Trecerea ilegală a frontierei. Punctul de trecere a frontierei constituie o componentă a frontierei de stat. După aplicarea vizelor de ieşire în punctul vamal, fapta de a părăsi

Decizie 392 din 13.05.2004


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, inculpata a fost trimisă în judecată pentru infracţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută de art. 70 alin. 1 din Legea 243/2002 de aprobare a O.U.G. 105/2001.

S-a reţinut că la data de 27.02. 2003 inculpata, cetăţean al Republicii Moldova, a venit în România cu trenul accelerat Ungheni-Iaşi, având asupra ei 200 pachete ţigări pentru a le valorifica. La controlul de frontieră, efectuat la punctul de trecere a frontierei organizat în Gara Nicolina Iaşi, au fost reţinute ţigăile pe bază de adeverinţă, pentru a-i fi restituite la ieşirea din ţară şi plecarea în Republica Moldova.

A doua zi, pe 28 februarie 2003, inculpata s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei pentru a ieşi din ţară cu trenul accelerat Iaşi-Ungheni. În punctul de trecere a frontierei s-a aplicat viza de trafic pe paşaport pentru ieşirea din ţară şi inculpata a reprimit ţigările. Profitând de un moment de neatenţie al poliţistului de frontieră care supraveghea sala vamală din Gara Internaţională Nicolina, inculpata a ieşit în parcarea din spatele gării şi a rămas fraudulos pe teritoriul României.

La data de 1 martie 2003, inculpata s-a prezentat din nou la punctul de trecere a frontierei din Gara Nicolina Iaşi, ocazie cu care, la controlul de frontieră, s-a constatat din succesiunea vizelor din paşaport că aceasta se află ilegal pe teritoriul României.

Judecătoria Iaşi a reţinut aceeaşi situaţie de fapt, dar prin sentinţa penală nr. 2805 din 3 iunie 2003, a dispus achitarea inculpatei în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a cu art. 10 lit. b Cod penal, considerând că fapta inculpatei nu este prevăzută de legea penală.

A motivat instanţa că fapta inculpatei nu se circumscrie infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei prevăzută de art. 70 alin. 1 din O.U.G. 105/2001 aprobată prin Legea 243/2002 şi nici altei infracţiuni sau contravenţii incriminate de legislaţia română. Potrivit art. 70 alin. 1 di Legea 243/2002, constituie infracţiune intrarea ori ieşirea din ţară prin trecerea nelegală a frontierei.

Ori, inculpata nici nu a intrat şi nici nu a ieşit ilegal de pe teritoriul României, ci doar a rămas pe teritoriul acesteia, iar textul menţionat, incriminează activitatea de intrare/ieşire efectivă şi nu una virtuală.

O altă condiţie a incriminării este aceea a trecerii ilegale a frontierei de stat, aşa cum este definită prin art. 1 lit. a din O.U.G. 105/2001, condiţie ce nu este îndeplinită, inculpata trecând frontiera internă, noţiune definită distinct prin art. 1 lit. d din acelaşi act normativ.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să sancţioneze ca infracţiune trecerea ilegală a frontierei interne, ar fi reglementat expres acest fapt. Nefăcând referire în conţinutul textului incriminator la frontiera internă, în condiţiile în care a definit diferit cele două noţiuni, nu se pot interpreta extensiv dispoziţiile art. 70 al. 1 din Legea 243/2002, deoarece s-ar adăuga la lege şi ar fi încălcat principiul legalităţii incriminatorii.

Prin dispoziţiile art. 1 lit. m din lege, trecerea ilegală a frontierei de stat este definită ca fiind trecerea frontierei de stat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea română. Ori, inculpata nu a trecut efectiv peste frontiera de stat, care delimitează teritoriul României de teritoriul statelor vecine.

La punctul de trecere a frontierei s-a procedat numai la verificarea paşapoartelor şi aplicarea vizei de trafic, cea ce nu constituie o ieşire efectivă din ţară, ci numai îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea ieşirii din ţară.

Cum inculpata nu a trecut frontiera de stat, aşa cum este definită de art. 1 lit. a din O.U.G. 105/2001 aprobată prin Legea 243/2002 şi nici nu a ieşit sau a intrat prin ţară în mod ilegal, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 70 alin. 1 din aceeaşi lege, fapta inculpatei nu constituie infracţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat, nefiind prevăzută de legea penală.

Apelul parchetului care a vizat nelegala achitare, a fost respins prin decizia penală 110/29.01/2004 a Tribunalului Iaşi, prin care s-a reţinut că instanţa de fond a procedat la o justă interpretare a textului incriminator.

A motivat instanţa de control judiciar că în speţă nu este îndeplinită cerinţa referitoare la trecerea efectivă a frontierei de stat şi achitarea inculpatei este legală.

Hotărârile au fost recurate de parchet şi criticate pentru nelegalitate prin prisma cazului de recurs prevăzut de art. 385 ind. 9 alin. 1 pct. 17 ind. 1 Cod procedură penală, greşita aplicare a legii.

A motivat parchetul că fapta inculpatei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trecere ilegală a frontierei prevăzută de art. 70 al. 1 din legea 243/2002 de aprobare a O.U.G. nr. 105/2001.

Conform art. 8 din O.U.G. 105/2001, trecerea frontierei de stat se face prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional, iar în conformitate cu art. 11 din acelaşi act normativ controlul de frontieră al persoanelor se efectuează tot în punctele de trecere al frontierei.

Prin prisma acestor dispoziţii, s-a reţinut că noţiunea de frontieră de stat cuprinde inclusiv punctul de trecere a frontierei, organizat şi controlat de Poliţia de Frontieră în Gara Nicolina Iaşi, iar fapta inculpatei de a părăsi sala de control vamal după ce pe paşaport i-a fost aplicată viza de ieşire din România şi de a pătrunde din nou pe teritoriul României fără viza de intrare, constituie infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în sensul dispoziţiilor art. 70 alin. 1 din Legea 243/2002 cu referire la O.U.G. 105/2001.

Analizându-se critica formulată, s-au reţinut următoarele:

?Instanţele de fond şi de apel au procedat la o interpretare restrictivă a noţiunii de frontieră de stat numai prin prisma dispoziţiilor art. 1 lit. a din O.U.G. 105/2001 aprobată prin Legea 243/2002, care definesc frontiera de stat ca fiind linia reală sau imaginară care trece în linie dreaptă de la un semn de frontieră la altul, fără a analiza această definiţie raportat la alineatele următoare ale aceluiaşi articol.

?Astfel, în art. 1 alin. 1 lit. i este definit punctul de trecere a frontierei ca fiind orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat, iar în conformitate cu art. 1 alin. 1 lit. m, trecerea ilegală a frontierei de stat constă în trecerea peste frontiera de stat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea română.

?De observat că legiuitorul, definind noţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat prin art. 1 lit. m, nu a avut în vedere, aşa cum au procedat instanţele anterioare, numai trecerea efectivă a liniei de frontieră, ci orice acţiune care poate constitui o trece a frontierei de stat în alte condiţii decât cele legale.

?Punctul de trecere a frontierei organizat este Gara Nicolina Iaşi, nu este situat exact pe linia de frontieră, dar este o componentă a noţiunii de frontieră de stat, deoarece în conformitate cu art. 11 şi 18 alin. 1 din O.U.G. 105/2001 aprobată prin legea 243/2002 este locul unde se efectuează controlul de frontieră al persoanelor şi se aplică vizelor de intrare/ieşire pe teritoriul României. O dată aplicată viza de ieşire din ţară, persoana nu mai are voie să iasă din punctul vamal, fiind considerată ca ieşită din ţară.

?Cum punctul de trecere a frontierei de stat este componentă a acesteia, părăsirea lui după aplicarea vizei de ieşire din ţară şi reintrarea în ţară fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute, constituie in fracţiunea de trecere ilegală a frontierei.

?Inculpata a procedat la trecerea frontierei de stat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea română, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 1 alin. 1 lit. m din O.U.G. 105/2001.

?Dispoziţiile art. 70 alin. 1 din O.U.G. 105/2001 aprobată prin Legea 243/2002, incriminează intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat.

?Acţiunea inculpatei a constat în intrarea în România prin trecerea ilegală a frontierei, fiind îndeplinite astfel condiţiile textului incriminator.

?Cum inculpata a părăsit fără viză de intrare în România punctul de trecere a frontierei de stat, în speţă sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii de trecere ilegală a frontierei incriminată prin dispoziţiile art. 70 alin. 1 din Legea 243/2002 de aprobare a O.U.G. 105/2001 şi nelegal instanţele au dispus achitarea.

Pentru cele precedente, a fost admis recursul parchetului.

Decizia penală 392/13.05. 2004.