Infractiune de lovire sau alte violente. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale.

Decizie 1201/P din 12.12.2018


Intenţia cu care inculpatul a săvârşit actele materiale ce caracterizează conţinutul constitutiv al infracţiunii ce i-a fost reţinută în sarcină rezultă din modul şi împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi chiar din declaraţiile date de inculpat în cursul urmăririi penale, declaraţii în cuprinsul cărora a recunoscut că a agresat persoana vătămată ca răspuns la conduita pretins necorespunzătoare adoptată de către acesta din urmă pe fondul unui conflict mai vechi.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză nu a rezultat că inculpatul ar fi acţionat pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust exercitat de către persoana vătămată şi care ar fi pus în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general şi că ar fi depăşit limitele unei apărări proporţionale ca urmare a tulburării sau temerii în care se afla.

Având în vedere natura pedepsei stabilite şi cuantumul acesteia (4 luni închisoare) şi faptul că s-a dispus amânarea aplicării acestei pedepse pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, potrivit art. 83, art.84 cod penal), se constată că raportat la gravitatea faptei şi la atitudinea relativ nesinceră a inculpatului nu se poate reţine că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului.

Art. 16 alin. (3) lit. b) Cod penal

Art. 83, art.84 Cod penal

I.Hotarârea Judecătoriei Constanţa:

Constată că prin sentinţa penală nr. 213 din data de 19.09.2018 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosarul penal nr. 5473/254/2016 s-a hotărât:

„În baza art. 396 alin. 1 şi alin.4  Cod  procedură  penală  raportat la art. 193 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 lit. b şi art. 76 alin.1 Cod penal şi la art. 83 Cod penal stabileşte în sarcina inculpatului [...], fără antecedente penale, pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 4 (patru)  luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului [...] pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, termen de supraveghere  stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În baza art. 85 alin. 2 Cod penal impune inculpatului  [...]  obligaţia ca pe durata termenului de supraveghere să presteze pe o perioadă de 30 de zile lucrătoare  o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul  Primăriei Municipiului Mangalia ori în cadrul [...]

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului [...] asupra dispoziţiilor art. 88 Cod penal, dispoziţii potrivit cu care, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţia impusă prin prezenta sentinţă, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi  executarea pedepsei.

În baza art. 396 alin. 1 şi alin.6 raportat la art. 16 alin 1 lit. g Cod procedură penală  cu referire la art. 193 alin. 3 Cod penal  şi la art. 158 alin.1 şi 2 Cod penal  încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului [...], sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către  persoana vătămată [...], domiciliat în mun. Mangalia, str. Şoseaua Constanţei nr. 10, bloc M, sc. C, ap.8, jud. Constanţa.

În baza art. 25 Cod procedură penală, admite  în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă [...], şi admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Municipal Mangalia, împotriva inculpatului [...].

În baza art. 25 Cod procedură penală raportat la art. 1349 şi art. 1357 Cod civil obligă pe inculpatul [...]  la plata către partea civilă [...] a sumei de 300 lei reprezentând despăgubiri pentru daune materiale şi a sumei de 5000 lei reprezentând despăgubiri pentru daune morale.

Respinge ca nefondate celelalte pretenţii formulate de partea civilă [...].

În baza art.25 Cod procedură penală raportat  la art. 1349  şi  art. 1357 Cod civil şi la art. 320 din Legea nr. 95/2006 obligă pe inculpatul [...]  la plata către partea civilă Spitalul Municipal Mangalia a sumei de 85,41 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanei vătămate [...] la data de 13.03.2015.

În baza art. 25 alin.5 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin.1 şi 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionate acţiunea civilă formulată de partea civilă [...] şi acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Municipal Mangalia cât priveşte suma de 104 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanei vătămate [...].

În baza art. 274 alin. 1 Cod  procedură penală obligă pe inculpatul [...]  la plata către stat a sumei de 500 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în cauză.

În baza art. 275 alin.1 punctul 2 lit. b Cod procedură penală obligă pe persoana vătămată [...] la plata către stat a sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate în cauză."

II.Aprecierea Judecătoriei Constanţa:

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 13.03.2015, persoana vătămată [...] a mers împreună cu prietenul acestuia, respectiv cu persoana vătămată [...], la Restaurantul „[...]”  din mun. Mangalia, unde urma sa se întâlnească cu inculpatul [...], persoană cu care avea o stare conflictuală mai veche generată de prietenia acestora cu aceeaşi persoană de sex feminin.

Ajunse în restaurant, persoanele vătămate au trecut pe lângă masa la care se aflau inculpaţii [...] şi [...] împreună cu martorii  [...], [...] şi [...], s-au oprit şi i-au salutat, după care  s-au aşezat la o altă masă, situată la distanţă de aproximativ 8-10 metri şi la care ulterior a mers şi s-a aşezat şi inculpatul [...].

Pe fondul unei discuţii contradictorii în cadrul căreia i-a reproşat faptul că i-ar vorbi urât fostei prietene şi că  l-ar fi ameninţat că îl va tăia cu cuţitul, inculpatul [...]  i-a aplicat persoanei vătămate [...] mai multe lovituri  cu braţul stâng în zona capului iar inculpatul [...] l-a împins pe persoana vătămată [...], care s-a lovit de o balustradă din restaurant (declaraţiile martorilor [...], [...] şi [...] coroborate cu declaraţiile date de inculpaţi şi de persoanele vătămate în cursul urmăririi penale şi cu procesul-verbal de constatare întocmit de lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia la data de 13.03.2015, orele 17,00).

Persoana vătămată [...] s-a prezentat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa şi a fost examinat de către medicul legist iar potrivit certificatului medico-legal nr. …/283/A2 agresiuni/2015 din 16.03.2015, prezenta la data examinării echimoză violaceu-roşietică verticală 4/2 cm frontal stâng în pielea glabră, la nivelul ochiului stâng-bipalpebral cu extensie infraorbitar- echimoză violaceu-roşietică, neomogenă de 5/4 cm pe fond intens tumefiat de 5/4/0,2 cm cu hemoragie conjunctivală în cadranul temporal, ce obstrucţiona parţial fanta palpebrală, echimoză violacee de 3/2cm la hemibuza superioară stângă-faţa tegumentară cu extensie roşul buzei, subiacent pe faţa vestibulară fină soluţie de continuitate de 2/0,2 cm acoperită cu depozit albicios sidefiu iar la hemibuza inferioară stângă-faţa tegumentară cu extensie roşul buzei, echimoză de 3/2 cm cu aspect asemănător cu cele descrise anterior.

În cuprinsul aceluiaşi certificat medico-legal s-a concluzionat de către medicul legist în sensul că persoana vătămată [...] prezenta  leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, care pot data de 13.03.2015 şi care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale ( fila 71 din dosarul de urmărire penală).

În şedinţa publică din 14.06.2017 din faţa instanţei de fond a fost anexată la dosar declaraţia  autentificată de notar public [...] sub nr. [...]/13.06.2017, declaraţie în cuprinsul căreia partea civilă [...] a arătat că înţelege să se împace cu inculpaţii şi nu mai are niciun fel de pretenţii împotriva acestora şi a solicitat încetarea procesului penal potrivit art. 396 alin. 6 şi art. 16 alin.1 lit. g Cod procedură penală (f. 32 din vol. I) iar la data de 08.01.2018 a fost anexată la dosar declaraţia autentificată de notar public [...] sub nr. [...] din 22.12.2017, declaraţie în cuprinsul căreia partea civilă [...] a arătat că renunţă la plângerea formulată împotriva inculpatului [...] şi nu mai are niciun fel de pretenţii faţă de acesta.

La individualizarea pedepsei ce urma a fi aplicată inculpatului [...] cu privire la fapta de lovire şi alte violenţe faţă de partea vătămată [...], instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite, periculozitatea infractorului, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită,  natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa de fond a avut în vedere că  inculpatul se bucură de o imagine pozitivă în societate dar şi de  suportul material şi moral al membrilor familiei, că prezintă perspective reale de reintegrare în societate în condiţiile conştientizării în mod realist a consecinţelor sociale şi juridice ale persistenţei în activitatea ilicită, astfel cum a rezultat din referatul de evaluare întocmit de Serviciul  de probaţiune, că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului a fost comisă pe fondul unei stări conflictuale mai vechi existentă între părţi şi susţinută şi de persoana vătămată, impunându-se reţinerea dispoziţiilor art. 75 alin.2  lit. b şi ale art.76 alin.1 Cod penal şi a aplicat inculpatului o pedeapsă de 4 (patru) luni închisoare, pedeapsă apreciată este suficientă şi de natură a-l reeduca pe inculpatul [...] şi de a-l determina ca pe viitor să se conformeze dispoziţiilor legii penale dar şi pentru atingerea celorlalte scopuri ale pedepsei.

Prima instanţă a mai reţinut că sunt îndeplinite cerinţele art. 83 Cod penal, raportat la faptul că  pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului este  mai mică de 2 ani închisoare iar inculpatul nu a mai fost condamnat  anterior la pedeapsa închisorii, fiind la primul conflict cu legea penală,  instanţa apreciază că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii precum şi de posibilităţile sale de îndreptare astfel cum s-au conturat din înscrisurile anexate la dosar în circumstanţiere dar şi din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa,  şi, în consecinţă, s-a apreciat că aplicarea imediată a pedepsei  nu este necesară dar se impune supravegherea conduitei inculpatului  pentru o perioadă determinată.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a reţinut că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru admiterea în parte a acţiunii civile formulate de partea civilă [...] şi de partea civilă Spitalul Municipal Mangalia împotriva inculpatului [...], fiind întrunite elementele necesare angajării răspunderii civile delictuale a inculpatului: fapta ilicită, constând în infracţiunea de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra părţii civile [...], prejudiciul, constând în daunele materiale şi morale încercate de această parte civilă ca urmare a leziunilor traumatice suferite şi cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată acestei părţi civile de către furnizorul de servicii medicale Spitalul Municipal Mangalia, legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudicii precum  şi vinovăţia inculpatului, reţinută de instanţă sub forma intenţiei.

În concret, examinarea medico-legală a părţii civile [...] a relevat împrejurarea că aceasta a suferit în zona capului şi a feţei leziuni de violenţă care au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngriji medicale, respectiv echimoză violaceu-roşietică verticală 4/2 cm frontal stâng în pielea glabră,  echimoză violaceu-roşietică, neomogenă de 5/4 cm pe fond intens tumefiat de 5/4/0,2 cm cu hemoragie conjunctivală în cadranul temporal, ce obstrucţiona parţial fanta palpebrală, la nivelul ochiului stâng-bipalpebral cu extensie infraorbitar, echimoză violacee de 3/2 cm la hemibuza superioară stângă-faţa tegumentară cu extensie roşul buzei, subiacent pe faţa vestibulară fină soluţie de continuitate de 2/0,2 cm acoperită cu depozit albicios sidefiu, echimoză de 3/2 cm cu aspect asemănător cu cele descrise anterior la hemibuza inferioară stângă-faţa tegumentară cu extensie roşul buzei.

În atare condiţii, ţinând seama de natura şi localizarea leziunilor, de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare părţii civile [...] pentru vindecarea leziunilor suferite dar şi de situaţia specială generată de agresarea părţii civile, care nu i-a permis în mod obiectiv preconstituirea de dovezi cu privire la cheltuielile făcute pentru refacerea sănătăţii, şi văzând şi dispoziţiile art. 309 alin. 4 punctul 1 Cod procedură civilă, instanţa apreciază că suma de 300 lei reprezintă o reparaţie justă a prejudiciului material suferit de această parte civilă  ca urmare a faptei ilicite săvârşite de inculpatul [...].

Cu referire la daunele morale, instan?a de fond a apreciat ca incontestabilă împrejurarea că părţii civile [...], ca victimă a agresiunii exercitate de către inculpatul [...], i-au fost cauzate, în raport de natura şi localizarea leziunilor constate de către medicul legist, suferin?e fizice ?i psihice intense care s-au perpetuat o perioadă de timp apreciabilă, suferind astfel un însemnat prejudiciu cu caracter nepatrimonial.

Având în vedere specificul instituţiei daunelor morale, în sensul că nu se poate apela la probe materiale pentru determinarea cuantumului despăgubirilor, efectul compensatoriu al acestora şi imposibilitatea evaluării în bani a suferinţelor unei persoane, condiţiile socio-economice ale părţii civile şi ale inculpatului, cu privire la care nu s-a făcut dovada că s-ar situa peste condiţiile socio-economice la nivel general mediu, în raport cu suferinţele fizice, frustrarea şi sentimentele de angoasă încercate de partea civilă [...], cu numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite  şi văzând şi imposibilitatea de necontestat a părţii civile de a participa în mod liber, până la vindecarea leziunilor, la viaţa socială şi de a-şi desfăşura activităţile obişnuite, instanţa de fond a apreciat că suma de  5000 lei constituie o reparaţie justă a prejudiciului moral suferit de partea civilă ca urmare a faptei ilicite reţinute în sarcina inculpatului [...] şi nu apare ca având caracterul unei amenzi excesive pentru inculpat şi nici o sursă de îmbogăţire fără just temei a părţii civile.

 

III.Apeluri formulate

Împotriva sentinţei Judecătoriei Constanţa menţionată mai sus a formulat apel doar inculpatul [...].

IV.Motive de apel

Sentinţa Judecătoriei Constanţa a fost criticată de către inculpatul [...] pentru următoarele motive:

1. sub aspectul laturii penale, s-a solicitat achitarea inculpatului, în baza disp. art. 16 alin. 1 lit. d) Cpp, rap. la art. 26 Cp. şi, în subsidiar, solicită să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei în baza art. 396 alin. 1 şi 3 Cpp, rap. la art. 80-81 Cp.

În acest sens, s-a arătat că instanţa de fond în mod nejustificat a apreciat faptul că posibilităţile de apărare ale părţii vătămate erau la momentul respectiv net inferioare, în condiţiile în care partea vătămată are aceeaşi înălţime şi aceeaşi constituţie cu inculpatul, fiind o fire sportivă, ceea ce face şi mai puţin probabil ca acesta să nu fi fost în stare să facă faţă atacului inculpatului şi, mai ales, cel puţin să se apere; s-a mai menţionat că, spre deosebire de inculpat, care nu a mai fost niciodată implicat în vreo altercaţie, partea vătămată este cunoscută pentru apartenenţa activă într-o grupare de persoane lipsite de ocupaţie din mun. Mangalia care trăiesc din acest gen de activităţi, acesta fiind şi motivul pentru care persoana vătămată nu s-a prezentat în faţa instanţei de fond pe parcursul derulării procesului pe fond.

De asemenea, s-a susţinut că planează un dubiu şi în ceea ce priveşte menţiunile din certificatul medico-legal raportat la faptul că partea vătămată s-a prezentat după un interval de 3 zile de la momentul incidentului la Serviciul de Medicină Legală, prezentând echimoze de culoare roşie violacee.

2. sub aspectul laturii civile, s-a criticat faptul că instanţa de fond a reţinut că partea civilă nu şi-a desfăşurat activităţi zilnice obişnuite, de a participa la o viaţă socială, fără însă ca partea vătămată să se dovedească în vreo modalitate că se află în rândul persoanelor care ar desfăşura vreo activitate lucrativă, astfel cum desfăşoară inculpatul.

V. Procedura în faţa instanţei de apel

La primul termen de judecată din apel de la data de 06.12.2018 inculpatul [...] a fost prezent şi a fost asistat de către un avocat ales, însă nu a dorit să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, acesta precizând personal că uzează de dreptul la tăcere.

În apel inculpatul, prin avocatul său ales, a depus un set de înscrisuri, privind pe partea civilă şi 2 hotărâri judecătoreşti cu titlu de practică judiciară.

În cauză nu s-au formulat alte cereri sau excepţii de către inculpat, de către apărătorul acestuia desemnat din oficiu, de către procurorul de şedinţă şi nici din oficiu de către instanţa de judecată.

VI. Aprecierea instanţei de apel

 

Examinând sentinţa apelată în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] este fondat doar pentru aspectul cuantumului daunelor morale acordate părţii civile [...] pentru următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei indirecte prev. de art. 16 alin.(3) lit. b) cod penal.

În acest sens, Curtea reţine că prima instanţă a constatat în mod corect că intenţia cu care inculpatul [...] a săvârşit actele materiale ce caracterizează conţinutul constitutiv al infracţiunii ce i-a fost reţinută în sarcină  rezultă din modul şi împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi chiar din  declaraţiile date de inculpat în cursul urmăririi penale, declaraţii în cuprinsul cărora a recunoscut că l-a agresat pe persoana vătămată [...] ca răspuns la conduita pretins necorespunzătoare adoptată de către acesta din urmă pe fondul unui conflict mai vechi.

Având însă în vedere că inculpatul nu a urmărit rezultatele consemnate în cuprinsul certificatului medico-legal nr. [...]/A2 agresiuni/2015 din 16.03.2015, aplicând-i persoanei vătămate mai multe lovituri cu braţul în zona capului şi că din actele dosarului reiese că inculpatul a practicat box de performanţă, Curtea constată că inculpatul a prevăzut rezultatul socialmente periculos constând în vătămarea sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei vătămate şi au acceptat producerea acestuia, fiind astfel îndeplinite cerinţele art. 16 alin.3 lit. b Cod penal,  intenţia indirectă.

Curtea constată că nu sunt întemeiate motivele de apel invocate de către inculpatul [...] prin care s-a solicitat achitarea în baza disp. art. 16 alin. 1 lit. d) cod procedură penală, rap. la art. 26 cod penal.

În acest sens, Curtea are în vedere că din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză nu a rezultat că inculpatul [...] ar fi acţionat pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust exercitat de către persoana vătămată şi care ar fi pus în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general şi că ar fi depăşit limitele unei apărări proporţionale ca urmare a tulburării sau temerii în care se afla.

În acest sens, Curtea are în vedere:

- declaraţia martorului [...], care a relatat că în ziua de 13.03.2016 se afla în incinta Restaurantului [...] din Mangalia împreună cu inculpaţii [...] şi [...] şi cu numiţii [...] şi [...], unde serveau băuturi răcoritoare, în restaurant se mai aflau şi numiţii [...] si [...] [...],  care în momentul în care au trecut pe lângă masa lor s-au oprit si i-au salutat pe cei prezenţi şi apoi s-au aşezat la o altă masă, situată la aproximativ 8-10 metri distanţă; la invita?ia unuia dintre cei doi inculpa?i [...] s-a aşezat la masa persoanelor vătămate, la scurt timp martorul a auzit dinspre masa unde se aflau [...], [...] şi [...] zgomot de scaune trântite si gălăgie, a observat că [...] si [...] se împingeau reciproc dar nu a văzut dacă s-au lovit, nici el şi nici celelalte persoane de la masa lui  nu au intervenit în această dispută şi că a observat când persoanele  vătămate [...] şi [...] s-au îndreptat către ieşirea din restaurant iar inculpatul [...] l-a împins pe  [...] cu scopul de a-l grăbi spre ieşire şi de a-l agresa,

- declaraţiile martorilor [...] şi [...] au relatat aceleaşi aspecte de fapt prezentate [...],  cu unele precizări:

- martorul  [...] a declarat că l-a auzit pe [...] când îl ameninţa pe inc. [...] că îl va tăia cu cuţitul,

- martorul [...] a declara că la finalul incidentului  inculpatul [...] le-a relatat că [...] avea asupra lui un cuţit, motiv pentru care s-a speriat şi a încercat să se apere.

 Curtea constată însă că precizările menţionate mai sus nu fac dovada că partea civilă a vrut să-l lovească pe inculpat cu acel cuţit, cei 2 martori relatând doar că partea civilă îl va tăia cu un cuţit, fără însă să precizeze că partea civilă a scos vreun cuţit şi ar fi încercat să-l agreseze fizic cu acel cuţit pe inculpatul [...].

În consecinţă, nu se poat reţine în cauză cauza de neimputabilitate prevăzută de art.26 cod penal constând în excesul neimputabil. 

Nu este întemeiată nici critica inculpatului prin care s-a susţinut că în cauză planează un dubiu în ceea ce priveşte menţiunile din certificatul medico-legal raportat la faptul că partea vătămată s-a prezentat după un interval de 3 zile de la momentul incidentului la Serviciul de Medicină Legală, prezentând echimoze de culoare roşie violacee.

Este adevărat că partea civilă s-a prezentat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa în vederea examinării medicale la data de 16.03.2015 (la cca 2 zile şi 16 ore după producerea incidentului), însă Curtea reţine că partea civilă [...] a menţionat că agresarea fizică a avut loc în data de 13.03.2015 ora 16:10 iar constatarea culorii echimozelor (violacee-roşietice) se încadrează, potrivit tratatelor de criminalistică, aspectului unor echimoze cu o vechime de 2-3 zile, justificându-se astfel concluziile din certificatul medico-legal eliberat părţii civile în sensul că leziunile traumatice suferite de acesta s-au putut produce în data de 13.03.2015.

Nu este întemeiat nici motivul de apel invocat de către inculpatul [...] prin care s-a solicitat să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei în baza art. 396 alin. 1 şi 3 Cpp, raportat la art. 80-81 cod penal.

În acest sens, Curtea are în vedere că nu este îndeplinită cerinţa prevăzută de art.80 alin.1 lit.b) cod penal: „în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acesteia.”

Astfel, Curtea are în vedere modalitatea concretă de comitere a faptei (mai multe lovituri aplicate persoanei vătămate [...]), urmările produse (cauzarea mai multor leziuni corporale la nivelul frontal stâng, ochi stâng, hemibuză superioară stânga, hemibuză inferioară stânga care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale), aspecte faţă de care se impunea stabilirea unei pedepse sub minimul special de 6 luni închisoare, astfel cum a stabilit instanţa de fond, având în vedere reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţei atenuante judiciare prev. de art.75 alin.2 lit.b) cod penal.

Având în vedere natura pedepsei stabilite şi cuantumul acesteia (4 luni închisoare) şi faptul că s-a dispus amânarea aplicării acestei pedepse pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, potrivit art.83, art.84 cod penal), Curtea constată că raportat la gravitatea faptei şi la atitudinea relativ nesinceră a inculpatului nu s epoate reţine că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului.

În ceea ce priveşte criticile aduse modalităţii de soluţionare a acţiunii civile şi examinând apelul formulat de către inculpat potrivit efectului devolutiv al apelului, prev. de art.417 alin.1,2 cod procedură penală, Curtea constată că apelul formulat de către inculpatul [...] este fondat sub aspectul cuantumului daunelor morale acordate părţii civile [...].

În acest sens, Curtea are în vedere Rezoluţia nr.75 din 1975 a Consiliului de Miniştri ai Consiliului Europei, prin care s-au emis o serie de recomandări pentru instanţele europene menite a ghida jurisprudenţa în ceea ce priveşte compensaţia acordată părţilor civile în caz de vătămare corporală sau deces, prevede în art.12 din Anexa 1 că: “compensaţia va fi achitată pentru daune fizice şi psihice, în funcţie de gravitatea şi durata acestora. Compensaţia se va calcula fără a lua în considerare situaţia financiară a acestuia.”

Curtea mai reţine că atât instanţele naţionale cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu operează în materia daunelor morale cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, procedând la o apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare ale cauzei, în funcţie de care se stabileşte întinderea reparaţiei pentru prejudiciul suferit.

În consecinţă, având în vedere natura leziunilor cauzate (mai multe echimoze la nivelul feţei, care nu l-au împiedicat pe inculpat să-şi desfăşoare în continuare viaţa zilnică), numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare (8-9 zile), Curtea constată că părţii civile i-a fost cauzată o suferinţă fizică şi psihică iar în practica judiciară a Curţii de Apel Constanţa se acorda o sumă de cca 300-400 lei/zi de îngrijiri medicale, sume mai mari acordându-se în situaţia unor suferinţe fizice sau psihice deosebit de ridicate determinate de urmările cauzate (imobilizare la pat, imposibilitatea funcţională a vreunui membru ca urmare a imobilizării în atelă gipsată etc.).

Prin urmare, Curtea constată că suma de 5.000 lei acordată părţii civile cu titlu de daune morale de către instanţa de fond este excesivă, impunându-se reducerea cuantumului acesteia la suma de 3.000 lei.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către inculpatul [...], va desfiinţa în parte sentinţa apelată şi, rejudecând, va reduce cuantumul daunelor morale la care inculpatul [...] a fost obligat să le plătească către partea civilă [...] de la 5.000 lei la 3.000 lei.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţe apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.