Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.07.2017

Încadrarea generică a activităţii prestate de reclamant în anexele Ordinului MMPS nr. 50/1990. Obligativitatea ca nivelul noxelor existente la locul de muncă să depăşească nivelul maxim admis prevăzut în normele de protecţie a muncii

Decizie - 24.05.2017

Concediere disciplinară. Elementele componente ale deciziei de concediere. Lipsa menţiunilor cu privire la data săvârşirii faptei. Nulitatea deciziei de sancţionare. Atribuire prin decizie unilaterală a angajatorului, a unor atribuţii suplimentare.

Decizie - 24.05.2017

Contestatie decizie de sanctionare a contestatorului cu avertisment scris. Nerespectarea prevederilor referitoare la procedura cercetării disciplinare. Nulitatea absolută a deciziei de sanctionare disciplinară.

Decizie - 15.05.2017

Accident de muncă. Culpa angajatorului în producerea accidentului. Păstrarea capacitătii de muncă a reclamantei. Reducere cuntum daune morale. Neîndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute de art. 253 din Codul muncii raportat la art. 1350 din C.civil

Sentinţă civilă - 04.05.2017

Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 27.04.2017

Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 26.04.2017

Raporturi de muncă

Decizie - 26.04.2017

Obligare eliberare adeverintă de către angajator prin care să se ateste încadrarea activitătii desfăsurate de reclamant ca sudor electric în grupa a II-a de muncă. Respingere. Neîndeplinirea conditiilor descrise într-un anumit domeniu de activitate.

Hotărâre - 28.03.2017

Discriminare pe motive de apartenenţă la un sindicat. Dispoziţie în Regulamentul intern de interzicere a desfăşurării de activităţi sindicale. Consecinţe.

Sentinţă civilă - 15.03.2017

Cerere în acoperirea prejudiciului moral. Disjungere. Competenţă de soluţionare. Art. 99 alin. (2) C. pr. civ.

Sentinţă civilă - 10.03.2017

Aplicabilitatea art.52 din Codul muncii

Sentinţă civilă - 07.03.2017

Raporturi de muncă

Decizie - 01.03.2017

Necesitatea existenţei unui prejudiciu material pentru antrenarea răspunderii disciplinare a unui salariat

Decizie - 23.02.2017

Contestaţie la executare; reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior desfacerii contractului de muncă; procedura aplicabilă executării silite

Decizie - 22.02.2017

Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârşite de salariat.

Sentinţă civilă - 20.02.2017

Raporturi de muncă. Art.65 alin.2 din Codul muncii.

Decizie - 14.02.2017

Respingere cerere de eliberare a adeverintei privind veniturile brute obtinute de reclamant.

Decizie - 08.02.2017

Solicitare recunoastere încadrare activitate în grupa I de muncă. Activitate desfăsurată de reclamanti ce nu se regăseste în anexele Ordinului nr. 50/1990.

Decizie - 30.01.2017

Cadru militar. Solicitare plată ajutor la trecerea în rezervă prin raportare la solda avută la momentul trecerii în rezervă. Suspendare drept.

Sentinţă civilă - 30.01.2017

Eliberare adeverinta.Exceptia ramanerii fara obiect a actiunii şi exceptia lopsei capacitatii de folosinta a paratei.