Nelegalitate hotărâre de consiliu local prin care se stabilesc indemnizaţii neprevăzute de lege; lipsă calitate procesuală activă a prefectului în ceea ce priveşte recuperarea sumelor acordate în mod nelegal

Sentinţă civilă 507 din 30.03.2018


Consiliul local are dreptul de a hotărî vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor ce fac parte din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale dar legea nu a conferit primarului dreptul de a stabili o indemnizaţie pentru membrii comisiei constituite în acest sens. Deşi membrii comisiilor de vânzare a unor spaţii comerciale beneficiază de indemnizaţii, potrivit Legii nr. 550/2002, membrii comisiei de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale nu beneficiază de astfel de indemnizaţii câtă vreme nu sunt prevăzute de Legea nr. 215/2001 în baza căreia se efectuează această vânzare.

În ceea ce priveşte cererea de obligare a primarului, în calitatea sa de ordonator principal de credite să recupereze sumele de bani acordate în mod nelegal persoanelor beneficiare, prefectul nu are calitate procesuală activă. Rolul de tutelă administrativă pe care îl exercită prefectul se concretizează exclusiv în posibilitatea sa de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor administraţiei publice locale pe care le consideră nelegale. Reclamantul se subrogă prin solicitarea formulată atribuțiilor Curții de Conturi care, potrivit Legii  nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public