Contrabanda

Sentinţă penală 16x din 09.05.2019


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDDAR:2018:001.000XXX

Dosar nr. xxx/xxx/xxxx

 Cod operator date cu caracter personal înregistrat sub nr. : 3029

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – xxxx – xxx

GREFIER – xxx

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani - a fost reprezentat de PROCUROR – xxx

Sentinţa penală nr. XXX

La ordine judecarea cauzei penale privind pe inculpatul xxx, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  introducerea sau scoaterea din ţară prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270 alin. 1 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 modif. şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod pen. cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal realizat în şedinţă publică a răspuns inculpatul asistat de apărătorul ales, avocat xxx.

Procedură completă.

A fost expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în baza art. 121 alin. 2 din Regulamentul  de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, după care:

Instanţa, văzând că nu mai sunt alte solicitări, constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul la dezbateri, precum şi asupra incidenţei cazierului judiciar al inculpatului.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, prezintă succint fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi solicită, raportat la împrejurările cauzei şi la situaţia juridică a inculpatului, condamnarea acestuia cu aplicarea disp. art. 39 Cod penal cu consecinţa executării efective a pedepsei, cu obligarea acestuia la cheltuieli judiciare, iar în ceea ce priveşte latura civilă, admiterea acesteia în măsura în care a fost dovedită.

Apărătorul ales al inculpatului, av. xxx, având cuvântul solicită instanţei ca la stabilirea cuantumului pedepsei să se aibă în vedere atitudinea de recunoaştere a inculpatului,  iar raportat la împrejurările cauzei şi la situaţia juridică a acestuia, condamnarea la pedeapsa închisorii cu aplicarea disp. art. 91 Cod penal, cu obligarea la cheltuieli judiciare, iar în ceea ce priveşte latura civilă, admiterea acesteia în măsura în care a fost dovedită.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

Instanţa închide dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

Desfăşurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio potrivit art. 369 alin. 1 Cod de procedură penală.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.xxx/P/xxx al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani a fost trimis în judecată, inculpatul xxx, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă – introducerea sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prevăzută de art. 270 alin.1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că, la data de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 18,30-19,15, inculpatul xxxx a trecut înot pe râul Prut, în dreptul satului Teioasa, jud.Botoşani, frontiera de stat a României, în Republica Ucraina, de unde a preluat şi introdus în ţară un număr de 7.500 pachete de ţigări marca „Marlboro”(150.000 ţigarete), de provenienţă ucraineană, pe care le-a transportat în vederea ascunderii, împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: procesul verbal de sesizare din oficiu(f.4-5); declaraţiile inculpatului(f.27-27, 30-31); declaraţiile martorilor(f.36-37, 39-40); procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante(f.6-7); procesul-verbal de  cercetare la faţa locului şi planşe fotografice(f.41-61), procesul-verbal de  efectuare a reconstituirii, cu planşe foto(f.62-67);  procesul-verbal de  numărare şi inventariere(f.74); procesul-verbal de  sesizare 112(f.70); adresă A.N.A.F.(f.32-34); dovada de depunere mijloace de probă(f.73);  fişă internare(f.71) şi fişa de cazier judiciar a inculpatului(f.72).

Prin Încheierea şedinţei camerei de consiliu din data de xx.xx.xxxx pronunţată în ds. XXXX/217/2016/a1 al Judecătoriei Darabani, în baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. xxx/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani privind pe  inculpatul xxx şi s-a dispus începerea judecăţii în cauză.

În cursul judecăţii, după citirea actului de sesizare a instanței, dată fiind poziţia procesuală a inculpatului xxx exprimată la termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx, de recunoaştere în totalitate a faptei reţinută în sarcina sa, astfel cum a fost descrisă în rechizitoriul nr. XXX/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani şi de însuşire a probatoriului administrat în faza de urmărire penală, fără a solicita administrarea de probe noi (fila 41), instanţa a constatat ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 374-375 Cod proc. pen. şi a încuviinţat ca judecata să se desfăşoare conform procedurii recunoaşterii învinuirii.

În cursul urmăririi penale, inculpatul xxx a fost supus controlului judiciar  prin Ordonanţa din xx.xx.xxxx, măsura prelungită prin Ordonanța din xx.xx.xxxx (f. 19).

Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F., prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice, Direcţia Regională Vamală  Iaşi, s-a constituit parte civilă în proces încă din cursul urmăririi penale cu suma de 90081 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, respectiv contravaloarea taxelor vamale şi fiscale neachitate (f. 32-34).

Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa reține următoarele:

În fapt, la data de xx.xx.xxxx organele poliţiei de frontieră din Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani s-au sesizat din oficiu cu privire la  faptul că,  în seara de xx.xx.xxxx a fost comisă infracţiunea prev. de art. 270  alin. 1 din Legea nr. 86/2006 modificată, cu aplicarea art. 274 din acelaşi normativ și cea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal (fila 4-5 dosar u.p.).

S-a reţinut, având în vedere procesul verbal de constare din data de xx.xx.xxxx, că agenții poliției de frontieră Darabani, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de  serviciu, cu aparatul de vedere pe timp de noapte au observat persoane care transportau pachete de țigări spre malul râului Prut, iar o persoană le-a transportat înot de pe malul ucrainean pe malul românesc. Aceștia au observat doua persoane care au transportat mai multe colete de țigări pe teritoriul românesc, pe strada Hârtop care se afla la 300 m de frontiera de stat. Din cele două persoane care transportau coletele s-a reușit prinderea uneia singure, în timp ce cealaltă persoană a abandonat coletele.

S-a procedat la identificarea persoanei reţinute, constatând că se numeşte B. C. – F., iar în activitatea de introducerea în ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal și cea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a folosit un costum cauciucat tip scafandru, care împreună cu o geantă de voiaj, o pereche mănuşi tip scafandru, o pereche încălţăminte tip scafandru, o pereche încălţăminte sport model Adidas, o bucată sfoară, o geacă material textil au fost ridicate și depuse în Camera de  corpuri delicate  a  S.T.P.F. Botoşani, conform Dovezii seria  A nr. 0000247 din data de xx.xx.xxxx.

În urma examinării şi inventarierii conţinutului coletelor descoperite, în interior s-a găsit cantitatea de 7500 pachete ţigări (l50.000 ţigarete), marca "Marlboro" de provenienţă Republica Ucraina cu timbru de acciză R. Ucraina, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi introduse in camera de  corpuri delicte a S.T.P.F. Botoşani.

La sediul S.P.F. Darabani s-a procedat la examinarea conţinutului coletelor, ocazie cu care s-a constatat că acestea conţin pachete cu ţigarete marca "Marlboro" de provenienţă Republica Ucraina, iar toate cele 15 colete identificate în apropierea prinderii inculpatului au fost împachetate asemănător în folii de polietilenă neagră, asigurate cu bandă adezivă, fiind examinate în condiţii de laborator. Întreaga cantitate de pachete cu ţigarete (7500 pachete,150000 țigarete) a fost ridicată şi depozitată în incinta sediului S.P.F. Botoşani, în vederea continuării cercetărilor.

Audiat cu privire la provenienţa ţigărilor și la săvârșirea faptelor, inculpatul xxx în prezenţa apărătorului ales, a recunoscut comiterea faptelor, descriind modalitatea în care acestea s-au desfăşurat, aceeași atitudine de recunoaștere având-o și în fața instanței.

La data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatul xxx pentru săvârşirea infracțiunilor de introducerea în ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal și cea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, reţinându-se în sarcina acestuia că, la data de xx.xx.xxxx, în jurul orelor 18,30 - 19,15, inculpatul a trecut înot râul Prut, în dreptul satului Teioasa, Darabani, de unde a luat și a introdus din Republica Ucraina în România cantitatea de 7500 pachete ţigări marca "Marlboro" de provenienţă Republica Ucraina, transportându-le, împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată, în vederea ascunderii lor.

Prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/XXX/xx.xx.xxxx, ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi și Direcţia Regională Vamală a comunicat că valoarea prejudiciului în cauză este de 90081 lei, reprezentând taxe vamale şi fiscale, sumă cu care se constituie parte civilă în cauză, filele 32-34 ds. u.p.

În drept, faptele inculpatului xxx, care în data de xx.xx.xxxx, în jurul orelor 18,30 - 19,15, a trecut înot râul Prut, în dreptul satului Teioasa, Darabani, de unde a luat și a introdus din Republica Ucraina în România cantitatea de 7500 pachete ţigări marca "Marlboro" de provenienţă Republica Ucraina, transportându-le, împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată, în vederea ascunderii lor, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de introducerea în ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal prev. de art. 270  alin. 1 din Legea nr. 86/2006 modificată, cu aplicarea art. 274 și cea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al celor două infracțiuni a fost realizat prin acţiunea inculpatului de a introduce în țară prin trecerea ilegală, înot a frontierei de stat, a unei cantități de 7500 pachete de ţigări arete marca "Marlboro" de provenienţă Republica Ucraina, împachetate în 15 colete, împreună cu o persoană neidentificată, urmarea imediată fiind reprezentată de atingerea adusă relaţiilor sociale care ocrotesc necesitatea achitării către bugetul general consolidat al statului a taxelor şi accizelor și celor privind siguranța și securitatea granițelor țării.

Între activitatea inculpatului de a deţine mărfuri provenite din contrabandă, starea de pericol creată pentru regimul vamal, ca parte a regimului fiscal, şi producerea unui prejudiciu pentru bugetul statului, echivalentul sumei de bani neplătite ca urmare a introducerii în ţară a mărfurilor în altă modalitate de cât cea prevăzută de legislaţia vamală, există legătură de cauzalitate directă.

Sub aspectul laturii subiective, atât infracţiunea de introducerea în ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cât și cea de trecere frauduloasă a frontierei de stat se săvârşesc cu intenţie. Forma de vinovăție este conturată şi de cerinţa textului de incriminare potrivit căruia cel ce săvârşeşte fapta în vreuna dintre modalităţile alternative,  respectiv colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, trebuie să cunoască faptul că bunurile respective provin din contrabandă. Inculpatul xxx a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, în accepţiunea art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, întrucât a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare, a urmărit acest rezultat toate acestea reieşind din faptul că a introdus în țară prin trecerea ilegală, înot, a frontierei de stat, a unei cantități de 7500 pachete de ţigări marca "Marlboro".

Mai mult, reține instanța că respectivele pachete de ţigări nu aveau aplicate timbre fiscale româneşti care să ateste plata accizelor datorate statului român, iar acestea nu au fost plasate sub un regim vamal și au fost introduse în țără prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

Având în vedere cele expuse și luând în considerare faptul că sancțiunea este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a inculpatului, iar scopul pedepsei îl constituie prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, instanța va proceda la stabilirea pedepsei pentru infracțiunile reținute în sarcina inculpatului, cu observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Față de aceste aspecte, în stabilirea unei pedepse concrete inculpatului, instanţa se va raporta la limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege pentru cele două infracțiuni, la gradul de pericol social concret al faptei, la persoana inculpatei precum şi la atitudinea procesuală corectă pe care a avut-o pe parcursul procesului penal. Din perspectiva acestor criterii, instanţa apreciază că infracțiunea săvârșită de inculpatul xxx prezintă un grad mediu de pericol social, infracțiunea fiind săvârșită cu forma de vinovăție a intenției și a avut ca urmare producerea unei stări de pericol pentru relațiile sociale privind normala desfășurarea a activităților economice, respectiv a relațiilor sociale care impun respectarea de către contribuabili a obligațiilor fiscale și a reglementărilor care impun deținerea și transportul de produse în anumite condiții prevăzute de Codul fiscal și Codul Vamal al României și prin încălcarea regulilor privind frontiera de stat.

Instanța va avea în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, care este în vârstă de 35 de ani, are cetăţenia română, necăsătorit, 8 clase, iar potrivit fișei de cazier judiciar, acesta este cunoscut cu antecedente penale care nu atrag recidiva (f. 46). Pe de altă parte, instanța va avea în vedere și conduita procesuală sinceră a inculpatului, acesta recunoscând și regretând săvârșirea faptei.

Prin urmare, cu privire la stabilirea pedepsei principale pentru infracțiunea prevăzută de art. 270 alin. 1, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006  – Codul vamal, ținând seama și de limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracțiune și de faptul că instanța a reținut aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, astfel încât se va aplica beneficiul legal privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii. Având în vedere acestea, instanța îl va condamna pe inculpatul B. C. – F. la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prev. de art. 270 alin. 1, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006. Instanţa apreciază această pedeapsă ca fiind proporţională cu gravitatea faptei deduse judecăţii şi suficientă pentru a se atinge scopul preventiv, educativ şi coercitiv al sancțiunii penale.

Referitor la aplicarea pedepselor complementare și accesorii, instanţa va analiza dacă este necesară şi proporţională cu situaţia care a determinat-o, iar instanţa reţine că inculpatul a dat dovadă de un grad sporit  de periculozitate, iar fapta săvârșită este sancţionată cu închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, fără alte cazuri de reducere a pedepsei. Având în vedere acestea, instanţa apreciază că prin fapta comisă, inculpatul nu a respectat valori sociale importante, fapt care ar trebui să-l împiedice pe acesta să participe la organizarea şi reprezentarea comunităţii din care face parte, prin urmare fiind necesară interzicerea exercitării drepturilor de natură electorală prevăzută de art. 66 lit a) și b) C. pen.

În ceea ce priveşte celelalte drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 Cod penal, instanţa nu consideră necesar să le interzică inculpatului, în consecință, în baza art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C. pen., instanța va interzice inculpatului xxx ca pedeapsă complementară, respectiv:  dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică  exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

De asemenea, în baza art. 67 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C. pen., instanța va interzice inculpatului xxx, ca pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales  în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Pentru cea de-a doua faptă penală săvârșită, dintre sancțiunile alternative prevăzute de art. 262 alin. 1 Cod penal, instanța va alege sancțiunea amenzii și va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2.000 lei reprezentând un număr de 200 de zile amendă, având în vedere un cuantum de 10 lei al unei zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 4 lit. şi alin. 5 şi 6 C. pen. Instanța a stabilit valoarea unei zile amendă raportatându-se la situaţia materială a condamnatului, acesta neavând o sursă permanentă de venit din muncă.

În temeiul art. 63 alin. (1) şi (3) C.pen., instanța va pune în vedere inculpatului dispoziţiile privind înlocuirea numărului zilelor-amendă cu un număr corespunzător de zile de închisoare, în cazul neexecutării, în tot sau în parte, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii stabilite în sarcina sa.

 Instanța constată că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta au fost săvârşite în stare de concurs real prevăzut art. 38 alin. 1 Cod penal, iar văzând fișa de cazier judiciar, aceste fapte au fost săvârşite în concurs real cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare cu suspendare şi 2.500 lei amendă penală, aplicată prin SP nr. XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani, modificată prin Decizia nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de apel Suceava.

Astfel, instanța va descontopi pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 2.500 lei, în elementele sale componente şi le repune în individualitatea lor, după cum urmează: pedeapsa de 9 luni închisoare şi amenda penală 2.500 lei. În baza art. 40 alin. 3  Cod penal, văzând că inculpatul a achitat la data de xx.xx.xxxx amenda penală în sumă de 2.500 lei, instanța o va scădea pe aceasta din pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 2.500 lei amendă penală.

De asemenea, în temeiul art. 97 alin. 1 Cod penal, având în vedere că inculpatul xxx a săvârșit până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei o altă infracțiune, descoperită pe parcursul termenului de supraveghere, pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, instanța va dispune anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei închisorii de 9 luni aplicată faţă de inculpat prin SP nr. XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani, modificată prin Decizia nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de apel Suceava.

Având în vedere momentul săvârșirii faptelor pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta, instanța constată că acestea au fost săvârşite în stare de pluralitate intermediară prevăzută de art. 44 C. pen., faţă de faptele pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 4200 lei amendă penală, prin Sentinţa penală nr. XX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXX/217/2015, rămasă definitivă prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx şi la pedeapsa de 2500 lei amendă penală prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXXX/217/2014, rămasă definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxxx.

În baza art. 44 alin. 1 și 2 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, contopeşte pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată inculpatului, cu pedeapsa amenzii penale în sumă de 2.500 lei, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXXX/217/2014, rămasă definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxxx şi cu pedeapsa de 4200 lei amendă penală, prin Sentinţa penală nr. XX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXX/217/2015, rămasă definitivă prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx, urmând ca inculpatul xxx să execute pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 5033 lei amendă penală.

De asemenea, văzând că inculpatul a achitat la data de xx.xx.xxxx amenda penală în sumă de 2.500 lei, iar la data de xx.xx.xxxx a achitat suma de 4200 lei stabilită cu titlu de amendă penală, în temeiul art. 40 alin. 3 Cod penal, instanța va scădea din pedeapsa rezultantă ambele amenzi penale executate, astfel încât rămâne de executat din pedeapsa rezultantă, pedeapsa cu închisoarea de 9 luni.

Pentru sancționarea pluralității de infracțiuni în care a săvârșit inculpatul infracțiunile din prezenta și din hotărârile menționate anterior, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, instanța va contopi pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente anterior menţionate şi va dispune ca inculpatul xxx să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 3 luni închisoare, pedeapsă rezultantă pentru concursul de infracţiuni fiind de 3 ani şi 7 luni închisoare şi amenda penală în cuantum de 2.000 lei, cu aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b C.pen., respectiv: dreptul  de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei închisorii şi a pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a şi b C. pen., respectiv dreptul  de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerată ca executată a acesteia.

În vederea individualizării executării acestei pedepse, instanța are în vedere faptul că inculpatul nu îndeplinește condițiile legale pentru a putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, astfel încât în acest moment reeducarea sa, precum şi scopul sancţionator şi de prevenţie generală al pedepsei nu pot fi atinse fără executare în regim de detenţie, iar instanța va dispune executarea pedepsei de 3 ani şi 7 luni închisoare de către inculpatul xxx, în regim de detenţie.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine că persoana vătămata Agenţia Naţională de Administrare Fiscala - Autoritatea Naţionala a Vămilor - prin Direcţia Regională Vamală Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 90081 lei, reprezentând prejudiciu material.

În cauză nu s-au aplicat măsuri asigurătorii, având in vedere ca inculpatul nu figura cu bunuri sau venituri înregistrate.

Instanța reține că potrivit art. 1347 alin. (1) şi alin. (2) C.civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar prin art. 1349, se consacră răspunderea delictuală, stipulându-se ca orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Astfel, în ceea ce priveşte fapta ilicită, aceasta constă în conduita inculpatului, care a introdus în ţară  cantitatea de 7500 pachete ţigări de provenienţă Republica Ucraina, transportându-le pe malul râului Prut. Fapta a fost săvârşită cu vinovăţie, în cauză nefiind incidente  dispoziţiile referitoare la clauzele exoneratoare de răspundere, iar prejudiciul constă în paguba produsă bugetului de stat prin neachitarea taxelor vamale, a accizelor şi a TVA- ului. Prejudiciul este cert şi nerecuperat încă, fiind urmarea directă şi imediată a faptei ilicite a inculpatului, astfel că este îndeplinită şi condiţia privind legătura de cauzalitate dintre cele două.

Față de datele speței, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale privitoare la existența faptei ilicite, vinovăția inculpatului, prejudiciul produs precum și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciul cauzat, iar în temeiul art. 19 şi 397 C.pr.pen., raportat la art. 1357 şi 1381 C.civ., va admite acţiunea civilă a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi va obliga inculpatul xxx să plătească părţii civile suma de 90081 lei reprezentând drepturi vamale, la care se adaugă plata accesoriilor, conform art. 120 C. pr. fiscală de la data săvârşirii faptei xx.xx.xxxx, până la data achitării debitului principal, inclusiv.

În temeiul art. 108 lit. d C. pen. şi art. 112 lit. f C. pen., instanța va dispune confiscarea şi distrugerea cantităţii de 7500 pachete ţigări marca Marlboro de provenienţă Ucraina, aflată în Camera de corpuri delicate a S.T.P.F. Botoşani, conform Dovezii seria A nr.0000247 din  data de xx.xx.xxxx.

În temeiul art.108 lit. d C. pen. şi art. 112 lit. b C. pen., instanța va dispune confiscarea următoarelor bunuri găsite asupra inculpatului xxx la momentul săvârșirii infracțiunilor: 1 geantă tip voiaj, 1 costum cauciucat tip scafandru, 1 pereche mănuşi tip scafandru, 1 pereche încălţăminte tip scafandru, 1 pereche încălţăminte sport model Adidas, 1 bucată sfoară, 1 geacă material textil, aflate în Camera de corpuri delicate a S.T.P.F. Botoşani, conform Dovezii seria A nr. 0000247 din  xx.xx.xxxx.

Faţă de soluţiile de condamnare, în temeiul art. 398 C. proc. pen., raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 C. proc. pen., instanța va obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 920 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 560 lei de la urmărirea penală.

 Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza art. 396 alin. (1), (2) şi (10) Cod procedură  penală, condamnă pe inculpatul xxx, pentru săvârşirea infracţiunii de introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prev. de art. 270 alin. 1,  cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

În temeiul art. 65 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării  drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b C.pen., respectiv:  dreptul  de a fi ales  în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică  exerciţiul autorităţii de stat,  pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 67 alin. (1) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării  drepturilor  prev. de art. 66 alin.(1) lit. a şi b C. pen., respectiv dreptul  de a fi ales  în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică  exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerată ca executată a acesteia.

2. Condamnă pe inculpatul xxx, cu datele personale mai sus indicate, pentru săvârşirea infracţiunii de trecerea frauduloasă a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 4 lit. şi alin. 5 şi 6 C. pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2.000 lei reprezentând un număr de 200 de zile amendă, având în vedere un cuantum de 10 lei al unei zile amendă.

3. Constată că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta au fost săvârşite în stare de concurs real prevăzut art. 38 alin. 1 Cod penal.

Constată că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta şi faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare cu suspendare şi 2.500 lei amendă penală, aplicată prin SP nr. XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani, modificată prin Decizia nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de apel Suceava au fost săvârşite în concurs real prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 2.500 lei dispusă prin SP nr. XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani, în elementele sale componente şi le repune în individualitatea lor, după cum urmează: pedeapsa de 9 luni închisoare şi amenda penală 2.500 lei.

În baza art. 40 alin. 3  Cod penal, scade din pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 2.500 lei amendă penală, amenda penală executată, în sumă de 2.500 lei, achitată la data de xx.xx.xxxx.

În baza art. 583 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 97 alin. 1 Cod penal,  anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 9 luni stabilită faţă de inculpat prin SP nr. XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani, modificată prin Decizia nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de apel Suceava.

4. Constată că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta şi faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4200 lei amendă penală, prin Sentinţa penală nr. XX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXX/217/2015, rămasă definitivă prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx şi la pedeapsa de 2500 lei amendă penală prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXXX/217/2014, rămasă definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxxx, au fost săvârşite conform art. 44 alin. 1 şi 2  Cod penal în pluralitate intermediară.

În baza art. 44 alin. 1, 2  Cod penal, rap. la art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, contopeşte pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată inculpatului, cu pedeapsa amenzii penale în sumă de 2.500 lei, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXXX/217/2014, rămasă definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxxx şi cu pedeapsa de 4200 lei amendă penală, prin Sentinţa penală nr. XX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. XXX/217/2015, rămasă definitivă prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx, urmând ca inculpatul xxx să execute pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare şi 5033 lei amendă penală.

În baza art. 40 alin. 3 Cod penal, scade din pedeapsa rezultantă amenzile penale executate, în sumă de 2.500 lei amendă penală, achitată la data de xx.xx.xxxx şi în sumă de 4200 lei amendă penală, achitată la data de xx.xx.xxxx.

5. În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente anterior menţionate la pct. 1,2, 3 şi 4 şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 3 luni închisoare, pedeapsă rezultantă pentru concursul de infracţiuni fiind de 3 ani şi 7 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie şi amenda penală în cuantum de 2.000 lei, cu aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării  drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b C.pen., respectiv:  dreptul  de a fi ales  în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică  exerciţiul autorităţii de stat,  pe durata executării pedepsei închisorii şi a pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a şi b C. pen., respectiv dreptul  de a fi ales  în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică  exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerată ca executată a acesteia.

6. Constată că ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi s-a constituit parte civile în proces cu suma de 90081 lei, reprezentând prejudiciu material.

În baza art. 19 şi 397 C.pr.pen., rap. la art.1357 şi 1381 C.civ., admite acţiunea civilă a Direcţiei  Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă  inculpatul xxx să plătească părţii civile suma de 90081 lei reprezentând drepturi vamale, la care se adaugă plata  accesoriilor  conform art.120 C.pr. fiscală – de la data  săvârşirii faptei, xx.xx.xxxx, până la data achitării debitului principal, inclusiv.

7. În baza art.108 lit. d C. pen. şi art.112 lit. f C. pen. dispune confiscarea şi distrugerea  cantităţii de 7500 pachete ţigarete marca Marlboro de provenienţă Ucraina, aflată în Camera de  corpuri delicate  a  S.T.P.F. Botoşani, conform Dovezii seria  A nr.0000247 din  xx.xx.xxxx.

În baza art.108 lit. d C. pen. şi art.112 lit. b C. pen. dispune confiscarea următoarelor bunuri: 1 geantă tip voiaj, 1 costum cauciucat tip scafandru, 1 pereche mănuşi tip scafandru, 1 pereche încălţăminte tip scafandru, 1 pereche încălţăminte sport model Adidas, 1 bucată sfoară, 1 geacă material textil, aflate în Camera de  corpuri delicate  a  S.T.P.F. Botoşani, conform Dovezii seria  A nr.0000247 din  xx.xx.xxxx

8. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 920 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 560 lei de la urmărirea penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,