Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Decizie 1070A din 06.09.2018


Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Prima instanță a reținut că probatoriul administrat în cursul urmăririi penale nu a fost contestat şi nu s-a solicitat administrarea de probe noi, iar faţă de poziţia constantă a inculpatului din cursul urmăririi penale, de recunoaştere a săvârşirii infracţiunii imputate şi de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, apreciat ca fiind suficient pentru justa soluţionare a cauzei sub toate aspectele, instanţa nu a apreciat ca fiind necesar să se procedeze la readministrarea probatoriului sau la administrarea de probe noi.

Curtea constată că în mod nelegal prima instanță nu a administrat nicio probă în vederea stabilirii vinovăției inculpatului, deși acesta a lipsit de la proces, astfel că în privința sa nu erau aplicabile dispozițiile art. 375 relative la procedura simplificată, impunându-se administrarea de probe.

(Secţia I Penală, decizia penală nr. 1070/A din data de 06.09.2018)

Prin sentința penală nr. 1414/11.05.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București s-au dispus următoarele:

În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 228 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. şi art. 43 alin. (1) şi (5) C.pen., a condamnat pe inculpatul M. Ş. B. la pedeapsa amenzii în cuantum total de 1.800 lei, rezultată din înmulţirea unui număr de 180 zile-amendă cu suma de 10 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de furt în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie (faptă din 24.02.2017).

În baza art. 63 alin. (1) C.pen. a atras atenţia inculpatului asupra faptului că în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei amenzii în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.

În baza art. 104 alin. (2) C.pen., a menţinut liberarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 1804/27.07.2016 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 526/C/22.09.2016 a Tribunalului Ilfov, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2800/2016, emis în baza sentinţei penale nr. 2309/16.11.2015 pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 165/A/1.02.2016 a Curţii de Apel Bucureşti.

A constatat că inculpatul a fost reţinut în prezenta cauză în perioada 24.02.2017, ora 16:30 – 25.02.2017, ora 16:30.

A constatat că inculpatul a fost reţinut în cursul urmăririi penale în care a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt din data de 20.11.2016, pentru care s-a dispus încetarea procesului penal prin sentinţa penală nr. 333/21.02.2017 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în perioada 21.11.2016, ora 00:15-21.11.2016, ora 16:30.

A luat act că în cauză nu a fost exercitată acţiunea civilă.

În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. a obligat inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul nr.1404/P/2017 emis la data de 18.12.2017 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M. Ş. B., pentru săvârşirea infracţiunii de furt simplu, prev. şi ped. de art. 228 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 41 alin.(1) C.pen.

S-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare a instanţei, în sarcina inculpatului M.Ş. B., că în data de 24.02.2017, în jurul orei 12.40, a mers în magazinul S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - Berceni din Bucureşti, Bd. Metalurgiei, nr. 130 A, sector 4, de unde a sustras patru baxuri cu scutece marca „Pampers”, în valoare totală de 345,2 lei, pe care le-a trecut de casa de marcat fără a le achita.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: declaraţii suspect/inculpat, declaraţie martor C.B., proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, proces-verbal de redare al înregistrărilor camerelor de supraveghere şi suport optic, proces – verbal de control corporal, înscrisuri.

Potrivit verificărilor, inculpatul M. Ş. B. nu locuieşte la adresa la care are stabilit domiciliu, din (..) indicată organelor judiciare în prezenta cauză ca adresă la care să îi fie comunicate actele de procedură.

Inculpatul a fost legal citat la ambele adrese pentru primul termen de judecată fixat pentru data de 30.03.2018, însă nu s-a prezentat.

Faţă de lipsa inculpatului de la termenul de judecată din data de 30.03.2018, s-a procedat la efectuarea de verificări cu privire la acesta şi la emiterea a două mandate de aducere care să fie puse în executare la ambele adrese ale inculpatului.

Potrivit proceselor – verbale de la filele 24-25, inculpatul nu figura la momentul verificărilor ca fiind arestat în altă cauză.

Potrivit proceselor – verbale întocmite de lucrătorii de poliţie, mandatele de aducere nu au putut fi puse în executare întrucât inculpatul nu a fost găsit.

Inculpatul a fost legal citat la ambele adrese pentru primul termen de judecată fixat pentru data de 4.05.2018, însă nu s-a prezentat.

În considerarea faptului că inculpatul a fost citat la adresa indicată în faţa organelor judiciare care au instrumentat cauza în faza de urmărire penală şi care i-au adus la cunoştinţă obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă, instanţa a stabilit că procedura de citare este legal îndeplinită şi faţă de dispoziţiile art. 364 alin. (2) şi (3) C.pr.pen., a procedat la soluţionarea cauzei.

Prima instanță a reținut că probatoriul administrat în cursul urmăririi penale nu a fost contestat şi nu s-a solicitat administrarea de probe noi.

Faţă de poziţia constantă a inculpatului din cursul urmăririi penale de recunoaştere a săvârşirii infracţiunii imputate şi de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, apreciat ca fiind suficient pentru justa soluţionare a cauzei sub toate aspectele, instanţa nu a apreciat ca fiind necesar să se procedeze la readministrarea probatoriului sau la administrarea de probe noi.

Ca urmare a demersurilor instanţei în acest sens, la dosar a fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului, sentinţa penală nr. 2309/16.11.2015 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cu menţiuni privind data şi modalitatea rămânerii definitive şi sentinţa penală nr. 333/21.02.2017 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța a reţinut următoarele:

În fapt, în data de 24.02.2017, în jurul orei 12.40, inculpatul M.Ş.B. a mers în magazinul S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - Berceni din Bucureşti, Bd. Metalurgiei, nr. 130 A, sector 4, de unde a sustras patru baxuri cu scutece marca „Pampers”, în valoare totală de 345,2 lei, pe care le-a trecut de casa de marcat fără a le achita.

Conform procesului-verbal de constatare, la data de 24.02.2017, în jurul orelor 13.00, lucrători din cadrul Secţiei 26 Poliţie - Biroul Ordine Publică, fiind în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au fost sesizaţi prin Dispeceratul 112 cu privire la faptul că în magazinul S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - Berceni din Bucureşti, Bd. Metalurgiei, nr. 130 A, sector 4, agenţii de pază au depistat o persoană de sex masculin care a sustras produse din magazin, totodată fiind depusă plângerea penală de către reprezentanţii legali.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au identificat autorul ca fiind inculpatul M. Ş. B. şi au stabilit că aceasta a sustras din magazin un număr patru baxuri cu scutece marca „Pampers”, în valoare totală de 345,2 lei.

Din procesul-verbal de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi declaraţia martorului C. B., operator dispecer, a reieşit că la data de 24.02.2017, în jurul orei 12.40, inculpatul M. Ş. B. s-a deplasat la magazinul Metro Berceni cu intenţia de a sustrage produse. Ajuns în magazin, s-a deplasat la raionul cu produse pentru copii a luat de pe raft patru baxuri cu scutece pe care le-a pus în coş apoi s-a deplasat către casele de marcat. În continuare, inculpatul având în coş cele patru baxuri a ieşi pe la casa de marcat nr. 12 fără să factureze bunurile însă a fost oprit de către agenţii de pază a încercat să fugă abandonând produsele dar a fost prins şi condus la camera de interpelare.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul M. Ş. B. a recunoscut fapta comisă şi a relatat aceeaşi situaţie de fapt ca cea anterior stabilită. Cele arătate de inculpat se coroborează cu declaraţia martorului, cu procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi procesul-verbal de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, respectiv declaraţii suspect/inculpat, declaraţie martor C.B., proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, proces-verbal de redare al înregistrărilor camerelor de supraveghere şi suport optic, proces – verbal de control corporal, înscrisuri.

În drept, fapta inculpatului M.Ş.B. care în data de 24.02.2017, în jurul orei 12.40, a mers în magazinul S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - Berceni din Bucureşti, Bd. Metalurgiei, nr.130 A, sector 4, de unde a sustras patru baxuri cu scutece marca „Pampers”, în valoare totală de 345,2 lei, pe care le-a trecut de casa de marcat fără a le achita, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii furt în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie, prevăzute art. 228 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. şi art. 43 alin. (1) şi (5) C. pen.

Faţă de dispoziţiile art. 41 alin. (1) C. pen. şi de menţiunile existente în fişa de cazier a inculpatului, s-a constatat că inculpatul M. Ş. B. a săvârşit cu intenţie infracţiunea de furt dedusă judecăţii, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, la data de 24.02.2017, după ce anterior a executat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.614/26.03.2013 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi înainte de a se considera executată pedeapsa de 2 ani, 6 luni şi 37 de zile  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2309/16.11.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 165/A/1.02.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, în baza căreia s-a emis MEPI nr. 2800/2016, din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de 22.09.2016 prin sentinţa penală nr.1804/27.07.2016 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.526/C/22.09.2016 a Tribunalului Ilfov, cu un rest de 280 zile, în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie.

La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 53 C. pen. şi art. 74 C. pen. și a apreciat că infracţiunea ce face obiectul cauzei prezintă o gravitate scăzută, având în vedere valoarea minimală a bunurilor sustrase dar şi faptul că nu au fost produse în concret consecinţe negative pentru alte persoane, în condiţiile în care inculpatul a fost depistat rapid, bunurile au fost recuperate de la acesta şi restituite persoanei vătămate, astfel încât s-a orientat către aplicarea unei pedepse cu amenda şi nu cu închisoarea, aceasta din urmă apărând excesivă în raport de particularităţile cauzei.

Instanţa a constatat că inculpatul este o persoană cu preocupări infracţionale, în raport de antecedentele sale penale nefiind posibilă o altă modalitate de individualizare a pedepsei decât cu executare efectivă, şi reţine în favoarea acestuia că a avut o atitudine sinceră şi cooperantă în cursul urmăririi penale.

Împotriva sentinţei penale anterior menţionate, în termenul prevăzut de lege, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti a declarat apel, cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, la data de 03.08.2018.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti a criticat sentinţa penală apelată, în principal sub aspectul individualizării și totodată a nelegalităţii pedepsei aplicate inculpatului. 

În acest sens, s-a arătat că primul motiv de apel vizează netemeinicia sentinţei penale atacate, în raport de perseverenţa infracţională a inculpatului, având în vedere cele 8 hotărâri de condamnare anterioare exclusiv pentru furt calificat, multiple liberări condiţionate, impunându-se stabilirea unei pedepse cu închisoare cu executare în regim de detenţie.

Al doilea motiv de apel vizează nelegalitatea hotărârii sub aspectul stabilirii cuantumului pedepsei amenzii penale având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. coroborat cu dispoziţiile art. 396 alin. (10) C.pr.pen. şi art. 43 alin. (5) C.pr.pen..

Se arată că al treilea motiv de apel vizează nelegalitatea sentinţei penale urmare a neaplicării dispoziţiilor art. 72 alin. (2) C.pen. în sensul de a se scădea din cuantumul celor 180 de zile amendă (stabilită nelegal) 2 zile amendă penală ca urmare a celor două zile de reţinere din 24.02.2017/25.02.2017, respectiv 21.11.2016 despre care s-a făcut referire în minută şi dispozitiv.

Examinând sentinţa penală apelată, prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din oficiu, Curtea a constatat că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este fondat.

Inculpatul M. Ș. B. nu a fost prezent la nici un termen de judecată, fiind citat la adresa de domiciliu și la adresa unde locuiește fără forme legale, în condițiile în care nu locuiește efectiv la adresa de domiciliu și o altă adresă la care să poată fi citat nu este cunoscută.

S-a stabilit, urmare a emiterii mandatelor de aducere, că la adresa din strada Trompetului locuiește mama inculpatului, care a precizat că acesta vine ocazional la această adresă, că nu poate indica o altă adresă la care să fie citat și că nu poate lua legătura cu inculpatul, deoarece acesta nu deține telefon mobil.

Prima instanță a reținut că probatoriul administrat în cursul urmăririi penale nu a fost contestat şi nu s-a solicitat administrarea de probe noi, iar faţă de poziţia constantă a inculpatului din cursul urmăririi penale, de recunoaştere a săvârşirii infracţiunii imputate şi de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, apreciat ca fiind suficient pentru justa soluţionare a cauzei sub toate aspectele, instanţa nu a apreciat ca fiind necesar să se procedeze la readministrarea probatoriului sau la administrarea de probe noi.

Curtea a constatat că în mod nelegal prima instanță nu a administrat nicio probă în vederea stabilirii vinovăției inculpatului, deși acesta a lipsit de la proces, astfel că în privința sa nu erau aplicabile dispozițiile art. 375 relative la procedura simplificată, impunându-se administrarea de probe.

Mai mult, inculpatul nu a avut avocat ales și nici din oficiu, situație în care instanța trebuia să procedeze la readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale și care îl priveau pe inculpat. În acest mod au fost încălcate atât dreptul la apărare cât și dreptul la un proces echitabil, prev. de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, în situația în care este prezent la proces numai avocatul din oficiu, acesta nu poate dispune de dreptul inculpatului de a contesta sau nu probele administrate, în lipsa unui mandat special în acest sens, respectiv în lipsa unei împuterniciri, ca în cazul avocatului ales. Cu atât mai mult readministrarea probelor se impune, în condițiile în care inculpatul nu a fost asistat nici de avocat din oficiu, astfel că instanța nu putea constata, din oficiu, că inculpatul nu contestă probatoriul administrat în cursul urmăririi penale.

Având în vedere motivele expuse, Curtea a apreciat că trimiterea cauzei spre rejudecare în privința acestui inculpat constituie remediul procesual cel mai adecvat pentru a asigura inculpatului dreptul la un proces echitabil.

În rejudecare, în măsura în care inculpatul nu va fi prezent la judecată, pentru a-și exprima opțiunea de a recunoaște sau nu învinuirea așa cum este descrisă în rechizitoriu și nici nu va fi reprezentat de avocat ales, instanța va proceda la readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale.

De asemenea, instanța în rejudecare a avut în vedere și motivele de apel formulate de Ministerul Public, expuse în scris și cu ocazia dezbaterilor de la acest termen.

Pentru considerentele expuse, Curtea în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen.. a admis apelul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 București împotriva sentinței penale nr. 1414/11.05.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 4 București.

A desfiinţat sentința penală apelată și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeași instanță.