Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 11.08.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare sub aspectul laturii civile a cauzei față de lipsa de motivare a soluției pronunțate de prima instanță, de absența analizei vreuneia dintre apărările formulate de inculpat cu privire la latura civilă

Decizie - 21.07.2020

Recurs. Daune morale pentru condiţii de detenţie improprii. Aplicarea art. 3 din C.E.D.O. în acord cu principiile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Rezmiveş şi alţii contra României. Necercetarea fondului cauzei de către instanţa

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de hărțuire. Greșita evaluare a tipicității faptei

Decizie - 02.06.2020

Acţiune în răspundere patrimonială. Prejudiciu cauzat angajatorului prin fapta culpabilă şi în legătură cu serviciul a salariatului. Raportul dedus judecății derivă exclusiv din contractul de muncă încheiat între părţi. Necercetarea fondului. Rejudecare.

Sentinţă civilă - 28.05.2020

Raporturi de muncă, prejudicii, daune

Hotărâre - 20.03.2020

Recurs. Daune morale pentru prejudiciul psihic creat unor minori prin agresiunea fizică exercitată împotriva bunicului lor, în prezenţa reclamanţilor. Aplicabilitatea disp. art. 1349 Cod civil. Nu s-au reținut ca fiind aplicabile disp. art. 1391 Cod civil

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Decizie - 13.02.2020

Dreptul muncii

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Sentinţă penală - 17.01.2020

revocare sau anulare suspendare executare pedeapsă (art. 583 NCPP)

Hotărâre - 14.01.2020

Pretenţii

Hotărâre - 01.01.2020

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 01.01.2020

pretentii accident respinsa-cer interventie admisa

Hotărâre - 20.12.2019

Acordarea de daune morale în baza art. 1349 şi coroborat cu art. 1357 şi urm. din Codul civil pentru prejudiciul cauzat prin proferarea în spaţiul public de afirmaţii defăimătoare. Imposibilitatea schimbării hotărârii în favoarea intimatului-reclamant

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 10.12.2019

Art. 2523 Cod civil. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie

Sentinţă penală - 15.11.2019

Înșelăciune. Individualizarea pedepsei. Recuperarea prejudiciului. Principiul oficialității

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Răspundere civilă delictuală. Neîndeplinirea condiției privind existența unei fapte ilicite.

Sentinţă civilă - 05.11.2019

Prejudicii, daune

Sentinţă civilă - 05.11.2019

Prejudicii