Infractiunea de vatamare corporala prev. si ped. de art. 194 alin. 1 lit. e c.p

Sentinţă penală 164 din 28.11.2018


Prin rechizitoriul nr. (...)al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a fost trimis in judecata, in stare de libertate, inculpatul  MM pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala, fapte prev si ped de art. 194 alin.1 lit e Cp.

Totodata, s-a dispus clasarea cauzei privind pe numitul RG , cercetat pentru savarsirea de vatamare corporala, prev de art. 194 alin.1 lit e Cp.

In actul de sesizare s-a retinut ca la data de(...), organele de  politie au fost sesizate prin SNUAU 112, de catre numitul  GI cu privire la faptul ca in dupa-amiaza zilei de(...), in jurul orelor 19:00, in timp ce se afla la stana de vaci a numitului  CV din comuna(...), judetul Olt, a fost lovit cu pumnii si picioarele in zona capului de catre numitii  MM din aceeasi localitate si  RG din comuna (...), judetul Olt, pe fondul unui conflict mai vechi.

S-a  mai retinut ca partea vatamata  GI a fost transportata la Spitalul municipal Caracal si apoi la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, Bucuresti, iar din certificatul medico-legal cu (...)rezulta faptul ca aceasta a prezentat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de ingrijiri medicale de la data producerii leziunilor, leziuni traumatice care s-au putut produce la data de (...) prin lovire cu corpuri dure, cel putin unul de forma alungita si lovire de corpuri dure, cu mentiunea ca leziunile au pus in primejdie viata victimei.

Inculpatul a recunoscut in cursul urmarii penale fapta savarsita

Persoana vatamata  GI a declarat ca se constituie parte civila cu o suma pe care o va preciza la instanta de judecata.

In cursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: sesizarea din oficiu, declaratia partii civile, procesul verbal de conducere in teren si plansa fotografica, declaratiile martorilor MC,  DR si GV , certificat medico-legal cu nr. (...)intocmit de SJML Olt, declaratii inculpat.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoria Corabia la data de (...) sub nr.(...).

Prin incheierea (...) din camera de consiliu din data de (...)judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si a dispus inceperea judecatii.

La  termenul de judecata, din data de(...) ,cu procedura legal indeplinita, ulterior citirii in extras de catre grefierul de sedinta in baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus inceperea judecatii, instanta l-a intrebat pe inculpat daca solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti, aducandu-i la cunostinta dispozitiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., acesta recunoscand in totalitate savarsirea faptei pentru care a fost trimis in judecata solicitand ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in cursul urmaririi penale.

La acelasi termen de judecata, fata de continutul cererilor de constituire de parte civila, instanta, pentru a nu fi depasit termenul rezonabil de solutionare a actiunii penale, a dispus disjungerea actiunii civile si formarea unui alt dosar.

In aparare inculpatul nu a solicitat proba cu inscrisuri in circumstantiere.

Persoana vatamata  GI s-a constituit parte civila cu suma de 20.000 lei , respectiv 10.000 lei reprezentand daune morale si 10.000 lei reprezentand daune materiale.

Partea civila Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni Bucuresti s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 13.131 ,35 lei plus dobanda legala, calculata de la data  pronuntarii hotararii si pina la data platii efective a debitului principal, reprezentand cheltuieli ocazionate de ingrijirile medicale acordate  partii vatamate GI .

Din analiza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt: la data(...), organele de  politie au fost sesizate prin SNUAU 112, de catre numitul  GI cu privire la faptul ca in dupa-amiaza zilei de(...), in jurul orelor 19:00, in timp ce se afla la stana de vaci a numitului  GV din comuna(...), judetul Olt, a fost lovit cu pumnii si picioarele in zona capului de catre numitii  MM din aceeasi localitate si  RG din comuna(...), judetul Olt, pe fondul unui conflict mai vechi.

S-a  mai retinut ca partea vatamata  GI a fost transportata la Spitalul municipal Caracal si apoi la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, Bucuresti, iar din certificatul medico-legal cu nr. (...) intocmit de SJML Olt rezulta faptul ca aceasta a prezentat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de ingrijiri medicale de la data producerii leziunilor, leziuni traumatice care s-au putut produce la data de (...)prin lovire cu corpuri dure, cel putin unul de forma alungita si lovire de corpuri dure, cu mentiunea ca leziunile au pus in primejdie viata victimei.

In raport de probatorul administrat de catre organele de urmarire penala instanta constata ca in mod corect s-a apreciat ca fapta comisa de catre inculpat nu a fost savarsita in conditiile circumstantele atenuate a provocarii. Martorii audiati in cursul urmaririi penale au confirmat savarsirea faptei in circumstantele mentionate anterior.

In raport de situatia de fapt descrisa anterior instanta apreciaza ca, fapta inculpatului care, in dupa-amiaza zilei de(...) , in jurul orelor 19:00, in timp ce se afla la stana de vaci a numitului  GV din comuna (...)judetul Olt, a fost lovit cu pumnii si picioarele in zona capului de catre numitii  MM din comuna (...) judetul Olt, pe fondul unui conflict mai vechi, acesta prezentat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de ingrijiri medicale de la data producerii leziunilor,intruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala prev de art 194 alin 1 lit.e Cod penal.

Elementul material al laturii obiective al infractiunii de vatamare corporala consta intr-o actiune a inculpatului de a lovi pe persoana vatamata, existand legatura de cauzalitate intre actiunea inculpatului de a lovi pe persoana vatamata si rezultatul produs, respectiv leziunile traumatice cauzate precum si infirmitatea fizica si prejudiciul estetic grav si permanent.

Se apreciaza ca actionand in acest mod inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale, rezultatul mai grav produs datorandu-se culpei faptuitorului si a urmarit producerea lui prin savarsirea faptei retinandu-se sub aspect subiectiv ca forma de vinovatei intentia depasita.

Vinovatia inculpatului este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: sesizarea din oficiu, declaratia partii civile, procesul verbal de conducere in teren si plansa fotografica, declaratiile martorilor MC ,  DR si GV , certificat medico-legal nr(...) intocmit de SJML Olt, declaratii inculpat.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi stabilita in sarcina inculpatului, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art. 74 C. pen., respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal si nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

In concret, instanta retine ca inculpatul se afla la primul conflict cu legea penala, tinand seama si de numarul zilelor de ingrijiri medicale necesare persoanei vatamate pentru vindecare, urmarile faptei comise de inculpat respectiv leziunile traumatice produse partii civile precum si de circumstantele concrete in care s-a produs fapta.

Pentru aceste motive in baza art. 396 alin  10 Cod procedura penala va condamna pe inculpatul  MM la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala prev.de art.194 alin.1 lit.e Cod penal, cuantum suficient in opinia instantei pentru atingerea scopului si indeplinirea functiilor de constrangere, de reeducare si de exemplaritate ale pedepsei.

Cu privire la individualizarea judiciara a executarii pedepsei, instanta retine dispozitiile art.  91 C. pen., conform carora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe o anumita durata cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare, infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Instanta considera ca in prezenta cauza sunt indeplinite cerintele prevazute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinta fiind de 2 ani inchisoare iar inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmarire penala ori judecata, nu a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor astfel incat instanta are convingerea ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea de catre acesta a pedepsei aplicate.

Fata de aceste considerente, in baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen.

In baza art. 93 alin.1 C.pen., va dispune ca inculpatul  MM pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune  Olt, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In baza art. 93 alin. 2 lit.b C.pen., va impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, sa execute urmatoarea obligatie: sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin.3 C.pen. va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul  MM sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul  Primariei comunei (...) judetul Olt.

In temeiul art. 404 alin.2 C.pr.pen. si art. 91 alin. 4 C.pen. rap. la art.96 C.pen. va atentiona pe inculpat asupra conduitei  viitoare si asupra faptului ca in cazul comiterii de noi infractiuni sau a nerespectarii masurii de supraveghere ori a neexecutarii obligatiilor ce-i revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocarii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 397 C.p.p., cu aplic. art. 26 C.p.p. va  disjunge latura civila  a cauzei si fixeaza termen pentru solutionarea acesteia la data de 11.01.2019.

In baza art.398 C.pr.pen. rap. art. 274 alin. 1 C.pr.pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat  .

Judecatoria Corabia mai 2019