Inadmisibilitate cerere de anulare a răspunsului la plângerea prealabilă pentru lipsa caracterului de act administrativ. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici din cadrul caselor judeţene de asigurări de sănătate

Sentinţă civilă 1313 din 27.09.2018


Răspunsul la plângerea prealabilă nu reprezintă un act administrativ în sensul legii, susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ. Legea nr. 554/2004 conferă persoanei vătămate dreptul de a ataca exclusiv actul administrativ vătămător nu şi răspunsul la plângerea prealabilă formulată împotriva acestuia. Nu în ultimul rând, se reţine că rolul plângerii prealabile, aşa cum este reglementată de art. 7 din lege, este acela de a da posibilitatea autorităţii publice de a reveni asupra actului vătămător prin revocarea acestuia, răspunsul la această solicitare nefiind dat în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii şi deci nereprezentând un nou act administrativ.

Instituţia pârâtă are atribuţii limitate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale C iar salarizarea personalului acesteia nu se poate raporta decât la Secţiunea II din Anexa VII la Legea nr. 153/2017 care reglementează salariile pentru personalul din unităţile teritoriale şi nicidecum la Secţiunea I care priveşte salariile pentru administraţia publică centrală. Este  evidentă diferenţa de atribuţii atât din punctul de vedere al naturii acestora cât şi din perspectiva întinderii efectelor acestora între salariaţii CNAS şi cei ai caselor de asigurări.