Conducerea unui vehicul fara permis

Hotărâre 164/2018 din 13.04.2018


Ședința publică  de la 13 aprilie 2018

 Completul compus din:

P_________  : L______ C______-I____

Grefier  : G_______ R__

 

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul B________ M_____ ,  trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută de art.335 al.1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă inculpatul asistat de avocat A_______ M_____.

Parchetul este reprezentat de P___ procuror S____ E____ E

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care, avocatul inculpatului depune împuternicirea avocațială.

Potrivit art.372 Cod procedură penală se verifică identitatea inculpatului pe baza cărții sale de identitate constatând că persoana prezentă este B________ M_____.

Potrivit art.374 Cod procedură penală se aduce la cunoștință inculpatului, în prezentare succintă, rechizitoriul, respectiv fapta pentru care a fost trimis în judecată, explicând în ce constă învinuirea, că nu are avocat desemnat din oficiu dar are dreptul de a-și angaja apărător, că are dreptul de a nu declara nimic în legătură cu fapta fără a suferi vreo consecință defavorabilă, iar dacă va da declarație aceasta poate fi folosită împotriva sa ca mijloc de probă, dreptul de a pune întrebări celorlalte părți și de a da explicații când găsește necesar, dreptul de a consulta dosarul, propune probe, de a formula cereri, obligația de a se prezenta la chemarea instanței deoarece în caz contrar se poate emite mandat de aducere împotriva sa, de a comunica în scris în termen de trei zile orice schimbare a adresei de domiciliu.

Totodată i se aduce la cunoștință dreptul de a opta pentru procedura recunoașterii învinuirii și toate consecințele ce decurg din alegerea acestei proceduri, respectiv că soluția se va pronunța în baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a înscrisurilor prezentate de părți și faptul că beneficiază de reducerea limitelor pedepsei cu o treime în cazul pedepsei închisorii, iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime , conform art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Inculpatul potrivit art.375 Cod procedură penală, declară că înțelege să uzeze de procedura recunoașterii învinuirii  respectiv să fie judecat pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a înscrisurilor depuse de părți. Aceste aspecte au fost consemnate în declarația depusă la dosar.

Se acordă cuvântul  asupra cererii inculpatului.

Reprezentantul Parchetului nu se opune solicitării inculpatului ca judecata să se facă potrivit art.375 Cod procedură penală și nu propune probe cu înscrisuri.

Pentru inculpat, avocat A_______ M_____, solicită ca judecata să se facă potrivit procedurii recunoașterii învinuirii și arată că nu are de depus înscrisuri.

Instanța admite cererea inculpatului și nemaifiind alte cereri de formulat,  excepții de invocat sau probe de administrat, în baza dispozițiilor art.377 și 388 Cod procedură penală, constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Parchetului solicită stabilirea unei pedepse în limite reduse cu  amânarea aplicării acesteia și obligarea inculpatului  la plata chelt uielilor judiciare avansate de stat.  Învederează că inculpatul este reabilitat.

Pentru inculpat, avocat A_______ M_____ solicită în temeiul art.375-379 alin.10 Cod procedură penală  amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere prevăzut de art.84 Cod penal. Solicită a se avea în vedere atitudinea sinceră a incul p a tului și conduita procesuală.

Inculpatul având ultimul cuvânt acordat în condițiile art.389 Cod procedură penală arată că regretă fapta.

I N S T A N Ț A

 

Deliberând,  constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria D___ nr.429/P/2016 din 12.01.2018 a fost trimis în judecată inculpatul B________ M_____  în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută de art.335 al.1 Cod penal.

S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței că la data 07.05.2016, în jurul orelor 21.30, lucrătorii de poliție din cadrul Secției 9 Poliție rurală Jebel, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea în trafic, respectiv la intersecția dintre DJ 693 B cu DN 59, în dreptul stație de autobuz, din localitatea Jebel, județul T____, a autoturismului marca Seat Cordoba, de culoare roșie, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX.

Ca urmare a opririi în trafic, lucrătorii de poliție i-au stabilit identitatea conducătorului auto în persoana inculpatului B________ M_____.

În continuarea verificărilor s-a stabilit că inculpatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere, astfel cum rezultă din adresa nr.xxxxx/24.05.2016 a SPCRPCIV T____.

În faza de urmărire penală inculpatul a colaborat cu organele de cercetare  penală și a recunoscut fapta comisă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoria D___  sub nr.XXXXXX la dat a de  15.01.2018.

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din  26.02.2018, definitivă, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății. (f.9 dos.nr.XXXXXXXXXXX/a1)

La termenul de azi, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras a rechizitoriului, în baza art.374 aliniat 4 Cod procedură penală, instanța a întrebat  inculpatul dacă recunoaște în totalitate fapta reținută în sarcina sa și solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de părți, aducându-i la cunoștință dispozițiile art.396 alin.10 Cod procedură penală, iar în urma răspunsului pozitiv al acestuia, s-a  procedat la ascultarea sa  în conformitate cu dispozițiile art.375 aliniat 1 Cod procedură penală. Totodată, fiind întrebat, inculpatul și-a dat acordul în a presta muncă neremunerată în folosul comunității. (f.14)

Analizând materialul probator administrat, și anume declarația inculpatului dată în fața instanței coroborată cu probele administrate în faza urmăririi penale, respectiv : proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarație suspect și mai apoi  inculpat B________ M_____, adresa nr.xxxxx/24.05.2016 a SPCRPCIV T____, declarație martor C_____________ M____ C_________, declarație martor G_______ D______ și declarație martor Afrasinei I___ , instanța reține următoarea situație de fapt:

În data de 07. 05.2016, inculpatul B________ M_____ a condus autoturismul marca Seat Cordoba, de culoare roșie, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe un drum public, respectiv pe DN 59 și pe DJ 693 B din localitatea Jebel, județul T____, pe o distanță de aproximativ 700 de metri,  fără a poseda permis conducere.

Din verificarea fișei de cazier judiciar a inculpatului (f.7 d.u.p.), rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale dar care nu atrag reținerea vreuneia dintre formele pluralității de infracțiuni.

În drept, fapta  inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracțiunile de  „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere” prevăzută de art.335 alin.1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal,  respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii  și în acest sens  faptul că a pus în pericol siguranța circulației și pe a celorlalți participanți la trafic, conducând fără permis autoturismul pe drum public în localitate,  într-o seară de mai, precum și distanța mică parcursă, de aproximativ 700 de metri.

Pe de altă parte, se va avea în vedere și conduita inculpatului anterior săvârșirii faptei respectiv că nu este la prima confruntare cu legea penală întrucât a mai fost condamnat la o pedeapsă rezultantă privativă de libertate pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat dar și după săvârșirea infracțiunii și anume aceea că a dat dovadă de sinceritate și a recunoscut fapta atât  în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței,  gradul de școlarizare, respective este absolvent  de școală profesională,  vârsta de 46 ani și situația familială și socială de persoană căsătorită, angajat la o societate comercială.

Față de aceste criterii  se va stabili în sarcina inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în limita prevăzută de lege, redusă prin aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală.

Având în vedere cuantumul pedepsei aplicate , precum și infracțiunea comisă (infracțiune la regimul circulației rutiere) cât și persoana inculpatului instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată , fiind îndeplinite condițiile prevăzute cumulativ în art. 83 Cod penal, și anume:

- pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea săvârșită e mai mică de 7 ani ;

- pedeapsa efectiv stabilită  este mai mică de 2 ani

- inculpatul a mai fost anterior condamnat definitiv la o pedeapsă privativă pentru care s-a împlinit termenul de reabilitare. (a se vedea fișa de cazier f.7 d.u.p.)

- inculpatul și-a dat acordul expres pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității (f.14 dos.inst)

- inculpatul nu s-a sustras urmăririi penale și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului.

Având în vedere conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, faptul că inculpatul are posibilități de îndreptare determină instanța să rețină că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Față de aceste considerente, în baza art.83 alin.1 și 3 Cod penal se va  amâna aplicarea pedepsei rezultante a închisorii pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condițiile art.84 Cod penal.

Totodată, în baza art.85 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune T____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.404 alin.3 Cod procedură penală, se va atrage atenția inculpatului că nerespectarea, cu rea credință, a  măsurilor de supraveghere și săvârșirea de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere poate atrage revocarea amânării aplicării pedepsei.

Fiind găsit vinovat și condamna,  în temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă  de 550 lei.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂȘTE:

 

În baza art. 396 alin. 1 și 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal cu aplicarea art.396 aliniat 10 cod procedură penală stabilește în sarcina inculpatului B________ M_____ ( fiul lui G_______ și E_____, născut la data de 02.11.1971 în _________________________, cu domiciliul în Timișoara, ________________________, _____________, ___________________, CNP xxxxxxxxxxxxx ) pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru  săvârșirea infracțiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”,  prevăzută de art.335 aliniat 1 cod penal.

În baza art. 83 alin. 1 și 3 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condițiile art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune  T____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 aliniat  1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 aliniat 1 literele c) - e) se comunică Serviciului de Probațiune T____.

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 550 lei.

Cu  apel în termen de 10 zile de la  comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 13  aprilie  2018.