Lovire sau alte violenţe

Sentinţă penală 10 din 18.04.2019


Dosar nr.XXXX/193/2017 art.193 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI – JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituita din:

Preşedinte –

Grefier –

cu participarea procurorului ce reprezintă Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani

SENTINŢA PENALĂ Nr. XXX

La ordine judecarea acţiunii penale privind pe inculpatul T. D., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.193 alin.2 din Codul penal, persoană vătămată fiind A. L..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa nepublică din  xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când, din lipsă de  timp pentru deliberare, instanţa  a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când:

J U D E C A T A

Asupra acţiunii penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani nr. XXX/P/2014 întocmit la data de xx.xx.xxxx s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului T. D., pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţă prevăzută de art.193 alin.2 din Codul penal, constând în aceea că, în ziua de xx.xx.xxxx, în jurul orelor 19:50, persoana vătămată A. L., în timp ce se afla pe Aleea Prieteniei din mun. Botoşani, a fost agresată de către inculpat, care a lovit-o cu o şurubelniţă în dreptul axilei drepte. Aceasta a necesitat pentru vindecare 7 - 8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform certificatului medico – legal nr. XXX/XX/xx.xx.xxxx emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Botoşani. A. L. s-a constituit parte civilă în cauză, însă cuantumul sumei cu titlu de despăgubiri urmează a fi precizat la instanţa de judecată.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de xx.xx.xxxxsub nr. XXXX/193/2017.

Conform art. 344 alin.2 din Codul de procedură penală, s-a comunicat inculpatului copia certificată a rechizitoriului, acesta având posibilitatea formulării de cereri sau invocării de excepţii în termen de 20 zile. De asemenea, i s-a adus la cunoştinţă inculpatului care este obiectul camerei preliminare şi că are posibilitatea angajării de apărător.

Prin încheierea din xx.xx.xxxx judecătorul de cameră preliminară  a constatat, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr. XXX/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  şi s-a dispus începerea judecăţii.

Persoana vătămată A. L., fiind audiată la termenul din xx.xx.xxxx, a declarat că îşi menţine plângerea formulată împotriva inculpatului. Aceasta s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei reprezentând daune morale pentru suferinţa provocată prin săvârşirea infracţiunii. 

Inculpatul T. D. nu a fost audiat în faza de judecată întrucât nu s-a prezentat la proces, numeroasele mandate de aducere emise pe numele său neputând fi puse în executare întrucât nu s-a reuşit identificarea acestuia, motiv pentru care s-a dispus citarea inculpatului şi prin afişare la uşa isntanţei.

În cauză au fost audiaţi martorii propuşi de reprezentantul Ministerului Public, M. F. S. (f.62 ds.); B. L. (f.76 ds.).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine, ca fiind temeinic dovedită, următoarea situaţie de fapt:

La data de xx.xx.xxxx agenţii de poliţie din cadrul IPJ – Poliţia municipiului Botoşani – Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la o agresiune în zona străzii Aleea prieteniei din mun. Botoşani, jud. Botoşani, asupra numitului A. L., care a fost lovit cu o şurubelniţă la axiala dreaptă de către numitul T. D.. S-a întocmit proces – verbal de consemnare a sesizării, sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal.

La data de xx.xx.xxxx a fost audiată persoana vătămată A. L. care a precizat că, este prieten de familie cu numita B. L. care se află în conflict cu T. D..

La data de xx.xx.xxxx, persoana vătămată a fost sunată de către numita B. L. care i-a spus că, inculpatul T. D. o urmărea şi că, acesta era însoţit de o persoană de sex masculin. Ulterior, persoana vătămată a coborât din apartamentul său, în scopul de a-l întreba pe T. D. de ce îl urmăreşte, însă atunci când a ajuns în faţa blocului acesta nu mai era, motiv pentru care a plecat în căutarea inculpatului. L-a găsit într-un bar pe str. prieteniei, însă inculpatul nu i-a răspuns la întrebarea pe care i-a adresat-o şi a fugit pe Aleea prieteniei spre Grădiniţa nr. 19 Botoşani. La un moment dat, s-a oprit şi a scos din buzunar un obiect, posibil o şurubelniţă, cu care l-a agresat, provocându-i o leziune la axiala dreaptă.

La data de xx.xx.xxxx  persoana vătămată A. L. a fost reaudiată şi, în continuarea plângerii penale prealabile a declarat că, se constituie parte civilă în procesul penal, cu o sumă pe care o va preciza în instanţă la primul termen de judecată.

Aspectele de mai sus pot fi confirmate de către martorii B. L. şi M. F. S.. La data de xx.xx.xxxx a fost audiat martorul M. F. S. care a declarat că este vecin cu persoana vătămată A. L., pe care îl cunoaşte astfel de mai mult timp.

În după –amiaza zilei de xx.xx.xxxx se afla în vizită la persoana vătămată şi, la un moment data, a fost sunat de către numita B. L. care i-a relatat că inculpatul se află în jurul blocului unde locuieşte. A. L. a coborât din apartament împreună cu martor, pentru a-l întreba pe T. D. de ce îl urmăreşte. La un moment dat, în timp ce persoana vătămată şi martorii îl căutau pe T. D., acesta din urmă a fost văzut de către martora B. L. într-un bar pe strada prieteniei din mun. Botoşani. În momentul respectiv, T. D. a ieşit grăbit din bar. Imediat, T. D. s-a oprit şi când urmăritorii săi au ajuns în dreptul acestuia, a scos din buzunar un obiect, însă M. F. S. nu a văzut exact ce anume şi l-a înţepat pe A. L. în zona axilei drepte.

La data de xx.xx.xxxx a fost audiată martora B. L. care a declarat că, se cunoaşte de mai mult timp cu persoana vătămată, iar ea se află într-o stare conflictuală cu inculpatul, întrucât acesta urmăreşte toate persoanele pe care le cunoaşte şi încearcă să se răzbune.

La termenul de judecată din xx.xx.xxxx, martora B. L. a declarat că se cunoaşte de mult timp cu persoana vătămată cu care este prietenă de familie. Astfel, într-o vară nu mai reţine data, stătea de vorbă cu mama sa în zona restaurantului „Iorgu” din Botoşani. La un moment dat l-a văzut pe inculpatul T. cu un bărbat, a arătat către apartamentul ei şi apoi către cel ala domnului A.. A sunat la A. L., a sunat şi soţia acestuia însă aceasta nu a răspuns, până la urmă a răspuns A. L., i-a spus să coboare jos. Nu ştie care este cauza neînţelegerilor dintre inculpat şi partea vătămată. A. L. are probleme cu inculpatul T., de când acesta din urmă a văzut că ea se vizitează cu familia A.. Inculpatul se ia de toţi cei cu care intră ea în contact. A. L. a coborât cu un prieten, ea împreună cu aceştia, toţi trei, au fost să îl caute pe T. prin zonă, întrucât acesta plecase între timp. L-au găsit până la urmă pe terasa unui bar, mai era cu un bărbat, ea s-a dus la masa inculpatului, în acel moment acesta s-a ridicat şi a ieşit de pe terasă şi când i-a văzut pe toţi trei, s-a aporpiat de A. şi a văzut că a scos ceva din buzunar şi l-a lovit pe A. L. sub braţ, în zona mâinii stângi. Prietenul părţii civile a sunat la 112. După ce inculpatul a lovit partea civilă cu acel obiect a luat-o la fugă, prietenul lui A. a sunat la serviciu 112.

La stabilirea situaţiei de fapt prezentate organele de urmărire penală au avut în vedere următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate, proces-verbal de consemnare a sesizării prin SNUAU 112, declaraţiile inculpatului, certificatul medico-legal declaraţiile martorilor M. F. S. şi B. L..

Din examinarea probelor administrate în cauză, instanţa reţine că inculpatul T. D. se face vinovat de comiterea faptei pentru care a fost trimis în judecată şi care constă în exercitarea de acte de violenţe împotriva persoanei vătămate A. L., cu consecinţa producerii unei leziuni traumatice vindecabile în  7 - 8 zile îngrijiri medicale.

Exercitarea actelor de violenţă de către inculpat este dovedită cu declaraţiile victimei, ce a relatat  modul de desfăşurare a evenimentelor şi cu declaraţiile celor doi martori menţionaţi anterior, prezenţi la locul comiterii faptei ce se coroborează cu certificatul medico-legal  din care rezultă că persoana vătămată a prezentat leziuni traumatice, produse prin lovire cu obiect înţepător.  Mecanismul de producere a leziunilor, ce pot data din xx.xx.xxxx, atestă încă o dată că inculpatul s-a manifestat agresiv în acea zi, a scos din buzunarul vestei un obiect înţepător cu care a lovit victima.

Inculpatul T. D. a recunoscut fapta de a fi agresat pe A. L., cu ocazia audierii de către organele de poliţie, având însă o atitudine parţial sinceră, faptul că nu l-a lovit pe acesta cu o şurubelniţă, ci, l-a lovit prin alergare cu un mănunchi de chei la care avea ataşată o unghieră.

Instanţa reţine că sunt întrunite elementele infracţiunii de lovire sau alte violenţe atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspect subiectiv, din modul în care a acţionat inculpatul rezultând că acesta a urmărit vătămarea persoanei vătămate. Astfel, inculpatul a acţionat cu intenţie, aspect ce rezultă din modalitatea în care a procedat şi din contextul în care a fost comisă fapta. Aşa cum au arătat şi martorii oculari, inculpatul a urmărit persoana vătămată pentru a o lovi. Elementul material al infracţiunii se realizează prin fapta inculpatului, care, cu intenţie directă, a lovit persoana vătămată producându-i o vătămare a integrităţii corporale.

Sub aspect subiectiv se constată din  modul de derulare a evenimentelor că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, urmărind ca prin acţiunile sale să-i pricinuiască victimei vătămări corporale. Consumarea infracţiunii a avut loc în momentul producerii rezultatului socialmente periculos, respectiv în momentul în care a fost afectată sănătatea victimei prin leziunile suferite de aceasta.

Inculpatul a acţionat spontan, fără a fi existat vreo provocare din partea victimei iar actele lui de lovire au vizat corpul acesteia. Acţiunea agresorului a fost îndreptată, în mod nemijlocit împotriva corpului victimei, inculpatul folosind împotriva acesteia un obiect ascuţit, pe care îl avea asupra sa.

 Între acţiunea de lovire a inculpatului folosind împotriva victimei şi o şurubelniţă şi leziunile suferite de aceasta există raport de cauzalitate, din modul de derulare a evenimentelor instanţa reţinând că actele de violenţă exercitate de inculpat au fost  sursa suferinţei fizice a persoanei vătămate.

La stabilirea şi individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere  limitele  de pedeapsă prevăzute de lege  pentru infracţiunea cercetată,  criteriile prevăzute de art.74 din Codul penal referitoare la împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, gravitatea rezultatului produs, conduita autorului după comiterea faptei şi în cursul procesului penal, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În ce priveşte pe autor, instanţa reţine că  prezintă antecedente penale, este o persoană matură, în vârstă de 63 ani, ce are studii medii, este pensionar, divorţat. În cursul procesului acuzatul a avut o atitudine adecvată, prezentându-se la organele judiciare şi recunoscând în parte agresiunea de care este acuzat.

Faţă de poziţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii ce face obiectul dosarului, ce vizează integritatea corporală a persoanei, de atitudinea manifestată pe parcursul procesului de recunoaştere parţial a faptei, se consideră că se impune aplicarea unei pedepse privative de libertate. Inculpatul prezintă un grad de pericol pentru comunitatea în care trăieşte,  aşa cum se constată şi în prezenta cauză, acesta se poate manifesta violent faţă de orice persoană, fără a avea un motiv anume sau un pretext, deşi nimic nu poate justifica violenţele îndreptate împotriva semenilor.

Prin prisma celor arătate instanţa va dispune condamnarea inculpatului T. D. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută şi pedepsită de art.193 alin.2 din Codul penal,  la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.

Va constata  că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă penală este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx).

Va repune în individualitatea lor pedepsele contopite prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani.

Va menţine măsura anulării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin nerecurare la xx.xx.xxxx) măsură dispusă în temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal/1969, prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani.

În temeiul art. 40 combinat cu art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. a) Cod penal va contopi pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, 10 (zece) luni închisoare, 1 (un) an închisoare şi 2 (doi) ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani şi cu pedeapsa de 6 (şase)luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a Judecătoriei Botoşani şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare sporită la 1 (un) an, 1 (una) lună şi 10 (zece) zile închisoare (reprezentând un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse) inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani, 1 (una) lună şi 10 (zece) zile închisoare.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi lit. b) Cod penal pe o durată de 1 (un) an.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute  de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b)  Cod penal.

Va deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Sub aspect civil, instanţa reţine că A. L. a solicitat să i se achite despăgubiri în sumă de 1000 lei  reprezentând daune morale pentru suferinţa provocată prin săvârşirea infracţiunii.

Conform art.1391 din Codul civil, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială. La stabilirea acestor despăgubiri se au în vedere o serie de criterii obiective, legate de gravitatea şi urmările faptei comise, atitudinea persoanei vătămate, împrejurările în care s-au cauzat leziunile sau a fost afectată sănătatea victimei.

Astfel, în ce priveşte daunele morale solicitate, se consideră de către instanţă că sunt justificate. Acţiunea violentă a inculpatului a avut consecinţe negative asupra victimei care, pe lângă suferinţa fizică inerentă unor vătămări corporale, a fost marcată şi din punct de vedere psihic.  Repararea suferinţelor  victimei se poate face doar prin acordarea unei compensaţii financiare la stabilirea căreia se au în vedere pe lângă consecinţele infracţiunii respectiv gravitatea leziunilor suferite de victimă şi aspecte legate de împrejurările în care s-a comis fapta.

Aşa fiind, în baza art.397 din Codul de procedură penală raportat la art.1357, art.1391 din Codul civil, instanţa va dispune obligarea inculpatului T. D. la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă A. L..

În temeiul art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală inculpatul va fi obligat să plătească statului suma de 245 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTĂTĂŞTE

Condamnă pe inculpatul T. D. ( fiul lui N. şi Natalia, născut la data de xx.xx.xxxx în com. Albeşti, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXX, domiciliat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, jud. Botoşani) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută şi pedepsită de art.193 alin.2 din Codul penal,  la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.

Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă penală este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin neapelare la xx.xx.xxxx).

Repune în individualitatea lor pedepsele contopite prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani.

Menţine măsura anulării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin nerecurare la xx.xx.xxxx) măsură dispusă în temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal/1969, prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani.

În temeiul art. 40 combinat cu art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. a) Cod penal contopeşte pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, 10 (zece) luni închisoare, 1 (un) an închisoare şi 2 (doi) ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani şi cu pedeapsa de 6 (şase)luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a Judecătoriei Botoşani şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare sporită la 1 (un) an, 1 (una) lună şi 10 (zece) zile închisoare (reprezentând un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse) inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani, 1 (una) lună şi 10 (zece) zile închisoare.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi lit. b) Cod penal pe o durată de 1 (un) an.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute  de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b)  Cod penal.

Deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă A. L., CNP XXXXXXXXXXXXX, domiciliat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, etaj T, ap. U, jud. Botoşani şi obligă inculpatul să plătească părţii civile suma de 1000 (una mii) lei cu titlu de daune morale.

În temeiul art.274 alin.1 din Codul de procedură penală  obligă inculpatul  să plătească statului suma de 245 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

Preşedinte  Grefier