Contestaţie alte modificări ale pedepsei

Sentinţă penală 68/2018 din 21.03.2018


Pe rol, se află pronunţarea asupra contestaţiei formulate de către condamnatul D. L., ….. în prezent deţinut în Penitenciarul Vaslui, împotriva sentinței penale nr. 1868/06.12.2017 pronunțate de Judecătoria Vaslui.

……………………………………………………………………………….

TRIBUNALUL,

Asupra contestaţiei penale de faţă,  constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. …….. a Judecătoriei Vaslui,  a fost admisă cererea formulată de condamnatul D. L., deţinut în Penitenciarul Vaslui, având ca obiect „alte modificări ale pedepsei (art. 585 C.pr.pen.)”.

S-a constatat că infracţiunile din perioada martie 2013-ianuarie 2015, pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa finală de 4 ani şi 9 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. ….. a Tribunalului Bacău, definitivă la 19.05.2016 conf. Dec.pen. nr. …. a C.A. Bacău, sunt concurente cu infracţiunile din 27.08.2011, pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr……. a Judecătoriei Bacău, definitivă la data de 27.09.2016, conf. Dec. pen. Nr……… a C.A. Bacău, şi în cursul termenului de încercare de 4 ani, fixat prin sent. pen. nr. …… a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013, prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

S-a constatat că infracţiunile din 27.08.2011, pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Bacău, definitivă la data de 27.09.2016, conf. Dec. pen. nr. ….. a C.A. Bacău, sunt concurente cu infracţiunea pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin sent. pen. nr. …… a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013.

I. În baza art. 585 Cod procedură penală, a descumulat şi şi a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 9 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C.pen. pe o durată de 2 ani, aplicată prin sentinţa penală nr. …. a Tribunalului Bacău, definitivă la 19.05.2016 conf. Dec.pen. nr. …. a C.A. Bacău, în pedepsele componente şi repune aceste pedepse în individualitatea lor, astfel:

1.- pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C.pen. pe o durată de 2 ani, aplicată în cauza respectivă pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 al. 1, 3 C.pen cu apl. art. 41 C.pen. (fapta din perioada iulie 2014-ianuarie 2015);

2.- pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art .66 lit. a, b C.pen. pe o durată de 2 ani, aplicată în cauza respectivă pentru comiterea infracţiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 al. 1 din Lg. nr. 194/2011 rep. cu apl. art. 35 al. 1şi art. 41  C.pen.(fapta din perioada martie 2013-ian.2015);

3.- pedeapsa de 3 luni închisoare, aplicată în cauza respectivă, pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, prev. de art. 4 al. 1 din Lg. nr. 143/2000 cu apl. art. 41 C.pen.(fapta din ianuarie 2015);

4.- pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată în cauza respectivă, pentru comiterea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc, prev. de art. 4 al. 2 din Lg. nr. 143/2000 cu apl. art. 41 C.pen.(fapta din ianuarie 2015);

5.- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată sentinţa penală nr. 826/25.04.2013 a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013.

II. În baza art. 585 Cod procedură penală, a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin penală penală nr. … a Judecătoriei Bacău, definitivă la data de 27.09.2016 conf. Dec. pen. nr. ….. a C.A. Bacău, în pedepsele componente şi a repus aceste pedepse în individualitatea lor, astfel:

1.- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată în cauza respectivă pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 86 al. 2 din O.U.G. nr. 195/02 (fapta din 27.08.2011);

2.- pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată în cauza respectivă pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 89 al. 1 din O.U.G. nr. 195/02 (fapta din 27.08.2011);

3.- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată în cauza respectivă pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 184 al. 2, 4 C.pen. din 1969 (fapta din 27.08.2011);

4.- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată sentinţa penală nr. 826/25.04.2013 a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013

5.- sporul de 2 luni închisoare, pe care îl înlătură.

A menţinut revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată sentinţa penală nr. ……. a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013, aşa cum s-a dispus prin sent. pen. nr. …… a Tribunalului Bacău.

S-a constatat că pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată petentului pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 184 al. 2, 4 C.pen. din 1969 (art. 196 al. 1 N.C.pen.), prin sent. pen. nr. ….. a Judecătoriei Bacău, depăşea maximul prevăzut de legea nouă, respectiv de 1 an închisoare, şi, în aplicarea art. 6 alin. 1 N.C.pen., art. 585, art. 595 C.pr.pen. şi a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 265 din data de 6 mai 2014, a redus această pedeapsă la maximul special de 1 an închisoare prevăzut în noua reglementare.

În baza art. 43 al. 2 C.pen. raportat la art. 38, art. 39 al. 1 lit. b Cod penal şi art. 40 Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012, a contopit pedepsele de 2 ani închisoare, de 1 an şi 6 luni închisoare, de 3 luni închisoare şi de 6 luni închisoare, menţionate la punctele I.1, I.2, I.3 şi I.4, cu  pedepsele de 6 luni închisoare, de 4 ani închisoare şi de 1 an închisoare (rezultată în urma reducerii pedepsei de 2 ani închisoare la maximul prevăzut de legea nouă),  menţionate la punctele II.1, II.2 şi II.3, în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an şi 11 luni închisoare (1/3 din totalul de 5 ani şi 9 luni închisoare al celorlalte pedepse cu închisoarea), rezultând pedeapsa de 5 ani şi 11 luni închisoare, la care adaugă pedeapsa de 2 ani închisoare, menţionată atât la punctul II.5, cât şi la punctul II.4, astfel că petentul-condamnat D. L. urma să execute, în final, pedeapsa de 7 ani şi 11 luni închisoare.

În baza art. 45 al. 1, 3  C.pen. a interzis petentului condamnat ….., ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b C.pen,  respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 al. 1, 3 C.pen. rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b C.pen. a interzis petentului condamnat, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 40 alin. 3 Cod penal, a dedus din durata pedepsei rezultante aplicate perioada executată de la 21.01.2015 la zi.

A dispus retragerea  mandatului de executare nr. …., emis în baza sentinţei penale nr. …. a Tribunalului Bacău, şi a mandatului de executare nr. .., emis în baza sentinţei penale nr. ….. a Judecătoriei Bacău, şi emiterea unui nou mandat de executare în baza prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive a acesteia.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale anterior menţionate.

În baza art. 275 alin 3 Cod de  procedură penală, cheltuielile judiciare avansate au rămas în sarcina statului. Suma de 130 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu (av. Grigoraş Emanuel-deleg. nr. 1477/06.09.2017), a fost avansată din  fondurile Ministerului Justiţiei.

……………………………………………………………………………

Examinând legalitatea și temeinicia sentinței penale contestate sub aspectul respectării normelor de drept care reglementează procedura de realizare a contopirii pedepselor aplicate pentru infracțiuni concurente și a modului de stabilire a pedepsei în cazul revocării suspendării condiționate a executării pedepsei dispuse conform Codului penal 1969, instanța constată că individualizarea pedepselor aplicate, aplicarea dispozițiilor actualului Cod Penal pentru sancționarea concursului de infracțiuni și adăugarea pedepsei care a fost suspendată condiționat au fost realizate corect de către Judecătoria Vaslui pentru următoarele motive :

Atât instanța de fond cât și condamnatul contestator prin concluziile scrise depuse în soluționarea contestației au susținut că infracţiunile din perioada martie 2013-ianuarie 2015, pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa finală de 4 ani şi 9 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr….. a Tribunalului Bacău, definitivă la 19.05.2016 conf. Dec.pen. nr…. a C.A. Bacău, sunt concurente cu infracţiunile din 27.08.2011, pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr…. a Judecătoriei Bacău, definitivă la data de 27.09.2016, conf. Dec. pen. nr…. a C.A. Bacău, şi în cursul termenului de încercare de 4 ani, fixat prin sent. pen. nr…. a Judecătoriei Bacău, definitivă la 21.11.2013, prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Susținerile condamnatului petent cu privire la efectuarea eronată a operațiunii de revocare a suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani conform sentinței penale nr. … a Judecătoriei Bacău în cadrul operațiunii de repunere în individualitate și de contopire a pedepselor concurente nu este întemeiată deoarece pedeapsa menționată a fost adăugată o singură dată la pedeapsa rezultantă finală fără a exista o agravare succesivă a situației sale juridice. În plus,  conform art. 15 din Legea 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, regimul juridic al suspendării condiționate a executării pedepsei, inclusiv revocarea acesteia este supusă dispozițiilor vechiului Cod Penal 1969.

În mod corect instanța de fond a făcut aplicarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 privind aplicarea regimului sancționator al concursului de infracțiuni conform actualului Cod Penal deoarece o parte din infracțiunile concurente ale căror pedepse au fost supuse contopirii au fost comise după intrarea sa în vigoare.

Susținerile condamnatului cu privire la aplicarea greșită a algoritmului de calcul al recidivei postcondamnatorii prev. de art. 43 Cod Penal cu privire la pedeapsa a cărei executare a fost suspendată condiționat nu este întemeiată raportat la dispozițiile art. 15 din Legea 187/2012 și modalitatea de stabilire a pedepsei în cazul revocării suspendării condiționate prin cumularea pedepselor.

După data de 21.11.2013 când a rămas definitivă sentința penală nr. …a Judecătoriei Bacău și a început să curgă termenul de încercare, contestatorul a comis mai multe infracțiuni pentru care a fost condamnat definitiv la pedepse cu închisoarea de natură a atrage revocarea beneficiului suspendării condiționate, astfel încât nu se poate reține că revocarea a operat doar cu privire la o singură infracțiune.

Prin repunerea fiecărei pedepse în individualitatea sa și stabilirea unei pedepse rezultante pentru întreaga activitate infracțională, instanța de fond a menținut și revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei cu privire la toate infracțiunile comise în termenul de încercare și a cumulat la pedeapsa finală de 5 ani și 11 luni pedeapsa de 2 ani care fusese suspendată prin sentința penală nr. … a Judecătoriei Bacău.

Pentru aceste motive, instanța va respinge ca nefondată contestatia formulată de către condamnatul … împotriva sentinței penale nr. … a Judecătoriei Vaslui pe care o va menține drept legală și temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 597 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestația formulată de condamnatul D. L., …în prezent deţinut în Penitenciarul Vaslui, împotriva sentinței penale nr. 1868/06.12.2017 pronunțate de Judecătoria Vaslui.

În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă contestatorul la plata către stat a sumei de 250 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală suma de 130 lei reprezentând onorariu avocat oficiu … va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției .

 Definitivă.