Fals în înscrisuri

Sentinţă penală 23 din 23.04.2019


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDDAR:2018:001.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată -

Dosar nr.xxxxx/217/2015 Art.322  C.pen.

Cod operator date cu caracter personal: 3029

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DARABANI

 JUDEŢUL BOTOŞANI

SENTINŢA PENALĂ NR. XXXXX

Şedinţa publică din  data de

xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE: XXXXXXXX

GREFIER:  XXXXXXXXXX

Ministerul Public este reprezentat de

Procuror – XXXXXXXXXXX

Pe rol, judecarea acţiunii penale privind pe inculpații: XXXXXX  și YYYYYYYY, datele de stare civilă înscrise în rechizitoriu,  ambii trimiși în judecată sub aspectul săv.infr. de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art.322 Cod penal, parte civilă Primăria or.Darabani, prin primar.

Mersul dezbaterilor  şi concluziile părţilor  au  fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de xx.xx.xxxx, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi xx.xx.xxxx.

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii penale:

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor inculpaţii XXXXXXXX şi YYYYYYYYY, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, faptă prev. şi ped. de art. 322 Cod penal, constând în aceea că :

- inculpatul XXXXXXXX, reprezentant al S.C. a întocmit în fals situaţii de lucrări denumite situaţii de plată pe lunile a XIIa/2008 şi aVa/2009 şi a emis în fals factura fiscală nr. 38/ 19.11.2012 reprezentând contra valoarea daunelor contractuale, contract nr. 19280/02.12.2008, facturând lucrări electrice în valoare de 755.672,01 lei, pentru lucrări executate, pe care a înaintat-o către ZZZZZZZZZ în vederea încasării contravalorii lucrărilor, în condițiile în care lucrările executate erau în sumă de 373.448,73 lei, cunoscând că în realitate, valoarea lucrărilor executate era în valoare de 373.448, 73 lei, potrivit raportului de expertiză nr.151/24.02.2015, prejudiciind ZZZZZZZZ cu suma de 567.752,63 lei, din care 351.752,63 lei valoare lucrărilor neexecutate şi 216.000 lei penalităţi pentru lucrări neexecutate ;

- inculpatul YYYYYYYY, în calitate de inspector de şantier faţă de achizitor ZZZZZZZZZ, a semnat şi şi-a însuşit situaţiile de plată din luna 12.2008 şi 05.2009, întocmite de prestator S.C.– prin administrator XXXXXXX, atestând execuţia unor lucrări cantitativ şi calitativ mai mari decât lucrările executate în fapt, prejudiciind ZZZZZZZ cu suma de 567.752,63 lei, din care 351.752,63 lei valoare lucrărilor neexecutate şi 216.000 lei penalităţi pentru lucrări neexecutate;

Prin acelaşi rechizitoriu Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus:

1. Clasarea cauzei faţă de XXXXXXXXXXX,  reprezentant legal SC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 244 alin.2 Codul penal;

2. Clasarea cauzei faţă de YYYYYYYYY, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la „înșelăciune”, prev. și ped. de art. 48 rap. la art. 244 alin.2 din Codul penal; - în temeiul art.16 al.1 lit.b – fapta nu este prevăzută de legea penală – Cod proc.pen.;

3. Clasarea cauzei având ca obiect faptele de „abuz în serviciu”, prev. și ped. de art. 297 Cod penal, „abuz de încredere prin fraudarea creditorilor”, prev. și ped. de art. 239 al.1 din Codul penal şi „fals în declaraţii”, prev. și ped. de art. 326 din Codul penal, în temeiul art.16 al.1 lit.a – fapta nu există – Cod proc.pen.;

4. Clasarea cauzei având ca obiect fapta de „uzul de fals”, prev. și ped. de art. 323, în temeiul art.16 al.1 lit. b – fapta nu este prevăzută de legea penală – Cod proc.pen.;

Pentru dovedirea situaţiei de fapt  expusă în rechizitoriul sunt menţionate următoarele mijloace de probă:

Volumul I :

- Plângeri  penale– filele  11- 24 dosar ;

- Declaraţiile inculpatului YYYYYYYY – filele 47 – 49, 54 - 58  dosar;

- Declaraţiile inculpatului XXXXXXXX – filele 50 – 52,59 - 60  dosar;

- Declaraţiile persoanei vătămate – filele 61 – 62 dosar;

- Declaraţiile martorilor CR – filele 66 – 69, PM – fl.70 – 73, - ZP – fl.74 – 77, D.G. – fl.78 – 81, Z.V. – fl.82 – 8, B.G. – fl.86 – 89, ADP –fl. 90 -95, IR – fl. 100 – 103, BDA – fl. 105 – 108 dosar;

- Facturi proforme şi situaţii de plată – fl.114 – 142 dosar;

- Raportul de expertiză judiciară depusă în dosar 2106/40/2010 – fl.151 – 159 dosar;

- Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor – fl.162 dosar;

- Facturi S.C. fl.173 – 181 dosar;

- Situaţii de plată – fl.182 – 214 dosar;

- Adrese ZZZZZZZ către S.C. S.R.L.- fl. 217 – 21, 219 - 227 , 233, 236 dosar;

- Dispoziţie privind numirea comisiei de recepţie – fl.231dosar;

- Hotărârea nr.15 din 05.03.2013 privind contractarea unui împrumut şi proces verbal  – fl.237 – 241 dosar;

- Sentinţa nr.238 din 18.01.2012 a Tribunalului Botoşani – fl.242 – 243 dosar;

- Contract prestări servicii nr.19289 din 02.12.2008 – fl. 244 – 245 dosar;

- Contract execuţie lucrări – fl.246 dosar;

Volumul II: 

- Raport de expertiză tehnică extrajudiciară – fl.1 – 19 dosar;

- Situaţii de plată şi note de comandă – fl.20 – 58 dosar;

- Proces verbal de inventariere – fl.59 – 62 dosar;

- Formular de ofertă S.C. şi detalii ofertă – fl.75 – 183 dosar;

- Contract execuţie lucrări nr.19280 din 02.12.2008 +anexe – fl.184 – 205 dosar;

- Decizia nr.19 din 07.02.2014 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Botoşani – fl.306 – 311 dosar;

Volumul III:

- Raportul de control al Curţii de Conturi – Camera de Conturi Botoşani – fl.1 – 95 dosar;

- Baza de calcul privind penalităţile contractuale – fl.101 dosar;

- Note de constatare a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Botoşani – fl.195 – 197 dosar;

- Minuta şedinţei de întâlnire cu reprezentanţii ZZZZZ – fl.200 – 202 dosar;

- Centralizatorul listelor de inventariere – fl.203 – 236 dosar;

Procedura de cameră preliminară a fost finalizată prin încheierea din data de 12.05.2016, rămasă definitivă la aceeaşi dată, dispunându-se începerea judecăţii sub aspectul săvârşirii  de către inculpaţii XXXXX şi YYYYYYY a infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

La termenul de judecată din data de 15.09.2016 inculpatul YYYYYYY a formulat cerere de disjungere a cauzei şi de încetare a procesului penal ca urmare a prescripţiei răspunderii penale.

În motivarea cererii a invocat următoarele motive:

1. Data săvârşirii faptei reţinute în rechizitoriu  ar fi semnat şi ar fi însuşit situaţiile de plată din luna 12.2008 şi 05.2009, întocmite de prestatorul S.C.– prin administrator XXXXXXXX, atestând execuţia unor lucrări cantitativ şi calitativ mai mari decât lucrările executate în fapt, presupunându-se că ar fi prejudiciat ZZZZZZZZZ cu suma de 567.752,63 lei din  care 351.752,63 lei valoarea lucrărilor neexecutate şi 216.000  lei penalităţi pentru lucrările neexecutate.

Probele existente în dosarul cauzei reţine că infracţiunea a fost săvârşită  prin epuizare la data de 05.2009 şi procedurile judiciare au fost iniţiate, fiind astfel elocvent că între  data săvârşirii faptei şi iniţierea procedurilor judiciare a trecut o perioadă  mai mare de 5 ani, perioadă în care nu a intervenit nicio cauză de întrerupere  a prescripţiei răspunderii penale.

La termenul din 10 noiembrie 2016 instanţa a dispus citirea actului de sesizare şi a adus la  cunoştinţa părţilor drepturile prevăzute de lege.

 Apărătorii inculpaţilor au solicitat judecarea în procedură normală, inculpaţii rezervându-şi dreptul de a nu da declaraţii la acest moment.

Avocatul părţii civile arată că ZZZZZZZZZZ s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 1.307.231,06 lei.

Inculpatul YYYYYYYY a contestat toate probele administrate la urmărirea penală şi a solicitat readministrarea probatoriului (f. 180 ds. vol.I).

În completarea probatoriului a solicitat proba cu martorul CD şi înscrisuri care definesc cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea dirigintele de şantier.

Inculpatul XXXXX a solicitat readministrarea probatoriului de la urmărirea penală, proba cu înscrisuri şi proba cu martorii  CD şi SC.

S-a solicitat de către inculpat introducerea în cauză în calitate de persoană responsabilă civilmente a SC.

Prin încheierea de şedinţă din data de 10.11.2016 instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de disjungere a cauzei pe motivul intervenirii prescripţiei exctintive  formulată de inculpatul YYYYYYYY a dispus readministrarea probatoriului de la urmărirea penală şi el solicitat de către inculpaţi.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost reaudiaţi următorii martori: PM (f. 64 ds. vol. II), ZP (f. 82 ds. vol. II), CR (f. 83 ds. vol.II), DG (f. 84 ds. vol. II), ZV (f. 92 ds, vol. II), ADP (f. 94 ds. vol.II), IR (f. 108 ds. vol.II), BDA (f. 110 ds. vol. II).

La termenul din data de 05.04.2018 a fost audiat martorul CD, propus de inculpaţi.

La termenul de judecată din 05.04.2018 inculpatul XXXXXX a declarat că este de acord să presteze muncă în folosul comunităţii, dacă va fi găsit vinovat (f. 120 ds . vol. II).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt:

La data de 02.12.2008 se încheie contractul de prestări de servicii nr. 19.289 cu PF YYYYYYYY, având ca obiect verificarea calității execuției  lucrărilor de montaj instalații electrice de iluminat, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, în perioada convenită și în conformitate cu oferta acceptată și cu obligațiile asumate prin contract.

Prestatorul, conform contractului,  se obligă să efectueze verificările aferente construcțiilor pe toată durata desfășurării acestor lucrări și să prezinte investitorului documentele prevăzute pentru întocmirea Cărții Construcției.

Finanțarea investiției a fost aprobată prin HCL nr. 9/24.07.2008 care prevede ca sursă Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008,  prin HGR nr. 1155/24.09.2008 fiind alocată suma prevăzută pentru anul 2008.

La data de 14.12.2008 a fost numită comisia de recepție a lucrărilor executate în cadrul acestei investiții care urma să recepționeze la finele anului 2008 lucrările aferente acestei perioade, aspect care nu s-a materializat.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 223/30.12.2008, la data de 08.01.2009 a fost depus la Trezoreria contul de execuție a sumelor alocate prin Hotărâri de Guvern pentru obiective de investiții în cursul anului 2008, suma de 762.158 lei fiind restituită la buget prin Ordinul de plată nr. 1747/31.12.2008, deoarece nu a fost cheltuită, motivat de nefinalizarea lucrărilor aferente anului 2008. Ulterior nu au mai fost alocate alte fonduri cu această destinație.

Prin adresa înregistrată la Primăria cu nr. 7139/04.05.2009 SC, a comunicat finalizarea lucrărilor la obiectivele investiției „Lucrări de modernizare a peisajului urban și iluminatului arhitectural în Orașulxxxx, jud.xxxxx, executată în cadrul contractului nr. xxxxx/02.12.2008” și la aceeași dată a solicitat recepționarea lucrărilor, nefiind emise încă facturile fiscale reprezentând contravaloarea lucrărilor executate în cadrul contractului în vederea solicitării plății către beneficiar.  La data comunicării finalizării lucrărilor, respectiv la 04.05.2009, în scopul recepției lucrărilor, Primăria xxxxx nu mai dispunea de fondurile necesare achitării acestor lucrări, suma necesară fiind restituită la bugetul de stat ca fiind neutilizată, din data de 08.01.200. Pentru acest motiv lucrările nu au fost recepționate de către beneficiar și ca urmare nu au fost efectuate plăți, de altfel aceste situații de plată nu au fost înregistrate în evidența contabilă a primăriei deoarece nu aveau valoarea unei facturi fiscale ci doar valoarea unui document justificativ al unei eventuale facturi, după verificarea și confirmarea lucrărilor de către o comisie de recepție.

La data de 30.03.2010 S.C.xxxxx a formulat acțiune către Tribunalul Botoșani – Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal împotriva pârâtelor Primăria xxxxx și Orașulxxxxxx, prin care a solicitat obligarea pârâtelor la plata de daune interese contractuale pentru acoperirea prejudiciului material în cuantum de 725.201,36 lei, sumă ce va fi actualizată în raport de rata inflației, prejudiciu determinat în raport de contravaloarea lucrărilor executate de societate în baza contractului de execuție de lucrări nr. 19280 / 02.12.2008, încheiat cu pârâta, sumă înscrisă în factura proforma nr. 5 / 16.09.2009 , emisă de unitate pe baza documentației ce atestă realizarea lucrărilor contractate.

Reclamantul motivează acțiunea formulată prin aceea că “ În baza ordinului de începere a lucrărilor nr. xxxxx / 03.12.2008, emis de primarul Orașului, unitatea noastră a început executarea lucrărilor înscrise în graficul susmenționat, au fost întocmite situații de lucrări însușite și semnate de YYYYYY, diriginte de șantier (reprezentantul tehnic cu execuția, atestat MLPTI) , nesamnalându-se deficiențe cantitative sau calitative.”  Se mai arată că în contractul de execuție se prevede faptul că în termen de 28 de zile de la data transmiterii situației de plată beneficiarul va plăti antreprenorului suma specificată în situația de plată și că aceste situații de plată au fost înregistrate la primărie cu adresele nr. 7138, 7139 și 7140 din 04.05.2009 prin care au fost comunicate situațiile de plată aferente lucrărilor efectuate în valoare totală de 725.201,36 lei  și s-a solicitat recepția lucrărilor efectuate. Se consideră de către reclamant că refuzul beneficiarului de a recepționa lucrările executate, motivat de necesitatea obținerii fondurilor bănești de la Fondul de rezervă bugetară a Guvernului, nu are fundament legal. Se consemnează de către reclamant faptul că în conformitate cu factura proforma nr. 5/16.09.2009, pârâtele datorează la finalizarea lucrărilor executate, conform situațiilor de lucrări însușite  suma totală de 725.201,36 lei. De asemenea în dovedirea acțiunii reclamanta a înțeles să se folosească de proba cu înscrisuri și eventual expertiză tehnică în construcții prin care să se clarifice printre alte obiective și volumul lucrărilor, respectiv momentul real al finalizării investiției contractate cu beneficiarul.

Au fost anexate înscrisurile la care se face referire, respectiv : factura proformă nr. 5/16.09.2009 în valoare de 725.201,36 lei, reprezentând lucrări de instalații electrice aferente contractului nr. 19280/02.12.2008, conform situațiilor de lucrări acceptate, semnată doar de furnizor, respectiv XXXXXXXXXXXX.

Adresa nr. 7138/04.05.2009 prin care se înaintează către Primăria Orașului situațiile de plată aferente obiectivului „Lucrări de modernizare a peisajului urban și iluminatului arhitectural în Orașul, jud. Botoșani” în valoare totală de 725.201,36 lei, semnată doar de XXXXXXXX, graficul fizic al lucrărilor pe anul 2008, situațiile de plată pe luna 05/2009 conținând 11 pagini, având aplicată ștampila societății și viza dirigintelui de șantier YYYYYYYYYYYYY, situațiile de plată pe luna 12/2008, conținând un număr de 17 pagini, având aplicată ștampila societății și viza dirigintelui de șantier YYYYYYY.

Conform situațiilor de plată puse la dispoziție de către Tribunalul Botoșani de la dosarul instanței, rezultă faptul că nu se poate preciza data emiterii acestor situații de lucrări, numite însă situații de plată, ci acestea se referă doar la lucrări executate în luna mai 2009 și decembrie 2008. Aceste înscrisuri au fost depuse ca probă certă a executării lucrărilor contractate pentru prima dată la data de 30.03.2010 în instanța, în baza lor fiind stabilit prejudiciul de către expertul  contabil desemnat de instanță și dispusă achitarea către societate a contravalorii lucrărilor contractate. Înaintarea unor situații de plată  în data de 04.05.2009 la primărie a fost făcută cu solicitarea de a fi efectuată recepția acestora, în cazul recepționării, cel puțin teoretic existând posibilitatea corectării lor, deci nu erau certe și definitive. Adresele nr. 7138, 7139, 7140 din 04.05.2009 reprezintă corespondența cu primăria nu documente contabile certe din care să rezulte obligații de plată către operatorul economic.

Primăria orașului, prin întâmpinarea depusă la data de 08.06.2010, solicită respingerea acțiunii motivat de nerespectarea termenului de execuție a lucrărilor de către antreprenor. Se face referire în întâmpinare la faptul că abia prin adresa nr. 14/04.05.2009  a fost înștiințată despre finalizarea lucrărilor executate în cadrul contractului, cu mult peste termenul de execuție, neexistând nici un act adițional de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor, nici un acord scris al reprezentantului legal al primăriei de continuare a lucrărilor în anul 2009. Menționează Primăria orașului în întâmpinare faptul că „Din acest motiv de culpă a creditoarei în neexecutarea în termenul contractual a obligațiilor sale, subscrisa nu am putut efectua recepția la lucrările pretins a fi executate de creditoare, deși în data de 14.12.2008 Primarul orașului a emis Dispoziția nr. 3970 pentru numirea comisiei de recepție a sistemului de iluminat arhitectural și peisagistic, comisie care, ulterior expirării duratei de execuție – 03.02.2009 - nu a avut ce să recepționeze întrucât lucrările nu fuseseră executate la timp.”

De asemenea se mai menționează în întâmpinare faptul că „Însăși reclamanta arată că situațiile de plată au fost comunicate prin adresele nr. 7138, 7139 și 1740 din 04.05.2009 pentru anul 2008, nu lunar potrivit dispozițiilor contractuale, deci odată cu întârzierea în executarea obligațiilor contractuale de execuție a lucrărilor, situații de plată neacceptate de subscrisa prin ștampilă și  semnătura reprezentantului legal tocmai datorită faptului că termenul de execuție nu fusese prelungit, iar aceste situații de plată pot conține sume neprevăzute în contract.” Se face referire și  la faptul că  antreprenorul a transmis subscrisei o factură proforma cu nr. 5/16.09.2009, în condițiile în care nu s-a efectuat recepția, factură neacceptată la plată deoarece nu reprezintă un document de plată și a fost emis după depășirea termenului contractual. Prin adresa nr. 257/08.01.2009  subscrisa a comunicat reclamantei că sumele de bani alocate pentru investiția ce face obiectul contractului au fost restituite la bugetul de stat potrivit actului normativ intervenit, proiectul rămânând fără finanțare, în data de 08.01.2009 reprezentantul societății refuzând să primească înștiințarea în biroul primarului, fiind încheiat un proces verbal în acest sens, reclamanta asumându-și riscul de a executa lucrări, deși luase la cunoștință că sumele de bani pe anul 2008 fuseseră retrase de Guvern. Motivează pârâta că neutilizarea și restituirea sumelor la bugetul de stat se datorează faptului că reclamanta nu și-a executat la timp obligațiile contractuale și nu a depus până la 31.12.2008 situațiile de plată, conform specificaţiilor la contract.

La data de 16.03.2011 se depune la dosar Raportul de expertiză contabilă judiciară dispusă în cadrul dosarului nr. 2106/40/2010 care s-a efectuat în baza documentelor expuse la pagina 3 din raport printre care situațiile de lucrări depuse și în instanță și factura proforma nr. 5/16.09.2009 emisă de societate. La răspunsul nr. 2 se menționează că situațiile de lucrări au fost întocmite corespunzător și au fost confirmate sub aspect cantitativ și calitativ de către dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului în baza contractului de prestări servicii nr. 19289/02.12.2008. La răspunsul nr. 3 se arată că lucrările au fost finalizate o parte în luna decembrie 2008 și o parte la sfârșitul lunii aprilie 2009.

Expertul contabil ADA  declară faptul că valoarea lucrărilor a fost stabilită în baza situațiilor de lucrări întocmite de SC și confirmate de dirigintele de șantier YYYYYYYYYYYY ca reprezentant al beneficiarului. Aceasta declară în continuare că nu avea expertiză în domeniul lucrărilor de instalații electrice și că după cum a consemnat și în raportul de expertiză contabilă la baza lucrării au stat exclusiv documentele financiar contabile , respectiv:  contractul de execuție lucrări nr. 19.280/02.12.2008, situații de lucrări lunile decembrie 2008 și din data de 04.05.2009, contractul de prestări servicii nr. 19.289 / 02.12.2008, ordin începere lucrări nr. 19.341 / 03.12.2008, factura proforma nr. 5 din 16.09.2009, emisă de constructor, adresele nr. 13/7138 din 04.05.2009, nr. 14/7139/04.05.2009, nr. 15/7140 din 04.05.2009, HCL nr. 9/24.07.2008, dispoziția 3970/14.12.2008 privind numirea comisiei de recepție a sistemului de iluminat arhitectural al Orașului, adresa nr. 10.541/06.08.2009 către Consiliul Județean xxxx, Notă de fundamentare, cont de execuție 20.126 din 31.12.2008, OP nr. 1747/31.12.2008, adresa nr. 257/08.01.2009, proces verbal de conciliere directă din data de 07.10.2009.

Referitor la obiectivul privind întocmirea corespunzătoare a situațiilor de lucrări, expertul contabil declară că a avut în vedere ca, din punct de vedere contabil, acestea să conțină toate datele din care să rezulte articolul de deviz, denumirea lucrării, unitatea de măsură, cantitate, prețuri (material, manoperă, utilaj, transport), valoare (material, manoperă, utilaj, transport), total valori pe articole și pe situații de lucrări, cotele de contribuții la bugetul de stat, cheltuieli indirecte, profit, TVA total valoare cu TVA. Aceste situații trebuiau să fie semnate de către reprezentantul societății și acceptate și confirmate de către dirigintele de șantier, situațiile de lucrări expertizate îndeplinind condițiile de formă și fond mai sus indicate.

Mai arată expertul contabil în declarația sa faptul că expertiza contabilă pe care a întocmit-o este vizată de CECAR Filiala xxxxx întocmită pe baza documentelor contabile puse la dispoziție fără verificarea lucrărilor executate în teren care nu era de competența expertului contabil cu studii economice și nu tehnice. Aceasta mai declară faptul că obiectul dosarului era stabilirea debitului datorat de către primărie societății pentru lucrările executate în cadrul contractului.

Conform concluziilor din raportul de expertiză contabilă judiciară volumul lucrărilor executate este în valoare de 725.201,36 din care, în decembrie 2008 valoarea lucrărilor executate este de 481.956,53 lei și a lucrărilor executate în perioada 01.01. – 04.05.2009 este de 243244,83 lei.  La obiectivul nr. 6 din această expertiză se menționează faptul că primăria nu va recepționa lucrarea de investiții până nu se va încheia un act adițional și nu se vor primi fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

În obiecțiunile formulate la expertiza contabilă pentru termenul din data de 18.05.2011 Primăria Orașului a invocat și „excepția de neexecutare pentru valoarea lucrărilor neexecutate din contractul de execuție de lucrări nr. 19280 / 02.12.2008” depuse la Tribunalul Botoșani la data de20.04.2011, iar în întâmpinarea nr. 14083/10.10.2011 pentru termenul din data de 12.10.2011, se invocă din nou excepția, pentru lucrările neexecutate în cadrul contractului.

Prin Sentința civilă nr.xxxx din data de 18.01.2012 pronunţată în dosarul nr. xxxx/40/2010, definitivă și irevocabilă prin decizia nr. xxxx/08.06.2012 a Curții de Apel Suceava, instanţa admite acțiunea formulată de reclamanta S.C., în contradictoriu cu Primăria orașului și orașul și obligă pârâtele să plătească reclamantei suma de 755.672,01 lei cu titlu de daune contractuale, penalități de întârziere de 0,05% , respectiv cheltuieli de judecată în sumă de 17.868 lei.

Din dispozitivul sentinței rezultă faptul că instanța apreciază că, în ce privește contravaloarea lucrărilor pretinse prin prezenta acțiune, aceasta a fost dovedită prin expertiza efectuată în cauză. Se mai consemnează faptul că din raportul de expertiză efectuat în cauză, rezultă că reclamanta a executat lucrările stabilite prin grafic, o parte fiind finalizate la sfârșitul lunii decembrie 2008, iar o altă parte la sfârșitul lunii aprilie 2009, lucrări care au fost întocmite în mod corespunzător și care au fost confirmate sub aspect cantitativ și calitativ de către dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului, în baza contractului de prestări servicii nr. 19289/02.12.2008.  Se menționează de asemenea faptul că lipsa finanțării nu înlătură obligația plății lucrărilor de către beneficiar, acestea fiind executate în baza contractului încheiat între părți, fiind finalizate și folosite de către achizitor. Ca urmare beneficiarului lucrării executate îi revine sarcina plății acestora, potrivit prevederilor contractuale (pct. 11.3 din contract), întrucât situațiile de lucrări au fost transmise acestuia, fiind însușite de dirigintele de șantier, revenindu-i și obligația de a plăti penalități de întârziere în cuantum de 0,05 % pe zi, conform pct. 4 la anexa contractului de execuție nr. 19280 / 02.12.2008. 

Prin referatul nr. 17.566/23.10.2012 se solicită de către inspectorul BA din cadrul compartimentului Implementare Proiecte – Programe, având în vedere sentința nr. 238/18.01.2012 a Tribunalului Botoșani, prin care se obligă Primăria orașului să plătească reclamantei S.C. suma de 755.672,01 lei, aferentă contractului de lucrări nr. 19280/02.12.2008, să se aprobe introducerea în contabilitate a situațiilor de plată depuse de către societate la data de 04.05.2009. Referitor la aceste documente inspectorul BA declară faptul că au fost lăsate pe biroul său în lipsa sa și prezența unui coleg de către un angajat al societății fără alte explicații. În aceeași zi a observat că au loc discuții între reprezentanții societății și cei ai primăriei care au continuat și ulterior dar el nu a primit nici un fel de dispoziții până în anul 2012 când contabilul șef i-a solicitat să întocmească referatul nr. 17.566/23.10.2012 și a predat situațiile de plată  contabilei. Acesta mai menționează faptul că până la acea dată nu i se mai solicitase să întocmească astfel de referate și că din câte știe era deja emisă de către instanță hotărârea judecătorească în favoarea societății. Astfel că situațiile de lucrări emise de societate au creat efecte juridice față de UAT orașul la data înregistrării acestora în contabilitatea primăriei, fiind aferente sentinței nr. xxxx/18.01.2012 a Tribunalului Botoșani, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr.xxxx/08.06.2012 a Curții de Apel Suceava.

Având în vedere obligaţia de plată stabilită prin hotărârea instanței, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr. xxx/05.03.2013 contractarea de la Ministerul de Finanțe a unui împrumut în valoare de 692.855 lei, cu o maturitate de maxim 5 ani, datoria urmând să fie achitată din bugetul local al orașului, neavând surse financiare pentru a achita daunele contractuale, iar societatea a emis facturi fiscale în baza cărora a solicitat achitarea debitului dispus de instanță . Deci situațiile de lucrări emise de antreprenor și însușite de dirigintele de șantier au stat la baza stabilirii valorii lucrărilor executate  atât de către expertul contabil cât și de către instanța de judecată.

Valoarea lucrărilor indicată în adresa nr. 13 / 04.05.2009 a SC semnată de administratorul societății XXXXXXX, depusă în instanță prin care înaintează situațiile de lucrări, indică valoarea pe fiecare obiectiv și un total valoare inclusiv TVA în sumă de 725.201,36 lei. De altfel în adresa nr. 26/18.08.2009, înregistrată la Primăria cu nr. 10950 / 19.08.2009 și semnată doar de reprezentantul societății XXXXXXXXX, acesta comunică beneficiarului că lucrările pentru care solicită recepția sunt finalizate conform situațiilor de lucrări depuse și vizate de dirigintele de șantier și precizează că recepția este obligatorie având în vedere caracterul acestor lucrări.

Conform notei de calcul nr. 15432/28.09.2012 a rezultat că valoarea penalităților, calculată în procent de 0,05% / zi întârziere aplicată la valoarea totală a lucrărilor, este în sumă de 416.880 lei.

S.C. emite factura fiscală nr. 38 / 19.11.2012 în sumă de 755.672,01 lei reprezentând contravaloarea daunelor contractuale conform sentinței 238 / 18.01.2012, contract nr. 19280 / 02.12.2008, lucrări electrice. Valoarea facturii fiscale este achitată de către orașul cu  ordinul de plată nr. 1698 / 26.11.2012 în sumă de 750.162,01 lei și cu ordinul de plată nr. 1525/16.10.2012 în sumă de 5.510 lei.

  Cu factura fiscală nr. 39/19.11.2012 se facturează contravaloarea cheltuielilor de judecată în sumă de 17.868 lei  și cu ordinul de plată nr. 1699/26.11.2012 se achită suma de 17.868 lei. Cu factura fiscală nr. 40 / 19.11.2012 se facturează contravaloarea penalităților de întârziere 0,05% / zi la suma de 755.672,01 începând cu data de 03.07.2009, în sumă de 377,836 lei/1 zi, cu factura nr. 41 / 20.11.2012 penalități  în sumă de 7254,16 lei. Conform facturii fiscale nr. 42/26.11.2012 se facturează cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei. Valoarea facturilor nr. 40, 41 și 42 în sumă de 8.632 lei se achită cu ordinul de plată nr. 1700/26.11.2012. Cu factura fiscală nr. 294 / 01.04.2013 se facturează penalități de întârziere 0,05% la suma de 755.672,01 lei începând cu data de 3 iulie 2009, sentința nr. 238/2012, în sumă de 460.640 lei. Cu ordinul de plată nr. 564 / 04.04.2013 se achită suma de 460.640 lei reprezentând penalități conform facturii nr. 294 / 01.04.2013.

Centralizând documentele financiar – contabile depuse la dosar rezultă faptul că în total au fost facturate lucrări în valoare de 755.672,01 lei, există situații de lucrări pentru lucrări în valoare de 725.201,36 lei (calculate cu TVA 19% și ulterior cu 24 %) și ordine de plată în total pentru lucrări în valoare de 755.672,01 lei.

Penalități calculate la valoarea lucrărilor pretins a fi executate sunt facturate în valoare totală de 468.271,996 lei și  achitate în totalitate.

Ulterior efectuării plăților la data de 19.11.2013 conform notei de constatare nr. xxxx / 19.11.2013, reprezentanții Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Botoșani, constată la inspecția faptică a lucrărilor executate fizic în teren că „Urmare inspecției fizice inopinate efectuate au rezultat unele neconformități în sensul că informațiile privind realitatea faptică nu concordă cu datele înscrise în documentele care au stat la baza plăților efectuate  către executantul lucrărilor, respectiv factură și situațiile de lucrări acceptate la plată de către reprezentanții ZZZZZZZZZZZZZ.”

Se mai menționează în nota de constatare faptul că, la obiectivul “ Iluminat primărie +Casa de cultură” privind situația de plată pe luna 05.2009 (în valoare de 77.372,67 lei), unele articole de lucrări nu au fost executate în totalitate deși au fost achitate constructorului, fiind indicate articolele de lucrări printre care : decontate 37 bucăți de lampă cu vapori și montate doar 11 pe clădirea casei de cultură, ledline 600 mm, 11 bucăți decontate și doar 2 montate la intrarea în clădirea primăriei etc., nici lucrările privind situația de plată pe luna decembrie 2008 (în valoare de 34.851,55 lei) ocazionate de execuția instalațiilor electrice la obiectivul “Primărie +Casa de cultură nu sunt executate în totalitate”.

La obiectivul “Biserică centru+statuie+fântână” privind situația de plată pe luna 05.2009, în valoare de 60.664,48 lei, unele articole de lucrări nu au fost executate în totalitate deși au fost achitate constructorului. Aceste lucrări neexecutate privesc printre altele și următoarele articole de lucrări: corpuri de iluminat public cu lampă vapori, 18 buc. decontate însă niciunul identificat în teren, ledline 600 mm, 7 buc. decontate și niciunul identificat în teren, proiector minidecoflood 50W, 10 bucăți decontate însă s-au identificat 6 buc. în teren de alt tip, etc. La acestea se adaugă celelalte articole de lucrări ce concur la realizarea acestora. Nici lucrările privind situația de plată pe luna decembrie 2008 (în valoare de 39.841,67 lei) ocazionate de execuția instalațiilor electrice la obiectivul “Biserică centru+statuie+fântână” nu sunt executate în totalitate.

De asemenea auditorii Camerei de Conturi Botoșani mai consemnează în Nota de constatare nr. xxxx/19.11.2013 faptul că deși au fost achitate constructorului articolele de lucrări, acestea nu au fost executate în totalitate nici la obiectivul “Muzeu+statuie parc”, privind situația de plată pe luna 05.2009, în valoare de 2.118,23 lei, nici la obiectivul “Biserică autogară”, privind situația de plată pe luna 05.2009, în valoare de 69.073,27 lei și nici la obiectivul “Școală+teren de sport” privind situația de plată pe luna 05.2009, în valoare de 34.016,18 lei.

Având în vedere această situație, echipa de control a solicitat reprezentanților ZZZZZZZZZZZ să inventariere lucrările și, în acest context, s-a apelat la serviciile unui expert pentru a efectua o expertiză extrajudiciară a lucrării, fiind întocmit un raport de expertiză finalizat la data de 16.04.2014, din care rezultă faptul că în realitate reprezentantul SC a solicitat în instanță obligarea primăriei la plăți pentru lucrări executate în sumă de  725.201,36 lei, în condițiile în care nu a executat decât lucrări în sumă de 337.216,85 lei, inclusiv TVA.

Urmare acestor constatări Curtea de Conturi a României la data de 20.05.2014 a sesizat Parchetul de pe Lângă Judecătoria xxxxx cu privire la existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, constatate în urma acțiunii de control al modului de utilizare a alocațiilor bugetare pentru investiții în unitățile administrativ-teritoriale din perioada 1990-2012 la ZZZZZZZZ, jud. Botoșani și care au fost consemnate în Raportul de control nr. 66/2310/19.12.2013, constând în nerespectarea prevederilor legale de realizare a investițiilor, respectiv angajarea și efectuarea unor cheltuieli fără susținerea bugetară pentru obiectivul de investiții “ Lucrări de modernizare a peisajului urban și iluminatului arhitectural în orașul, județul xxxx”.

Conform actului de sesizare înaintat de către Primăria Orașului și Orașul, reprezentate de către primarul AC, în calitate de persoane vătămate, înregistrat la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Darabani cu nr. unic xxxx/P/2014 din 20.10.2014,  se sesizează un prejudiciu estimat de 1.307.231,06 lei, cu care persoanele vătămate se constituie parte civilă în cauză.

Pentru clarificarea faptelor și împrejurărilor acestora s-a dispus în cauză efectuarea unei expertize în specialitatea electroenergetică având următoarele obiective :

A. Se va compara oferta SC cu proiectul tehnic și caietul de sarcini și se va răspunde dacă aceasta respectă proiectul și caietul de sarcini;

B.Verificarea în teren a lucrărilor executate şi a conformităţii acestora cu proiectul de execuţie / caietul de sarcini;

C.Verificarea existenței notelor de comandă lucrări suplimentare și a notelor de renunțare la lucrări, identificarea acestora și stabilirea legalității și necesității lor;

D.Dacă din punct de vedere tehnic se pot delimita în teren lucrările executate în luna decembrie 2008 de cele executate în anul 2009 și în caz afirmativ identificarea și indicarea acestora ;

E.Determinarea cantitativă a lucrărilor executate fizic, în realitate, pe fiecare obiectiv, cu identificarea diferențelor dintre cantitățile executate în teren și cele consemnate de executant în situațiile de lucrări înaintate beneficiarului și instanței civile ;

F.Identificarea deficienţelor de ordin calitativ a lucrărilor executate pe fiecare obiectiv şi stabilirea eventualului prejudiciu cauzat ZZZZZZZZZZ, avându-se în vedere modificările de proiect şi soluţiile tehnice, cu referire inclusiv la natura materialelor / componentelor puse în operă, prețul acestora,  raportat la devizul ofertă și caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic ;

G.Dacă din punct de vedere tehnic este posibilă identificarea sustragerii /  înlocuirii sau distrugerii unor lucrări sau componente anterior executate / montate și în caz afirmativ să se identifice cantitativ și să se evalueze acestea;

H.Dacă din inspectarea fizică a lucrării rezultă înlocuiri ulterioare a materialelor, să fie identificate și evaluate, respectiv să se indice consecințele produse asupra lucrării;

I.Dacă până în prezent au apărut deficienţe în exploatarea lucrării de către beneficiar ca urmare a exploatării inadecvate a lucrărilor executate de societate ;

J.Dacă stadiul lucrărilor executate permit efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, sau doar efectuarea unei recepții parțiale;

K.Dacă în cazul acestei lucrări de specialitate este posibilă identificarea și iventarierea în teren, doar de către un expert contabil, a lucrărilor executate și a materialelor puse în operă în baza situațiilor de lucrări? (stabilirea faptică a cantităților de lucrări și identificarea componentelor și materialelor folosite pentru execuția lucrării).

L.Verificarea respectării prevederilor legale în materie şi stabilirea persoanelor vinovate de încălcarea acestora ;

M.Alte aspecte considerate utile şi necesare soluţionării cauzei de către expert .

Raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 151 / 24.02.2015, întocmit de către expertul tehnic judiciar în specialitatea electroenergetică, DD, a evidențiat faptul că  valoarea totală a situațiilor de plată decontate este de 752.201,36 lei, valoarea totală a situațiilor de plată reale este de 373.448,73 lei, iar valoarea prejudiciului este diferența dintre ele, respectiv 351.752,63 lei. Concluzionând, rezultă faptul că au fost solicitate de către constructor plăți pentru lucrări neexecutate în sumă de 351.752,63 lei, confirmate și avizate de către dirigintele de șantier pentru beneficiar. (fila nr. 14, vol.IV dosar)

Având în vedere modul de calcul al penalităților achitate către executant înregistrat cu nr. 15432/28.09.2012, penalitățile de întârziere trebuiau calculate la valoarea lucrărilor executate respectiv 373.448,73 lei. Folosind același calcul, va rezulta că penalitatea de 0,05 % pe zi întârziere este de 373.448,73 lei x 0,05%, respectiv 186 lei / zi și nu 386 lei /zi. Astfel că dacă continuăm același raționament rezultă o valoare a penalităților în sumă de 200.880 lei și nu de 416.880 lei. (186 lei x 1080 zile). (fila nr.103, vol.III dosar)

Având în vedere situația stabilită de expert, respectiv că valoarea lucrărilor neexecutate este în sumă de 351.752,63 lei  și a penalităților achitate pentru lucrări neexecutate în sumă de 216.000 lei, rezultă că s-a achitat nejustificat de către primărie, în baza sentinței civile, suma de 567.752,63 lei. 

Concluzionând, rezultă faptul că SC, reprezentată de inculpatul XXXXXXXXXXX, întocmit în fals situaţii de lucrări denumite situaţii de plată pe lunile a XIIa/2008 şi aVa/2009 şi a emis în fals factura fiscală nr. 38/ 19.11.2012 reprezentând contra valoarea daunelor contractuale, contract nr. 19280/02.12.2008, lucrări electrice în valoare de 755.672,01 lei, pentru lucrări executate, pe care a înaintat-o către ZZZZZZZZZZZZ în vederea încasării contravalorii lucrărilor, în condițiile în care lucrările executate erau în sumă de 373.448,73 lei.

În cauză au fost audiați în calitate de martori, membrii comisiei de recepție, fostul primar al orașului și actualul primar, contabilii primăriei, secretarul orașului, expertul  contabil desemnat de instanța civilă să efectueze expertiza contabilă judiciară.

Actualul primar AC, declară faptul că el a aflat de debitul datorat societății după investirea sa ca primar al orașului, în iunie 2012, respectiv la aproximativ o lună, cu ocazia unei ședințe de lucru în care, printre altele, angajații primăriei BA, DG și CR i-au comunicat că lucrările nu au fost recepționate, nu au fost nici achitate și că există suspiciuni referitor la calitatea și cantitatea lucrărilor . 

Ulterior s-a primit Hotărârea Judecătorească de la Curtea de Apel Suceava în septembrie 2012 prin care primăria era obligată la plata penalităților și a informat în acest sens Consiliul Local, dar neavând bani în buget pentru achitarea sumei  la care era obligat de instanță, a inițiat un proiect de hotărâre prin care a solicitat consilierilor aprobarea accesării unui credit bancar pentru punerea în executare a hotărârii. Arată martorul, că de fapt a fost obligat la punerea în executare a unei sentințe civile și nu poate fi vorba despre neîndeplinirea unui act sau îndeplinirea defectuoasă a acestuia, de către un funcționar public aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu prin care se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.

Referitor la fostul primar, BG  acesta a refuzat să recepționeze lucrările motivat de faptul că nu avea fonduri prevăzute în buget pentru a angaja instituția publică într-o plată  și a considerat că prin comunicarea către societate a faptului că sumele de bani alocate inițial de Guvernul României au fost retrase, deoarece în decembrie 2008 societatea nu a solicitat plata lucrărilor executate, s-a înțeles inclusiv faptul că nu se pot nici recepționa, nici achita aceste lucrări.

În cadrul cauzei civile, S.C. a solicitat efectuarea unei expertize tehnice în construcții, înaintând în acest sens și obiective pentru termenul din data de 03.11.2010, dar instanța, prin încheierea din data de 03.11.2010 în dosarul nr. 2106/40/2010 numește un expert în vederea efectuării raportului de expertiză, acordă un termen pentru a se face adresă către expert prin care să se înainteze obiectivele depuse de părți și dispune admiterea probei cu expertiză contabilă.

Expertiza contabilă efectuată s-a bazat strict pe documentele financiar contabile și nu a avut la bază inventarierea faptică a lucrărilor, aspect pe care nu l-a contestat nici una din părțile din dosar și nu a fost solicitat nici de instanță. Din declarația dirigintelui de șantier YYYYYYYY și răspunsul expertului tehnic din expertiza dispusă în prezenta cauză, rezultă faptul că exista posibilitatea efectuării unei astfel de inventarieri în teren de către expertul contabil.

De altfel expertul contabil a prezentat documentele în baza cărora a întocmit expertiza care a fost acceptată, deci nu a ascuns faptul că nu a inventariat în teren aceste lucrări, motiv pentru care nu se poate reține falsul în declarații al expertului contabil, fiind obligaţia instanţei de judecată şi a părţilor din dosar să considere nerelevantă expertiza efectuată de un expert contabil, care reflectă doar valoarea lucrărilor care rezultă din estimarea reclamantului, fără a se face o inventariere a lucrărilor în teren.

Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare al instanţei a fost confirmată prin mijloace de probă administrate atât la urmărirea penală cât şi la cercetarea judecătorească.

Instanţa va înlătura declaraţia martorului CD (f. 119 ds. vol.II), acesta arătând că întocmea situaţiile de lucrări pe baza informaţiilor primite din teren şi nu ştie dacă erau semnate şi de administratorul firmei. Deşi a precizat  că el era cel care întocmea situaţiile de lucrări nu avea cunoştinţă dacă s-au dat în teren toate cantităţile de materiale necesare pentru că nu a făcut un calcul final al acestora.

2. Încadrarea în drept:

Fapta inculpatului XXXXXXXX, reprezentant al S.C.  de a întocmi în fals situaţii de lucrări denumite situaţii de plată pe lunile a XIIa/2008 şi aVa/2009 şi a emis în fals factura fiscală nr. 38/ 19.11.2012 reprezentând contra valoarea daunelor contractuale, contract nr. 19280/02.12.2008, facturând lucrări electrice în valoare de 755.672,01 lei, pentru lucrări executate, pe care a înaintat-o către ZZZZZZZZZ în vederea încasării contravalorii lucrărilor, în condițiile în care lucrările executate erau în sumă de 373.448,73 lei, cunoscând că în realitate, valoarea lucrărilor executate era mult mai mică ( în valoare de 373.448, 73 lei, potrivit raportului de expertiză nr.151/24.02.2015 – fila 14, vol.IV dosar), prejudiciind ZZZZZZZZ cu suma de 567.752,63 lei, din care 351.752,63 lei valoare lucrărilor neexecutate şi 216.000 lei penalităţi pentru lucrări neexecutate, întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii „fals în înscrisuri sub semnătură privată” faptă prev. și ped. de art. 322 Codul penal.

Fapta inculpatului YYYYYYYYYY, în calitate de inspector de şantier faţă de achizitor Primăria oraşului, de a semna şi de a-şi însuşi situaţiile de plată din luna 12.2008 şi 05.2009, întocmite de prestator S.C.– prin administrator XXXXXXXX, atestând execuţia unor lucrări cantitativ şi calitativ mai mari decât lucrările executate în fapt, prejudiciind ZZZZZZZZ cu suma de 567.752,63 lei, din care 351.752,63 lei valoare lucrărilor neexecutate şi 216.000 lei penalităţi pentru lucrări neexecutate, întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii „fals în înscrisuri sub semnătură privată” faptă prev. și ped. de art. 322 Codul penal.

La termenul de judecată din 21 iunie 2018 instanţa a pus în discuţia  părţilor şi în baza art. 386 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptelor din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 332 Cod penal, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (  trei acte materiale pentru inculpatul XXXXXXXXXXX şi două acte materiale pentru inculpatul YYYYYYYYY).

Pentru a dispune schimbarea încadrării juridice a avut în vedere următoarele aspecte:

Din perspectiva dispoziţiilor art. 5 din Noul Cod penal, având în vedere criteriile statuate cu caracter obligatoriu de Curtea Constituţională, în Decizia nr. 265/06.05.2014, se apreciază că legea penală  mai favorabilă este Codul Penal de la 1969 întrucât prevede ca regim sancţionator mai blând pentru inculpaţi, raportat la faptele pentru care au fost trimişi în judecată, cât şi la termenele de prescripţie a răspunderii penale.

Tot din perspectiva încadrării juridice a faptelor, din conţinutul rechizitoriului rezultă că inculpatul XXXXXXXX  a întocmit în fals un număr de  trei înscrisuri – prin atestarea la momentul întocmirii a unor  fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului – pe care le-a înaintat ulterior către ZZZZZZZZZ, cu scopul producerii de consecinţe juridice – de a încasa în mod nejustificat întreaga sumă aferentă contractului nr. 19280/02.12.2008, deşi în realitate  lucrările au fost realizate parţial.

Astfel, inculpatul  XXXXXXXX a întocmit în fals următoarele înscrisuri:

- situaţia de lucrări (denumită situaţie de plată), aferentă lunii  a XII-a /2008 pe care a înaintat-o la ZZZZZZZZ, prin adresa nr. 7138/04.05.2009;

- situaţia de lucrări (denumită situaţie de plată), aferentă lunii  a V-a /2009 pe care a înaintat-o la ZZZZZZZZZZZ, prin adresa nr. 7138/04.05.2009;

- factura fiscală nr.38/19.11.2012, în valoare de 755.672,01 lei, pe care a înaintat-o către ZZZZZZZZ, în vederea încasării contravalorii întregii lucrări.

Prin urmare, din situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu, rezultă existenţa a trei acte materiale  comise de inculpat pe parcursul activităţii sale infracţionale, subsumate scopului unic de a încasa întreaga contravaloare a contractului de execuţie lucrări, deşi acestea au fost executate doar parţial, motiv pentru care  se apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru reţinerea formei continuate a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Astfel, inculpatul a acţionat (falsificând cele trei înscrisuri prin atestarea unor împrejurări nereale), în baza unei rezoluţii infracţionale unice – aceea de a încasa în mod nejustificat întreaga valoare a contractului de execuţie, deşi lucrările au fost executate  doar în parte. Într-o primă etapă inculpatul a procedat la întocmirea în fals a situaţiilor de lucrări aferente lunilor a XII-a /2008 şi a V-a /2009, pe care le-a înaintat către ZZZZZZZZZ, apoi, într-o a doua etapă a emis factura fiscală nr. 38/19.11.2012, ăn valoare de 755.672,01, pe care a prezentat-o pentru înregistrare la aceeaşi unitate administrativă.

Referitor la inculpatul YYYYYYYY, activitatea infracţională a constat în semnarea şi însuşirea situaţiilor de plată din luna a XII-a/2008 şi a V-a /2009, întocmite anterior de prestatorul S.C.– prin administrator inculpatul XXXXXXXXXX, atestând astfel execuţia unor lucrări cantitativ şi calitativ mai mari decât lucrările executate în fapt. Pentru motivele arătate mai sus, instanţa apreciază că şi în cazul acestui inculpat se impune reţinerea formei continuate pentru cele două acte materiale comise de acesta.

2.Latura obiectivă a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru inculpatul YYYYYYYYYY constă în semnarea şi însuşirea situaţiilor de plată din luna  a XII-a 2008 şi luna a V-a 2009, întocmite anterior de prestatorul S.C. – prin administrator inculpatul XXXXXXXXX, atestând  astfel  executarea unor lucrări cantitativ şi calitativ  mai mari decât lucrările executate în fapt, activitatea infracţională încetând în momentul utilizării înscrisurilor, prin predarea acestora documente către inculpatul XXXXXXXXX la contabilitatea Primăriei oraşului.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru relaţiile sociale referitoare la încadrarea juridică de care se bucură înscrisurile  sub semnătură privată.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Latura subiectivă, fapta a fost săvârşită cu intenţie directă prev. de art. 16 alin. 3 lit.a Cod penal.

Pentru inculpatul  YYYYYYYYYY, instanţa va dispune încetarea procesului penal în baza art. 396 alin. 1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.b) Cod procedură penală, sub aspectul săvârşirii  infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal 1969 şi aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (două acte materiale) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Pentru a dispune soluţia de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei instanţa a reţinut următoarele:

Data săvârşirii faptei  reţinute în rechizitoriu:

Conform rechizitoriului, rezultă că data întocmirii situaţiilor de lucrări a fost decembrie 2008, respectiv mai 2009 şi au fost folosite de executant în relaţiile cu beneficiarul la data de 04.05.2009.

Termenul de prescripţie: Potrivit dispoziţiilor art. 122 Cod penal anterior, termenele de prescripţie a răspunderii penale încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii şi se determină în raport cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. În condiţiile în care infracţiunea reţinută ca fiind săvârşită este cea de fals în înscrisuri sub semnătură privată pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, potrivit art. 122 Cod penal  anteriorse prescrie în 5 ani de la data comiterii acesteia.

Inexistenţa vreunei cauze de întrerupere a prescripţiei răspunderii penale: Până la iniţierea procedurilor judiciare în dosarul penal susmenţionat nu a intervenit nicio cauză care să întrerupă cursul prescripţiei răspunderii penale.

Intervenirea prescripţiei răspunderii penale: Probele existente în dosarul cauzei reţin că infracţiunea a fost săvârşită prin „epuizare” la data de 04.05.2009 şi procedurile judiciare au fost iniţiate, prin înregistrarea sesizării Curţii de Conturi a României, la data de 06.06.2014, fiind astfel elocvent că între data săvârşirii faptei şi iniţierea procedurilor judiciare a trecut o perioadă mai mare de 5 ani, perioadă în care nu a intervenit nicio cauză de întrerupere a prescripţiei răspunderii penale.

Latura obiectivă a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită de inculpatul xxxxxxxxx în aceea că în calitate de reprezentant la S.C. a întocmit în fals situaţii de lucrări, denumite situaţii de plată pe lunile decembrie 2008 şi mai 2009, iar ulterior a emis în fals factura fiscală nr. 38/19.11.2012 pentru suma de 755.672,01 lei reprezentând contravaloarea contractului nr. xxxx/02.12.2008 pe care a înaintat-o către ZZZZZZZZ în vederea încasării contravalorii lucrărilor, cunoscând  că valoarea lucrărilor executate în realitate era în sumă de 373.448,73 lei.

Urmarea imediată constă în crearea unui prejudiciu ZZZZZZZZZZZ în sumă totală de 567.752,63 lei (351.752,63 lei lucrări neexecutate  + 216.000 lei penalităţi pentru lucrările neexecutate).

Legătura de  cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, fapta a fost săvârşită cu intenţie directă în forma prev. de art. 16 lit.c) Cod penal.

3. Individualizarea pedepsei:

Având în vedere cele expuse și luând în considerare faptul că sancțiunea este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a inculpatului, iar scopul pedepsei îl constituie prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, instanța va proceda la stabilirea pedepsei pentru infracțiunile reținute în sarcina inculpatului, cu observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Cu privire la persoana inculpatului XXXXXXXXX, instanţa reţine că acesta avea vârsta de 57 de ani la data  trimiterii în judecată, căsătorit, studii superioare, reprezentant legal al S.C., fără antecedente penale. Pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti inculpatul şi-a rezervat dreptul la tăcere.

Ţinând cont de toate aceste aspecte şi de modul concret de săvârşire al faptelor, instanţa, în baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă, condamnă pe inculpatului Iavorenciuc Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 332 Cod penal, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal .

În ceea ce priveşte modalitatea concretă de executare a pedepsei şi constatând că sunt întrunite cerinţele art. 81 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 187/20112 şi art. 5 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a pedepsei pe durata unui termen de încercare calculat în condiţiile stabilite de art. 82 Cod penal anterior.

4. Latura civilă:

Primăria oraşului– prin Primar  şi oraşul s-au constituit părţi civile în proces solicitând obligarea în solidar a inculpaţilor YYYYYYYYYY şi XXXXXXXXXX la plata sumei de 1.137.129,29 lei reprezentând valoarea prejudiciului material cauzat prin faptele inculpaţilor. A solicitat şi obligarea la plata prejudiciului şi a persoanei responsabile civilmente S.C..

Au mai solicitat:

- menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul cercetării penale;

- aplicarea de noi măsuri asiguratorii, prin porpire asupra veniturilor şi conturilor, instituirea de sechestre asiguratorii, pe bunurile mobile şi imobile, alte garanţii reale şi mobiliare inclusiv pe părţile sociale ale societăţii S.C., dar şi ale inculpatului YYYYYYYYY şi ale persoanei responsabile civilmente S.C. pentru a avea asigurată acoperirea prejudiciului material ce le-a fost cauzat, calculat ca fiind în valoare totală de 1.134.129,29 lei.

Părţile civile au solicitat şi cheltuieli judiciare în valoare de 12.000 lei (5.000 lei onorariu avocat pentru dosarul 343/P/2015 ).

Inculpatul XXXXXXXXXXXX prin concluziile scrise formulate de către apărătorul ale a solicitat respingerea cererii părţii civile deoarece, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată nu este cauzatoare de pagube materiale prin ea însăşi, întrucât, pentru producerea acestora inculpatul trebuie să mai săvârşească încă cel puţin un act comisiv sau omisiv pentru care să fi fost trimis în judecată şi care să fi avut drept urmare producerea prejudiciului. Mai precizează că infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată este una de pericol şi nu una de reziliat, partea prejudiciată având deschisă  calea unei acţiuni civile separate.

În susţinerea cererii de respingere a laturii civile a ataşat copie după practica judiciară.

Instanţa va respinge  susţinerea inculpatului constatând că există o legătură de cauzalitate între 3 înscrisuri false şi prejudiciul cauzat părţii civile dovedit prin înscrisurile depuse la dosar.

Constatând că în cauză sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale, în baza art. 397 şi 25 Cod procedură  penală, raportat la art. 1357 şi 1381 şi următoarele Cod civil, instanţa va admite acţiunea civilă introdusă de partea civilă Primăria oraşului– prin Primar şi Oraşul - prin Primar şi obligă , în solidar  inculpatul YYYYYYYYY  şi XXXXXXXXXXXX – în solidar cu partea responsabilă civilmente SC, să plătească părţilor civile suma de 1.347.129,29  lei reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Totodată, în baza art. 404 alin (4) Cod procedură penală:

Menţine poprirea asupra:

- sumei de 742.950, 45 lei, împrumutată de inculpatul  XXXXXXXXX către SC, înregistrată în evidenţa contabilă a societăţii în creditul contului asociaţi – conturi curente, conform balanţei de verificare pe luna septembrie 2014;

- contului XXXXXXXXXXXX, deschis la data de 01.02.2001 la  BRD  Groupe Societe Generale S.A Bucureşti, COD SUCURSALĂ 361579;

Menţine sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri imobile.

- apartament în suprafaţă de 70,13 mp, în valoare de 17.346 lei, aşa cum figurează în extrasul de carte funciară nr. 77204 din 06.11.2014 eliberat de OCPI Botoşani – proprietar  XXXXXXXXXX;

- apartament în suprafaţă de 45,04 mp, în valoare de 83.000 lei , aşa cum figurează în extrasul de carte funciară nr. 78443 din 12.11.2014 eliberat de OCPI Botoşani – proprietar  SC .

În baza art. 404 Cod procedură penală anulează înscrisurile false, respectiv situaţiile de lucrări denumite situaţii de plată pe lunile a XII-a 2008, a V-a 2009 şi factura fiscală nr. 38 din 19.11.2012.

5. Cheltuielile judiciare:

În baza art. 274  Cod procedură penală obligă inculpaţii YYYYYYYYYYY şi XXXXXXXXXX în solidar cu partea responsabilă civilmente SC, să plătească câte 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În baza art. 276 Cod procedură penală obligă inculpatul şi persoana responsabilă civilmente  să plătească părţii civile cheltuieli judiciare ocazionate de proces.

PENTRU ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 386  Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii XXXXXXXXXXX, cu datele de stare civilă înscrise în rechizitoriu  și YYYYYYYYYYYYYYY, cu datele de stare civilă înscrise în rechizitoriu , au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului Judecătoriei Darabani nr. 343/P/2015  din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 332 Cod penal, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (  trei acte materiale pentru inculpatul XXXXXXXXXXXXX şi două acte materiale pentru inculpatul YYYYYYYYYYYYY ).

În baza art. 396 alin 1, 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul XXXXXXXX, reprezentant al S.C., pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 42 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (trei acte materiale) , la pedeapsa de 1 ( unu) an închisoare.

În baza art. 81 Cod  penal 1969 cu aplicarea art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea 187/2012 şi art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe un termen de încercare de 2 ani stabilit în baza art.  82 Cod  penal 1969 .

Aduce la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod  penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni.

În baza art. 396 alin. 1 , 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal privind pe inculpatul YYYYYYYYYYY, cu datele de stare civilă înscrise în rechizitoriu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată  prev. de art. 290 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal ( două acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 397 şi art. 25 Cod procedură penală raportat la art. 1357, 1381 şi următoarele Cod civil, admite acţiunea civilă introdusă de partea civilă Primăria oraşului– prin Primar şi Oraşul - prin Primar şi obligă , în solidar  inculpatul YYYYYYYYYYYY şi XXXXXXXXXXXX – în solidar cu partea responsabilă civilmente SC,  să plătească părţilor civile suma de 1.347.129,29  lei reprezentând prejudiciu nerecuperat.

În baza art. 404 alin (4) Cod procedură penală:

Menţine poprirea asupra:

- sumei de 742.950, 45 lei, împrumutată de inculpatul  XXXXXXXXXXX către SC, înregistrată în evidenţa contabilă a societăţii în creditul contului asociaţi – conturi curente, conform balanţei de verificare pe luna septembrie 2014;

- contului XXXXXXXXXXXXXXX, deschis la data de 01.02.2001 la  BRD  Groupe Societe Generale S.A Bucureşti, COD SUCURSALĂ 361579;

Menţine sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri imobile.

- apartament în suprafaţă de 70,13 mp, în valoare de 17.346 lei, aşa cum figurează în extrasul de carte funciară nr. 77204 din 06.11.2014 eliberat de OCPI Botoşani – proprietar  XXXXXXXX;

- apartament în suprafaţă de 45,04 mp, aşa cum figurează în extrasul de carte funciară nr. 78443 din 12.11.2014 eliberat de OCPI Botoşani – proprietar  SC.

În baza art. 404 Cod procedură penală anulează înscrisurile false, respectiv situaţiile de lucrări denumite situaţii de plată pe lunile a XII-a 2008, a V-a 2009 şi factura fiscală nr. 38 din 19.11.2012.

În baza art. 274  Cod procedură penală obligă inculpaţii YYYYYYYYYYY şi XXXXXXXX în solidar cu partea responsabilă civilmente SC, să plătească câte 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţă publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Red. XXXXX

Thred.XX

Ex.6/2xxxx