Conducerea unui automobil fara permis

Sentinţă penală 92 din 04.04.2019


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. 2342/P/2017 din data de  17.09.2018 înregistrat pe rolul instanţei sub nr. ..../207/2018, a  fost trimis în judecată, în stare de libertate,  inculpatul A.G.  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea  unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p.

Analizând materialul probator administrat în cauză,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În dimineaţa zilei de 24.09.2017, în jurul orelor 02.50, inculpatul A.G. a fost depistat de către organele de poliţie din cadrul I.P.J. Olt – Serviciul Rutier, în timp ce conducea autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare OT-02-....., pe drumurile publice, pe raza loc. Osica de Sus, fără a deţine permis de conducere.

Astfel, în dimineaţa zilei de 24.09.2017, în jurul orelor 02.30, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului marca Dacia 1310  cu nr. de înmatriculare OT-02-..... pentru a merge la târgul de săptămână de pe raza loc. Osica de Sus, având maşina încărcată cu varză.

În urma unui control efectuat de către organele de poliţie, inculpatul a fost oprit pe strada Recunoştinţei din com. Osica de Sus, jud. Olt, precizându-le faptul că nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul.

Din adresa cu nr. 175580/S.R./P.M. din data de 26.10.2017 emisă de I.P.J. Olt – Serviciul Rutier, a rezultat faptul că la momentul comiterii faptei inculpatul nu poseda permis de conducere.

Situaţia de fapt arătată mai sus a fost confirmată de  martorul V.I.C., care a arătat faptul că în dimineața zilie de 24.09.2017, socrul său - A.G. s-a urcat la volanul autoturismului marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-02-..... pentru a merge la târgul săptămânal din comuna Osica de Sus, jud. Olt, fără a deţine permis de conducere. 

Fiind audiat in cursul urmăririi penale, inculpatul A.G. a recunoscut faptul că a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-02-....., pe drumurile publice de pe raza loc. Osica de Sus, jud. Olt, în dimineaţa zilei de 24.09.2017, fără a deţine permis de conducere. 

Situaţia de fapt expusă mai sus, este dovedită  cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 13-14);adresa cu nr. 175580/S.R./P.M. din data de 26.10.2017 emisă de I.P.J. Olt – Serviciul Rutier, (f. 21); declaraţie martor: V.I.C. (f. 15-17); declaraţii suspect/inculpat A.G. (f. 25-26, 28-29).

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că fapta de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p. există, a fost săvârşită de inculpatul A.G. şi că acesta răspunde penal, în temeiul art. 327 lit. a C.p.p. , s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului.

În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. ..../207/2018/a1.

Judecătorul  de cameră preliminară  a retinut că rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. 2342/P/2017 din data de 17.09.2018, prin care inculpatul este trimis  în judecată, cuprinde date referitoare la fapta săvârşită de acesta, încadrarea juridică, date cu privire la persoana acestuia cât şi cu privire la desfăşurarea urmăririi penale.

De asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

Prin încheierea camerei de consiliu nr. 171/08.11.2018, în temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen.  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului  nr. 2342/P/2017 din data de 17.09.2018 al  Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal,  fiind respectate dispoz. art.328 C.p.p.; a administrării probelor  şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în cauza privind pe  inculpatul  A.G.  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea  unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p.

Instanţa a fixat primul termen de judecată la data de 06.12.2018 , în şedinţă publică cu citarea părţilor.

În şedinţa publică din data de 21.02.2019, a fost audiat inculpatul, declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei-f.16.

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judiciar actualizata a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. 2342/P/2017 din data de  17.09.2018 înregistrat pe rolul instanţei sub nr. ..../207/2018, a  fost trimis în judecată, în stare de libertate,  inculpatul A.G.  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea  unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p.

În drept, fapta inculpatului A.G., care la data de 24.09.2017, a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare OT-02-..... pe strada Recunoștinței din loc. Osica de Sus, jud. Olt, fără a deţine permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.p., fiind pe deplin dovedită cu materialul probator administrat in faza de urmărire penală.

Potrivit art. 396 alin. 1 Cpp instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal ultima soluţie fiind dispusa in baza alin. 6  din cuprinsul aceluiaşi articol.

Audiat nemijlocit în faţa instanţei de judecată la termenul de judecată din data de 21.02.2019, inculpatul a declarat ca  recunoaşte în întregime fapta reţinută în sarcina sa, urmand  a fi judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiind de reducerea pedepsei aplicată cu o treime, fiind de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității.

Art. 375 Cpc privind procedura în cazul recunoaşterii învinuirii stipulează că  dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.  Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu înscrisuri.  Dacă respinge cererea, instanţa procedează potrivit art. 374 alin. (5) - (10).

Potrivit disp. art. 396 alin. 10 Cpc, când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Prin urmare, în baza disp.art. 335 alin. 1 Cp, cu aplicarea art. 375 alin. 1 Cpp, şi art. 396 alin. 10 Cpp, instanţa va condamna inculpatul A.G. la pedeapsa de 9  luni închisoare.

Din referatul intocmit de Biroul de Executari penale din cadrul Judecatorie Caracal la incheiat la data de 20.03.2019 si depus la dosarul cauzei la data de 21-03.2019, rezultă că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 149/5.06.2018 a Judecatoriei Caracal in dosar  penal nr. ..../207/2018 , ramasa definitivă prin neapelare la pedeapsa rezultantă de 1 an si 3 luni cu aplicarea art. 91 alin. 1 Cp dispunandu-se suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 2 ani, care reprezintă termen de supraveghere.

In raport de datele savarsirii infractiunilor pentru care a fost condamnat anterior si cea pentru care este judecata in prezenta cauză, instanţa retine că toate aceste fapte se afla in concurs real savarsite sub imperiul noului cod penal, astfel ca se impune ca în baza art. 97  C.p. să fie anulat beneficiul suspendării executării pedepsei sub supraveghere de  un  an si 3 luni  inchisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa anterioară, urmand a fi respuse  in individualitatea lor  urmatoarele pedepse :

- pedeapsa de 6 luni inchisoare  aplicată în baza art. 228 alin 1 si 2 C.p. cu aplicarea art. 375 alin. 1 Cpp, şi art. 396 alin. 10 Cpp. pentru fapta săvârșită la data de 26.11.2014;

 - pedeapsa de 6 luni inchisoare  aplicată în baza disp.art. 228 alin. 1 şi 3 Cp, cu aplicarea art. 375 alin. 1 Cpp, şi art. 396 alin. 10 Cpp faptă săvârşită la data de 17.07.2015.

-pedeapsa de 6 luni inchisoare  aplicată în baza disp.art. 228 alin. 1 şi 3 Cp, cu aplicarea art. 375 alin. 1 Cpp, şi art. 396 alin. 10 Cpp, faptă săvârşită la data de 30.01.2017.

-pedeapsa de 5 luni inchisoare  aplicată în  baza disp.art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012, cu art. 375 alin. 1 Cpp , rap.la art. 396 alin. 10 Cpp. faptă săvârşită în data de 26.11.2014.

-pedeapsa de 5 luni inchisoare  aplicată  în baza disp.art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012, cu art. 375 alin. 1 Cpp , rap.la art. 396 alin. 10 Cpp, faptă săvârşită în data de 17.07.2015.

-pedeapsa de 5 luni inchisoare  aplicată în  baza disp.art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012, cu art. 375 alin. 1 Cpp , rap.la art. 396 alin. 10 Cpp, condamnă pe acelaşi inculpat  la pedeapsa de 5 luni închisoare, faptă săvârşită în data de 30.01.2017.

Urmează ca, în baza art. 97 rap. la art. 38  si 39  alin 1  lit.b  C.p. inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 9 luni închisoare , la care  se va adăuga un spor de 1/3  din totalul celorlalte pedepse aplicate ( respectiv 11 luni) inculpatul executând pedeapsa de un  an şi 8 luni închisoare.

La individualizarea pedepsei,  instanţa va avea în vedere disp.art. 74 alin. 1 Cp, stabilind cuantumul acesteia în raport cu următoarele criterii:  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Având în vedere toate aceste criterii, instanţa apreciază că  pedeapsa aplicata inculpatului să fie executată în regim de suspendare sub supraveghere potrivit art. 91 CP cu aplicarea  disp.art. 97  alin 2  c.p. , dublul scop educativ preventiv al sancţiunii penale putând fi atins şi în condiţiile în care pedeapsa  nu va fi  executată în regim de detenţie, inculpatul prezentând garanţia că a realizat amploarea  consecinţelor negative ale faptei sale asupra  celorlalţi membri ai societăţii produse prin încălcarea valorilor sociale  apărate de codul penal, dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere, conform art. 92 Cp, ce se va calcula de la data  rămânerii definitive  a sentinței penale nr. 149/5.06.2018 a Judecatoriei Caracal in dosar  penal nr. ..../207/2018 , definitivă prin neapelare.

În baza art. 93 alin.1 din Codul penal, inculpatul, pe durata termenului de supraveghere,  va respecta  următoarele măsuri de supraveghere: de a se prezenta la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, de a primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, de a anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, de a comunica schimbarea locului de muncă şi de a comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 din Codul penal, instanţa va impune inculpatului pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze programul de reintegrare socială, derulat de către Serviciul de Probaţiune Olt, sau organizat în colaborare cu  instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 din Codul penal, instanţa va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Comunei Osica de Sus, judeţul Olt.

În baza  art.91 alin.4 raportat la art.96 din Codul penal, va atenţiona pe inculpat asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că,  în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Instanţa va mentine celelalte dispozitii cuprinse in sentinţa penala 149/5.06.2018 a Judecatoriei Caracal in dosar  penal nr. ..../207/2018, definitivă prin neapelare.

În baza art.274 alin.1 C.p.p., instanţa urmeaza să oblige inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 600  lei din care 300 lei in faza de judecată.

Postat 22.04.2019