Lovire

Sentinţă penală 541 din 21.11.2011


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDECĂTOR CARMEN NELA PATILEA  SENTINŢA PENALĂ NR.541/21.11.2011

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr..../P/2010 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrată sub nr..../260/2011 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul PO-fiul lui ....cetăţean român, studii generale, căsătorit, electrician , fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală , prevăzută de art.181 alin.l Cod penal şi inculpatul A M V- fiul lui ... cetăţean român, studii 10 clase, căsătorit, fără ocupaţie,fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul PO în ziua de 04.03.2010 a lovit pe partea vătămată A M V, cauzându-i leziuni corporale pentru care au necesitat 34-35 zile îngrijiri medicale iar în aceeaşi zi inculpatul A M V a lovit pe partea vătămată P O cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 2-3 zile îngrijiri medicale.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

în ziua de 04.03.2010 , în jurul orelor 18, inculpatul A M V împreună cu fratele său , A M Ş se deplasau cu o căruţă prin localitatea Cornet, corn Poduri.

P O avea asupra sa o tijă metalică şi se afla în faţa locuinţei familiei B dorind să fie ajutat de numitul B V pentru a face un obiect la strungul acestuia.

Pe un fond conflictual mai vechi dar în urma unor discuţii contradictorii spontane , A M V împreună cu A MŞ au coborât din căruţă şi A M V a început să se lovească reciproc cu P O, situaţie în care au intervenit numiţii G C, N C şi D D pentru aplanarea situaţiei.

în urma altercaţiei P O a fost lovit în zona feţei cu pumnul de A M V şi acesta din urmă ca urmare a conflictului a prezentat un traumatism la genunchiul drept cu entorsă gravă.

Conform certificatului medico legal (fila 15 dosar urmărire penală) părţii vătămate P O i-au fost necesare un număr de 2-3 zile îngrijiri medicale iar părţii vătămate A M V i-au fost necesare un număr total de 34-35 zile îngrijiri medicale (filele 17-18 dosar urmărire penală).

Prezenţi în instanţă inculpaţii nu au recunoscut faptele şi acuză că cealaltă parte a fost agresorul.

Martorul N C relatează că a observat că cei doi se loveau reciproc dar nu a putut descrie cu exactitate ce lovituri îşi aplicau deoarece când s-a apropiat deja se terminase incidentul dar relatează că P O a plecat spre maşină şi A M V mergea şchiop.

Martorul B V care a fost de faţă la cele întâmplate a spus că părţile s-au lovit reciproc în condiţiile în care era ocupat să îl ţină pe A Ş care era deosebit de agresiv. In continuarea declaraţiei menţionează că este posibil ca A M V să se fi tăiat într-un gard de tablă sau ca în timpul altercaţiei să fi lovit de tija pe care o avea asupra sa P O (fila 29 dosar).

DD confirmă prin declaraţia sa că partea vătămată P O avea sânge la gură şi de asemenea partea vătămată A MV mergea şchiop(fila33 dosar).

Faptul că părţile s-au lovit reciproc şi în urma loviturilor aplicate , A M Vşchiopăta, este evidenţiat şi de către G C(fila 35 dosar).

Astfel rezultă cu certitudine faptul că părţile în data de 04.03.2010 s-au lovit reciproc în urma cărora au suferit leziuni pentru a căror vindecare au necesitat un număr de 2-3 zile îngrijiri medicale, respectiv 34-35 zile îngrijiri medicale.

Declaraţiile martorilor sunt în acord cu concluziile certificatelor medico legale şi există legătură de cauzalitate între loviturile aplicate şi leziunile suferite.

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului P O care în ziua de 04.03.2010 a lovit pe partea vătămată A M V, cauzându-i leziuni corporale pentru care au necesitat 34-35 zile îngrijiri medicale , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală , prevăzută de art.181 alin.l Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa cu închisoarea.

Fapta inculpatului A M V care a lovit pe partea vătămată P O cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 2-3 zile îngrijiri medicale , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe , prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal , pentru care se va dispune pedeapsa cu amenda penală.

La individualizarea pedepselor conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social ale infracţiunilor, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoanele inculpaţilor care deşi nu au avut o poziţie sinceră în instanţă sunt la prima încălcare a legii penale.

Apărătorul inculpatului P O a solicitat să se reţină că acesta a fost în legitimă apărare.

Având în vedere acţiunea inculpatului P O , modul în care acesta a înţeles sa riposteze la agresiunea pârtii vătămate A M V dar si natura

leziunilor descrise în concluziile medico-legale, coroborate cu modul de acţiune a pârtilor, din modalitatea de operare , putem concluziona, în mod evident ca acuzatul a prevăzut rezultatul faptei sale si a acceptat posibilitatea producerii leziunilor traumatice ale victimei, deci nu se poate susţine ca nu sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporala prevăzuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 Cod penal.

Existenta legitimei apărări - prevăzuta în economia art. 44 alin. 2 Cod penal - presupune, ca principala caracteristica , o riposta la un atac material, direct, imediat si injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obştesc si care pune în pericol grav persoana sau bunurile celui atacat sau interesul obştesc.

De asemenea, apărarea trebuie sa fie precedată de atac, sa se îndrepte împotriva agresorului, sa fie necesara pentru înlăturarea atacului si sa fie proporţionala cu gravitatea atacului. Aşadar, apărarea este legitima numai în măsura în care este îndreptata împotriva atacului agresiv si prin aceasta se urmăreşte înlăturarea lui si a pericolului pe care îl generează si sa fie proporţionala cu gravitatea atacului, fapta săvârşita în apărare trebuie sa fie de o gravitate aproximativ egala cu gravitatea atacului, adică sa corespunda nevoii de apărare pe care o creează atacul.

Daca, însă, apărarea este disproporţionat de grava în raport cu gravitatea pericolului creat prin atac, fapta comisa depăşeşte limitele legitimei apărări si, în consecinţa, nu poate fi considerata ca legitima.

Dar, ceea ce este important în cauza de fata, este natura si intensitatea ripostei inculpatului care, în contextul amintit, a înţeles sa acţioneze tot în mod violent, dar într-o maniera vădit disproporţionat de grava în raport cu gravitatea pericolului creat prin atacul pârtii vătămate .

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului P O drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

în baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

în baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Inculpatului A M V se va atrage atenţia asupra prevederilor art.63 indice 1 Cod penal , în sensul că dacă cu rea credinţă nu achită amenda penală , aceasta va fi înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Partea vătămată P O nu a avut pretenţii civile, partea vătămată A M V s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1500 lei cheltuieli de spitalizare şi 1500 lei daune morale , reprezentând suferinţa sa.

Instanţa apreciază solicitarea partii civile de obligare a inculpatului la plata daunelor morale este pe deplin justificata.Prejudiciu fiziologic încercat de partea vătămata, constând în privarea acesteia de avantajele unei vieţi normale, inclusiv prejudiciul de agrement, pretinde acordarea unei compensaţii băneşti corespunzătoare care, coroborata cu sancţiunea de drept penal aplicata, sa ofere partii vătămate o necesara satisfacţie.

Pe lângă prejudiciul corporal (funcţional, de agrement),de lunga durata, urmăririle subzistând chiar si în prezent, partea vătămata necesitând încă tratament medicamentos, cauzat prin vătămarea adusa integrităţii corporale si sanatatii partii vătămate, instanţa retine si prejudiciul pur psihologic datorat.

în ceea ce priveşte celelalte despăgubiri , partea vătămată nu le-a probat.

în baza art.14 şi 346 Cod proc penală va fi obligat inculpatul P O către partea vătămată A M V care la plata daunelor morale.

în baza art.313 din Legea 95/2006 va fi obligat inculpatul P O către Spitalul Moineşti la plata sumei reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate A M V.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală va fi obligat inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu, pentru inculpatul P O.