Măsuri şi excepţii dispuse de judecător de cameră preliminară

Sentinţă penală 33/CP din 14.04.2017


Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. ……….al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT - BT Vaslui, privind pe inculpaţii:

 - P. I., …, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. 1,2 din Legea nr.  143/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal (aflat sub control judiciar) şi

- C. N. …… cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (în stare de libertate).

……………………………………………………………………………………………

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Asupra constatării legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală de faţă;

Asupra cererilor şi excepţiilor invocate de inculpatul P. I., judecătorul de cameră preliminară constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. … al DIICOT BT Vaslui s-a dispus trimiterea în judecată, sub măsura privativă de libertate a controlului judiciar inculpatul P. I., pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. 1,2 din Legea nr.  143/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faţă de acest act de sesizare a Tribunalului Vaslui de către DIICOT BT Vaslui, inculpatul … a formulat cereri şi excepţii prin care se arată că a fost încălcat dreptul la apărare al inculpatului deoarece avocatul ales al acestuia a studiat dosarului abia în perioada 09-10.02.2017, deşi acţiunea penală fusese pusă în mişcare la data de 16.01.2017, iar avocatul formulase o cerere de studiere a dosarului din data de 17.01.2017. Se mai arată că avocatul ales al inculpatului a participat la efectuarea mai multor  acte de urmărire penală, respectiv a participat la audierea unor martori anterior momentului în care  a studiat dosarul  şi s-ar fi încălcat dreptul  de apărare, deoarece avocatul când a asistat la acele acte de urmărire penală nu cunoştea conţinutul dosarului. Se mai arată de către inculpat că prelungirea termenelor de delegare a organelor de cercetare penală nu s-a făcut prin ordonanţe, ci prin simple rezoluţii scrise aplicate pe ordonanţa de delegare din data de 08.08.2016.

Totodată se mai arată că prin Încheierea nr. …, s-a dispus încuviinţarea supravegherii tehnice, pe lângă interceptarea postului telefonic al inculpatului, în perioada 17.08.2016 – 15.09.2016, motiv pentru care se impune înlăturarea procesului verbal de investigaţii din 16.08.2016, fiind întocmit în baza unei activităţi de supraveghere tehnică nelegală şi în lipsa unui mandat corespunzător. Tot prin Încheierea nr. …. s-a dispus încuviinţarea supravegherii tehnice, pe lângă interceptarea postului telefonic al inculpatului, în perioada 17.08.2016 – 15.09.2016, iar la data de 15.09.2016 supravegherea tehnică încetează, iar procurorul de caz amână informarea inculpatului cu privire la măsură, prin Ordonanţa din 20.09.2016. Cu toate acestea, organele de cercetare penală continuă în mod nelegal supravegherea tehnică a inculpatului şi întocmeşte în acest sens procesul verbal de investigaţii din data de 21.10.2016, fără a avea un mandat valabil în acest sens. În aceste condiţii inculpatul consideră că se impune  înlăturarea acestui act de urmărire penală ca fiind lovit de nulitate absolută. La fel şi referatul întocmit de organul de cerecetare penală la data de 30.09.2016 este lovit de nulitate absolută, întrucât conţine dat nereale, respectiv menţiunea că numitul C. N. ar fi fost cercetat la acea dată pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc – art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, cât şi ale Rechizitoriului emis, judecătorul de cameră preliminară, constată următoarele:

Conform art. 342, rap. la art. 345 alin. 1 NCPP, judecătorul de cameră preliminară are obligaţia de a vertifica, pe baza cererilor şi excepţiilor invocate de inculpat, părţi, procuror sau chiar din  oficiu, legalitatea probelor din faza de urmărire penală.

Invocarea de către inculpat că apărătorul ales nu a studiat decât la data de 9.02.2017 dosarul  de urmărire penală nu poate duce la o lipsă de apărare, efectivă, atât timp cât aceasta a avut posibilitatea de a  studia dosarul de urmărire penală, dar a şi participat efectiv la audierea de martori în cauză de organul de urmărire penală.

Apărătorul ales al inculpatului, după studierea dosarului de urmărire penală, avea dreptul de a contesta toate aceste probe strânse la urmărirea penală, conform art. 336, 339 NCPP, prin adresarea unei plângeri procurorului sau procurorului ierarhic superior, referitoare la modul în care au fost administrate aceste probe.

Astfel, nu ne găsim în prezneţa disp. art. 281 alin. 1 NCPP referitoare la nulitatea absolută care ar interveni faţă de actele de urmărire penală, după data de 17.01.2017, ci de o nulitate relativă prev. de art. 282 alin. 1 NCPP, care a fost acoperită prin aceea că apărătorul ales al inculpatului P.I. a luat la cunoştinţă de probele din dosarul de urmărire penală, dar şi prin participarea sa nemijlocită la administrarea probelor în faza de urmărire penală ca reprezentant şi apărător ales al inculpatului, neproducându-se nici o vătămare a  dreptului privind asistenţa juridică a inculpatului în această fază de urmărire penală, neimpunându-se înlăturarea tuturor actelor şi probelor strânse la urmărirea penală până la data de 09.02.2017 când a consultat acesta dosarul de urmărire penală.

Vătămarea dreptului inculpatului P. I. referitoare la lipsa de apărare efectivă, prin imposibilitatea avocatului ales de acesta de a lua la cunoştinţă de dosarul  său de urmărire penală de la DIICOT BT Vaslui a fost înlăturată, aşa cum am indicat,  prin permiterea studiului acestui dosar şi prin participarea sa la audierea de martori în cauză. Dacă se consideră necesar, apărătorul ales al inculpatului P. I. avea dreptul de a  solicita după studiul întregului dosar de urmărire penală, la data de  10.02.2017, reaudierea martorilor de organul de urmărire penală mai ale că acest dosar se găsea încă în faza de urmărire penală la Parchet, Tribunalul Vaslui fiind sesizat abia la data de 08.03.2017, deci după aproape o lună de zile, după finalizarea studiului dosarului de urmărire penală.

Cu privire la imposibilitatea reaudierii martorei …., cât şi a confruntării acestei martore cu  inculpatul …, judecătorul de cameră preliminară indică faptul că susţinerile inculpatului sunt nefondate, urmând a le respinge. Faptul că între inculpat şi această martoră ar fi fost relaţii tensionate, chiar de duşmănie,  care ar fi determinat pe această martoră să nu declare adevărul, nu poate duce la înlăturarea declarației de martor a acesteia. Dacă inculpatul … consideră că această martoră nu a declarat adevărul, acesta are dreptul de a formula conform art. 289 NCPP o plângere penală împotriva acesteia sub aspectul unei eventuale comiteri a unei infracţiuni de mărturie mincinoasă, prev. de art. 275 alin. 1 NCP, urmând ca organele de urmărire penală, astfel sesizate legal să efectueze cercetări asupra acestei acuzaţii de natură penală adusă martorei … de inculpatul …. În prezent nu sunt elemente care să ducă la constatarea nulităţii acestei probe administrate în cursul urmăririi penale.

Proba a fost administrată de organele de urmărire penală înainte ca inculpatul să aibă o calitate în prezenta cauză, întrucât pe baza acestei probe, dar şi a altor probe strânse de organele de urmărire penală s-a putut dispune începerea urmăririi penale faţă de P. I., în calitate de suspect, iar ulterior chiar de inculpat.

 Martora nu a mai putut fi reaudiată sau confruntată de organele de urmărire penală cu inculpatul, întrucât aceasta este plecată din ţară, conform susţinerilor surorii acesteia pe nume …...

Ulterior, pe parcursul cercetării judecătoreşti, dacă se va solicita inculpatul, procurorul de şedinţă sau chiar instanţa din oficiu, va putea dispune audierea acestei martore, după ce se va  pune în discuţie administrarea acestei probe în faţa instanţei conform art. 349 alin. 1 rap. la art. 374 alin. 6 NCPP, urmând ca aceasta să dispună, motivat de admiterea sau respingerea acesteia.

Inculpatul nu avea, aşa cum am indicat mai sus, la momentul audierii martorei ….., nici o calitate în cauză pentru a se încunoştiinţa despre această administrare de probe sau despre percheziţia domiciliară din  casa acestei martore efectuată de organele de poliţie la data de 15.01.2017.

Faptul că martora nu s-a prezentat la organul de  urmărire penală, constituie o  abatere judiciară care poate duce la sancţionarea acesteia, conform art. 283 alin. 2 NCPP şi nu la nulitatea probei care constă în conţinutul declaraţiei acesteia, conform art. 281 alin. 1  NCPP.

Susţinerile inculpatului P. I. că, după trimiterea sa în judecată la Tribunalul Vaslui de DIICOT BT Vaslui, ar fi văzut-o pe această martoră în mun. Vaslui, nu poate duce la nulitatea acestei probe, ci oferă posibilitatea, ulterior, dacă se va solicita, şi admite, audierea acesteia în calitate de martor, la cercetarea judecătorească, dacă se va depăşi faza de cameră preliminară în care se găseşte cauza.

Referitor la audierea martorului …, înainte ca inculpatul să aibă vreo calitate în cauză, la data de 15.01.2017, această probă va putea fi solicitată a fi readministrată la cercetarea judecătorească după ce se va  pune, bineînţeles, în discuţia contradictorie a părților, urmând ca instanţa să dispună motivat, după ce bineînţeles cauza va depăşi faza de cameră preliminară.

Pe baza acestei declaraţii a martorului ….., organul de urmărire penală a trecut la punerea sub acuzaţie a inculpatului, întrucât, conform art. 99 alin. 1, 100 alin. 1, organul de urmărire penală administrează aceste probe, care să poată duce la începerea urmăririi penale conform art. 305 alin. 3 NCPP.

Cu privire la delegarea efectuată de procuror din data de 8.08.2016, în temeiul art. 324 alin. 3 NCPP şi art. 9 din Legea nr. 508/2004, se invocă de inculpat că acest act nu ar avea valoare juridică, el fiind lovit de nulitate absolută, întrucât, art. 9 din Legea nr. 508/2004 era în acel moment abrogat prin art. 27 din OUG nr. 78/2016, intrată în vigoare la data de 22.11.2016. Art. 324 alin. 3 NCPP invocat de către inculpatul P. I., indică dreptul procurorului de a delega prin ordonanţa organelor de  cercetare penală, efectuarea unor acte de urmărire penală, ceea ce aceste organe au şi făcut în temeiul acestui articol din NCPP.

Faptul că art. 9 din Legea nr. 508/2004 indicat de către inculpatul P. I., indică faptul că ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară efectuează numai acte de cercetare penală dispuse de procurorii DIICOT sub directa coordonare şi controlul nemijlocit al acestora nu intră în contradicţie cu  disp. art. 324 alin. 3 NCPP, ci este doar o specificare de la general la special a delegării organelor de poliţie judiciară, să efectueze acte de urmărire penală la dispoziţia procurorului, indiferent de la ce unitate de parchet, inclusiv de la DIICOT. Art. 324 alin. 3 NCPP nu înlătură dreptul procurorului DIICOT de a dispune asupra delegării organelor de poliţie judiciară pentru efectuarea unor acte de urmărire penală.

OUG nr. 78/2016 a reluat disp. art. 9 din Legea nr. 508/2004 prin art. 7, care dă din nou posibilitatea procurorului DIICOT de a dispune, conform art. 324 alin. 3 NCPP, ca poliţiştii judiciari aflaţi sub directa conducere şi controlul nemijlocit al acestora, să poată efectua acte de urmărire penală.

Simpla greşeală de încadrare juridică făcută de procuror pentru delegarea atribuţiilor sale nu are efectul unei nulităţi absolute, întrucât alte dispoziţii legale permiteau acest aspect, deci nu se poate stabili o ilegalitatea, ci poate doar o rutină a procurorului în stabilirea cadrului legal pentru a dispune acesta delegări ale poliţiştilor judiciari aflaţi în subordinea sa, care însă au acţionat în mod legal.

Referitor la  la faptul că procesul verbal de investigaţii din data de  21.10.2016 aflat la vol. I, fila 237 dosar de urmărire penală se susține a fi fost nul, întrucât s-ar fi efectuat supravegheri tehnice în afara perioadei încuviinţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Vaslui, judecătorul de cameră preliminară constată că acest proces verbal întocmit de organul de poliţie judiciară din subordinea DIICOT BT Vaslui nu se referă la supravegherea tehnică, aşa cum este ea prevăzută la art. 139 NCPP şi care necesită aprobarea de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Vaslui, ci este un act de urmărire penală efectuat de organul de poliţie judiciară fără a se apela la mijloace tehnice.

Din cuprinsul acestui proces verbal rezultă faptul  că inculpatul P. I. se întâlnea cu diverse persoane şi folosea un număr de telefon mobil.

În cauză nu sunt depuse ca probă interceptările telefonului mobil folosit de inculpatul P. I., în mod obişnuit, în cazul în care ar fi  avut loc o  supraveghere tehnică, aşa cum susţine inculpatul, ci numai o filare, supraveghere personală, fără utilizarea tehnicii, conform art. 139 NCPP, ci acte de urmărire penală, întrucât era deja in rem începută urmărirea penală în cauză, în vederea strângerii de informaţii, conform art. 26 alin. 1 pct. 6 din Legea nr. 218/2002 privind funcţionarea Poliţiei Române.

Referitor la menţionarea lui C. N., …, într-un referat al ofiţerului de poliţie judiciară, către procurorul DIICOT BT Vaslui, în mod greşit, fapt care ar duce la nulitatea acestui act de urmărire penală, conform art. 281 alin. 1 NCPP, judecătorul de cameră preliminară cosntată că  acest act invocat de inculpatul P. I., ca fiind străin de acesta şi pe care îl solicită a îl anula, se referă şi la acest inculpat P. I.ţ.

Inculpatul C. N.s, la data de 31.07 – 01.08. 2016 a produs scandal fiind sub influenţa  băuturilor alcoolice, dar şi sub influenţa substanţelor halucinogene, cumpărate în acea seară de la o persoană pe nume „P.”, care este tocmai inculpatul din cauză.

Astfel, se justifică de ce s-a întocmit acest referat … referitor la numitul C. N., cumpărător de substanţe cu efect halucinogen de la inculpatul P. I., fiind în mod corect indicat aşa cum s-a arătat în această formulă standard „ş.a.”, care înseamnă „şi alţii”, deci şi inculpatul P. I. este cuprins în acel act procedural.

Judecătorul de cameră preliminară urmează ca în baza art. 346 alin. 2 NCPP, să respingă, ca nefondate cererile şi excepţiile invoacate de inculpatul P. I., cu privire la Rechizitoriul şi actele de urmărire penală din dosarul nr. …al DIICOT BT Vaslui. Va cosntatat ca legală sesizarea Tribunalului Vaslui de către DIICOT BT Vaslui prin rechizitoriul nr. ….. a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi va dispune începerea judecăţii.

Va lua act că inculpatul P. I. a fost asistat de avocat ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În temeiul art. 342 Cod procedură penală cu referire la art. 36 alin. 1 lit. a, art. 41 Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Vaslui în soluţionarea prezentei cauze.

În baza art. 346 alin. 1 Cod pr. penală constată că inculpatul C. N. nu a formulat cereri şi excepţii referitoare la rechitoriul nr. … al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT BT Vaslui, emis la 08.03.2017.

Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate în cauză de inculpatul P. I., prin apărătorul ales, cu privire la legalitatea sesizării Tribunalului Vaslui de către Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT BT Vaslui, precum şi cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul penal nr. …..

În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanței cu Rechizitoriul nr. .. al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT BT Vaslui, emis la 08.03.2017, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii:

- P. I., …., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. 1,2 din Legea nr.  143/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal (aflat sub control judiciar) şi

- C. N. , ….., cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (în stare de libertate).

Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii …….

In baza art.275 alin.3 Cod pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

.