Apel. Rezolvarea antecedentelor penale. Legea penală mai favorabilă. Fapte comise anterior intrării în vigoare a Noului Cod penal. Aplicabilitatea deciziei recurs în interesul legii nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizie 1114 din 04.11.2018


În situaţia în care fapta dedusă judecăţii în cauză a fost comisă de inculpat în termenul de suspendare condiţionată stabilit printr-o hotărâre rămasă definitivă, dar şi concurentă cu fapte pentru care de asemenea a fost condamnat printr-o altă sentinţa penală rămasă definitivă, este pe deplin aplicabilă decizia recurs în interesul legii nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie potrivit căreia, în cazul în care instanța este învestită prin același act de sesizare cu judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârșite de același inculpat, dintre care una anterior și cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispozițiile art. 85 din Codul penal. Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:

- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracțiuni deduse judecății;

- se va dispune anularea suspendării condiționate a executării pedepsei pronunțate anterior;

- se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, pedeapsa a cărei executare a fost inițial suspendată condiționat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă;

- pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârșită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.

Decizia penală nr. 1114/A/04.11.2018 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 945 din 24 mai  2018 Judecătoria Brăila în  baza art. 386 C.p.p. a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei după cum urmează:

- pentru inculpata ...  din infracţiunile de înşelăciune prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 C.p. şi uz de fals prevăzută de art. 323 C.p., ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. în infracţiunile de înşelăciune prevăzută de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969 şi uz de fals prevăzută de art. 291 C.p. din 1969, ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.

- pentru inculpatul ... din infracţiunile de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 48 al. 1 C.p. raportat la art. 244 al. 1 şi 2 C.p. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 C.p., ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.  în infracţiunile de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 26 C.p. din 1969 raportat la art. 215 al. 1,2,3 C.p. din 1969 şi fals în înscrisuri  sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. din 1969, ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.

În baza art. 396 al. 6 C.p.p. în referire la art. 16 lit. f C.p.p. a dispus  încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei ... pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5  al. 1 C.p.

În baza art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969, art. 74 al. 2 C.p. şi art. 76 al. 1 lit. c C.p., cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a condamnat pe inculpata ...  la o pedeapsă de 10 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

A interzis  inculpatei exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 literele „a” teza II şi „b” Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP (litera a) teza II – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi litera b) - dreptul de a ocupa o funcţie implicând  exerciţiul autorităţii de stat) pe întreaga durată prevăzuta de art.71 Cod penal.

În baza dispozițiilor art.81 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 CP a dispus  suspendarea condiționată a executării pedepsei pe întreaga durată prevăzută de art. 82 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 CP.

În baza art. 71 al. 5 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 CP a suspendat executarea pedepsei accesorii pe întreaga durată a suspendării condiționate a pedepsei principale.

În baza dispozițiilor art.83 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 CP a atras  atenția inculpatei asupra dispozițiilor legale a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 396 al. 6 C.p.p. în referire la art. 16 lit. f) C.p.p. a dispus  încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5  al. 1 C.p.

În baza 26 C.p. din 1969 raportat la art. 215 al. 1,2,3 C.p. din 1969, art. 74 al. 2 C.p. şi art. 76 al. 1 lit. c C.p., cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. l-a condamnat pe inculpatul ... la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

A interzis  inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 literele „a” teza II si „b” Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP (litera a) teza II – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi litera b) - dreptul de a ocupa o funcţie implicând  exerciţiul autorităţii de stat) pe întreaga durata prevăzută de art.71 Cod penal.

A descontopit pedeapsa de 3 ani, 3 luni şi 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi în pedepsele componente: 8 luni închisoare; 4 luni închisoare; 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei; spor 1 lună şi 10 zile.

A înlăturat sporul aplicat.

În baza art. 33-34 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a contopit pedeapsa de 10 luni aplicată pentru fapta dedusă judecăţii cu pedepsele de 8 luni închisoare, respectiv 4 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi, dispunând ca inculpatul ... să execute pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare, la care a aplicat un spor de 2 luni închisoare, în total dispunând ca inculpatul ... să execute o pedeapsă de 1 an închisoare.

A menţinut  revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 şi a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, dispunând ca inculpatul ... să execute o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

A interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 literele „a” teza II si „b” Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 NCP (litera a) teza II – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi litera b) - dreptul de a ocupa o funcţie implicând  exerciţiul autorităţii de stat) pe întreaga durată prevăzută de art.71 Cod penal.

A anulat vechiul mandat de executare a executării pedepsei şi a dispus emiterea unuia nou aferent prezentei hotărâri. 

În baza art. 36 al. 2 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada executată de la 31.10.2015 la data de 20.12.2016.

În baza art. 19, 25 şi 397 C.p.p., art. 1357, 1382 C.civ. a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă ... şi a obligat către această parte, în solidar, inculpaţii ...  şi ...  la plata sumei de 1653,8 lei.

A anulat ca fiind falsă adeverinţa de salariu emisă de către ...

În baza art. 274 al. 1 C.p.p. sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu s-a dispus a fi avansate din fondul M.J. către Baroul ... după cum urmează: 360 lei pentru avocat ...  (desemnat la urmărirea penală), 360 lei pentru avocat ... (desemnat pentru faza judecăţii), 360 lei pentru avocat ...  (desemnat pentru faza judecăţii).

În baza art. 274 al. 1 a obligat pe fiecare dintre inculpaţi la câte 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare în cuantum de 300 lei au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila nr. 4445/P/2014 din data de 20.02.2017 (verificat sub aspectul  legalităţii şi temeiniciei) au fost trimişi în judecată, după cum urmează, inculpaţii:

 - ...,  sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor  de înşelăciune, prev. de art. 244 alin.1 si 2 din C.p., uz de fals,  prev. de art. 323 C.p., ambele  cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal  şi art.5 alin.1 C.p. 

- C.G. pentru  săvârșirea infracțiunilor  de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin.1 C.p., rap.  la art. 244 alin.1 si 2 din C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p. şi  art. 5 alin.1 C.pen.

În fapt s-a reţinut că inculpatul ..., la  data  de  03.04.2010, cu  ocazia  încheierii  contractului  de  credit nr. .../03.04.2010, a indus în eroare  partea civilă ..., prin prezentarea ca adevărată  a  unei  fapte  mincinoase, respectiv că este  angajată  la  ... – C.U.I. ..., în funcția  de  broker  imobiliar, cu  un salariu net în valoare de 1250 lei și folosirea  adeverinței  de  salariat  emisă  în numele  ..., ce  atesta  aspectele  necorespunzătoare  adevărului anterior  menționate,  în scopul de a  obține  pentru  sine  un folos  patrimonial  în cuantum de  1000 lei, reprezentând  valoarea  creditului.

Inculpatul  ..., la  data  de  03.04.2010, cu  ocazia  încheierii  contractul  de  credit nr. ..., a ajutat-o pe inculpata ... să inducă în eroare  partea civilă ..., prin  întocmirea, completarea, semnarea și parafarea adeverinței de salariu emisă în numele ..., ce atesta aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv că  aceasta  este  angajată  la  ..., în funcția  de  broker  imobiliar, cu  un salariu  net în valoare de 1250 lei, înscris  ce  a fost  folosit  la  contractarea  împrumutului  în sumă  de  1000 lei.

Faptele au fost reţinute în sarcina inculpaţilor în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: plângere formulată de ... și actele  anexă; declaraţia suspectei/inculpatei  ...; declarația suspectului/inculpatului ...; încheierea  nr. .../M/30.06.2009  a  Oficiului  Registrului Comerțului  de  pe  lângă  Tribunalul  Brăila; adresele  nr. .../04.11.2016, nr. .../27.08.2014  și nr. .../03.03.2015 ale I.T.M. ...; raportul  de  constatare criminalistică nr. 86171/27.09.2016  întocmit  de  Serviciul  Criminalistic  al  IPJ ...; declarația  martorului  ...; declarația  amrtorului ...

Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au fost descrise în actul de sesizare, în cauză procedându-se la audierea acestora şi a martorilor ...  şi ...

Analizând materialul probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În luna  aprilie  2010,  inculpata  ...  a  luat  hotărârea  infracțională  de  a  contrata  un credit  de  nevoi  personale ..., în scopul  obținerii ilicite a  unei  sume  de  bani, cunoscând  că  pentru  a  obține  împrumutul  are  nevoie  de o  adeverință  de  venit  care  să  ateste  că  este  angajata  unei  societăți  și  că  obține  venituri  care  să-i  permită  să  ramburseze  creditul.

Astfel, inculpata a  luat  legătura  cu  tatăl  său, inculpatul ..., care  i-a  promis  că  o  va  ajuta  prin obținerea  unei adeverințe  de  venit.

În continuare, inculpatul ... a  redactat, completat și semnat adeverința de venit ce  figurează  emisă  de  ...  și  care  atestă  că  inculpata ...  este  angajata  societății, în funcția  de  broker  imobiliar, având  un venit  în valoare  de  1250 lei. Adeverința  a  fost  semnată  de  acesta  atât  la rubrica ”administrator ...”, cât și la rubrica ”contabil șef ...”, precum și  parafată  cu  impresiunea  ...

Cu  acest  mijloc  fraudulos, respectiv  adeverința  de  venit, precum  și  cu  declarația  pe  propria  răspundere  autentificată  sub nr. 483/02.04.2010  de  către  Biroul  Notarului  Public ... prin care susținea  că  locuiește  la  adresa  din municipiul  ..., str. ... jud. ..., inculpata ... a luat  legătura  cu  agentul ..., martorul ..., căruia i-a solicitat să-i  intermedieze  obținerea  unui  împrumut  în sumă  de  1000 lei, folosindu-se  de  înscrisurile  precizate

 La  data  de  03.04.2010,  inculpata ... s-a  întâlnit  cu  martorul  ..., căruia  i-a  înmânat  înscrisurile  anterior  menționate împreună  cu  o  copie  de  pe  actul  de  identitate și  a semnat  cererea  de creditare 1704-2334  prin care  solicita  acordarea  unui  împrumut.

În aceeași  zi, a  fost  parafat contractul  de  credit  nr. 404350147  în baza  căruia  ...  i-a  acordat un împrumut  în sumă  de  1000  de  lei  inculpatei  ..., care  a  semnat  contractul  la  rubrica ”Nume și  prenume/Client”  și  a  primit  suma  de  bani  menționată.

Prin raportul  de  constatare criminalistică nr. 86171/27.09.2016  întocmit  de  Serviciul  Criminalistic  al  IPJ ..., s-a  concluzionat:

- Semnătura  în litigiu  depusă  pe  contractul  de  credit nr. 404350147/03.04.2010 secțiunea ”client”, rubrica ”semnătură”  a  fost  executată  de  către  inculpata  ...;

- Scrisul  în litigiu  depus  pe  contractul  de  credit  nr. 404350147/03.04.2010, secțiunea ”client” rubrica ”nume  și  prenume  client”  a  fost  executată  de  inculpata  ...;

- Scrisul  în litigiu  depus  pe cererea  de  creditare  nr. 1704-2334/03.04.2010  la  rubrica ”semnătură  solicitant” a  fost  executată de  către  inculpata ...;

- Scrisul  în litigiu  depus  pe  cererea  de  creditare  nr. 2334/03.04.2010  a  fost  executat  de  numitul  ...;

- Semnăturile  în litigiu  depuse  pe cererea  de  creditare nr. 2334/03.04.2010  la  rubricile ”semnătură  solicitant” și ”semnătură  client”  au  fost  executate  de  către  inculpata  ...;

- Scrisul  în litigiu  depus  pe  adeverința  de salariu  emisă  de ...  a  fost  executat  de  către  inculpatul ...;

- Semnăturile  în litigiu  depuse  pe  adeverința  de  salariu  emisă  de ..., de la  rubricile ”administrator/...” și ”contabil șef/...”  au  fost  executate  de  către  inculpatul  ...;

- Impresiunea  de  ștampilă  în litigiu  aplicată  pe  adeverința  de  salariu emisă  de  ...  a  fost  creată  de  ștampila  ale  cărei  impresiuni  model  de comparație  au  fost  depuse  la  dispoziție  ca  aparținând  ...

În urma  verificărilor  efectuate  la  Oficiul  Registrului Comerțului  de  pe  lângă  Tribunalul  Brăila, s-a stabilit că prin încheierea  nr. 3892/M/30.06.2009 s-a admis cererea formulată de  petentul ...  privind  retragerea  din cadrul ...  și  schimbarea  sediului  social, părțile  sociale  fiind  preluate  de numitul ..., care a  fost  desemnat  și  administrator.

Martorul  ...  a  precizat că  îl  cunoaște  pe  inculpatul ..., la urmărirea penală arătând că  acesta  din urmă  îl  vizita  la  biroul  de  lucru  unde  ținea  parafa. În faţa instanţei martorul a precizat că ţinea ştampila în torpedoul autoturismului cu care a mers şi inculpatul şi care cunoştea că aceasta se afla în locul respectiv.

 Martorul  ..., în calitate  de  agent  ...,  a  susținut  că inculpata  ..., conform  procedurii, i-a prezentat în original  actul  de  identitate  pentru  a  se  legitima, precum și celelalte  acte ce au  stat  la  baza  împrumutului, iar  în prezența  sa, aceasta  din urmă  a  semnat  cererea  de  creditare  și  contractul  de  împrumut.

Din adresele  nr. 14.049/04.11.2016, nr. 18525/27.08.2014  și nr. 4284/03.03.201 emise de ITM ...  a rezultat că  inculpata ...  nu a avut calitatea  de  angajată  a  ...

Fiind audiat la urmărirea penală, inculpatul ... a recunoscut că a ajutat-o  fiica  sa, inculpata ..., să  obțină  un împrumut  de  la ..., prin  întocmirea, completarea  și  semnarea  adeverinței  de  salariu  în litigiu, însă  nu  cunoaște  în ce  împrejurări  a  parafat  adeverința  cu  impresiunea  ...

 În faţa instanţei, inculpatul ...  a arătat că a completat adeverinţa pe numele fiicei sale, însă tot el a fost persoana care a contractat creditul, fiica sa fiind plecată din ţară la acel moment.

Fiind audiată la urmărirea penală, inculpata ...  a  negat  săvârșirea  faptelor, precizând  că  semnăturile  aplicate pe cererea  de creditare și contractul  de  împrumut  îi  aparțin, însă  nu  cunoaște  în  ce  împrejurări  au  fost  executate. A  arătat  că  în anul  2010  era  plecată  la  muncă  în Italia, dar  că  a  revenit  în țară  pentru  aproximativ 2 zile,  în perioada  martie – aprilie.

Fiind audiată în faţa instanţei, inculpata a precizat că era plecată din ţară la momentul încheierii contractului şi nu cunoaşte cine a semnat contractul de credit.

Instanţa a constatat că susţinerile inculpaţilor arătate în faţa instanţei de judecată sunt nesincere, fiind contrazise atât de propriile declaraţii, cât şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi raportul de constatare criminalistică.

Situația de fapt reținută de instanță a rezultat indubitabil din probele administrate în cauză. Astfel, declaraţiile inculpaţilor se coroborează în parte cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, respectiv adeverinţă de salariu falsă, documente credit, raport de constatare criminalistic, declaraţii martori, încheierea  nr. 3892/M/30.06.2009  a  Oficiului  Registrului Comerțului  de  pe  lângă  Tribunalul  Brăila; adresele  nr. 14.049/04.11.2016, nr. 18525/27.08.2014  și nr. 4284/03.03.2015 ale I.T.M.  ...

Cu privire la legea penală mai favorabilă, în prezenta cauză, instanţa a apreciat că reglementările Codului penal din 1969 sunt mai blânde pentru inculpaţi, având în vedere că, pe de o parte, pentru infracţiunile de uz de fals şi fals sub semnătură privată a intervenit prescripţia răspunderii penale, iar pe de altă parte, vechile reglementări sunt mai favorabile şi în ceea ce priveşte individualizarea şi modalitatea de executare a pedepselor ce urmează a fi aplicate.

Astfel, în baza art. 386 C.p.p. a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei după cum urmează:

- pentru inculpata ...  din infracţiunile de înşelăciune prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 C.p. şi uz de fals prevăzută de art. 323 C.p., ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. în infracţiunile de înşelăciune prevăzută de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969 şi uz de fals prevăzută de art. 291 C.p. din 1969, ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.

- pentru inculpatul ...  din infracţiunile de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 48 al. 1 C.p. raportat la art. 244 al. 1 şi 2 C.p. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 C.p., ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. în infracţiunile de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 26 C.p. din 1969 raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969 şi fals în înscrisuri  sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. din 1969, ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.

Având în vedere că termenul prescripţiei speciale al răspunderii penale prevăzut de art. 124 C.p. din 1969 (prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la art. 122 C.p. din 1969 este depăşit cu încă jumătate) este împlinit în ceea ce priveşte infracţiunile de uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, instanţa a dispus  încetarea procesului penal după cum urmează:

În baza art. 396 al. 6 C.p.p. în referire la art. 16 lit. f C.p.p. a dispus  încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei ...  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5  al. 1 C.p.

În baza art. 396 al. 6 C.p.p. în referire la art. 16 lit. f C.p.p. a dispus  încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5  al. 1 C.p.

S-a reţinut că, în drept,  faptele inculpatei ...  constând  în  aceea  că, la  data  de  03.04.2010, cu  ocazia  încheierii  contractul  de  credit nr. 404350147/03.04.2010, a indus  în eroare  partea civilă  ..., prin prezentarea  ca  adevărată  a  unei  fapte  mincinoase, respectiv  că  este  angajată  la  ..., în funcția  de  broker  imobiliar, cu  un salariu  net în valoare  de  1250 lei  și  folosirea  unui  mijloc  fraudulos, respectiv  adeverința  de  salariat  emisă  în numele  ...,  ce  atesta  aspectele  necorespunzătoare  adevărului anterior  menționate,  în scopul  de  a  obține  pentru  sine  un folos  patrimonial în cuantum de 1000 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p.

Faptele inculpatului ...  constând  în  aceea  că, la  data  de  03.04.2010, cu  ocazia încheierii contractul  de  credit nr. 404350147, a ajutat-o  pe  inculpata  ...  să  inducă în eroare  partea civilă  ..., prin  întocmirea, completarea, semnarea  și  parafarea  adeverinței de salariu emisă  în numele  ...,  ce  atesta  aspecte  necorespunzătoare  adevărului, respectiv  că  aceasta  este  angajată  la  ..., în funcția  de  broker  imobiliar, cu  un salariu  net în valoare  de  1250 lei, înscris  ce  a fost  folosit  la  contractarea  împrumutului  în sumă de 1000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate  la  înşelăciune, prevăzută de  art. 26 C.p. din 1969 raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969.

La individualizarea pedepselor aplicate, instanţa a ţinut seama potrivit art. 72 Cp din 1969, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de natura şi limitele pedepselor stabilite pentru infracțiunile comise, de gradul ridicat de pericol social al faptelor dat de urmările care s-au produs şi care s-ar fi putut produce, dar şi de elementele legate de persoana inculpaţilor.

Din analiza probelor administrate in cauza si a împrejurărilor in care au fost săvârşite faptele s-a adus o atingere gravă relaţiilor sociale cu caracter patrimonial, relaţii care trebuie să se bazeze pe încredere şi bună credinţă.

Referitor la circumstanțele personale instanța a reţinut că  inculpata ... are 39 ani, nu a recunoscut săvârşirea faptei la urmărirea penală, nu  are antecedente penale.

Inculpatul ... are 62 ani, a recunoscut în parte săvârşirea faptei, are antecedente penale, fapta dedusă judecăţii fiind săvârşită în concurs cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila şi în termenul de încercare al suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila.

 Prin urmare, instanţa raportându-se la toate circumstanţele reale şi personale ale inculpaţilor a dispus condamnarea acestora la pedepse proporţionale cu gravitatea faptelor săvârşite şi într-un cuantum prevăzut de lege, orientându-se spre minimul special prevăzut de textul de lege.

Astfel, în baza art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969, art. 74 al. 2 C.p. şi art. 76 al. 1 lit. c C.p., cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a condamnat pe inculpata ...  la o pedeapsă de 10 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza 26 C.p. din 1969 raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. din 1969, art. 74 al. 2 C.p. şi art. 76 al. 1 lit. c C.p., cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a condamnat pe inculpatul ...  la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

A constatat că fapta dedusă judecăţii este săvârşită în concurs cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila şi în termenul de încercare al suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila.

Astfel, a descontopit  pedeapsa de 3 ani, 3 luni şi 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi în pedepsele componente: 8 luni închisoare, 4 luni închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, spor 1 lună şi 10 zile.

S-a înlăturat sporul aplicat.

În baza art. 33-34 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a contopit pedeapsa de 10 luni aplicată pentru fapta dedusă judecăţii cu pedepsele de 8 luni închisoare, respectiv 4 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi, dispunând ca inculpatul ...  să execute pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare, la care s-a aplicat un spor de 2 luni închisoare, în total inculpatul să execute ...  o pedeapsă de 1 an închisoare.

A menţinut revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 şi a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul ...  să execute o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

A anulat vechiul mandat de executare a executării pedepsei şi a dispus emiterea unuia nou aferent hotărârii. 

În baza art. 36 al. 2 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada executată de la 31.10.2015 la data de 20.12.2016.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, deşi art. 71 alin. 2 C.pen. a impus interzicerea automată a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a-c, în cazul condamnării inculpatului la pedeapsa închisorii, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, instanţa a avut în vedere Decizia nr. 74/05.11.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii. Potrivit acestei decizii, obligatorie conform art. 414 ind. 2 alin. 3  Cod procedură penală, dispoziţiile art. 71 Cod penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a – c C.pen. nu se va face în mod automat, prin efectul legii (ope legis), ci se va supune aprecierii instanţei de judecată, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 C.pen. Recursul în interesul legii pronunţat de instanţa supremă în materie este în deplină concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Hirst c. Marii Britanii.

Ca atare, instanţa a reţinut că natura faptelor săvârşite şi ansamblul circumstanţelor personale a inculpaţilor duc la concluzia existenţei unei nedemnități în exercitarea drepturilor de natură electorală, prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat – activităţi ce presupun responsabilitatea sa civică, încrederea publică sau exerciţiul autorităţii –, motiv pentru care exerciţiul acestora a fost interzis pe perioada executării pedepsei. Faţă de aceste dispoziţii şi analizând circumstanţele concrete ale prezentei cauze, instanţa a apreciat că în speţă nu se impune interzicerea dreptului de a alege prevăzut de dispoziţiile art. 64 lit. a teza I din C. pen.

Având în vedere circumstanţele menţionate mai sus instanţa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia în regim de detenţie în ceea ce o priveşte pe inculpata ...

În consecinţă constatând îndeplinite celelalte două condiţii impuse de articolul 81, literele a şi b din Codul penal, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorilor aplicate inculpatei pe durata prevăzuta de art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 al. 5 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 CP a suspendat executarea pedepsei accesorii pe întreaga durata a suspendării condiționate a pedepsei principale.

În baza dispozițiilor art.83 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 al. 1 C.p. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor legale a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În baza art. 19, 25 şi 397 C.p.p., art. 1357, 1382 C.civ., având în vedere constituirea de parte civilă şi actele dosarului, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă ... şi a obligat către această parte, în solidar, inculpaţii ...  şi ....  la plata sumei de 1653,8 lei.

A anulat ca fiind falsă adeverinţa de salariu emisă de către ...

În baza art. 274 al. 1 C.p.p. sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu s-a avansat din fondul MJ către Baroul ... după cum urmează: 360 lei pentru avocat ...  (desemnat la urmărirea penală), 360 lei pentru avocat ...  (desemnat pentru faza judecăţii), 360 lei pentru avocat ...  (desemnat pentru faza judecăţii).

În baza art. 274 al. 1 a obligat pe fiecare dintre inculpaţi la câte 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare în cuantum de 300 lei au rămas în sarcina statului.

Împotriva sentinţei penale nr. 945/24.05.2018 a Judecătoriei Brăila, în termen legal a formulat apel inculpatul ...

Inculpatul nu a motivat în scris apelul declarat, însă prezent în faţa instanţei a precizat că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii şi că solicită aplicarea unei pedepse într-un cuantum mai redus.

Verificând hotărârea penală apelată prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din oficiu, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul ..., Curtea apreciază apelul penal de faţă ca fiind fondat însă pentru următoarele considerente:

Pe baza probelor şi mijloacelor probatorii administrate pe parcursul urmăririi penale, dar şi nemijlocit în faţa instanţei de judecată constând în: plângerea formulată  de  ... și  actele  anexă, declaraţia suspectei/inculpatei  ..., adresele  nr. 14.049/04.11.2016, nr. 18525/27.08.2014  și nr. 4284/03.03.2015 ale ITM  ..., raportul de constatare criminalistică nr. 86171/27.09.2016  întocmit  de  Serviciul  Criminalistic  al  IPJ ...; declarațiile  martorilor  ... şi ..., ce se coroborează cu declaraţiile inculpatului ...  care a recunoscut  că  a ajutat-o pe fiica sa, inculpata ..., să  obțină  un împrumut  de  la ..., prin  întocmirea, completarea  și  semnarea  adeverinței  de  salariu  în litigiu, prima instanţă a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt, astfel cum a fost expusă pe larg anterior.

Printr-o justă evaluare şi interpretare a probatoriilor, în conformitate cu art. 103 Cod proc. penală, în mod corect s-a stabilit că, la data de 03.04.2010, cu ocazia încheierii contractului de credit nr. 404350147, inculpatul ...  a ajutat-o pe fiica sa,  inculpata  ... să inducă în eroare partea civilă ..., prin  întocmirea, completarea, semnarea  și  parafarea  adeverinței de salariu emisă  în numele  ...,  ce  atestă  aspecte  necorespunzătoare  adevărului, respectiv  că  aceasta  este  angajată  la  ..., în funcția  de  broker  imobiliar, cu  un salariu  net în valoare  de  1250 lei, înscris ce a fost  folosit  la contractarea împrumutului în sumă de 1000 lei.

De asemenea, în mod întemeiat, prima instanţă de judecată a apreciat că legea penală mai favorabilă inculpatului este vechea codificare, având în vedere că, pe de o parte, pentru infracţiunea de fals sub semnătură privată a intervenit prescripţia răspunderii penale, iar pe de altă parte, vechile reglementări sunt mai favorabile şi în ceea ce priveşte individualizarea şi modalitatea de executare a pedepselor.

Astfel, în mod corect, s-a dispus în baza art. 386 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în actul de sesizare, precum şi constatarea intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5  alin. 1 Cod penal.

Cât priveşte motivele de apel invocate de inculpat în sensul reducerii pedepsei aplicate, constatăm că prima instanţă a surprins în mod corect criteriile de individualizare judiciară a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal din anul 1969, evidenţiind atât gravitatea medie a infracţiunii, dată de circumstanţele în care aceasta a fost săvârşită şi de urmările cauzate –respectiv, un prejudiciu într-un cuantum redus, cât şi persoana inculpatului, care şi-a asumat responsabilitatea faptei sale, sens în care, în favoarea inculpatului a fost reţinută circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 alin. 2 Cod penal din anul 1969. Toate aceste circumstanţe reale –ţinând de faptă, şi personale –ţinând de persoana inculpatului, au fost corect evidenţiate în hotărârea atacată şi reflectate în pedeapsa principală de 10 luni închisoare, Curtea neidentificând niciun temei pentru reducerea pedepsei. Astfel, tratamentul sancţionator aplicat inculpatului este proporţional şi apt să ducă în concret şi în mod eficient la reinserţia socială a acestuia şi să asigure prevenţia generală, neexistând vreun motiv rezonabil de reducere a duratei pedepsei închisorii aplicate.

Hotărârea primei instanţe suportă însă critici sub aspectul modalităţii în care au fost soluţionate antecedentele penale ale inculpatului apelant.

Astfel, analizând situaţia juridică a inculpatului ... astfel cum rezultă din fişa de cazier ataşată la dosarul cauzei, Curtea constată că fapta dedusă judecăţii în prezenta cauză, săvârşită la data de 03.04.2010, a fost comisă de inculpat în termenul de suspendare condiţionată de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr. 1532/30.09.2008 a Judecătoriei Brăila, definitivă la data de 17.02.2009 prin decizia penală nr. 49/17.02.2009 a Tribunalului Brăila şi este concurentă cu faptele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila, definitivă prin nerecurare la data de 26.06.2012.

Prin urmare, în cauza de faţă sunt pe deplin aplicabile cele statuate prin decizia recurs în interesul legii nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit căreia, în cazul în care instanța este învestită prin același act de sesizare cu judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârșite de același inculpat, dintre care una anterior și cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispozițiile art. 85 din Codul penal. Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:

- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracțiuni deduse judecății;

- se va dispune anularea suspendării condiționate a executării pedepsei pronunțate anterior;

- se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, pedeapsa a cărei executare a fost inițial suspendată condiționat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă;

- pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârșită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.

Transpunând explicaţiile teoretice menţionate în decizia amintită anterior la speţa de faţă, Curtea va descontopi pedeapsa de 3 ani, 3 luni şi 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă la data de 27.10.2015 prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi în pedepsele componente, respectiv pedeapsa de 9 luni şi 10 zile închisoare şi pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 prin nerecurare.

Va menţine dispoziţia de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila rămasă definitivă la data de 27.10.2015 prin decizia penală nr. 1181/A/27.10.2015 a Curţii de Apel Galaţi.

Va contopi pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin prezenta cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1101/30.05.2012 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 26.06.2012 prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 1 lună închisoare, în final pedeapsa de 2 ani şi 7 luni închisoare.

Conform disp. art. 16 din  Legea nr. 187/2012 în ref. la art. 96 alin. 5 Cod penal şi 43 alin. 1 Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa de 2 ani şi 7 luni închisoare stabilită prin prezenta alături de pedeapsa de 9 luni şi 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 888/03.06.2015 a Judecătoriei Brăila, în final o pedeapsă rezultantă de 3 ani 4 luni şi 10 zile închisoare.

Totodată, în temeiul art. 36 al. 2 C.p. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal se va proceda la deducerea din pedeapsa aplicată inculpatului a perioadei executate de la 31.10.2015 la data de 20.12.2016.

Faţă de considerentele expuse anterior, Curtea va admite apelul formulat de inculpatul ..., va desfiinţa în parte sentinţa penală nr. 945/24.05.2018 a Judecătoriei Brăila, cu înlăturarea dispoziţiilor privind soluţionarea antecedentelor penale ale inculpatului, în rejudecare, acestea urmând a fi refăcute în modalitatea expusă anterior.

Totodată, vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza dispoziţiilor art. 272 Cod procedură penală, suma de 720 lei, onorariul apărătorului desemnat din oficiu (av ...), va fi avansată către Baroul ... din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cheltuielile judiciare aferente prezentului apel vor rămâne în sarcina statului.