Inlocuire pedeapsa amenda penala cu inchisoarea

Hotărâre 52 din 01.04.2019


La data de 08.02.2019 a fost înregistrată la Judecătoria Câmpina, sub numărul 1416/204/2019, sesizarea Compartimentului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Câmpina referitoare la faptul că persoana condamnată, H. I. V., nu a achitat amenda penală în cuantum de 9500 lei, la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 60, pronunţată la data de 20.03.2018 de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 3034/204/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1034 din data de 23.10.2018 a Curţii de Apel Ploieşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa:

Prin sentinţa penală nr. 60, pronunţată la data de 20.03.2018 de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 3034/204/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1034 din data de 23.10.2018 a Curţii de Apel Ploieşti s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9500 lei.

Instanţa reţine că, potrivit disp. art. 586 C.p.p., înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prev. de art. 63 C.p. se dispune de instanţa de executare.

Potrivit. art. 63 alin. 1, C.p., dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.

De asemenea, conform  art. 64 alin. 1 C.p., dacă pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii cu obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, aceste dispoziţii trebuind coroborate cu disp. art. 23 alin. 1 lit. a-c din Legea nr. 253/2013.

În cauza pendinte, din analiza referatului emis de Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Câmpina (18.03.2019) reiese că intimatul a achitat integral amenda penală la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 60, pronunţată la data de 20.03.2018 de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 3034/204/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1034 din data de 23.10.2018 a Curţii de Apel Ploieşti.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 586 C.p.p., rap. la art. 63 C.p.p.., va respinge sesizarea Biroului de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Câmpina cu privire la înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 9500 lei, aplicate condamnatului H. I. V. prin sentinţa penală nr. 60, pronunţată la data de 20.03.2018 de Judecătoria Câmpina în dosarul penal nr. 3034/204/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1034 din data de 23.10.2018 a Curţii de Apel Ploieşti, ca neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Întocmit,