Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Transformare posturi de tehnician dentar în posturi de dentist, în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Activitate ce nu se încadrează în categoria celor pentru care putea beneficia de grupa a II-a de muncă

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Decizie de încetare de drept a raporturilor de muncă, nedesfiinţată. Respingere cerere de reintegrare în funcţia de preot

Decizie - 07.09.2018

Revizuire Art.509 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă

Sentinţă civilă - 05.07.2018

Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 21.06.2018

Litigii de muncă - Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 21.06.2018

Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 19.06.2018

Obligaţia de a face

Decizie - 14.06.2018

Recurs. Activitatea desfăşurată în centrele de permanenţă de către asistentele medicale în baza convenţiilor civile/contracte de prestări servicii

Decizie - 25.05.2018

Recurs. Cetăţenii (...) au calitatea de lucrători străini, aflaţi pe teritoriul României, a căror încadrare în muncă ori detaşare este supusă reglementării speciale cuprinsă în O.G. nr. 25/2014

Decizie - 24.05.2018

DREPTUL MUNCII. Anulare decizie de sancționare disciplinară. Lipsa întrunirii elementelor constitutive ale abaterii disciplinare

Decizie - 23.05.2018

Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 254 alin. 1 din Codul muncii

Hotărâre - 15.05.2018

Hărţuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului

Decizie - 15.05.2018

Competența funcțională în litigiile având ca obiect plata indemnizației de concediu de odihnă pentru foștii funcționari publici

Hotărâre - 05.05.2018

Răspunderea patrimonială a salariatului pentru încălcarea obligației de confidențialitate. Caracterul de documente confidențiale

Sentinţă civilă - 04.04.2018

Raporturi de muncă - restituire sume încasate necuvenit

Sentinţă civilă - 27.03.2018

Ordin al Ministrului Educației Naționale. Anulare dispoziție privind imposibilitatea contestării probelor de concurs.

Decizie - 15.03.2018

Constatare raporturi juridice de muncă. Condiția prealabilă a existenței avizului de angajare în cazul cetățenilor străini.

Decizie - 06.03.2018

sancţiune disciplinară

Sentinţă civilă - 22.02.2018

Raporturi de muncă