Furt calificat în formă continuată

Sentinţă penală 20 din 18.04.2019


Dosar nr. XXXXX/193/2017  art.228, art.229 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECATORIA BOTOŞANI – JUDEŢUL BOTOŞANI

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică  din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituita din:

Preşedinte –

Grefier –

Procuror –

SENTINŢA PENALĂ Nr. XXXX

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale  privind pe inculpatul M. D., în prezent deţinut în Penitenciarul Botoşani,  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (4 acte materiale) prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1, 41 alin.1 Cod penal.

 Dezbaterile în fond a cauzei au avut loc în şedinţa din xx.xx.xxxx cuvântul părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când, instanţa, având nevoie de timp mai îndelungat pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de xx.xx.xxxx, apoi pentru data de astăzi. 

 J U D E C A T A 

Asupra acţiunii penale de faţă;

Prin rechizitoriul din data de xx.xx.xxxx al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, întocmit în dosarul nr. XXX/P/2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M. D., pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” în formă continuată (4 acte materiale), prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 41 alin. 1 din Codul penal,

constând în aceea că:

1. în noaptea de xx/xx.xx.xxxx a pătruns întâi în bucătăria de vară anexă a locuinţei persoanei vătămate C. I., folosindu-se de cheia adevărată, şi a sustras o butelie de aragaz şi o maşină electrică de tuns, apoi, după câteva minute, a revenit la locuinţa persoanei vătămate, a pătruns prin forţarea uşii într-o magazie anexă şi a sustras de aici o a doua butelie de aragaz, cauzând un prejudiciu de 510 lei, parţial recuperat ;

2. într-o noapte din cursul lunii ianuarie XXXX, a pătruns prin escaladarea gardului în curtea locuinţei şi a sustras din grajdul neasigurat o cabalină şi o pereche de hăţuri, cabalina abandonând-o în apropierea locuinţei persoanei vătămate, fără hăţuri şi cauzând astfel un prejudiciu nerecuperat de 60 lei ;

3. într-o noapte din perioada xx-xx.xx.xxxx, a pătruns prin escaladarea gardului în curtea locuinţei persoanei vătămate C. I. şi apoi, prin efracţie, în beciul anexă, de unde a sustras un butoi cu 50 l vin şi un alt recipient de 18 l cu ţuică, cauzând un prejudiciu de 860 lei, parţial recuperat ;

4. într-o altă noapte din perioada xx-xx.xx.xxxx, a pătruns prin folosirea unei chei adevărate în bucătăria de vară anexă a locuinţei persoanei vătămate C. I., de unde a sustras o a doua maşină electrică de tuns, un telefon mobil Nokia şi o pungă cu un kg cafea, cauzând un prejudiciu de 770 lei, parţial recuperat.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. XXXXX/193/2017 la data de 13 octombrie 2017.

Conform art.344 alin.2 din Codul de procedură penală, s-a comunicat inculpatului la domiciliu copia certificată a rechizitoriului, acesta având posibilitatea formulării de cereri sau invocării de excepţii în termen de 20 zile. De asemenea, i s-a adus la cunoştinţă care este obiectul camerei preliminare şi că are posibilitatea angajării unui avocat.

Prin încheierea din data de xx.xx.xxxx judecătorul de cameră preliminară, în baza art.346 alin. 1 Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XXX/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani privind pe inculpatul M. D., legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale şi a dispus începerea judecăţii.

Astfel investită instanţa a luat declaraţie inculpatului M. D. (f.13 ds.) acesta arătând că recunoaşte furtul din noaptea de xx/xx.xx.xxxx, a sustras de la persoana vătămată din bucătăria de vară anexă, folosindu-se de o cheie adevărată pe care ştia unde o pune, deasupra uşii, o butelie şi o maşină de tuns, după care s-a deplasat la o altă anexă din curte, unde a intrat cu cheie potrivită adevărată, a intrat în magazie  şi de aici a sustras o butelie. A dus bunurile sustrase la un bar, le-a vândut barmanului D. pentru aproximativ 100 şi ceva lei nu îşi mai aminteşte cu exactitate. Recunoaşte furtul calului şi a hăţurilor din cursul lunii ianuarie XXXX. a dus calul până în apropierea locuinţei persoanei vătămate şi l-a abandonat cu tot cu hăţuri, nu este adevărat că ar fi sustras hăţurile. Recunoaşte şi furtul unui butoi de 50 litri vin, nu a sustras ţuică. Nu recunoaşte furtul celei de-a a doua maşini electrice de tuns, a telefonului mobil şi a pungii de cafea. Este de acord cu repararea prejudiciului cauzat.

Pentru lămurirea situaţiei de fapt şi justa soluţionare a cauzei instanţa a procedat la reaudierea martorului din lucrări G. D. C., susţinerile acestuia fiind consemnate în proces – verbal ataşat la dosar (f. 23 dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine ca fiind  temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

Persoana vătămată C. I., în vârstă de 81 ani, locuieşte împreună cu soţia sa în satul Hlipiceni, comuna Hlipiceni, jud. Botoşani şi, datorită vârstei înaintate, obişnuieşte să folosească pentru activităţile gospodăreşti persoane din aceeaşi localitate pe care le plăteşte ca zilieri, printre acestea numărându-se şi inculpatul M. D., în vârstă de 26 ani.

1. În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul M. D. a consumat băuturi alcoolice la domiciliu, dar şi în diferite localuri de pe raza localităţii Hlipiceni, printre care şi barul aflat în administrarea numitului G. D. C.. Pe când se afla în acest ultim bar, inculpatul a auzit o discuţie a administratorului cu alţi clienţi, din care a aflat că acesta se interesa de achiziţionarea unei butelii de aragaz, şi a luat hotărârea de a sustrage o butelie de aragaz de la domiciliul persoanei vătămate C. I., pe care să o vândă apoi numitului G. D. C..

În seara aceleiaşi zile, în jurul orei 19:30, după lăsarea întunericului, inculpatul s-a deplasat la  locuinţa persoanei vătămate C. I., a pătruns în curte pe poarta secundară neasigurată şi, cunoscând bine gospodăria persoanei vătămate, s-a dus direct la bucătăria de vară, a descuiat uşa cu cheia adevărată pe care a găsit-o în locul cunoscut, respectiv sub un vas cu flori, şi a pătruns în interior. Inculpatul a desfăcut butelia de la aragaz şi a mai sustras şi o maşină de tuns, cu tot cu accesorii, ce se afla pe pervazul ferestrei. La ieşire din anexă, a încuiat lacătul şi a ascuns cheia în acelaşi loc, apoi a părăsit curtea escaladând poarta de acces pentru vehicule şi s-a deplasat la domiciliul martorului G. D. C..

Inculpatul l-a contactat telefonic pe martor, iar când acesta a ieşit la poartă l-a întrebat dacă este interesat să cumpere două butelii de aragaz pe care le deţine la domiciliu, martorul fiind de acord. Inculpatul i-a dat butelia peste gard şi i-a spus că îi va aduce imediat şi a doua butelie, după care s-a deplasat din nou la domiciliul persoanei vătămate C. I., a pătruns în curte prin escaladarea gardului împrejmuitor şi s-a deplasat la magazia unde cunoştea că se mai află o butelie de aragaz. Aici a forţat zăvorul metalic cu care era asigurată uşa, a pătruns în interior şi a sustras butelia, după care s-a deplasat la locuinţa martorului G. D. C.. Inculpatul s-a înţeles cu martorul asupra sumei de 120 lei, din care martorul i-a dat doar 100 lei, anulând o datorie de 20 lei pe care inculpatul o avea la barul său.

În cursul cercetărilor, martorul G. D. C. a predat lucrătorilor de poliţie, pe bază de dovadă, cele două butelii de aragaz şi a dat declaraţie despre modul în care a ajuns să le achiziţioneze de la inculpatul M. D., precizând că, la întrebarea lui de unde are buteliile, inculpatul i-a răspuns că nu-l interesează pe el (martor) de unde.

De asemenea, audiat fiind cu privire la această faptă, inculpatul M. D. a recunoscut şi a detaliat modul în care a procedat, dar a susţinut că nu-şi aminteşte dacă a sustras şi o maşină electrică de tuns deoarece la momentul comiterii faptei era în stare avansată de ebrietate, după ce consumase băuturi alcoolice toată ziua.

Iniţial, persoana vătămată C. I. a reclamat doar furtul celor două butelii, însă, după efectuarea cercetării la faţa locului de către lucrătorii de poliţie, şi-a dat seama că-i lipseşte şi maşina electrică de tuns, cu toate accesoriile, motiv pentru care a invocat pretenţii civile în sumă totală de 510 lei. După ce şi-a recuperat prin restituire cele două butelii, s-a constituit parte civilă în procesul penal doar cu suma de 110 lei, reprezentând contravaloarea maşinii de tuns.

2. La data de xx.xx.xxxx, persoana vătămată C. I. a sesizat lucrătorii de poliţie despre sustragerea unui butoi din inox de 50 litri în care avea vin, precum şi cantitatea de 18 l ţuică de casă, de către persoane necunoscute, în perioada xx-xx.xx.xxxx.

După efectuarea cercetării la faţa locului de către lucrătorii de poliţie şi a primelor verificări, la aceeaşi dată persoana vătămată s-a prezentat din nou la sediul poliţiei şi a sesizat faptul că, la sfârşitul lunii ianuarie 2016, persoane necunoscute i-au sustras din grajd o iapă şi hăţurile aferente, dar a doua zi a găsit cabalina transpirată şi despotcovită, pe imaşul din apropierea casei, nu însă şi hăţurile. Cu această ocazie, persoana vătămată  a mai sesizat faptul că în perioada xx-xx.xx.xxxx, persoane necunoscute i-au pătruns în bucătăria de vară, de unde i-au sustras a doua maşină electrică de tuns, un telefon mobil marca Nokia şi o pungă cu cafea, astfel că prejudiciul creat prin comiterea celor trei furturi se ridică la suma de 1.690 lei.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că autorul acestor fapte este tot inculpatul M. D.. Astfel, conform declaraţiilor acestuia coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, într-una din nopţile din perioada de sfârşit a lunii ianuarie XXXX, aflându-se ca de obicei sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul a vrut să se deplaseze la o cunoştinţă din comuna Lunca, jud. Botoşani, dar neavând nici un mijloc de transport s-a decis să se folosească de cabalina ce ştia că o are în gospodărie persoana vătămată C. I.. Inculpatul a pătruns în curtea locuinţei persoanei vătămate C. I. pe poarta dinspre imaş, a pătruns în grajdul a cărui uşă nu era asigurată, a scos cabalina şi a luat hăţurile din coşul faetonului şi a ieşit din curte tot pe poartă. Ajungând pe imaş, inculpatul a încălecat iapa şi s-a deplasat călare până în marginea satului Hlipiceni, însă, din cauza stării avansate de ebrietate în care se afla, nu a mai putut continua deplasarea şi s-a întors pe imaşul din apropierea locuinţei persoanei vătămate C. I., unde a descălecat şi a lăsat cabalina liberă, după care a plecat la domiciliul mamei sale, neputând preciza ce a făcut cu hăţurile.

Conform declaraţiei persoanei vătămate, şi-a găsit iapa a doua zi dimineaţa pe imaş, fiind despotcovită şi transpirată ca după o deplasare din timpul nopţii, dar nu a găsit şi hăţurile, astfel că s-a constituit parte civilă cu suma de 60 lei, valoarea acestor bunuri nerecuperate.

3. Într-o altă noapte din perioada xx-xx.xx.xxxx, inculpatul M. D. s-a hotărât să sustragă băuturi alcoolice de la persoana vătămată C. I., ştiind că aceasta are vin şi ţuică de casă.

În acest sens, inculpatul s-a deplasat prin curtea locuinţei unui vecin al persoanei vătămate, respectiv a defunctului B. A., şi a escaladat gardul ce desparte cele două gospodării. În continuare, s-a deplasat la beciul aflat în anexa din prelungirea casei (locuinţa principală), a tras de lacăt până l-a forţat şi a reuşit să-l deschidă, apoi a pătruns în beci şi l-a luminat cu ajutorul ledului unei brichete ce o avea asupra lui, putând să vadă şi să sustragă butoiul din inox în care se aflau 50 litri vin roşu. Inculpatul a declarat că după ce a sustras butoiul cu vin din beci, a părăsit curtea persoanei vătămate prin acelaşi loc, a dus butoiul la domiciliul său, a consumat câteva pahare cu vin, apoi a ascuns butoiul într-o anexă a unei locuinţe părăsite ce a aparţinut defunctului I. T., iar în zilele următoare a consumat vinul împreună cu alţi prieteni din sat, fără să le spună de unde îl are.

Inculpatul a negat însă că ar mai fi sustras şi recipientul de 18 litri cu ţuică din beciul persoanei vătămate C. I. şi a indicat lucrătorilor de poliţie locul unde ascunsese butoiul din inox, care a fost recuperat şi restituit persoanei vătămate, pe bază de dovadă.

4. În aceeaşi perioadă de xx-xx.xx.xxxx, pe timp de noapte, inculpatul M. D. s-a deplasat din nou la locuinţa persoanei vătămate C. I., a pătruns în curte prin escaladarea gardului şi apoi în bucătăria de vară, folosindu-se de cheia potrivită găsită în vasul cu flori de deasupra uşii de acces. Din interior a sustras o maşină electrică de tuns, o pungă de un kg cu cafea şi un telefon mobil marca Nokia, bunuri pe care le-a dus la domiciliul său.

În zilele imediat următoare, inculpatul a vândut maşina de tuns martorului C. F., din aceeaşi localitate, pentru suma de 35 lei, însă după câteva zile martorul i-a restituit-o motivând că nu este mulţumit de cum funcţionează. Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a predat lucrătorilor de poliţie maşina de tuns, care a fost apoi restituită persoanei vătămate, pe bază de dovadă.

Martorul C. F. a confirmat faptul că, într-o zi de la jumătatea lunii februarie XXXX, inculpatul i-a oferit spre vânzare o maşină electrică de tuns, despre care a afirmat că o cumpărase din Timişoara, unde fusese la muncă. În schimbul sumei de 35 lei a primit maşina de tuns marca Braun şi acumulatorul aferent, dar după ce a folosit-o aproximativ o săptămână, i-a restituit inculpatului aparatul spunându-i că nu este mulţumit şi au stabilit ca M. D. să-i restituie suma de 35 lei la o dată ulterioară.

Cu prilejul audierii, inculpatul M. D. a recunoscut comiterea acestei fapte, descriind detaliat modul de săvârşire.

La finalul cercetărilor, după recuperarea unora din bunurile ce i-au fost sustrase de către inculpatul M. D. în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, respectiv perioada xx-xx.xx.xxxx, persoana vătămată C. I. a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului şi s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 920 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate, respectiv: 110 lei - prima maşină de tuns, 360 lei – 18 l de ţuică, 250 lei – cei 50 l de vin, 60 lei – hăţurile, 120 lei – telefonul mobil şi 20 lei – punga cu cafea. 

Situaţia de fapt expusă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

- procese verbale de consemnare a plângerilor persoanei vătămate C. I. (f. 23-24), ds. u.p.

- declaraţiile persoanei vătămate C. I. (f. 27-35), ds. u.p.

- procese verbale de cercetare la faţa locului, la locuinţa persoanei vătămate C. I., cu planşe foto (f. 37-48, 49-64), ds. u.p.

- declaraţiile inculpatului M. D.;

- declaraţiile martorilor: G. D. C.,  C. F. (f. 79-80), ds.u.p.

- dovezi de predare-primire pentru bunurile recuperate (f. 81-84), ds. u.p.

- proces verbal de conducere şi indicare în teren, cu inculpatul (f. 85-90) ds. u.p.

Faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive  ale infracţiunii de „furt calificat” în formă continuată (4 acte materiale), prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.

La individualizarea judecătorească a pedepsei pe care o va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor  care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, inculpatul are 28 de ani, este necăsătorit, fără ocupaţie, a urmat doar două clase primare şi este recidivist în condiţiile art. 41 alin. 1 Cod penal faţă de pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.  XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin nerecurare la data de xx.xx.xxxx), din această pedeapsă fiind liberat  condiţionat la data de xx.xx.xxxx, cu un rest rămas de executat de 311 zile închisoare.

Instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 551 din Legea nr. 169/2017 a solicitat de la Penitenciarul Iaşi şi Penitenciarul Botoşani un calcul al numărului de zile câştigate drept urmare a cazării în condiţii necorespunzătoare. Conform relaţiilor trimise (f. 49 şi 60 ds.) inculpatul a executat în Penitenciarul Botoşani un număr de 401 zile în condiţii necorespunzătoare şi în Penitenciarul Iaşi un număr de 635 zile în condiţii necorespunzătoare, putând fi considerate ca executate în ce priveşte art. 551 din Legea nr. 169/2017, un număr total de 204 zile, acestea urmând a fi scăzute din restul de 311 zile închisoare rămas neexecutat.

Totodată, instanţa urmează a constata că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă penală  este concurentă cu infracţiunea de viol prevăzută de art. 218 alin. 1 Cod penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava) la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b) şi art. 45 alin. 1 Cod penal va contopi pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată inculpatului urmând a executa pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal va adăuga la pedeapsa rezultantă de mai sus restul de 107 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin nerecurare la data de xx.xx.xxxx), inculpatul M. D. urmând să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 107 (una sută şapte) zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal ca şi pedeapsă accesorie.

În baza art. 40 alin. 3 Cod penal, instanţa va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, arestării preventive şi a detenţiei de la xx.xx.xxxx la zi.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă C. I., inculpatul M. D. a fost de acord cu plata sumei de 920 lei cu titlu de despăgubiri soliciate, aşa încât instanţa, având în vedere principiul disponibilităţii şi fiind întrunite elementele răspunderii delictuale prev. de art. 1357 Cod civil, în temeiul art. 14 şi 397 din Codul de procedură penală, va obliga inculpatul să plătească părţii civile suma de 920 lei cu titlu de despăgubiri.

 Instanţa va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXX/xx.xx.xxxx emis de Judecătoria Botoşani şi va dispune emiterea unui nou mandat în conformitate cu dispoziţiile prezentei sentinţe penale.

În conformitate cu prevederile art.274 alin.1 din Codul de procedură penală instanţa  va obliga inculpatul să plătească statului cheltuielile judiciare efectuate pe parcursul procesului în sumă de 375 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E

Condamnă pe inculpatul M. D., fiul lui C. şi V., născut la data de xx.xx.xxxx, în comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, cu domiciliul în satul/comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXX, studii 2 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii, recidivist, în prezent deţinut în Penitenciarul Botoşani,  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (4 acte materiale) prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1, 41 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă penală este concurentă cu infracţiunea de viol prevăzută de art. 218 alin. 1 Cod penal pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava) la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b) şi art. 45 alin. 1 Cod penal contopeşte pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată inculpatului urmând a executa pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal adaugă la pedeapsa rezultantă de mai sus restul de 107 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani (definitivă prin nerecurare la data de xx.xx.xxxx), inculpatul M. D. urmând să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 107 (una sută şapte) zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal ca şi pedeapsă accesorie.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, arestării preventive şi a detenţiei de la xx.xx.xxxx la zi.

Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă C. I., CNP XXXXXXXXXXXXX, domiciliat în sat şi com. Hlipiceni, jud. Botoşani şi obligă inculpatul să plătească părţii civile suma de 920 lei cu titlu de despăgubiri.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XXX/xx.xx.xxxx emis de Judecătoria Botoşani şi dispune emiterea unui nou mandat în conformitate cu dispoziţiile prezentei sentinţe penale.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 375 lei cu titlu de cheltuieli judiciare; onorariu avocat oficiu D. M. (delegaţie nr. XXXX/2017) în sumă de 520 lei se va achita B.A. Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi xx.xx.xxxx.

Preşedinte Grefier

Domenii speta