Minori şi familie

Sentinţă civilă 200 din 01.02.2018


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.000200

Dosar nr. 6192/189/2017

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

SENTINTA CIVILANr. 200/2018

Sedinta publica de la 01.02.2018

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X sub numarul X, reclamanta, X X-X, CNP: X, domiciliata in municipiul X, strada X X numarul 20,judetul X in contradictoriu cu paratul, X Ioan, CNP: X, domiciliat in municipiul X, strada X X numarul x judetul X, citat inclusiv la locul de munca a solicitat instantei ca prin hotarare judecatoreasca sa dispuna: majorarea pensiei de intretinere care a fost stabilita in favoarea sa prin Sentinta civila numarul 143 pronuntata la data de 01.02.2017 in dosarul numarul X/189/2016 de Judecatoria X, in raport de venitul realizat de parat cu privire la care s-aprecizat ca este angajat la Spitalul municipal de Urgenta, Elena Beldiman din municipiul X. Au fost solicitate cheltuieli de judecata.

In drept, au fost invocate disp. art.2 alin.3 din Legea numarul 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 487, art.499 art. 529 si art.531 Cod civil,

Cererea este scutita de la obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in temeiul art. 29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu a fost prezent la termenul de dezbateri pentru a discuta in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor partii potrivnice. In consecinta, in temeiul art. 254 alin.1 si art. 185 alin.1 Cod procedura civila instanta a constat decaderea paratuluiinclusiv din dreptul de a propune probe, asa cum s-a retinut in Incheierea de la termenul din data de 07 decembrie 2018.

In temeiul art. 255 si art. 258 Cod procedura civila, in cauza au fost incuviintate urmatoarele mijloace de proba: inscrisuri, in copie: certificat de nastere seria NT numarul x eliberat de Consiliul Local al municipiului X (f.5), act identitate reclamanta (f.6), adeverinta de studii (f.7), Sentinta civila numarul Xpronuntata de Judecatoria X la data de 01 februarie 2017 (f.11), referat de ancheta psihosociala numarul X/09.10.2017 redactat la Directia de asistenta sociala din cadrul Consiliului local municipal X (f.15), adeverinta de salariu numarul 18276 emisa la data de 09 octombrie 2017 de Spitalul municipal de Urgenta, Elena Beldiman din municipiul X (f.16).

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

In fapt: Prin Sentinta civila numarul Xpronuntata de Judecatoria X la data de 01 februarie 2017 in dosarul numarul X/189/2016, cu privire la care nu au fost exercitate cai de atac (f.10) s-a pronuntat o solutie de admitere a cererii de majorare a pensiei de intretinere formulata de aceeasi reclamanta si in consecinta s-a majorat la suma de 1189 lei lunar (reprezentand ? din media veniturilor lunare nete pe ultimele 6 luni ale paratului), incepand cu data introducerii cererii (12.09.2016) si pana la finalizarea studiilor de catre reclamanta, dar nu mai tarziu de implinirea de catre aceasta a varstei de 26 de ani. S-a stabilit ca pensia de intretinere se va indexa de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei, potrivit art. 531 alin.2 C.civ.

Reclamanta, X X- X are 22 ani si este fiica paratului. Isi continua studiile, in anul III la Scoala postliceala FEG Iasi, asa cum rezulta din certificatul de nastere seria NT numarul X eliberat de Consiliul Local al municipiului X (f.5), actul identitate al reclamantei (f.6) si din adeverinta de studii (f.7). Paratul nu a contestat calitatea de student a reclamantei.

Paratul, X Xeste angajat la Spitalul municipal de Urgenta, Elena Beldiman din municipiul X , cu contract de munca pe durata nedeterminata, iar venitul net realizat in perioada aprilie 2017- septembrie 2017 este urmatorul: aprilie 2017- 5921 lei, mai 2017- 5966 lei, iunie 2017- 6005 lei, iulie 2017- 6074 lei, august 2017- 5361 lei si septembrie 2017 -5656 lei, asa cum se atesta prin adeverinta de salariu numarul 18276 emisa la data de 09 octombrie 2017 de Spitalul municipal de Urgenta, Elena Beldiman din municipiul X (f.16). Media lunara a veniturilor evaluate in cuantum net este de 5831 lei.

In drept:Conform art. 516 alin.1 Cod Civil obligatia de intretinere exista intre rudele in linie dreapta.

Disp. art. 531 Cod Civil prevad ca in situatia in care se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.

Potrivit art. 499 alin.3 din Codul civil, parintii sunt obligati sa il intretina pe copilul devenit major, daca se afla in continuarea studiilor, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 26 de ani”, premisa dovedita in cauza, din inscrisurile administrate, dupa cum am aratat mai sus.

Conform art. 524 Codul civil are drept la intretinere numai cel care se afla in nevoie, neputandu-se intretine din munca sa sau din bunurile sale”. Cat priveste aceasta conditie, legiuitorul il prezuma pe copilul major aflat in continuarea studiilor ca fiind in nevoie, revenind paratului sarcina de a dovedi contrariul, aspect insa ce a nu facut obiectul cercetarii in prezenta cauza.

Prin urmare, in vederea majorarii pensiei de intretinere, instanta trebuie sa verifice daca au intervenit modificari in privinta mijloacelor debitorului (bineinteles, in sensul cresterii acestora), precum si daca au crescut nevoile creditorului indreptatit la intretinere. Sub aspectul cuantumului intretinerii, principiul este enuntat de disp. art. 529 alin. 1 Cod Civil care dispune ca intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Asadar, cuantumul intretinerii trebuie sa reprezinte, in toate cazurile, expresia raportului dintre starea de nevoie a creditorului si mijloacele debitorului.

Retinand ca reclamanta X X X este copilul unic al paratului, instanta va da eficienta dispozitiilor art. 529 alin. 2 Cod civil care stabilesc un plafon maxim de 1/4 din venitul lunar net al parintelui obligat la plata pensiei de intretinere pentru un copil. Prin raportare la baza de referinta de5831 lei (media veniturilor paratului pentru 6 luni), rezulta ca paratul poate aloca lunar suma de 1457,75 lei pentru cresterea si educarea fiicei majore aflate in continuarea studiilor.

Potrivit art. 532 Cod Civil data de la care se datoreaza pensia de intretinere este data cererii de chemare in judecata-28 septembrie 2017, instanta apreciind ca de la aceasta data este prezumata si starea de nevoie in care se afla beneficiarul pensiei de intretinere. Starea de nevoie a reclamantei a fost probata si este in stransa legatura cu calitatea de student.

Conform art. 531 alin.2 Cod Civil pensia stabilita intr-o suma fixa se indexeaza de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.

In concluzie, pentru argumentele expuse deja, instanta urmeaza sa admita cererea.Se va majorapensia de intretinere la care a fost obligat paratul X Ioan, CNP: X prin Sentinta civila numarul Xpronuntata la data de 01 februarie 2017, de Judecatoria X,in dosarul numarul X/189/2016, definitiva prin neapelare, de la suma de1189lei luna la suma de1457, 75lei lunar incepand cu data cererii de chemare in judecata: 28 septembrie 2017 si pana la implinirea varstei de 26 ani dar numai daca reclamanta isi continua studiile, suma ce se va indexa de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.

2

Domenii speta