuată prev. şi ped. de art. 374 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 396 Cod procedură penală ; 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la acces ilegal la un sistem informativ, prev. de art. 48 rap. la art. 360 alin.1 Cod penal , cu aplicarea art. 396 Cod procedură penală şi 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la alterarea integrităţii datelor informatice prev. de art. 48 rap. la art. 362 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală .

S-a dispus descontopirea pedeapsei de 1 an şi 2 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017 şi au fost repuse în individualitatea lor următoarele pedepse: 6 (șase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev.de  art. 273 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal și art.38 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală  şi 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului,  prev. de art. 269 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 38 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 38 alin.1 Cod penal - art. 39 alin.1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele principale stabilite prin cele două sentințe anterior menționate, urmând ca în final condamnatul  P.A. să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 11 (unsprezece) luni, total de executat 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni.

 În baza art.  67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 220 alin.1 şi 4 Cod penal s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară, în temeiul art. 45 alin.3 lit.a Cod penal, pedeapsa cea mai grea din cele dispuse în sentinţele penale nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt şi nr. 99/13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede şi anume s-a interzis exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a,b, f din Noul Cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi tutore sau curator, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a  sentinţei penale nr. 99/13.04.2017 a Judecătoriei  Roşiorii de Vede – 3.05.2017 şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului P. A. perioada în care acesta a fost reţinut la data de 02.02.2016 şi arestat la domiciliu de la data de 03.02.2016 şi până la data pronunţării sentinţei penale nr.123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt.

În baza art. 91 Cod penal a fost suspendată executarea pedepsei aplicate, respectiv pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, care se calculează de la data de 03.05.2017.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, s-a stabilit că inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal s-a impus condamnatului, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit art. 93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere s-a impus inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei sau a instituţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale  Mihăieşti, județul Olt.

În baza art. 94 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c - e să fie comunicate şi Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute la art. 93 alin.1 - 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, conform art. 96 Cod penal.

Verificând sentinţa atacată, se constată că în mod just şi argumentat, instanţa de fond a constatat îndeplinite cerinţele impuse de art. 97 alin. 1 Cod penal şi a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni  închisoare aplicată condamnatului P. A. prin sentinţa penală nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563/28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, deoarece pe parcursul termenului de supraveghere s-a descoperit că acesta mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 luni, prin sentinţa penală nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017.

Totodată, se apreciază că în mod întemeiat instanţa de fond a constatat că infracţiunile pentru a căror săvârșire intimatul P. A., a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni  închisoare,  cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, în baza sentinţei penale nr. 123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova și la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani, în baza sentinţei penale nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, sunt concurente, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 91 iar dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Constatându-se îndeplinite condiţiile impuse de art. 91 Cod penal, se apreciază că justificat instanţa de fond a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante.

Sub aspectul primului motiv invocat în cadrul contestaţiei, tribunalul constată că prima instanţă a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale, pe un termen de 3 ani, stabilind ca acesta să fie calculat de la data de 03.05.2017.

Sentinţa penală nr. 123/01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. Ca atare, de la această dată urmează a se calcula termenul de supraveghere stabilit, conform art. 97 alin. 2 teza a II a Cod penal şi nu de la data de 03.05.2017, cum greşit a dispus prima instanţă.

În ceea ce priveşte celelalte motive invocate în motivarea contestaţiei, se apreciază că şi acestea sunt întemeiate, astfel că, în raport de pedepsele complementare aplicate alăturat pedepselor principale pentru infracţiunile concurente, conform dispoziţiilor art. 45 alin. 2, 3 Cod penal, se va aplica inculpatului condamnat pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, f Cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi tutore sau curator, pe o durată de 3 ani şi în baza art. 45 alin. 4 Cod penal se va deduce din durata pedepsei complementare aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă, partea din pedeapsa complementară executată până la zi, respectiv de la data de 28.10.2016 la 06.02.2018.

 În baza art. 45 alin. 5 Cod penal se va aplica inculpatului condamnat pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod  penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 Cod penal se va deduce din durata pedepsei aplicată inculpatului condamnat P. A. perioada în care acesta a fost reţinut şi arestat la domiciliu, de la data de 02.02.2016 şi până la data pronunţării sentinţei penale nr. 123 a Tribunalului Olt, respectiv 01.06.2016.

Faţă de considerentele invocate, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede împotriva sentinţei penale nr. 303 din 14.11.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede se apreciază ca fiind întemeiată, urmând ca în baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală să fie admisă, cu consecinţa desfiinţării sentinţei atacate.

Soluţionând cauza, în fond, în baza art. 583 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 97 alin. 1 Cod penal, va fi admisă sesizarea formulată de Serviciul de Probațiune Olt, dispunându-se în sensul celor de mai jos.

S a constataT că infracțiunile pentru a căror săvârșire intimatul P.A. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 5 luni  închisoare,  cu  suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani,  în baza sentinţei penale nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova și la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani, în baza sentinţei penale nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, sunt concurente.

În baza art. 97 alin. 1 Cod penal  s a dispus anularea  suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 5 luni  închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

A fost descontopită pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.123 din 01.06.2016 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 357/104/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1563 din 28.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi pedeapsa de 1 an şi 2 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 99 din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 4130/292/2016, definitivă prin neapelare la data de 03.05.2017, şi repuse în individualitatea lor pedepsele componente ale acestora.

În baza art. 40 alin. 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, vor fi contopite pedepsele aplicate inculpatului condamnat prin cele două sentinţe rămase definitive, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 11 (unsprezece) luni, pedeapsa rezultantă fiind de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 2 Cod penal va fi aplicată inculpatului condamnat pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, f Cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi tutore sau curator, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În baza art. 45 alin. 4 Cod penal, se va deduce din durata pedepsei complementare aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă, partea din pedeapsa complementară executată până la zi, respectiv de la data de 28.10.2016 la 06.02.2018.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal va fi aplicată inculpatului condamnat pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod  penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 72 Cod penal se va deduce din durata pedepsei aplicată inculpatului condamnat P. A. perioada în care acesta a fost reţinut şi arestat la domiciliu, de la data de 02.02.2016 şi până la data de 01.06.2016.

În baza art. 97 alin. 1 raportat la art. 91 alin. 1 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, respectiv pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, ce urmează a fi calculat de la data de 28.10.2016, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul urmează să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, urmează a impune condamnatului, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să urmeze un curs de calificare profesională.

Potrivit art. 93 alin.3 Cod penal, se va impune condamnatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, la Primăria comunei  Mihăieşti, județul Olt, în cadrul Serviciului Public Local Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciului Public Local Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

În baza art. 94 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c - e Cod penal urmează a fi comunicate Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, se va atrage atenţia inculpatului condamnat asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse pe parcursul termenului de supraveghere, ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, conform art. 96 Cod penal. 

Domenii speta