Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.10.2017

Conflict de muncă. Diurnă – transport internațional. Lipsa unei clauze contractuale. Domeniu de aplicare H.G. nr. 518/1995

Decizie - 26.09.2017

Contestaţie minută de informare a reclamantei de trecere în subordinea directorului tehnic, aceasta nefiind o decizie de schimbare a locului de muncă. Nemodificare activitate desfăşurată de reclamantă. Aprecierea competenţelor prof. ale salariatului.

Decizie - 25.09.2017

Conflict de muncă. Demisie. Act consecvent emis de angajator. Termen de contestare în justiție. Comunicare.

Sentinţă civilă - 21.09.2017

Raporturi de muncă

Decizie - 18.09.2017

Conflict de muncă. Administrare probe în rejudecarea – Obligativitatea deciziei instanței de control judiciar

Decizie - 11.09.2017

Conflict de muncă. Răspunderea patrimonială a salariatului, consilier juridic.

Decizie - 04.07.2017

Încadrarea generică a activităţii prestate de reclamant în anexele Ordinului MMPS nr. 50/1990. Obligativitatea ca nivelul noxelor existente la locul de muncă să depăşească nivelul maxim admis prevăzut în normele de protecţie a muncii

Decizie - 03.07.2017

Contestatie evaluare functionari publici. Anularea raportului de evaluare si a ordinului emis exclusiv în considerarea calificativului obtinut în baza acestui raport. Reintegrarea reclamantului în functia detinută. Obligarea pârâtei la despăgubiri.

Decizie - 19.06.2017

Litigiu de muncă. Sancţiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenţia angajatorului de a înceta raportul de muncă, constituie abatere disciplinară gravă.

Sentinţă civilă - 15.06.2017

Raporturi de muncă

Decizie - 24.05.2017

Concediere disciplinară. Elementele componente ale deciziei de concediere. Lipsa menţiunilor cu privire la data săvârşirii faptei. Nulitatea deciziei de sancţionare. Atribuire prin decizie unilaterală a angajatorului, a unor atribuţii suplimentare.

Decizie - 24.05.2017

Contestatie decizie de sanctionare a contestatorului cu avertisment scris. Nerespectarea prevederilor referitoare la procedura cercetării disciplinare. Nulitatea absolută a deciziei de sanctionare disciplinară.

Decizie - 24.05.2017

Litigiu de muncă. Încetare detaşare. Inexistenţa obligaţiei de informare a angajatorului.

Decizie - 15.05.2017

Accident de muncă. Culpa angajatorului în producerea accidentului. Păstrarea capacitătii de muncă a reclamantei. Reducere cuntum daune morale. Neîndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute de art. 253 din Codul muncii raportat la art. 1350 din C.civil

Sentinţă civilă - 12.05.2017

Raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 09.05.2017

Salarizare, raporturi de muncă

Sentinţă civilă - 04.05.2017

Raporturi de muncă

Decizie - 03.05.2017

Litigiu de muncă. Locul muncii a fost definit ca fiind localitatea şi unitatea în care prestează munca, dar şi cadrul în care se desfăşoară o activitate în care se materializează raporturile de muncă, noţiune suprapusă în majoritatea cazurilor cu funcţia

Decizie - 02.05.2017

Litigiu de muncă. Hărţuire psihologică. Comportamentul necorespunzător trebuie să fie voluntar, cu excluderea unor acte/fapte accidentale şi neintenţionate.

Sentinţă civilă - 27.04.2017

Raporturi de muncă