Plângere contravenţională

Decizie 185/A din 01.03.2017


Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulată de R T, ,,,, in contradictoriu cu IPJ Vaslui - Serviciul Politie Rutiera, împotriva sentinţei civile nr. ……., pronunţata in dosarul nr. 3160/333/2016, având ca obiect plângere contravenţională.

TRIBUNALUL

 Asupra apelului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă .. Judecătoria Vaslui a respins plângerea formulată de către petentul R. Th.  împotriva  procesului-verbal de contravenţie  seria ….. întocmit la data de 12.05.2016 de către intimata  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui – Serviciul  Poliţiei Rutiere, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa  această  soluţie  prima instanţă  a reţinut  că:

Prin procesul-verbal seria … întocmit de intimata IPJ Vaslui – SPR la data de 12.05.2016, petentul ….  a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de  1125 lei, pentru săvârşirea faptei prevăzute şi sancţionate de art.  102/3/e din OUG nr. 195/2002, reţinându-se că la data de  12.05.2016 a condus auto ….. cu viteza de  102 km/h pe un sector de drum limitat la 50 km/h prin indicator rutier viteza a fost stabilită şi filmată cu aparatul radar montat pe auto MAI – 34839.

…………………………………………………………………………

Analizând actele şi lucrările dorului, sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel şi a prevederilor legale aplicabile se constată că apelul este neîntemeiat:

În mod  corect a reţinut prima instanţă  că  este probată fapta apelantului de a conduce  cu viteza de 102 km/h, pe un sector de drum cu viteza maximă permisă de 50km/h .

Prin procesul-verbal seria …… întocmit de intimata IPJ Vaslui – SPR la data de 12.05.2016, petentul …..  a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de  1125 lei, pentru săvârşirea faptei prevăzute şi sancţionate de art.  102/3/e din OUG nr. 195/2002, reţinându-se că la data de  12.05.2016, pe DN 124, km. 109  a condus auto …… cu viteza de  102 km/h pe un sector de drum limitat la 50 km/h prin indicator rutier viteza a fost stabilită şi filmată cu aparatul radar montat pe auto MAI – 34839.

Prima instanţă a analizat probele administrate, chiar dacă nu a făcut referire la fiecare fotografie depusă de intimata.

Vizionând înregistrarea video se constată că  fotografia  nr. 4 a fost realizată la ora 18 si 15 min., care atestă faptul că pe sectorul de drum de la km 109  figurează  limitarea de viteză la 50 km, pe un sens de mers. Ulterior maşina poliţiei a întors si pe sensul opus de mers, la ora 18 si 16 min. a fost înregistrat apelantul cu viteza de 102 km/h iar ulterior cu viteza în scădere  97 km/h, 92/km/h.

Nu se poate retine apărarea apelantului că nu se cunoaşte dacă pe sensul său exista această restricţie pentru că din adresa  Direcţiei Regionale  de  Drumuri si Poduri Iaşi  rezultă că la km 109+173 -110+151 exista restricţie pe ambele sensuri.

Astfel s-a probat fără dubiu că apelantul circula pe o zonă de drum cu limita maximă de 50 km/h.

Apărarea apelantului că poate beneficia de marja de eroare indicată în Ordinul 301 din 2005 a directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nu poate fi primită.

Din art. 3.1.1 lit. c din Ordin rezultă că sunt erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei de +/-4 km/h pentru viteze mai mari de 1000 km/h.

Această eroare tolerată este  premisa pentru  verificarea metrologică a cinemometrului. Din moment ce această verificare a cinemometrului în cauză s-a realizat la 7 04 2016 si era valabilă la data întocmirii procesului verbal, rezultă că viteza înregistrată este corectă. Apelantul nu poate beneficia de această marjă de eroare care se aplică la verificarea metrologică a cinemometrului.

În consecinţă prima instanţă a analiza probatoriul administrat si a reţinut corect probarea contravenţiei din procesul verbal. Prezumţia de vinovăţie a fost răsturnată în cauză prin probatoriu administrat de intimata.

În temeiul art. 480 CPC se va respinge apelul să se va păstra sentinţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de  R. T. împotriva sentinţei civile nr. …. a Judecătoriei Vaslui pe care o păstrează.

Definitivă.