Infracţiuni de dare de mită, faptă prevăzută de art.290 al.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000

Sentinţă penală 4 din 17.01.2019


La data de 21.12.2018, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, dosarul număr unic 3493/115/2018, privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin cu inculpatul ..., pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art.290 al.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, în dosarul penal nr. 453/P/2018 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 Cod procedură penală.

Analizând ansamblu probatoriu administrat în cauză, instanţa a constatat că starea de fapt descrisă în rechizitoriu se confirmă, după cum se va arăta în mod detaliat mai jos.

 Astfel fapta inc. … care la data de 14.11.2018  i-a dat suma de 150 de euro (compusă din 3 bancnote a câte 50 de Euro) agentului de poliție … din cadrul IPJ Caraș-Severin, Poliția Orașului Băile Herculane, în legătură cu soluționarea dosarului penal nr. 1526/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș în scopul urgentării soluționării dosarului penal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de  dare de mită prev. și ped de art. 290 al. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Lg. nr. 78/2000.

Prin procesele verbale din data de 14.11.2018, i s-a adus la cunoștință inculpatului …, înainte de a –l audia, că  prin ordonanţa din data de 14.11.2018 s-a început urmărirea penală împotriva lui iar ulterior, la aceeaşi data, a fost pusă în mişcare a acţiunea penală împotriva sa pentru săvârşirea infracțiunii dare de mită prev. și ped de art. 290 al. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Lg. nr. 78/2000,

Cu aceeaşi ocazie în aplicarea dispoziţiilor art. 108 alin. (2) din C. proc. pen., i-a fost pus în vedere inculpatului …, posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei.

Din probele şi mijloacele de probă administrate în cauză, în faza de urmărire penală, au rezultata suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Astfel, săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor mai susmenţionate, sunt dovedite cu următoarele probe şi mijloace de probă administrate: proces-verbal consemnare denunț;  declarație martor denunțător; declarații de martor; declarație suspect/inculpat – …; proces-verbal de constatare din 14.11.2018 cu ocazia constatării în flagrant  a restituirii sumei de 150 de euro de către … către polițistul ag. …; planșă fotografică din 14.11.2018 - prezentare plic alb și suma de 150 de euro de către polițistul … anterior restituirii sumei de bani; planșă fotografică din 14.11.2018 cu momentul în care ag. … îi restituie plicul și suma de bani; plicul și suma de 150 Euro identificată asupra inc. …; proces verbal de redare a imaginilor și discuțiilor din mediul ambiental din 14.11.2018, înregistrate în baza ordonanței cu titlul provizoriu emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin la 14.11.2018; proces-verbal reprezentând discuțiile prin telefon sau prin WatsApp purtate în 13.11.2018 și 14.11.2018 între polițistul … și inc. …, conversații puse la dispoziție de …;

Fiind ascultat în prezența apărătorului ales, inculpatul … a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Ca atare, s-a procedat la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei  cu inculpatul …

În speţă, analizând latura obiectivă a acestei infracţiuni, instanţa a reţinut că elementele materiale, astfel cum au fost descrise mai sus, se regăsesc în activitatea infracţională desfăşurată de inculpat, el săvârşind faptele sancţionate în forma prevăzută de legea penală şi încadrate prin actul de sesizare.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, întrucât probele dosarului au relevat că inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor şi a urmărit producerea lor prin săvârşirea faptelor.

În consecinţă, s-a constatat  faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului în cuprinsul acordului de vinovăţie nu depăşeşte 7 ani închisoare. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă, conţin menţiunile prevăzute de art. 482 Cod procedură penală, iar cu ocazia încheierii acestui acord, inculpatul a fost asistat de avocat din oficiu.

Faţă de aceste considerente, având în vedere criteriile de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 74 Cod penal, tribunalul a apreciat cuantumul pedepselor, cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat, ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei.

În baza art. 485 alin. 1 lit. a raportat la art. 396 alin. 2 Cod procedură  penală, a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin cu inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art.290 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, în dosarul penal nr. 453/P/2018 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin şi a dispus condamnarea inculpatului …,  în limitele stabilite în acordul de recunoaştere.

Domenii speta